Termíny odevzdávání výkazů P 1-04 v roce 2019

Data výkazu P 1-04 předává organizace vždy nejpozději do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období (tj. do 15.4.2019, 15.7.2019, 15.10.2019 a 15.1.2020).
Organizace zřizované MŠMT odešlou data (výkazy) MŠMT, organizace zřizované církví, krajem a organizace soukromé příslušnému odboru školství krajského úřadu.
Organizace zřizované obcí/svazkem obcí odešlou data (výkazy) příslušnému odboru školství úřadu obce s rozšířenou působností, pražské organizace Magistrátu hl. m. Prahy.
Odbory školství obcí a KÚ odesílají zkontrolovaná elektronická data výkazů průběžně MŠMT.

Jméno Linka E-mail Zpracování výkazu P 1-04 regionu
Ing. Lenka Havláková 234 815 201 lenka.havlakova@msmt.cz Jihočeský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Pardubický kraj, Moravskoslezský kraj
Ing. Jana Hrdinová 234 815 109 jana.hrdinova@msmt.cz Královéhradecký kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj
RNDr. Hana Hlavínová 234 815 266 hana.hlavinova@msmt.cz Středočeský kraj, PŘO
Ing. Jiří Prouza 234 815 461 jiri.prouza@msmt.cz Praha, Olomoucký kraj
Ing. Ivana Cermanová 234 815 224 ivana.cermanova@msmt.cz Plzeňský kraj