Právnická osoba vykonávající činnost škol a školských zařízení:  600100529  (resortní identifikátor právnické osoby)
Základní škola a mateřská škola Dolní Újezd  
Zkrácený název:  ZŠ a MŠ Dolní Újezd  
Adresa:   č.p. 342, 569 61  Dolní Újezd  
IČO:  75016737 Orgán veřejné moci:  Ano Právní forma:  Příspěvková organizace Druh zřizovatele:  obec
Zřizovatel:  Obec Dolní Újezd, č.p. 281, 569 61  Dolní Újezd, obec@dolniujezd.cz, j4abqyf
Ředitel:  Mgr. Jan Sigl Id. datové schránky:  dqzmkx9
Email:  skola@zsdu.cz   Webová stránka:  http://www.zsdu.cz  
Telefon:  461 632 816 Fax:  není

Inspekční zprávy jsou k dispozici na
webových stránkách České školní inspekce .

Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
        Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
IZO Typ Druh/typ školy/zařízení Obec Část obce Ulice Č.p. Č.or. Telefon Vyučovací jazyk
007586884 A00 Mateřská škola Dolní Újezd Dolní Újezd 342 461 631 202 český
           č.p. 342, 569 61  Dolní Újezd
002506815 B00 Základní škola Dolní Újezd Dolní Újezd 342 461 632 816 český
           č.p. 342, 569 61  Dolní Újezd
117800368 G21 Školní družina Dolní Újezd Dolní Újezd 342 461 632 816 český
           č.p. 342, 569 61  Dolní Újezd
169100600 G22 Školní klub Dolní Újezd Dolní Újezd 342 461 632 816 český
           č.p. 342, 569 61  Dolní Újezd
002890330 L11 Školní jídelna Dolní Újezd Dolní Újezd 342 461 632 816 český
           č.p. 342, 569 61  Dolní Újezd


Ve škole jsou vyučovány tyto obory vzdělání:
Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání v letech Platnost
79-01-C/01 Základní škola denní devět neomezeno
Návrat na přehled škol