AKVO Studijní obory vysokých škol (KKOV, 8místné) - jen platné záznamy

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
1101R006 Deskriptivní geometrie Deskriptivní geometrie 1.1.2003
1101R008 Diskrétní matematika Diskrétní matematika 1.1.2003
1101R014 Matematická analýza Matematická analýza 11047 1.1.2003
1101R016 Matematika Matematika 11617 1.1.2003
1101R018 Matematika a její aplikace (zaměření matematická analýza) Matem.,aplikace(analýza) 1.1.2003
1101R019 Matematika a její aplikace - matematická analýza Matem.,aplikace-m.analýza 1.1.2003
1101R020 Matematika pro víceoborové studium Mat.-viceob.studium 1.1.2003
1101R022 Numerická matematika Numerická matematika 11817 1.1.2003
1101R023 Obecná matematika Obecná matematika 1.1.2003
1101R029 Profesní matematika Profesní matematika 1.1.2003
1101R031 Statistika a analýza dat Statistika,analýza dat 1.1.2003
1101R032 Statistika a analýza dat profesní Statist,anal.dat profesní 1.1.2003
1101R044 Matematická studia Matematická studia 5.6.2005
1101R046 Matematika pro vzdělávání Matematika pro vzdělávání 30.1.2008
1101R048 Matematika pro přírodní vědy Matem.pro přírodní vědy 30.1.2008
1101R049 Matematika a finanční studia Matem.a finanční studia 30.1.2008
1101R050 Matematické výpočty a modelování Mat.výpočty a modelování 25.11.2008
1101R051 Matematika a management Matematika a management 25.11.2008
1101R052 Matematika a její použití v přírodních vědách Matem., její použ.v př.v. 28.1.2009
1101T002 Algebra a diskrétní matematika Algebra,diskrétní matem. 1.1.2003
1101T004 Algebra a teorie čísel Algebra,teorie čísel 1.1.1999
1101T008 Diskrétní matematika Diskrétní matematika 1.1.2003
1101T009 Geometrie Geometrie 1103851 1.1.2003
1101T010 Geometrie a globální analýza Geometrie,glob.analýza 29.2.2012
1101T011 Geometrie a topologie Geometrie,topologie 1.1.1999
1101T014 Matematická analýza Matematická analýza 11048 1.1.2003
1101T016 Matematika Matematika 11618 1.1.2003
1101T018 Matematika a její aplikace (zaměření matematická analýza) Matem.,aplikace(analýza) 1.1.2003
1101T019 Matematika a její aplikace - matematická analýza Matem.,aplikace-m.analýza 1.1.2003
1101T021 Matematika s informatikou Matematika s informatikou 1.1.2003
1101T022 Numerická matematika Numerická matematika 11818 1.1.2003
1101T027 Pravděpodobnost a matematická statistika Pravd.,matem.statistika 11068 1.1.2003
1101T028 Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie Pravd.,mat.stat.ekonomet. 1.1.2003
1101T030 Přibližné a numerické metody Přibližné,numer.metody 11058 1.1.2003
1101T031 Statistika a analýza dat Statistika,analýza dat 1.1.2003
1101T037 Diskrétní matematika a optimalizace Diskr.matemat.,optimaliz. 1.1.2003
1101T039 Matematické struktury Matematické struktury 1.1.2003
1101T040 Matematika - filozofie Matematika-filozofie 1.1.2003
1101T041 Numerická a výpočtová matematika Numerická,výpočt.matemat. 1.1.2003
1101T042 Teoretická matematika a matematická fyzika a teorie systémů Teoret.mat.,mat.fyzika 1.1.2003
1101T043 Výpočtová matematika Výpočtová matematika 1.1.2003
1101T049 Matematika a finanční studia Matem.a finanční studia 26.2.2016
1101T051 Matematika a management Matematika a management 25.11.2008
1101V001 Algebra Algebra 1102951 1.1.2003
1101V003 Algebra a geometrie Algebra,geometrie 1.1.2003
1101V004 Algebra a teorie čísel Algebra,teorie čísel 11029 1.1.2003
1101V005 Algebra, teorie čísel a matematická logika Alg.,teor.čísel,mat.log. 1.1.2003
1101V007 Diferenciální a integrální rovnice, teorie potenciálu Dif.,integr.rov.,t.poten. 11139 1.1.2003
1101V008 Diskrétní matematika Diskrétní matematika 1112951 1.1.2003
1101V009 Geometrie Geometrie 1103951 1.1.2003

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
1101V010 Geometrie a globální analýza Geometrie,glob.analýza 11119 1.1.2003
1101V011 Geometrie a topologie Geometrie,topologie 11039 1.1.2003
1101V012 Geometrie, topologie a globální analýza Geometrie,top.,glob.anal. 1.1.2003
1101V013 Kombinatorika a diskrétní matematika Kombin.,diskr.matematika 11129 1.1.2003
1101V014 Matematická analýza Matematická analýza 11049 1.1.2003
1101V015 Matematická logika Matematická logika 11019 1.1.2003
1101V024 Obecná matematika a informatika Obecná matematika,inform. 11189 1.1.2003
1101V025 Obecné otázky matematiky Obecné otázky matematiky 1.1.2003
1101V026 Obecné otázky matematiky a informatiky Obecné ot.matem.,inform. 1.1.2003
1101V027 Pravděpodobnost a matematická statistika Pravd.,matem.statistika 11069 1.1.2003
1101V030 Přibližné a numerické metody Přibližné,numer.metody 11059 1.1.2003
1101V032 Statistika a analýza dat profesní Statis.,analýza dat prof. 1.1.2003
1101V033 Teorie čísel Teorie čísel 1102952 1.1.2003
1101V034 Teorie funkcí a funkcionální analýza Teorie funkcí,funkc.anal. 11149 1.1.2003
1101V035 Topologie a obecné struktury Topologie,obecné strukt. 1103952 1.1.2003
1101V036 Vědecko-technické výpočty Vědecko-technické výpočty 11179 1.1.2003
1101V038 Geometrie a topologie, globální analýza a obecné struktury Geo,topol,glob.an,ob.str. 1.1.2003
1101V045 Globální analýza a matematická fyzika Glob.analýza a mat.fyzika 18.6.2007
1101V047 Pravděpodobnost , statistika a matematické modelování Pravděp.,stat.a mat.mod. 21.11.2007
1101V053 Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika /Probability... Pravděp.,stat.,ekonometr. 17.7.2013
1103R001 Aplikace informatiky a výpočetní techniky Aplikace informatiky,VT 1.1.2003
1103R002 Aplikace matematiky v ekonomii Aplikace matem.-ekonomie 11737 1.1.2003
1103R004 Aplikovaná matematika Aplikovaná matematika 11567 1.1.2003
1103R005 Aplikovaná matematika - geografie Aplik.matem.-geografie 11357 1.1.2003
1103R006 Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací Aplik.matem.-kriz.situace 1.1.2003
1103R007 Aplikovaná statistika Aplikovaná statistika 8.4.2009
1103R008 Finanční a pojistná matematika Finanční,pojistná matem. 1.1.2003
1103R009 Finanční matematika a výpočetní technika Finanč.matem.,výp.tech. 1.1.2003
1103R014 Matematické metody v aplikovaných vědách a ve vzdělávání Mat.met.-aplikvěd.,vzděl. 1.1.2003
1103R015 Matematické modelování Matematické modelování 11467 1.1.2003
1103R017 Matematika - ekonomie Matematika-ekonomie 1.1.2003
1103R018 Matematika a její aplikace Matematika,její aplikace 1.1.2003
1103R021 Počítačová matematika Počítačová matematika 1.1.2003
1103R022 Pojistná matematika Pojistná matematika 11627 1.1.2003
1103R023 Matematické a počítačové metody zpracování informací Mat.,počítač.met.zpr.inf. 1.1.2003
1103R024 Finanční matematika Finanční matematika 1.1.2003
1103R025 Matematika a počítače v praxi Matem.,počítače v praxi 1.1.2003
1103R026 Matematika v obchodování a podnikání Matem.-obchod.,podnikání 1.1.2003
1103R030 Matematika a ekonomie Matematika a ekonomie 1.4.2004
1103R031 Výpočetní matematika Výpočetní matematika 13.9.2005
1103R032 Statistické a počítačové modelování Stat. a poč.modelování 13.9.2005
1103R034 Investiční poradenství Investiční poradenství 18.6.2007
1103R037 Aplikovaná matematika pro víceoborové studium Aplik.matematika,víceob. 21.2.2011
1103R040 Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví Matem.-ekon.,bank./pojiš. 20.5.2013
1103R041 Matematika pro informační technologie /Mathematics for Information Technologies/ Matem.pro inf.technologie 19.10.2015
1103T002 Aplikace matematiky v ekonomii Aplikace matem.-ekonomie 11738 1.1.2003
1103T004 Aplikovaná matematika Aplikovaná matematika 11568 1.1.2003
1103T006 Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací Aplik.matem.-kriz.situace 1.1.2003
1103T007 Aplikovaná statistika Aplikovaná statistika 11598 1.1.2003
1103T008 Finanční a pojistná matematika Finanční,pojistná matem. 1.1.2003
1103T011 Matematická fyzika Matematická fyzika 1.1.2003

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
1103T012 Matematická lingvistika Matematická lingvistika 1.1.2004
1103T013 Matematické a počítačové modelování Matem.,počítač.modelování 1.1.2003
1103T016 Matematické modelování a numerické metody Matem.model.,numer.metody 1.1.2003
1103T017 Matematika - ekonomie Matematika-ekonomie 1.1.2003
1103T018 Matematika a její aplikace Matematika,její aplikace 1.1.2003
1103T019 Matematika a její aplikace (zaměření) Matem.,její aplikace-zam. 1.1.2003
1103T020 Počítačová geometrie Počítačová geometrie 1.1.2003
1103T021 Počítačová matematika Počítačová matematika 1.1.2003
1103T023 Matematické a počítačové metody zpracování informací Mat.,počítač.met.zpr.inf. 15.6.2005
1103T024 Finanční matematika Finanční matematika 18.6.2008
1103T027 Matematické a počítačové modelování ve fyzice a technice Mat.,počít.model.-F,tech. 1.1.2003
1103T028 Matematické modelování ve fyzice a technice Matem.model.ve F,tech. 1.1.2003
1103T029 Matematické a počítačové modelování ve fyzice a v technice Mat.,poč.model.-F,v tech. 1.1.2003
1103T031 Výpočetní matematika Výpočetní matematika 13.9.2005
1103T035 Matematické modely a jejich aplikace Mat.modely, jejich aplik. 30.1.2008
1103T037 Aplikovaná matematika pro víceoborové studium Aplik.matematika,víceob. 21.2.2011
1103T038 Matematické modelování a numerické výpočty Matem.model.a numer.výp. 20.12.2011
1103T041 Matematika pro informační technologie /Mathematics for Information Technologies/ Matem.pro inf.technologie 19.10.2015
1103V003 Aplikovaná algebra Aplikovaná algebra 1.1.2003
1103V004 Aplikovaná matematika Aplikovaná matematika 11569 1.1.2003
1103V008 Finanční a pojistná matematika Finanční,pojistná matem. 11439 1.1.2003
1103V010 Fuzzy modelování Fuzzy modelování 1.1.2003
1103V011 Matematická fyzika Matematická fyzika 1.1.2003
1103V012 Matematická lingvistika Matematická lingvistika 73539 1.1.2003
1103V013 Matematické a počítačové modelování Matem.,počítač.modelování 11329 1.1.2003
1103V033 Matematika v elektroinženýrství Matematika v elektroinž. 18.6.2007
1103V035 Matematické modely a jejich aplikace Mat.modely ,jejich aplik. 30.1.2008
1103V036 Výpočetní a aplikovaná matematika Výpočetní a aplik.matem. 23.7.2010
1103V039 Aplikovaná matematika a Fuzzy modelování Aplik.matem.,Fuzzy model. 20.12.2012
1201R004 Geologie Geologie 1.1.2003
1201R005 Geologie - muzeologie Geologie-muzeologie 12227 1.1.2003
1201R007 Geologie pro kombinaci s archeologií Geologie-komb.s archeol. 1.1.2003
1201R008 Geologie pro víceoborové studium Geologie-víceobor.studium 1.1.2003
1201R009 Geologie, hydrogeologie a geochemie Geologie,hydrog.,geoch. 12067 1.1.2003
1201R011 Muzeologická geologie Muzeologická geologie 1.1.2003
1201R014 Geologie a životní prostředí Geologie a život. prostř. 7.6.2005
1201R015 Praktická geobiologie Praktická geobiologie 13.9.2005
1201R016 Environmentální geologie Environmentální geologie 2.4.2008
1201R017 Správní geologie Správní geologie 2.4.2008
1201R018 Geotechnologie Geotechnologie 16.12.2009
1201R020 Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání Geolog.,ochr.ŽP pro vzd. 17.7.2012
1201T002 Geochemie, základní a ložisková geologie Geochemie,zákl.,lož.geol. 12218 1.1.2003
1201T003 Geologické vědy se zaměřeními Geologické vědy se zaměř. 1.1.1999
1201T004 Geologie Geologie 12018 1.1.2003
1201T006 Geologie a geochemie Geologie,geochemie 12068 1.1.2003
1201T007 Geologie pro kombinaci s archeologií Geologie-komb.s archeol. 1.1.2003
1201T009 Geologie, hydrogeologie a geochemie Geologie,hydrog.,geoch. 12068 1.1.2003
1201T012 Paleontologie Paleontologie 1.1.1999
1201T016 Environmentální geologie Environmentální geologie 2.4.2008
1201T019 Geobiologie Geobiologie 17.10.2011
1201T021 Environmental Geosciences Environmental Geosciences 6.10.2014

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
1201V001 Geochemie Geochemie 12059 1.1.2003
1201V003 Geologické vědy se zaměřeními Geologické vědy se zaměř. 12119 1.1.2003
1201V004 Geologie Geologie 12019 1.1.2003
1201V010 Mineralogie a petrografie Mineralogie,petrografie 12109 1.1.2003
1201V012 Paleontologie Paleontologie 12209 1.1.2003
1201V013 Geologie se zaměřeními Geologie se zaměřeními 1.1.2003
1201V022 Geologické vědy /Geological Sciences/ Geologické vědy 11.5.2015
1202R001 Geologie a ochrana životního prostředí Geologie,ochrana ŽP 1.1.2003
1202R010 Geologie aplikovaná a environmentální Geologie aplik.a environ. 20.12.2011
1202R011 Povrchová a podzemní voda Povrchová a podzem.voda 29.7.2016
1202T003 Hydrogeologie Hydrogeologie 12028 1.1.2003
1202T004 Inženýrská geologie Inženýrská geologie 12038 1.1.2003
1202T005 Inženýrská geologie a hydrogeologie Inženýr.geol.,hydrogeol. 12098 1.1.2003
1202T007 Užitá geofyzika Užitá geofyzika 12088 1.1.2003
1202T008 Aplikovaná geologie Aplikovaná geologie 1.1.2003
1202T010 Geologie aplikovaná a environmentální Geologie aplik.a environ. 20.5.2013
1202T012 Hydrologie a hydrogeologie Hydrologie a hydrogeolog. 29.7.2016
1202V002 Geologie aplikovaná - užitá geofyzika a geologie ŽP Užitá geofyz.,geolog.ŽP 12129 1.1.2003
1202V003 Hydrogeologie Hydrogeologie 12029 1.1.2003
1202V004 Inženýrská geologie Inženýrská geologie 12039 1.1.2003
1202V006 Ložisková geologie a užitá geofyzika Ložisk.geol.,už.geofyzika 12049 1.1.2003
1202V008 Aplikovaná geologie Aplikovaná geologie 1.1.2003
1202V009 Aplikovaná geologie se zaměřeními Aplik.geologie se zam. 1.1.2003
1301R001 Ekonomická a regionální geografie Ekonomická,region.geogr. 13127 1.1.2003
1301R004 Fyzická geografie a geoekologie Fyzická geogr,geoekologie 1.1.2003
1301R005 Geografie Geografie 1.1.2003
1301R006 Geografie - geoinformatika Geografie-geoinformatika 13157 1.1.2003
1301R007 Geografie a kartografie Geografie,kartografie 13137 1.1.2003
1301R008 Geografie pro víceoborové studium Geografie-víceob.studium 1.1.2003
1301R009 Politická a kulturní geografie Politická,kulturní geogr. 1.1.2003
1301R010 Prostorové struktury a hospodářský rozvoj regionu Prost.strukt.,hosp.r.reg. 13377 1.1.2003
1301R012 Regionální geografie Regionální geografie 7.6.2005
1301R015 Sociální geografie a regionální rozvoj Sociál.geogr,region.rozv. 1.1.2003
1301R019 Geografie střední Evropy Geografie střední Evropy 1.12.2004
1301R020 Geografie a regionální rozvoj Geografie a reg. rozvoj 12.9.2006
1301R021 Geografie pro veřejnou správu Geografie pro veř. správu 28.11.2006
1301R022 Aplikovaná geografie Aplikovaná geografie 28.11.2006
1301R023 Fyzická geografie a geoinformatika Fyz.geografie a geoinform 22.7.2011
1301R025 Environmentální studia a udržitelný rozvoj Environ.stud,udrž.rozvoj 14.10.2013
1301R026 Ekonomická geografie a regionální rozvoj Ekonom.geograf.,reg.rozv. 7.5.2014
1301R027 Sociální geografie a geoinformatika Soc.geografie,geoinform. 9.10.2014
1301T001 Ekonomická a regionální geografie Ekonomická,region.geogr. 13128 1.1.2003
1301T003 Fyzická geografie Fyzická geografie 13018 1.1.2003
1301T004 Fyzická geografie a geoekologie Fyzic.geogr.,geoekologie 13088 1.1.2003
1301T005 Geografie Geografie 13148 1.1.2003
1301T006 Geografie - geoinformatika Geografie-geoinformatika 29.4.2003
1301T007 Geografie a kartografie Geografie,kartografie 13138 1.1.2003
1301T009 Politická a kulturní geografie Politická,kulturní geogr. 1.1.2003
1301T010 Prostorové struktury a hospodářský rozvoj regionu Prost.strukt.,hosp.r.reg. 13378 1.1.2003
1301T011 Regionální a politická geografie Regionál.,polit.geografie 1.1.2003
1301T012 Regionální geografie Regionální geografie 13038 1.1.2003

