MCPR Výsledek přijímacího řízení - jen platné záznamy

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
10 Přijat na základě přijímací zkoušky Přijat na zákl.přij.zk. 1.1.2001
11 Přijat bez přijímací zkoušky Přijat bez přij.zkoušky 1.1.2001
12 Přijat dodatečně (po odvolání, po přezkumném řízení, apod.) Přijat po odvol.,dodateč. 1.1.2001
14 Přijat z předchozího vysokoškolského studia (přestup) Přijat přestupem 1.11.2019
15 Přijat z kurzů celoživotního vzdělávání Přijat z CŽV 1.11.2019
20 Nepřijat pro neprospěch u přijímací zkoušky Nepřijat-neprosp.přij.zk. 1.1.2001
22 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru/studijního programu Nepřijat-nedost.kapac.ob. 1.1.2001
23 Nepřijat pro nedoložení požadovaného předchozího vzdělání Nepřijat-nedost.vzdělání 1.11.2019
24 Nepřijat pro nesplnění dalších podmínek přijetí Nepřijat-další podmínky 1.11.2019
30 Přijímací řízení zrušeno pro nedostatek uchazečů Př.řiz.zrušeno,nedost.uch 5.11.2009
32 Přijímací řízení zrušeno z administrativních důvodů Př.říz.zruš.-admin.důvody 1.1.2013
90 Nedostavil se k přijímacímu řízení Nedostavil se k přij.říz. 15.4.1993

Data ke stažení ve formátu .XML
(pro uložení souboru klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a zvolte "Uložit cíl jako")

Návrat na úvodní stranu číselníků