Právnická osoba vykonávající činnost škol a školských zařízení:  600019837  (resortní identifikátor právnické osoby)
Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí  
Zkrácený název:  VOŠ a SŠ zdravotnická a sociální  
Adresa:   Smetanova 838, 562 01  Ústí nad Orlicí  
IČO:  00498874 Orgán veřejné moci:  Ano Právní forma:  Příspěvková organizace Druh zřizovatele:  kraj
Zřizovatel:  Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02  Pardubice, posta@pardubickykraj.cz
Ředitelka:  Mgr. Marie Klementová Id. datové schránky:  r778dxq
Email:  szsuo@szsuo.cz   Webová stránka:  http://www.szsuo.cz  
Telefon:  465 521 292 Fax:  není

Inspekční zprávy jsou k dispozici na
webových stránkách České školní inspekce .

Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
        Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
IZO Typ Druh/typ školy/zařízení Obec Část obce Ulice Č.p. Č.or. Telefon Vyučovací jazyk
110010353 C00 Střední škola Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí Smetanova 838 465 521 292 český
           Smetanova 838, 562 01  Ústí nad Orlicí
181086972 E00 Vyšší odborná škola Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí Smetanova 838 465 521 292 český
           Smetanova 838, 562 01  Ústí nad Orlicí


Ve školách jsou vyučovány tyto obory vzdělání:
Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání v letech Platnost
Střední škola
53-41-M/01 Zdravotnický asistent denní čtyři neomezeno, dobíhající obor
53-41-M/01 Zdravotnický asistent večerní pět neomezeno, dobíhající obor
53-41-M/03 Praktická sestra denní čtyři neomezeno
53-41-M/03 Praktická sestra večerní pět neomezeno
75-41-M/01 Sociální činnost denní čtyři neomezeno
Vyšší odborná škola
53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra denní tři neomezeno
53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra kombinované třiapůl neomezeno
Návrat na přehled škol