Právnická osoba vykonávající činnost škol a školských zařízení:  600012794  (resortní identifikátor právnické osoby)
Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, Litomyšl, Komenského nám. 22  
Zkrácený název:  VOŠ pedagogická a SPgŠ  
Adresa:   Komenského nám. 22, Litomyšl-Město, 570 01  Litomyšl  
IČO:  62032381 Orgán veřejné moci:  Ano Právní forma:  Příspěvková organizace Druh zřizovatele:  kraj
Zřizovatel:  Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02  Pardubice, posta@pardubickykraj.cz
Ředitel:  Mgr. Stanislav Leníček Id. datové schránky:  2qg39tt
Email:  vospspgs@vospspgs.cz   Webová stránka:  http://www.vospspgs.cz  
Telefon:  461 615 705 Fax:  461 615 705

Inspekční zprávy jsou k dispozici na
webových stránkách České školní inspekce .

Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
        Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
IZO Typ Druh/typ školy/zařízení Obec Část obce Ulice Č.p. Č.or. Telefon Vyučovací jazyk
000087211 C00 Střední škola Litomyšl Litomyšl-Město Komenského nám. 22 461 615 705 český
           Komenského nám. 22, Litomyšl-Město, 570 01  Litomyšl
110029216 E00 Vyšší odborná škola Litomyšl Litomyšl-Město Komenského nám. 22 461 615 705 český
           Komenského nám. 22, Litomyšl-Město, 570 01  Litomyšl
002754614 H22 Domov mládeže Litomyšl Litomyšl-Město Strakovská 1071 461 615 705 český
           Strakovská 1071, Litomyšl-Město, 570 01  Litomyšl
002766094 L11 Školní jídelna Litomyšl Litomyšl-Město Strakovská 1071 461 615 705 český
           Strakovská 1071, Litomyšl-Město, 570 01  Litomyšl


Ve školách jsou vyučovány tyto obory vzdělání:
Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání v letech Platnost
Střední škola
75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika denní čtyři neomezeno
78-42-M/03 Pedagogické lyceum denní čtyři neomezeno
Vyšší odborná škola
75-31-N/03 Předškolní a mimoškolní pedagogika denní tři neomezeno
75-31-N/03 Předškolní a mimoškolní pedagogika dálkové čtyři neomezeno
Návrat na přehled škol