Termíny odevzdávání výkazů PaM v roce 2020


Data výkazu P 1-04 předává organizace vždy nejpozději do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období (tj. do 15.4.2020, 15.7.2020, 15.10.2020 a 15.1.2021).
Organizace zřizované obcí/svazkem obcí odešlou data (výkazy) příslušnému odboru školství úřadu obce s rozšířenou působností, pražské organizace Magistrátu hl. m. Prahy.
Soukromé organizace a organizace zřizované krajem a církví odesílají data (výkazy) příslušnému odboru školství krajského úřadu, organizace zřizované MSMT odesílají data (výkazy) přímo MŠMT.
Odbory školství obcí a KÚ odesílají zkontrolovaná elektronická data výkazů průběžně MŠMT.Jméno Linka E-mail Region
Ing. Lenka Havláková 775 854 908 lenka.havlakova@msmt.cz Moravskoslezský kraj, Pardubický kraj, Ústecký kraj
Ing. Jana Hrdinová 775 854 227 jana.hrdinova@msmt.cz Jihomoravský kraj, Liberecký kraj
RNDr. Hana Hlavínová 778 766 428 hana.hlavinova@msmt.cz Středočeský kraj, PŘO, VŠ a OPŘO, ISP, Karlovarský kraj
Mgr. Jitka Výborná 775 854 662 jitka.vyborna@msmt.cz Praha, Olomoucký kraj, Zlínský kraj
Ing. Milada Koukalová 778 766 426 milada.koukalova@msmt.cz Kraj Vysočina, Plzeňský kraj, Královéhradecký kraj, Jihočeský kraj