Právnická osoba vykonávající činnost škol a školských zařízení:  600011887  (resortní identifikátor právnické osoby)
Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim, Olbrachtova 291  
Zkrácený název:  Gymnázium Josefa Ressela  
Adresa:   Olbrachtova 291, Chrudim IV, 537 01  Chrudim  
IČO:  60103337 Orgán veřejné moci:  Ano Právní forma:  Příspěvková organizace Druh zřizovatele:  kraj
Zřizovatel:  Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02  Pardubice, posta@pardubickykraj.cz
Ředitelka:  Mgr. Klára Jelinková Id. datové schránky:  whjsraf
Email:  info@gjr.cz   reditel@gjr.cz Webová stránka:  http://www.gjr.cz  
Telefon:  469 669 522 Fax:  469 669 500

Inspekční zprávy jsou k dispozici na
webových stránkách České školní inspekce .

Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
        Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
IZO Typ Druh/typ školy/zařízení Obec Část obce Ulice Č.p. Č.or. Telefon Vyučovací jazyk
060103337 C00 Střední škola Chrudim Chrudim IV Olbrachtova 291 469 669 522 český
           Olbrachtova 291, Chrudim IV, 537 01  Chrudim
150003226 L11 Školní jídelna Chrudim Chrudim IV Olbrachtova 291 469 688 301 český
           Olbrachtova 291, Chrudim IV, 537 01  Chrudim


Ve škole jsou vyučovány tyto obory vzdělání:
Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání v letech Platnost
79-41-K/41 Gymnázium denní čtyři neomezeno
79-41-K/81 Gymnázium denní osm neomezeno
Návrat na přehled škol