Převodník - zobrazení

Kód JKOV Kód KKOV Název studijního oboru Název kmenového oboru Poznámka
11019 1101V015 Matematická logika Matematika
11029 1101V004 Algebra a teorie čísel Matematika
1102951 1101V001 Algebra Matematika
1102952 1101V033 Teorie čísel Matematika
1103851 1101T009 Geometrie Matematika
11039 1101V011 Geometrie a topologie Matematika
1103951 1101V009 Geometrie Matematika
1103952 1101V035 Topologie a obecné struktury Matematika
11047 1101R014 Matematická analýza Matematika
11048 1101T014 Matematická analýza Matematika
11049 1101V014 Matematická analýza Matematika
11058 1101T030 Přibližné a numerické metody Matematika
11059 1101V030 Přibližné a numerické metody Matematika
11068 1101T027 Pravděpodobnost a matematická statistika Matematika
11069 1101V027 Pravděpodobnost a matematická statistika Matematika
11078 1801T007 Matematická informatika a teoretická kybernetika Informatika
11079 1801V007 Matematická informatika a teoretická kybernetika Informatika
1107951 1801V006 Matematická informatika Informatika
1107952 1801V010 Teoretická informatika Informatika
11087 1801R011 Teoretická kybernetika a matematická informatika a teorie systémů Informatika
11088 1801T011 Teoretická kybernetika a matematická informatika a teorie systémů Informatika
11097 2612R025 Informatika a výpočetní technika Elektrotechnika a informatika
1109701 1802R010 Informatika a výpočetní technika - informační systémy Aplikovaná informatika
1109702 1801R003 Informatika a výpočetní technika - informatika Informatika
1109703 1802R009 Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika Aplikovaná informatika
11098 2612T025 Informatika a výpočetní technika Elektrotechnika a informatika
1109801 1802T010 Informatika a výpočetní technika - informační systémy Aplikovaná informatika
1109802 1801T003 Informatika a výpočetní technika - informatika Informatika
11099 2612V025 Informatika a výpočetní technika Elektrotechnika a informatika
11107 1701R035 Teoretická fyzika a astrofyzika Fyzika
11109 1701V035 Teoretická fyzika a astrofyzika Fyzika
11119 1101V010 Geometrie a globální analýza Matematika
11129 1101V013 Kombinatorika a diskrétní matematika Matematika
1112951 1101V008 Diskrétní matematika Matematika
11139 1101V007 Diferenciální a integrální rovnice, teorie potenciálu Matematika
11149 1101V034 Teorie funkcí a funkcionální analýza Matematika
11159 1801V012 Zpracování dat a matematické modelování Informatika
1115951 1802V015 Zpracování dat a matematické modelování v přírodních vědách Aplikovaná informatika
1115952 1802V016 Zpracování dat a matematické modelování v zemědělství Aplikovaná informatika
11169 2612V043 Softwarové systémy Elektrotechnika a informatika
11179 1101V036 Vědeckotechnické výpočty Matematika
11189 1101V024 Obecná matematika a informatika Matematika
11197 1702R013 Užitá fyzika Aplikovaná fyzika
11209 1801V005 Kybernetika Informatika
11219 1701V027 Obecná fyzika a matematická fyzika Fyzika
1121951 1701V026 Obecná fyzika Fyzika
11229 1701V006 Fyzika kondenzovaných látek a akustika Fyzika
1122951 1701V005 Fyzika kondenzovaných látek Fyzika
11239 1701V021 Kvantová elektronika a optika Fyzika
1123951 1701V022 Kvantová optika a optoelektronika Fyzika

Kód JKOV Kód KKOV Název studijního oboru Název kmenového oboru Poznámka
11249 1701V019 Jaderná a subjaderná fyzika Fyzika
1124951 1701V033 Subjaderná fyzika Fyzika
11259 1701V011 Fyzika plazmatu Fyzika
11269 1701V023 Mechanické vlastnosti pevných látek Fyzika
11279 1701V037 Vlnová a částicová optika Fyzika
11289 1701V009 Fyzika molekulárních a biologických struktur Fyzika
11299 1701V012 Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí Fyzika
11309 1701V016 Fyzikální elektronika a vakuová fyzika Fyzika
11319 1701V013 Fyzika plazmatu a tenkých vrstev Fyzika
11329 1103V013 Matematické a počítačové modelování Aplikovaná matematika
11339 1701V007 Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum Fyzika
11349 1701V036 Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika Fyzika
11357 1103R005 Aplikovaná matematika - geografie Aplikovaná matematika
11368 1801T001 Informatika Informatika
11378 1802T004 Informační a řídicí systémy v aplikovaných vědách Aplikovaná informatika
11388 1802T003 Informační a finanční management v aplikovaných vědách Aplikovaná informatika
11399 1701V028 Obecné otázky fyziky Fyzika
11409 1701V002 Astronomie Fyzika
11419 1701V001 Astrofyzika Fyzika
11429 6101V006 Filozofie přírodních věd Filozofie
11439 1103V008 Finanční a pojistná matematika Aplikovaná matematika
1144701 6207R007 Matematika - ekonomie - bankovnictví Kvantitativní metody v ekonomice
11459 1701V017 Geofyzika Fyzika
11467 1103R015 Matematické modelování Aplikovaná matematika
11487 3901R027 Technická fyzika Aplikované vědy v inženýrství
11509 1302V001 Geodézie Kartografie
11559 1701V024 Meteorologie a klimatologie Fyzika
11567 1103R004 Aplikovaná matematika Aplikovaná matematika
11568 1103T004 Aplikovaná matematika Aplikovaná matematika
11569 1103V004 Aplikovaná matematika Aplikovaná matematika
11578 1801T009 Teoretická a aplikovaná kybernetika Informatika
11598 1103T007 Aplikovaná statistika Aplikovaná matematika
11617 1101R016 Matematika Matematika
11618 1101T016 Matematika Matematika
11627 1103R022 Pojistná matematika Aplikovaná matematika
11637 1801R001 Informatika Informatika
11638 1701T008 Fyzika mezních oborů Fyzika
11638 1801T001 Informatika Informatika JKJ
11639 1801V001 Informatika Informatika
11648 1701T010 Fyzika pevných látek Fyzika
11649 1701V010 Fyzika pevných látek Fyzika
11657 1701R003 Fyzika Fyzika
11658 1701T003 Fyzika Fyzika
11667 1702R007 Biofyzika a chemická fyzika Aplikovaná fyzika
1166701 1702R009 Biofyzika a chemická fyzika - fyzikální diagnostika Aplikovaná fyzika
1166702 1702R008 Biofyzika a chemická fyzika - biofyzikální diagnostika Aplikovaná fyzika
11668 1702T007 Biofyzika a chemická fyzika Aplikovaná fyzika
11678 1701T020 Jaderná fyzika Fyzika
11679 1701V020 Jaderná fyzika Fyzika
11688 1701T015 Fyzikální elektronika a mikroelektronika Fyzika
11697 1701R029 Optika a optoelektronika Fyzika

Kód JKOV Kód KKOV Název studijního oboru Název kmenového oboru Poznámka
11698 1701T029 Optika a optoelektronika Fyzika
11699 1701V029 Optika a optoelektronika Fyzika
11707 1802R014 Počítačové modelování ve fyzice a technice Aplikovaná informatika
11717 1702R001 Aplikovaná fyzika Aplikovaná fyzika
1171701 1702R003 Aplikovaná fyzika - fyzikální metrologie Aplikovaná fyzika
1171702 1702R002 Aplikovaná fyzika - fyzikální a technická měření Aplikovaná fyzika
11718 1702T001 Aplikovaná fyzika Aplikovaná fyzika
11737 1103R002 Aplikace matematiky v ekonomii Aplikovaná matematika
11738 1103T002 Aplikace matematiky v ekonomii Aplikovaná matematika
11747 1701R025 Metrologie Fyzika
11817 1101R022 Numerická matematika Matematika
11818 1101T022 Numerická matematika Matematika
11829 1701V031 Přístrojová fyzika a metrologie Fyzika
12018 1201T004 Geologie Geologie
12019 1201V004 Geologie Geologie
12028 1202T003 Hydrogeologie Aplikovaná geologie
12029 1202V003 Hydrogeologie Aplikovaná geologie
12038 1202T004 Inženýrská geologie Aplikovaná geologie
12039 1202V004 Inženýrská geologie Aplikovaná geologie
12049 1202V006 Ložisková geologie a užitá geofyzika Aplikovaná geologie
12059 1201V001 Geochemie Geologie
12067 1201R009 Geologie, hydrogeologie a geochemie Geologie
12068 1201T006 Geologie a geochemie Geologie
12068 1201T009 Geologie, hydrogeologie a geochemie Geologie
12088 1202T007 Užitá geofyzika Aplikovaná geologie
12098 1202T005 Inženýrská geologie a hydrogeologie Aplikovaná geologie
12109 1201V010 Mineralogie a petrografie Geologie
12119 1201V003 Geologické vědy se zaměřeními Geologie
12129 1202V002 Geologie aplikovaná - užitá geofyzika a geologie ŽP Aplikovaná geologie
12209 1201V012 Paleontologie Geologie
12218 1201T002 Geochemie, základní a ložisková geologie Geologie
12227 1201R005 Geologie - muzeologie Geologie
13018 1301T003 Fyzická geografie Geografie
13019 1301V003 Fyzická geografie Geografie
13029 1301V002 Ekonomická geografie Geografie
13038 1301T012 Regionální geografie Geografie
13039 1301V012 Regionální geografie Geografie
13049 1302V005 Kartografie Kartografie
13059 1302V007 Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum země Kartografie
13069 1301V013 Regionální geografie a regionální rozvoj Geografie
1306951 1301V016 Socioekonomická geografie a regionální rozvoj Geografie
13079 1301V011 Regionální a politická geografie Geografie
13088 1301T004 Fyzická geografie a geoekologie Geografie
13098 1301T015 Sociální geografie a regionální rozvoj Geografie
13108 1301T014 Sociální geografie Geografie
13118 1302T008 Matematická kartografie Kartografie
13127 1301R001 Ekonomická a regionální geografie Geografie
13128 1301T001 Ekonomická a regionální geografie Geografie
13137 1301R007 Geografie a kartografie Geografie
13138 1301T007 Geografie a kartografie Geografie
13148 1301T005 Geografie Geografie

Kód JKOV Kód KKOV Název studijního oboru Název kmenového oboru Poznámka
13157 1301R006 Geografie - geoinformatika Geografie
13168 1302T006 Kartografie a geoinformatika Kartografie
13218 1303T001 Demografie Demografie
13219 1303V001 Demografie Demografie
13228 1303T003 Demografie s geografií Demografie
13237 1303R005 Demografie se sociologií Demografie
13238 1303T005 Demografie se sociologií Demografie
13247 1303R002 Demografie s ekonomií Demografie
13248 1303T002 Demografie s ekonomií Demografie
13257 1303R004 Demografie se sociální geografií Demografie
13377 1301R010 Prostorové struktury a hospodářský rozvoj regionu Geografie
13378 1301T010 Prostorové struktury a hospodářský rozvoj regionu Geografie
13387 3646R004 Geodézie a katastr nemovitostí Geodézie a kartografie
14017 1401R002 Anorganická chemie Anorganická chemie
14018 1401T002 Anorganická chemie Anorganická chemie
14019 1401V002 Anorganická chemie Anorganická chemie
14027 1402R001 Organická chemie Organická chemie
14028 1402T001 Organická chemie Organická chemie
14029 1402V001 Organická chemie Organická chemie
14037 1403R001 Analytická chemie Analytická chemie
14038 1403T001 Analytická chemie Analytická chemie
14039 1403V001 Analytická chemie Analytická chemie
14047 1404R001 Fyzikální chemie Fyzikální chemie
1404701 1404R002 Fyzikální chemie - modelování fyzikálně-chemických procesů Fyzikální chemie
14048 1404T001 Fyzikální chemie Fyzikální chemie
14049 1404V001 Fyzikální chemie Fyzikální chemie
14058 1405T002 Makromolekulární chemie Makromolekulární chemie
14059 1405V002 Makromolekulární chemie Makromolekulární chemie
14069 1702V011 Chemická fyzika Aplikovaná fyzika
14078 1408T001 Jaderná chemie Jaderná chemie
14079 1408V001 Jaderná chemie Jaderná chemie
14089 1407V008 Teorie chemické techniky Chemie
14099 1501V010 Patobiologie Biologie
14107 1406R002 Biochemie Biochemie
14108 1406T002 Biochemie Biochemie
14109 1406V002 Biochemie Biochemie
14119 5103V027 Lékařská chemie a biochemie Všeobecné lékařství
14129 1406V005 Bioorganická chemie Biochemie
14139 1406V006 Patobiochemie a xenobiochemie Biochemie
14148 1407T002 Biochemie, chemie analyt., organ., fyzikální, anorgan., makromol. a ŽP Chemie
14157 1406R001 Aplikovaná biochemie Biochemie
14217 1407R004 Chemická struktura nových materiálů Chemie
14218 1407T004 Chemická struktura nových materiálů Chemie
14227 1401R001 Anorganická a bioanorganická chemie Anorganická chemie
14228 1401T001 Anorganická a bioanorganická chemie Anorganická chemie
14537 1407R005 Chemie Chemie
14538 1407T005 Chemie Chemie
14547 1403R002 Klinická a toxikologická analýza Analytická chemie
15017 1501R008 Obecná biologie Biologie
15018 1501T008 Obecná biologie Biologie
15019 1501V008 Obecná biologie Biologie

Kód JKOV Kód KKOV Název studijního oboru Název kmenového oboru Poznámka
15029 1515V006 Molekulární biologie Molekulární a buněčná biologie
15039 1504V001 Genetika Genetika
1503951 5103V026 Lékařská genetika Všeobecné lékařství
15048 1511T003 Fyziologie živočichů Fyziologie a imunologie
15049 1511V003 Fyziologie živočichů Fyziologie a imunologie
15058 1511T002 Fyziologie rostlin Fyziologie a imunologie
15059 1511V002 Fyziologie rostlin Fyziologie a imunologie
15068 1502T003 Zoologie Zoologie
15069 1502V003 Zoologie Zoologie
15078 1507T004 Botanika Botanika
15079 1507V004 Botanika Botanika
15089 1501V004 Hydrobiologie Biologie
15098 1502T002 Entomologie Zoologie
15099 1502V002 Entomologie Zoologie
15109 1510V001 Mikrobiologie Mikrobiologie
1510951 5103V029 Lékařská mikrobiologie Všeobecné lékařství
15119 1501V016 Virologie Biologie
15128 1501T009 Parazitologie Biologie
15129 1501V009 Parazitologie Biologie
15139 1507V006 Mykologie Botanika
15149 5103V041 Onkologie Všeobecné lékařství
1514952 5103V004 Dětská onkologie Všeobecné lékařství
15157 1702R005 Biofyzika Aplikovaná fyzika
1515701 1702R006 Biofyzika - diagnostika vlivu ŽP na živé systémy Aplikovaná fyzika
15158 1702T005 Biofyzika Aplikovaná fyzika
15159 1702V005 Biofyzika Aplikovaná fyzika
15169 1511V004 Imunologie Fyziologie a imunologie
1516951 5103V028 Lékařská imunologie Všeobecné lékařství
15178 1515T004 Molekulární a buněčná biologie Molekulární a buněčná biologie
15179 1515V001 Buněčná a molekulární biologie Molekulární a buněčná biologie
15179 1515V004 Molekulární a buněčná biologie Molekulární a buněčná biologie
15189 1510V002 Mikrobiologie a imunologie Mikrobiologie
15199 1501V011 Pedobiologie Biologie
15208 1512T001 Antropologie Antropologie
15209 1512V001 Antropologie Antropologie
15218 1603T002 Ekologie Ekologie
15219 1603V002 Ekologie Ekologie
15228 1507T001 Anatomie a fyziologie rostlin Botanika
15229 1507V001 Anatomie a fyziologie rostlin Botanika
15238 1511T001 Fyziologie a vývojová biologie živočichů Fyziologie a imunologie
15239 1511V001 Fyziologie a vývojová biologie živočichů Fyziologie a imunologie
15248 1603T003 Ekologie a etologie obratlovců Ekologie
15259 5103V063 Vojenská radiobiologie Všeobecné lékařství
15269 1501V002 Biologie a patologie buňky Biologie
15279 1504V003 Molekulární genetika Genetika
15287 1507R007 Rostlinné biotechnologie Botanika
1528701 1507R003 Biotechnologie - rostlinné biotechnologie Botanika
15297 1501R003 Biomedicínská laboratorní technika (biologie) Biologie
15307 1501R013 Speciální biologie a ekologie Biologie
15308 1501T013 Speciální biologie a ekologie Biologie
15317 1501R015 Systematická biologie a ekologie Biologie

Kód JKOV Kód KKOV Název studijního oboru Název kmenového oboru Poznámka
15318 1501T015 Systematická biologie a ekologie Biologie
15327 1515R007 Molekulární biologie a genetika Molekulární a buněčná biologie
15328 1515T007 Molekulární biologie a genetika Molekulární a buněčná biologie
15338 1507T002 Bionomie rostlin Botanika
15348 1515T003 Buněčná a vývojová biologie Molekulární a buněčná biologie
15358 1504T002 Genetika a genové inženýrství Genetika
15368 1507T005 Geobotanika Botanika
15378 1501T005 Limnologie Biologie
15388 1501T012 Půdní biologie Biologie
15398 1501T014 Systematická biologie Biologie
15417 1501R007 Muzeologická biologie Biologie
15427 1515R002 Buněčná a molekulární diagnostika Molekulární a buněčná biologie
15438 1501T001 Biologie Biologie
16017 1604R006 Ochrana a tvorba životního prostředí Ochrana prostředí
16018 1604T006 Ochrana a tvorba životního prostředí Ochrana prostředí
16019 1604V006 Ochrana a tvorba životního prostředí Ochrana prostředí
16027 6208R002 Ekologický management Ekonomika a management
16028 6208T002 Ekologický management Ekonomika a management
16037 1604R009 Péče o životní prostředí Ochrana prostředí
16038 1604T009 Péče o životní prostředí Ochrana prostředí
16048 3904T019 Technologie životního prostředí Inženýrská ekologie
16057 3904R004 Ekotechnika Inženýrská ekologie
16058 3904T004 Ekotechnika Inženýrská ekologie
16069 1604V001 Aplikovaná a krajinná ekologie Ochrana prostředí
16079 3904V012 Ochrana životního prostředí v průmyslu Inženýrská ekologie
16087 6208R031 Environmentální management Ekonomika a management
16097 1604R008 Organizace a správa péče o životní prostředí Ochrana prostředí
16118 3904T022 Zpracování a zneškodňování odpadů Inženýrská ekologie
16137 1407R003 Ekochemie Chemie
16158 3904T009 Ochrana životního prostředí v metalurgii Inženýrská ekologie
1615801 3904T010 Ochrana životního prostředí v metalurgii - technologie a ŽP Inženýrská ekologie
1615802 3904T011 Ochrana životního prostředí v metalurgii - zpracování a zneškodňování odpadů Inženýrská ekologie
16168 3904T002 Aplikovaná ekologie Inženýrská ekologie
16218 1604T012 Životní prostředí Ochrana prostředí
16257 1604R010 Správa ochrany životního prostředí Ochrana prostředí
16267 1604R011 Vodní hospodářství a ekologie Ochrana prostředí
16277 1604R003 Monitorování životního prostředí Ochrana prostředí
16287 1604R005 Ochrana a tvorba krajiny Ochrana prostředí
16288 1604T005 Ochrana a tvorba krajiny Ochrana prostředí
21019 2101V001 Dobývání ložisek Hornictví a geologie
21029 3646V002 Důlní měřičství Geodézie a kartografie
21039 2102V009 Úpravnictví Nerostné suroviny
21069 2101V007 Hornická geomechanika Hornictví a geologie
21107 2101R005 Hlubinné dobývání ložisek nerostů Hornictví a geologie
21108 2101T005 Hlubinné dobývání ložisek nerostů Hornictví a geologie
21117 2101R010 Lomové dobývání ložisek nerostů Hornictví a geologie
21118 2101T010 Lomové dobývání ložisek nerostů Hornictví a geologie
21129 2102V002 Horninové inženýrství Nerostné suroviny
21207 2102R004 Provoz, ekonomika a management v technice dobývání nerostných surovin Nerostné suroviny
21218 2101T006 Hornická geologie a geologický průzkum Hornictví a geologie
21227 2101R011 Výstavba dolů a geotechnika Hornictví a geologie

