Vysoké školy 
Území: xx Celá ČR 

Zavřít okno

RID  Zkrác. název VŠ  Název organizace  Obec  Ulice  č.p.  WWW 
11000 UK v Praze Univerzita Karlova Praha 1 Ovocný trh 5 www.cuni.cz
11110 UK v Praze 1. lékařská fakulta Praha 2 Kateřinská 32 www.lf1.cuni.cz
11120 UK v Praze 3. lékařská fakulta Praha 10 Ruská 87 www.lf3.cuni.cz
11130 UK v Praze 2. lékařská fakulta Praha 5 - Motol V úvalu 84 www.lf2.cuni.cz
11140 UK v Praze Lékařská fakulta v Plzni Plzeň Husova 3 www.lfp.cuni.cz
11150 UK v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Hradec Králové Šimkova 870 www.lfhk.cuni.cz
11160 UK v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Hradec Králové Heyrovského 1203 www.faf.cuni.cz
11210 UK v Praze Filozofická fakulta Praha 1 nám. J. Palacha 2 www.ff.cuni.cz
11220 UK v Praze Právnická fakulta Praha 1 nám. Curieových 7 www.prf.cuni.cz
11230 UK v Praze Fakulta sociálních věd Praha 1 Smetanovo nábřeží 6 fsv.cuni.cz
11240 UK v Praze Fakulta humanitních studií Praha 5 - Jinonice U Kříže 4-10 www.fhs.cuni.cz
11260 UK v Praze Katolická teologická fakulta Praha 6 - Dejvice Thákurova 3 676 www.ktf.cuni.cz
11270 UK v Praze Evangelická teologická fakulta Praha 1 Černá 9 www.etf.cuni.cz
11280 UK v Praze Husitská teologická fakulta Praha 4 - Krč Pacovská 350 www.htf.cuni.cz
11310 UK v Praze Přírodovědecká fakulta Praha 2 Albertov 6 www.natur.cuni.cz
11320 UK v Praze Matematicko-fyzikální fakulta Praha 2 Ke Karlovu 3 www.mff.cuni.cz/iso
11410 UK v Praze Pedagogická fakulta Praha 1 M. D. Rettigové 4 www.pedf.cuni.cz
11510 UK v Praze Fakulta tělesné výchovy a sportu Praha 6 - Veleslavín José Martího 31 www.ftvs.cuni.cz
11600 UK v Praze Centrum pro přenos poznatků a technologií Praha 1 Jeruzalémská 9 1283
11610 UK v Praze Ústav jazykové a odborné přípravy Praha 2 Vratislavova 10
11620 UK v Praze Centrum pro ekonomický výzkum a doktorská studia (CERGE) Praha 1 Politických vězňů 7 www.cerge.cuni.cz
11810 UK v Praze Koleje a menzy Univerzity Karlovy Praha Praha 1 Voršilská 1
11830 UK v Praze Koleje a menzy UK Hradec Králové Hradec Králové Na kotli 1147
11840 UK v Praze Nakladatelství Karolinum Praha 1 Ovocný trh 3
11850 UK v Praze Správa budov a zařízení UK Praha 1 Ovocný trh 5
11870 UK v Praze Nakladatelství Karolinum Praha 1 Ovocný trh 3
11880 UK v Praze Centrum Krystal Praha 6 - Veleslavín José Martího 407/2 http://www.cuni.cz
11900 UK v Praze Celoškolská pracoviště Praha 1 Ovocný trh 5
12000 JU v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích České Budějovice Branišovská 31 www.jcu.cz
12110 JU v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta České Budějovice Jírovcova 24 www.zsf.jcu.cz
12210 JU v Českých Budějovicích Filozofická fakulta České Budějovice Branišovská 31a www.jcu.cz
12220 JU v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta České Budějovice Studentská 13 www.zf.jcu.cz
12260 JU v Českých Budějovicích Teologická fakulta České Budějovice Kněžská 8 www.tf.jcu.cz
12310 JU v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta České Budějovice Branišovská 31 www.bf.jcu.cz
12410 JU v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta České Budějovice Jeronýmova 10 www.pf.jcu.cz
12510 JU v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta České Budějovice Studentská 13 www.ef.jcu.cz
12520 JU v Českých Budějovicích Fakulta rybářství a ochrany vod Vodňany Zátiší 728/II www.frov.jcu.cz
12670 JU v Českých Budějovicích Centrum informačních technologií České Budějovice Branišovská 31 www.frov.jcu.cz
12700 JU v Českých Budějovicích Britské centrum České Budějovice Krajinská 2 www.jcu.cz
12710 JU v Českých Budějovicích Goethe-Zentrum České Budějovice Krajinská 2 www.jcu.cz
12810 JU v Českých Budějovicích Rektorát České Budějovice Branišovská 31 www.jcu.cz
12820 JU v Českých Budějovicích Koleje a menzy České Budějovice Studentská 15
12830 JU v Českých Budějovicích Dětská skupina Kvítek České Budějovice Šípková 1822/1 www.jcu.cz
12900 JU v Českých Budějovicích Celoškolská pracoviště České Budějovice Branišovská 31
13000 UJEP v Ústí nad Labem Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Ústí nad Labem Pasteurova 1 www.ujep.cz
13410 UJEP v Ústí nad Labem Filozofická fakulta Ústí nad Labem České mládeže 8 ff.ujep.cz
13420 UJEP v Ústí nad Labem Fakulta strojního inženýrství Ústí nad Labem Na okraji 1001 ftvm.ujep.cz
13430 UJEP v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta Ústí nad Labem České mládeže 8 www.ujep.cz
13440 UJEP v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta Ústí nad Labem České mládeže 8 www.ujep.cz
