Právnická osoba vykonávající činnost škol a školských zařízení:  600012824  (resortní identifikátor právnické osoby)
Střední odborné učiliště Svitavy  
Zkrácený název:  Střední odborné učiliště  
Adresa:   Nádražní 1083/8, Předměstí, 568 02  Svitavy  
IČO:  15034569 Orgán veřejné moci:  Ano Právní forma:  Příspěvková organizace Druh zřizovatele:  kraj
Zřizovatel:  Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02  Pardubice, posta@pardubickykraj.cz
Ředitel:  Ing. Leoš Říha Id. datové schránky: 
Email:  info@sou.svitavy.cz   Webová stránka:  http://www.sousvitavy.cz  
Telefon:  461 534 927 Fax:  461 534 927

Inspekční zprávy jsou k dispozici na
webových stránkách České školní inspekce .

Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
        Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
IZO Typ Druh/typ školy/zařízení Obec Část obce Ulice Č.p. Č.or. Telefon Vyučovací jazyk
015034569 C00 Střední škola Svitavy Předměstí Nádražní 1083 8 461 534 927 český
           Nádražní 1083/8, Předměstí, 568 02  Svitavy
           Richarda Kloudy 1134/4, Předměstí, 568 02  Svitavy
           Alešova 1329/1, Předměstí, 568 02  Svitavy
           Alešova 1330/3, Předměstí, 568 02  Svitavy
110020120 H22 Domov mládeže Svitavy Předměstí Brněnská 307 28 461 532 197 český
           Brněnská 307/28, Předměstí, 568 02  Svitavy


Ve škole jsou vyučovány tyto obory vzdělání:
Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání v letech Platnost
23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení denní čtyři neomezeno
23-45-L/01 Mechanik seřizovač denní čtyři neomezeno
23-51-H/01 Strojní mechanik denní tři neomezeno
23-52-H/01 Nástrojař denní tři neomezeno
23-56-H/01 Obráběč kovů denní tři neomezeno
36-52-H/01 Instalatér denní tři neomezeno
66-51-H/01 Prodavač denní tři neomezeno
Návrat na přehled škol