Právnická osoba vykonávající činnost škol a školských zařízení:  691002223  (resortní identifikátor právnické osoby)
Speciální základní škola a praktická škola Chrudim  
Zkrácený název:  Speciální ZŠ a praktická škola Chrudim  
Adresa:   Školní náměstí 228, Chrudim II, 537 01  Chrudim  
IČO:  72085410 Orgán veřejné moci:  Ano Právní forma:  Příspěvková organizace Druh zřizovatele:  kraj
Zřizovatel:  Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02  Pardubice, posta@pardubickykraj.cz
Ředitelka:  Mgr. Jitka Činčalová Id. datové schránky:  cxz2smf
Email:  info@spzschrudim.cz   jitka.cincalova@spzschrudim.cz Webová stránka:  http://www.spzschrudim.cz  
Telefon:  469 622 207 Fax:  469 622 207

Inspekční zprávy jsou k dispozici na
webových stránkách České školní inspekce .

Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
        Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
IZO Typ Druh/typ školy/zařízení Obec Část obce Ulice Č.p. Č.or. Telefon Vyučovací jazyk
102142840 B00 Základní škola Chrudim Chrudim II Školní náměstí 228 469 622 207 český
           Školní náměstí 228, Chrudim II, 537 01  Chrudim
181096994 C00 Střední škola Chrudim Chrudim II Školní náměstí 228 469 622 207 český
           Školní náměstí 228, Chrudim II, 537 01  Chrudim
117200671 G21 Školní družina Chrudim Chrudim II Školní náměstí 228 469 622 207 český
           Školní náměstí 228, Chrudim II, 537 01  Chrudim


Ve školách jsou vyučovány tyto obory vzdělání:
Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání v letech Platnost
Základní škola
79-01-B/01 Základní škola speciální denní deset neomezeno
79-01-C/01 Základní škola denní devět neomezeno
Střední škola
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá denní dva neomezeno
Návrat na přehled škol