13450 UJEP v Ústí nad Labem Fakulta zdravotnických studií Ústí nad Labem Velká Hradební 13 uzs.ujep.cz
13510 UJEP v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická Ústí nad Labem Moskevská 54 www.ujep.cz
13520 UJEP v Ústí nad Labem Fakulta životního prostředí Ústí nad Labem Králova výšina 3132/7 www.ujep.cz
13530 UJEP v Ústí nad Labem Fakulta umění a designu Ústí nad Labem Pasteurova 9 www.ujep.cz
13610 UJEP v Ústí nad Labem Ústav zdravotnických studií Ústí nad Labem Velká Hradební 13
13620 UJEP v Ústí nad Labem Ústav techniky a řízení výroby Ústí nad Labem České mládeže 8
13630 UJEP v Ústí nad Labem Ústav slovansko-germánských studií
13640 UJEP v Ústí nad Labem Centrum informatiky Ústí nad Labem Králova Výšina 7 3132
13650 UJEP v Ústí nad Labem Centrum pro další vzdělávání učitelů
13660 UJEP v Ústí nad Labem Ústav humanitních studií Ústí nad Labem
13670 UJEP v Ústí nad Labem Ústav přírodních věd Ústí nad Labem
13680 UJEP v Ústí nad Labem Vědecká knihovna Ústí nad Labem Pasteurova 5 www.ujep.cz
13810 UJEP v Ústí nad Labem Správa kolejí a menz Ústí nad Labem Jateční 20 1002
13820 UJEP v Ústí nad Labem Správa kolejí a menz Ústí nad Labem Jateční 20 1002
13830 UJEP v Ústí nad Labem Knihkupectví UJEP
13900 UJEP v Ústí nad Labem Celoškolská pracoviště Ústí nad Labem Pasteurova 1
14000 MU Masarykova univerzita Brno Žerotínovo nám. 617/9 www.muni.cz
14110 MU Lékařská fakulta Brno Kamenice 753/5 www.med.muni.cz
14160 MU Farmaceutická fakulta Brno-Královo Pole Palackého 1 - 3 www.muni.cz/farmacie
14210 MU Filozofická fakulta Brno Arne Nováka 1/1 www.phil.muni.cz
14220 MU Právnická fakulta Brno Veveří 158/70 www.law.muni.cz
14230 MU Fakulta sociálních studií Brno Joštova 218/10 www.fss.muni.cz
14310 MU Přírodovědecká fakulta Brno Kotlářská 267/2 www.sci.muni.cz
14330 MU Fakulta informatiky Brno Botanická 554/68a www.fi.muni.cz
14410 MU Pedagogická fakulta Brno Poříčí 623/7 www.ped.muni.cz
14510 MU Fakulta sportovních studií Brno Kamenice 753/5 www.fsps.muni.cz
14560 MU Ekonomicko-správní fakulta Brno Lipová 507/41a www.econ.muni.cz
14600 MU Centrum zahraničních studií Brno Žerotínovo nám. 617/9 czs.muni.cz
14610 MU Ústav výpočetní techniky Brno Botanická 554/68a www.muni.cz/ics
14630 MU Mezinárodní politologický ústav Brno Joštova 218/10 www.iips.muni.cz
14640 MU Centrum jazykového vzdělávání Brno Žerotínovo nám. 617/9 lingua.muni.cz
14700 MU Archiv Brno Žerotínovo nám. 617/9 www.muni.cz/arch
14710 MU Institut biostatistiky a analýz Brno Kamenice 126/3 www.iba.muni.cz
14720 MU Centrum pro transfer technologií Brno Kotlářská 267/2 ctt.muni.cz
14730 MU Centrum občanského vzdělávání Brno Žerotínovo nám. 617/9 www.obcanskevzdelavani.cz
14740 MU Středoevropský technologický institut Brno Kamenice 753/5 www.ceitec.cz
14750 MU Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Brno Šumavská 416/15 www.teiresias.muni.cz
14760 MU Mendelovo muzeum Brno Mendlovo náměstí 907/1a www.mendelmuseum.muni.cz
14770 MU Univerzitní centrum Telč Telč nám. Zachariáše z Hradce 2 telc.muni.cz
14810 MU Správa kolejí a menz Brno Vinařská 499/5 www.skm.muni.cz
14820 MU Správa kolejí a menz Brno Žerotínovo nám. 9
14830 MU Nakladatelství Brno Rybkova 987/19 www.muni.cz/press
14840 MU Správa univerzitního kampusu Bohunice Brno Kamenice 753/5 www.sukb.muni.cz
14900 MU Celoškolská pracoviště Brno Žerotínovo nám. 617/9 www.muni.cz
15000 UP v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Olomouc Křížkovského 8 www.upol.cz
15110 UP v Olomouci Lékařská fakulta Olomouc 1 tř. Svobody 8 www.upol.cz
15120 UP v Olomouci Fakulta zdravotnických věd Olomouc 1 tř. Svobody 8 www.upol.cz/fakulty/fzv
15210 UP v Olomouci Filozofická fakulta Olomouc 1 Křížkovského 10 www.upol.cz
15220 UP v Olomouci Právnická fakulta Olomouc 2 tř. 17. listopadu 6,8 www.upol.cz
15260 UP v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Olomouc 1 Univerzitní 22 www.upol.cz
15310 UP v Olomouci Přírodovědecká fakulta Olomouc 1 tř. Svobody 26 www.upol.cz
15410 UP v Olomouci Pedagogická fakulta Olomouc 2 Žižkovo nám. 5 www.upol.cz
15510 UP v Olomouci Fakulta tělesné kultury Olomouc 9-Neředín tř. Míru 115 www.risc.upol.cz/~ftkinfo
15610 UP v Olomouci Společná laboratoř optiky Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu AV ČR
15620 UP v Olomouci Informační centrum Univerzity Palackého
15630 UP v Olomouci Centrum celouniverzitních aktivit Univerzity Palackého
15810 UP v Olomouci Správa kolejí a menz UP Olomouc 1 Šmeralova 12
15900 UP v Olomouci Celoškolská pracoviště Olomouc 1 Křížkovského 8
16000 VFU Brno Veterinární univerzita Brno Brno-Královo Pole Palackého 1 - 3 www.vfu.cz
