Právnická osoba vykonávající činnost škol a školských zařízení:  600096157  (resortní identifikátor právnické osoby)
Základní škola Pardubice-Dubina, Erno Košťála 870  
Zkrácený název:  Základní škola  
Adresa:   Erno Košťála 870, Studánka, 530 12  Pardubice  
IČO:  48161055 Orgán veřejné moci:  Ano Právní forma:  Příspěvková organizace Druh zřizovatele:  obec
Zřizovatel:  Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 530 02  Pardubice, podatelna@mmp.cz
Ředitelka:  Mgr., Bc. Ludmila Kozáková Id. datové schránky:  fhghkcm
Email:  zsdubina@zsdubina.cz   Webová stránka:  http://www.zsdubina.cz  
Telefon:  466 262 878 Fax:  není

Inspekční zprávy jsou k dispozici na
webových stránkách České školní inspekce .

Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
        Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
IZO Typ Druh/typ školy/zařízení Obec Část obce Ulice Č.p. Č.or. Telefon Vyučovací jazyk
048161055 B00 Základní škola Pardubice Studánka Erno Košťála 870 466 262 878 český
           Erno Košťála 870, Studánka, 530 12  Pardubice
117500186 G21 Školní družina Pardubice Studánka Erno Košťála 870 466 262 878 český
           Erno Košťála 870, Studánka, 530 12  Pardubice
102842833 L11 Školní jídelna Pardubice Studánka Erno Košťála 870 466 262 878 český
           Erno Košťála 870, Studánka, 530 12  Pardubice


Ve škole jsou vyučovány tyto obory vzdělání:
Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání v letech Platnost
79-01-C/01 Základní škola denní devět neomezeno
Návrat na přehled škol