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
1301T013 Regionální geografie a regionální rozvoj Regionál.geografie,rozvoj 1.1.2003
1301T014 Sociální geografie Sociální geografie 13108 1.1.2003
1301T015 Sociální geografie a regionální rozvoj Sociální geogr.,reg.rozv. 13098 1.1.2003
1301T018 Geografie - aplikovaná geoinformatika Geografie-aplik.geoinf. 1.1.2004
1301T020 Geografie a regionální rozvoj Geografie a reg. rozvoj 12.9.2006
1301T022 Aplikovaná geografie Aplikovaná geografie 2.4.2008
1301T024 Modelování v environmentální geografii Model.v environ.geograf. 17.7.2013
1301T026 Ekonomická geografie a regionální rozvoj Ekonom.geograf.,reg.rozv. 7.5.2014
1301T028 Globální migrační a rozvojová studia Globál.migr.,rozvoj.stud. 9.10.2014
1301T029 Krajina a společnost Krajina a společnost 26.2.2016
1301V002 Ekonomická geografie Ekonomická geografie 13029 1.1.2003
1301V003 Fyzická geografie Fyzická geografie 13019 1.1.2003
1301V004 Fyzická geografie a geoekologie Fyzic.geogr.,geoekologie 1.1.2003
1301V009 Politická a kulturní geografie Politická,kulturní geogr. 6.2.2007
1301V011 Regionální a politická geografie Regionál.,polit.geografie 13079 1.1.2003
1301V012 Regionální geografie Regionální geografie 13039 1.1.2003
1301V013 Regionální geografie a regionální rozvoj Regionál.geografie,rozvoj 13069 1.1.2003
1301V015 Sociální geografie a regionální rozvoj Sociál.geog.,region.rozv. 1.1.2003
1301V016 Socioekonomická geografie a regionální rozvoj Socioek.geogr.,reg.rozvoj 1306951 1.1.2003
1301V017 Environmentální geografie Environmentální geografie 1.1.2003
1301V026 Ekonomická geografie a regionální rozvoj Ekonom.geograf.,reg.rozv. 5.8.2016
1302R002 Geografická kartografie a geoinformatika Geogr.kartogr.,geoinform. 1.1.2003
1302R003 Geoinformatika a regionální rozvoj Geoinfor.,regionál.rozvoj 1.1.2003
1302R004 Geoinformatika a trvalá udržitelnost Geoinfor.,trvalá udržit. 1.1.2003
1302R006 Kartografie a geoinformatika Kartografie,geoinformat. 1.1.2003
1302R009 Geoinformatika a geografie Geoinformatika a geograf. 24.4.2007
1302R012 Aplikovaná geografie a geoinformatika Aplik.geograf.a geoinfor. 20.12.2011
1302T002 Geografická kartografie a geoinformatika Geogr.kartogr.,geoinform. 1.1.2003
1302T005 Kartografie Kartografie 1.1.1999
1302T006 Kartografie a geoinformatika Kartografie,geoinformat. 13168 1.1.2003
1302T008 Matematická kartografie Matematická kartografie 13118 1.1.2003
1302T010 Geoinformatika Geoinformatika 24.4.2007
1302V001 Geodézie Geodézie 11509 1.1.2003
1302V005 Kartografie Kartografie 13049 1.1.2003
1302V006 Kartografie a geoinformatika Kartografie,geoinformat. 1.1.2003
1302V007 Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země Kart,geoinf,dálk.průzk.Z. 13059 1.1.2003
1302V011 Geoinformatika a kartografie Geoinformatika,kartograf. 24.4.2007
1303R001 Demografie Demografie 1.4.2004
1303R002 Demografie s ekonomií Demografie s ekonomií 13247 1.1.2003
1303R004 Demografie se sociální geografií Demografie se soc.geogr. 13257 1.1.2003
1303R005 Demografie se sociologií Demografie se sociologií 13237 1.1.2003
1303T001 Demografie Demografie 13218 1.1.2003
1303T002 Demografie s ekonomií Demografie s ekonomií 13248 1.1.2003
1303T003 Demografie s geografií Demografie s geografií 13228 1.1.2003
1303T005 Demografie se sociologií Demografie se sociologií 13238 1.1.2003
1303V001 Demografie Demografie 13219 1.1.2003
1401R001 Anorganická a bioanorganická chemie Anorg.,bioanorg.chemie 14227 1.1.2003
1401R002 Anorganická chemie Anorganická chemie 14017 1.1.2003
1401T001 Anorganická a bioanorganická chemie Anorg.,bioanorg.chemie 14228 1.1.2003
1401T002 Anorganická chemie Anorganická chemie 14018 1.1.2003
1401V002 Anorganická chemie Anorganická chemie 14019 1.1.2003

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
1402R001 Organická chemie (obec.) Organická chemie 14027 1.1.2003
1402T001 Organická chemie (obec.) Organická chemie 14028 1.1.2003
1402V001 Organická chemie (obec.) Organická chemie 14029 1.1.2003
1403R001 Analytická chemie (obec.) Analytická chemie 14037 1.1.2003
1403R002 Klinická a toxikologická analýza Klin.,toxikolog.analýza 14547 1.1.2003
1403R003 Analytický chemik - manažer chemické laboratoře Analytický chemik 24.4.2006
1403T001 Analytická chemie (obec.) Analytická chemie 14038 1.1.2003
1403T002 Klinická a toxikologická analýza Klinic.,toxikolog.analýza 1.1.2003
1403V001 Analytická chemie (obec.) Analytická chemie 14039 1.1.2003
1403V004 Analytická chemie heterogenních systémů Analyt.chem.heterog.syst. 30.4.2012
1404R001 Fyzikální chemie (obec.) Fyzikální chemie 14047 1.1.2003
1404R002 Fyzikální chemie - modelování fyzikálně-chemických procesů Model.fyzik.-chem.procesů 1404701 1.1.2003
1404T001 Fyzikální chemie (obec.) Fyzikální chemie 14048 1.1.2003
1404T003 Fyzikální chemie povrchů Fyzikální chemie povrchů 1.1.2004
1404V001 Fyzikální chemie (obec.) Fyzikální chemie 14049 1.1.2003
1405R002 Makromolekulární chemie Makromolekulární chemie 1.1.2003
1405T002 Makromolekulární chemie Makromolekulární chemie 14058 1.1.2003
1405V001 Chemie makromolekulárních látek Chemie makromolek.látek 1.1.2003
1405V002 Makromolekulární chemie Makromolekulární chemie 14059 1.1.2003
1405V003 Chemie makromolekulárních materiálů Chemie makromol.materiálů 13.10.2011
1406R001 Aplikovaná biochemie Aplikovaná biochemie 14157 1.1.2003
1406R002 Biochemie Biochemie 14107 1.1.2003
1406R007 Biologická chemie /Biological Chemistry/ Biologická chemie 25.4.2006
1406R009 Chemoinformatika a bioinformatika Chemoinform.a bioinform. 21.11.2007
1406R012 Biotechnologie a genové inženýrství Biotechnolog.,genové inž. 17.7.2013
1406T002 Biochemie Biochemie 14108 1.1.2003
1406T004 Biomolekulární chemie Biomolekulární chemie 1.1.2003
1406T007 Biologická chemie /Biological Chemistry/ Biologická chemie 12.5.2010
1406T008 Analytická biochemie Analytická biochemie 25.4.2006
1406T009 Chemoinformatika a bioinformatika Chemoinform.a bioinform. 30.4.2012
1406T010 Biochemie genomů a proteomů Biochem.genom.a proteom. 20.12.2011
1406T011 Bioanalytik Bioanalytik 5.3.2013
1406T012 Biotechnologie a genové inženýrství Biotechnolog.,genové inž. 17.7.2013
1406T013 Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách Bioanalyt.-o.p.v lab.met. 4.5.2015
1406V002 Biochemie Biochemie 14109 1.1.2003
1406V003 Biochemie a patobiochemie Biochemie,patobiochemie 1.1.2003
1406V004 Biomolekulární chemie Biomolekulární chemie 1.1.2003
1406V005 Bioorganická chemie Bioorganická chemie 14129 1.1.2003
1406V006 Patobiochemie a xenobiochemie Patobiochemie,xenobioch. 14139 1.1.2003
1407R001 Aplikovaná chemie Aplikovaná chemie 1.1.2003
1407R003 Ekochemie Ekochemie 16137 1.1.2003
1407R004 Chemická struktura nových materiálů Chem.struktura nov.mater. 14217 1.1.2003
1407R005 Chemie Chemie 14537 1.1.2003
1407R006 Chemie pro víceoborové studium Chemie pro víceobor.stud. 1.1.2003
1407R010 Biofyzikální chemie Biofyzikální chemie 12.5.2010
1407R011 Chemie v přírodních vědách CH v přírodních vědách 1.1.2003
1407R013 Chemie - konzervování - restaurování CH-konzerv.-restaurování 15.6.2004
1407R014 Chemie se zaměřením na vzdělávání (neučit.) Chemie-zaměř.na vzděl. 6.4.2004
1407R015 Management v chemii Management v chemii 7.6.2005
1407R016 Toxikologie a analýza škodlivin Toxikologie,analýza škod. 31.1.2006
1407R017 Bioorganická chemie Bioorganická chemie 26.9.2007

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
1407R019 Chemie pro vzdělávání Chemie pro vzdělávání 18.6.2008
1407R022 Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie 12.5.2010
1407R023 Nanomateriálová chemie Nanomateriálová chemie 30.4.2012
1407R024 Bioorganická chemie a chemická biologie Bioorgan.chem.,chem.biol. 20.5.2013
1407R025 Medicinální chemie /Medicinal Chemistry/ Medicinální chemie 19.12.2013
1407R026 Chemie a fyzika speciálních materiálů /Chemistry and Physics of Spec. Materials/ Chemie,fyzika spec.mater. 13.5.2016
1407T002 Biochemie, chemie analyt., organ., fyzikální, anorgan., makromol. a ŽP Bioch,ch.anal,org,fyz.,ŽP 14148 1.1.2003
1407T004 Chemická struktura nových materiálů Chem.struktura nov.mater. 14218 1.1.2003
1407T005 Chemie Chemie 14538 1.1.2003
1407T007 Materiálová chemie Materiálová chemie 1.1.2003
1407T009 Chemie odborná Chemie odborná 1.1.2003
1407T010 Biofyzikální chemie Biofyzikální chemie 1.1.2003
1407T012 Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur Model.ch.vl.nano-biostr. 1.1.2004
1407T013 Chemie - konzervování - restaurování CH-konzerv.-restaurování 24.4.2007
1407T017 Bioorganická chemie Bioorganická chemie 26.9.2007
1407T020 Strukturní chemie Strukturní chemie 25.11.2008
1407T021 Analytická chemie pevné fáze Analyt.chemie pevné fáze 16.9.2009
1407T022 Bioanorganická chemie Bioanorganická chemie 12.5.2010
1407T024 Bioorganická chemie a chemická biologie Bioorgan.chem.,chem.biol. 20.5.2013
1407T025 Medicinální chemie /Medicinal Chemistry/ Medicinální chemie 19.12.2013
1407T026 Chemie a fyzika speciálních materiálů /Chemistry and Physics of Spec. Materials/ Chemie,fyzika spec.mater. 13.5.2016
1407V007 Materiálová chemie Materiálová chemie 18.6.2007
1407V008 Teorie chemické techniky Teorie chemické techniky 14089 1.1.2003
1407V018 Didaktika chemie Didaktika chemie 21.11.2007
1408T001 Jaderná chemie Jaderná chemie 14078 1.1.2003
1408V001 Jaderná chemie Jaderná chemie 14079 1.1.2003
1501R001 Biologie Biologie 1.1.2003
1501R003 Biomedicínská laboratorní technika Biomed.labor.technika 15297 1.1.2003
1501R006 Matematická biologie Matematická biologie 1.1.2003
1501R007 Muzeologická biologie Muzeologická biologie 15417 1.1.2003
1501R008 Obecná biologie Obecná biologie 15017 1.1.2003
1501R013 Speciální biologie a ekologie Speciál.biologie,ekologie 15307 1.1.2003
1501R015 Systematická biologie a ekologie System.biologie,ekologie 15317 1.1.2003
1501R019 Experimentální biologie Experimentální biologie 15.6.2004
1501R022 Biologie se zaměřením na vzdělávání (neučit.) Biologie-zaměř.na vzděl. 6.4.2004
1501R023 Ekologická a evoluční biologie Ekolog. a evol.biolog. 7.6.2005
1501R025 Biologie pro vzdělávání Biologie pro vzdělávání 2.4.2008
1501R026 Speciální biologie Speciální biologie 20.12.2011
1501R027 Biologie a ekologie Biologie a ekologie 17.7.2012
1501T001 Biologie Biologie 15438 1.1.2003
1501T004 Hydrobiologie Hydrobiologie 1.1.2003
1501T005 Limnologie Limnologie 15378 1.1.2003
1501T006 Matematická biologie Matematická biologie 1.1.2003
1501T007 Muzeologická biologie Muzeologická biologie 1.1.2003
1501T008 Obecná biologie Obecná biologie 15018 1.1.2003
1501T009 Parazitologie Parazitologie 15128 1.1.2003
1501T012 Půdní biologie Půdní biologie 15388 1.1.2003
1501T013 Speciální biologie a ekologie Speciál.biologie,ekologie 15308 1.1.2003
1501T014 Systematická biologie Systematická biologie 15398 1.1.2003
1501T015 Systematická biologie a ekologie System.biologie,ekologie 15318 1.1.2003
1501T019 Experimentální biologie Experimentální biologie 1.1.2003