16170 VFU Brno Fakulta veterinárního lékařství Brno-Královo Pole Palackého 1 - 3 www.vfu.cz
16270 VFU Brno Fakulta veterinární hygieny a ekologie Brno-Královo Pole Palackého 1 - 3 www.vfu.cz
16810 VFU Brno Kaunicovy studentské koleje Brno Králova 45
16820 VFUB Brno Kaunicova studentská kolej Brno Králova 45
16860 VFU Brno Školní zemědělský podnik Nový Jičín Šenov u Nového Jičína El.Krásnohorské 178
16900 VFU Brno Celoškolská pracoviště Brno-Královo Pole Palackého 1 - 3
17000 OU Ostrava Ostravská univerzita Ostrava Dvořákova 7 www.osu.cz
17110 OU Ostrava Lékařská fakulta Ostrava - Vítkovice Syllabova 19 lf.osu.cz/
17200 OU Ostrava Fakulta sociálních studií Ostrava - Mor. Ostrava Českobratrská 16 www.osu.cz
17250 OU Ostrava Filozofická fakulta Ostrava 1 Reální 5 ff.osu.cz/
17310 OU Ostrava Přírodovědecká fakulta Ostrava 30. dubna 22 http://prf.osu.cz/
17450 OU Ostrava Pedagogická fakulta Ostrava - Mariánské Hory Fr. Šrámka 3 pdf.osu.cz/
17500 OU Ostrava Fakulta umění Ostrava - Mariánské Hory Podlahova 3 www.osu.cz
17610 OU Ostrava Centrum excelence IT4Innovations,divize OU,Ústav pro výzk.a aplik.fuzzy model.
17630 OU Ostrava Centrum informačních technologií
17640 OU Ostrava Univerzitní knihovna
17650 OU Ostrava Centrum informačních a poradenských služeb
17670 OU Ostrava Evropský výzkumný institut sociální práce Ostrava - Mariánské Hory Fr. Šrámka 3 www.osu.cz
17810 OU Ostrava Rektorát
17850 OU Ostrava Koleje J. Opletala Ostrava - Slezská Ostrava Kranichova 1433/8
17900 OU Ostrava Celoškolská pracoviště Ostrava Dvořákova 7
18000 U Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Hradec Králové Rokitanského 62 www.uhk.cz
18440 U Hradec Králové Pedagogická fakulta Hradec Králové nám. Svobody 301 www.uhk.cz
18450 U Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Hradec Králové nám. Svobody 331 www.vsp.cz/FRIT
18460 U Hradec Králové Filozofická fakulta Hradec Králové nám. Svobody 331 www.uhk.cz
18470 U Hradec Králové Přírodovědecká fakulta Hradec Králové Rokitanského 62 www.uhk.cz
18610 U Hradec Králové Ústav sociální práce Hradec Králové Rokitanského 62 www.uhk.cz
18810 U Hradec Králové Koleje Hradec Králové
18900 U Hradec Králové Celoškolská pracoviště Hradec Králové Víta Nejedlého 573
19000 SU v Opavě Slezská univerzita v Opavě Opava Na Rybníčku 1 www.slu.cz
19240 SU v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Opava Bezručovo nám. 13 www.fpf.slu.cz
19510 SU v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě Opava Olbrichova 625/25 www.fvp.slu.cz
19520 SU v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Karviná Univerzitní nám. 1934/3 www.opf.slu.cz
19610 SU v Opavě Matematický ústav Slezské univerzity Opava Bezručovo nám. 13
19620 SU v Opavě Vzdělávací centrum Slezské univerzity v Krnově
19630 SU v Opavě Fyzikální ústav v Opavě Opava Bezručovo nám. 13
19800 SU v Opavě Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Opava Na Rybníčku 1
19810 SU v Opavě Rektorát - administrativní a právní útvar SU
19900 SU v Opavě Celoškolská pracoviště Opava Na Rybníčku 1 www.slu.cz
21000 ČVUT v Praze České vysoké učení technické v Praze Praha 6 - Dejvice Jugoslávských partyzánů 1580/3 www.cvut.cz
21110 ČVUT v Praze Fakulta stavební Praha 6 Thákurova 7 www.fsv.cvut.cz
21220 ČVUT v Praze Fakulta strojní Praha 6 Technická 4 www.fs.cvut.cz
21230 ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Praha 6 Technická 2 www.fel.cvut.cz
21240 ČVUT v Praze Fakulta informačních technologií Praha 6 Thákurova 9 www.fit.cvut.cz
21260 ČVUT v Praze Fakulta dopravní Praha 1 Konviktská 20 www.fd.cvut.cz
21340 ČVUT v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Praha 1-Staré Město Břehová 7 www.fjfi.cvut.cz
21450 ČVUT v Praze Fakulta architektury Praha 6 Thákurova 7 www.cvut.cz
21460 ČVUT v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství Kladno nám. Sítná 3105 www.fbmi.cvut.cz
21610 ČVUT v Praze Kloknerův ústav Praha 6 Šolínova 7 www.cvut.cz
21620 ČVUT v Praze Výpočetní a informační centrum Praha 6 Zikova 4
21630 ČVUT v Praze Masarykův ústav vyšších studií Praha 2 Horská 3
21670 ČVUT v Praze Ústav technické a experimentální fyziky Praha 2 Horská 3a/22 www.utef.cvut.cz
21690 ČVUT v Praze Ústav tělesné výchovy a sportu Praha 6 Pod Juliskou 4
21700 ČVUT v Praze Ústřední knihovna Praha 6 Zikova 4 knihovny.cvut.cz
21710 ČVUT v Praze Inovacentrum Praha 6 - Dejvice Jugoslávských partyzánů 1580/3 www.inovacentrum.cvut.cz/
21720 ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov Buštěhrad Třinecká 1024 http://uceeb.cz/wp/