Kód JKOV Kód KKOV Název studijního oboru Název kmenového oboru Poznámka
21228 2101T011 Výstavba dolů a geotechnika Hornictví a geologie
21238 2102T008 Úprava nerostných surovin Nerostné suroviny
21248 2101T002 Ekonomika a řízení hornictví Hornictví a geologie
21258 2102T011 Úpravnictví a technologie vody Nerostné suroviny
21268 2102T007 Těžba a zpracování stavebních nerostných surovin Nerostné suroviny
21308 3902T016 Automatizované systémy řízení v hornictví Inženýrská informatika
21317 2101R008 Hornické inženýrství Hornictví a geologie
21318 2101T008 Hornické inženýrství Hornictví a geologie
21328 2101T003 Geologické inženýrství Hornictví a geologie
21329 2101V003 Geologické inženýrství Hornictví a geologie
21338 3607T007 Hornické a podzemní stavitelství Stavební inženýrství
21339 3607V007 Hornické a podzemní stavitelství Stavební inženýrství
21348 2102T010 Úpravnictví a ekotechnologie Nerostné suroviny
21368 3902T006 Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu Inženýrská informatika
21378 2102T001 Ekonomika a řízení v oblasti surovin Nerostné suroviny
21387 2101R004 Geovědní a montánní turismus Hornictví a geologie
21539 2101V009 Hornictví Hornictví a geologie
22019 2109V005 Hutnictví kovů Metalurgické inženýrství
22029 2807V003 Chemická metalurgie Chemické a procesní inženýrství
22037 2109R009 Metalurgie Metalurgické inženýrství
2203701 2109R014 Metalurgie - železářství a koksárenství Metalurgické inženýrství
2203702 2109R011 Metalurgie - ocelářství Metalurgické inženýrství
2203706 2109R010 Metalurgie - metalurgie neželezných kovů Metalurgické inženýrství
22038 2109T009 Metalurgie Metalurgické inženýrství
2203801 2109T014 Metalurgie - železářství a koksárenství Metalurgické inženýrství
2203802 2109T011 Metalurgie - ocelářství Metalurgické inženýrství
2203804 2109T012 Metalurgie - slévárenství Metalurgické inženýrství
2203805 2109T013 Metalurgie - tváření materiálů Metalurgické inženýrství
2203806 2109T010 Metalurgie - metalurgie neželezných kovů Metalurgické inženýrství
22039 2109V009 Metalurgie Metalurgické inženýrství
22049 3911V007 Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálů Materiálové vědy
22057 2109R029 Tváření Metalurgické inženýrství
22059 2109V029 Tváření Metalurgické inženýrství
22069 2109V028 Tepelná technika v průmyslu Metalurgické inženýrství
22078 2109T008 Metalurgické inženýrství Metalurgické inženýrství
22087 2109R030 Tváření materiálu Metalurgické inženýrství
22097 2109R031 Umělecké slévárenství Metalurgické inženýrství
22107 2109R017 Nauka o kovech Metalurgické inženýrství
22118 2109T007 Hutnictví železa Metalurgické inženýrství
22128 2109T006 Hutnictví neželezných kovů Metalurgické inženýrství
22138 3911T024 Řízení jakosti v metalurgii Materiálové vědy
22148 2109T018 Nauka o kovech a tváření kovů Metalurgické inženýrství
22168 2109T004 Ekonomika a řízení hutnictví Metalurgické inženýrství
22208 3902T017 Automatizované systémy řízení v hutnictví Inženýrská informatika
22217 2109R001 Ekonomika a management v metalurgii Metalurgické inženýrství
22218 2109T001 Ekonomika a management v metalurgii Metalurgické inženýrství
2221801 2109T002 Ekonomika a management v metalurgii - ekonomika podniku Metalurgické inženýrství
2221802 2109T003 Ekonomika a management v metalurgii - podnikový management Metalurgické inženýrství
22228 2109T025 Tepelná technika a průmyslová keramika Metalurgické inženýrství
2222801 2109T027 Tepelná technika a průmyslová keramika - tepelná technika Metalurgické inženýrství
2222802 2109T026 Tepelná technika a průmyslová keramika - průmyslová keramika Metalurgické inženýrství

Kód JKOV Kód KKOV Název studijního oboru Název kmenového oboru Poznámka
22238 3911T022 Řízení a kontrola jakosti (v hutnictví) Materiálové vědy
22247 3902R007 Automatizace a počítačová technika v metalurgii Inženýrská informatika
22248 3902T007 Automatizace a počítačová technika v metalurgii Inženýrská informatika
22257 3904R020 Tepelná technika a životní prostředí Inženýrská ekologie
22258 3904T020 Tepelná technika a životní prostředí Inženýrská ekologie
22267 3911R002 Diagnostika, kontrola jakosti a zkušebnictví Materiálové vědy
2226701 3911R003 Diagnostika, kontrola jakosti a zkušebnictví - hutní analytika Materiálové vědy
2226702 3911R004 Diagnostika, kontrola jakosti a zkušebnictví - zkoušení materiálů Materiálové vědy
22347 2109R022 Slévárenství Metalurgické inženýrství
22348 2109T022 Slévárenství Metalurgické inženýrství
22349 2109V022 Slévárenství Metalurgické inženýrství
23019 2302V002 Části strojů a mechanismů Stroje a zařízení
2301951 2302V001 Části a mechanismy strojů Stroje a zařízení
23029 2302V004 Dopravní stroje a zařízení Stroje a zařízení
23038 2302T019 Stavba výrobních strojů a zařízení Stroje a zařízení
2303801 2302T021 Stavba výrobních strojů a zařízení - výrobní stroje a zařízení Stroje a zařízení
23039 2302V019 Stavba výrobních strojů a zařízení Stroje a zařízení
2303901 2302V020 Stavba výrobních strojů a zařízení - výrobní stroje Stroje a zařízení
23048 2302T013 Stavba energetických strojů a zařízení Stroje a zařízení
2304803 2302T014 Stavba energetických strojů a zařízení - tepelně energetická zařízení Stroje a zařízení
2304851 2302T006 Energetické stroje a zařízení Stroje a zařízení
23049 2302V013 Stavba energetických strojů a zařízení Stroje a zařízení
2304951 2302V006 Energetické stroje a zařízení Stroje a zařízení
2304952 2302V017 Stavba tepelně energetických zařízení Stroje a zařízení
23059 2302V015 Stavba jaderných zařízení Stroje a zařízení
23068 2301T009 Přesná mechanika Strojní inženýrství
23069 2301V009 Přesná mechanika Strojní inženýrství
23077 2303R002 Strojírenská technologie Strojírenská technologie
23078 2303T002 Strojírenská technologie Strojírenská technologie
2307801 2303T003 Strojírenská technologie - průmyslový management Strojírenská technologie
2307851 2303T004 Strojírenská technologie - technologie obrábění Strojírenská technologie
23079 2303V002 Strojírenská technologie Strojírenská technologie
2307951 2303V004 Strojírenská technologie - technologie obrábění Strojírenská technologie
23088 2301T024 Technika prostředí Strojní inženýrství
2308801 2301T025 Technika prostředí - technika životního prostředí Strojní inženýrství
23089 2301V024 Technika prostředí Strojní inženýrství
23099 2301V027 Textilní technika Strojní inženýrství (stroj.)
23109 3901V010 Biomechanika Aplikované vědy v inženýrství
23118 2301T010 Přesná mechanika a optika Strojní inženýrství
23119 2301V010 Přesná mechanika a optika Strojní inženýrství
23129 3901V013 Inženýrská mechanika Aplikované vědy v inženýrství
23138 3909T001 Konstrukční a procesní inženýrství Procesní inženýrství
23139 3909V001 Konstrukční a procesní inženýrství Procesní inženýrství
23149 2301V005 Počítačově integrovaná výroba Strojní inženýrství
23158 2302T036 Tepelné a jaderné stroje a zařízení Stroje a zařízení
23168 2302T007 Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení Stroje a zařízení
23169 2302V007 Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení Stroje a zařízení
23177 2302R010 Konstrukce strojů a zařízení Stroje a zařízení
23178 2302T010 Konstrukce strojů a zařízení Stroje a zařízení
23179 2302V010 Konstrukce strojů a zařízení Stroje a zařízení
23188 3901T003 Aplikovaná mechanika Aplikované vědy v inženýrství

Kód JKOV Kód KKOV Název studijního oboru Název kmenového oboru Poznámka
23189 3901V003 Aplikovaná mechanika Aplikované vědy v inženýrství
23198 2301T032 Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory Strojní inženýrství
23207 3907R005 Provoz, ekonomika a management v energetice Energetika JKJ
23208 2302T025 Stroje a zařízení pro strojírenskou výrobu Stroje a zařízení
23217 2102R005 Provoz, ekonomika a management v technickém dobývání nerostných surovin Nerostné suroviny
23218 2302T023 Stroje a zařízení pro chemický, potravinářský a spotřební průmysl Stroje a zařízení
23228 2302T035 Strojní zařízení pro stavebnictví, úpravárenství a zemědělství Stroje a zařízení
23237 2302R005 Energetická a procesní zařízení Stroje a zařízení
23247 2302R016 Stavba strojů a zařízení Stroje a zařízení
23258 2301T004 Letadlová technika Strojní inženýrství
23268 2301T007 Průmyslové inženýrství a management Strojní inženýrství
23269 2301V007 Průmyslové inženýrství a management Strojní inženýrství
23277 2305R008 Technologický management Strojírenství se zaměřením na ekonomiku a řízení
23288 2303T005 Strojírenská technologie a průmyslový management Strojírenská technologie
23297 2301R030 Výrobní systémy Strojní inženýrství
23298 2301T030 Výrobní systémy Strojní inženýrství
23307 3708R011 Letecký provoz Dopravní inženýrství a spoje
23308 3708T011 Letecký provoz Dopravní inženýrství a spoje
23319 2301V031 Výrobní systémy a procesy Strojní inženýrství
23328 2301T014 Slévárenská technologie Strojní inženýrství
23338 2302T034 Strojní zařízení hutí Stroje a zařízení
23348 2302T032 Strojní zařízení dolů Stroje a zařízení
23357 2301R001 Dopravní a manipulační technika Strojní inženýrství
23358 2301T001 Dopravní a manipulační technika Strojní inženýrství
23359 2301V001 Dopravní a manipulační technika Strojní inženýrství
2335951 2301V028 Transportní a manipulační technika Strojní inženýrství
23368 2302T018 Stavba výrobních strojů Stroje a zařízení
23368 2302T033 Strojní zařízení dolů a hutí Stroje a zařízení
23378 2301T012 Přístrojová, regulační a automatizační technika Strojní inženýrství
23387 2305R001 Ekonomika a řízení strojírenské výroby Strojírenství se zaměřením na ekonomiku a řízení
2338701 2305R002 Ekonomika a řízení strojírenské výroby - technicko-manažerské studium Strojírenství se zaměřením na ekonomiku a řízení
23388 2305T001 Ekonomika a řízení strojírenské výroby Strojírenství se zaměřením na ekonomiku a řízení
23398 2301T016 Strojní inženýrství Strojní inženýrství
2339801 2301T019 Strojní inženýrství - ekotechnika Strojní inženýrství
2339802 2302T031 Strojní inženýrství - výrobní stroje a zařízení Stroje a zařízení
2339803 2302T029 Strojní inženýrství - tepelně energetická zařízení Stroje a zařízení
2339804 2303T006 Strojní inženýrství - strojírenská technologie Strojírenská technologie
2339805 2301T022 Strojní inženýrství - technika životního prostředí Strojní inženýrství
2339806 2301T021 Strojní inženýrství - přesná mechanika a optika Strojní inženýrství
2339807 2302T026 Strojní inženýrství - hydraulické a pneumatické stroje a zařízení Stroje a zařízení
2339808 2302T027 Strojní inženýrství - stroje a zařízení pro chem., potravin. a spotř. průmysl Stroje a zařízení
2339809 2301T020 Strojní inženýrství - letadlová technika Strojní inženýrství
2339810 3708T022 Strojní inženýrství - letecký provoz Dopravní inženýrství a spoje
2339811 2305T007 Strojní inženýrství - ekonomika a řízení strojírenské výroby Strojírenství se zaměřením na ekonomiku a řízení
2339812 2302T028 Strojní inženýrství - stroje a zařízení pro chlad. tech.,stlač. a dopr. tekutin Stroje a zařízení
2339813 2302T030 Strojní inženýrství - transportní, stavební a zemědělské stroje Stroje a zařízení
2339814 3902T032 Strojní inženýrství - automatizované řízení a inženýrská informatika Inženýrská informatika
2339815 2301T018 Strojní inženýrství - dopravní technika Strojní inženýrství
2339816 3906T004 Strojní inženýrství - mechatronika Speciální technologie
2339817 2301T017 Strojní inženýrství - aplikovaná mechanika Strojní inženýrství
2339818 3909T006 Strojní inženýrství - výrobní a inovační inženýrství Procesní inženýrství

Kód JKOV Kód KKOV Název studijního oboru Název kmenového oboru Poznámka
2339819 3901T026 Strojní inženýrství - biomedicínské a rehabilitační inženýrství Aplikované vědy v inženýrství
2339820 3911T025 Strojní inženýrství - materiálové inženýrství Materiálové vědy
23408 3902T021 Automatizované systémy řízení ve strojírenství Inženýrská informatika
23418 2302T024 Stroje a zařízení pro chladicí techniku, stlačování a dopravu tekutin Stroje a zařízení
23428 2302T038 Transportní, stavební a zemědělské stroje Stroje a zařízení
23438 3902T004 Automatické řízení a inženýrská informatika Inženýrská informatika
23448 3902T013 Automatizační technika a řízení ve strojírenství Inženýrská informatika
23457 2301R006 Provoz a údržba hydraulických a pneumatických zařízení Strojní inženýrství
23467 2301R002 Dopravní technika Strojní inženýrství
23468 2301T002 Dopravní technika Strojní inženýrství
23518 2304T013 Ženijní strojní Vojenská technika strojní
23538 2304T004 Tankový a automobilní Vojenská technika strojní
23548 2304T009 Výzbrojně technický Vojenská technika strojní
23558 2306T007 Letecký strojní Letecká a raketová technika (voj.)
23568 2304T001 Hydraulické a pneumatické mechanismy vojenské techniky Vojenská technika strojní
23578 2304T002 Materiálové a technologické inženýrství Vojenská technika strojní (voj.)
23588 2304T012 Ženijní a stavební stroje Vojenská technika strojní
23598 3606T002 Mechanizace speciálních staveb Vojenské stavby (voj.)
23608 2301T015 Stavba mořských lodí Strojní inženýrství
23618 2304T003 Přístrojová a automatizační technika výzbroje Vojenská technika strojní
23628 2304T010 Zbraně a munice Vojenská technika strojní
23638 2306T012 Raketová technika Letecká a raketová technika
23647 2303R001 Optimalizace strojírenských technologií Strojírenská technologie
23657 3902R014 Automatizované strojírenské konstrukce Inženýrská informatika
23667 2303R007 Výrobní technologie ve strojírenství Strojírenská technologie
23707 3902R001 Aplikovaná informatika a řízení Inženýrská informatika
23717 3904R016 Technika tvorby a ochrany životního prostředí Inženýrská ekologie
23718 3904T016 Technika tvorby a ochrany životního prostředí Inženýrská ekologie
23727 2301R023 Technická diagnostika, opravy a udržování Strojní inženýrství
23728 2301T023 Technická diagnostika, opravy a udržování Strojní inženýrství
23737 2301R013 Robotika Strojní inženýrství
23738 2301T013 Robotika Strojní inženýrství
23747 2301R011 Příprava výroby a výrobní management Strojní inženýrství
23757 2612R022 Informační a automatizační technika Elektrotechnika a informatika
23767 3904R017 Technika životního prostředí a tepelná technika Inženýrská ekologie
23777 2301R033 Výrobní technika Strojní inženýrství
23798 2301T008 Průmyslový design ve strojírenství Strojní inženýrství
23817 2341R001 Strojírenství Strojírenství
2381701 2341R002 Strojírenství se zaměřením na počítače a CNC techniku Strojírenství
23827 2305R005 Strojírenský management Strojírenství se zaměřením na ekonomiku a řízení
2397706 2301R029 Výrobní a řídicí systémy podniku Strojní inženýrství
26017 2602R008 Elektrotechnologie Elektrotechnologie
2601751 2602R002 Elektrotechnická a elektronická technologie Elektrotechnologie
26018 2602T008 Elektrotechnologie Elektrotechnologie
2601851 2602T002 Elektrotechnická a elektronická technologie Elektrotechnologie
26019 2602V008 Elektrotechnologie Elektrotechnologie
2601951 2602V002 Elektrotechnická a elektronická technologie Elektrotechnologie
26028 2642T003 Elektrické stroje a přístroje Silnoproudá elektrotechnika
26029 2642V003 Elektrické stroje a přístroje Silnoproudá elektrotechnika
26038 2642T004 Elektrické stroje, přístroje a pohony Silnoproudá elektrotechnika
26039 2642V004 Elektrické stroje, přístroje a pohony Silnoproudá elektrotechnika

Kód JKOV Kód KKOV Název studijního oboru Název kmenového oboru Poznámka
26049 2642V002 Elektrická trakce a elektrické pohony Silnoproudá elektrotechnika
26059 2609V001 Akustika Elektrotechnická specializace
26069 2602V013 Teoretická elektrotechnika Elektrotechnologie
26078 2601T010 Radioelektronika Slaboproudá elektrotechnika
26079 2601V010 Radioelektronika Slaboproudá elektrotechnika
26089 2601V011 Sdělovací technika po vedeních Slaboproudá elektrotechnika
26099 2609V002 Elektroakustika Elektrotechnická specializace
26108 2612T021 Elektronika a vakuová technika Elektrotechnika a informatika
26109 2612V021 Elektronika a vakuová technika Elektrotechnika a informatika
2610951 2612V015 Elektronika Elektrotechnika a informatika
26119 2609V005 Mikroelektronika teoretická Elektrotechnická specializace
26129 2642V010 Výkonové polovodičové systémy Silnoproudá elektrotechnika
26138 2642T001 Dopravní elektroinženýrství Silnoproudá elektrotechnika
26149 2642V009 Výkonová elektrotechnika Silnoproudá elektrotechnika
26157 2612R029 Kybernetika a měření Elektrotechnika a informatika
26157 2612R045 Technická kybernetika Elektrotechnika a informatika
26158 2612T045 Technická kybernetika Elektrotechnika a informatika
26159 2612V045 Technická kybernetika Elektrotechnika a informatika
26167 2601R006 Měřicí technika Slaboproudá elektrotechnika
2616701 2601R005 Měřicí a výpočetní technika Slaboproudá elektrotechnika
26168 2601T006 Měřicí technika Slaboproudá elektrotechnika
2616851 2601T003 Měření a přístrojová technika Slaboproudá elektrotechnika
26169 2601V006 Měřicí technika Slaboproudá elektrotechnika
26177 2612R051 Výpočetní technika Elektrotechnika a informatika
2617701 2612R052 Výpočetní technika a informatika Elektrotechnika a informatika
26178 2612T051 Výpočetní technika Elektrotechnika a informatika
26179 2612V051 Výpočetní technika Elektrotechnika a informatika
26187 2609R006 Optoelektronika Elektrotechnická specializace
26188 2609T006 Optoelektronika Elektrotechnická specializace
26189 2609V006 Optoelektronika Elektrotechnická specializace
26199 3902V035 Umělá inteligence a biokybernetika Inženýrská informatika
26208 2612T012 Elektronické počítače Elektrotechnika a informatika
26219 2602V009 Elektrotechnologie a materiály Elektrotechnologie
26229 2612V042 Řídicí technika a robotika Elektrotechnika a informatika
26239 2612V028 Kybernetika a informatika Elektrotechnika a informatika
26249 2612V005 Automatizace a robotizace Elektrotechnika a informatika
26257 3902R026 Kybernetika a řídící technika Inženýrská informatika
26258 3902T026 Kybernetika a řídící technika Inženýrská informatika
26268 2601T013 Telekomunikační technika Slaboproudá elektrotechnika
26269 2601V013 Telekomunikační technika Slaboproudá elektrotechnika
26277 2612R020 Elektronika a telekomunikační technika Elektrotechnika a informatika
26278 2612T020 Elektronika a telekomunikační technika Elektrotechnika a informatika
26287 2601R004 Měřicí a řídicí technika Slaboproudá elektrotechnika
26288 2601T004 Měřicí a řídicí technika Slaboproudá elektrotechnika
26297 2612R004 Automatizace a informatika Elektrotechnika a informatika
26308 2609T004 Mikroelektronika Elektrotechnická specializace
26318 2612T038 Průmyslová elektronika Elektrotechnika a informatika
26319 2612V038 Průmyslová elektronika Elektrotechnika a informatika
26327 2642R005 Silnoproudá elektrotechnika Silnoproudá elektrotechnika
26328 2642T005 Silnoproudá elektrotechnika Silnoproudá elektrotechnika
26337 2642R007 Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika Silnoproudá elektrotechnika

