Právnická osoba vykonávající činnost škol a školských zařízení:  600012701  (resortní identifikátor právnické osoby)
Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590  
Zkrácený název:  Gymnázium Aloise Jiráska  
Adresa:   T. G. Masaryka 590, Litomyšl-Město, 570 01  Litomyšl  
IČO:  62032348 Orgán veřejné moci:  Ano Právní forma:  Příspěvková organizace Druh zřizovatele:  kraj
Zřizovatel:  Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02  Pardubice, posta@pardubickykraj.cz
Ředitelka:  Mgr. Ivana Hynková Id. datové schránky:  cdi5mgc
Email:  glit@glit.cz   Webová stránka:  http://www.glit.cz  
Telefon:  461 615 061 Fax:  461 615 061

Inspekční zprávy jsou k dispozici na
webových stránkách České školní inspekce .

Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
        Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
IZO Typ Druh/typ školy/zařízení Obec Část obce Ulice Č.p. Č.or. Telefon Vyučovací jazyk
000401021 C00 Střední škola Litomyšl Litomyšl-Město T. G. Masaryka 590 461 615 061 český
           T. G. Masaryka 590, Litomyšl-Město, 570 01  Litomyšl


Ve škole jsou vyučovány tyto obory vzdělání:
Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání v letech Platnost
79-41-K/41 Gymnázium denní čtyři neomezeno
79-41-K/81 Gymnázium denní osm neomezeno
Návrat na přehled škol