Právnická osoba vykonávající činnost škol a školských zařízení:  650050029  (resortní identifikátor právnické osoby)
Základní škola a mateřská škola Horní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí  
Zkrácený název:  Základní škola a mateřská škola  
Adresa:   č.p. 4, 563 01  Horní Třešňovec  
IČO:  70988731 Orgán veřejné moci:  Ano Právní forma:  Příspěvková organizace Druh zřizovatele:  obec
Zřizovatel:  Obec Horní Třešňovec, č.p. 225, 563 01  Horní Třešňovec, starosta@hornitresnovec.cz
Ředitelka:  Mgr. Iva Vernerová Id. datové schránky:  5a7uxpw
Email:  zsms@hornitresnovec.cz   Webová stránka:  http://www.hornitresnovec.cz  
Telefon:  465 321 585 ,582 Fax:  není

Inspekční zprávy jsou k dispozici na
webových stránkách České školní inspekce .

Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
        Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
IZO Typ Druh/typ školy/zařízení Obec Část obce Ulice Č.p. Č.or. Telefon Vyučovací jazyk
107589371 A00 Mateřská škola Horní Třešňovec Horní Třešňovec 4 465 321 582 český
           č.p. 4, 563 01  Horní Třešňovec
102642117 B00 Základní škola Horní Třešňovec Horní Třešňovec 4 465 321 582 český
           č.p. 4, 563 01  Horní Třešňovec
118000471 G21 Školní družina Horní Třešňovec Horní Třešňovec 4 465 321 582 český
           č.p. 4, 563 01  Horní Třešňovec
102930678 L11 Školní jídelna Horní Třešňovec Horní Třešňovec 4 465 321 582 český
           č.p. 4, 563 01  Horní Třešňovec


Ve škole jsou vyučovány tyto obory vzdělání:
Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání v letech Platnost
79-01-C/01 Základní škola denní devět neomezeno
Návrat na přehled škol