Právnická osoba vykonávající činnost škol a školských zařízení:  600104222  (resortní identifikátor právnické osoby)
Základní škola Letohrad, Komenského 269  
Zkrácený název:  Základní škola  
Adresa:   Komenského 269, 561 51  Letohrad  
IČO:  00856843 Orgán veřejné moci:  Ano Právní forma:  Příspěvková organizace Druh zřizovatele:  obec
Zřizovatel:  Město Letohrad, Václavské náměstí 10, 561 51  Letohrad, e-podatelna@letohrad.eu
Ředitelka:  Mgr. Pavla Skácelíková Id. datové schránky:  e7qmn54
Email:  komenskeho@zsletohrad.cz   skacelikova@zsletohrad.cz Webová stránka:  www.zsletohrad.cz  
Telefon:  465 621 351 Fax:  není

Inspekční zprávy jsou k dispozici na
webových stránkách České školní inspekce .

Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
        Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
IZO Typ Druh/typ školy/zařízení Obec Část obce Ulice Č.p. Č.or. Telefon Vyučovací jazyk
000856843 B00 Základní škola Letohrad Letohrad Komenského 269 465 621 351 český
           Komenského 269, 561 51  Letohrad
118000144 G21 Školní družina Letohrad Letohrad Komenského 269 465 621 351 český
           Komenského 269, 561 51  Letohrad
169101461 L11 Školní jídelna Letohrad Letohrad Komenského 269 465 621 351 český
           Komenského 269, 561 51  Letohrad


Ve škole jsou vyučovány tyto obory vzdělání:
Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání v letech Platnost
79-01-C/01 Základní škola denní devět neomezeno




Návrat na přehled škol