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
1501T020 Klinická biologie (biol.) Klinická biologie 1.1.2003
1501T021 Teoretická a evoluční biologie Teoret.,evoluční biologie 1.1.2003
1501T024 Genomika a proteomika Genomika a proteomika 20.12.2012
1501T026 Speciální biologie Speciální biologie 20.12.2011
1501T029 Experimentální biologie rostlin Experiment.biologie rost. 17.7.2012
1501T030 Protistologie Protistologie 17.7.2012
1501T032 Plant Biology Plant Biology 10.5.2016
1501V001 Biologie Biologie 17.10.2011
1501V002 Biologie a patologie buňky Biologie,patologie buňky 15269 1.1.2003
1501V004 Hydrobiologie Hydrobiologie 15089 1.1.2003
1501V008 Obecná biologie Obecná biologie 15019 1.1.2003
1501V009 Parazitologie Parazitologie 15129 1.1.2003
1501V010 Patobiologie Patobiologie 14099 1.1.2003
1501V011 Pedobiologie Pedobiologie 15199 1.1.2003
1501V016 Virologie Virologie 15119 1.1.2003
1501V017 Vývojová biologie Vývojová biologie 1.1.2003
1501V018 Vývojové biologie Vývojové biologie 1.1.2003
1501V019 Experimentální biologie Experimentální biologie 11.5.2015
1501V021 Teoretická a evoluční biologie Teoret.,evoluční biologie 1.1.2003
1501V024 Genomika a proteomika Genomika a proteomika 2.4.2008
1501V028 Aplikovaná biologie a ekologie Aplik.biologie,ekologie 17.7.2012
1501V031 Infekční biologie Infekční biologie 14.10.2013
1502T002 Entomologie Entomologie 15098 1.1.2003
1502T003 Zoologie Zoologie 15068 1.1.2003
1502V002 Entomologie Entomologie 15099 1.1.2003
1502V003 Zoologie Zoologie 15069 1.1.2003
1502V004 Aplikovaná zoologie Aplikovaná zoologie 13.5.2016
1504T001 Genetika Genetika 1.1.1999
1504T002 Genetika a genové inženýrství Genetika,gen.inženýrství 15358 1.1.2003
1504V001 Genetika Genetika 15039 1.1.2003
1504V003 Molekulární genetika Molekulární genetika 15279 1.1.2003
1504V004 Obecná a molekulární genetika Obec.a molekulár.genetika 25.10.2005
1507R003 Biotechnologie - rostlinné biotechnologie Biotechnol.-rost.biotech. 1528701 1.1.2003
1507R007 Rostlinné biotechnologie (botan.) Rostlinné biotechnologie 15287 1.1.2003
1507R008 Biotechnologie rostlin Biotechnologie rostlin 1.1.2003
1507R010 Molekulární biologie a biotechnologie Molekul.biolog.,biotech. 5.3.2013
1507T001 Anatomie a fyziologie rostlin Anatomie,fyziol.rostlin 15228 1.1.2003
1507T002 Bionomie rostlin Bionomie rostlin 15338 1.1.2003
1507T004 Botanika Botanika 15078 1.1.2003
1507T005 Geobotanika Geobotanika 15368 1.1.2003
1507T008 Biotechnologie rostlin Biotechnologie rostlin 1.1.2003
1507V001 Anatomie a fyziologie rostlin /Plant Anatomy and Physiology/ Anatomie,fyziol.rostlin 15229 1.1.2003
1507V004 Botanika Botanika 15079 1.1.2003
1507V006 Mykologie Mykologie 15139 1.1.2003
1507V009 Fytologie lesa Fytologie lesa 1.1.2003
1507V011 Biologie lesa Biologie lesa 26.2.2016
1510T001 Mikrobiologie Mikrobiologie 1.1.2003
1510V001 Mikrobiologie Mikrobiologie 15109 1.1.2003
1510V002 Mikrobiologie a imunologie Mikrobiologie,imunologie 15189 1.1.2003
1511T001 Fyziologie a vývojová biologie živočichů Fyziol.,vývoj.biol.živoč. 15238 1.1.2003
1511T002 Fyziologie rostlin Fyziologie rostlin 15058 1.1.2003

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
1511T003 Fyziologie živočichů Fyziologie živočichů 15048 1.1.2003
1511T004 Imunologie Imunologie 1.1.2003
1511V001 Fyziologie a vývojová biologie živočichů Fyziol.,vývoj.biol.živoč. 15239 1.1.2003
1511V002 Fyziologie rostlin Fyziologie rostlin 15059 1.1.2003
1511V003 Fyziologie živočichů Fyziologie živočichů 15049 1.1.2003
1511V004 Imunologie Imunologie 15169 1.1.2003
1511V005 Fyziologie a vývojová biologie Fyziologie,vývoj.biologie 1.1.2003
1512R001 Antropologie Antropologie 1.1.2003
1512T001 Antropologie Antropologie 15208 1.1.2003
1512T002 Antropologie a genetika člověka Antropolo,genetika člov. 1.1.2003
1512T003 Antropologie populací minulosti Antropol.populací minul. 1.4.2004
1512V001 Antropologie Antropologie 15209 1.1.2003
1512V002 Antropologie a genetika člověka Antropol,genet.člověka 1.1.2003
1515R002 Buněčná a molekulární diagnostika Buněč.,molek.diagnostika 15427 1.1.2003
1515R004 Molekulární a buněčná biologie Molekul.,buněčná biologie 1.1.2003
1515R007 Molekulární biologie a genetika Molekul.biologie,genetika 15327 1.1.2003
1515R011 Molekulární biologie a biochemie organismů Molek.biol.,bioch.organ. 1.1.2004
1515R012 Lékařská genetika a molekulární diagnostika Lékař.genetika,mol.diagn. 17.7.2012
1515T003 Buněčná a vývojová biologie Buněčná,vývojová biologie 15348 1.1.2003
1515T004 Molekulární a buněčná biologie Molekul.,buněčná biologie 15178 1.1.2003
1515T007 Molekulární biologie a genetika Molekul.biologie,genetika 15328 1.1.2003
1515T010 Genetika, molekulární biologie a virologie Genet.,mol.biol,virologie 1.1.2003
1515T015 Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odb. prac. v laborator. metodách L.gen.,mol.diag.,lab.met. 17.7.2012
1515V001 Buněčná a molekulární biologie Buněčná,molekul.biologie 15179 1.1.2003
1515V004 Molekulární a buněčná biologie Molekul.,buněčná biologie 15179 1.1.2003
1515V005 Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Mol,buněč.biol,genet,vir. 1.1.2003
1515V006 Molekulární biologie Molekulární biologie 15029 1.1.2003
1515V008 Molekulární biologie a genetika živočichů /Molecul. Biology,Genetics of Animals/ Molek.biol.,genetika živ. 1.1.2003
1515V009 Molekulární a buněčná biologie a genetika Molek,buněč.biol,genetika 1.1.2003
1515V013 Strukturní biologie Strukturní biologie 11.12.2013
1515V014 Bio-omika Bio-omika 11.12.2013
1601R003 Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor Aplik.ekologie,veřej.sek. 28.7.2011
1601R004 Ochrana vod Ochrana vod 20.12.2011
1601R005 Ekologie a ochrana životního prostředí Ekolog.a ochr.živ.prostř. 30.4.2012
1601T005 Ekologie a ochrana životního prostředí Ekolog.a ochr.živ.prostř. 11.5.2015
1601V002 Environmentální analytická chemie Envir.analytická chemie 30.10.2008
1601V006 Aplikovaná bioklimatologie /Applied Bioclimatology/ Aplikovaná bioklimatolog. 25.5.2012
1603R001 Biologie v ochraně životního prostředí Biologie v ochraně ŽP 1.1.2003
1603R004 Ekotoxikologie Ekotoxikologie 1.1.2003
1603R006 Biologie a environmentální výchova Biolog.,environment.vých. 17.7.2015
1603T002 Ekologie Ekologie 15218 1.1.2003
1603T003 Ekologie a etologie obratlovců Ekologie,etol.obratlovců 15248 1.1.2003
1603T004 Ekotoxikologie Ekotoxikologie 1.1.2003
1603T005 Biologie ekosystémů Biologie ekosystémů 24.9.2007
1603V002 Ekologie Ekologie 15219 1.1.2003
1603V004 Ekotoxikologie Ekotoxikologie 18.6.2007
1603V005 Biologie ekosystémů Biologie ekosystémů 24.9.2007
1604R002 Hospodaření s přírodními zdroji Hospodaření-přírod.zdroje 1.1.2003
1604R003 Monitorování životního prostředí Monitorování živ.prostř. 16277 1.1.2003
1604R004 Odpadové hospodářství (aplik.ekol.) Odpadové hospodářství 1.9.2003
1604R005 Ochrana a tvorba krajiny Ochrana,tvorba krajiny 16287 1.1.2003

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
1604R006 Ochrana a tvorba životního prostředí Ochrana,tvorba ŽP 16017 1.1.2003
1604R007 Ochrana životního prostředí Ochrana život.prostředí 1.1.2003
1604R008 Organizace a správa péče o životní prostředí Org.,správa péče o ŽP 16097 1.1.2003
1604R009 Péče o životní prostředí Péče o životní prostředí 16037 1.1.2003
1604R010 Správa ochrany životního prostředí Správa ochr.živ.prostředí 16257 1.1.2003
1604R011 Vodní hospodářství a ekologie Vodní hosp.,ekologie 16267 1.1.2003
1604R014 Management ochrany životního prostředí Manag.ochr.živ.prostředí 24.9.2007
1604T004 Odpadové hospodářství (aplik.ekol.) Odpadové hospodářství 1.1.2003
1604T005 Ochrana a tvorba krajiny Ochrana,tvorba krajiny 16288 1.1.2003
1604T006 Ochrana a tvorba životního prostředí Ochrana,tvorba ŽP 16018 1.1.2003
1604T007 Ochrana životního prostředí Ochrana život.prostředí 1.1.2003
1604T009 Péče o životní prostředí Péče o životní prostředí 16038 1.1.2003
1604T012 Životní prostředí Životní prostředí 16218 1.1.2003
1604T013 Ochrana přírody Ochrana přírody 24.4.2007
1604V001 Aplikovaná a krajinná ekologie /Applied and Landscape Ecology/ Aplik.,krajinná ekologie 16069 1.1.2003
1604V006 Ochrana a tvorba životního prostředí Ochrana,tvorba ŽP 16019 1.1.2003
1701R001 Astrofyzika Astrofyzika 1.1.2003
1701R003 Fyzika Fyzika 11657 1.1.2003
1701R014 Fyzika pro víceoborové studium Fyzika-víceoborové st. 1.1.2003
1701R018 Ionizující záření Ionizující záření 1.1.2003
1701R025 Metrologie Metrologie 11747 1.1.2003
1701R026 Obecná fyzika Obecná fyzika 1.1.2003
1701R027 Obecná fyzika a matematická fyzika Obec.fyzika,matem.fyzika 1.1.2003
1701R029 Optika a optoelektronika Optika,optoelektronika 11697 1.1.2003
1701R030 Přístrojová fyzika Přístrojová fyzika 1.1.2003
1701R032 Přístrojová optika Přístrojová optika 1.1.2003
1701R035 Teoretická fyzika a astrofyzika Teoretická fyzika,astrof. 11107 1.1.2003
1701R039 Bezpečnost jaderných zařízení Bezpečnost jaderných zař. 1.1.2003
1701R044 Užitá meteorologie Užitá meteorologie 1.1.2003
1701R045 Vakuová a kryogenní technika Vakuová,kryogenní techn. 1.1.2003
1701R046 Počítačové modelování ve fyzice, technice a výrobě Poč.mod.-fyz.,tech.,výr. 1.2.2005
1701R048 Přírodovědné vzdělávání Přírodovědné vzděl. 12.9.2006
1701R049 Fyzika pro vzdělávání Fyzika pro vzdělávání 24.9.2007
1701R052 Molekulární biofyzika Molekulární biofyzika 2.4.2008
1701R054 Digitální a přístrojová optika Digitální a přístr.optika 30.4.2012
1701R055 Počítačová fyzika Počítačová fyzika 30.4.2012
1701T001 Astrofyzika Astrofyzika 1.1.1999
1701T003 Fyzika Fyzika 11658 1.1.2003
1701T005 Fyzika kondenzovaných látek Fyzika kondenz.látek 1.1.2003
1701T008 Fyzika mezních oborů Fyzika mezních oborů 11638 1.1.2003
1701T010 Fyzika pevných látek Fyzika pevných látek 11648 1.1.2003
1701T011 Fyzika plazmatu Fyzika plazmatu 1.1.2003
1701T015 Fyzikální elektronika a mikroelektronika Fyz.elektronika,mikroel. 11688 1.1.2003
1701T017 Geofyzika Geofyzika 1.1.2003
1701T019 Jaderná a subjaderná fyzika Jaderná,subjaderná fyzika 1.1.2003
1701T020 Jaderná fyzika Jaderná fyzika 11678 1.1.2003
1701T024 Meteorologie a klimatologie Meteorologie,klimatologie 1.1.2003
1701T026 Obecná fyzika Obecná fyzika 1.1.2003
1701T027 Obecná fyzika a matematická fyzika Obec.fyzika,matem.fyzika 1.1.2003
1701T029 Optika a optoelektronika Optika,optoelektronika 11698 1.1.2003
1701T034 Teoretická fyzika Teoretická fyzika 1.1.2003

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
1701T035 Teoretická fyzika a astrofyzika Teoretická fyzika,astrof. 1.1.2003
1701T038 Astronomie a astrofyzika Astronomie,astrofyzika 1.1.2003
1701T040 Fyzika kondenzovaných a makromolekulárních látek F kondenz.,makromol.látek 1.1.2003
1701T041 Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů F kondenz.soustav,mater. 1.1.2003
1701T042 Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí F povrchů,ioniz.prostředí 1.1.2003
1701T052 Molekulární biofyzika Molekulární biofyzika 2.4.2008
1701T053 Fyzikální měření a modelování Fyz. měření a modelování 21.2.2011
1701T054 Digitální a přístrojová optika Digitální a přístr.optika 22.7.2011
1701T055 Počítačová fyzika Počítačová fyzika 17.7.2013
1701T057 Matematické a počítačové modelování ve fyzice /Mathemat.,Comput.Model.in Physics Mat.,počít.model.ve fyz. 11.7.2014
1701V001 Astrofyzika Astrofyzika 11419 1.1.2003
1701V002 Astronomie Astronomie 11409 1.1.2003
1701V005 Fyzika kondenzovaných látek Fyzika kondenz.látek 1122951 1.1.2003
1701V006 Fyzika kondenzovaných látek a akustika Fyzika kond.látek,akust. 11229 1.1.2003
1701V007 Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum Fyz.kond.látek,mat.výzk. 11339 1.1.2003
1701V009 Fyzika molekulárních a biologických struktur Fyzika molek.,biolog.str. 11289 1.1.2003
1701V010 Fyzika pevných látek Fyzika pevných látek 11649 1.1.2003
1701V011 Fyzika plazmatu Fyzika plazmatu 11259 1.1.2003
1701V012 Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí Fyz.plazmatu,ioniz.prost. 11299 1.1.2003
1701V013 Fyzika plazmatu a tenkých vrstev Fyz.plazmatu,tenk.vrstev 11319 1.1.2003
1701V016 Fyzikální elektronika a vakuová fyzika Fyzik.elektron.,vakuová F 11309 1.1.2003
1701V017 Geofyzika Geofyzika 11459 1.1.2003
1701V019 Jaderná a subjaderná fyzika Jaderná,subjaderná fyzika 11249 1.1.2003
1701V020 Jaderná fyzika Jaderná fyzika 11679 1.1.2003
1701V021 Kvantová elektronika a optika Kvant.elektronika,optika 11239 1.1.2003
1701V022 Kvantová optika a optoelektronika Kvant.optika,optoelektr. 1123951 1.1.2003
1701V023 Mechanické vlastnosti pevných látek Mech.vlast.pev.látek 11269 1.1.2003
1701V024 Meteorologie a klimatologie Meteorologie,klimatologie 11559 1.1.2003
1701V026 Obecná fyzika Obecná fyzika 1121951 1.1.2003
1701V027 Obecná fyzika a matematická fyzika Obec.fyzika,matem.fyzika 11219 1.1.2003
1701V028 Obecné otázky fyziky Obecné otázky fyziky 11399 1.1.2003
1701V029 Optika a optoelektronika Optika,optoelektronika 11699 1.1.2003
1701V031 Přístrojová fyzika a metrologie Přístroj.fyzika,metrolog. 11829 1.1.2003
1701V033 Subjaderná fyzika Subjaderná fyzika 1124951 1.1.2003
1701V035 Teoretická fyzika a astrofyzika Teoretická fyzika,astrof. 11109 1.1.2003
1701V036 Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika Teoret.fyz,astron,astrof. 11349 1.1.2003
1701V037 Vlnová a částicová optika Vlnová,částicová optika 11279 1.1.2003
1701V043 Fyzika povrchů a rozhraní Fyzika povrchů,rozhraní 1.1.2003
1701V047 Didaktika fyziky Didaktika fyziky 13.9.2005
1701V050 Fyzika nanostruktur Fyzika nanostruktur 20.11.2007
1701V051 Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky Didakt.fyz.,obec.otázky f 2.4.2008
1701V056 Pokročilé mikrotechnologie a nanovědy Pokr.mikrotechn.,nanovědy 17.7.2012
1702R001 Aplikovaná fyzika Aplikovaná fyzika 11717 1.1.2003
1702R002 Aplikovaná fyzika - fyzikální a technická měření Aplik.fyz.-fyz.,tech.měř. 1171702 1.1.2003
1702R003 Aplikovaná fyzika - fyzikální metrologie Aplik.fyz.-fyz.metrologie 1171701 1.1.2003
1702R004 Aplikovaná fyzika se zaměřením na přístrojovou fyziku a metrologii Apl.f.-příst.fyz.,metrol. 1.1.2003
1702R005 Biofyzika Biofyzika 15157 1.1.2003
1702R006 Biofyzika - diagnostika vlivu ŽP na živé systémy Biofyzika-diagn.vlivu ŽP 1515701 1.1.2003
1702R007 Biofyzika a chemická fyzika Biofyzika,chem.fyzika 11667 1.1.2003
1702R008 Biofyzika a chemická fyzika - biofyzikální diagnostika Biofyzikální diagnostika 1166702 1.1.2003
1702R009 Biofyzika a chemická fyzika - fyzikální diagnostika Fyzikální diagnostika 1166701 1.1.2003