Kód JKOV Kód KKOV Název studijního oboru Název kmenového oboru Poznámka
26338 2642T007 Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika Silnoproudá elektrotechnika
26339 2642V007 Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika Silnoproudá elektrotechnika
26348 3907T001 Elektroenergetika Energetika
26349 3907V001 Elektroenergetika Energetika
26357 2612R006 Automatizační a měřicí technika Elektrotechnika a informatika
26368 2612T030 Kybernetika, automatizace a měření Elektrotechnika a informatika
26378 2608T001 Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky Elektrotechnika se zaměřením na ekonomiku a řízení
26387 3904R015 Technická ekologie Inženýrská ekologie
26388 3904T015 Technická ekologie Inženýrská ekologie
26397 2612R015 Elektronika Elektrotechnika a informatika
26398 2612T015 Elektronika Elektrotechnika a informatika
26408 3902T002 ASŘ v elektrotechnice a jejich projektování Inženýrská informatika
26418 2602T012 Technologické systémy Elektrotechnologie
26427 2612R024 Informatika a kybernetika Elektrotechnika a informatika
26428 2612T024 Informatika a kybernetika Elektrotechnika a informatika
26429 2609V005 Mikroelektronika teoretická Elektrotechnická specializace JKJ
2642951 1801V002 Informatika a aplikovaná matematika Informatika
26439 2601V002 Elektrotechnika, měřicí a sdělovací technika Slaboproudá elektrotechnika
26448 3906T001 Mechatronika Speciální technologie
26458 3901T025 Přírodovědné inženýrství Aplikované vědy v inženýrství
26468 2611T019 Speciální komunikační systémy Vojenská technika - elektrotechnická
26478 2611T021 Speciální radiolokační a radiotechnické systémy Vojenská technika - elektrotechnická
26479 2642V010 Výkonové polovodičové systémy Silnoproudá elektrotechnika JKJ
26488 2611T009 Prostředky automatizovaného řízení a velení Vojenská technika - elektrotechnická
26498 2611T018 Řídicí a naváděcí systémy zbraní Vojenská technika - elektrotechnická
26517 2612R014 Elektronické součástky a systémy Elektrotechnika a informatika
26518 2612T014 Elektronické součástky a systémy Elektrotechnika a informatika
26528 2611T010 Radiolokace Vojenská technika - elektrotechnická
26538 2611T026 Vojenská spojovací technika Vojenská technika - elektrotechnická
26548 2611T007 Letecký elektrotechnický Vojenská technika - elektrotechnická (voj.)
26557 2612R053 Výpočetní technika a základy programování Elektrotechnika a informatika
26558 2611T017 Radiová a radiotechnická zařízení Vojenská technika - elektrotechnická (voj.)
26567 3902R028 Počítačová podpora v řízení podniku Inženýrská informatika
26568 2611T001 Automatizace velení - elektronické počítače Vojenská technika - elektrotechnická
26578 2611T006 Inženýrská služba protiletadlové techniky Vojenská technika - elektrotechnická
26588 2611T028 Výzbrojně elektrotechnický Vojenská technika - elektrotechnická
26598 2611T002 Automatizované systémy velení Vojenská technika - elektrotechnická
26607 2612R018 Elektronika a sdělovací technika Elektrotechnika a informatika
26608 2612T018 Elektronika a sdělovací technika Elektrotechnika a informatika
26627 2612R002 Aplikace výpočetní techniky Elektrotechnika a informatika
26637 2612R023 Informační a řídicí technika Elektrotechnika a informatika
26647 2602R010 Komerční elektrotechnika Elektrotechnologie
26648 2602T010 Komerční elektrotechnika Elektrotechnologie
26657 2601R012 Slaboproudá elektrotechnika Slaboproudá elektrotechnika
26658 2601T012 Slaboproudá elektrotechnika Slaboproudá elektrotechnika
26667 2612R007 Automatizační technika Elektrotechnika a informatika
2666701 2612R001 Aplikace automatizační a výpočetní techniky Elektrotechnika a informatika
26687 2601R009 Obrazová a zvuková technika Slaboproudá elektrotechnika
26697 2612R013 Elektronické počítačové systémy Elektrotechnika a informatika
26719 2601V001 Elektronika, měřicí a sdělovací technika Slaboproudá elektrotechnika
26747 2609R003 Lékařská elektronika Elektrotechnická specializace

Kód JKOV Kód KKOV Název studijního oboru Název kmenového oboru Poznámka
26788 2601T008 Nová média Slaboproudá elektrotechnika (elektro)
26798 3902T003 Automatické řízení a informatika v elektrotechnice Inženýrská informatika
26817 2612R050 Výpočetní systémy Elektrotechnika a informatika
26887 2612R008 Automatizované systémy Elektrotechnika a informatika
2688701 2612R044 Systémy informační Elektrotechnika a informatika
2688711 2612R008 Automatizované systémy Elektrotechnika a informatika JKJ
26918 2602T003 Elektrotechnická výroba Elektrotechnologie
2691803 2602T004 Elektrotechnická výroba - elektrotechnická výroba a management Elektrotechnologie
26947 2612R049 Užití počítačů Elektrotechnika a informatika
26957 2612R033 Počítačová grafika v elektrotechnice Elektrotechnika a informatika
2697701 2612R034 Počítačové systémy Elektrotechnika a informatika
2697751 2612R036 Počítačové systémy elektronické Elektrotechnika a informatika
2698751 2608R002 Management elektrotechniky Elektrotechnika se zaměřením na ekonomiku a řízení
2698803 6208T035 Informatika a finanční management Ekonomika a management
2699702 2612R037 Počítačové zpracování informací Elektrotechnika a informatika
2699703 6209R022 Počítačové zpracování ekonomických informací Systémové inženýrství a informatika
27068 2808T007 Technologie silikátů Chemie a technologie materiálů
27069 2808V007 Technologie silikátů Chemie a technologie materiálů
27297 2808R005 Sklářství Chemie a technologie materiálů
27307 2808R008 Tvorba uměleckého skla Chemie a technologie materiálů (tech.)
28017 2801R001 Anorganická technologie Chemie a chemické technologie
28018 2801T001 Anorganická technologie Chemie a chemické technologie
28019 2801V001 Anorganická technologie Chemie a chemické technologie
28029 2801V003 Organická technologie Chemie a chemické technologie
28039 2808V006 Technologie makromolekulárních látek Chemie a technologie materiálů
28049 2811V004 Technologie paliv (nejaderných) Chemie a technologie paliv
28058 2805T005 Technologie vody Chemie a technologie ochrany životního prostředí
28059 2805V005 Technologie vody Chemie a technologie ochrany životního prostředí
28078 2808T003 Chemie a technologie anorganických materiálů Chemie a technologie materiálů
28079 2808V003 Chemie a technologie anorganických materiálů Chemie a technologie materiálů
28088 2808T002 Chemická technologie kovových a speciálních anorganických materiálů Chemie a technologie materiálů
28097 2801R002 Chemická technologie papíru a celulózy Chemie a chemické technologie
28098 2801T002 Chemická technologie papíru a celulózy Chemie a chemické technologie
28107 2801R009 Technologie výroby a zpracování polymerů Chemie a chemické technologie
28108 2801T009 Technologie výroby a zpracování polymerů Chemie a chemické technologie
28118 2806T001 Chemie a technologie dřeva,vláknitých materiálů a kompozitů Spotřební chemie
28127 2806R003 Vlákna a textilní chemie Spotřební chemie
28128 2806T003 Vlákna a textilní chemie Spotřební chemie
2812801 2806T004 Vlákna a textilní chemie - technologie chemických vláken Spotřební chemie
2812802 2806T005 Vlákna a textilní chemie - textilní chemie a koloristika Spotřební chemie
28158 2801T005 Technologie anorganických látek Chemie a chemické technologie
28167 2801R008 Technologie organických výrob Chemie a chemické technologie
28168 2801T006 Technologie organických látek Chemie a chemické technologie
28188 2808T004 Chemie materiálů Chemie a technologie materiálů
28198 2805T002 Chemie a technologie ochrany životního prostředí Chemie a technologie ochrany životního prostředí
28208 2801T007 Technologie organických specialit Chemie a chemické technologie
28248 2811T001 Chemické a energetické zpracování paliv Chemie a technologie paliv
28249 2811V001 Chemické a energetické zpracování paliv Chemie a technologie paliv
28277 2802R004 Technická fyzikální a analytická chemie Chemie a technická chemie
2827701 2802R005 Technická fyzikální a analytická chemie - analytická chemie Chemie a technická chemie
2827702 2802R006 Technická fyzikální a analytická chemie - fyzikální chemie Chemie a technická chemie

Kód JKOV Kód KKOV Název studijního oboru Název kmenového oboru Poznámka
28278 2802T004 Technická fyzikální a analytická chemie Chemie a technická chemie
2827801 2802T005 Technická fyzikální a analytická chemie - analytická chemie Chemie a technická chemie
2827802 2802T006 Technická fyzikální a analytická chemie - fyzikální chemie Chemie a technická chemie
28288 2807T007 Procesy a zařízení chemických a potravinářských výrob Chemické a procesní inženýrství
2828801 2807T008 Procesy a zařízení chemických a potravinářských výrob - procesy a zařízení Chemické a procesní inženýrství
2828802 3902T029 Procesy a zařízení chemických a potravinářských výrob - matem. model. a inform. Inženýrská informatika
28297 2807R001 Ekonomika a management chemického a potravinářského průmyslu Chemické a procesní inženýrství
28298 2807T001 Ekonomika a management chemického a potravinářského průmyslu Chemické a procesní inženýrství
2829801 2807T002 Ekonomika a řízení chemických a potravinářských podniků Chemické a procesní inženýrství
28337 3902R015 Automatizované systémy řízení chemických a potravinářských výrob Inženýrská informatika
28338 3902T015 Automatizované systémy řízení chemických a potravinářských výrob Inženýrská informatika
28347 2807R004 Chemické inženýrství Chemické a procesní inženýrství
28348 2807T004 Chemické inženýrství Chemické a procesní inženýrství
28349 2807V004 Chemické inženýrství Chemické a procesní inženýrství
28358 2601T007 Měřicí technika v chemickém a potravinářském průmyslu Slaboproudá elektrotechnika
28368 2810T003 Obecná a aplikovaná biochemie Biochemie a biotechnologie
28418 2804T001 Vojenská chemie Vojenská chemie
28427 2801R010 Teorie a technologie výbušin Chemie a chemické technologie
28428 2801T010 Teorie a technologie výbušin Chemie a chemické technologie
2842801 2801T012 Teorie a technologie výbušin - technologie výbušin Chemie a chemické technologie
2842802 2801T011 Teorie a technologie výbušin - bezpečnostní inženýrství Chemie a chemické technologie
28437 2807R006 Procesní inženýrství a management podniků Chemické a procesní inženýrství
28447 2801R004 Praktická chemie Chemie a chemické technologie
28457 2808R001 Anorganické a polymerní materiály Chemie a technologie materiálů
28467 2901R011 Potravinářská technologie a kontrola jakosti potravin Chemie a technologie potravin
28477 2805R001 Chemie a technologie ochrany prostředí Chemie a technologie ochrany životního prostředí
28487 3901R017 Klinická biologie a chemie Aplikované vědy v inženýrství
28488 3901T017 Klinická biologie a chemie Aplikované vědy v inženýrství
2848801 3901T018 Klinická biologie a chemie - analýza biologických materiálů Aplikované vědy v inženýrství
28569 2805V003 Chemie životního prostředí Chemie a technologie ochrany životního prostředí
2897701 2802R007 Technická chemie Chemie a technická chemie
29017 2901R005 Chemie a technologie poživatin Chemie a technologie potravin
2901751 2901R006 Chemie a technologie poživatin - technologie potravin Chemie a technologie potravin
2901851 2901T006 Chemie a technologie poživatin - technologie potravin Chemie a technologie potravin
29019 2901V005 Chemie a technologie poživatin Chemie a technologie potravin
2901951 2901V006 Chemie a technologie poživatin - technologie potravin Chemie a technologie potravin
29029 2901V009 Kvasná chemie a technologie Chemie a technologie potravin
29038 2810T002 Kvasná chemie a bioinženýrství Biochemie a biotechnologie
29047 2810R001 Biotechnologie Biochemie a biotechnologie
29049 2810V001 Biotechnologie Biochemie a biotechnologie
29068 2901T010 Potravinářská chemie a biotechnologie Chemie a technologie potravin
29078 2806T002 Spotřební chemie Spotřební chemie
29218 2901T007 Chemie a technologie sacharidů Chemie a technologie potravin
29227 2901R004 Chemie a analýza potravin Chemie a technologie potravin
29228 2901T004 Chemie a analýza potravin Chemie a technologie potravin
29229 2901V004 Chemie a analýza potravin Chemie a technologie potravin
29238 2901T012 Technologie mléka a tuků Chemie a technologie potravin
29248 2901T008 Konzervace potravin a technologie masa Chemie a technologie potravin
29258 2901T002 Enzymové inženýrství Chemie a technologie potravin
29267 2901R003 Hodnocení a analýza potravin Chemie a technologie potravin
29268 2901T003 Hodnocení a analýza potravin Chemie a technologie potravin

Kód JKOV Kód KKOV Název studijního oboru Název kmenového oboru Poznámka
29277 2901R014 Technologie potravinářských výrob Chemie a technologie potravin
29457 2901R016 Zpracování mléka Chemie a technologie potravin
29517 2901R001 Analýza potravin Chemie a technologie potravin
31119 3106V008 Textilní technika Textilní inženýrství (text.)
31127 3107R005 Technologie textilu a oděvnictví Textil
31128 3106T006 Technologie textilu a oděvnictví Textilní inženýrství
31137 3107R004 Technologie a řízení oděvní výroby Textil
31148 2302T039 Výrobní stroje a zařízení Stroje a zařízení
31149 2302V039 Výrobní stroje a zařízení Stroje a zařízení
31158 3106T001 Ekonomika a řízení spotřebního průmyslu Textilní inženýrství
31168 3106T005 Oděvní technologie Textilní inženýrství
31178 3106T007 Textilní materiálové inženýrství Textilní inženýrství
31179 3106V007 Textilní materiálové inženýrství Textilní inženýrství
31188 3106T003 Marketing a řízení textilní a oděvní výroby Textilní inženýrství
31198 3902T018 Automatizované systémy řízení v textilním a oděvním průmyslu Inženýrská informatika
31208 3902T008 Automatizace a řídicí technika ve spotřebním průmyslu Inženýrská informatika
31217 3107R007 Textilní marketing Textil
31227 3107R006 Textilní a oděvní návrhářství Textil
31237 3107R001 Chemická technologie zušlechťování Textil
31268 3106T009 Textilní technologie Textilní inženýrství
31307 3107R003 Řízení textilních technologických procesů Textil
31307 3107R008 Textilní technologické procesy Textil
31317 3107R009 Výrobní a obchodní manager textilu Textil
32118 3201T003 Technologie kůže, plastů a pryže Technologie a zařízení pro zpracování kůže, plastů a pryže
32128 3201T002 Technologie a management Technologie a zařízení pro zpracování kůže, plastů a pryže (kůže,plast,pryž)
32137 3201R001 Technologická zařízení Technologie a zařízení pro zpracování kůže, plastů a pryže (kůže,plast,pryž)
33018 3301T003 Technologie dřeva Dřevařské inženýrství
33019 3301V003 Technologie dřeva Dřevařské inženýrství
33158 3301T002 Ekonomika a řízení dřevařského průmyslu Dřevařské inženýrství
33168 3301T001 Dřevařské inženýrství Dřevařské inženýrství
33307 3341R003 Tvorba nábytku a dřevěné konstrukce Dřevařství
33317 3341R001 Dřevařství Dřevařství
34108 3441T002 Technologie tisku a aplikovaná fotochemie Polygrafie
34317 3441R001 Polygrafie Polygrafie
34318 3441T001 Polygrafie Polygrafie
35017 3501R002 Architektura Architektura a urbanismus
35018 3501T002 Architektura Architektura a urbanismus
35019 3501V002 Architektura Architektura a urbanismus
35029 3501V009 Urbanismus Architektura a urbanismus
35127 3501R010 Urbanismus a územní plánování Architektura a urbanismus
35128 3501T010 Urbanismus a územní plánování Architektura a urbanismus
35129 3501V010 Urbanismus a územní plánování Architektura a urbanismus
35139 3501V006 Rekonstrukce a ochrana památek Architektura a urbanismus
35149 3501V007 Teorie architektonické tvorby Architektura a urbanismus
35159 3501V008 Teorie urbanistické tvorby a územní plánování Architektura a urbanismus
35168 3501T005 Prostorové plánování Architektura a urbanismus
35169 3501V005 Prostorové plánování Architektura a urbanismus
35179 3501V004 Dějiny architektury a rekonstrukce památek Architektura a urbanismus
35189 3501V003 Architektura a pozemní stavitelství Architektura a urbanismus
36019 3608V005 Teorie a konstrukce pozemních staveb Pozemní stavby a architektura
36029 3607V024 Teorie a konstrukce inženýrských staveb Stavební inženýrství

Kód JKOV Kód KKOV Název studijního oboru Název kmenového oboru Poznámka
36039 3607V023 Technologie staveb Stavební inženýrství
36049 3607V008 Hydrotechnika Stavební inženýrství
36059 3607V029 Zdravotně technické stavby Stavební inženýrství
36069 3607V025 Teorie konstrukcí Stavební inženýrství
36079 3646V009 Stavebnictví, geodézie a kartografie Geodézie a kartografie
36087 3647R005 Realizace pozemních a inženýrských staveb Stavebnictví
36097 3647R007 Stavební management Stavebnictví
36108 3607T022 Technologická zařízení staveb Stavební inženýrství
36128 3607T028 Vodní stavby Stavební inženýrství
36148 3602T003 Geomatika Geomatika
36157 3647R009 Stavební obnova památek Stavebnictví
36168 3607T016 Průmyslové a pozemní stavitelství Stavební inženýrství
36178 3607T012 Městské inženýrství a stavitelství Stavební inženýrství
36188 3607T021 Stavební hmoty a diagnostika staveb Stavební inženýrství
36198 3607T006 Geotechnické a podzemní stavitelství Stavební inženýrství
36219 3607V004 Ekonomika a řízení ve stavebnictví Stavební inženýrství
36227 3647R004 Průmyslové a městské stavitelství Stavebnictví
36228 3607T015 Průmyslové a městské stavitelství Stavební inženýrství
36238 3646T007 Inženýrská geodézie Geodézie a kartografie
36248 3608T002 Pozemní stavby a architektura Pozemní stavby a architektura
36258 3608T003 Pozemní stavby a konstrukce Pozemní stavby a architektura
36268 2102T007 Těžba a zpracování stavebních nerostných surovin Nerostné suroviny JKJ
36278 3607T014 Podnikání a řízení ve stavebnictví Stavební inženýrství
36288 3607T010 Konstrukce a materiály Stavební inženýrství
36298 3607T001 Betonové stavby Stavební inženýrství
36317 3608R001 Pozemní stavby Pozemní stavby a architektura
36318 3608T001 Pozemní stavby Pozemní stavby a architektura
36319 3608V001 Pozemní stavby Pozemní stavby a architektura
36338 3607T020 Stavebně materiálové inženýrství Stavební inženýrství
36339 3607V020 Stavebně materiálové inženýrství Stavební inženýrství
36348 3607T009 Konstrukce a dopravní stavby Stavební inženýrství
36349 3607V009 Konstrukce a dopravní stavby Stavební inženýrství
36358 3607T027 Vodní hospodářství a vodní stavby Stavební inženýrství
36359 3607V027 Vodní hospodářství a vodní stavby Stavební inženýrství
36368 3646T003 Geodézie a kartografie Geodézie a kartografie
36369 3646V003 Geodézie a kartografie Geodézie a kartografie
36378 3607T003 Ekonomika a řízení stavebnictví Stavební inženýrství
36379 3607V003 Ekonomika a řízení stavebnictví Stavební inženýrství
36388 3606T004 Vojenské stavby Vojenské stavby
36397 3646R008 Katastr nemovitostí Geodézie a kartografie
36408 3902T034 Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě Inženýrská informatika
36409 3902V034 Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě Inženýrská informatika
36417 3904R007 Inženýrství životního prostředí Inženýrská ekologie
36418 3904T007 Inženýrství životního prostředí Inženýrská ekologie
36467 3647R010 Stavebnictví Stavebnictví
36469 3646V009 Stavebnictví, geodézie a kartografie Geodézie a kartografie JKJ
36497 3647R008 Stavební obnova Stavebnictví
36507 3647R003 Inženýrské větve Stavebnictví
36517 3647R011 Železniční stavitelství Stavebnictví
36537 3647R001 Dopravní stavitelství Stavebnictví
36538 3607T002 Dopravní stavitelství Stavební inženýrství

