Právnická osoba vykonávající činnost škol a školských zařízení:  600099644  (resortní identifikátor právnické osoby)
Mateřská škola Horní Újezd, okres Svitavy  
Zkrácený název:  Mateřská škola  
Adresa:   č.p. 143, 570 01  Horní Újezd  
IČO:  71003215 Orgán veřejné moci:  Ano Právní forma:  Příspěvková organizace Druh zřizovatele:  obec
Zřizovatel:  Obec Horní Újezd, č.p. 1, 570 01  Horní Újezd, starosta@horniujezd.cz, wkxa9pk
Ředitelka:  Ludmila Juzová Id. datové schránky:  55xxd32
Email:  m.skolahorniujezd@tiscali.cz   Webová stránka:   
Telefon:  461 631 359 Fax:  není

Inspekční zprávy jsou k dispozici na
webových stránkách České školní inspekce .

Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
        Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
IZO Typ Druh/typ školy/zařízení Obec Část obce Ulice Č.p. Č.or. Telefon Vyučovací jazyk
007586892 A00 Mateřská škola Horní Újezd Horní Újezd 143 461 631 359 český
           č.p. 143, 570 01  Horní Újezd
002890607 L11 Školní jídelna Horní Újezd Horní Újezd 143 461 631 359 český
           č.p. 143, 570 01  Horní Újezd

Návrat na přehled škol