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
1702R010 Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika Fyzik-tech.měř.,výp.tech. 1.1.2003
1702R012 Lékařská fyzika Lékařská fyzika 1.1.2003
1702R013 Užitá fyzika Užitá fyzika 11197 1.1.2003
1702R014 Měření a počítačová prezentace dat Měření,počítač.prez.dat 1.1.2003
1702R015 Aplikovaná radiobiologie a toxikologie Aplik.radiobiol.,toxikol. 1.1.2003
1702R016 Biofyzika a zdravotnická technika Biofyz,zdravot.technika 1.1.2003
1702R017 Krizová radiobiologie a toxikologie Kriz.radiobiol.,toxikol. 1.1.2003
1702R018 Fyzika v medicíně Fyzika v medicíně 1.1.2003
1702R020 Fyzika se zaměřením na vzdělávání (neučit.) Fyzika-zaměř.na vzděl. 6.4.2004
1702R021 Počítačové modelování ve fyzice Počítač.model. ve fyzice 24.4.2007
1702R022 Fyzika a management Fyzika a management 2.4.2008
1702R023 Multimediální techniky Multimediální techniky 7.10.2008
1702R024 Aplikované nanotechnologie Aplikované nanotechn. 23.7.2010
1702R025 Laboratorní a měřicí technika Laborator.a měř.techn. 20.12.2011
1702R026 Nanotechnologie - aplikovaná fyzika Nanotechnol.-aplik.fyzika 20.12.2011
1702T001 Aplikovaná fyzika Aplikovaná fyzika 11718 1.1.2003
1702T004 Aplikovaná fyzika se zaměřením na přístrojovou fyziku a metrologii Apl.f.-příst.fyz.,metrol. 1.1.2003
1702T005 Biofyzika Biofyzika 15158 1.1.2003
1702T007 Biofyzika a chemická fyzika Biofyzika,chem.fyzika 11668 1.1.2003
1702T017 Krizová radiobiologie a toxikologie Kriz.radiobiol.,toxikol. 1.1.2003
1702V001 Aplikovaná fyzika Aplikovaná fyzika 1.1.2003
1702V005 Biofyzika Biofyzika 15159 1.1.2003
1702V011 Chemická fyzika Chemická fyzika 14069 1.1.2003
1702V019 Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika BioF,chem.,makromolek.F 1.1.2003
1801R001 Informatika Informatika 11637 1.1.2003
1801R003 Informatika a výpočetní technika - informatika Inf.,VT-informatika 1109702 1.1.2003
1801R004 Informatika a výpočetní technika - obecná informatika Inf.,VT-obec.informatika 1.1.2003
1801R006 Matematická informatika Matematická informatika 24.10.2007
1801R008 Obecná informatika Obecná informatika 1.1.2003
1801R010 Teoretická informatika Teoretická informatika 8.4.2009
1801R011 Teoretická kybernetika a matematická informatika a teorie systémů Teor.kyb,mat.inf,teor.sys 11087 1.1.2003
1801R013 Matematické metody informační bezpečnosti Mat.metody inform.bezp. 1.1.2003
1801R015 Informatika s matematikou Informatika s matematikou 1.1.2003
1801R018 Informační systémy Informační systémy 16.12.2009
1801R020 Počítačová grafika a zpracování obrazu Počít.grafika,zprac.obr. 19.9.2006
1801R021 Paralelní a distribuované systémy Paralelní a distr.systémy 12.9.2006
1801R022 Počítačové sítě a komunikace Poč.sítě a komunikace 12.9.2006
1801R023 Programovatelné technické struktury Program.tech.struktury 12.9.2006
1801R024 Počítačové systémy a zpracování dat Poč.systémy a zprac.dat 12.9.2006
1801R025 Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka Umělá intel.,zprac.jazyka 12.9.2006
1801R030 Informatika pro vzdělávání Informat.pro vzdělávání 30.1.2008
1801R033 Počítačové systémy /Hardware Systems/ Počítačové systémy 28.1.2009
1801R034 Informatika a počítačové vědy /Computer Science/ Informatika a PC vědy 28.1.2009
1801R035 Softwarové systémy /Software Systems/ Softwarové systémy 28.1.2009
1801R037 Počítačové inženýrství Počítačové inženýrství 19.5.2009
1801R040 Softwarové inženýrství /Software Engineering/ Softwarové inženýrství 8.4.2009
1801R044 Webové a softwarové inženýrství Webové a softwarové inž. 9.10.2014
1801R045 Znalostní inženýrství Znalostní inženýrství 9.10.2014
1801R048 Programování a softwarové systémy /Programming and Software Systems Programování a SW systémy 17.10.2011
1801R049 Softwarové a datové inženýrství /Software and Data Engineering/ SW a datové inženýrství 17.10.2011
1801R055 Bezpečnost a informační technologie Bezpečnost,info.technol. 9.10.2014

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
1801R056 Komunikační a informační technologie Komun.,inform.technolog. 30.10.2014
1801R057 Informační bezpečnost Informační bezpečnost 23.12.2014
1801R058 Internet věcí Internet věcí 21.12.2015
1801R059 Počítačové hry a grafika /Computer Games and Graphics/ Počítačové hry a grafika 21.12.2015
1801R060 Software Software 21.12.2015
1801T001 Informatika Informatika 11368 1.1.2003
1801T003 Informatika a výpočetní technika - informatika Inf.,VT-informatika 1109802 1.1.2003
1801T004 Informatika a výpočetní technika - obecná informatika Inf.,VT-obec.informatika 1.1.2003
1801T006 Matematická informatika Matematická informatika 1.1.2003
1801T007 Matematická informatika a teoretická kybernetika Matem.inform.,teor.kyber. 11078 1.1.2003
1801T009 Teoretická a aplikovaná kybernetika Teoret.,aplikovaná kyber. 11578 1.1.2003
1801T010 Teoretická informatika Teoretická informatika 1.1.2003
1801T011 Teoretická kybernetika a matematická informatika a teorie systémů Teor.kyb,mat.inf,teor.sys 11088 1.1.2003
1801T013 Matematické metody informační bezpečnosti Mat.metody inform.bezp. 1.1.2003
1801T014 Diskrétní modely a algoritmy Diskrétní modely,algorit. 1.1.2003
1801T016 Počítačová a formální lingvistika Počít.,formál.lingvistika 1.1.2003
1801T017 Datové inženýrství Datové inženýrství 1.1.2003
1801T018 Informační systémy Informační systémy 12.9.2006
1801T021 Paralelní a distribuované systémy Paralelní a distr.systémy 12.9.2006
1801T022 Počítačové sítě a komunikace Poč.sítě a komunikace 12.9.2006
1801T025 Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka Umělá intel.,zprac.jazyka 12.9.2006
1801T026 Bezpečnost informačních technologií Bezp.inform.technologií 12.9.2006
1801T027 Embedded systems Embedded systems 12.9.2006
1801T028 Počítačová grafika /Computer Graphics/ Počítačová grafika 12.9.2006
1801T029 Počítačové systémy Počítačové systémy 12.9.2006
1801T031 Matematické metody v informačních technologiích Mat.metody v IT 25.11.2008
1801T032 Počítačové a vestavěné systémy Počítačové a vest.systémy 25.11.2008
1801T036 Umělá inteligence /Artificial Intelligence/ Umělá inteligence 28.1.2009
1801T037 Počítačové inženýrství /Hardware Engineering/ Počítačové inženýrství 28.1.2009
1801T038 Počítačové vidění a digitální obraz /Computer Vision and Image Processing/ PC vidění a digit.obraz 28.1.2009
1801T039 Počítačová grafika a interakce /Computer Graphics and Interaction/ PC grafika a interakce 28.1.2009
1801T040 Softwarové inženýrství /Software Engineering/ Softwarové inženýrství 28.1.2009
1801T042 Počítačová bezpečnost / Computer Security Počítačová bezpečnost 14.4.2010
1801T043 Počítačové systémy a sítě / Computer Systems and Networks Počítačové systémy a sítě 14.4.2010
1801T044 Webové a softwarové Inženýrství / Web and Software Engineering Webové a softwarové inž. 14.4.2010
1801T045 Znalostní inženýrství / Knowledge Engineering Znalostní inženýrství 14.4.2010
1801T046 Projektování číslicových systémů Proj.číslic.sys. 4.5.2010
1801T047 Systémové programování Systémové programování 4.5.2010
1801T049 Softwarové a datové inženýrství /Software and Data Engineering/ SW a datové inženýrství 9.10.2014
1801T050 Otevřená informatika - major /Computer Sciences - major/ Otevřená inform.-major 30.4.2012
1801T052 Návrh a programování vestavných systémů /Design,Programming of Embedded Systems Návrh,program.vest.syst. 20.12.2013
1801T053 Počítačová grafika a vývoj počítačových her /Computer Graphics, Game Development Poč.grafika,vývoj poč.her 9.10.2014
1801T056 Komunikační a informační technologie Komun.,inform.technolog. 5.8.2016
1801T057 Informační bezpečnost Informační bezpečnost 25.7.2016
1801T061 Datové vědy /Data Science/ Datové vědy 21.12.2015
1801T062 Interakce člověka s počítačem /Human Computer Interaction/ Interakce člověka s poč. 21.12.2015
1801T063 Kybernetická bezpečnost /Cyber Security/ Kybernet.bezpečnost 21.12.2015
1801T064 Informační a komunikační bezpečnost /Information and Communication Security/ Inform.,komun.bezpečnost 26.2.2016
1801V001 Informatika Informatika 11639 1.1.2003
1801V002 Informatika a aplikovaná matematika Informatika,aplik.matem. 2642951 1.1.2003
1801V005 Kybernetika Kybernetika 11209 1.1.2003

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
1801V006 Matematická informatika Matematická informatika 1107951 1.1.2003
1801V007 Matematická informatika a teoretická kybernetika Matem.inform.,teor.kyber. 11079 1.1.2003
1801V010 Teoretická informatika Teoretická informatika 1107952 1.1.2003
1801V012 Zpracování dat a matematické modelování Zprac.dat,matem.model. 11159 1.1.2003
1801V014 Diskrétní modely a algoritmy Diskrétní modely,algorit. 1.1.2003
1801V018 Informační systémy Informační systémy 15.6.2004
1801V019 Autonomní systémy Autonomní systémy 25.4.2006
1801V041 Počítačové systémy a technologie PC systémy a technologie 28.1.2009
1801V051 Počítačová grafika a analýza obrazu /Computer Graphics and Image Analysis/ Poč.graf.,analýza obrazu 17.7.2012
1802R001 Aplikovaná informatika (obec.) Aplikovaná informatika 1.1.2003
1802R002 Biomedicínská informatika /Biomedical Informatics Biomedicínská informatika 17.6.2009
1802R006 Informační systémy (aplik.inf.) Informační systémy 1.1.2003
1802R007 Informační technologie Informační technologie 1.1.2003
1802R008 Informatika - angličtina Informatika-angličtina 1.1.2003
1802R009 Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika Inf.,VT-aplik.informatika 1109703 1.1.2003
1802R010 Informatika a výpočetní technika - informační systémy Inf.,VT-inf.systémy 1109701 1.1.2003
1802R013 Počítačová technika a její aplikace Počítač.technika,aplikace 1.1.2003
1802R014 Počítačové modelování ve fyzice a technice Počít.model.-fyzika,tech. 11707 1.1.2003
1802R019 Výpočetní technika (aplik.inf.) Výpočetní technika 1.1.2003
1802R021 Aplikovaná informatika v dopravě Aplik.informatika-doprava 1.1.2004
1802R022 Informatika a logistika Informatika,logistika 1.1.2004
1802R023 Informatika se zaměřením na vzdělávání Informatika-zam.na vzděl. 6.4.2004
1802R024 Informační technologie a management Inf.technolog.,management 4.7.2014
1802R025 Počítačová podpora v archeologii Poč.podpora v archeologii 20.6.2006
1802R026 Bioinformatika Bioinformatika 12.9.2006
1802R032 Informační systémy a management Inform.systémy a managem. 8.4.2009
1802R033 Sociální informatika Sociální informatika 23.6.2010
1802R034 Multimédia v ekonomické praxi Multimédia v ekon.paxi 14.7.2010
1802R035 Modelování a výpočty Modelování a výpočty 13.10.2010
1802R036 Podniková informatika Podniková informatika 5.5.2014
1802R039 Aplikované počítačové modelování /Applied Computer Modelling/ Aplik.počítač.modelování 9.10.2014
1802R041 Informační média a služby Informační média a služby 11.5.2015
1802T001 Aplikovaná informatika (obec.) Aplikovaná informatika 1.1.2003
1802T002 Biomedicínská informatika /Biomedical Informatics Biomedicínská informatika 6.10.2010
1802T003 Informační a finanční management v aplikovaných vědách Inform.,fin.man.-aplik.v. 11388 1.1.2003
1802T004 Informační a řídicí systémy v aplikovaných vědách Inform.říd.syst.-apl.vědy 11378 1.1.2003
1802T005 Informační a znalostní inženýrství Inform.,znalost.inženýr. 62698 1.1.2003
1802T006 Informační systémy (aplik.inf.) Informační systémy 1.1.2003
1802T007 Informační technologie /Information Technology/ Informační technologie 62708 1.1.2003
1802T010 Informatika a výpočetní technika - informační systémy Inform.,VT-inf.systémy 1109801 1.1.2003
1802T011 Počítačová grafika a multimedia Počítač.grafika,multimed. 1.1.2003
1802T012 Počítačová grafika a výpočetní systémy Počítač.grafika,výp.syst. 1.1.2003
1802T014 Počítačové modelování ve fyzice a technice Počít.model.-fyzika,tech. 1.1.2003
1802T017 Počítačové modelování ve vědě a technice Počítač.model-věda,techn. 1.1.2003
1802T018 Informační systémy a technologie Inform.systémy,technol. 1.1.2003
1802T021 Aplikovaná informatika v dopravě Aplik.informatika-doprava 1.1.2004
1802T024 Informační technologie a management Inf.technolog.,management 10.2.2004
1802T026 Bioinformatika /Bioinformatics/ Bioinformatika 12.9.2006
1802T027 Zpracování obrazu Zpracování obrazu 12.9.2006
1802T028 Kognitivní informatika Kognitivní informatika 24.4.2007
1802T029 Bioinformatika a biocomputing Bioinformatika a biocomp. 25.11.2008

