Data výkazu P 1-04 předává organizace vždy nejpozději do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období, pokud 15. den připadá na sobotu, neděli nebo státní svátek, pak nejzazším termínem je nejbližší následující pracovní den
(tj. do 16.4.2018, 16.7.2018, 15.10.2018 a 15.1.2019).
Školy zřizované MŠMT odešlou data (výkazy) MŠMT, školy zřizované církví, krajem a školy soukromé příslušnému odboru školství krajského úřadu.
Školy zřizované obcí odešlou data (výkazy) příslušnému odboru školství úřadu obce s rozšířenou působností, pražské školy Magistrátu hl. m. Prahy.
Odbory školství obcí a KÚ odesílají zkontrolovaná elektronická data výkazů průběžně MŠMT.

Jméno Linka E-mail Zpracování výkazu P 1-04 regionu
Ing. Světlana Trojanová 234 815 458 svetlana.trojanova@msmt.cz  
Ing. Lenka Havláková 234 815 201 lenka.havlakova@msmt.cz  
Ing. Jana Hrdinová 234 815 109 jana.hrdinova@msmt.cz