Právnická osoba vykonávající činnost škol a školských zařízení:  600013146  (resortní identifikátor právnické osoby)
Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun  
Zkrácený název:  Střední škola zemědělská a veterinární  
Adresa:   Dolní Třešňovec 17, 563 01  Lanškroun  
IČO:  00087670 Orgán veřejné moci:  Ano Právní forma:  Příspěvková organizace Druh zřizovatele:  kraj
Zřizovatel:  Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02  Pardubice, posta@pardubickykraj.cz
Ředitel:  Ing. David Hruška Id. datové schránky:  ndq5s3g
Email:  info@szes-la.cz   hruska@szes-la.cz Webová stránka:  http://www.szes-la.cz  
Telefon:  465 321 098 Fax:  není

Inspekční zprávy jsou k dispozici na
webových stránkách České školní inspekce .

Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
        Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
IZO Typ Druh/typ školy/zařízení Obec Část obce Ulice Č.p. Č.or. Telefon Vyučovací jazyk
000087670 C00 Střední škola Lanškroun Dolní Třešňovec 17 465 322 179 český
           Dolní Třešňovec 17, 563 01  Lanškroun
110013255 H22 Domov mládeže Lanškroun Žichlínské Předměstí Nádražní 922 není český
           Nádražní 922, Žichlínské Předměstí, 563 01  Lanškroun
110013263 L11 Školní jídelna Lanškroun Dolní Třešňovec 17 465 321 098 český
           Dolní Třešňovec 17, 563 01  Lanškroun
000087068 M30 Školní hospodářství Lanškroun Dolní Třešňovec 21 465 322 179 český
           Dolní Třešňovec 21, 563 01  Lanškroun


Ve škole jsou vyučovány tyto obory vzdělání:
Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání v letech Platnost
41-41-M/01 Agropodnikání denní čtyři neomezeno
41-41-M/01 Agropodnikání dálkové pět neomezeno
43-41-M/01 Veterinářství denní čtyři neomezeno
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání denní čtyři neomezeno, dobíhající obor
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání dálkové pět neomezeno, dobíhající obor
Návrat na přehled škol