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
1802T030 Management a informační technologie Management a IT 25.11.2008
1802T031 Service Science, Management, and Engineering Service Science, Managem. 17.9.2008
1802T036 Podniková informatika Podniková informatika 19.5.2011
1802T037 Znalostní a webové technologie Znalostní,web.technolog. 7.5.2014
1802T038 Information Systems Management Inform.Systems Management 7.5.2014
1802T040 Medicínská informatika /Medical Informatics/ Medicínská informatika 27.2.2015
1802V001 Aplikovaná informatika Aplikovaná informatika 13.10.2010
1802V002 Biomedicínská informatika /Biomedical Informatics Biomedicínská informatika 1.1.2003
1802V006 Informační systémy (aplik.inf.) Informační systémy 15.6.2004
1802V007 Informační technologie Informační technologie 1.1.2003
1802V015 Zpracování dat a matematické modelování v přírodních vědách Zprac.dat,mat.model-př.v. 1115951 1.1.2003
1802V016 Zpracování dat a matematické modelování v zemědělství Zprac.dat,mat.model-zem. 1115952 1.1.2003
1802V020 Počítačové metody ve vědě a technice Počít.met.-věda,technika 1.9.2003
2101R003 Geologické inženýrství Geologické inženýrst 1.1.2003
2101R004 Geovědní a montánní turismus Geovědní,montánní turism. 21387 1.1.2003
2101R005 Hlubinné dobývání ložisek nerostů Hlubin.dobýv.lož.nerostů 21107 1.1.2003
2101R008 Hornické inženýrství Hornické inženýrství 21317 1.1.2003
2101R010 Lomové dobývání ložisek nerostů Lomové dobýv.ložisek ner. 21117 1.1.2003
2101R011 Výstavba dolů a geotechnika Výstavba dolů,geotechnika 21227 1.1.2003
2101R013 Těžba nerostných surovin a jejich využívání /Mining of Mineral Resourc.,Utiliz./ Těžba nerost.surov.,využ. 20.12.2013
2101R014 Trhací práce v hornickém inženýrství /Blasting Operations in Mining Engineering/ Trhací.pr.v hornic.inž. 29.7.2016
2101T002 Ekonomika a řízení hornictví Ekon.,říz.hornictví 21248 1.1.2003
2101T003 Geologické inženýrství Geologické inženýrství 21328 1.1.2003
2101T005 Hlubinné dobývání ložisek nerostů Hlubin.dobýv.lož.nerostů 21108 1.1.2003
2101T006 Hornická geologie a geologický průzkum Horn.geologie,průzkum 21218 1.1.2003
2101T008 Hornické inženýrství Hornické inženýrství 21318 1.1.2003
2101T010 Lomové dobývání ložisek nerostů Lomové dobýv.lož.nerostů 21118 1.1.2003
2101T011 Výstavba dolů a geotechnika Výstavba dolů,geotechnika 21228 1.1.2003
2101T013 Těžba nerostných surovin a jejich využívání Těžba nerost.surov.,využ. 11.5.2015
2101T014 Trhací práce v hornickém inženýrství /Blasting Operations in Mining Engineering/ Trhací.pr.v hornic.inž. 29.7.2016
2101V001 Dobývání ložisek Dobývání ložisek 21019 1.1.2003
2101V003 Geologické inženýrství Geologické inženýrství 21329 1.1.2003
2101V007 Hornická geomechanika Hornická geomechanika 21069 1.1.2003
2101V009 Hornictví Hornictví 21539 1.1.2003
2101V012 Hornictví a hornická geomechanika Hornictví,hor.geomechan. 23.7.2010
2102R001 Ekonomika a řízení v oblasti surovin Ekon.,řízení-surovin 1.1.2003
2102R003 Komerční inženýrství v oblasti surovin Komerč.inžen.-surovin 1.1.2003
2102R004 Provoz, ekonomika a management v technice dobývání nerostných surovin Prov,eko,manag.-dob.ner.s 21207 1.1.2003
2102R005 Provoz, ekonomika a management v technickém dobývání nerostných surovin Prov,eko,man-tech.dob.ner 23217 1.1.2003
2102R006 Technologie a hospodaření s vodou Technol.,hospodař.s vodou 1.1.2003
2102R012 Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin Využ.zdr.staveb.ner.sur. 1.1.2003
2102R013 Úprava surovin a recyklace Úprava surovin,recyklace 1.1.2003
2102T001 Ekonomika a řízení v oblasti surovin Ekonomika,řízení-suroviny 21378 1.1.2003
2102T003 Komerční inženýrství v oblasti surovin Komerč.inžen.-obl.surovin 1.1.2003
2102T006 Technologie a hospodaření s vodou Technol.,hospodař.s vodou 1.1.2003
2102T007 Těžba a zpracování stavebních nerostných surovin Těžba,zprac.stav.ner.sur. 21268 1.1.2003
2102T008 Úprava nerostných surovin Úprava nerostných surovin 21238 1.1.2003
2102T009 Úpravnictví Úpravnictví 1.1.2003
2102T010 Úpravnictví a ekotechnologie Úpravnictví,ekotechnolog. 21348 1.1.2003
2102T011 Úpravnictví a technologie vody Úpravnictví,technol.vody 21258 1.1.2003
2102T012 Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin Využ.zdr.staveb.ner.sur. 1.1.2003

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
2102T013 Úprava surovin a recyklace Úprava surovin,recyklace 1.1.2003
2102V002 Horninové inženýrství Horninové inženýrství 21129 1.1.2003
2102V009 Úpravnictví Úpravnictví 21039 1.1.2003
2109R001 Ekonomika a management v metalurgii Ekon.,manag.-metalurgie 22217 1.1.2003
2109R009 Metalurgie Metalurgie 22037 1.1.2003
2109R010 Metalurgie - metalurgie neželezných kovů Metal.-metal.neželez.kovů 2203706 1.1.2003
2109R011 Metalurgie - ocelářství Metalurgie-ocelářství 2203702 1.1.2003
2109R014 Metalurgie - železářství a koksárenství Metalurgie-želez.,koksár. 2203701 1.1.2003
2109R015 Metalurgie neželezných kovů Metalurgie neželez.kovů 1.1.2003
2109R017 Nauka o kovech Nauka o kovech 22107 1.1.2003
2109R019 Ocelářství Ocelářství 1.1.2003
2109R022 Slévárenství Slévárenství 22347 1.1.2003
2109R029 Tváření Tváření 22057 1.1.2003
2109R030 Tváření materiálu Tváření materiálu 22087 1.1.2003
2109R031 Umělecké slévárenství Umělecké slévárenství 22097 1.1.2003
2109R032 Železářství a koksárenství Železářství,koksárenství 1.1.2003
2109R033 Slévárenské technologie Slévárenské technologie 1.4.2004
2109R034 Technologie tváření a úpravy materiálu Techn.tváření,úpravy mat. 1.4.2004
2109R035 Technologie výroby kovů Technologie výroby kovů 1.4.2004
2109R038 Moderní metalurgické technologie /Modern Metallurgical Technologies/ Moder.metalurg.technolog. 20.12.2013
2109R039 Tepelná technika a keramické materiály /Thermal Engineering and Ceramic Mater./ Tepel.tech.,keram.mater. 20.12.2013
2109T001 Ekonomika a management v metalurgii Ekon.,manag.-metalurgie 22218 1.1.2003
2109T002 Ekonomika a management v metalurgii - ekonomika podniku Metalurgie-ekonom.podniku 2221801 1.1.2003
2109T003 Ekonomika a management v metalurgii - podnikový management Metalurgie-podnik.manag. 2221802 1.1.2003
2109T004 Ekonomika a řízení hutnictví Ekon.,říz.hutnictví 22168 1.1.2003
2109T006 Hutnictví neželezných kovů Hutnictví nežel.kovů 22128 1.1.2003
2109T007 Hutnictví železa Hutnictví železa 22118 1.1.2003
2109T008 Metalurgické inženýrství Metalurgické inženýrství 22078 1.1.2003
2109T009 Metalurgie Metalurgie 22038 1.1.2003
2109T010 Metalurgie - metalurgie neželezných kovů Metalurgie neželez.kovů 2203806 1.1.2003
2109T011 Metalurgie - ocelářství Metalurgie-ocelářství 2203802 1.1.2003
2109T012 Metalurgie - slévárenství Metalurgie-slévárenství 2203804 1.1.2003
2109T013 Metalurgie - tváření materiálů Metalurgie-tváření mater. 2203805 1.1.2003
2109T014 Metalurgie - železářství a koksárenství Metalurgie-želez.,koksár. 2203801 1.1.2003
2109T016 Metalurgie železa a oceli Metalurgie železa,oceli 1.1.2003
2109T018 Nauka o kovech a tváření kovů Nauka o kovech,tvář.kovů 22148 1.1.2003
2109T020 Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály Prům.keram.,žárovzd.mat. 1.1.2003
2109T022 Slévárenství Slévárenství 22348 1.1.2003
2109T024 Tepelná technika Tepelná technika 1.1.2003
2109T025 Tepelná technika a průmyslová keramika Tepel.techn,prům.keramika 22228 1.1.2003
2109T026 Tepelná technika a průmyslová keramika - průmyslová keramika Průmyslová keramika 2222802 1.1.2003
2109T027 Tepelná technika a průmyslová keramika - tepelná technika Tep.tech,pr.ker-tep.tech. 2222801 1.1.2003
2109T030 Tváření materiálu Tváření materiálu 1.1.2003
2109T032 Železářství a koksárenství Železářství,koksárenství 1.1.2003
2109T033 Slévárenské technologie Slévárenské technologie 1.4.2004
2109T034 Technologie tváření a úpravy materiálu Techn.tváření,úpravy mat. 1.4.2004
2109T035 Technologie výroby kovů Technologie výroby kovů 1.4.2004
2109T038 Moderní metalurgické technologie /Modern Metallurgical Technologies/ Moder.metalurg.technolog. 20.12.2013
2109T039 Tepelná technika a keramické materiály /Thermal Engineering and Ceramic Mater./ Tepel.tech.,keram.mater. 20.12.2013
2109V005 Hutnictví kovů Hutnictví kovů 22019 1.1.2003
2109V009 Metalurgie Metalurgie 22039 1.1.2003

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
2109V021 Řízení a ekonomika podniku (metalurg.) Řízení,ekonomika podniku 1.1.2003
2109V022 Slévárenství Slévárenství 22349 1.1.2003
2109V023 Technologie kovů a slitin Technologie kovů,slitin 1.1.2003
2109V028 Tepelná technika v průmyslu Tepelná technika-průmysl 22069 1.1.2003
2109V029 Tváření Tváření 22059 1.1.2003
2109V030 Tváření materiálu Tváření materiálu 1.1.2003
2109V036 Metalurgická technologie Metalurgická technologie 1.4.2004
2109V037 Tepelná technika a paliva v průmyslu Tepel.tech,paliva v prům. 1.4.2004
2301R001 Dopravní a manipulační technika Dopravní,manip.technika 23357 1.1.2003
2301R002 Dopravní technika Dopravní technika 23467 1.1.2003
2301R003 Dopravní technika a technologie Dopr.tech.,technologie 13.10.2010
2301R006 Provoz a údržba hydraulických a pneumatických zařízení Provoz,údrž.hydr,pneu.zař 23457 1.1.2003
2301R008 Průmyslový design ve strojírenství Průmyslový design-stroj. 1.1.2003
2301R011 Příprava výroby a výrobní management Přípr.výr.,výrob.managem. 23747 1.1.2003
2301R013 Robotika Robotika 23737 1.1.2003
2301R016 Strojní inženýrství Strojní inženýrství 1.1.2003
2301R023 Technická diagnostika, opravy a udržování Techn.diagn,opravy,údrž. 23727 1.1.2003
2301R026 Technika životního prostředí Technika život.prostředí 13.10.2010
2301R029 Výrobní a řídicí systémy podniku Výrobní,řídicí syst.podn. 2397706 1.1.2003
2301R030 Výrobní systémy Výrobní systémy 23297 1.1.2003
2301R033 Výrobní technika Výrobní technika 23777 1.1.2003
2301R040 Průmyslové inženýrství Průmyslové inženýrství 24.4.2007
2301T001 Dopravní a manipulační technika Dopravní,manip.technika 23358 1.1.2003
2301T002 Dopravní technika Dopravní technika 23468 1.1.2003
2301T003 Dopravní technika a technologie Dopr.tech.,technologie 1.1.2003
2301T004 Letadlová technika Letadlová technika 23258 1.1.2003
2301T007 Průmyslové inženýrství a management Prům.inženýrství,managm. 23268 1.1.2003
2301T008 Průmyslový design ve strojírenství Průmyslový design-stroj. 23798 1.1.2003
2301T009 Přesná mechanika Přesná mechanika 23068 1.1.2003
2301T010 Přesná mechanika a optika Přesná mechanika,optika 23118 1.1.2003
2301T012 Přístrojová, regulační a automatizační technika Přístr.,reg.,autom.tech. 23378 1.1.2003
2301T013 Robotika Robotika 23738 1.1.2003
2301T014 Slévárenská technologie Slévárenská technologie 23328 1.1.2003
2301T015 Stavba mořských lodí Stavba mořských lodí 23608 1.1.2003
2301T016 Strojní inženýrství Strojní inženýrství 23398 1.1.2003
2301T017 Strojní inženýrství - aplikovaná mechanika Stroj.inž.-aplik.mechan. 2339817 1.1.2003
2301T018 Strojní inženýrství - dopravní technika Stroj.inž.-dopravní tech. 2339815 1.1.2003
2301T019 Strojní inženýrství - ekotechnika Stroj.inž.-ekotechnika 2339801 1.1.2003
2301T020 Strojní inženýrství - letadlová technika Stroj.inž.-letadl.techn. 2339809 1.1.2003
2301T021 Strojní inženýrství - přesná mechanika a optika Stroj.inž.-přes.mech,opt. 2339806 1.1.2003
2301T022 Strojní inženýrství - technika životního prostředí Stroj.inž.-technika ŽP 2339805 1.1.2003
2301T023 Technická diagnostika, opravy a udržování Techn.diagn,opravy,údrž. 23728 1.1.2003
2301T024 Technika prostředí Technika prostředí 23088 1.1.2003
2301T025 Technika prostředí - technika životního prostředí Techn.životního prostředí 2308801 1.1.2003
2301T026 Technika životního prostředí Technika život.prostředí 1.1.2003
2301T030 Výrobní systémy /Produktionssysteme/ Výrobní systémy 23298 1.1.2003
2301T032 Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory Výr.syst-prům.rob.,manip. 23198 1.1.2003
2301T034 Přístrojová a řídící technika Přístrojová,řídící techn. 1.1.2003
2301T035 Energetické inženýrství Energetické inženýrství 1.1.2003
2301T036 Fluidní inženýrství Fluidní inženýrství 1.1.2003
2301T037 Konstrukční inženýrství Konstrukční inženýrství 5.10.2004

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
2301T038 Automobilní a dopravní inženýrství Automob.,dopr.inženýrství 20.6.2006
2301T039 Stavba letadel Stavba letadel 20.6.2006
2301T041 Výrobní stroje, systémy a roboty Výrob.stroje,syst.,roboty 30.11.2007
2301T042 Environmental Health and Safety Risk Management Environmental Health 24.9.2007
2301T043 Industrial Engineering Industrial Engineering 19.2.2010
2301T044 Computation and Modelisation Computation,Modelisation 13.10.2010
2301T045 Design of Vehicles Design of Vehicles 13.10.2010
2301T046 Vehicle Dynamics and Clean Driveline Control Systems Vehicle Dynamics 13.10.2010
2301T047 Dopravní, letadlová a transportní technika Dopravní technika 13.10.2010
2301T048 Strojírenská technologie a materiály Stroj.technolog.a mater. 17.7.2012
2301T049 Výrobní systémy a procesy /Manufacturing Systems and Processes/ Výrobní systémy a procesy 17.7.2012
2301T050 Advanced Powertrains Advanced Powertrains 3.3.2014
2301T051 Výroba automobilových světel a technických svítidel /Product. of Automot. Lights Výr.auto.světel,tech.sv. 21.12.2015
2301T052 Fuel Cell Drives Fuel Cell Drives 25.7.2016
2301V001 Dopravní a manipulační technika Dopravní,manip.technika 23359 1.1.2003
2301V003 Dopravní technika a technologie Dopr.tech.,technologie 37019 1.1.2003
2301V005 Počítačově integrovaná výroba Počítač.integrov.výroba 23149 1.1.2003
2301V007 Průmyslové inženýrství a management Prům.inženýrství,managm. 23269 1.1.2003
2301V009 Přesná mechanika Přesná mechanika 23069 1.1.2003
2301V010 Přesná mechanika a optika Přesná mechanika,optika 23119 1.1.2003
2301V013 Robotika Robotika 6.2.2007
2301V024 Technika prostředí Technika prostředí 23089 1.1.2003
2301V027 Textilní technika (stroj.) Textilní technika 23099 1.1.2003
2301V028 Transportní a manipulační technika Transp,manipulač.technika 2335951 1.1.2003
2301V031 Výrobní systémy a procesy Výrobní systémy,procesy 23319 1.1.2003
2301V037 Konstrukční inženýrství Konstrukční inženýrství 1.1.2003
2302R003 Dopravní stroje a manipulace s materiálem Dopr.stroje,manip.s mat. 1.1.2003
2302R005 Energetická a procesní zařízení Energet.,procesní zaříz. 23237 1.1.2003
2302R007 Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení Hydr.,pneum.stroje,zaříz. 1.1.2003
2302R009 Konstrukce strojů Konstrukce strojů 1.1.2003
2302R010 Konstrukce strojů a zařízení Konstrukce strojů,zaříz. 23177 1.1.2003
2302R016 Stavba strojů a zařízení Stavba strojů,zařízení 23247 1.1.2003
2302R022 Stroje a zařízení Stroje,zařízení 1.1.2003
2302R042 Energetika a procesní technika Energetika,proc.technika 13.10.2010
2302T006 Energetické stroje a zařízení Energet.stroje,zařízení 2304851 1.1.2003
2302T007 Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení Hydr.,pneum.stroje,zaříz. 23168 1.1.2003
2302T008 Konstrukce a provoz strojů pro dopravní stavitelství Konstr.,prov.str.-dop.st. 37368 1.1.2003
2302T010 Konstrukce strojů a zařízení Konstrukce strojů,zaříz. 23178 1.1.2003
2302T011 Počítačové konstruování strojů a zařízení Počít.konstr.strojů,zař. 1.1.2003
2302T013 Stavba energetických strojů a zařízení Stavba energ.strojů,zař. 23048 1.1.2003
2302T014 Stavba energetických strojů a zařízení - tepelně energetická zařízení Tepelně energetická zař. 2304803 1.1.2003
2302T018 Stavba výrobních strojů Stavba výrobních strojů 23368 1.1.2003
2302T019 Stavba výrobních strojů a zařízení Stavba výrob.strojů,zař. 23038 1.1.2003
2302T021 Stavba výrobních strojů a zařízení - výrobní stroje a zařízení Stavba-výrobní str.,zař. 2303801 1.1.2003
2302T023 Stroje a zařízení pro chemický, potravinářský a spotřební průmysl Str,zař-chem,potr,spot.p. 23218 1.1.2003
2302T024 Stroje a zařízení pro chladicí techniku, stlačování a dopravu tekutin Str.,zař.-chladicí techn. 23418 1.1.2003
2302T025 Stroje a zařízení pro strojírenskou výrobu Str.,zař.-strojíren.výr. 23208 1.1.2003
2302T026 Strojní inženýrství - hydraulické a pneumatické stroje a zařízení Str.inž.-hydr,pneum.str. 2339807 1.1.2003
2302T027 Strojní inženýrství - stroje a zařízení pro chem., potravin. a spotř. průmysl Str.,zař.-chem.,pot.prům. 2339808 1.1.2003
2302T028 Strojní inženýrství - stroje a zařízení pro chlad. tech.,stlač. a dopr. tekutin Str.,zař.-chlad.technika 2339812 1.1.2003
2302T029 Strojní inženýrství - tepelně energetická zařízení Stroj.inž.-tepel.en.zař. 2339803 1.1.2003

