Právnická osoba vykonávající činnost škol a školských zařízení:  600012786  (resortní identifikátor právnické osoby)
Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy  
Zkrácený název:  Gymnázium, OA a JŠ s právem SJZ Svitavy  
Adresa:   Sokolovská 1638/1, Předměstí, 568 02  Svitavy  
IČO:  62033026 Orgán veřejné moci:  Ano Právní forma:  Příspěvková organizace Druh zřizovatele:  kraj
Zřizovatel:  Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02  Pardubice, posta@pardubickykraj.cz
Ředitel:  PaedDr. Bc. Milan Báča Id. datové schránky:  j53sz8u
Email:  info@gy.svitavy.cz   bc@gy.svitavy.cz Webová stránka:  http://www.gy.svitavy.cz  
Telefon:  461 535 090 Fax:  461 530 622

Inspekční zprávy jsou k dispozici na
webových stránkách České školní inspekce .

Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
        Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
IZO Typ Druh/typ školy/zařízení Obec Část obce Ulice Č.p. Č.or. Telefon Vyučovací jazyk
002518333 C00 Střední škola Svitavy Předměstí Sokolovská 1638 1 461 535 090 český
           Sokolovská 1638/1, Předměstí, 568 02  Svitavy
           T. G. Masaryka 47/20, Předměstí, 568 02  Svitavy
150007647 F20 Jazyková škola s právem st. jazyk. zk. Svitavy Předměstí Sokolovská 1638 1 461 535 090 český
           Sokolovská 1638/1, Předměstí, 568 02  Svitavy
002890275 L11 Školní jídelna Svitavy Předměstí Sokolovská 1638 1 461 535 090 český
           Sokolovská 1638/1, Předměstí, 568 02  Svitavy


Ve škole jsou vyučovány tyto obory vzdělání:
Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání v letech Platnost
63-41-M/02 Obchodní akademie denní čtyři neomezeno
79-41-K/41 Gymnázium denní čtyři neomezeno
79-41-K/81 Gymnázium denní osm neomezeno
Návrat na přehled škol