Termíny odevzdávání výkazů v roce 2020

Školy zřizované MŠMT odešlou data (výkazy) MŠMT, školy zřizované církví, krajem a školy soukromé příslušnému odboru školství krajského úřadu. Školy zřizované obcí odešlou data (výkazy) příslušnému odboru školství úřadu obce s rozšířenou působností, pražské školy Magistrátu hl. m. Prahy.
Závazný nejzazší termín pro předání dat ze škol/školských zařízení je uveden ve sloupci škola/zařízení.
Odbory školství obcí a krajských úřadů odesílají zkontrolovaná elektronická data výkazů průběžně MŠMT.
Opravy v údajích budou akceptovány pouze v období do konečného termínu předání dat pro správní úřady.

Výkaz

Název výkazu

Podle stavu k:

Konečný termín pro předání

Kontakt na MŠMT

škola/zařízení

správní úřad

e-mail

telefon

S 51-01

o zápisu k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

31.5.2020

10.6.2020

19.6.2020

Vejmelková,
Mgr. Zavadilová 5)

234 815 335
234 815 471

S 53-01

o zahájení povinné školní docházky v základní škole

31.5.2020

10.6.2020

19.6.2020

Mgr. Schejbalová,
Mgr. Kovářová 6)

234 815 318
234 815 465

S 5-01 *)

o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. ročníku denní formy vzdělávání ve středních školách a konzervatořích

31.5.2020

10.6.2020

19.6.2020

Sedláková

234 815 468

S 1-01

o mateřské škole

30.9.2020

12.10.2020

22.10.2020

Vejmelková,
Mgr. Zavadilová 1)

234 815 335
234 815 471

Z 2-01

o školní družině - školním klubu

31.10.2020

11.11.2020

20.11.2020

Mgr. Zavadilová,
Havlíčková   2)

234 815 471
234 815 462

M 3

o základní škole
(výstup ze škol. matriky)

30.9.2020

15.10.2020

22.10.2020

Mgr. Kovářová

234 815 465

M 3a

o základní škole
(výstup ze škol. matriky)

31.3.2020

15.4.2020

27.4.2020

Mgr. Kovářová

234 815 465

S 4-01

o mateřské-základní škole při zdravotnickém zařízení

30.9.2020

12.10.2020

22.10.2020

Mgr. Kovářová

234 815 465

S 4c-01

o přípravné třídě ZŠ a o přípravném stupni základní školy speciální

30.9.2020

12.10.2020

22.10.2020

Mgr. Kovářová

234 815 465

M 8

o střední škole
(výstup ze škol. matriky)

30.9.2020

15.10.2020

22.10.2020

Sedláková

234 815 468

M 8a

o střední škole
(výstup ze škol. matriky)

31.3.2020

15.4.2020

27.4.2020

Sedláková

234 815 468

M 9

o konzervatoři
(výstup ze škol. matriky)

30.9.2020

15.10.2020

22.10.2020

Sedláková

234 815 468

M 9a

o konzervatoři
(výstup ze škol. matriky)

31.3.2020

15.4.2020

27.4.2020

Sedláková

234 815 468

M 10

o vyšší odborné škole
(výstup ze škol. matriky)

31.10.2020

16.11.2020

20.11.2020

Sedláková

234 815 468

M 10a

o vyšší odborné škole
(výstup ze škol. matriky)

31.3.2020

15.4.2020

27.4.2020

Sedláková

234 815 468

R 13-01

o ředitelství škol

30.9.2020

12.10.2020

22.10.2020

Mgr. Schejbalová,
Havlíčková   3)

234 815 318
234 815 462

Z 14-01

o zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy

31.10.2020

11.11.2020

20.11.2020

Vejmelková

234 815 335

Z 15-01

o činnosti střediska volného času

31.10.2020

11.11.2020

20.11.2020

Vejmelková

234 815 335

Z 17-01

o činnosti zařízení školního stravování

31.10.2020

11.11.2020

20.11.2020

Mgr. Kovářová,
Sedláková,
Mgr. Schejbalová   4)

234 815 465
234 815 468
234 815 318

S 18-01

o jazykové škole

30.9.2020

12.10.2020

22.10.2020

Mgr. Schejbalová

234 815 318

Z 19-01

o školském ubytovacím zařízení

31.10.2020

11.11.2020

20.11.2020

Vejmelková

234 815 335

Z 23-01

o pedagogicko-psychologické poradně

30.9.2020

12.10.2020

22.10.2020

Vejmelková

234 815 335

S 24-01

o základní umělecké škole

30.9.2020

12.10.2020

22.10.2020

Sedláková

234 815 468

Z 27-01

o středisku praktického vyučování

30.9.2020

12.10.2020

22.10.2020

Vejmelková

234 815 335

Z 33-01

o speciálně pedagogickém centru

30.9.2020

12.10.2020

22.10.2020

Vejmelková

234 815 335

Z 34-01

o středisku výchovné péče

30.9.2020

12.10.2020

22.10.2020

Vejmelková

234 815 335


*)Výkaz S5-01 se v roce 2020 nevyplňuje.


1) Výkaz S1-01:
Mgr. Zavadilová
zpracovává území: Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina a PŘO MŠMT
Vejmelková zpracovává území: Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj a Moravskoslezský kraj

2
)Výkaz Z2-01:
Mgr. Zavadilová
zpracovává území: Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj a PŘO MŠMT
Havlíčková zpracovává území: Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj a Moravskoslezský kraj

3)Výkaz R13-01:
Mgr. Schejbalová
zpracovává území: Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj a PŘO MŠMT
Havlíčková zpracovává území: Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj a Moravskoslezský kraj

4)Výkaz Z17-01:
Mgr. Schejbalová
zpracovává území: Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj a Pardubický kraj
Sedláková zpracovává území: Hl. m. Praha, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj a PŘO MŠMT
Mgr. Kovářová zpracovává území: Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj

5) Výkaz S51-01:
Mgr. Zavadilová
zpracovává území: Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina a PŘO MŠMT
Vejmelková zpracovává území: Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj a Moravskoslezský kraj

6) Výkaz S53-01:
Mgr. Schejbalová
zpracovává území: Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj a Pardubický kraj
Mgr. Kovářová zpracovává území: Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj a PŘO MŠMT