Právnická osoba vykonávající činnost škol a školských zařízení:  600012859  (resortní identifikátor právnické osoby)
Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306  
Zkrácený název:  Gymnázium  
Adresa:   nábř. Svobody 306, Horní Předměstí, 572 01  Polička  
IČO:  62032178 Orgán veřejné moci:  Ano Právní forma:  Příspěvková organizace Druh zřizovatele:  kraj
Zřizovatel:  Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02  Pardubice, posta@pardubickykraj.cz
Ředitel:  Mgr. Josef Dvořák Id. datové schránky:  yusxjb9
Email:  info@gympolicka.cz   Webová stránka:  http://www.gympolicka.cz  
Telefon:  461 722 102 Fax:  461 724 626

Inspekční zprávy jsou k dispozici na
webových stránkách České školní inspekce .

Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
        Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
IZO Typ Druh/typ školy/zařízení Obec Část obce Ulice Č.p. Č.or. Telefon Vyučovací jazyk
000401048 C00 Střední škola Polička Horní Předměstí nábř. Svobody 306 461 722 102 český
           nábř. Svobody 306, Horní Předměstí, 572 01  Polička
150078072 L13 Školní jídelna - výdejna Polička Horní Předměstí nábř. Svobody 306 461 722 102 český
           nábř. Svobody 306, Horní Předměstí, 572 01  Polička


Ve škole jsou vyučovány tyto obory vzdělání:
Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání v letech Platnost
79-41-K/41 Gymnázium denní čtyři neomezeno
79-41-K/81 Gymnázium denní osm neomezeno
Návrat na přehled škol