Kód JKOV Kód KKOV Název studijního oboru Název kmenového oboru Poznámka
36608 3607T026 Vodní hospodářství Stavební inženýrství
36707 3647R002 Inženýrské stavitelství Stavebnictví
3697708 3647R006 Stavby inženýrské Stavebnictví
3697709 3608R004 Stavby pozemní Pozemní stavby a architektura
37019 2301V003 Dopravní technika a technologie Strojní inženýrství
37028 3711T002 Informační a řídicí systémy v dopravě Automatizace a řízení v dopravě a spojích
37038 3708T016 Organizace a technické prostředky silniční dopravy Dopravní inženýrství a spoje
37048 3708T015 Oběhové a přemísťovací procesy Dopravní inženýrství a spoje
37059 3708V024 Technologie a management v dopravě a telekomunikacích Dopravní inženýrství a spoje
37069 3706V005 Dopravní prostředky a infrastruktura Dopravní a spojová infrastruktura
37077 3708R013 Logistika v dopravě a komunikacích Dopravní inženýrství a spoje
37108 3607T017 Rekonstrukce a stavební údržba dopravních staveb Stavební inženýrství
37118 3708T008 Dopravní struktura - provoz, údržba a obnova Dopravní inženýrství a spoje
37128 3708T018 Provoz a údržba dráhových vozidel Dopravní inženýrství a spoje
37138 3708T010 Elektrická trakce a energetika v dopravě Dopravní inženýrství a spoje
37148 3711T003 Oznamovací a zabezpečovací technika v dopravě Automatizace a řízení v dopravě a spojích
37158 3708T023 Technický provoz telekomunikací Dopravní inženýrství a spoje
37168 3707T006 Provoz a ekonomika železniční dopravy Ekonomika a řízení v dopravě a spojích
37178 3707T004 Provoz a ekonomika silniční, městské a vodní dopravy Ekonomika a řízení v dopravě a spojích
37188 3707T003 Provoz a ekonomika letecké dopravy Ekonomika a řízení v dopravě a spojích
37198 3707T005 Provoz a ekonomika spojů Ekonomika a řízení v dopravě a spojích
37208 3707T002 Management a ekonomika dopravy a telekomunikací Ekonomika a řízení v dopravě a spojích
37219 3708V009 Dopravní systémy a technika Dopravní inženýrství a spoje
37228 3711T001 Automatizace v dopravě a telekomunikacích Automatizace a řízení v dopravě a spojích
37238 3607T005 Geotechnické a dopravní stavitelství Stavební inženýrství
37247 3708R003 Dopravní management, marketing a logistika Dopravní inženýrství a spoje
3724701 3708R004 Dopravní management, marketing a logistika - provoz pošt Dopravní inženýrství a spoje
37248 3708T003 Dopravní management, marketing a logistika Dopravní inženýrství a spoje
37257 3708R027 Technologie a řízení procesů v dopravě Dopravní inženýrství a spoje
37258 3708T027 Technologie a řízení procesů v dopravě Dopravní inženýrství a spoje
37267 3708R005 Dopravní prostředky Dopravní inženýrství a spoje
3726702 3708R006 Dopravní prostředky - provoz silničních vozidel Dopravní inženýrství a spoje
37268 3708T005 Dopravní prostředky Dopravní inženýrství a spoje
3726801 3708T007 Dopravní prostředky - provoz, údržba a obnova Dopravní inženýrství a spoje
37277 3706R003 Dopravní infrastruktura Dopravní a spojová infrastruktura
37278 3706T003 Dopravní infrastruktura Dopravní a spojová infrastruktura
3727801 3706T004 Dopravní infrastruktura v území Dopravní a spojová infrastruktura
37288 3708T021 Silniční městská automobilová doprava Dopravní inženýrství a spoje
37297 3707R001 Ekonomika a provoz dopravy Ekonomika a řízení v dopravě a spojích
37318 3607T019 Stavba a obnova železnic Stavební inženýrství
37328 3607T018 Stavba a obnova silniční sítě Stavební inženýrství
37337 3708R025 Technologie a řízení dopravy Dopravní inženýrství a spoje
3733701 3708R026 Technologie a řízení dopravy - provozování silniční dopravy Dopravní inženýrství a spoje
37338 3708T025 Technologie a řízení dopravy Dopravní inženýrství a spoje
37338 9108T004 Vojenská doprava Vojenská logistika
37348 3708T019 Řízení a technologie železniční dopravy Dopravní inženýrství a spoje
37358 9108T003 Řízení a technologie vojenské automobilové dopravy Vojenská logistika
37368 2302T008 Konstrukce a provoz strojů pro dopravní stavitelství Stroje a zařízení
37378 3707T007 Řízení a ekonomika letecké činnosti Ekonomika a řízení v dopravě a spojích
37388 3706T002 Doprava a spoje Dopravní a spojová infrastruktura
37407 3708R012 Logistika a management Dopravní inženýrství a spoje

Kód JKOV Kód KKOV Název studijního oboru Název kmenového oboru Poznámka
37647 3708R002 Diagnostika silničních vozidel Dopravní inženýrství a spoje
37657 6208R072 Obchodník v dopravě Ekonomika a management
3797704 3708R014 Management a logistika Dopravní inženýrství a spoje
3799701 3708R001 Celnictví a spedice Dopravní inženýrství a spoje
37998 3708T017 Provoz a řízení letecké dopravy Dopravní inženýrství a spoje
39019 3901V024 Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí Aplikované vědy v inženýrství
39029 3901V028 Termomechanika a mechanika tekutin Aplikované vědy v inženýrství
39039 3901V011 Bionika Aplikované vědy v inženýrství
39058 3901T004 Aplikovaná mechanika (aplikov.) Aplikované vědy v inženýrství
39059 3901V004 Aplikovaná mechanika (aplikov.) Aplikované vědy v inženýrství
39067 3909R002 Konstrukční mechanika Procesní inženýrství
39069 3909V002 Konstrukční mechanika Procesní inženýrství
39078 3909T007 Výrobní a inovační inženýrství Procesní inženýrství
39088 3901T008 Biomedicínské a rehabilitační inženýrství Aplikované vědy v inženýrství
39098 3909T003 Procesní inženýrství Procesní inženýrství
3909801 3911T021 Procesní inženýrství - chemické a fyzikální metody zkoušení Materiálové vědy
3909802 2807T005 Procesní inženýrství - chemické inženýrství Chemické a procesní inženýrství
3909803 2811T003 Procesní inženýrství - chemie a technologie paliv Chemie a technologie paliv
3909804 2805T004 Procesní inženýrství - chemie a technologie ochrany ŽP Chemie a technologie ochrany životního prostředí
3909805 2602T011 Procesní inženýrství - elektrotechnická výroba a management Elektrotechnologie
39107 3901R021 Matematické inženýrství Aplikované vědy v inženýrství
39108 3901T021 Matematické inženýrství Aplikované vědy v inženýrství
39109 3901V021 Matematické inženýrství Aplikované vědy v inženýrství
39118 3901T022 Matematicko-fyzikální inženýrství Aplikované vědy v inženýrství
39119 3901V022 Matematicko-fyzikální inženýrství Aplikované vědy v inženýrství
3911951 3901V020 Matematické a fyzikální inženýrství Aplikované vědy v inženýrství
39129 3902V010 Automatizace technologických procesů Inženýrská informatika
39139 3906V002 Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách Speciální technologie
39149 3911V005 Fyzikální a materiálové inženýrství Materiálové vědy
39158 3904T018 Technologie a technika zpracování odpadů Inženýrská ekologie
39168 3904T014 Technická aplikovaná ekologie Inženýrská ekologie
39178 3902T024 Inženýrská informatika a automatizace Inženýrská informatika
39187 3902R023 Inženýrská informatika Inženýrská informatika
39188 3902T023 Inženýrská informatika Inženýrská informatika
39189 3902V023 Inženýrská informatika Inženýrská informatika
39199 3901V014 Inženýrství oblastí Aplikované vědy v inženýrství
39207 3646R005 Geografické informační systémy Geodézie a kartografie
39208 3602T001 Geografické informační systémy Geomatika
39219 3907V002 Energetika Energetika
3921951 3907V003 Energetika v chemicko-technologických procesech Energetika
39229 3906V003 Nové materiály a technologie Speciální technologie
39239 3902V030 Projektové řízení Inženýrská informatika
39249 3911V009 Jakost a spolehlivost strojů a zařízení Materiálové vědy
39259 3904V006 Hydrologie a vodní hospodářství Inženýrská ekologie
39267 3907R005 Provoz, ekonomika a management v energetice Energetika
39277 2807R010 Technicko-manažerské studium pro chemické a jim příbuzné obory Chemické a procesní inženýrství
39288 3908T002 Bezpečnostní inženýrství Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
39298 3902T033 Systémové inženýrství v oblasti surovin Inženýrská informatika
39317 3908R005 Technická bezpečnost osob a majetku Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
39329 3909V004 Procesní technika a zpracovatelské systémy Procesní inženýrství
39378 3911T026 Zkušebnictví a jakost materiálu Materiálové vědy

Kód JKOV Kód KKOV Název studijního oboru Název kmenového oboru Poznámka
39389 3907V006 Technologie jaderných paliv Energetika
39397 3901R016 Jaderné inženýrství Aplikované vědy v inženýrství
39398 3901T016 Jaderné inženýrství Aplikované vědy v inženýrství
39399 3901V016 Jaderné inženýrství Aplikované vědy v inženýrství
39407 3901R012 Fyzikální inženýrství Aplikované vědy v inženýrství
39408 3901T012 Fyzikální inženýrství Aplikované vědy v inženýrství
39409 3901V012 Fyzikální inženýrství Aplikované vědy v inženýrství
39418 3901T015 Jaderně chemické inženýrství Aplikované vědy v inženýrství
39427 3911R011 Materiálové inženýrství Materiálové vědy
3942701 3911R015 Materiálové inženýrství - nové technické materiály Materiálové vědy
39428 3911T011 Materiálové inženýrství Materiálové vědy
3942801 3911T015 Materiálové inženýrství - nové technické materiály Materiálové vědy
3942802 3911T012 Materiálové inženýrství - kovové materiály Materiálové vědy
3942803 3911T014 Materiálové inženýrství - neželezné kovy Materiálové vědy
39429 3911V011 Materiálové inženýrství Materiálové vědy
3942951 3911V017 Materiálové inženýrství polovodičů Materiálové vědy
39438 3911T023 Řízení jakosti Materiálové vědy
39448 3909T005 Řízení technologických procesů Procesní inženýrství
39457 3908R006 Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
39458 3908T006 Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
39459 3908V006 Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
3945951 3908V004 Požární ochrana a bezpečnost průmyslu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
39468 3901T019 Komerční inženýrství Aplikované vědy v inženýrství
39479 3917V001 Soudní inženýrství Soudní inženýrství
39487 6209R018 Informatika ve státní správě Systémové inženýrství a informatika
39497 3906R005 Technická diagnostika a optimalizace renovačních metod Speciální technologie
39507 3902R009 Automatizace a řízení chemických procesů Inženýrská informatika
39517 6208R064 Marketing výpočetní techniky Ekonomika a management
39527 4106R004 Obnova a rozvoj venkova Zemědělská specializace
39538 3911T016 Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie Materiálové vědy
39539 3911V016 Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie Materiálové vědy
39557 6209R016 Informační management (aplikov.) Systémové inženýrství a informatika
39568 3902T005 Automatické řízení a inženýrská informatika (meziobor.) Inženýrská informatika
39608 9115T005 Vojenská povětrnostní služba Vojenské specializace
3999701 6208R073 Odhadcovství Ekonomika a management
41019 4102V002 Obecná produkce rostlinná Fytotechnika
41029 4102V008 Speciální produkce rostlinná Fytotechnika
41039 4102V011 Zemědělská a lesnická fytopatologie a ochrana rostlin Fytotechnika
4103951 4102V012 Zemědělská a lesnická fytopatologie a ochrana rostlin - ochrana rostlin Fytotechnika
41049 4103V002 Obecná zootechnika Zootechnika
41059 4103V004 Speciální zootechnika Zootechnika
41069 4107V005 Nauka o lesním prostředí Lesní inženýrství
41079 4107V010 Pěstování lesa Lesní inženýrství
41089 4107V006 Ochrana lesa Lesní inženýrství
41099 3914V010 Zemědělská a lesnická hydrologie Krajinné inženýrství
41109 3914V003 Meliorace Krajinné inženýrství
41119 4107V004 Myslivost Lesní inženýrství
41128 4106T005 Odpadové hospodářství v zemědělství Zemědělská specializace
41129 4106V005 Odpadové hospodářství v zemědělství Zemědělská specializace
41139 3914V005 Ochrana půdy a meliorace Krajinné inženýrství
41149 4107V009 Pěstování a ochrana lesa Lesní inženýrství

Kód JKOV Kód KKOV Název studijního oboru Název kmenového oboru Poznámka
41159 4101V007 Technika a mechanizace zemědělské a lesnické výroby Zemědělské inženýrství
4115951 4101V008 Technika a mechanizace zemědělství Zemědělské inženýrství
4115952 4107V011 Technika a mechanizace v lesním hospodářství Lesní inženýrství
41169 4302V012 Zoohygiena a prevence chorob Veterinární hygiena a ekologie
41179 4106V016 Vlastnosti a zpracování zemědělských materiálů a produktů Zemědělská specializace
41189 4107V002 Hospodářská úprava lesa Lesní inženýrství
41199 4109V002 Zahradní a krajinářská tvorba Zahradní a krajinářská architektura
41207 4131R002 Kontrola jakosti zemědělské produkce Zemědělství
41217 4131R007 Zemědělská technika, obchod, servis a služby Zemědělství
41229 4101V009 Technika výrobních procesů Zemědělské inženýrství
41238 4101T006 Provozně podnikatelský obor Zemědělské inženýrství
41239 4101V006 Provozně podnikatelský obor Zemědělské inženýrství
41248 6208T068 Obchodně podnikatelský obor Ekonomika a management
41258 4101T016 Zemědělské podnikatelství Zemědělské inženýrství
41267 4102R006 Rostlinná produkce Fytotechnika
41277 4103R008 Živočišná produkce Zootechnika
41287 4102R003 Ochrana rostlin Fytotechnika
41289 4102V003 Ochrana rostlin Fytotechnika
41297 6208R067 Obchod se zemědělskou technikou Ekonomika a management
41307 4106R018 Zpracování a využití komunálních a průmyslových odpadů v zemědělství Zemědělská specializace
41317 4131R001 Ekologické a alternativní systémy hospodaření v krajině Zemědělství
41328 4106T007 Pozemkové úpravy a převody nemovitostí Zemědělská specializace
41338 4101T005 Provoz techniky a automobilová doprava Zemědělské inženýrství
41349 4107V001 Dendrologie a šlechtění lesních dřevin Lesní inženýrství
41408 4108T001 Zahradní inženýrství Zahradnické inženýrství
41418 4102T001 Fytotechnika Fytotechnika
41427 4144R002 Zahradnictví Zahradnictví
41428 4108T003 Zahradnictví Zahradnické inženýrství
41429 4108V003 Zahradnictví Zahradnické inženýrství
4142951 4108V002 Zahradnická produkce Zahradnické inženýrství
41438 4103T007 Zootechnika Zootechnika
41448 3914T002 Krajinné inženýrství Krajinné inženýrství
41449 4107V010 Pěstování lesa Lesní inženýrství JKJ
41457 4131R005 Provoz techniky Zemědělství (zeměd.)
41458 4101T004 Provoz techniky Zemědělské inženýrství (zeměd.)
41468 6208T095 Provoz a ekonomika zemědělství Ekonomika a management
41469 4107V006 Ochrana lesa Lesní inženýrství JKJ
41477 4109R001 Zahradní a krajinářská architektura Zahradní a krajinářská architektura
41478 4109T001 Zahradní a krajinářská architektura Zahradní a krajinářská architektura
41488 4107T003 Lesní inženýrství Lesní inženýrství
41498 3904T021 Zemědělská aplikovaná ekologie Inženýrská ekologie
41508 4101T013 Zemědělské inženýrství Zemědělské inženýrství
4150801 4102T013 Zemědělské inženýrství - rostlinná produkce Fytotechnika
4150802 4103T006 Zemědělské inženýrství - živočišná produkce Zootechnika
4150803 4102T014 Zemědělské inženýrství - rostlinolékařství Fytotechnika
4150804 4108T004 Zemědělské inženýrství - zahradnictví Zahradnické inženýrství
4150805 4101T015 Zemědělské inženýrství - kvalita a zpracování zemědělských produktů Zemědělské inženýrství
4150806 4101T014 Zemědělské inženýrství - hospodaření v zemědělství Zemědělské inženýrství
41528 4106T012 Tropické a subtropické zemědělství Zemědělská specializace
41529 4106V012 Tropické a subtropické zemědělství Zemědělská specializace
41558 3902T019 Automatizované systémy řízení v zemědělství Inženýrská informatika

Kód JKOV Kód KKOV Název studijního oboru Název kmenového oboru Poznámka
41558 3902T022 Informatika v zemědělství Inženýrská informatika
41568 4101T010 Technologie v zemědělství Zemědělské inženýrství
41578 4101T012 Zemědělská technika Zemědělské inženýrství
41618 4101T003 Potravinářství v zemědělství Zemědělské inženýrství
41628 4108T005 Zpracování zahradnických produktů Zahradnické inženýrství
41638 4106T003 Ekotechnika v zemědělství Zemědělská specializace
41647 4131R006 Všeobecné zemědělství Zemědělství
41648 4101T011 Všeobecné zemědělství Zemědělské inženýrství
41657 3914R007 Pozemkové úpravy a ochrana půdního fondu Krajinné inženýrství
41667 6208R077 Podnikání a administrativa v zemědělství Ekonomika a management
41677 4132R001 Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství Lesnictví
41708 3904T001 Agroekologie Inženýrská ekologie
41717 4102R005 Pícninářství - krmivářství Fytotechnika
42097 4131R008 Zemědělské podnikání Zemědělství
42107 4131R010 Zemědělský manažer Zemědělství
42127 4131R011 Zemědělský podnikatel Zemědělství
42197 4132R002 Lesnictví Lesnictví
42257 4109R003 Zahradní a krajinná tvorba Zahradní a krajinářská architektura
42267 3914R006 Péče o krajinu Krajinné inženýrství
42287 4132R003 Vyšší odborné lesnictví Lesnictví
42297 4131R004 Obchodování se zemědělsko-potravinářskými komoditami Zemědělství
42337 4106R002 Alternativní zemědělství a rekultivace Zemědělská specializace
42347 4102R010 Šlechtitelství Fytotechnika
42507 4106R001 Agroturistika Zemědělská specializace
4297704 4131R009 Zemědělsko potravinářské podnikání Zemědělství
43019 4301V016 Veterinární morfologie a fyziologie Veterinární lékařství
4301951 4301V018 Veterinární patologická morfologie a fyziologie Veterinární lékařství
43029 4301V021 Vnitřní choroby hospodářských zvířat Veterinární lékařství
4302951 4301V003 Choroby koní Veterinární lékařství
4302952 4301V004 Choroby malých zvířat Veterinární lékařství
4302953 4301V005 Choroby prasat Veterinární lékařství
4302954 4301V006 Choroby přežvýkavců Veterinární lékařství
43039 4302V006 Veterinární farmakologie Veterinární hygiena a ekologie
43049 4301V012 Veterinární chirurgie Veterinární lékařství
43059 4301V019 Veterinární porodnictví a gynekologie Veterinární lékařství
43069 4302V002 Epizootologie a zoohygiena Veterinární hygiena a ekologie
43079 4301V009 Invazní choroby Veterinární lékařství
43089 4302V008 Veterinární hygiena Veterinární hygiena a ekologie
43099 4301V017 Veterinární parazitologie Veterinární lékařství
43109 4301V013 Veterinární chirurgie, ortopedie a rentgenologie Veterinární lékařství
43119 4302V005 Veterinární biochemie, biofyzika a laboratorní metody Veterinární hygiena a ekologie
43129 4301V002 Genetika a plemenitba zvířat Veterinární lékařství
43139 4302V001 Ekologie, ekotoxikologie a radiobiologie Veterinární hygiena a ekologie
43149 4301V011 Veřejné a soudní veterinářství, informatika a ekonomika Veterinární lékařství
43159 4302V011 Výživa, dietetika hospodářských zvířat a hygiena vegetabilií Veterinární hygiena a ekologie
43169 4301V001 Aviární choroby Veterinární lékařství
43179 4301V007 Choroby volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad Veterinární lékařství
43189 4302V003 Hygiena a technologie potravin Veterinární hygiena a ekologie
43199 4302V007 Veterinární farmakologie a toxikologie Veterinární hygiena a ekologie
43208 4301T014 Veterinární lékařství Veterinární lékařství
43208 4301T022 Všeobecné veterinární lékařství Veterinární lékařství

