Termíny odevzdávání výkazů v roce 2021

Školy zřizované MŠMT odešlou data (výkazy) MŠMT, školy zřizované církví, krajem a školy soukromé příslušnému odboru školství krajského úřadu. Školy zřizované obcí odešlou data (výkazy) příslušnému odboru školství úřadu obce s rozšířenou působností, pražské školy Magistrátu hl. m. Prahy.
Závazný nejzazší termín pro předání dat ze škol/školských zařízení je uveden ve sloupci škola/zařízení.
Odbory školství obcí a krajských úřadů odesílají zkontrolovaná elektronická data výkazů průběžně MŠMT.
Opravy v údajích budou akceptovány pouze v období do konečného termínu předání dat pro správní úřady.

Výkaz

Název výkazu

Podle stavu k:

Konečný termín pro předání

Kontakt na MŠMT

škola/zařízení

správní úřad

e-mail

telefon

S 51-01

o zápisu k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

31.5.2021

10.6.2021

18.6.2021

Havlíčková,
Zavadilová 5)

778 766 425
778 761 728

S 53-01

o zahájení povinné školní docházky v základní škole

31.5.2021

10.6.2021

18.6.2021

Sedláková,
Svobodová 6)

234 815 468
234 815 465

S 5-01

o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. ročníku denní formy vzdělávání ve středních školách a konzervatořích

výkaz S 5-01 byl zrušen

S 1-01

o mateřské škole

30.9.2021

11.10.2021

22.10.2021

Vejmelková,
Zavadilová 1)

778 764 985
778 761 728

Z 2-01

o školní družině - školním klubu

31.10.2021

11.11.2021

22.11.2021

Zavadilová,
Havlíčková   2)

778 761 728
778 766 425

M 3

o základní škole
(výstup ze škol. matriky)

30.9.2021

15.10.2021

22.10.2021

Svobodová

234 815 465
(778975346)

M 3a

o základní škole
(výstup ze škol. matriky)

31.3.2021

15.4.2021

22.4.2021

Svobodová

234 815 465
(778975346)

S 4-01

o mateřské-základní škole při zdravotnickém zařízení

30.9.2021

11.10.2021

22.10.2021

Svobodová

234 815 465
(778975346)

S 4c-01

o přípravné třídě ZŠ a o přípravném stupni základní školy speciální

30.9.2021

11.10.2021

22.10.2021

Svobodová

234 815 465
(778975346)

M 8

o střední škole
(výstup ze škol. matriky)

30.9.2021

15.10.2021

22.10.2021

Sedláková

234 815 468
(775854059)

M 8a

o střední škole
(výstup ze škol. matriky)

31.3.2021

15.4.2021

22.4.2021

Sedláková

234 815 468
(775854059)

M 9

o konzervatoři
(výstup ze škol. matriky)

30.9.2021

15.10.2021

22.10.2021

Sedláková

234 815 468
(775854059)

M 9a

o konzervatoři
(výstup ze škol. matriky)

31.3.2021

15.4.2021

22.4.2021

Sedláková

234 815 468
(775854059)

M 10

o vyšší odborné škole
(výstup ze škol. matriky)

31.10.2021

15.11.2021

22.11.2021

Sedláková

234 815 468
(775854059)

M 10a

o vyšší odborné škole
(výstup ze škol. matriky)

31.3.2021

15.4.2021

22.4.2021

Sedláková

234 815 468
(775854059)

R 13-01

o ředitelství škol

30.9.2021

11.10.2021

22.10.2021

Schejbalová,
Havlíčková   3)

234 815 318
778 766 425

Z 14-01

o zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy

31.10.2021

11.11.2021

22.11.2021

Vejmelková

778 764 985

Z 15-01

o činnosti střediska volného času

31.10.2021

11.11.2021

22.11.2021

Vejmelková

778 764 985

Z 17-01

o činnosti zařízení školního stravování

31.10.2021

11.11.2021

22.11.2021

Svobodová,
Sedláková,

 Schejbalová   4)

234 815 465
234 815 468
(775854059)
234 815 318

S 18-01

o jazykové škole

30.9.2021

11.10.2021

22.10.2021

Schejbalová

234 815 318

Z 19-01

o školském ubytovacím zařízení

31.10.2021

11.11.2021

22.11.2021

Vejmelková

778 764 985

Z 23-01

o pedagogicko-psychologické poradně

30.9.2021

11.10.2021

22.10.2021

Vejmelková

778 764 985

S 24-01

o základní umělecké škole

30.9.2021

11.10.2021

22.10.2021

Sedláková

234 815 468
(775854059)

Z 27-01

o středisku praktického vyučování

30.9.2021

11.10.2021

22.10.2021

Vejmelková

778 764 985

Z 33-01

o speciálně pedagogickém centru

30.9.2021

11.10.2021

22.10.2021

Vejmelková

778 764 985

Z 34-01

o středisku výchovné péče

30.9.2021

11.10.2021

22.10.2021

Vejmelková

778 764 9851) Výkaz S1-01:
Zavadilová
zpracovává území: Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina a PŘO MŠMT
Vejmelková zpracovává území: Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj a Moravskoslezský kraj

2
)Výkaz Z2-01:
Zavadilová
zpracovává území: Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj a PŘO MŠMT
Havlíčková zpracovává území: Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj a Moravskoslezský kraj

3)Výkaz R13-01:
Schejbalová
zpracovává území: Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj a PŘO MŠMT
Havlíčková zpracovává území: Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj a Moravskoslezský kraj

4)Výkaz Z17-01:
Schejbalová
zpracovává území: Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj a Pardubický kraj
Sedláková zpracovává území: Hl. m. Praha, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj a PŘO MŠMT
Svobodová zpracovává území: Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj

5) Výkaz S51-01:
Zavadilová
zpracovává území: Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina a PŘO MŠMT
Havlíčková zpracovává území: Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj a Moravskoslezský kraj

6) Výkaz S53-01:
Sedláková
zpracovává území: Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj a Pardubický kraj
Svobodová zpracovává území: Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj a PŘO MŠMT