Právnická osoba vykonávající činnost škol a školských zařízení:  600096327  (resortní identifikátor právnické osoby)
Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344  
Zkrácený název:  Základní škola  
Adresa:   npor. Eliáše 344, Polabiny, 530 09  Pardubice  
IČO:  60159022 Orgán veřejné moci:  Ano Právní forma:  Příspěvková organizace Druh zřizovatele:  obec
Zřizovatel:  Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 530 02  Pardubice, podatelna@mmp.cz
Ředitel:  Mgr. František Němec Id. datové schránky:  kb5hkzu
Email:  zspol3@zspol3.cz   Webová stránka:  http://www.zspol3.cz  
Telefon:  464 629 940 Fax:  464 629 948

Inspekční zprávy jsou k dispozici na
webových stránkách České školní inspekce .

Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
        Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
IZO Typ Druh/typ školy/zařízení Obec Část obce Ulice Č.p. Č.or. Telefon Vyučovací jazyk
060159022 B00 Základní škola Pardubice Polabiny npor. Eliáše 344 464 629 940 český
           npor. Eliáše 344, Polabiny, 530 09  Pardubice
117500321 G21 Školní družina Pardubice Polabiny npor. Eliáše 344 464 629 940 český
           npor. Eliáše 344, Polabiny, 530 09  Pardubice
102842701 L11 Školní jídelna Pardubice Polabiny npor. Eliáše 344 464 629 970 český
           npor. Eliáše 344, Polabiny, 530 09  Pardubice


Ve škole jsou vyučovány tyto obory vzdělání:
Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání v letech Platnost
79-01-C/01 Základní škola denní devět neomezeno
Návrat na přehled škol