Termíny odevzdávání výkazů v roce 2023

Školy zřizované MŠMT odešlou data (výkazy) MŠMT, školy zřizované církví, krajem a školy soukromé příslušnému odboru školství krajského úřadu. Školy zřizované obcí odešlou data (výkazy) příslušnému odboru školství úřadu obce s rozšířenou působností, pražské školy Magistrátu hl. m. Prahy.
Závazný nejzazší termín pro předání dat ze škol/školských zařízení je uveden ve sloupci škola/zařízení.
Odbory školství obcí a krajských úřadů odesílají zkontrolovaná elektronická data výkazů průběžně MŠMT.
Opravy v údajích budou akceptovány pouze v období do konečného termínu předání dat pro správní úřady.

Výkaz

Název výkazu

Podle stavu k:

Konečný termín pro předání

Kontakt na MŠMT

škola/zařízení

správní úřad

e-mail

telefon

S 51-01

o zápisu k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

31.5.2023

12.6.2023

19.6.2023

Kohelová
Havlíčková
Dlouhá5)

771 231 301
778 766 425
778 764 985

S 53-01

o zahájení povinné školní docházky v základní škole

31.5.2023

12.6.2023

19.6.2023

Sedláková,
Svobodová 6)

234 815 468
234 815 465

S 1-01

o mateřské škole

30.9.2023

10.10.2023

20.10.2023

Dlouhá
Kohelová 1)

778 764 985
771 231 301

Z 2-01

o školní družině - školním klubu

31.10.2023

13.11.2023

22.11.2023

Havlíčková
Kohelová   2)

778 766 425
771 231 301

M 3

o základní škole
(výstup ze škol. matriky)

30.9.2023

16.10.2023

23.10.2023

Svobodová

234 815 465
(778975346)

M 3a

o základní škole
(výstup ze škol. matriky)

31.3.2023

17.4.2023

24.4.2023

Svobodová

234 815 465
(778975346)

S 4-01

o mateřské-základní škole při zdravotnickém zařízení

30.9.2023

10.10.2023

20.10.2023

Svobodová

234 815 465
(778975346)

S 4c-01

o přípravné třídě ZŠ a o přípravném stupni základní školy speciální

30.9.2023

10.10.2023

20.10.2023

Svobodová

234 815 465
(778975346)

M 8

o střední škole
(výstup ze škol. matriky)

30.9.2023

16.10.2023

23.10.2023

Sedláková

234 815 468
(775854059)

M 8a

o střední škole
(výstup ze škol. matriky)

31.3.2023

17.4.2023

24.4.2023

Sedláková

234 815 468
(775854059)

M 9

o konzervatoři
(výstup ze škol. matriky)

30.9.2023

16.10.2023

23.10.2023

Sedláková

234 815 468
(775854059)

M 9a

o konzervatoři
(výstup ze škol. matriky)

31.3.2023

17.4.2023

24.4.2023

Sedláková

234 815 468
(775854059)

M 10

o vyšší odborné škole
(výstup ze škol. matriky)

31.10.2023

15.11.2023

22.11.2023

Sedláková

234 815 468
(775854059)

M 10a

o vyšší odborné škole
(výstup ze škol. matriky)

31.3.2023

17.4.2023

24.4.2023

Sedláková

234 815 468
(775854059)

R 13-01

o ředitelství škol

30.9.2023

10.10.2023

20.10.2023

Schejbalová,
Havlíčková   3)

234 815 318
778 766 425

Z 14-01

o zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy

31.10.2023

13.11.2023

22.11.2023

Dlouhá

778 764 985

Z 15-01

o činnosti střediska volného času

31.10.2023

13.11.2023

22.11.2023

Dlouhá

778 764 985

Z 17-01

o činnosti zařízení školního stravování

31.10.2023

13.11.2023

22.11.2023

Svobodová,
Sedláková,

 Schejbalová   4)

234 815 465
234 815 468
(775854059)
234 815 318

S 18-01

o jazykové škole

30.9.2023

10.10.2023

20.10.2023

Schejbalová

234 815 318

Z 19-01

o školském ubytovacím zařízení

31.10.2023

13.11.2023

22.11.2023

Dlouhá

778 764 985

Z 23-01

o pedagogicko-psychologické poradně

30.9.2023

10.10.2023

20.10.2023

Dlouhá

778 764 985

S 24-01

o základní umělecké škole

30.9.2023

10.10.2023

20.10.2023

Sedláková

234 815 468
(775854059)

Z 27-01

o středisku praktického vyučování

30.9.2023

10.10.2023

20.10.2023

Dlouhá

778 764 985

Z 33-01

o speciálně pedagogickém centru

30.9.2023

10.10.2023

20.10.2023

Dlouhá

778 764 985

Z 34-01

o středisku výchovné péče

30.9.2023

10.10.2023

20.10.2023

Dlouhá

778 764 985

1) Výkaz S1-01:
Kohelová zpracovává území: Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina a PŘO MŠMT
Dlouhá zpracovává území: Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj a Moravskoslezský kraj

2)Výkaz Z2-01:
Kohelová
zpracovává území: Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj a PŘO MŠMT
Havlíčková zpracovává území: Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj a Moravskoslezský kraj

3)Výkaz R13-01:
Schejbalová
zpracovává území: Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj a PŘO MŠMT
Havlíčková zpracovává území: Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj a Moravskoslezský kraj

4)Výkaz Z17-01:
Schejbalová
zpracovává území: Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj a Pardubický kraj
Sedláková zpracovává území: Hl. m. Praha, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj a PŘO MŠMT
Svobodová zpracovává území: Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj

5)Výkaz S51-01:
Kohelová
zpracovává území: Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a PŘO MŠMT
Havlíčková zpracovává území: Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina
Dlouhá zpracovává území: Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj a Moravskoslezský kraj

6) Výkaz S53-01:
Sedláková
zpracovává území: Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj a Pardubický kraj
Svobodová zpracovává území: Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj a PŘO MŠMT