Termíny odevzdávání výkazů PaM v roce 2020


Data výkazu P 1-04 předává organizace vždy nejpozději do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období (tj. do 15.4.2020, 15.7.2020, 15.10.2020 a 15.1.2020).
Organizace zřizované obcí/svazkem obcí odešlou data (výkazy) příslušnému odboru školství úřadu obce s rozšířenou působností, pražské organizace Magistrátu hl. m. Prahy.
Soukromé organizace a organizace zřizované krajem a církví odesílají data (výkazy) příslušnému odboru školství krajského úřadu, organizace zřizované MSMT odesílají data (výkazy) přímo MŠMT.
Odbory školství obcí a KÚ odesílají zkontrolovaná elektronická data výkazů průběžně MŠMT.Jméno Linka E-mail Region
Ing. Lenka Havláková 775 854 908 lenka.havlakova@msmt.cz Jihočeský kraj, Moravskoslezský kraj, Pardubický kraj
Ing. Jana Hrdinová 234 815 109 jana.hrdinova@msmt.cz Karlovarský kraj, Královéhradecký kraj, Plzeňský kraj
RNDr. Hana Hlavínová 778 766 428 hana.hlavinova@msmt.cz Středočeský kraj, PŘO, VŠ a OPŘO
Mgr. Jitka Výborná 775 854 662 jitka.vyborna@msmt.cz Praha, Olomoucký kraj, kraj Vysočina
Ing. Milada Koukalová 234 815 470 milada.koukalova@msmt.cz Zlínský kraj, Ústecký kraj
Vlasta Kašparová 773 763 447 vlasta.kasparova@msmt.cz Liberecký kraj, Jihomoravský kraj