21730 ČVUT v Praze Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky Praha 6 - Dejvice Jugoslávských partyzánů 1580/3 www.ciirc.cvut.cz/
21760 ČVUT v Praze Kloknerův ústav Praha 6 Šolínova 7 www.cvut.cz
21810 ČVUT v Praze Rektorát ČVUT Praha 6 - Dejvice Jugoslávských partyzánů 1580/3
21820 ČVUT v Praze Správa účelových zařízení Praha 6-Břevnov Vaníčkova 5
21830 ČVUT v Praze Vydavatelství ČVUT
21870 ČVUT v Praze Správa účelových zařízení Praha 6-Břevnov Vaníčkova 5
21880 ČVUT v Praze Masarykův ústav vyšších studií Praha 2 Horská 3
21900 ČVUT v Praze Celoškolská pracoviště Praha 6 Zikova 4 www.cvut.cz
22000 VŠCHT v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Praha 6 Technická 5 www.vscht.cz
22310 VŠCHT v Praze Fakulta chemické technologie Praha 6 Technická 5 www.vscht.cz
22320 VŠCHT v Praze Fakulta technologie ochrany prostředí Praha 6 Technická 5 www.vscht.cz
22330 VŠCHT v Praze Fakulta potravinářské a biochemické technologie Praha 6 Technická 5 www.vscht.cz
22340 VŠCHT v Praze Fakulta chemicko-inženýrská Praha 6 Technická 5 www.vscht.cz
22350 VŠCHT v Praze Technopark Kralupy Kralupy nad Vltavou Žižkova 7 www.vscht.cz
22610 VŠCHT v Praze Katedra jazyků
22620 VŠCHT v Praze Katedra tělesné výchovy
22630 VŠCHT v Praze Katedra společenských věd
22640 VŠCHT v Praze Centrální laboratoře
22650 VŠCHT v Praze Výpočetní centrum
22660 VŠCHT v Praze Ústřední knihovna
22670 VŠCHT v Praze Vydavatelství
22810 VŠCHT v Praze Rektorát
22820 VŠCHT Praha Správa účelových zařízení (koleje, menza) Praha 4-Kunratice K Verneráku 950
22880 VŠCHT v Praze Správa účelových zařízení (koleje, menza) Praha 4-Kunratice K Verneráku 950
22900 VŠCHT v Praze Celoškolská pracoviště Praha 6 Technická 5
23000 ZČU v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Plzeň Univerzitní 8 www.zcu.cz
23210 ZČU v Plzni Fakulta strojní Plzeň Univerzitní 22 www.zcu.cz
23220 ZČU v Plzni Fakulta elektrotechnická Plzeň Univerzitní 26 www.zcu.cz
23310 ZČU v Plzni Fakulta zdravotnických studií Plzeň Univerzitní 8 www.zcu.cz
23320 ZČU v Plzni Fakulta právnická Plzeň Sady Pětatřicátníků 14 www.zcu.cz
23330 ZČU v Plzni Fakulta filozofická Plzeň Sedláčkova 38 www.zcu.cz
23410 ZČU v Plzni Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Plzeň Univerzitní 22 www.zcu.cz
23420 ZČU v Plzni Fakulta pedagogická Plzeň Sedláčkova 38 www.zcu.cz
23510 ZČU v Plzni Fakulta ekonomická Plzeň Husova 11 www.zcu.cz
23520 ZČU v Plzni Fakulta aplikovaných věd Plzeň Univerzitní 22 www.zcu.cz
23610 ZČU v Plzni Centrum informatizace a výpočetní techniky Plzeň Univerzitní 20 www.zcu.cz
23620 ZČU v Plzni Univerzitní knihovna Plzeň www.zcu.cz
23630 ZČU v Plzni Ústav celoživotního vzdělávání Plzeň www.zcu.cz
23640 ZČU v Plzni Nové technologie - výzkumné centrum v západočeském regionu Plzeň www.zcu.cz
23660 ZČU v Plzni Regionální inovační centrum elektrotechniky Plzeň Univerzitní 20 www.zcu.cz
23680 ZČU v Plzni Projektové centrum Plzeň Univerzitní 8 www.zcu.cz
23690 ZČU v Plzni Zahraniční vztahy Plzeň Univerzitní 20 www.zcu.cz
23810 ZČU v Plzni Ústřední správa kolejí a menz Plzeň Kollárova 19 www.zcu.cz
23820 ZČU v Plzni Ústřední správa kolejí a menz Plzeň Kollárova 19 www.zcu.cz
23900 ZČU v Plzni Celoškolská pracoviště Plzeň Univerzitní 8 www.zcu.cz
24000 TU v Liberci Technická univerzita v Liberci Liberec Studentská 1402/2 www.tul.cz
24210 TU v Liberci Fakulta strojní Liberec Studentská 1402/2 www.fs.tul.cz
24220 TU v Liberci Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Liberec Studentská 1402/2 www.fm.tul.cz
24310 TU v Liberci Ekonomická fakulta Liberec Voroněžská 13 www.ef.tul.cz
24410 TU v Liberci Fakulta textilní Liberec Studentská 1402/2 www.ft.tul.cz
24510 TU v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Liberec Univerzitní náměstí 1410/1 www.fp.tul.cz
24520 TU v Liberci Fakulta umění a architektury Liberec Studentská 1402/2 aa.tul.cz
24530 TU v Liberci Fakulta zdravotnických studií Liberec Studentská 1402/2 fzs.tul.cz
24620 TU v Liberci Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Liberec Studentská 2 cxi.tul.cz
24630 TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Liberec Studentská 1402/2 www.cdv.tul.cz
24810 TU v Liberci Koleje a menzy Liberec 17. listopadu 8 koleje.tul.cz
24900 TU v Liberci Celoškolská pracoviště Liberec Studentská 1402/2 www.tul.cz
25000 U Pardubice Univerzita Pardubice Pardubice Studentská 95 www.upce.cz
25110 U Pardubice Fakulta restaurování Litomyšl Jiráskova 3 www.upce.cz
25210 U Pardubice Fakulta filozofická Pardubice Studentská 84 www.upce.cz
25310 U Pardubice Fakulta chemicko-technologická Pardubice Studentská 573 www.upce.cz