Kód JKOV Kód KKOV Název studijního oboru Název kmenového oboru Poznámka
43219 4301V020 Veterinární porodnictví, gynekologie a andrologie Veterinární lékařství
43258 4302T010 Veterinární lékařství - hygiena potravin Veterinární hygiena a ekologie
43268 4302T009 Veterinární hygiena a ekologie Veterinární hygiena a ekologie
43279 4301V015 Veterinární mikrobiologie a imunologie Veterinární lékařství
43298 4301T010 Tropické a subtropické veterinární lékařství Veterinární lékařství
51019 5103V037 Normální anatomie, histologie a embryologie Všeobecné lékařství
5101951 5103V001 Anatomie, histologie a embryologie Všeobecné lékařství
51029 5103V036 Normální a patologická fyziologie Všeobecné lékařství
5102951 5103V010 Fyziologie a patologická fyziologie Všeobecné lékařství
51039 5103V045 Patologická anatomie a soudní lékařství Všeobecné lékařství
5103952 5103V047 Patologie a soudní lékařství pro dětský věk Všeobecné lékařství
51049 5206V006 Farmakologie Farmacie
51059 5103V059 Vnitřní nemoci Všeobecné lékařství
5105951 5103V057 Vnitřní lékařství Všeobecné lékařství
5105952 5103V058 Vnitřní lékařství dětí a dorostu Všeobecné lékařství
5105953 5103V064 Vojenské vnitřní lékařství Všeobecné lékařství
51069 5103V006 Epidemiologie Všeobecné lékařství
51078 5103T014 Hygiena Všeobecné lékařství
51079 5103V014 Hygiena Všeobecné lékařství
5107953 5103V061 Vojenská hygiena Všeobecné lékařství
51089 5103V019 Chirurgie Všeobecné lékařství
5108951 5103V017 Chirurgické obory Všeobecné lékařství
5108952 5103V018 Chirurgické obory dětí a dorostu Všeobecné lékařství
5108953 5103V062 Vojenská chirurgie Všeobecné lékařství
51099 5103V053 Rentgenologie a radiologie Všeobecné lékařství
5109951 5103V068 Zobrazovací metody Všeobecné lékařství
51109 5103V012 Gynekologie a porodnictví Všeobecné lékařství
5110952 5103V013 Gynekologie dětí a dorostu Všeobecné lékařství
51119 5103V048 Pediatrie Všeobecné lékařství
51129 5103V032 Neurologie Všeobecné lékařství
5112952 5103V034 Neurologie dětí a dorostu Všeobecné lékařství
51139 5103V050 Psychiatrie Všeobecné lékařství
5113952 5103V051 Psychiatrie dětí a dorostu Všeobecné lékařství
51149 5103V003 Dermatovenerologie Všeobecné lékařství
51159 5103V042 Otorhinolaryngologie Všeobecné lékařství
51169 5103V039 Oční lékařství Všeobecné lékařství
51178 5104T001 Stomatologie Stomatologie
51179 5104V001 Stomatologie Stomatologie
5117952 5104V002 Stomatologie dětí a dorostu Stomatologie
51189 5103V031 Nauka o zdravotnictví Všeobecné lékařství
51199 5103V067 Výživa Všeobecné lékařství
51209 5103V056 Tělovýchovné lékařství Všeobecné lékařství
51219 5103V038 Nukleární medicína Všeobecné lékařství
51229 5206V014 Toxikologie Farmacie
51239 5103V002 Anesteziologie a resuscitace Všeobecné lékařství
51249 5103V015 Hygiena a preventivní lékařství Všeobecné lékařství
51259 5103V055 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví Všeobecné lékařství
51269 5206V007 Farmakologie a toxikologie Farmacie
51279 5103V007 Experimentální a vývojová morfologie Všeobecné lékařství
51289 5103V035 Neurovědy Všeobecné lékařství
51297 5345R010 Radiologický asistent Specializace ve zdravotnictví

Kód JKOV Kód KKOV Název studijního oboru Název kmenového oboru Poznámka
51307 5345R007 Optika a optometrie Specializace ve zdravotnictví
51317 5342R001 Arteterapie Rehabilitace
51327 5341R011 Zdravotní vědy Ošetřovatelství
51338 5103T066 Všeobecné lékařství s preventivním zaměřením Všeobecné lékařství
51347 5345R008 Optometrie Specializace ve zdravotnictví
51357 5345R013 Výživa člověka Specializace ve zdravotnictví
51369 5103V033 Neurologie a psychiatrie Všeobecné lékařství
51379 5206V015 Toxikologie přírodních látek Farmacie
51389 5103V044 Patologická anatomie Všeobecné lékařství
51418 5103T065 Všeobecné lékařství Všeobecné lékařství
51428 5103T005 Dětské lékařství Všeobecné lékařství
51429 5103V005 Dětské lékařství Všeobecné lékařství
51457 7502R004 Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby Sociální péče
51458 7502T004 Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby Sociální péče
51507 5346R002 Ošetřovatelský management Ekonomika a řízení zdravotnictví
51617 5342R003 Funkční patologie hybné soustavy Rehabilitace
51618 5342T003 Funkční patologie hybné soustavy Rehabilitace
51627 5341R005 Péče o handicapované děti a mládež Ošetřovatelství
51637 5341R006 Péče o staré lidi Ošetřovatelství
51647 5341R003 Ošetřovatelství Ošetřovatelství
51657 5341R008 Sociálně zdravotní a geriatrická péče Ošetřovatelství
51667 5345R016 Zdravotnické vyšetřovací metody Specializace ve zdravotnictví
51677 5342R009 Léčebná rehabilitace a fyzioterapie Rehabilitace
51687 5346R003 Veřejné zdravotnictví Ekonomika a řízení zdravotnictví
51697 5345R014 Zdravotní výchova Specializace ve zdravotnictví
51707 5345R015 Zdravotnická technika Specializace ve zdravotnictví
51907 5346R004 Zdravotnický management Ekonomika a řízení zdravotnictví
5190701 5346R005 Zdravotnický management - ošetřovatelská péče Ekonomika a řízení zdravotnictví
52019 5206V001 Farmaceutická chemie Farmacie
52029 5206V005 Farmakognosie Farmacie
52039 5206V008 Galenická farmacie Farmacie
52059 5206V009 Gerontofarmacie Farmacie
52069 5206V011 Kontrola chemických léčiv Farmacie
52079 5206V012 Sociální farmacie - lékárenství Farmacie
52158 5206T016 Všeobecná farmacie Farmacie
52168 5206T010 Klinická farmacie Farmacie
52169 5206V010 Klinická farmacie Farmacie
52178 5206T013 Technologická farmacie Farmacie
52179 5206V002 Farmaceutická technologie Farmacie
52188 5206T004 Farmacie Farmacie
53017 5341R009 Všeobecná sestra Ošetřovatelství
53067 5342R012 Rehabilitační pracovník Rehabilitace
53267 5341R002 Operační sestra Ošetřovatelství
53277 5345R005 Kosmetologická sestra Specializace ve zdravotnictví
53287 5345R001 Dentální hygienička Specializace ve zdravotnictví
53297 5345R002 Diplomovaný zubní technik Specializace ve zdravotnictví
61018 6101T005 Filozofie (s oborem společenských nebo přírodních věd) Filozofie
61018 6101T013 Marxisticko-leninská filozofie (v kombinaci) Filozofie
61029 6101V001 Dějiny filozofie Filozofie
61037 6101R009 Logika Filozofie
61038 6101T009 Logika Filozofie

Kód JKOV Kód KKOV Název studijního oboru Název kmenového oboru Poznámka
61039 6101V009 Logika Filozofie
61049 6101V002 Dialektický a historický materialismus Filozofie
61059 6101V017 Teorie vědeckého komunismu Filozofie
61069 6101V015 Systematická filozofie Filozofie
61108 6141T009 Husitská teologie Teologie
6110801 6141T017 Husitská teologie jednooborová Teologie
6110802 6141T016 Husitská teologie dvouoborová Teologie
61109 6141V009 Husitská teologie Teologie
61118 6101T003 Etika Filozofie
61119 6101V011 Marxisticko-leninská etika Filozofie
61127 6101R008 Humanistika Filozofie
61137 6101R014 Religionistika Filozofie
61138 6101T014 Religionistika Filozofie
61139 6101V014 Religionistika Filozofie
61149 6141V023 Liturgika Teologie
61169 6141V003 Biblické vědy Teologie
61179 6141V002 Biblické studium Starého zákona a Nového zákona Teologie
6117951 6141V041 Starý zákon Teologie
6117952 6141V027 Nový zákon Teologie
61197 6107R007 Sociální a kulturní antropologie Humanitní studia
61198 6107T007 Sociální a kulturní antropologie Humanitní studia
61208 6703T005 Sociologie (v kombinaci) Sociologie
61217 6703R004 Sociologie Sociologie
61218 6703T002 Marxisticko-leninská sociologie Sociologie
61218 6703T004 Sociologie Sociologie
61219 6703V002 Marxisticko-leninská sociologie Sociologie
61219 6703V004 Sociologie Sociologie
61227 6101R004 Filozofie Filozofie
61228 6101T004 Filozofie Filozofie
61228 6101T012 Marxisticko-leninská filozofie Filozofie
61229 6101V004 Filozofie Filozofie
61238 6101T010 Logika (v kombinaci) Filozofie
61247 6107R006 Pastoračně sociální asistent Humanitní studia
61248 6107T006 Pastoračně sociální asistent Humanitní studia
61259 6101V007 Filozofie výchovy Filozofie
61288 6107T010 Teorie a filozofie komunikace Humanitní studia
61298 6731T016 Veřejná a sociální politika Sociální politika a sociální práce
61299 6731V016 Veřejná a sociální politika Sociální politika a sociální práce
61308 6107T002 Humanitní environmentalistika Humanitní studia
61618 6141T047 Teologie Teologie
61619 6141V047 Teologie Teologie
6161951 6141V034 Praktická teologie Teologie
6161952 6141V040 Sociální teologie (etika) Teologie
6161953 6141V043 Systematická teologie (dogmatika) Teologie
6161954 6141V005 Dogmatická teologie Teologie
6161955 6141V008 Fundamentální teologie Teologie
6161956 6141V025 Morální teologie Teologie
6161957 6141V032 Pastorální teologie Teologie
6161958 6141V004 Bohověda základní Teologie
6161959 6141V049 Teologie - ekumenická teologie Teologie
61628 6101T018 Věda o náboženství Filozofie

Kód JKOV Kód KKOV Název studijního oboru Název kmenového oboru Poznámka
61637 6141R022 Křesťanská výchova v kombinaci Teologie
61638 6141T022 Křesťanská výchova v kombinaci Teologie
61647 6141R021 Křesťanská výchova Teologie
61648 6141T021 Křesťanská výchova Teologie
61659 6141V001 Biblická teologie Teologie
61669 6141V042 Systematická teologie Teologie
61678 6141T018 Judaistika Teologie
61679 6141V018 Judaistika Teologie
61687 6141R007 Evangelická teologie Teologie
61688 6141T007 Evangelická teologie Teologie
61707 6141R028 Pastoračně praktický obor Teologie
61717 6141R033 Pedagogicko-katechetický obor Teologie
61727 6107R011 Základy humanitní vzdělanosti Humanitní studia
61738 6141T020 Katolická teologie Teologie
61748 6141T026 Náboženské nauky Teologie
61758 6101T016 Teorie náboženství Filozofie
61768 6141T035 Pravoslavná teologie Teologie
61777 6141R029 Pastoračně-pedagogický obor Teologie
61787 6703R006 Sociologie a sociální politika Sociologie
61799 7201V003 Informační věda Informační studia a knihovnictví
6199701 6141R045 Teologická a pastorační činnost Teologie
6199702 6141R019 Katecheticko-pastorační činnost Teologie
6199703 6141R024 Misijní a teologická činnost Teologie
6199704 6141R038 Sociální a teologická činnost Teologie
62017 6201R004 Ekonomie Ekonomické teorie
62018 6201T004 Ekonomie Ekonomické teorie
62018 6201T008 Politická ekonomie Ekonomické teorie
62019 6201V004 Ekonomie Ekonomické teorie
62019 6201V008 Politická ekonomie Ekonomické teorie
62029 6202V047 Teorie řízení a plánování Hospodářská politika a správa
62039 6202V031 Odvětvové a průřezové ekonomiky Hospodářská politika a správa
62049 6210V013 Světová ekonomika Mezinárodní ekonomické vztahy
62059 6201V001 Dějiny ekonomických teorií Ekonomické teorie
62069 6201V002 Dějiny národního hospodářství Ekonomické teorie
62078 6207T002 Ekonometrie a operační výzkum Kvantitativní metody v ekonomice
6207851 6207T001 Ekonometrie Kvantitativní metody v ekonomice
6207852 6207T009 Operační výzkum Kvantitativní metody v ekonomice
62079 6207V002 Ekonometrie a operační výzkum Kvantitativní metody v ekonomice
6207951 6207V001 Ekonometrie Kvantitativní metody v ekonomice
6207952 6207V009 Operační výzkum Kvantitativní metody v ekonomice
62089 6210V009 Mezinárodní ekonomické vztahy Mezinárodní ekonomické vztahy
62099 6201V006 Obecná ekonomická teorie a dějiny ekonomického učení Ekonomické teorie
62107 6210R010 Mezinárodní obchod Mezinárodní ekonomické vztahy
62108 6210T010 Mezinárodní obchod Mezinárodní ekonomické vztahy
62118 6201T005 Ekonomie (v kombinaci) Ekonomické teorie
62128 6202T025 Hospodářská politika Hospodářská politika a správa
62129 6202V025 Hospodářská politika Hospodářská politika a správa
62137 6208R083 Podnikatelství Ekonomika a management
62139 6208V083 Podnikatelství Ekonomika a management
62159 6208V104 Vrcholové řízení a rozhodování Ekonomika a management
62167 6208R103 Technický management Ekonomika a management

Kód JKOV Kód KKOV Název studijního oboru Název kmenového oboru Poznámka
62177 6208R065 Obchod a podnikání s technikou Ekonomika a management
62178 6208T065 Obchod a podnikání s technikou Ekonomika a management
62207 6208R029 Ekonomika zemědělství a potravinářství Ekonomika a management
62208 6208T029 Ekonomika zemědělství a potravinářství Ekonomika a management
62218 6208T004 Ekonomie a manažerství Ekonomika a management
62228 6208T080 Podnikání a mnohosektorová ekonomika Ekonomika a management
62237 6208R056 Manažersko-ekonomický obor Ekonomika a management
6223701 6208R057 Manažersko-ekonomický obor - manažerství výtvarné kultury Ekonomika a management
6223702 6208R058 Manažersko-ekonomický obor - regionální management Ekonomika a management
62238 6208T056 Manažersko-ekonomický obor Ekonomika a management
62248 6701T003 Mezinárodní politika Politologie
62257 6202R009 Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy Hospodářská politika a správa
62267 6208R042 Management lidských zdrojů Ekonomika a management
62277 6202R030 Obor ekonomicko správní Hospodářská politika a správa
62278 6202T030 Obor ekonomicko správní Hospodářská politika a správa
62288 6208T090 Podnikové finance a obchod Ekonomika a management
62297 6202R029 Národohospodářství Hospodářská politika a správa
62298 6202T029 Národohospodářství Hospodářská politika a správa
62307 6202R027 Národní hospodářství Hospodářská politika a správa
62308 6202T027 Národní hospodářství Hospodářská politika a správa
62318 6202T028 Národohospodářské plánování Hospodářská politika a správa
62328 6208T023 Ekonomika průmyslu Ekonomika a management
6232801 6208T013 Ekonomika a řízení průmyslu - ekonomika průmyslu Ekonomika a management
62329 6208V012 Ekonomika a řízení průmyslu Ekonomika a management
6232901 6208V013 Ekonomika a řízení průmyslu - ekonomika průmyslu Ekonomika a management
62338 6208T028 Ekonomika zemědělství Ekonomika a management
62348 6208T015 Ekonomika dopravy a spojů Ekonomika a management
62357 6202R010 Finance Hospodářská politika a správa
6235701 6202R012 Finance - daně a finanční kontrola Hospodářská politika a správa
6235702 6202R011 Finance - bankovnictví Hospodářská politika a správa
62358 6202T010 Finance Hospodářská politika a správa
6235801 6202T012 Finance - daně a finanční kontrola Hospodářská politika a správa
62359 6202V010 Finance Hospodářská politika a správa
62367 6207R005 Matematické metody v ekonomice Kvantitativní metody v ekonomice
62368 6207T005 Matematické metody v ekonomice Kvantitativní metody v ekonomice
62378 6209T010 Ekonomické informace a kontrola Systémové inženýrství a informatika
62388 6208T027 Ekonomika vnitřního obchodu Ekonomika a management
62398 6210T003 Ekonomika zahraničního obchodu Mezinárodní ekonomické vztahy
62407 6209R024 Systémové inženýrství Systémové inženýrství a informatika
62408 6209T024 Systémové inženýrství Systémové inženýrství a informatika
62409 6209V024 Systémové inženýrství Systémové inženýrství a informatika
62418 6207T003 Ekonomická statistika Kvantitativní metody v ekonomice
62419 6207V003 Ekonomická statistika Kvantitativní metody v ekonomice
6241951 6207V012 Statistika Kvantitativní metody v ekonomice
62427 6501R007 Ekonomika služeb a cestovního ruchu Řízení cestovního ruchu
6242703 6202R008 Ekonomika služeb a cestovního ruchu - ekonomika územní správy Hospodářská politika a správa
62428 6501T007 Ekonomika služeb a cestovního ruchu Řízení cestovního ruchu
62437 6208R017 Ekonomika nevýrobní sféry a sociálního rozvoje Ekonomika a management
62438 6208T017 Ekonomika nevýrobní sféry a sociálního rozvoje Ekonomika a management
62448 6208T010 Ekonomika a právo Ekonomika a management
62458 6208T016 Ekonomika investičního a vědecko-technického rozvoje Ekonomika a management

