Termíny odevzdávání výkazů PaM v roce 2020


Data výkazu P 1-04 předává organizace vždy nejpozději do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období (tj. do 15.4.2020, 15.7.2020, 15.10.2020 a 15.1.2020).
Organizace zřizované MŠMT odešlou data (výkazy) MŠMT, organizace zřizované církví, krajem a organizace soukromé příslušnému odboru školství krajského úřadu.
Organizace zřizované obcí/svazkem obcí odešlou data (výkazy) příslušnému odboru školství úřadu obce s rozšířenou působností, pražské organizace Magistrátu hl. m. Prahy.
Odbory školství obcí a KÚ odesílají zkontrolovaná elektronická data výkazů průběžně MŠMT.

Jméno Linka E-mail Zpracování výkazu P 1-04 regionu
Ing. Lenka Havláková 775 854 908 lenka.havlakova@msmt.cz Jihočeský kraj, Moravskoslezský kraj, Pardubický kraj, Ústecký kraj, Karlovarský kraj
Ing. Jana Hrdinová 775 854 227 jana.hrdinova@msmt.cz Plzeňský kraj, Zlínský kraj, Jihomoravský kraj
RNDr. Hana Hlavínová 775 854 663 hana.hlavinova@msmt.cz Středočeský kraj, Liberecký kraj, PŘO
Mgr. Jitka Výborná 775 854 662 jitka.vyborna@msmt.cz Praha, Olomoucký kraj, Královéhradecký kraj, Kraj Vysočina


Data výkazu P 1d-01 předává organizace vždy nejpozději do 17. 6. 2020 (předpokládaný stav k 30.9.2020).
Organizace zřizované MŠMT výkaz nevyplňují.
Organizace zřizované obcí/svazkem obcí odešlou data (výkazy) příslušnému odboru školství úřadu obce s rozšířenou působností, pražské organizace Magistrátu hl. m. Prahy.
Odbory školství obcí a KÚ odesílají zkontrolovaná elektronická data výkazů průběžně MŠMT.

Jméno Linka E-mail Zpracování výkazu P 1d-01 regionu
Ing. Lenka Havláková 775 854 908 lenka.havlakova@msmt.cz Jihočeský kraj, Moravskoslezský kraj, Pardubický kraj, Ústecký kraj, Karlovarský kraj
Ing. Jana Hrdinová 234 815 109 jana.hrdinova@msmt.cz Plzeňský kraj, Zlínský kraj, Jihomoravský kraj
RNDr. Hana Hlavínová 234 815 266 hana.hlavinova@msmt.cz Středočeský kraj, Liberecký kraj
Mgr. Jitka Výborná 234 815 458 jitka.vyborna@msmt.cz Praha, Olomoucký kraj, Královéhradecký kraj, Kraj Vysočina