25410 U Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Pardubice Studentská ul. 84 www.upce.cz
25510 U Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Pardubice Studentská ul. 95 www.upce.cz
25520 U Pardubice Fakulta zdravotnických studií Pardubice Průmyslová ul. 395 www.upce.cz
25530 U Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Pardubice Studentská ul. 95 www.upce.cz
25610 U Pardubice Ústav jazyků a humanitních studií Pardubice Studentská 84 www.upce.cz
25620 U Pardubice Centrum výzkumné a znalecké činnosti Pardubice Studentská ul. 95
25630 U Pardubice Univerzitní knihovna Univerzity Pardubice
25640 U Pardubice Informační centrum
25650 U Pardubice Katedra tělovýchovy a sportu Univerzity Pardubice
25660 U Pardubice Univerzitní ekologické centrum Univerzity Pardubice
25670 U Pardubice Společná laboratoř chemie pevných látek Akademie věd ČR a Univerzity Pardubice
25680 U Pardubice Společná laboratoř NMR spektroskopie VÚ org.syntéz a.s.,PU-Rybitví a UP
25690 U Pardubice Společná laboratoř analýzy a hodnocení polymerů SYNPO a.s.a FChT UP
25700 U Pardubice Společné pracoviště aplikované medicíny Nemocnice Pardubice a FChT UP
25710 U Pardubice Přepr.laboratoř,spol.pracoviště NH-TRANS Ostrava a Dopr.fakulty J.Pernera UP
25750 U Pardubice Jazykové centrum Pardubice Studentská 95 www.upce.cz
25810 U Pardubice Správa kolejí a menzy Univerzity Pardubice Pardubice Studentská ul. 202
25820 U Pardubice Správa kolejí a menzy UP Pardubice Studentská ul. 202
25830 U Pardubice Tiskařské středisko Univerzity Pardubice
25840 U Pardubice Odbor výstavby a údržby Univerzity Pardubice
25850 U Pardubice Středisko dopravy Univerzity Pardubice
25900 U Pardubice Celoškolská pracoviště Pardubice nám. Čs. legií 565
26000 VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Brno Antonínská 548/1 www.vutbr.cz
26110 VUT v Brně Fakulta stavební Brno Veveří 95 www.fce.vutbr.cz
26210 VUT v Brně Fakulta strojního inženýrství Brno Technická 2 www.fme.vutbr.cz
26220 VUT v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Brno Technická 358/10 www.fee.vutbr.cz
26230 VUT v Brně Fakulta informačních technologií Brno Božetěchova 2 www.fit.vutbr.cz
26310 VUT v Brně Fakulta chemická Brno Purkyňova 118 www.fch.vutbr.cz
26410 VUT v Brně Fakulta architektury Brno Poříčí 5 www.fa.vutbr.cz
26420 VUT v Brně Fakulta výtvarných umění Brno Rybářská 13/15 www.ffa.vutbr.cz
26510 VUT v Brně Fakulta podnikatelská Brno Kolejní 2906/4 www.fbm.vutbr.cz
26610 VUT v Brně ÚStav soudního inženýrství Brno Údolní 53 disk.usi.vutbr.cz
26620 VUT v Brně Středoevropský technologický institut Brno Antonínská 548/1 www.vutbr.cz
26630 VUT v Brně Centrum sportovních aktivit Brno Technická 2 www.cesa.vutbr.cz
26640 VUT v Brně Centrum výpočetních a informačních služeb Brno Antonínská 548/1 www.vutbr.cz
26650 VUT v Brně Institut celoživotního vzdělávání Brno Rybkova 332/1 www.vutbr.cz
26700 VUT v Brně Ústřední knihovna Brno Antonínská 548/1 www.lib.vutbr.cz
26810 VUT v Brně Koleje a menzy v Brně Brno Kolejní 2
26820 VUT v Brně Koleje a menzy v Brně Brno Kolejní 2
26880 VUT v Brně Koleje a menzy ve Zlíně Zlín Štefánikova 150
26900 VUT v Brně Celoškolská pracoviště Brno Antonínská 1
26990 VUT v Brně Centrum VUT Zlín
27000 VŠB-TU Ostrava Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ostrava - Poruba 17. listopadu 2172/15 www.vsb.cz
27120 VŠB-TU Ostrava Fakulta stavební Ostrava - Poruba Ludvíka Podéště 1875 www.vsb.cz
27200 VŠB-TU Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství Ostrava - Vyskovice Lumírova 13 www.vsb.cz
27230 VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Ostrava - Poruba 17. listopadu 2172/15 www.vsb.cz
27240 VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Ostrava - Poruba 17. listopadu 2172/15 www.vsb.cz
27350 VŠB-TU Ostrava Hornicko-geologická fakulta Ostrava - Poruba 17. listopadu 2172/15 www.vsb.cz
27360 VŠB-TU Ostrava Fakulta materiálově-technologická Ostrava - Poruba 17. listopadu 2172/15 www.vsb.cz
27510 VŠB-TU Ostrava Ekonomická fakulta Ostrava 1 Sokolská 33 www.vsb.cz
27600 VŠB-TU Ostrava Katedra matematiky a deskriptivní geometrie Ostrava-Poruba www.vsb.cz
27610 VŠB-TU Ostrava Katedra jazyků
27620 VŠB-TU Ostrava Katedra společenských věd
27630 VŠB-TU Ostrava Katedra tělesné výchovy a sportu
27640 VŠB-TU Ostrava Centrální analytická laboratoř
27650 VŠB-TU Ostrava Výzkumné energetické centrum
27660 VŠB-TU Ostrava Centrum výpočetní techniky
27670 VŠB-TU Ostrava Ústřední knihovna
27680 VŠB-TU Ostrava Archiv
27690 VŠB-TU Ostrava Centrum pokročilých inovačních technologií
27700 VŠB-TU Ostrava Středisko projektů PHARE