Kód JKOV Kód KKOV Název studijního oboru Název kmenového oboru Poznámka
62468 6208T022 Ekonomika práce Ekonomika a management
62478 6208T014 Ekonomika a řízení zvláštních režimů Ekonomika a management
62487 6731R003 Profesionální poradenství a rekvalifikace Sociální politika a sociální práce
6248701 6731R005 Profesní poradenství a rekvalifikace - management lidských zdrojů Sociální politika a sociální práce
62488 6731T003 Profesionální poradenství a rekvalifikace Sociální politika a sociální práce
62498 6208T011 Ekonomika a právo v podnikání Ekonomika a management
62508 6209T002 Automatizované systémy řízení v ekonomice Systémové inženýrství a informatika
62517 6209R026 Výpočetní technika v ekonomii Systémové inženýrství a informatika
62518 6209T026 Výpočetní technika v ekonomii Systémové inženýrství a informatika
62528 6201T003 Ekonomická teorie a hospodářská politika Ekonomické teorie
62537 6209R003 Ekonomická informatika Systémové inženýrství a informatika
6253702 6209R006 Ekonomická informatika - informatika v ekonomii a správě Systémové inženýrství a informatika
6253703 6209R009 Ekonomická informatika - územní informatika Systémové inženýrství a informatika
6253704 6209R007 Ekonomická informatika - manažerské informační systémy Systémové inženýrství a informatika
6253705 6209R008 Ekonomická informatika - podnikatelská informatika Systémové inženýrství a informatika
62538 6209T003 Ekonomická informatika Systémové inženýrství a informatika
62539 6209V003 Ekonomická informatika Systémové inženýrství a informatika
6253951 6209V004 Ekonomická informatika - informatika Systémové inženýrství a informatika
6253952 6209V005 Ekonomická informatika - informatika v ekonomice Systémové inženýrství a informatika
62547 6208R005 Ekonomie podnikání Ekonomika a management
62548 6208T005 Ekonomie podnikání Ekonomika a management
62557 6208R097 Řízení a ekonomika podniku Ekonomika a management
6255701 6208R098 Řízení a ekonomika podniku - podniková ekonomika a management Ekonomika a management
62558 6208T097 Řízení a ekonomika podniku Ekonomika a management
62559 6208V097 Řízení a ekonomika podniku Ekonomika a management
62567 6207R013 Statistika a ekonometrie Kvantitativní metody v ekonomice
62568 6207T013 Statistika a ekonometrie Kvantitativní metody v ekonomice
62577 6202R052 Účetnictví a finanční řízení podniku Hospodářská politika a správa (národohosp.)
62578 6202T052 Účetnictví a finanční řízení podniku Hospodářská politika a správa (národohosp.)
62579 6202V052 Účetnictví a finanční řízení podniku Hospodářská politika a správa (národohosp.)
62588 6202T026 Makroekonomické řízení Hospodářská politika a správa
62597 6501R002 Cestovní ruch a rekreace Řízení cestovního ruchu
62598 6501T002 Cestovní ruch a rekreace Řízení cestovního ruchu
62607 6208R086 Podniková ekonomika a management Ekonomika a management
62608 6208T086 Podniková ekonomika a management Ekonomika a management
62608 9115T001 Ekonomika armády Vojenské specializace
62617 6208R038 Management a ekonomika Ekonomika a management
6261701 6501R011 Management a ekonomika - management cestovního ruchu, rekreace Řízení cestovního ruchu
62618 6208T038 Management a ekonomika Ekonomika a management
62628 6208T109 Ekonomika obrany státu Ekonomika a management
62638 6208T026 Ekonomika veřejného stravování Ekonomika a management
62648 6202T045 Státní správa a civilní obrana Hospodářská politika a správa
62658 6208T069 Obchodní činnost a finanční podnikání Ekonomika a management
62668 6208T084 Podnikatelství a management Ekonomika a management
62678 6209T025 Systémové inženýrství a informatika Systémové inženýrství a informatika
62687 6208R085 Podniková ekonomika Ekonomika a management
62688 6208T085 Podniková ekonomika Ekonomika a management
62698 1802T005 Informační a znalostní inženýrství Aplikovaná informatika
62708 1802T007 Informační technologie Aplikovaná informatika
62717 6208R070 Obchodní podnikání Ekonomika a management
62718 6208T070 Obchodní podnikání Ekonomika a management

Kód JKOV Kód KKOV Název studijního oboru Název kmenového oboru Poznámka
62727 6202R022 Finanční podnikání Hospodářská politika a správa
62728 6202T022 Finanční podnikání Hospodářská politika a správa
62737 6202R054 Veřejná ekonomika Hospodářská politika a správa
62738 6202T054 Veřejná ekonomika Hospodářská politika a správa
62747 6202R041 Regionální rozvoj a správa Hospodářská politika a správa
62748 6202T041 Regionální rozvoj a správa Hospodářská politika a správa
62757 6208R025 Ekonomika terciární sféry Ekonomika a management
62767 6202R060 Veřejná správa a regionální politika Hospodářská politika a správa
62777 6202R006 Daňové poradenství Hospodářská politika a správa
62778 6202T006 Daňové poradenství Hospodářská politika a správa
62787 6202R033 Peněžnictví Hospodářská politika a správa
62797 6208R003 Ekonomie a management Ekonomika a management
62798 6208T003 Ekonomie a management Ekonomika a management
62807 6202R043 Sociálně ekonomický rozvoj území Hospodářská politika a správa
62817 6202R046 Státní správa a samospráva Hospodářská politika a správa
62827 6202R042 Řízení a správa měst a obcí Hospodářská politika a správa
62837 6208R060 Marketing Ekonomika a management
62847 6202R024 Finanční řízení Hospodářská politika a správa
62857 6202R002 Bankovnictví Hospodářská politika a správa
62867 6501R018 Manažerství cestovního ruchu Řízení cestovního ruchu
62878 6202T039 Regionální management Hospodářská politika a správa
62888 1301T001 Ekonomická a regionální geografie Geografie JKJ
62897 6208R100 Sociálně ekonomický obor Ekonomika a management
62907 6202R038 Regionální a lokální rozvoj Hospodářská politika a správa
62917 6208R018 Ekonomika podnikání v obchodě a službách Ekonomika a management
6291702 6208R019 Ekonomika podnikání v obchodě a službách - informat. a její využ.v obch.a služ. Ekonomika a management
6291703 6202R007 Ekonomika podnikání v obchodě a službách - finance a bankovnictví Hospodářská politika a správa
6291704 6501R008 Ekonomika v obchodě a službách - ekonomika cestovního ruchu Řízení cestovního ruchu
62918 6208T018 Ekonomika podnikání v obchodě a službách Ekonomika a management
6291802 6208T019 Ekonomika podnikání v obchodě a službách - informat. a její využ.v obch.a služ. Ekonomika a management
62927 6731R007 Sociální management Sociální politika a sociální práce
6292701 6731R009 Sociální management - sociální a rekvalifikační řízení Sociální politika a sociální práce
6292702 6731R008 Sociální management - personalistika a sociální práce Sociální politika a sociální práce
62938 6208T020 Ekonomika podniku Ekonomika a management
6298701 6208R046 Management podnikatelské sféry Ekonomika a management
6298702 6208R052 Management veřejných služeb Ekonomika a management
6298703 6208R041 Management informačních systémů Ekonomika a management
6298704 6208R040 Management finanční Ekonomika a management
6298705 6208R048 Management sportovní Ekonomika a management
6298706 6501R017 Management v cestovním ruchu Řízení cestovního ruchu
6298707 6208R047 Management podnikatelské sféry a veřejných služeb Ekonomika a management
6298709 6209R020 Knihovnický management Systémové inženýrství a informatika
6298807 6208T047 Management podnikatelské sféry a veřejných služeb Ekonomika a management
6298808 6208T050 Management tělesné výchovy a sportu Ekonomika a management
63147 6501R001 Cestovní ruch Řízení cestovního ruchu
63657 6208R082 Podnikatelská činnost Ekonomika a management JKJ
63727 6202R048 Účetnictví Hospodářská politika a správa
63737 6208R092 Prokurista Ekonomika a management
63747 6202R016 Finance a účetnictví Hospodářská politika a správa
63757 6202R020 Finanční a ekonomické poradenství Hospodářská politika a správa
63767 6501R019 Rozvoj a řízení regionální turistiky Řízení cestovního ruchu

Kód JKOV Kód KKOV Název studijního oboru Název kmenového oboru Poznámka
63777 6501R020 Řízení hotelnictví a turistických služeb Řízení cestovního ruchu
63787 6208R032 Firemní ekonomika Ekonomika a management
63797 6208R024 Ekonomika strojírenství Ekonomika a management
63807 6208R021 Ekonomika podniku a management Ekonomika a management
63817 6202R018 Financování a účetnictví Hospodářská politika a správa
63827 6208R009 Ekonomika a management podniku Ekonomika a management
6395701 6501R009 Gastronomie a služby cestovního ruchu Řízení cestovního ruchu
6395702 6202R003 Bankovnictví a pojišťovnictví Hospodářská politika a správa
6395703 6208R071 Obchodní podnikatelství Ekonomika a management
6395704 6208R066 Obchod a právo v obchodu Ekonomika a management
6395705 6202R044 Sociální pojišťovnictví Hospodářská politika a správa
6395706 6202R023 Finanční poradenství Hospodářská politika a správa
6397703 6202R015 Finance a řízení Hospodářská politika a správa
6397705 6202R002 Bankovnictví Hospodářská politika a správa JKJ
6397706 6202R024 Finanční řízení Hospodářská politika a správa JKJ
6397707 6210R002 Ekonomika mezinárodního hospodářství Mezinárodní ekonomické vztahy
6397708 6202R051 Účetnictví a finanční řízení Hospodářská politika a správa
6397709 6208R063 Marketing pro střední stupeň řízení Ekonomika a management
6397710 6210R012 Mezinárodní obchodní styk Mezinárodní ekonomické vztahy
6397711 6202R034 Pojišťovnictví Hospodářská politika a správa
6397751 6208R034 Firemní management Ekonomika a management
6397753 6210R001 Ekonomika a zahraniční obchod Mezinárodní ekonomické vztahy
6397754 6202R035 Politickosprávní administrativa Hospodářská politika a správa
6397811 6202T034 Pojišťovnictví Hospodářská politika a správa
6398759 6208R044 Management obchodních činností Ekonomika a management
6398760 6501R014 Management hotelových služeb Řízení cestovního ruchu
6399703 6208R082 Podnikatelská činnost Ekonomika a management
6399704 6208R078 Podnikání a management Ekonomika a management
6399716 6202R001 Bankovní obchodník Hospodářská politika a správa
6399721 6202R017 Finance, účetnictví a finanční řízení Hospodářská politika a správa
6399722 6210R011 Mezinárodní obchod, přeprava a zasílatelství Mezinárodní ekonomické vztahy
6399738 6202R013 Finance a bankovnictví Hospodářská politika a správa
6399740 6208R081 Podnikatel pro obchod a služby Ekonomika a management
6399748 6208R093 Prokurista firmy Ekonomika a management
6399749 6210R014 Zahraniční obchod Mezinárodní ekonomické vztahy
6399780 6208R096 Průmyslový obchodník Ekonomika a management
6399795 6208R054 Manažer a ekonom firmy Ekonomika a management
6399796 6208R053 Manager sportu Ekonomika a management
6399797 6202R050 Účetnictví a finance Hospodářská politika a správa
6399798 6202R005 Daně a účetnictví Hospodářská politika a správa
67018 6101T021 Vědecký komunismus (v kombinaci) Filozofie
67018 6701T009 Politologie (se společenskovědním oborem) Politologie
67027 6701R008 Politologie Politologie
67028 6101T020 Vědecký komunismus Filozofie
67028 6701T008 Politologie Politologie
67029 6701V008 Politologie Politologie
67057 6701R005 Mezinárodní vztahy Politologie
67058 6701T005 Mezinárodní vztahy Politologie
67059 6701V005 Mezinárodní vztahy Politologie
6705951 6701V002 Mezinárodní politické vztahy Politologie
67128 9115T008 Vojenskopolitický Vojenské specializace

Kód JKOV Kód KKOV Název studijního oboru Název kmenového oboru Poznámka
67158 6101T019 Vědecký atheismus Filozofie
67158 6101T003 Etika Filozofie JKJ
67167 6702R006 Mezinárodní teritoriální studium Mezinárodní teritoriální studia
67168 6702T006 Mezinárodní teritoriální studium Mezinárodní teritoriální studia
67169 6702V006 Mezinárodní teritoriální studium Mezinárodní teritoriální studia
67217 6731R013 Sociální práce a politika Sociální politika a sociální práce
67218 6731T013 Sociální práce a politika Sociální politika a sociální práce
67227 6731R012 Sociální práce Sociální politika a sociální práce
67228 6731T012 Sociální práce Sociální politika a sociální práce
6722801 5345T012 Sociální práce se zdravotním profilem Specializace ve zdravotnictví
67237 6731R010 Sociální politika Sociální politika a sociální práce
67308 6702T008 Německá a rakouská studia Mezinárodní teritoriální studia
68019 6801V002 Dějiny státu a práva Teoretické právní vědy
68029 6801V026 Teorie státu a práva Teoretické právní vědy
68039 6801V030 Ústavní právo Teoretické právní vědy
68047 6804R019 Správní právo Právní specializace
68049 6801V023 Správní právo Teoretické právní vědy
6804951 6801V024 Správní právo - správní a zemědělsko-družstevní právo Teoretické právní vědy
68059 6801V006 Hospodářské právo a finanční právo Teoretické právní vědy
68069 6801V015 Pracovní právo Teoretické právní vědy
68079 6801V012 Občanské právo hmotné a procesní Teoretické právní vědy
68089 6801V028 Trestní právo Teoretické právní vědy
68099 6801V008 Mezinárodní právo Teoretické právní vědy
68109 6801V014 Obchodní právo Teoretické právní vědy
68119 6801V027 Teorie státu a práva a právní filozofie Teoretické právní vědy
68129 6801V029 Trestní právo hmotné a procesní Teoretické právní vědy
68139 6801V031 Ústavní právo a politologie Teoretické právní vědy
68149 6801V003 Filozofie a sociologie práva Teoretické právní vědy
68159 6801V005 Finanční právo a finance Teoretické právní vědy
6815951 6801V004 Finanční právo Teoretické právní vědy
68169 6801V011 Občanské právo Teoretické právní vědy
68179 6801V016 Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení Teoretické právní vědy
68189 6801V021 Právo životního prostředí Teoretické právní vědy
68199 6801V025 Teorie práva Teoretické právní vědy
68209 6801V013 Obchodní a mezinárodní hospodářské právo Teoretické právní vědy
68219 6801V001 Církevní právo Teoretické právní vědy
68229 6801V007 Kanonické právo Teoretické právní vědy
68237 6804R022 Veřejná správa Právní specializace (práv.)
68337 6804R006 Právní vztahy k nemovitostem Právní specializace
68347 6804R008 Právo a mezinárodní obchod Právní specializace
68357 6804R007 Právo Právní specializace
68358 6805T003 Právo Právo a právní věda
68359 6801V019 Právo Teoretické právní vědy
68367 6804R003 Místní správa Právní specializace
68377 6804R023 Živnostenské právo Právní specializace
68387 6804R009 Právo a podnikání Právní specializace
68397 6804R020 Teorie a praxe přípravného řízení trestního Právní specializace
68409 6801V018 Právní dějiny, teorie a filozofie práva Teoretické právní vědy
68517 6804R015 Sociálně právní činnost Právní specializace
68518 6805T006 Sociálně právní činnost Právo a právní věda
68528 6806T001 Bezpečnostně právní činnost Bezpečnostní právní studia

Kód JKOV Kód KKOV Název studijního oboru Název kmenového oboru Poznámka
6852801 6806T006 Bezpečnostně právní činnost - služba kriminální Bezpečnostní právní studia
6852802 6806T008 Bezpečnostně právní činnost - služba pořádkové policie Bezpečnostní právní studia
6852803 6806T005 Bezpečnostně právní činnost - služba dopravní Bezpečnostní právní studia
6852804 6806T007 Bezpečnostně právní činnost - služba pohraniční policie Bezpečnostní právní studia
6852805 6806T002 Bezpečnostně právní činnost - cizinecká policie a pasová služba Bezpečnostní právní studia
6852806 6806T003 Bezpečnostně právní činnost - ochranná služba Bezpečnostní právní studia
6852807 6806T004 Bezpečnostně právní činnost - pátrací služba Bezpečnostní právní studia
68547 6804R013 Sociálně právní a teologická činnost Právní specializace
6854701 6804R014 Sociálně právní a teologická činnost - sociálně právní činnost Právní specializace
6854702 6141R037 Sociálně právní a teologická činnost - teologická činnost Teologie
6897751 6804R010 Právo komerční Právní specializace
68997 7502R001 Charitní a sociální péče Sociální péče
6899702 6804R005 Právní činnost Právní specializace
6899703 6804R001 Ekonomicko-právní činnost Právní specializace
6899708 6804R021 Územní správa a samospráva Právní specializace
6899709 6804R002 Hospodářsko-správní činnost Právní specializace
6899710 6804R018 Správní činnost Právní specializace
6899711 7502R001 Charitní a sociální péče Sociální péče JKJ
71019 7105V041 Obecné dějiny Historické vědy
7101951 7105V026 Historie - obecné dějiny Historické vědy
71029 7105V012 České dějiny Historické vědy
71029 7105V013 Československé dějiny Historické vědy
7102951 7105V023 Historie - české a slovenské dějiny Historické vědy
71038 7105R001 Archeologie Historické vědy
71038 7105T001 Archeologie Historické vědy
71039 7105V001 Archeologie Historické vědy
71049 7105V043 Pomocné vědy historické Historické vědy
71059 7105V040 Národopis Historické vědy
71069 7105V017 Dějiny věd a techniky Historické vědy
71079 7105V038 Moderní dějiny Historické vědy
71089 7105V009 Církevní dějiny Historické vědy
71097 7105R021 Historie Historické vědy
71098 7105T021 Historie Historické vědy
71107 7105R022 Historie (s archeologií, národopisem a archivnictvím) Historické vědy
7110704 7105R025 Historie - muzeologie Historické vědy
71108 7105T022 Historie (s archeologií, národopisem a archivnictvím) Historické vědy
7110804 7105T025 Historie - muzeologie Historické vědy
7110805 7105T027 Historie s rozšířenou výukou jazyků Historické vědy
71118 7105T042 Orientalistika Historické vědy
71128 7105T045 Pravěká archeologie (v kombinaci) Historické vědy
71138 7105T033 Klasická archeologie (v kombinaci) Historické vědy
71148 7105T020 Etnologie (v kombinaci) Historické vědy
71157 7105R019 Etnologie Historické vědy
71158 7105T019 Etnologie Historické vědy
71159 7105V019 Etnologie Historické vědy
71168 7105T006 Archivnictví (v kombinaci) Historické vědy
71177 7105R007 Archivnictví a pomocné vědy historické Historické vědy
71178 7105T007 Archivnictví a pomocné vědy historické Historické vědy
71187 7105R047 Středověká archeologie Historické vědy
71197 7105R002 Archeologie klasická Historické vědy
71198 7105T002 Archeologie klasická Historické vědy

Kód JKOV Kód KKOV Název studijního oboru Název kmenového oboru Poznámka
71207 7105R004 Archeologie pravěká a ranně středověká Historické vědy
71219 7105V016 Dějiny antického starověku Historické vědy
71227 7105R008 Byzantologie Historické vědy
71229 7105V008 Byzantologie Historické vědy
71239 7105V037 Latinská medievalistika Historické vědy
71248 7105T029 Historie v kombinaci Historické vědy
71258 7105T035 Kulturní dějiny Historické vědy
71269 7105V032 Klasická archeologie Historické vědy
71279 7105V044 Pravěká a raně středověká archeologie Historické vědy
71287 7105R005 Archivnictví Historické vědy
71317 7105R046 Regionalistika Historické vědy
71318 7105T046 Regionalistika Historické vědy
71328 6702T002 Evropská studia Mezinárodní teritoriální studia
71337 7105R034 Kulturně historická regionalistika Historické vědy
71338 7105T034 Kulturně historická regionalistika Historické vědy
71348 7105T036 Kulturní historie Historické vědy
71359 7105V030 Hospodářské a sociální dějiny Historické vědy
71367 7105R003 Archeologie pravěká Historické vědy
71368 7105T003 Archeologie pravěká Historické vědy
71377 7105R014 Dějiny a kultura islámských zemí Historické vědy
71378 7105T014 Dějiny a kultura islámských zemí Historické vědy
71387 7105R018 Egyptologie Historické vědy
71388 7105T018 Egyptologie Historické vědy
71389 7105V018 Egyptologie Historické vědy
71398 7105T031 Iberoamerikanistika Historické vědy
71399 7105V031 Iberoamerikanistika Historické vědy
72057 7202R003 Masová komunikace a žurnalistika Mediální a komunikační studia
72058 7202T003 Masová komunikace a žurnalistika Mediální a komunikační studia
72059 7202V003 Masová komunikace a žurnalistika Mediální a komunikační studia
72218 7201T007 Vědeckotechnické informace Informační studia a knihovnictví
72227 7202R006 Žurnalistika Mediální a komunikační studia
72228 7202T006 Žurnalistika Mediální a komunikační studia
72238 7202T007 Žurnalistika v kombinaci Mediální a komunikační studia
72248 7202T002 Masová komunikace Mediální a komunikační studia
72257 7201R001 Informační studia a knihovnictví Informační studia a knihovnictví
72258 7201T001 Informační studia a knihovnictví Informační studia a knihovnictví
72307 6209R015 Informační management Systémové inženýrství a informatika
72308 6209T015 Informační management Systémové inženýrství a informatika
72367 7201R005 Vědecké informace a knihovnictví Informační studia a knihovnictví
7236782 7201R006 Vědecké informace a knihovnictví - knihovnictví Informační studia a knihovnictví
72368 7201T005 Vědecké informace a knihovnictví Informační studia a knihovnictví
72407 7202R005 Publicistika Mediální a komunikační studia
72417 7201R002 Informační systémy Informační studia a knihovnictví (knihov.)
73019 7310V115 Obecná jazykověda Filologie
73029 7310V170 Srovnávací indoevropská jazykověda Filologie
73039 7310V032 Český jazyk Filologie
73049 7310V165 Slovenský jazyk Filologie
73059 7310V077 Jazykověda konkrétních jazykových skupin Filologie
73079 7310V063 Hungaristika a ugrofinistika Filologie
73089 7310V079 Klasická filologie Filologie
73099 8106V006 Teorie a dějiny slovanských literatur Teorie a dějiny literatury

