Právnická osoba vykonávající činnost škol a školských zařízení:  600012336  (resortní identifikátor právnické osoby)
Konzervatoř Pardubice  
Zkrácený název:  Konzervatoř  
Adresa:   Sukova třída 1260, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice  
IČO:  48161110 Orgán veřejné moci:  Ano Právní forma:  Příspěvková organizace Druh zřizovatele:  kraj
Zřizovatel:  Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02  Pardubice, posta@pardubickykraj.cz
Ředitel:  Mgr. Dalibor Hlava Id. datové schránky:  56x4aac
Email:  reditelstvi@konzervatorpardubice.eu   Webová stránka:  http://www.konzervatorpardubice.eu  
Telefon:  466 513 503 Fax:  466 513 503

Inspekční zprávy jsou k dispozici na
webových stránkách České školní inspekce .

Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
        Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
IZO Typ Druh/typ školy/zařízení Obec Část obce Ulice Č.p. Č.or. Telefon Vyučovací jazyk
048161110 D00 Konzervatoř Pardubice Zelené Předměstí Sukova třída 1260 466 513 503 český
           Sukova třída 1260, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice


Ve škole jsou vyučovány tyto obory vzdělání:
Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání v letech Platnost
82-44-M/01 Hudba denní čtyři neomezeno
82-44-M/01 Hudba kombinované čtyři neomezeno
82-44-P/01 Hudba denní šest neomezeno
82-44-P/01 Hudba kombinované šest neomezeno
82-45-M/01 Zpěv denní čtyři neomezeno
82-45-M/01 Zpěv kombinované čtyři neomezeno
82-45-P/01 Zpěv denní šest neomezeno
82-45-P/01 Zpěv kombinované šest neomezeno
Návrat na přehled škol