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
2302T030 Strojní inženýrství - transportní, stavební a zemědělské stroje Stroj.inž.-transp,st,zem. 2339813 1.1.2003
2302T031 Strojní inženýrství - výrobní stroje a zařízení Stroj.inž.-výr.str.,zař. 2339802 1.1.2003
2302T032 Strojní zařízení dolů Strojní zařízení dolů 23348 1.1.2003
2302T033 Strojní zařízení dolů a hutí Strojní zaříz.dolů,hutí 23368 1.1.2003
2302T034 Strojní zařízení hutí Strojní zařízení hutí 23338 1.1.2003
2302T035 Strojní zařízení pro stavebnictví, úpravárenství a zemědělství Stroj.zař-stav,úprav,zem. 23228 1.1.2003
2302T036 Tepelné a jaderné stroje a zařízení Tepel,jader.stroje,zař. 23158 1.1.2003
2302T037 Tepelně energetická zařízení Tepelně energetická zař. 1.1.2003
2302T038 Transportní, stavební a zemědělské stroje Transp.,staveb.,zem.str. 23428 1.1.2003
2302T039 Výrobní stroje a zařízení Výrobní stroje,zařízení 31148 1.1.2003
2302T040 Konstrukce zdravotnické techniky Konstrukce zdrav.techniky 16.9.2009
2302T041 Stavba jaderně energetických zařízení Stavba jader.energ.zaříz. 16.9.2009
2302T043 Hydraulika a pneumatika Hydraulika a pneumatika 20.5.2013
2302V001 Části a mechanismy strojů Části,mechanismy strojů 2301951 1.1.2003
2302V002 Části strojů a mechanismů Části strojů,mechanismů 23019 1.1.2003
2302V004 Dopravní stroje a zařízení Dopravní stroje,zařízení 23029 1.1.2003
2302V006 Energetické stroje a zařízení Energet.stroje,zařízení 2304951 1.1.2003
2302V007 Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení Hydr.,pneum.stroje,zaříz. 23169 1.1.2003
2302V010 Konstrukce strojů a zařízení Konstrukce strojů,zaříz. 23179 1.1.2003
2302V012 Stavba dopravních strojů a zařízení Stavba dopr.strojů,zař. 1.1.2003
2302V013 Stavba energetických strojů a zařízení Stavba energ.strojů,zař. 23049 1.1.2003
2302V015 Stavba jaderných zařízení Stavba jaderných zařízení 23059 1.1.2003
2302V017 Stavba tepelně energetických zařízení Stavba tepel.energet.zař. 2304952 1.1.2003
2302V019 Stavba výrobních strojů a zařízení Stavba výrob.strojů,zař. 23039 1.1.2003
2302V020 Stavba výrobních strojů a zařízení - výrobní stroje Stavba výr.str,zař-výr.s. 2303901 1.1.2003
2302V039 Výrobní stroje a zařízení Výrobní stroje,zařízení 31149 1.1.2003
2303R001 Optimalizace strojírenských technologií Optimaliz.stroj.technol. 23647 1.1.2003
2303R002 Strojírenská technologie Strojírenská technologie 23077 1.1.2003
2303R007 Výrobní technologie ve strojírenství Výrob.technologie-stroj. 23667 1.1.2003
2303R008 Řízení výroby (technol.) Řízení výroby 1.1.2003
2303R009 Strojírenská technologie a management Stroj.technologie,manag. 1.1.2003
2303R012 Technologie zpracování skla a polymerů Tech.,zprac.skla a polym. 6.9.2005
2303R013 Management sklářství a plastikářství Manag.sklářství,plastik. 8.4.2009
2303R014 Technologie, materiály a ekonomika ve strojírenství Technol.,mat.,ekon.stroj. 16.10.2009
2303T002 Strojírenská technologie Strojírenská technologie 23078 1.1.2003
2303T003 Strojírenská technologie - průmyslový management Stroj.technol.-prům.man. 2307801 1.1.2003
2303T004 Strojírenská technologie - technologie obrábění Stroj.technol.-tech.obr. 2307851 1.1.2003
2303T005 Strojírenská technologie a průmyslový management Stroj.technol.,prům.man. 23288 1.1.2003
2303T006 Strojní inženýrství - strojírenská technologie Stroj.inž.-strojír.techn. 2339804 1.1.2003
2303T010 Výrobní technologie a průmyslový management Výr.technol,prům.managem. 1.7.2003
2303T011 Příprava a řízení výroby Příprava a řízení výroby 2.2.2005
2303V002 Strojírenská technologie Strojírenská technologie 23079 1.1.2003
2303V004 Strojírenská technologie - technologie obrábění Stroj.technol.-tech.obr. 2307951 1.1.2003
2303V015 Inženýrství speciálních technologií a materiálů /Eng. of Spec. Technolog.,Mater. Inž.spec.tech.,mater. 11.7.2014
2304R002 Materiálové a technologické inženýrství (voj.) Materiál.,technol.inžen. 1.1.2003
2304R003 Přístrojová a automatizační technika výzbroje Přístr.,autom.techn.výzb. 1.1.2003
2304R010 Zbraně a munice Zbraně,munice 1.1.2003
2304R012 Ženijní a stavební stroje Ženijní,stavební stroje 1.1.2003
2304R014 Mechanizace ženijních a stavebních prací Mechan.ženij.,stav.prací 1.1.2003
2304R015 Mobilní vojenská technika Mobilní vojenská technika 1.1.2003
2304R016 Bojová a speciální vozidla Bojová a spec.vozidla 1.2.2005

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
2304R017 Materiály a technologie speciální výroby Mat.a technolog.spec.výr. 24.9.2007
2304T001 Hydraulické a pneumatické mechanismy vojenské techniky Hydr.,pneum.mech.voj.t. 23568 1.1.2003
2304T002 Materiálové a technologické inženýrství (voj.) Materiál.,technol.inžen. 23578 1.1.2003
2304T003 Přístrojová a automatizační technika výzbroje Přístr.,autom.techn.výzb. 23618 1.1.2003
2304T004 Tankový a automobilní Tankový,automobilní 23538 1.1.2003
2304T005 Velitelsko-inženýrská dělostřelecká Velit.-inž.dělostřelecká 1.1.2003
2304T006 Velitelsko-inženýrská ženijní Velit.-inž.ženijní 1.1.2003
2304T009 Výzbrojně technický Výzbrojně technický 23548 1.1.2003
2304T010 Zbraně a munice Zbraně,munice 23628 1.1.2003
2304T011 Zbraňové systémy Zbraňové systémy 91408 1.1.2003
2304T012 Ženijní a stavební stroje Ženijní,stavební stroje 23588 1.1.2003
2304T013 Ženijní strojní Ženijní strojní 23518 1.1.2003
2304T014 Mechanizace ženijních a stavebních prací Mechan.ženij.,stav.prací 1.1.2003
2304T015 Mobilní vojenská technika Mobilní vojenská technika 1.1.2003
2304T016 Bojová a speciální vozidla Bojová a spec.vozidla 14.2.2006
2304T017 Materiály a technologie speciální výroby Mat.a technolog.spec.výr. 24.9.2007
2304V002 Materiálové a technologické inženýrství (voj.) Materiál.,technol.inžen. 1.1.2003
2304V007 Vojenská technika Vojenská technika 9112951 1.1.2003
2304V008 Vojenská technika, zbraně a munice Vojens.tech,zbraně,mumice 91129 1.1.2003
2304V010 Zbraně a munice Zbraně,munice 16.7.2009
2305R001 Ekonomika a řízení strojírenské výroby Ekon.,říz.stroj.výroby 23387 1.1.2003
2305R002 Ekonomika a řízení strojírenské výroby - technicko-manažerské studium Stroj.výr.-tech.man.stud. 2338701 1.1.2003
2305R004 Řízení výroby (stroj.ekon.) Řízení výroby 1.1.2003
2305R005 Strojírenský management Strojírenský management 23827 1.1.2003
2305R006 Strojírenství se zaměřením na ekonomiku a řízení Stroj.-zam.ekon.,řízení 1.1.2003
2305R008 Technologický management Technologický management 23277 1.1.2003
2305T001 Ekonomika a řízení strojírenské výroby Ekon.,říz.stroj.výroby 23388 1.1.2003
2305T003 Řízení a ekonomika podniku (stroj.) Řízení,ekonomika podniku 1.1.2003
2305T007 Strojní inženýrství - ekonomika a řízení strojírenské výroby Stroj.inž.-ek,říz.str.v. 2339811 1.1.2003
2305V003 Řízení a ekonomika podniku (stroj.) Řízení,ekonomika podniku 1.1.2003
2306R002 Letecká technika (voj.) Letecká technika 1.1.2003
2306R004 Letecké technické a provozní zabezpečení Let.technické,provoz.zab. 1.1.2003
2306R008 Letecký štábní Letecký štábní 1.1.2003
2306R009 Letištní technické zabezpečení Letištní technické zabez. 1.1.2003
2306R010 Letový provoz Letový provoz 1.1.2003
2306R011 Pilot vojenského letadla Pilot vojenského letadla 1.1.2003
2306R012 Raketová technika Raketová technika 1.1.2003
2306R016 Letecká technika a raketové systémy Letec.technika,raket.syst 1.1.2003
2306R017 Letový provoz a řízení letectva Letový provoz,říz.letect. 1.1.2003
2306R018 Letecká a raketová technika Letec.a raket.technika 1.2.2005
2306R019 Vojenský pilot Vojenský pilot 24.5.2011
2306T002 Letecká technika (voj.) Letecká technika 1.1.2003
2306T004 Letecké technické a provozní zabezpečení Let.technické,provoz.zab. 1.1.2003
2306T005 Letecký Letecký 91478 1.1.2003
2306T006 Letecký pilotní Letecký pilotní 91498 1.1.2003
2306T007 Letecký strojní (voj.) Letecký strojní 23558 1.1.2003
2306T008 Letecký štábní Letecký štábní 1.1.2003
2306T009 Letištní technické zabezpečení Letištní technické zabez. 1.1.2003
2306T010 Letový provoz Letový provoz 1.1.2003
2306T011 Pilot vojenského letadla Pilot vojenského letadla 1.1.2003
2306T012 Raketová technika Raketová technika 23638 1.1.2003

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
2306T014 Systémy vojska protivzdušné obrany státu Syst.vojska protivzd.obr. 91438 1.1.2003
2306T015 Vojska PVO státu Vojska PVO státu 91438 1.1.2003
2306T016 Letecká technika a raketové systémy Letec.technika,raket.syst 1.1.2003
2306T017 Letový provoz a řízení letectva Letový provoz,říz.letect. 1.1.2003
2306T018 Letecká a raketová technika Letec.a raket.technika 14.2.2006
2306V001 Aerodynamika a mechanika letu Aerodyn.,mechanika letu 1.1.2003
2306V003 Letecké a speciální vozidlové motory Let.,spec.vozidl.motory 1.1.2003
2306V010 Letový provoz Letový provoz 1.1.2003
2306V012 Raketová technika Raketová technika 1.1.2003
2306V013 Stavba a provoz letadel (voj.) Stavba,provoz letadel 1.1.2003
2306V016 Letecká technika a raketové systémy Letec.technika,raket.sys. 1.1.2003
2306V017 Letový provoz a řízení letectva Letový provoz,říz.letect. 1.1.2003
2306V018 Letecká a raketová technika Letec.a raket.technika 16.7.2009
2341R001 Strojírenství Strojírenství 23817 1.1.2003
2341R002 Strojírenství se zaměřením na počítače a CNC techniku Stroj.-zam.PC,CNC techn. 2381701 1.1.2003
2341R003 Zabezpečení výroby Zabezpečení výroby 24.9.2007
2341R004 Materiály a technologie v dopravě Mater.,technol.,dopr. 16.12.2009
2341R005 Kvalita, spolehlivost a bezpečnost /Quality, Reliability and Safety/ Kvalita,spoleh.,bezpeč. 17.10.2012
2341R006 Základy strojního inženýrství Základy stroj.inženýrství 7.5.2014
2341T004 Materiály a technologie v dopravě Mater.,technol.,dopr. 16.12.2009
2341T005 Kvalita, spolehlivost a bezpečnost /Quality, Reliability and Safety/ Kvalita,spoleh.,bezpeč. 17.10.2012
2601R004 Měřicí a řídicí technika Měřicí,řídicí technika 26287 1.1.2003
2601R006 Měřicí technika Měřicí technika 26167 1.1.2003
2601R009 Obrazová a zvuková technika Obrazová,zvuková technika 26687 1.1.2003
2601R012 Slaboproudá elektrotechnika Slabopr.elektrotechnika 26657 1.1.2003
2601R013 Telekomunikační technika Telekomunikační technika 13.9.2005
2601R015 Komunikační technika Komunikační technika 25.11.2008
2601R016 Senzory a přístrojová technika Senzory,přístr. technika 25.11.2008
2601T003 Měření a přístrojová technika Měření,přístroj.techika 2616851 1.1.2003
2601T004 Měřicí a řídicí technika Měřicí,řídicí technika 26288 1.1.2003
2601T006 Měřicí technika Měřicí technika 26168 1.1.2003
2601T007 Měřicí technika v chemickém a potravinářském průmyslu Měřicí techn.-chem.,potr. 28358 1.1.2003
2601T008 Nová média (elektro.) Nová média 26788 1.1.2003
2601T010 Radioelektronika Radioelektronika 26078 1.1.2003
2601T012 Slaboproudá elektrotechnika Slabopr.elektrotechnika 26658 1.1.2003
2601T013 Telekomunikační technika Telekomunikační technika 26268 1.1.2003
2601T014 Telekomunikace a radiotechnika Telekomunikace,radiotech. 1.1.2003
2601T016 Senzory a přístrojová technika Senzory,přístr. technika 25.11.2008
2601T017 Bezdrátové komunikace Bezdrátové komunikace 25.11.2008
2601T019 Telecommunications Telecommunications 25.7.2016
2601V001 Elektronika, měřicí a sdělovací technika Elektron.,měř.sděl.techn. 26719 1.1.2003
2601V002 Elektrotechnika, měřicí a sdělovací technika Eltechnika,měř,sděl.tech. 26439 1.1.2003
2601V006 Měřicí technika Měřicí technika 26169 1.1.2003
2601V010 Radioelektronika Radioelektronika 26079 1.1.2003
2601V011 Sdělovací technika po vedeních Sděl.technika po vedeních 26089 1.1.2003
2601V013 Telekomunikační technika Telekomunikační technika 26269 1.1.2003
2601V018 Komunikační technologie Komunikační technologie 23.7.2010
2602R001 Aplikovaná elektrotechnika Aplikovaná eltechnika 1.1.2003
2602R002 Elektrotechnická a elektronická technologie Eltech.,elektron.technol. 2601751 1.1.2003
2602R005 Elektrotechnická výroba a management Eltech.výroba,management 1.1.2003
2602R006 Elektrotechnika Elektrotechnika 1.1.2003