Kód JKOV Kód KKOV Název studijního oboru Název kmenového oboru Poznámka
73107 7310R089 Lingvistika a fonetika Filologie
73108 7310T089 Lingvistika a fonetika Filologie
73118 7310T037 Český nebo slovenský jazyk (v kombinaci) Filologie
73118 7310T038 Český nebo slovenský jazyk a literatura Filologie
73128 7310T034 Český jazyk a literatura (v kombinaci) Filologie
73137 7310R033 Český jazyk a literatura Filologie
7313701 7310R035 Český jazyk a literatura - česká literatura, dokument. a tvor. využití Filologie
7313752 7310R031 Česká literatura Filologie
73138 7310T033 Český jazyk a literatura Filologie
73139 7310V033 Český jazyk a literatura Filologie
7313952 7310V031 Česká literatura Filologie
73147 7310R040 Čeština pro cizince Filologie
73148 7310T040 Čeština pro cizince Filologie
73158 7310T090 Lingvistika a fonetika v kombinaci Filologie
73167 7310R133 Překladatelství a tlumočnictví - Aj, Frj, Nj, Rj, Špj Filologie
73168 7310T134 Překladatelství a tlumočnictví v kombinaci Filologie
73178 7310T086 Latinská filologie Filologie
73208 6141T048 Teologie (v kombinaci jazyků) Teologie
73208 7310T080 Klasická filologie (v kombinaci) Filologie
73218 7310T098 Moderní filologie (v kombinaci) Filologie
73228 7310T097 Moderní filologie Filologie
73238 7310T046 Filologie a dějiny blízkého východu, Afriky a Indie (v komb.) Filologie
73248 7310T045 Filologie a dějiny blízkého východu, Afriky a Indie Filologie
73258 7310T048 Filologie a dějiny dálného východu (v kombinaci) Filologie
73268 7310T047 Filologie a dějiny dálného východu Filologie
73278 7310T029 Česká filologie Filologie
73288 6702T001 Americká studia Mezinárodní teritoriální studia
73298 6702T009 Ruská a východní studia Mezinárodní teritoriální studia
73307 7310R132 Překladatelství a tlumočnictví Filologie
73308 7310T132 Překladatelství a tlumočnictví Filologie
73317 7310R021 Arménistika Filologie
73318 7310T021 Arménistika Filologie
73327 7310R028 Cizí jazyky pro komerční praxi Filologie
73358 7310T171 Španělská filologie Filologie
73368 7310T107 Nizozemská filologie Filologie
73378 7310T182 Ukrajinská filologie Filologie
73407 7310R122 Polonistika Filologie
73408 7310T122 Polonistika Filologie
73419 7310V009 Anglický jazyk a literatura Filologie
7341951 7310V008 Anglický jazyk Filologie
7341952 7310V007 Anglická literatura Filologie
73429 7310V106 Německý jazyk a literatura Filologie
7342951 7310V105 Německý jazyk Filologie
7342952 7310V104 Německá literatura Filologie
7342953 7310V060 Germánské jazyky Filologie
73439 7310V054 Francouzský jazyk a literatura Filologie
7343952 7310V053 Francouzská literatura Filologie
73449 7310V151 Ruský jazyk a literatura Filologie
7344951 7310V150 Ruský jazyk Filologie
7344952 7310V147 Ruská literatura Filologie
7345851 7310T126 Polský jazyk Filologie

Kód JKOV Kód KKOV Název studijního oboru Název kmenového oboru Poznámka
73459 7310V127 Polský jazyk a literatura Filologie
7345951 7310V126 Polský jazyk Filologie
7345952 7310V125 Polská literatura Filologie
73469 7310V138 Románské jazyky a literatura Filologie
7346951 7310V137 Románské jazyky Filologie
7346952 7310V139 Románské literatury Filologie
73477 7310R041 Čeština v komunikaci neslyšících Filologie
73478 7310T041 Čeština v komunikaci neslyšících Filologie
73489 7310V003 Anglická a americká literatura Filologie
73499 7310V162 Slovanská filologie Filologie
7349951 7310V120 Paleoslovenistika a slovanské jazyky Filologie
7349952 7310V163 Slovanské literatury Filologie
73509 7310V113 Novořecký jazyk a literatura Filologie
73519 7310V078 Jazyky zemí Asie a Afriky Filologie
73527 7310R110 Nizozemština Filologie
73539 1103V012 Matematická lingvistika Aplikovaná matematika
73549 7310V116 Obecná lingvistika Filologie
73559 7310V050 Fonetika Filologie
73567 7310R056 Francouzský jazyk s odborným zaměřením Filologie
73587 7310R071 Italský jazyk Filologie
73687 7310R012 Angličtina pro hospodářskou sféru a cestovní ruch Filologie
73697 7310R101 Němčina pro hospodářskou sféru a cestovní ruch Filologie
73707 7310R154 Ruština pro hospodářskou sféru a cestovní ruch Filologie
73717 7310R176 Španělština pro hospodářskou sféru a cestovní ruch Filologie
73727 7310R055 Francouzský jazyk pro podnikatelskou sféru Filologie
73737 7310R152 Ruský jazyk a německý jazyk pro hospodářskou a obchodní sféru Filologie
73747 7310R153 Ruský jazyk a španělský jazyk pro hospodářskou sféru Filologie
73757 7310R011 Angličtina a němčina pro hospodářskou praxi Filologie
73767 7310R010 Angličtina Filologie
7376701 7310R013 Angličtina se zaměřením na aplikovanou ekonomii Filologie
73777 7310R057 Francouzština Filologie
7377701 7310R058 Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii Filologie
73778 7310T057 Francouzština Filologie
73787 7310R074 Japanistika Filologie
73788 7310T074 Japanistika Filologie
73797 7310R023 Baltistika Filologie
73798 7310T023 Baltistika Filologie
74017 7401R006 Tělesná výchova a sport (trenérství, metodika) Tělesná výchova a sport
74018 7401T006 Tělesná výchova a sport (trenérství, metodika) Tělesná výchova a sport
74027 5342R007 Fyzioterapie a ergoterapie Rehabilitace
74028 5342T007 Fyzioterapie a ergoterapie Rehabilitace
74038 7401T003 Rekreologie Tělesná výchova a sport
74049 7403V001 Kinantropologie Kinantropologie
74057 5342R004 Fyzioterapie Rehabilitace
74058 5342T004 Fyzioterapie Rehabilitace
74067 5342R002 Ergoterapie Rehabilitace
74068 5342T002 Ergoterapie Rehabilitace
74077 7401R001 Aplikovaná tělesná výchova Tělesná výchova a sport
74078 7401T001 Aplikovaná tělesná výchova Tělesná výchova a sport
74088 5342T005 Fyzioterapie - rehabilitace Rehabilitace
74097 5342R013 Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených Rehabilitace

Kód JKOV Kód KKOV Název studijního oboru Název kmenového oboru Poznámka
74097 7506R013 Speciální výchova zdravotně postižených Speciální pedagogika
74098 5342T013 Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených Rehabilitace
74108 7401T007 Vojenská tělovýchova Tělesná výchova a sport
74117 5342R010 Rehabilitace a fyzioterapie Rehabilitace
74268 5342T006 Fyzioterapie a algoterapie Rehabilitace
74277 6208R101 Sportovní management Ekonomika a management
75017 7501R008 Pedagogika Pedagogika
7501851 7506T002 Speciální pedagogika Speciální pedagogika
75019 7501V008 Pedagogika Pedagogika
7501951 7506V002 Speciální pedagogika Speciální pedagogika
75029 7501V017 Teorie vyučování předmětům všeobecně vzdělávací a odborné povahy Pedagogika
75038 9115T007 Vojenskopedagogický Vojenské specializace
75048 7507T002 Pedagogika a psychologie Specializace v pedagogice
75058 7501T009 Pedagogika (v kombinaci) Pedagogika
75069 7501V004 Didaktika matematiky Pedagogika
75079 7501V005 Hudební teorie a pedagogika Pedagogika
75117 7507R003 Prezentační a didaktická média Specializace v pedagogice
75118 7507T003 Prezentační a didaktická média Specializace v pedagogice
75218 7501T010 Pedagogika předškolního věku Pedagogika
75228 7501T019 Výchova a vzdělávání dospělých Pedagogika
75228 7501T022 Vzdělávání dospělých Pedagogika
75238 7501T001 Andragogika Pedagogika
75239 7501V001 Andragogika Pedagogika
75247 7506R006 Speciální pedagogika pro mateřské školy Speciální pedagogika
75257 6208R102 Školský management Ekonomika a management
75307 7501R006 Pedagogické poradenství a školní management Pedagogika
75318 7501T020 Vysokoškolská pedagogika Pedagogika
75458 7502T002 Péče o nemocné Sociální péče
75467 7502R009 Sociální péče Sociální péče
75468 7502T009 Sociální péče Sociální péče
75488 7502T003 Pedagogika - sociální péče Sociální péče
75508 7506T001 Logopedie Speciální pedagogika
75517 7502R022 Sociální pracovník Sociální péče
75527 7502R010 Sociální pedagog Sociální péče
75577 7310R058 Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii Filologie JKJ
75617 7507R004 Uměleckopedagogické studium Specializace v pedagogice
7561701 7507R005 Uměleckopedagogické studium - hudební zaměření Specializace v pedagogice
7561702 7507R008 Uměleckopedagogické studium - zaměření výtvarné Specializace v pedagogice
7561703 7507R006 Uměleckopedagogické studium - textilní tvorba Specializace v pedagogice
7561801 7507T005 Uměleckopedagogické studium - hudební zaměření Specializace v pedagogice
75627 7502R011 Sociální pedagogika Sociální péče
7562701 7502R018 Sociální pedagogika - vychovatelství Sociální péče
7562702 7502R016 Sociální pedagogika - sociální práce Sociální péče
7562703 7502R015 Sociální pedagogika - sociální patologie a prevence Sociální péče
7562704 7502R013 Sociální pedagogika - charitativní a sociální práce Sociální péče
7562705 7502R014 Sociální pedagogika - prevence a resocializace Sociální péče
7562706 7502R017 Sociální pedagogika - sociální rehabilitace Sociální péče
75628 7502T011 Sociální pedagogika Sociální péče
75637 7502R008 Sociální patologie a prevence Sociální péče
75647 7506R008 Speciální pedagogika pro nápravná zařízení Speciální pedagogika
75657 7506R011 Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky Speciální pedagogika

Kód JKOV Kód KKOV Název studijního oboru Název kmenového oboru Poznámka
75667 7506R010 Speciální pedagogika pro učitelky MŠ a výchovné pracovníky Speciální pedagogika
75677 7506R007 Speciální pedagogika pro mládež vyžadující zvláštní péči Speciální pedagogika
75678 7506T007 Speciální pedagogika pro mládež vyžadující zvláštní péči Speciální pedagogika
75689 7501V012 Speciální příprava pro učitele Pedagogika
7597751 7502R020 Sociální pedagogika a teologie Sociální péče
76017 7504R090 Učitelství náboženství a etiky Učitelství pro střední školy
76018 7504T090 Učitelství náboženství a etiky Učitelství pro střední školy
76108 7503T104 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ Učitelství pro základní školy
76117 7503R047 Učitelství pro 1. stupeň základní školy Učitelství pro základní školy
7611701 7503R054 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - učitelství ZŠ pro 1.- 4.(5.) post. ročník Učitelství pro základní školy
76118 7503T047 Učitelství pro 1. stupeň základní školy Učitelství pro základní školy
76127 7504R135 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů Učitelství pro střední školy (SŠ)
76128 7503T103 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů Učitelství pro základní školy (ZŠ)
76137 7503R081 Učitelství pro základní umělecké školy Učitelství pro základní školy
7613702 7503R082 Učitelství pro základní umělecké školy - hudební obor Učitelství pro základní školy
76138 7503T081 Učitelství pro základní umělecké školy Učitelství pro základní školy
7613801 7503T083 Učitelství pro základní umělecké školy - výtvarná výchova Učitelství pro základní školy
76147 7504R134 Učitelství všeob.vzděl.předm. pro 2.stupeň ZŠ a učňovské školství Učitelství pro střední školy
76148 7504T134 Učitelství všeob.vzděl.předm. pro 2.stupeň ZŠ a učňovské školství Učitelství pro střední školy
76157 7504R136 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy Učitelství pro střední školy
76158 7504T136 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy Učitelství pro střední školy
76168 7503T061 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a učitelství pro speciální školy Učitelství pro základní školy
76178 7504T086 Učitelství matematiky a technické mechaniky pro SŠ Učitelství pro střední školy
76188 7504T111 Učitelství pro SŠ se všeob.vzděl.předměty - hra na nástroj nebo zpěv Učitelství pro střední školy
76198 7504T038 Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ a SŠ Učitelství pro střední školy
76208 7506T018 Učitelství pro speciální školy Speciální pedagogika
76218 7506T015 Učitelství pro 1. stupeň speciálních škol Speciální pedagogika
76238 7506T016 Učitelství pro 2. stupeň speciálních škol Speciální pedagogika
76257 7506R019 Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči Speciální pedagogika
76258 7506T019 Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči Speciální pedagogika
76267 7503R013 Učitelství cizích jazyků pro základní školy Učitelství pro základní školy
76268 7503T013 Učitelství cizích jazyků pro základní školy Učitelství pro základní školy
76277 7505R001 Pedagog volného času Vychovatelství
76278 7505T001 Pedagog volného času Vychovatelství
76288 7503T001 Magisterské studium k rozšíření učitelské kvalifikace Učitelství pro základní školy (2. st. ZŠ)
76288 7504T011 Magisterské studium k rozšíření učitelské kvalifikace Učitelství pro střední školy (stř. šk.)
76297 7504R016 Souběžné doplňkové pedagogické studium Učitelství pro střední školy
76307 8201R079 Sbormistrovství chrámové hudby Hudební umění
76317 7504R004 Doplňující pedagogické studium Učitelství pro střední školy
76318 7504T004 Doplňující pedagogické studium Učitelství pro střední školy
76328 7506T020 Učitelství pro zvláštní školy a 1. stupeň speciálních ZŠ Speciální pedagogika
76338 7506T017 Učitelství pro 2. stupeň speciálních ZŠ a ZŠ Speciální pedagogika
76348 7503T058 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a cizí jazyk pro 1. stupeň ZŠ Učitelství pro základní školy
76358 7504T033 Učitelství cizích jazyků pro střední školy Učitelství pro střední školy
76367 7504R100 Učitelství odborných předmětů Učitelství pro střední školy
7636701 7504R103 Učitelství odborných předmětů pro učňovské a rodinné školy Učitelství pro střední školy
76368 7504T100 Učitelství odborných předmětů Učitelství pro střední školy
76378 7505T011 Vychovatelství se speciální pedagogikou Vychovatelství
76398 7504T021 Učitelské studium výtvarné výchovy Učitelství pro střední školy
7639801 7504T022 Učitelské studium výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ Učitelství pro střední školy
76407 7531R001 Učitelství pro mateřské školy Předškolní a mimoškolní pedagogika

Kód JKOV Kód KKOV Název studijního oboru Název kmenového oboru Poznámka
76408 7531T001 Učitelství pro mateřské školy Předškolní a mimoškolní pedagogika
76417 7505R008 Vychovatelství Vychovatelství
76418 7505T008 Vychovatelství Vychovatelství
76428 7505T009 Vychovatelství pro osoby vyžadující zvláštní péči Vychovatelství
76447 7505R003 Pedagogika specifických činností ve volném čase Vychovatelství
76487 7505R004 Pedagogika volného času Vychovatelství
7648701 7505R005 Pedagogika volného času - hudební Vychovatelství
7648702 7505R007 Pedagogika volného času - výtvarné Vychovatelství
7648703 7505R006 Pedagogika volného času - tělovýchovné Vychovatelství
76498 7504T047 Učitelství ekonomických předmětů Učitelství pro střední školy
76608 7504T020 Učitelské studium hudební výchovy pro ZŠ,SŠ a ZUŠ Učitelství pro střední školy
76618 7506T005 Speciální pedagogika a psychologie edukativní a školní Speciální pedagogika
7697704 7505R002 Pedagogika - vychovatelství Vychovatelství
77017 7701R005 Psychologie Psychologie
77018 7701T005 Psychologie Psychologie
77019 7701V005 Psychologie Psychologie
7701951 7701V001 Klinická psychologie Psychologie
7701952 7701V002 Obecná psychologie Psychologie
7701953 7701V010 Sociální psychologie Psychologie
7701954 7701V011 Vývojová psychologie Psychologie
77029 7701V003 Pedagogická psychologie Psychologie
77037 7701R006 Psychologie (v kombinaci) Psychologie
77038 7701T006 Psychologie (v kombinaci) Psychologie
77059 7701V007 Psychologie práce Psychologie
77068 7701T004 Psychologické a sociální vědy Psychologie
77078 7701T009 Psychosociální vědy Psychologie
81019 8109V010 Marxisticko-leninská estetika Obecná teorie a dějiny umění a kultury
81029 8106V008 Teorie literatury a dějiny konkrétních národních literatur Teorie a dějiny literatury
8102951 8106V007 Teorie literatury Teorie a dějiny literatury
81039 8102V007 Teorie a dějiny hudby Teorie a dějiny hudebního umění
81049 8101V003 Teorie a dějiny výtvarných umění Teorie a dějiny výtvarných umění
8104951 8101V001 Dějiny výtvarného umění Teorie a dějiny výtvarných umění
81059 8104V007 Teorie a dějiny divadla, filmu, rozhlasu a televize Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií
81069 8109V012 Teorie a dějiny umění Obecná teorie a dějiny umění a kultury
81078 8104T010 Teorie a dějiny literatury, divadla a filmu Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií
81079 8104V010 Teorie a dějiny literatury, divadla a filmu Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií
81089 7501V014 Teorie výtvarné výchovy Pedagogika
81108 8109T003 Dějiny umění (v kombinaci) Obecná teorie a dějiny umění a kultury
81117 8109R002 Dějiny umění Obecná teorie a dějiny umění a kultury
81118 8109T002 Dějiny umění Obecná teorie a dějiny umění a kultury
81129 8104V012 Teorie divadelní tvorby Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií
81139 8106V005 Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky Teorie a dějiny literatury
81149 8102V001 Hudební teorie Teorie a dějiny hudebního umění
81159 8104V013 Teorie filmové a multimediální tvorby Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií
81197 8109R005 Estetika Obecná teorie a dějiny umění a kultury
81198 8109T005 Estetika Obecná teorie a dějiny umění a kultury
81199 8109V005 Estetika Obecná teorie a dějiny umění a kultury
81208 8109T006 Estetika (v kombinaci) Obecná teorie a dějiny umění a kultury
81208 8109T010 Marxisticko-leninská estetika Obecná teorie a dějiny umění a kultury
81218 8101T005 Věda o výtvarném umění Teorie a dějiny výtvarných umění
81237 8106R003 Literární věda a dokumentace literatury Teorie a dějiny literatury