27710 VŠB-TU Ostrava Centrum environmentálních technologií Ostrava-Poruba Studentská 1770/1
27720 VŠB-TU Ostrava Katedra učitelství odborných předmětů Ostrava-Poruba Studentská 1770/1 www.vsb.cz
27730 VŠB-TU Ostrava Centrum energetického využití netradičních zdrojů energie Ostrava-Poruba Studentská 1770/1 www.vsb.cz
27740 VŠB-TU Ostrava IT4Innovations Ostrava-Poruba Studentská 1770/1 www.vsb.cz
27760 VŠB-TU Ostrava Katedra fyziky Ostrava-Poruba Studentská 1770/1 www.vsb.cz
27820 VŠB-TU Ostrava Koleje a menzy Ostrava-Poruba Studentská 1770/1
27830 VŠB-TU Ostrava Ediční středisko
27880 VŠB-TU Ostrava Ubytovací služby a stravovací služby Ostrava-Poruba Studentská 1770/1
27900 VŠB-TU Ostrava Celoškolská pracoviště Ostrava-Poruba 17. listopadu 2172/15
28000 UTB ve Zlíně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Zlín nám. T. G. Masaryka 5555 www.utb.cz
28110 UTB ve Zlíně Fakulta technologická Zlín Vavrečkova 275 www.utb.cz
28120 UTB ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky Zlín Mostní 5139 www.utb.cz
28130 UTB ve Zlíně Fakulta multimediálních komunikací Zlín Univerzitní 2431 www.utb.cz
28140 UTB ve Zlíně Fakulta aplikované informatiky Zlín Nad Stráněmi 4511 www.utb.cz
28150 UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií Zlín Štefánikova 5670 www.utb.cz
28160 UTB ve Zlíně Fakulta logistiky a krizového řízení Uherské Hradiště Studentské nám. 1532 www.flkr.utb.cz
28610 UTB ve Zlíně Univerzitní institut Zlín Nad Ovčírnou 3685 www.utb.cz
28700 UTB ve Zlíně Knihovna UTB Zlín nám. T. G. Masaryka 5555 www.utb.cz
28810 UTB ve Zlíně Koleje a menza Zlín Štefánikova 150
28900 UTB ve Zlíně Celoškolská pracoviště Zlín nám. T. G. Masaryka 5555
31000 VŠE v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Praha 3 - Žižkov nám. W. Churchilla 4 www.vse.cz
31110 VŠE v Praze Fakulta financí a účetnictví Praha 3 nám. W. Churchilla 4 nb.vse.cz/fak1
31120 VŠE v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Praha 3 nám. W. Churchilla 4 fmv.vse.cz
31130 VŠE v Praze Fakulta podnikohospodářská Praha 3 nám. W. Churchilla 4 fph.vse.cz
31140 VŠE v Praze Fakulta informatiky a statistiky Praha 3 nám. W. Churchilla 4 fis.vse.cz
31150 VŠE v Praze Národohospodářská fakulta Praha 3 nám. W. Churchilla 4 nb.vse.cz/fak5
31160 VŠE v Praze Fakulta managementu Jindřichův Hradec Jarošovská 1117/II www.fm.vse.cz
31810 VŠE v Praze Správa účelových zařízení Praha 3-Jarov Jeseniova 208 suz.vse.cz
31820 VŠE Praha Správa účelových zařízení Praha 3-Jarov Koněvova 198
31900 VŠE v Praze Celoškolská pracoviště Praha 3 nám. W. Churchilla 4 www.vse.cz
41000 ČZU v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Praha 6 - Suchdol Kamýcká 129 www.czu.cz
41110 ČZU v Praze Provozně ekonomická fakulta Praha 6 - Suchdol Kamýcká 129 www.czu.cz
41210 ČZU v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Praha 6 - Suchdol Kamýcká 129 www.czu.cz
41310 ČZU v Praze Technická fakulta Praha 6 - Suchdol Kamýcká 129 www.czu.cz
41320 ČZU v Praze Fakulta lesnická a dřevařská Praha 6 - Suchdol Kamýcká 1176 www.lf.czu.cz
41330 ČZU v Praze Fakulta životního prostředí Praha 6 - Suchdol Kamýcká 1176 www.lf.czu.cz
41340 ČZU v Praze Fakulta tropického zemědělství Praha 6 - Suchdol Kamýcká 129 http://www.its.czu.cz/cs/
41600 ČZU v Praze Institut vzdělávání a poradenství Praha 5 - Malá Chuchle V Lázních 3
41620 ČZU v Praze Katedra pedagogiky
41630 ČZU v Praze Katedra tělesné výchovy
41640 ČZU v Praze Studijní a informační centrum
41650 ČZU v Praze Centrum pro další vzdělávání a poradenství
41680 ČZU Praha Vysokoškolský zemědělský statek Lány Lány
41690 ČZU Praha Vysokoškolský lesní statek Kostelec nad Černými lesy Kostelec nad Č.lesy
41810 ČZU v Praze Koleje a menza Praha 6 - Suchdol Kamýcká 129
41820 ČZU Praha Koleje a menzy Praha 6 - Suchdol Kamýcká 1067
41850 ČZU v Praze Školní zemědělský podnik v Lánech Lány Zámecká 419
41870 ČZU v Praze Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy Kostelec nad Č.lesy Nám. Smiřických 1
41900 ČZU v Praze Celoškolská pracoviště Praha 6 - Suchdol Kamýcká 129
43000 MENDELU v Brně Mendelova univerzita v Brně Brno - Černá Pole Zemědělská 1 www.mendelu.cz
43110 MENDELU v Brně Provozně ekonomická fakulta Brno - Černá Pole Zemědělská 1 www.pef.mendelu.cz
43210 MENDELU v Brně Agronomická fakulta Brno - Černá Pole Zemědělská 1 www.af.mendelu.cz
43310 MENDELU v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Brno - Černá Pole Zemědělská 1 www.frrms.mendelu.cz
43410 MENDELU v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Brno - Černá Pole Zemědělská 3 www.ldf.mendelu.cz
