Právnická osoba vykonávající činnost škol a školských zařízení:  651014549  (resortní identifikátor právnické osoby)
Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje  
Zkrácený název:  Centrum celoživot. vzdělávání - zař.DVPP  
Adresa:   Mozartova 449, Polabiny, 530 09  Pardubice  
IČO:  75061074 Orgán veřejné moci:  Ano Právní forma:  Příspěvková organizace Druh zřizovatele:  kraj
Zřizovatel:  Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02  Pardubice, posta@pardubickykraj.cz
Ředitelka:  Bc. Monika Jirásková Id. datové schránky:  fgjkgy9
Email:  jiraskova@ccvpardubice.cz   Webová stránka:  http://www.ccvpardubice.cz  
Telefon:  466 301 173 Fax:  není

Inspekční zprávy jsou k dispozici na
webových stránkách České školní inspekce .

Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
        Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
IZO Typ Druh/typ školy/zařízení Obec Část obce Ulice Č.p. Č.or. Telefon Vyučovací jazyk
151014558 G40 Zařízení pro další vzdělávání ped. prac. Pardubice Polabiny Mozartova 449 466 301 173 český
           Mozartova 449, Polabiny, 530 09  Pardubice
           Špindlerova 1167, 562 01  Ústí nad Orlicí

Návrat na přehled škol