Kód JKOV Kód KKOV Název studijního oboru Název kmenového oboru Poznámka
81238 8106T003 Literární věda a dokumentace literatury Teorie a dějiny literatury
8125751 8102R003 Hudební věda Teorie a dějiny hudebního umění
81258 8102T010 Věda o hudebním umění Teorie a dějiny hudebního umění
8125851 8102T003 Hudební věda Teorie a dějiny hudebního umění
81259 8102V010 Věda o hudebním umění Teorie a dějiny hudebního umění
8125951 8102V003 Hudební věda Teorie a dějiny hudebního umění
81269 8102V006 Skladba a teorie skladby Teorie a dějiny hudebního umění
81277 8102R008 Teorie a provozovací praxe staré hudby Teorie a dějiny hudebního umění
81287 8109R004 Dějiny umění a péče o kulturní dědictví Obecná teorie a dějiny umění a kultury
81297 8102R005 Muzikologie Teorie a dějiny hudebního umění
81318 8104T015 Věda o divadelním, filmovém a televizním umění Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií
81327 8104R001 Divadelní věda Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií
81328 8104T001 Divadelní věda Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií
81329 8104V001 Divadelní věda Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií
81338 8104T004 Filmová věda (v kombinaci) Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií
81347 8104R003 Filmová věda Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií
81348 8104T003 Filmová věda Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií
81349 8104V003 Filmová věda Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií
81358 8109T009 Kulturologie (v kombinaci) Obecná teorie a dějiny umění a kultury
81358 8109T013 Teorie a řízení kultury Obecná teorie a dějiny umění a kultury
81367 8109R008 Kulturologie Obecná teorie a dějiny umění a kultury
81368 8109T008 Kulturologie Obecná teorie a dějiny umění a kultury
81369 8109V008 Kulturologie Obecná teorie a dějiny umění a kultury
81378 8109T007 Komparatistika Obecná teorie a dějiny umění a kultury
81388 8104T008 Teorie a dějiny dramatických umění Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií
81398 8102T007 Teorie a dějiny hudby Teorie a dějiny hudebního umění
82117 8201R039 Hudební umění Hudební umění
8211770 8201R049 Hudební umění - hudební management Hudební umění
8211771 8102R002 Hudební umění - hudební teorie Teorie a dějiny hudebního umění
8211773 8201R043 Hudební umění - duchovní hudba Hudební umění
82118 8201T039 Hudební umění Hudební umění
8211810 8201T058 Hudební umění - skladba Hudební umění
8211820 8201T042 Hudební umění - dirigování Hudební umění
8211821 8201T065 Hudební umění - zvuková tvorba Hudební umění
8211831 8201T064 Hudební umění - zpěv Hudební umění
8211832 8201T056 Hudební umění - operní režie Hudební umění
8211841 8201T052 Hudební umění - klavír Hudební umění
8211842 8201T061 Hudební umění - varhany Hudební umění
8211843 8201T041 Hudební umění - cembalo Hudební umění
8211851 8201T046 Hudební umění - harfa Hudební umění
8211852 8201T048 Hudební umění - housle Hudební umění
8211853 8201T053 Hudební umění - kontrabas Hudební umění
8211854 8201T054 Hudební umění - kytara Hudební umění
8211855 8201T062 Hudební umění - viola Hudební umění
8211856 8201T063 Hudební umění - violoncello Hudební umění
8211860 8201T060 Hudební umění - tuba Hudební umění
8211861 8201T044 Hudební umění - fagot Hudební umění
8211862 8201T045 Hudební umění - flétna Hudební umění
8211863 8201T047 Hudební umění - hoboj Hudební umění
8211864 8201T051 Hudební umění - klarinet Hudební umění
8211865 8201T055 Hudební umění - lesní roh Hudební umění

Kód JKOV Kód KKOV Název studijního oboru Název kmenového oboru Poznámka
8211866 8201T057 Hudební umění - pozoun Hudební umění
8211867 8201T059 Hudební umění - trubka Hudební umění
8211868 8201T040 Hudební umění - bicí nástroje Hudební umění
8211870 8201T049 Hudební umění - hudební management Hudební umění
8211871 8102T002 Hudební umění - hudební teorie Teorie a dějiny hudebního umění
8211872 8201T050 Hudební umění - hudební režie Hudební umění
82119 8201V039 Hudební umění Hudební umění
82127 8202R010 Taneční umění Taneční umění
8212730 8202R013 Taneční umění - taneční pedagogika Taneční umění
82128 8202T010 Taneční umění Taneční umění
8212810 8103T001 Taneční umění - teorie tance Teorie a dějiny tanečního umění
8212820 8202T011 Taneční umění - choreografie Taneční umění
8212830 8202T013 Taneční umění - taneční pedagogika Taneční umění
8212840 8202T012 Taneční umění - nonverbální a komediální divadlo Taneční umění
8212874 8202T014 Taneční umění - zvuková režie Taneční umění
82137 8203R009 Dramatické umění Dramatická umění
8213703 8203R018 Dramatické umění - herectví činoherního divadla Dramatická umění
8213704 8104R002 Dramatické umění - teorie a kritika Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií
8213707 8203R036 Dramatické umění - výchovná dramatika Dramatická umění
8213708 8203R025 Dramatické umění - produkce Dramatická umění
8213710 8203R011 Dramatické umění - činoherní režie Dramatická umění
8213720 8203R012 Dramatické umění - divadelní dramaturgie Dramatická umění
8213730 8203R010 Dramatické umění - činoherní herectví Dramatická umění
8213732 8203R037 Dramatické umění - výchovná dramatika pro neslyšící Dramatická umění
821374 8203R027 Dramatické umění - režie a dramaturgie alternativního a loutkového divadla Dramatická umění
8213741 8203R028 Dramatické umění - režie a dramaturgie se specif. loutkových a alternat. forem Dramatická umění
8213742 8203R021 Dramatické umění - loutkoherectví Dramatická umění
8213744 8203R017 Dramatické umění - herectví alternativního a loutkového divadla Dramatická umění
8213745 8203R035 Dramatické umění - scénografie alternativního a loutkového divadla Dramatická umění
8213746 8203R033 Dramatické umění - scénografie - kostým a maska Dramatická umění
8213747 8203R032 Dramatické umění - scénografie - film a televize Dramatická umění
8213748 8203R019 Dramatické umění - herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku Dramatická umění
8213750 8203R031 Dramatické umění - scénografie Dramatická umění
8213761 8203R013 Dramatické umění - divadelní manažerství Dramatická umění
8213770 8203R023 Dramatické umění - muzikálové herectví Dramatická umění
82138 8203T009 Dramatické umění Dramatická umění
8213801 8203T026 Dramatické umění - režie Dramatická umění
8213802 8203T015 Dramatické umění - dramaturgie Dramatická umění
8213803 8203T018 Dramatické umění - herectví činoherního divadla Dramatická umění
8213804 8104T002 Dramatické umění - teorie a kritika Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií
8213806 8203T020 Dramatické umění - choreografie Dramatická umění
8213807 8203T036 Dramatické umění - výchovná dramatika Dramatická umění
8213808 8203T025 Dramatické umění - produkce Dramatická umění
8213810 8203T029 Dramatické umění - režie činoherního divadla Dramatická umění
8213820 8203T016 Dramatické umění - dramaturgie činoherního divadla Dramatická umění
8213830 8203T010 Dramatické umění - činoherní herectví Dramatická umění
8213831 8203T014 Dramatické umění - dramatická výchova Dramatická umění
8213841 8203T027 Dramatické umění - režie a dramaturgie alternativního a loutkového divadla Dramatická umění
8213841 8203T028 Dramatické umění - režie a dramaturgie se specif. loutkových a alternat. forem Dramatická umění
8213842 8203T021 Dramatické umění - loutkoherectví Dramatická umění
8213843 8203T022 Dramatické umění - loutky - výtvarnictví Dramatická umění

Kód JKOV Kód KKOV Název studijního oboru Název kmenového oboru Poznámka
8213844 8203T017 Dramatické umění - herectví alternativního a loutkového divadla Dramatická umění
8213845 8203T035 Dramatické umění - scénografie alternativního a loutkového divadla Dramatická umění
8213848 8203T019 Dramatické umění - herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku Dramatická umění
8213850 8203T031 Dramatické umění - scénografie Dramatická umění
8213855 8203T034 Dramatické umění - scénografie - multimediální tvorba Dramatická umění
8213860 8203T024 Dramatické umění - organizace a řízeni Dramatická umění
8213870 8203T023 Dramatické umění - muzikálové herectví Dramatická umění
8213880 8203T030 Dramatické umění - rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika Dramatická umění
82147 8204R005 Filmové a televizní umění Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
8214710 8204R013 Filmové a televizní umění - režie Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
8214720 8204R008 Filmové a televizní umění - dramaturgie a scenáristika Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
8214730 8204R007 Filmové a televizní umění - dokumentární tvorba Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
8214740 8204R011 Filmové a televizní umění - kamera Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
8214750 8204R014 Filmové a televizní umění - střihová skladba Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
8214760 8204R010 Filmové a televizní umění - fotografie Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
8214760 8204R016 Fotografie Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
8214761 8204R009 Filmové a televizní umění - fotografická tvorba Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
8214780 8204R015 Filmové a televizní umění - zvuková tvorba Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
8214781 8204R012 Filmové a televizní umění - produkce Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
8214782 8204R006 Filmové a televizní umění - animovaná tvorba Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
82148 8204T005 Filmové a televizní umění Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
8214810 8204T013 Filmové a televizní umění - režie Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
8214820 8204T008 Filmové a televizní umění - dramaturgie a scenáristika Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
8214821 8204T030 Televizní a filmové umění - filmová a televizní scénografie Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
8214830 8204T007 Filmové a televizní umění - dokumentární tvorba Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
8214840 8204T011 Filmové a televizní umění - kamera Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
8214850 8204T014 Filmové a televizní umění - střihová skladba Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
8214860 8204T010 Filmové a televizní umění - fotografie Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
8214880 8204T015 Filmové a televizní umění - zvuková tvorba Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
8214881 8204T012 Filmové a televizní umění - produkce Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
8214882 8204T006 Filmové a televizní umění - animovaná tvorba Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
82158 8206T001 Architektonická tvorba Výtvarná umění
8215801 8206T006 Architektonická tvorba - rekonstrukce architektonických památek Výtvarná umění
8215802 8206T004 Architektonická tvorba - architektura, interiér, scénografie, výstavnictví Výtvarná umění
8215803 8206T005 Architektonická tvorba - architektura, životní a pracovní prostředí Výtvarná umění
8215804 8206T003 Architektonická tvorba - architektura, interiér a nábytková tvorba Výtvarná umění
8215805 8206T002 Architektonická tvorba - architektura a design Výtvarná umění
82167 8206R068 Výtvarné umění Výtvarná umění
8216711 8206R086 Výtvarné umění - malířství - volná tvorba Výtvarná umění
8216721 8206R094 Výtvarné umění - sochařství - volná tvorba Výtvarná umění
8216730 8206R075 Výtvarné umění - grafika Výtvarná umění
8216746 8206R074 Výtvarné umění - grafický design Výtvarná umění
8216747 8206R080 Výtvarné umění - konceptuální tendence Výtvarná umění
8216748 8206R099 Výtvarné umění - video-multimedia-performace Výtvarná umění
8216755 8206R088 Výtvarné umění - oděvní výtvarnictví Výtvarná umění
8216756 8206R096 Výtvarné umění - textilní tvorba Výtvarná umění
82168 8206T068 Výtvarné umění Výtvarná umění
8216801 8206T073 Výtvarné umění - glyptika Výtvarná umění
8216802 8206T083 Výtvarné umění - kresba a grafika Výtvarná umění
8216810 8206T084 Výtvarné umění - malba Výtvarná umění
8216811 8206T086 Výtvarné umění - malířství - volná tvorba Výtvarná umění

Kód JKOV Kód KKOV Název studijního oboru Název kmenového oboru Poznámka
8216812 8206T097 Výtvarné umění - užitá malba Výtvarná umění
8216813 8206T085 Výtvarné umění - malířství - restaurátorství Výtvarná umění
8216821 8206T094 Výtvarné umění - sochařství - volná tvorba Výtvarná umění
8216822 8206T098 Výtvarné umění - užité sochařství Výtvarná umění
8216823 8206T093 Výtvarné umění - sochařství - restaurátorství Výtvarná umění
8216830 8206T075 Výtvarné umění - grafika Výtvarná umění
8216831 8206T077 Výtvarné umění - intermediální tvorba Výtvarná umění
8216832 8206T087 Výtvarné umění - nová média Výtvarná umění
8216841 8206T076 Výtvarné umění - ilustrace a užitá grafika Výtvarná umění
8216842 8206T079 Výtvarné umění - knižní kultura a písmo Výtvarná umění
8216843 8206T089 Výtvarné umění - propagační tvorba a plakát Výtvarná umění
8216844 8206T072 Výtvarné umění - filmová a televizní grafika Výtvarná umění
8216845 8204T033 Výtvarné umění - fotografie Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
8216846 8206T074 Výtvarné umění - grafický design Výtvarná umění
8216847 8206T080 Výtvarné umění - konceptuální tendence Výtvarná umění
8216848 8206T099 Výtvarné umění - video-multimedia-performace Výtvarná umění
8216850 8206T092 Výtvarné umění - sklo v architektuře Výtvarná umění
8216851 8206T078 Výtvarné umění - keramika a porcelán Výtvarná umění
8216852 8206T091 Výtvarné umění - sklářské výtvarnictví Výtvarná umění
8216853 8206T082 Výtvarné umění - kov a šperk Výtvarná umění
8216854 8206T090 Výtvarné umění - prostorová tvorba textilu a alternativních technik Výtvarná umění
8216855 8206T088 Výtvarné umění - oděvní výtvarnictví Výtvarná umění
8216856 8206T096 Výtvarné umění - textilní tvorba Výtvarná umění
8216857 8206T081 Výtvarné umění - kostým Výtvarná umění
8216861 8206T070 Výtvarné umění - design výrobků Výtvarná umění
8216862 8206T071 Výtvarné umění - design výrobků a dopravních prostředků Výtvarná umění
8216863 8206T095 Výtvarné umění - strojírenský design a pracovní prostředí Výtvarná umění
8216864 8206T069 Výtvarné umění - design obuvi Výtvarná umění
82177 8206R043 Průmyslový design Výtvarná umění
82178 8206T043 Průmyslový design Výtvarná umění
82187 8206R047 Restaurátorství textilií Výtvarná umění
82197 8206R025 Knižní grafika Výtvarná umění
82207 8206R064 Užité umění Výtvarná umění
8220701 8206R065 Užité umění v oborech sklo, keramika, textil Výtvarná umění
82217 8206R041 Oděvní výtvarnictví Výtvarná umění
82227 8206R063 Užitá malba Výtvarná umění
82257 8206R054 Sklo ve výrobní práci Výtvarná umění
82267 8201R035 Hudebně dramatické umění Hudební umění
82277 8202R005 Tanec Taneční umění
8227701 8202R006 Tanec - tanec klasický Taneční umění
8227702 8202R007 Tanec - tanec moderní Taneční umění
82287 8201R090 Zpěv Hudební umění
82297 8201R034 Hudba Hudební umění
82387 8206R042 Propagační a reklamní tvorba Výtvarná umění
82397 8206R044 Ražená medaile a mince Výtvarná umění
82467 8109R011 Sdružená uměnovědní studia Obecná teorie a dějiny umění a kultury
82517 8204R031 Tvůrčí fotografie Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
82518 8204T031 Tvůrčí fotografie Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
82527 8206R024 Knižní a propagační grafika Výtvarná umění
82537 8206R062 Tvorba uměleckého skla Výtvarná umění
82547 8206R026 Knižní kultura Výtvarná umění

Kód JKOV Kód KKOV Název studijního oboru Název kmenového oboru Poznámka
82558 8103T002 Taneční věda Teorie a dějiny tanečního umění
82559 8103V002 Taneční věda Teorie a dějiny tanečního umění
82617 8206R045 Reklamní a agenturní služby Výtvarná umění
82627 8204R032 Videoreportér, producent Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
82657 8206R060 Textilní výtvarník Výtvarná umění
82667 8206R017 Grafický design a realizace tiskovin Výtvarná umění
82677 8206R039 Obalový a grafický design Výtvarná umění
82687 8206R040 Oděvní návrhářství Výtvarná umění
82697 8206R009 Design herních předmětů Výtvarná umění
82707 8206R051 Řezbářství a restaurování dřeva Výtvarná umění
82717 8204R023 Organizace výroby AVD Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
82727 8204R003 Animovaný film Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
82737 8203R038 Dramatické umění a moderování Dramatická umění
82757 8206R046 Reklamní tvorba Výtvarná umění
82758 8206T046 Reklamní tvorba Výtvarná umění
82767 8206R037 Marketingové komunikace Výtvarná umění
82768 8206T037 Marketingové komunikace Výtvarná umění
82777 8203R063 Textové komunikace Dramatická umění
82778 8203T063 Textové komunikace Dramatická umění
8297701 8206R058 Sochařství a restaurování kamene Výtvarná umění
8299702 8204R034 Výtvarné zpracování animovaného filmu Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
8299704 8204R020 Obraz a zvuk ve filmové a televizní tvorbě Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
8299706 8206R030 Konzervace a restaurování nástěnné malby Výtvarná umění
8299707 8206R029 Konzervace a restaurování kamene Výtvarná umění
8299712 8204R023 Organizace výroby AVD Filmové, televizní a fotografické umění a nová média JKJ
8299713 8204R003 Animovaný film Filmové, televizní a fotografické umění a nová média JKJ
8299714 8203R038 Dramatické umění a moderování Dramatická umění JKJ
8299715 8206R031 Konzervace a restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů Výtvarná umění
8299716 8204R021 Obraz a zvuk ve filmové, televizní a rozhlasové tvorbě Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
8299717 8204R022 Organizace filmové, televizní a rozhlasové tvorby Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
91119 9101V004 Vševojskové problémy vojenského umění Teorie obrany státu
91129 2304V008 Vojenská technika, zbraně a munice Vojenská technika strojní
9112951 2304V007 Vojenská technika Vojenská technika strojní
91139 9108V002 Použití druhů vojsk, týlové a technické zabezpečení Vojenská logistika
91149 9111V003 Zbraně hromadného ničení, ochrana proti nim Ochrana vojsk a obyvatel
91308 9109T003 Motostřelecký Teorie řízení a bojového použití jednotek pozemního vojska
91308 9109T015 Velitel mechanizovaných jednotek - manažer Teorie řízení a bojového použití jednotek pozemního vojska (motostř.)
91318 9109T007 Tankový Teorie řízení a bojového použití jednotek pozemního vojska
91318 9109T016 Velitel mechanizovaných jednotek - manažer Teorie řízení a bojového použití jednotek pozemního vojska (tank.)
91338 9109T005 Průzkumný Teorie řízení a bojového použití jednotek pozemního vojska
91338 9109T017 Velitel průzkumných jednotek - manažer Teorie řízení a bojového použití jednotek pozemního vojska
91358 9109T006 Raketového vojska a dělostřelectva Teorie řízení a bojového použití jednotek pozemního vojska
91358 9109T010 Velitel dělostřeleckých jednotek - manažer Teorie řízení a bojového použití jednotek pozemního vojska
91368 9109T021 Vojska protivzdušné obrany Teorie řízení a bojového použití jednotek pozemního vojska
91378 9109T018 Velitel ženijních jednotek - manažer Teorie řízení a bojového použití jednotek pozemního vojska
91378 9109T022 Ženijní Teorie řízení a bojového použití jednotek pozemního vojska
91398 2611T023 Spojovací systémy Vojenská technika - elektrotechnická
91408 2304T011 Zbraňové systémy Vojenská technika strojní
91438 2306T014 Systémy vojska protivzdušné obrany státu Letecká a raketová technika
91438 2306T015 Vojska PVO státu Letecká a raketová technika
91478 2306T005 Letecký Letecká a raketová technika

Kód JKOV Kód KKOV Název studijního oboru Název kmenového oboru Poznámka
91498 2306T006 Letecký pilotní Letecká a raketová technika
91517 9507R002 Zdravotnický management Vojenský zdravotnický management (voj.)
91578 2611T016 Radiotechnický Vojenská technika - elektrotechnická
91588 9109T020 Vojenský výcvik, zpravodajství a výchova velitelů Teorie řízení a bojového použití jednotek pozemního vojska
91598 9109T002 Manažerství a velení vojenským jednotkám Teorie řízení a bojového použití jednotek pozemního vojska
96018 9109T004 Procesní manažer Teorie řízení a bojového použití jednotek pozemního vojska
96018 9109T019 Velitelsko-štábní Teorie řízení a bojového použití jednotek pozemního vojska
97608 9109T001 Inženýrsko-štábní Teorie řízení a bojového použití jednotek pozemního vojska
98708 9115T004 Organizátorsko-ekonomický Vojenské specializace

Návrat na úvodní stranu číselníků