Termíny odevzdávání výkazů v roce 2019

Školy zřizované MŠMT odešlou data (výkazy) MŠMT, školy zřizované církví, krajem a školy soukromé příslušnému odboru školství krajského úřadu. Školy zřizované obcí odešlou data (výkazy) příslušnému odboru školství úřadu obce s rozšířenou působností, pražské školy Magistrátu hl. m. Prahy.
Závazný nejzazší termín pro předání dat ze škol/školských zařízení je uveden ve sloupci škola/zařízení.
Odbory školství obcí a krajských úřadů odesílají zkontrolovaná elektronická data výkazů průběžně MŠMT.
Opravy v údajích budou akceptovány pouze v období do konečného termínu předání dat pro správní úřady.
Výkaz Název výkazu Podle stavu k: Konečný termín pro předání Kontakt na MŠMT
škola/zařízení správní úřad e-mail telefon
S 51-01 o zápisu k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole 31.5.2019 10.6.2019 19.6.2019 Vejmelková,
Mgr. Zavadilová 5)
234 815 335
234 815 471
S 53-01 o zahájení povinné školní docházky v základní škole 31.5.2019 10.6.2019 19.6.2019 Mgr. Schejbalová,
Mgr. Kovářová 6)
234 815 318
234 815 465
S 5-01 o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. ročníku denní formy vzdělávání ve středních školách a konzervatořích 31.5.2019 10.6.2019 19.6.2019 Sedláková 234 815 468
S 1-01 o mateřské škole 30.9.2019 10.10.2019 23.10.2019 Vejmelková,
Mgr. Zavadilová 1)
234 815 335
234 815 471
Z 2-01 o školní družině - školním klubu 31.10.2019 11.11.2019 22.11.2019 Mgr. Zavadilová,
Havlíčková   2)
234 815 471
234 815 462
M 3 o základní škole
(výstup ze škol. matriky)
30.9.2019 15.10.2019 23.10.2019 Mgr. Kovářová 234 815 465
M 3a o základní škole
(výstup ze škol. matriky)
31.3.2019 15.4.2019 26.4.2019 Mgr. Kovářová 234 815 465
S 4-01 o mateřské-základní škole při zdravotnickém zařízení 30.9.2019 10.10.2019 23.10.2019 Mgr. Kovářová 234 815 465
S 4c-01 o přípravné třídě ZŠ a o přípravném stupni základní školy speciální 30.9.2019 10.10.2019 23.10.2019 Mgr. Kovářová 234 815 465
M 8 o střední škole
(výstup ze škol. matriky)
30.9.2019 15.10.2019 23.10.2019 Sedláková 234 815 468
M 8a o střední škole
(výstup ze škol. matriky)
31.3.2019 15.4.2019 26.4.2019 Sedláková 234 815 468
M 9 o konzervatoři
(výstup ze škol. matriky)
30.9.2019 15.10.2019 23.10.2019 Sedláková 234 815 468
M 9a o konzervatoři
(výstup ze škol. matriky)
31.3.2019 15.4.2019 26.4.2019 Sedláková 234 815 468
M 10 o vyšší odborné škole
(výstup ze škol. matriky)
31.10.2019 15.11.2019 22.11.2019 Sedláková 234 815 468
M 10a o vyšší odborné škole
(výstup ze škol. matriky)
31.3.2019 15.4.2019 26.4.2019 Sedláková 234 815 468
R 13-01 o ředitelství škol 30.9.2019 10.10.2019 23.10.2019 Mgr. Schejbalová,
Havlíčková   3)
234 815 318
234 815 462
Z 14-01 o zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy 31.10.2019 11.11.2019 22.11.2019 Vejmelková 234 815 335
Z 15-01 o činnosti střediska volného času 31.10.2019 11.11.2019 22.11.2019 Vejmelková 234 815 335
Z 17-01 o činnosti zařízení školního stravování 31.10.2019 11.11.2019 22.11.2019 Mgr. Kovářová,
Sedláková,
Mgr. Schejbalová   4)
234 815 465
234 815 468
234 815 318
S 18-01 o jazykové škole 30.9.2019 10.10.2019 23.10.2019 Mgr. Schejbalová 234 815 318
Z 19-01 o školském ubytovacím zařízení 31.10.2019 11.11.2019 22.11.2019 Vejmelková 234 815 335
Z 23-01 o pedagogicko-psychologické poradně 30.9.2019 10.10.2019 23.10.2019 Vejmelková 234 815 335
S 24-01 o základní umělecké škole 30.9.2019 10.10.2019 23.10.2019 Sedláková 234 815 468
Z 27-01 o středisku praktického vyučování 30.9.2019 10.10.2019 23.10.2019 Vejmelková 234 815 335
Z 33-01 o speciálně pedagogickém centru 30.9.2019 10.10.2019 23.10.2019 Vejmelková 234 815 335
Z 34-01 o středisku výchovné péče 30.9.2019 10.10.2019 23.10.2019 Vejmelková 234 815 335

1) Výkaz S1-01:
Mgr. Zavadilová
zpracovává území: Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina a PŘO MŠMT
Vejmelková zpracovává území: Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj a Moravskoslezský kraj

2)Výkaz Z2-01:
Mgr. Zavadilová
zpracovává území: Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj a PŘO MŠMT
Havlíčková zpracovává území: Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj a Moravskoslezský kraj

3)Výkaz R13-01:
Mgr. Schejbalová
zpracovává území: Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj a PŘO MŠMT
Havlíčková zpracovává území: Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj a Moravskoslezský kraj

4)Výkaz Z17-01:
Mgr. Schejbalová
zpracovává území: Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj a Pardubický kraj
Sedláková zpracovává území: Hl. m. Praha, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj a PŘO MŠMT
Mgr. Kovářová zpracovává území: Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj

5) Výkaz S51-01:
Mgr. Zavadilová
zpracovává území: Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina a PŘO MŠMT
Vejmelková zpracovává území: Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj a Moravskoslezský kraj

6) Výkaz S53-01:
Mgr. Schejbalová
zpracovává území: Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj a PŘO MŠMT
Mgr. Kovářová zpracovává území: Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj a Moravskoslezský kraj