Právnická osoba vykonávající činnost škol a školských zařízení:  600096581  (resortní identifikátor právnické osoby)
Základní škola Pardubice, Staňkova 128  
Zkrácený název:  Základní škola  
Adresa:   Staňkova 128, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice  
IČO:  48161306 Orgán veřejné moci:  Ano Právní forma:  Příspěvková organizace Druh zřizovatele:  obec
Zřizovatel:  Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 530 02  Pardubice, podatelna@mmp.cz
Ředitelka:  Mgr. Gisela Kostelecká Id. datové schránky: 
Email:  gisela.kostelecka@zsstankova.cz   Webová stránka:  http://www.zsstankova.cz  
Telefon:  724 276 209 Fax:  není

Inspekční zprávy jsou k dispozici na
webových stránkách České školní inspekce .

Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
        Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
IZO Typ Druh/typ školy/zařízení Obec Část obce Ulice Č.p. Č.or. Telefon Vyučovací jazyk
048161306 B00 Základní škola Pardubice Zelené Předměstí Staňkova 128 466 304 030 český
           Staňkova 128, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice
117500232 G21 Školní družina Pardubice Zelené Předměstí Staňkova 128 466 304 604 český
           Staňkova 128, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice
102842728 L11 Školní jídelna Pardubice Zelené Předměstí Staňkova 128 466 304 604 český
           Staňkova 128, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice


Ve škole jsou vyučovány tyto obory vzdělání:
Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání v letech Platnost
79-01-C/01 Základní škola denní devět neomezeno
Návrat na přehled škol