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
2602R007 Elektrotechnika a energetika Eltechnika,energetika 1.1.2003
2602R008 Elektrotechnologie Elektrotechnologie 26017 1.1.2003
2602R010 Komerční elektrotechnika (technol.) Komerční elektrotechnika 26647 1.1.2003
2602R014 Aplikovaná a komerční elektronika Aplik.,komerč.elektronika 20.6.2006
2602R015 Multimediální technika Multimediální technika 25.11.2008
2602T001 Aplikovaná elektrotechnika Aplikovaná eltechnika 1.1.2003
2602T002 Elektrotechnická a elektronická technologie Eltech.,elektron.technol. 2601851 1.1.2003
2602T003 Elektrotechnická výroba Elektrotechnická výroba 26918 1.1.2003
2602T004 Elektrotechnická výroba - elektrotechnická výroba a management Eltech.výroba,management 2691803 1.1.2003
2602T005 Elektrotechnická výroba a management Eltech.výroba,management 1.1.2003
2602T006 Elektrotechnika Elektrotechnika 1.1.2003
2602T008 Elektrotechnologie Elektrotechnologie 26018 1.1.2003
2602T010 Komerční elektrotechnika (technol.) Komerční elektrotechnika 26648 1.1.2003
2602T011 Procesní inženýrství - elektrotechnická výroba a management Eltechn.výroba,managm. 3909805 1.1.2003
2602T012 Technologické systémy Technologické systémy 26418 1.1.2003
2602T015 Multimediální technika Multimediální technika 25.11.2008
2602V002 Elektrotechnická a elektronická technologie Eltech.,elektron.technol. 2601951 1.1.2003
2602V006 Elektrotechnika Elektrotechnika 1.1.2003
2602V008 Elektrotechnologie Elektrotechnologie 26019 1.1.2003
2602V009 Elektrotechnologie a materiály Eltechnologie,materiály 26219 1.1.2003
2602V013 Teoretická elektrotechnika Teoretická eltechnika 26069 1.1.2003
2608R002 Management elektrotechniky Management eltechniky 2698751 1.1.2003
2608R004 Komerční elektrotechnika (obchod.) Komerční elektrotechnika 1.1.2004
2608R005 Elektrotechnika a management Elektrotechnika,managem. 25.11.2008
2608T001 Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky Ekon.,říz.eltechn.,energ. 26378 1.1.2003
2608T006 Ekonomika a řízení elektrotechniky Ekon.,říz.el.techniky 25.11.2008
2608T007 Ekonomika a řízení energetiky Ekonomika,říz.energetiky 25.11.2008
2608V003 Řízení a ekonomika podniku (elektro.) Řízení,ekonomika podniku 1.1.2003
2609R003 Lékařská elektronika Lékařská elektronika 26747 1.1.2003
2609R006 Optoelektronika Optoelektronika 26187 1.1.2003
2609R007 Angličtina v elektrotechnice a informatice Angl.v elektrot.a inform. 27.2.2012
2609T004 Mikroelektronika Mikroelektronika 26308 1.1.2003
2609T006 Optoelektronika Optoelektronika 26188 1.1.2003
2609V001 Akustika Akustika 26059 1.1.2003
2609V002 Elektroakustika Elektroakustika 26099 1.1.2003
2609V005 Mikroelektronika teoretická Mikroelektronika teoret. 26119 1.1.2003
2609V006 Optoelektronika Optoelektronika 26189 1.1.2003
2611R003 Automatizované systémy velení a řízení VzS Autom.syst.velení,říz.VzS 1.1.2003
2611R005 Elektrické a speciální vybavení letadel Letadla-elektr.,spec.vyb. 1.1.2003
2611R008 Naváděcí a řidící systémy raket Navád.,řidící syst.raket 1.1.2003
2611R010 Radiolokace Radiolokace 1.2.2005
2611R012 Radiolokační systémy Radiolokační systémy 1.1.2003
2611R013 Radiotechnické systémy elektronického boje Radiotech.sys.elektr.boje 1.1.2003
2611R014 Radiotechnické vybavení letadel Radiotech.vybavení letad. 1.1.2003
2611R015 Radiotechnické zabezpečení letectva Radiotech.zabezp.letadel 1.1.2003
2611R019 Speciální komunikační systémy Speciální komunik.syst. 1.1.2003
2611R020 Speciální radiokomunikační systémy Speciál.radiokom.systémy 1.1.2003
2611R022 Speciální telekomunikační systémy Speciál.telekomunik.syst. 1.1.2003
2611R024 Systémy výzbroje letadel Systémy výzbroje letadel 1.1.2003
2611R025 Vojenská robotika a kybernetika Vojenská robotika,kybern. 1.1.2003
2611R027 Výstavba, údržba a bezpečnost ASV Výstavba,údržba,bezp.ASV 1.1.2003

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
2611R029 Meteorologické zabezpečení (technic.) Meteorolog.zabezpečení 1.1.2003
2611R030 Navádění a řízení raket Navádění,řízení raket 1.1.2003
2611R031 Radiolokační a radiotechnické systémy Radiolok.,radiotech.syst. 1.1.2003
2611R032 Speciální informační technologie Speciální inform.technol. 1.1.2003
2611R033 Systémy velení a řízení Systémy velení,řízení 1.1.2003
2611R037 Avionické systémy Avionické systémy 1.1.2003
2611R038 Komunikační a informační systémy Komunik.a inform.systémy 1.2.2005
2611R039 Letecké elektrotechnické systémy Letec.elektrotech.systémy 1.2.2005
2611R040 Systémy protivzdušné obrany Systémy protivzduš.obrany 1.2.2005
2611T001 Automatizace velení - elektronické počítače Autom.velení-elekt.počít. 26568 1.1.2003
2611T002 Automatizované systémy velení Automatiz.systémy velení 26598 1.1.2003
2611T003 Automatizované systémy velení a řízení VzS Autom.syst.velení,říz.VzS 1.1.2003
2611T005 Elektrické a speciální vybavení letadel Letadla-elektr.,spec.vyb. 1.1.2003
2611T006 Inženýrská služba protiletadlové techniky Inžen.služ.protilet.tech. 26578 1.1.2003
2611T007 Letecký elektrotechnický (voj.) Letecký elektrotechnický 26548 1.1.2003
2611T008 Naváděcí a řidící systémy raket Navád.,řidící syst.raket 1.1.2003
2611T009 Prostředky automatizovaného řízení a velení Prostř.autom.říz.,velení 26488 1.1.2003
2611T010 Radiolokace Radiolokace 26528 1.1.2003
2611T012 Radiolokační systémy Radiolokační systémy 1.1.2003
2611T013 Radiotechnické systémy elektronického boje Radiotech.sys.elektr.boje 1.1.2003
2611T014 Radiotechnické vybavení letadel Radiotech.vybavení letad. 1.1.2003
2611T015 Radiotechnické zabezpečení letectva Radiotech.zabezp. letadel 1.1.2003
2611T016 Radiotechnický Radiotechnický 91578 1.1.2003
2611T017 Radiová a radiotechnická zařízení (voj.) Radiová,radiotech.zař. 26558 1.1.2003
2611T018 Řídicí a naváděcí systémy zbraní Řídicí,navád.systémy zbr. 26498 1.1.2003
2611T019 Speciální komunikační systémy Spec.komunikační syst. 26468 1.1.2003
2611T020 Speciální radiokomunikační systémy Speciál.radiokom.systémy 1.1.2003
2611T021 Speciální radiolokační a radiotechnické systémy Spec.radiolok,radiokom.s. 26478 1.1.2003
2611T022 Speciální telekomunikační systémy Speciál.telekomunik.syst. 1.1.2003
2611T023 Spojovací systémy Spojovací systémy 91398 1.1.2003
2611T024 Systémy výzbroje letadel Systémy výzbroje letadel 1.1.2003
2611T025 Vojenská robotika a kybernetika Vojenská robotika,kybern. 1.1.2003
2611T026 Vojenská spojovací technika Vojenská spojov.technika 26538 1.1.2003
2611T027 Výstavba, údržba a bezpečnost ASV Výstavba,údržba,bezp.ASV 1.1.2003
2611T028 Výzbrojně elektrotechnický Výzbroj.elektrotechnický 26588 1.1.2003
2611T029 Meteorologické zabezpečení (technic.) Meteorolog.zabezpečení 1.1.2003
2611T030 Navádění a řízení raket Navádění,řízení raket 1.1.2003
2611T031 Radiolokační a radiotechnické systémy Radiolok,radiotech.syst. 1.1.2003
2611T032 Speciální informační technologie Speciální inform.technol. 1.1.2003
2611T033 Systémy velení a řízení Systémy velení,řízení 1.1.2003
2611T037 Avionické systémy Avionické systémy 1.1.2003
2611T038 Komunikační a informační systémy Komunik.a inform.systémy 14.2.2006
2611T039 Letecké elektrotechnické systémy Letec.elektrotech.systémy 14.2.2006
2611T040 Systémy protivzdušné obrany Systémy protivzduš.obrany 13.3.2008
2611V003 Automatizované systémy velení a řízení VzS Autom.syst.velení,říz.VzS 1.1.2003
2611V004 Avionika a výzbroj letadel Avionika,výzbroj letadel 1.1.2003
2611V008 Naváděcí a řidící systémy raket Navád.,řidící syst.raket 1.1.2003
2611V011 Radiolokační a navigační technika Radiolokační,navig.techn. 1.1.2003
2611V019 Speciální komunikační systémy Spec.komunikační syst. 1.1.2003
2611V034 Elektronické a zbraňové systémy Elektron,zbraňové systémy 1.1.2003
2611V035 Speciální elektrotechnické a komunikační systémy Spec.eltech,komunik.syst. 1.1.2003

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
2611V036 Velení a řízení, informatika a robotika Velení,říz, inform,robot. 1.1.2003
2611V038 Komunikační a informační systémy Komunik.a inform.systémy 16.7.2009
2611V041 Elektronické systémy a zařízení El.systémy a zařízení 17.6.2009
2611V042 Technická kybernetika a mechatronika Tech.kybernetika,mechatr. 17.6.2009
2612R001 Aplikace automatizační a výpočetní techniky Aplikace autom.,výp.tech. 2666701 1.1.2003
2612R002 Aplikace výpočetní techniky Aplikace výp.techniky 26627 1.1.2003
2612R003 Aplikovaná elektronika Aplikovaná elektronika 25.11.2008
2612R004 Automatizace a informatika Automatizace,informatika 26297 1.1.2003
2612R006 Automatizační a měřicí technika Autom.,měřicí technika 26357 1.1.2003
2612R007 Automatizační technika Automatizační technika 26667 1.1.2003
2612R008 Automatizované systémy Automatizované systémy 26887 1.1.2003
2612R011 Elektronické informační a řídící systémy Elektron.inf.,řídící sys. 1.1.2003
2612R012 Elektronické počítače Elektronické počítače 1.1.2003
2612R013 Elektronické počítačové systémy Elektron.počítač.systémy 26697 1.1.2003
2612R014 Elektronické součástky a systémy Elektron.součástky,syst. 26517 1.1.2003
2612R015 Elektronika Elektronika 26397 1.1.2003
2612R018 Elektronika a sdělovací technika Elektronika,sděl.technika 26607 1.1.2003
2612R019 Elektronika a telekomunikace Elektronika,telekomunik. 1.1.2003
2612R020 Elektronika a telekomunikační technika Elektron.,telek.technika 26277 1.1.2003
2612R022 Informační a automatizační technika Inform.automat.technika 23757 1.1.2003
2612R023 Informační a řídicí technika Informační,řídicí techn. 26637 1.1.2003
2612R024 Informatika a kybernetika Informatika,kybernetika 26427 1.1.2003
2612R025 Informatika a výpočetní technika Informatika,výp.technika 11097 1.1.2003
2612R027 Inteligentní systémy Inteligentní systémy 6.2.2007
2612R029 Kybernetika a měření Kybernetika,měření 26157 1.1.2003
2612R030 Kybernetika, automatizace a měření Kybern.,autom.,měření 1.1.2003
2612R032 Mikroelektronika a technologie Mikroelektronika,technol. 1.1.2003
2612R033 Počítačová grafika v elektrotechnice Počítač.graf.v eltechnice 26957 1.1.2003
2612R034 Počítačové systémy Počítačové systémy 2697701 1.1.2003
2612R036 Počítačové systémy elektronické Počítač.syst.elektronické 2697751 1.1.2003
2612R037 Počítačové zpracování informací Počítač.zpracov.informací 2699702 1.1.2003
2612R041 Řídicí a informační systémy Řídicí,informační systémy 1.1.2003
2612R044 Systémy informační Systémy informační 2688701 1.1.2003
2612R045 Technická kybernetika Technická kybernetika 26157 1.1.2003
2612R046 Teleinformatika Teleinformatika 1.1.2003
2612R049 Užití počítačů Užití počítačů 26947 1.1.2003
2612R050 Výpočetní systémy Výpočetní systémy 26817 1.1.2003
2612R051 Výpočetní technika (elektro.) Výpočetní technika 26177 1.1.2003
2612R052 Výpočetní technika a informatika Výpoč.technika,informat. 2617701 1.1.2003
2612R053 Výpočetní technika a základy programování Výpoč.techn.,zákl.progr. 26557 1.1.2003
2612R054 Programování Programování 1.1.2003
2612R055 Správa počítačových systémů Správa počítač.systémů 1.1.2003
2612R057 Měřicí a výpočetní technika (výp.tech.) Měřicí,výpočetní technika 25.2.2004
2612R059 Mobilní technologie Mobilní technologie 1.1.2004
2612R060 Komunikační a mikroprocesorová technika Komunik,mikroproc.techn. 1.4.2004
2612R062 Web a multimedia Web a multimedia 25.10.2005
2612R063 Aplikovaná technologie v archivnictví Aplik.technolog.v archiv. 25.4.2006
2612R066 Počítačová podpora v archivnictví PC podpora v archivnictví 7.10.2008
2612R067 Síťové a informační technologie Síťové,inf.technologolie 25.11.2008
2612R068 Systémy a řízení Systémy a řízení 25.11.2008
2612R073 Komunikace a elektronika Komunikace a elektronika 30.4.2012

