MŠMT


oddělení statistických výstupů a analýz

Obsah Postup při přenosu dat

Data se posílají přímo přes internetový prohlížeč (viz níže). Protože se na zpracování dat podílí více lidí, zachovejte prosím instituci kontaktní osoby. Svou kontaktní osobu najdete v tomto seznamu. Pokud jméno nebo telefon nesouhlasí, prosím zástupce vysoké školy/fakulty o zaslání nového kontaktu. Seznam na této stránce není propojen s informacemi na serveru, kam posíláte data.

Postup při přenosu dat:

Vysoká škola/fakulta se přihlásí na adrese: http://sberdat.uiv.cz/login/vsopro/ Zadáte sedmimístné jméno uživatele ("VS" + RID vysoké školy/fakulty) a heslo. Získáte přístup na stránky umožňující zaslání souboru o velikosti až 10MB.

Nové heslo získá kontaktní osoba vykazující jednotky na e-mailové adrese hesla@msmt.cz
Změny kontaktních osob nahlašte prosím telefonicky na 224398442 nebo e-mailem na jan.hraba@msmt.cz

Odeslaná data budou zpracovávána v průběhu dne a výsledek bude vystaven na adrese Přijato. Pokud budete na výsledky opravdu pospíchat, spojte se s námi telefonicky a zpracování provedeme na počkání.


Zpět na hlavní stránku