Logo MŠMT

Adresář zobrazuje aktuálně platné školy a školská zařízení ke dni 23.04.2024
Na stránku zobrazovat záznamů Zvolit stav k 01.09.2024 Aktualizováno dne 23.04.2024
Název právnické osoby vykonávající činnost školy:
V názvu právnické osoby nebo školy je obsaženo:
Místo školy: Část obce:
Ulice:            č. popisné / č. orientační: /
Resortní identifikátor právnické osoby:      IČO:
Identifikátor školy/zařízení (IZO):                 
Území školy (okres): Druh/typ školy/zařízení:
Zřizovatel: Vyučovací jazyk školy:
Orgán veřejné moci: Výuka v cizím jazyce:
Dále jen ZŠ, SŠ, VOŠ a konzervatoře:
Délka
vzdělávání:
Forma
vzdělávání:
Vyuč. jazyk
oboru:
Z0 Základy vzdělání
Z Základní vzdělání
C Střední vzdělání (dříve Nižší střední vzdělání)
E Střední vzdělání s výučním listem (dříve Nižší střední odborné vzdělání)
H Střední vzdělání s výučním listem (dříve Střední odborné vzdělání s výučním listem)
J Střední vzdělání (dříve Střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity i výučního listu)
K Střední vzdělání s maturitní zkouškou (dříve Úplné střední všeobecné vzdělání)
L Střední vzdělání s maturitní zkouškou (dříve Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou)
M Střední vzdělání s maturitní zkouškou (dříve Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení))
N Vyšší odborné vzdělání
P Vzdělání v konzervatoři
Skupina oboru:
(musí být vybrána pro výběr oboru)
Kmenový obor:
(aktivní po potvrzeném výběru skupiny)
Obor vzdělání:
(aktivní po potvrzeném výběru kmenu)
Tento adresář vychází z Rejstříku škol a školských zařízení a je průběžně aktualizován Odborem informatiky MŠMT.
V adresáři jsou uvedeny i školy, které uskutečňují jednoletý kurz cizích jazyků podle vyhlášky MŠMT a MPSV č. 19/2014 Sb. v platném znění pro aktuální školní rok.
Veškeré informace jsou informativního charakteru.
V případě potíží s vyhledáním školy/školského zařízení je vhodné omezit množství zadávaných údajů na minimum. Často postačí zvolit pouze typ a území školy, přičemž konkrétní školu je následně možné vybrat z nabídnutého seznamu.
Kontaktní údaje (telefon, fax, e-mail, www) může oprávněný uživatel sám doplnit nebo změnit na webové stránce určené pro sběr statistických výkazů.

revize 20240111