43510 MENDELU v Brně Zahradnická fakulta Lednice na Moravě Valtická ul. 337 www.zf.mendelu.cz
43670 MENDELU v Brně Institut celoživotního vzdělávání Brno Zemědělská 1 www.icv.mendelu.cz
43680 MENDELU v Brně Centrum transferu technologií Brno - Černá Pole Zemědělská 1 www.mendelu.cz
43860 MENDELU v Brně Školní zemědělský podnik Žabčice Žabčice 65 www.szp.mendelu.cz
43870 MENDELU v Brně Školní lesní podnik "Masarykův les" Křtiny Křtiny 175 www.slpkrtiny.cz
43880 MENDELU v Brně Správa kolejí a menz Brno Palackého 26 www.mendelu.cz
43900 MENDELU v Brně Celoškolská pracoviště a rektorát Brno - Černá Pole Zemědělská 1 www.mendelu.cz
51000 AMU v Praze Akademie múzických umění v Praze Praha 1 Malostranské nám. 12 www.amu.cz
51110 AMU v Praze Hudební a taneční fakulta Praha 1 Malostranské nám. 13 www.hamu.cz
51210 AMU v Praze Divadelní fakulta Praha 1 Karlova 26 www.damu.cz
51310 AMU v Praze Filmová a televizní fakulta Praha 1 Smetanovo nábř. 2 www.famu.cz
51820 AMU v Praze Kolej I. Sekaniny Praha 1 Hradební 7
51900 AMU v Praze Celoškolská pracoviště Praha 1 Malostranské nám. 12
52000 AVU v Praze Akademie výtvarných umění v Praze Praha 7 U Akademie 4 www.avu.cz
52900 AVU v Praze Celoškolská pracoviště Praha 7 U Akademie 4
53000 VŠUP v Praze Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze Praha 1 nám. Jana Palacha 80 www.vsup.cz
53900 VŠUP v Praze Celoškolská pracoviště Praha 1 nám. Jana Palacha 80
54000 JAMU v Brně Janáčkova akademie múzických umění Brno Beethovenova 2 www.jamu.cz
54510 JAMU v Brně Hudební fakulta Brno Komenského nám. 6 www.jamu.cz
54530 JAMU v Brně Divadelní fakulta Brno Mozartova 1 www.jamu.cz
54610 JAMU v Brně Informační centrum ASTORKA Brno
54710 JAMU v Brně Divadlo na Orlí Brno Orlí 19 divadlonaorli.jamu.cz/
54820 JAMU v Brně Kolej ASTORKA Brno
54830 JAMU v Brně Nakladatelství Brno Komenského nám. 6 www.jamu.cz
54900 JAMU v Brně Celoškolská pracoviště Brno Komenského nám. 6
55000 VŠP Jihlava Vysoká škola polytechnická Jihlava Jihlava Tolstého 16 www.vspj.cz
55900 VŠP Jihlava Celoškolská pracoviště Jihlava Tolstého 16 www.vspji.cz
56000 VŠTE Č. Budějovice Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích České Budějovice Okružní 10 www.vstecb.cz
56900 VŠTE Č. Budějovice Celoškolská pracoviště České Budějovice Okružní 10 www.vstecb.cz
61000 AMBIS VŠ AMBIS - vysoká škola, a.s. Praha 5 Nárožní 2600/9 www.bivs.cz
61900 AMBIS VŠ Celoškolská pracoviště Praha 5 Nárožní 2600/9 www.bivs.cz
62000 EPI Kunovice Akademie HUSPOL, s.r.o. Kunovice Osvobození 699 www.vos.cz/epi
62900 EPI Kunovice Celoškolská pracoviště Kunovice Osvobození 699 www.vos.cz/epi
63000 VŠH v Praze Vysoká škola hotelová a ekonomická, s.r.o. Praha 8 Svídnická 506 www.vsh.cz
63900 VŠH v Praze Celoškolská pracoviště Praha 8 Svídnická 506 www.vsh.cz
6B000 VŠ ek. a manag. Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s. Praha 5 Nárožní 2600/9a www.vsem.cz
6B900 VŠ ek. a manag. Celoškolská pracoviště Praha 5 Nárožní 2600/9a
6D000 University of NY University of New York in Prague, s.r.o. Praha 2 Londýnská 506/41
6D900 University of NY Celoškolská pracoviště Praha 2 Londýnská 506/41
6F000 VŠ mezinár. a veř. vztahů Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. Praha 5 U Santošky 17 www.vsmvv.cz
6F900 VŠ mezinár. a veř. vztahů Celoškolská pracoviště Praha 5 U Santošky 17 www.smvvpraha.cz
6J000 Academia Rerum Civilium Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o. Kutná Hora Barborská 52 www.vspsv.cz
6J900 Academia Rerum Civilium Celoškolská pracoviště Kutná Hora Barborská 52 www.vspsv.cz
6K000 VŠ evrop. reg. studií Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Žižkova 6 www.vsers.cz
6K900 VŠ evrop. reg. studií Celoškolská pracoviště České Budějovice Žižkova 6 www.vsers.cz
6N000 FA Písek Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s. Písek Lipová alej 2068
6N900 FA Písek Celoškolská pracoviště Písek Lipová alej 2068
6P000 VŠ TV a sportu Palestra Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol s.r.o. Praha 9 - Kbely Slovačíkova 400/1 www.palestra.cz
6P900 VŠ TV a sportu Palestra Celoškolská pracoviště Praha 9 - Kbely Slovačíkova 400/1 www.palestra.cz
6Q000 VŠ Newton Vysoká škola NEWTON, a.s. Brno Rašínova 103/2 www.newton.university
6Q900 VŠ Newton Celoškolská pracoviště Brno Rašínova 103/2 www.newtoncollege.cz
6R000 Vysoká škola logistiky Vysoká škola logistiky, o.p.s. Přerov - město I Palackého 1381/25 www.vslg.cz
6R900 Vysoká škola logistiky Celoškolská pracoviště Přerov - město I Palackého 1381/25 www.vslg.cz
6S000 VŠ zdravotnická Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Praha 5 Duškova 7 www.vszdrav.cz
