Termíny odevzdávání výkazů PaM v roce 2023


Data výkazu P 1-04 předává organizace vždy nejpozději do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období (tj. Do 15.4.2023, 15.7.2023, 15.10.2023 a 15.1.2024).
Organizace zřizované obcí/dobrovolným svazkem obcí odešlou data (výkazy) příslušnému odboru školství úřadu obce s rozšířenou působností, pražské organizace Magistrátu hl. m. Prahy.
Soukromé organizace a organizace zřizované krajem a církví odesílají data (výkazy) příslušnému odboru školství krajského úřadu, organizace zřizované MSMT odesílají data (výkazy) přímo MŠMT.
Odbory školství obcí a KÚ odesílají zkontrolovaná elektronická data výkazů průběžně MŠMT.Jméno

Linka

E-mail

Region

Ing. Lenka Havláková

234 815 201

775 854 908

lenka.havlakova@msmt.cz

Moravskoslezský kraj, Pardubický kraj, Ústecký kraj

Ing. Jana Hrdinová

234 815 109

775 854 227

jana.hrdinova@msmt.cz

Jihomoravský kraj, Liberecký kraj

RNDr. Hana Hlavínová

234 815 266

778 766 428

hana.hlavinova@msmt.cz

Středočeský kraj, PŘO, VŠ a OPŘO, ISP, Karlovarský kraj

Mgr. Jitka Výborná

234 815 458

775 854 662

jitka.vyborna@msmt.cz

Praha, Olomoucký kraj, Zlínský kraj

Ing. Milada Koukalová

234 815 470

778 766 426

milada.koukalova@msmt.cz

Kraj Vysočina, Plzeňský kraj, Královéhradecký kraj, Jihočeský kraj