Výkonové výkazy předávané v roce 2021 a metodické pokyny k jejich vyplnění

Formuláře i metodické pokyny jsou vystaveny ve formátech *. pdf.
Ke čtení dokumentu ve formátu *.pdf je potřeba program Acrobat Reader.

Název výkazu Formulář výkazu (*.pdf) Metodický pokyn (*.pdf)
Výkaz o zápisu k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
podle stavu k 31. 5. 2021
S 51-01 S 51-01
Výkaz o zahájení povinné školní docházky v základní škole
podle stavu k 31. 5. 2021
S 53-01 S 53-01
Výkaz o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. ročníku denní formy vzdělávání ve středních školách a konzervatořích
podle stavu k 31. 5. 2021
výkaz S 5-01 byl zrušen
Výkaz o mateřské škole
podle stavu k 30. 9. 2021
S 1-01 S 1-01
Výkaz o školní družině – školním klubu
podle stavu k 31. 10. 2021
Z 2-01 Z 2-01
Výkaz o základní škole
podle stavu k 31. 3. 2021
(je generován internetovou aplikací po importu souborů dat ze školní matriky)
M 3a M 3a
Výkaz o základní škole
podle stavu k 30. 9. 2021
(je generován internetovou aplikací po importu souborů dat ze školní matriky)
M 3 M 3
Výkaz o mateřské - základní škole při zdravotnickém zařízení
podle stavu k 30. 9. 2021
S 4-01 S 4-01
Výkaz o přípravné třídě a o přípravném stupni základní školy speciální
podle stavu k 30. 9. 2021
S 4c-01 S 4c-01
Výkaz o střední škole
podle stavu k 31. 3. 2021
(je generován internetovou aplikací po importu souborů dat ze školní matriky)
M 8a M 8a
Výkaz o střední škole
podle stavu k 30. 9. 2021
(je generován internetovou aplikací po importu souborů dat ze školní matriky)
M 8 M 8
Výkaz o konzervatoři
podle stavu k 31. 3. 2021
(je generován internetovou aplikací po importu souborů dat ze školní matriky)
M 9a M 9a
Výkaz o konzervatoři
podle stavu k 30. 9. 2021
(je generován internetovou aplikací po importu souborů dat ze školní matriky)
M 9 M 9
Výkaz o vyšší odborné škole
podle stavu k 31. 3. 2021
(je generován internetovou aplikací po importu souborů dat ze školní matriky)
M 10a M 10a
Výkaz o vyšší odborné škole
podle stavu k 31. 10. 2021
(je generován internetovou aplikací po importu souborů dat ze školní matriky)
M 10 M 10
Výkaz o ředitelství škol
podle stavu k 30. 9. 2021
R 13-01 R 13-01
Výkaz o zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy
podle stavu k 31. 10. 2021
Z 14-01 Z 14-01
Výkaz o činnosti střediska volného času
 podle stavu k 31. 10. 2021
Z 15-01 Z 15-01
Výkaz o činnosti zařízení školního stravování
podle stavu k 31. 10. 2021
Z 17-01 Z 17-01
Výkaz o jazykové škole
podle stavu k 30. 9. 2021
S 18-01 S 18-01
Výkaz o školském ubytovacím zařízení
podle stavu k 31. 10. 2021
Z 19-01 Z 19-01
Výkaz o pedagogicko-psychologické poradně
podle stavu k 30. 9. 2021
Z 23-01 Z 23-01
Výkaz o základní umělecké škole
podle stavu k 30. 9. 2021
S 24-01 S 24-01
Výkaz o středisku praktického vyučování
podle stavu k 30. 9. 2021
Z 27-01 Z 27-01
Výkaz o speciálně pedagogickém centru
podle stavu k 30. 9. 2021
Z 33-01 Z 33-01
Výkaz o středisku výchovné péče
podle stavu k 30. 9. 2021
Z 34-01 Z 34-01
Příloha výkazu o škole/školském zařízení o podpůrných opatřeních a jejich finanční náročnosti R 43-01 R 43-01