Data výkazu P 1-04 předává organizace vždy nejpozději do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období, pokud 15. den připadá na sobotu, neděli nebo státní svátek, pak nejzazším termínem je nejbližší následující pracovní den
(tj. do 16.4.2018, 16.7.2018, 15.10.2018 a 15.1.2019).
Školy zřizované MŠMT odešlou data (výkazy) MŠMT, školy zřizované církví, krajem a školy soukromé příslušnému odboru školství krajského úřadu.
Školy zřizované obcí odešlou data (výkazy) příslušnému odboru školství úřadu obce s rozšířenou působností, pražské školy Magistrátu hl. m. Prahy.
Odbory školství obcí a KÚ odesílají zkontrolovaná elektronická data výkazů průběžně MŠMT.

Jméno Linka E-mail Zpracování výkazu P 1-04 regionu
Ing. Jana Hrdinová 234 815 109 jana.hrdinova@msmt.cz Královéhradecký kraj, Kraj Vysočina, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Jihomoravský kraj
RNDr. Hana Hlavínová 234 815 266 hana.hlavinova@msmt.cz Středočeský kraj, Ústecký kraj, PŘO
Ing. Jiří Prouza 234 815 461 jiri.prouza@msmt.cz Moravskoslezský kraj
Ing. Ivana Cermanová 234 815 224 ivana.cermanova@msmt.cz Plzeňský kraj, Karlovarský kraj
RNDr. Gabriela Staňková 234 815 460 gabriela.stankova@msmt.cz Jihočeský kraj, Liberecký kraj
Vlasta Kašparová   vlasta.kasparova@msmt.cz Praha hl. m., Pardubický kraj