6S900 VŠ zdravotnická Celoškolská pracoviště Praha 5 Duškova 7 www.vzsp5.cz
72000 VŠ obchodní v Praze Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. Praha 1 Spálená 14 www.vso-praha.cz
72900 VŠ obchodní v Praze Celoškolská pracoviště Praha 1 Spálená 14
73000 Vysoká škola Sting Vysoká škola Sting, o.p.s. Brno Stromovka 1 www.sting.cz
73900 Vysoká škola Sting Celoškolská pracoviště Brno Stromovka 1 www.sting.cz
75000 Metropolitní univerzita Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Praha 10 - Strašnice Dubečská 10 900 www.mup.cz
75900 Metropolitní univerzita Celoškolská pracoviště Praha 10 - Strašnice Dubečská 10 900 www.mup.cz
76000 U J.A.K. Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. Praha 3 Roháčova 63 1148 www.ujak.cz
76900 U J.A.K. Celoškolská pracoviště Praha 3 Roháčova 63 1148 www.vsjak.cz
78000 Anglo-amer. VŠ Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. Praha 1 Lázeňská 4 www.aauni.edu
78900 Anglo-amer. VŠ Celoškolská pracoviště Praha 1 Lázeňská 4 www.aauni.edu
79000 Pražská VŠ psychosoc. st. Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Praha 4 - Háje Hekrova 805 www.pvsps.cz
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. Celoškolská pracoviště Praha 4 - Háje Hekrova 805 www.viap.cz
7C000 Moravská VŠ Olomouc Moravská vysoká škola Olomouc Olomouc třída Kosmonautů 1288/1 www.mvso.cz
7C900 Moravská VŠ Olomouc Celoškolská pracoviště Olomouc třída Kosmonautů 1288/1 www.mvso.cz
7D000 CEVRO CEVRO Institut, z.ú. Praha 1 Jungmannova 28/17 www.cevroinstitut.cz
7D900 CEVRO Celoškolská pracoviště Praha 1 Jungmannova 28/17 www.cevroinstitut.cz
7E000 Unicorn VŠ Unicorn Vysoká škola s.r.o. Praha 3 V Kapslovně 2 2767 www.unicorncollege.cz
7E900 Unicorn VŠ Celoškolská pracoviště Praha 3 V Kapslovně 2 2767 www.unicorncollege.cz
7G000 VŠ obch. a hotelová Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Brno Bosonožská 9 www.hotskolabrno.cz
7G900 VŠ obch. a hotelová Celoškolská pracoviště Brno Bosonožská 9 www.hotskolabrno.cz
7J000 VŠSS Havířov Vysoká škola PRIGO, z. ú. Havířov - město Vítězslava Nezvala 801/1 www.vs-prigo.cz
7J900 VŠSS Havířov Celoškolská pracoviště Havířov - město Vítězslava Nezvala 801/1 www.vsss.cz
7L000 Prague City Vysoká Škola Prague City Vysoká Škola s.r.o. Praha 4 Bítovská 5 www.praguecityuniversity.cz
7L900 Prague City Vysoká Škola Celoškolská pracoviště Praha 4 Bítovská 5 www.akcentcollege.cz
7M000 ARCHIP Archip s.r.o. Praha 7 Poupětova 3 www.archip.eu
7M900 ARCHIP Celoškolská pracoviště Praha 7 Poupětova 3 www.archip.eu
7N000 VŠ aplik. psych. Vysoká škola aplikované psychologie , s.r.o. Praha 5 Karlštejnská 11/30 www.vsaps.cz
  místo výuky: Terezín, Nám. ČSA 85
7N900 VŠ aplik. psych. Celoškolská pracoviště Praha 5 Karlštejnská 11/30
7P000 ŠKODA AUTO VŠ o.p.s. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, o.p.s. Mladá Boleslav Na Karmeli 1457
7P900 ŠKODA AUTO VŠ o.p.s. Celoškolská pracoviště Mladá Boleslav Na Karmeli 1457
7R000 ART & DESIGN INSTITUT ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o. Praha 3 - Vinohrady Slezská 68 www.artdesigninstitut.cz
7R900 ART & DESIGN INSTITUT Celoškolská pracoviště Praha 3 - Vinohrady Slezská 68
7S000 VŠPP Praha Vysoká škola podnikání a práva, a.s. Praha 5 Vltavská 585/14
7S900 VŠPP Praha Celoškolská pracoviště Praha 5 Vltavská 585/14
7T000 VŠKK Praha Vysoká škola kreativní komunikace Praha 2 Rašínovo nábřeží 383/58 www.vskk.cz
7T900 VŠKK Praha Celoškolská pracoviště Praha 2 Rašínovo nábřeží 383/58 www.vskk.cz
7U000 VŠ finanční a správní Vysoká škola finanční a správní, z.ú. Praha 10 Estonská 500 3 www.vsfs.cz
7U900 VŠ finanční a správní Celoškolská pracoviště Praha 10 Estonská 500 3 www.vsfs.cz
7V000 VŠ ek. a manag. Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s. Praha 5 Nárožní 2600/9a www.vsem.cz
7V900 VŠ ek. a manag. Celoškolská pracoviště Praha 5 Nárožní 2600/9a www.vsem.cz
94000 Policejní akademie Policejní akademie České republiky v Praze Praha 4 Lhotecká 7 559
94110 FBS Fakulta bezpečnostně správní Praha 4 Lhotecká 7 559
94120 FBS Fakulta bezpečnostního managementu Praha 4 Lhotecká 7 559
94900 Policejní akademie Celoškolská pracoviště Praha 4 Lhotecká 7 559
95000 Univerzita obrany Univerzita obrany Brno Kounicova 65
95110 Univerzita obrany Fakulta vojenských technologií Brno Kounicova 65
95120 Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Brno Kounicova 65
95210 Univerzita obrany Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové Třebešská 1575
95900 Univerzita obrany Univerzita obrany Brno Kounicova 65

Zavřít okno