Právnická osoba vykonávající činnost škol a školských zařízení:  600099610  (resortní identifikátor právnické osoby)
Mateřská škola Cerekvice nad Loučnou, okres Svitavy  
Zkrácený název:  Mateřská škola  
Adresa:   č.p. 197, 569 53  Cerekvice nad Loučnou  
IČO:  75016427 Orgán veřejné moci:  Ano Právní forma:  Příspěvková organizace Druh zřizovatele:  obec
Zřizovatel:  Obec Cerekvice nad Loučnou, č.p. 132, 569 53  Cerekvice nad Loučnou, obec@cerekvice.eu, vcubsmr
Ředitelka:  Zdena Olivová Id. datové schránky:  d8jkpje
Email:  skolka.cerekvice@seznam.cz   Webová stránka:  http://skolkams.webnode.cz/  
Telefon:  461 633 144 Fax:  není

Inspekční zprávy jsou k dispozici na
webových stránkách České školní inspekce .

Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
        Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
IZO Typ Druh/typ školy/zařízení Obec Část obce Ulice Č.p. Č.or. Telefon Vyučovací jazyk
007586868 A00 Mateřská škola Cerekvice nad Loučnou Cerekvice nad Loučnou 197 461 633 144 český
           č.p. 197, 569 53  Cerekvice nad Loučnou
002890577 L11 Školní jídelna Cerekvice nad Loučnou Cerekvice nad Loučnou 197 461 633 140 český
           č.p. 197, 569 53  Cerekvice nad Loučnou

Návrat na přehled škol