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
2612R079 Informační a komunikační technologie v lékařství Inf.,kom.technolog.v lék. 19.10.2015
2612T003 Aplikovaná elektronika /Applied Electronics/ Aplikovaná elektronika 11.5.2015
2612T009 Číslicové systémy Číslicové systémy 1.1.2003
2612T010 Distribuované systémy a počítačové sítě Distrib.syst.,počít.sítě 1.1.2003
2612T012 Elektronické počítače Elektronické počítače 26208 1.1.2003
2612T014 Elektronické součástky a systémy Elektron.součástky,syst. 26518 1.1.2003
2612T015 Elektronika /Electronics/ Elektronika 26398 1.1.2003
2612T016 Elektronika a aplikovaná informatika Elektron.,aplik.informat. 1.1.2003
2612T017 Elektronika a rádiová komunikace Elektron.,rádiokomunikace 1.1.2003
2612T018 Elektronika a sdělovací technika Elektronika,sděl.technika 26608 1.1.2003
2612T020 Elektronika a telekomunikační technika Elektron.,telek.technika 26278 1.1.2003
2612T021 Elektronika a vakuová technika Elektronika,vakuová tech. 26108 1.1.2003
2612T024 Informatika a kybernetika Informatika,kybernetika 26428 1.1.2003
2612T025 Informatika a výpočetní technika Informatika,výp.technika 11098 1.1.2003
2612T026 Inteligentní počítačové systémy Intelig.počítačové syst. 1.1.2003
2612T027 Inteligentní systémy Inteligentní systémy 1.1.2003
2612T029 Kybernetika a měření Kybernetika,měření 1.1.2003
2612T030 Kybernetika, automatizace a měření Kybern., autom.,měření 26368 1.1.2003
2612T031 Letecké informační a řídicí systémy Let.inform.,říd.systémy 1.1.2003
2612T035 Počítačové systémy a sítě Počítačové systémy,sítě 1.1.2003
2612T038 Průmyslová elektronika Průmyslová elektronika 26318 1.1.2003
2612T039 Průmyslová elektronika a elektromechanika Prům.elektronika,elmech. 1.1.2003
2612T041 Řídicí a informační systémy Řídicí,informační systémy 1.1.2003
2612T043 Softwarové systémy Softwarové systémy 1.1.2003
2612T045 Technická kybernetika Technická kybernetika 26158 1.1.2003
2612T047 Telekomunikační a informační technika Telekom.,inform.technika 1.1.2003
2612T048 Telekomunikační a multimediální systémy Telekom.,multimed.systémy 1.1.2003
2612T051 Výpočetní technika (elektro.) Výpočetní technika 26178 1.1.2003
2612T052 Výpočetní technika a informatika Výpoč.technika,informat. 1.1.2003
2612T056 Distribuované systémy Distribuované systémy 1.1.2003
2612T058 Aplikovaná měřicí a výpočetní technika Aplik.měř.,výpočet.techn. 1.1.2004
2612T059 Mobilní technologie Mobilní technologie 13.9.2005
2612T061 Elektronické stroje, přístroje a pohony Elektron.str,přístr,syst. 1.1.2003
2612T064 Komunikační a řídící technologie Komunik.a řídící technol. 28.11.2006
2612T065 Dopravní elektroinženýrství a autoelektronika Dop.elektroinž.a autoel. 24.4.2007
2612T068 Systémy a řízení Systémy a řízení 25.11.2008
2612T069 Sítě elektronických komunikací Sítě elektr.komunikací 25.11.2008
2612T071 Engineering of Interactive Systems Eng.of Interact.Systems 17.6.2009
2612T072 Letecké kosmické systémy /Aerospace Systems/ Letecké kosmické systémy 16.12.2009
2612T074 Komunikační systémy Komunikační systémy 30.4.2012
2612T075 Integrované elektronické systémy /Solid State Systems/ Integrované el.systémy 20.12.2012
2612T076 Komunikace a zpracování signálu /Communications and Signal Processing/ Komunikace,zprac.signálu 20.12.2012
2612T077 Vysokofrekvenční a digitální technika /RF and DSP Engineering/ Vf a digi.technika 20.12.2012
2612T078 Výpočetní vědy /Computational Sciences/ Výpočet.vědy/Comp.Scienc. 17.7.2015
2612T080 Audiovizuální technika a zpracování signálů /Audiovisual Techn.,Signal Proces./ Audioviz.tech.,zprac.sig. 19.10.2015
2612T081 Komunikační systémy a sítě /Communication Systems and Networks/ Komunikační syst.,sítě 19.10.2015
2612T082 Radiová a optická technika /Radio and Optical Technology/ Radiová,optická technika 19.10.2015
2612T083 Kybernetika a robotika /Cybernetics and Robotics/ Kybernetika a robotika 21.12.2015
2612V003 Aplikovaná elektronika Aplikovaná elektronika 1.1.2003
2612V005 Automatizace a robotizace Automatizace,robotizace 26249 1.1.2003
2612V015 Elektronika Elektronika 2610951 1.1.2003

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
2612V018 Elektronika a sdělovací technika Elektron.,sdělov.technika 1.1.2003
2612V021 Elektronika a vakuová technika Elektronika,vakuová tech. 26109 1.1.2003
2612V025 Informatika a výpočetní technika Informatika,výp.technika 11099 1.1.2003
2612V028 Kybernetika a informatika Kybernetika,informatika 26239 1.1.2003
2612V030 Kybernetika, automatizace a měření Kybern., autom.,měření 1.1.2003
2612V032 Mikroelektronika a technologie Mikroelektronika,technol. 1.1.2003
2612V038 Průmyslová elektronika Průmyslová elektronika 26319 1.1.2003
2612V040 Robotické systémy Robotické systémy 1.1.2003
2612V042 Řídicí technika a robotika Řídicí technika,robotika 26229 1.1.2003
2612V043 Softwarové systémy Softwarové systémy 11169 1.1.2003
2612V045 Technická kybernetika Technická kybernetika 26159 1.1.2003
2612V046 Teleinformatika Teleinformatika 1.1.2003
2612V051 Výpočetní technika (elektro.) Výpočetní technika 26179 1.1.2003
2612V052 Výpočetní technika a informatika Výpoč.technika,informat. 21.5.2007
2612V070 Informační, komunikační a řídicí technologie /Inform., Communic.,Control Techn./ Inform.,kom.,řídicí techn 28.1.2009
2612V078 Výpočetní vědy /Computational Sciences/ Výpočet.vědy/Comp.Scienc. 17.7.2015
2642R004 Elektrické stroje, přístroje a pohony Elekt.stroje,přístr.,poh. 1.1.2003
2642R005 Silnoproudá elektrotechnika Silnoproudá eltechnika 26327 1.1.2003
2642R007 Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika Siln.eltechnika,elenerg. 26337 1.1.2003
2642T001 Dopravní elektroinženýrství Doprav.elektroinženýrství 26138 1.1.2003
2642T003 Elektrické stroje a přístroje Elektrické stroje,přístr. 26028 1.1.2003
2642T004 Elektrické stroje, přístroje a pohony Elekt.stroje,přístr.,poh. 26038 1.1.2003
2642T005 Silnoproudá elektrotechnika Silnoproudá eltechnika 26328 1.1.2003
2642T007 Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika Siln.eltechnika,elenerg. 26338 1.1.2003
2642T008 Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika Siln.eltechnika,výk.elek. 1.1.2003
2642T011 Diagnostika a design v elektrických zařízeních Diagnostika v el.zaříz. 23.6.2010
2642V002 Elektrická trakce a elektrické pohony Elekt.trakce,el.pohony 26049 1.1.2003
2642V003 Elektrické stroje a přístroje Elektrické stroje,přístr. 26029 1.1.2003
2642V004 Elektrické stroje, přístroje a pohony Elekt.stroje,přístr.,poh. 26039 1.1.2003
2642V007 Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika Siln.eltechnika,elenerg. 26339 1.1.2003
2642V009 Výkonová elektrotechnika Výkonová elektrotechnika 26149 1.1.2003
2642V010 Výkonové polovodičové systémy Výkon.polovodič.systémy 26129 1.1.2003
2801R001 Anorganická technologie Anorganická technologie 28017 1.1.2003
2801R002 Chemická technologie papíru a celulózy Chem.technol.papíru,celu. 28097 1.1.2003
2801R004 Praktická chemie Praktická chemie 28447 1.1.2003
2801R008 Technologie organických výrob Technologie organic.výrob 28167 1.1.2003
2801R009 Technologie výroby a zpracování polymerů Techn.výr,zprac.polymerů 28107 1.1.2003
2801R010 Teorie a technologie výbušin Teorie,technologie výbuš. 28427 1.1.2003
2801R013 Chemie a chemické technologie Chemie,chemické technol. 1.1.2003
2801R016 Technologie konzervování a restaurování Technol.konzerv.,restaur. 30.11.2004
2801R017 Syntéza a výroba léčiv Syntéza a výroba léčiv 2.2.2005
2801R020 Biotechnologie léčiv Biotechnologie léčiv 8.4.2009
2801R021 Farmakochemie a medicinální materiály Farmakochem.,medic.mat. 24.9.2007
2801R022 Analýza léčiv Analýza léčiv 22.12.2010
2801R023 Vodíkové a membránové technologie Vodík.a membrán. technol. 19.5.2011
2801R026 Chemistry and Technology Chemistry and Technology 21.12.2015
2801T001 Anorganická technologie Anorganická technologie 28018 1.1.2003
2801T002 Chemická technologie papíru a celulózy Chem.technol.papíru,celu. 28098 1.1.2003
2801T005 Technologie anorganických látek Technologie anorg.látek 28158 1.1.2003
2801T006 Technologie organických látek Technologie organic.látek 28168 1.1.2003
2801T007 Technologie organických specialit Technol.organ.specialit 28208 1.1.2003

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
2801T009 Technologie výroby a zpracování polymerů Techn.výr,zprac.polymerů 28108 1.1.2003
2801T010 Teorie a technologie výbušin Teorie,technologie výbuš. 28428 1.1.2003
2801T011 Teorie a technologie výbušin - bezpečnostní inženýrství Teor,techn.výbuš-bezp.inž 2842802 1.1.2003
2801T012 Teorie a technologie výbušin - technologie výbušin Teor,techn.výbuš- techn. 2842801 1.1.2003
2801T014 Základní a speciální anorganické technologie Zákl.,spec.anorg.technol. 1.1.2003
2801T015 Technologie organických látek a chemické speciality Technol.org.látek,chem.s. 1.1.2003
2801T016 Technologie konzervování a restaurování Technol.konzerv.,restaur. 24.9.2007
2801T018 Syntéza léčiv Syntéza léčiv 7.2.2007
2801T019 Výroba léčiv Výroba léčiv 7.2.2007
2801T020 Biotechnologie léčiv Biotechnologie léčiv 7.2.2007
2801T022 Analýza léčiv Analýza léčiv 22.12.2010
2801T023 Vodíkové a membránové technologie Vodík.a membrán. technol. 23.12.2014
2801T025 Membrane Materials and Process Engineering Membran.Mat.,Proces.Eng. 29.2.2012
2801V001 Anorganická technologie Anorganická technologie 28019 1.1.2003
2801V003 Organická technologie Organická technologie 28029 1.1.2003
2801V024 Léčiva a biomateriály /Drugs and Biomaterials Léčiva a biomateriály 10.8.2011
2802R004 Technická fyzikální a analytická chemie Techn.fyzik,analyt.chemie 28277 1.1.2003
2802R005 Technická fyzikální a analytická chemie - analytická chemie Analytická chemie 2827701 1.1.2003
2802R006 Technická fyzikální a analytická chemie - fyzikální chemie Fyzikální chemie 2827702 1.1.2003
2802R007 Technická chemie Technická chemie 2897701 1.1.2003
2802R011 Chemie a technická chemie Chemie,technická chemie 1.1.2004
2802R012 Forenzní analýza Forenzní analýza 19.5.2011
2802R013 Chemie a materiály ve forenzní analýze Chem.,mater.ve forenz.an. 17.7.2012
2802R015 Analytická a fyzikální chemie Analyt.,fyzik.chemie 5.3.2013
2802T002 Fyzikální chemie (technic.) Fyzikální chemie 1.1.2003
2802T003 Organická chemie (technic.) Organická chemie 1.1.2003
2802T004 Technická fyzikální a analytická chemie Tech.fyzik.,analyt.chemie 28278 1.1.2003
2802T005 Technická fyzikální a analytická chemie - analytická chemie Analytická chemie 2827801 1.1.2003
2802T006 Technická fyzikální a analytická chemie - fyzikální chemie Fyzikální chemie 2827802 1.1.2003
2802T008 Analytická chemie a jakostní inženýrství Anal.chemie,jakost.inž. 1.1.2003
2802T009 Molekulární inženýrství Molekulární inženýrství 1.1.2003
2802T010 Technická fyzikální chemie Techn.,fyzikální chemie 1.1.2004
2802T014 Applied chemistry Applied chemistry 17.7.2012
2802T016 Molekulární analytická a fyzikální chemie Mol.analyt.,fyzik.chem. 5.3.2013
2802T017 Forenzní chemie Forenzní chemie 20.12.2013
2802T018 Forenzní biologická analýza Forenzní biolog.analýza 20.12.2013
2802V001 Analytická chemie (technic.) Analytická chemie 1.1.2003
2802V002 Fyzikální chemie (technic.) Fyzikální chemie 1.1.2003
2804R001 Vojenská chemie Vojenská chemie 1.1.2003
2804R002 Krizové řízení a ochrana obyvatelstva Kriz. řízení a ochr.obyv. 7.6.2005
2804R003 Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE Ochr.obyv.se zam.na CBRNE 12.9.2006
2804R005 Technologie pro ochranu majetku a osob Tech.pro ochr.majet.,osob 30.10.2014
2804T001 Vojenská chemie Vojenská chemie 28418 1.1.2003
2804T004 Civilní nouzová připravenost Civilní nouzová připrav. 18.6.2008
2804T005 Technologie pro ochranu majetku a osob Tech.pro ochr.majet.,osob 5.8.2016
2804V004 Civilní nouzová připravenost Civilní nouzová připrav. 11.5.2015
2805R001 Chemie a technologie ochrany prostředí Chem.,technol.ochr.prost. 28477 1.1.2003
2805R002 Chemie a technologie ochrany životního prostředí Chem.,technol.ochrany ŽP 1.1.2003
2805R003 Chemie životního prostředí Chemie životního prostř. 1.1.2003
2805R007 Bezpečnost při nakládání s chemickými látkami Bezp.při nakl.s chem.lát. 19.10.2004
2805R008 Chemické látky v životním prostředí Chem.látky v živ.prostř. 15.6.2004

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
2805R009 Alternativní energie a životní prostředí Alternativní energie a ŽP 7.2.2007
2805R010 Chemie a toxikologie životního prostředí Chemie a toxikologie ŽP 7.2.2007
2805R011 Chemie a aplikovaná ekologie Chemie a aplik.ekologie 2.4.2008
2805R012 Chemie a materiály pro ekologické aplikace Chemie a materiály,ekol. 22.2.2011
2805R013 Analytická chemie životního prostředí Analyt.chemie živ.prostř. 22.2.2011
2805R014 Environmental Chemistry and Technology Environm.Chem.and Techn. 20.12.2011
2805R015 Odpadové hospodářství (tech.chemie) Odpadové hospodářství 17.7.2012
2805R016 Průmyslová ekologie Průmyslová ekologie 20.12.2012
2805T002 Chemie a technologie ochrany životního prostředí Chem.,technol.ochrany ŽP 28198 1.1.2003
2805T003 Chemie životního prostředí Chemie životního prostř. 1.1.2003
2805T004 Procesní inženýrství - chemie a technologie ochrany ŽP Chemie,technol.ochrany ŽP 3909804 1.1.2003
2805T005 Technologie vody Technologie vody 28058 1.1.2003
2805T006 Technologie ochrany životního prostředí Technol.ochrany ŽP 1.1.2003
2805T013 Analytická chemie životního prostředí Analyt.chemie živ.prostř. 22.2.2011
2805T015 Odpadové hospodářství (tech.chemie) Odpadové hospodářství 30.4.2012
2805T016 Průmyslová ekologie Průmyslová ekologie 30.4.2012
2805T017 Environmental Chemistry and Technology Environ.Chem.,Technolog. 17.7.2012
2805T018 Analytická chemie životního prostředí a toxikologie Analyt.chem.ŽP, toxikol. 20.12.2013
2805T019 Chemické a environmentální inženýrství /Chemical and Environmental Engineering/ Chem.,environ.inženýrství 11.7.2014
2805V002 Chemie a technologie ochrany životního prostředí Chem.,technol.ochrany ŽP 1.1.2003
2805V003 Chemie životního prostředí Chemie životního prostř. 28569 1.1.2003
2805V005 Technologie vody Technologie vody 28059 1.1.2003
2806R002 Spotřební chemie Spotřební chemie 7.6.2005
2806R003 Vlákna a textilní chemie Vlákna,textilní chemie 28127 1.1.2003
2806T001 Chemie a technologie dřeva,vláknitých materiálů a kompozitů Chem.,technol.dřeva,vlák. 28118 1.1.2003
2806T002 Spotřební chemie Spotřební chemie 29078 1.1.2003
2806T003 Vlákna a textilní chemie Vlákna,textilní chemie 28128 1.1.2003
2806T004 Vlákna a textilní chemie - technologie chemických vláken Technol.chemick.vláken 2812801 1.1.2003
2806T005 Vlákna a textilní chemie - textilní chemie a koloristika Textilní chemie,kolorist. 2812802 1.1.2003
2807R001 Ekonomika a management chemického a potravinářského průmyslu Eko.,manag.-chem.potr.pr. 28297 1.1.2003
2807R004 Chemické inženýrství Chemické inženýrství 28347 1.1.2003
2807R006 Procesní inženýrství a management podniků Proces.inž.,manag.podniků 28437 1.1.2003
2807R010 Technicko-manažerské studium pro chemické a jim příbuzné obory Techn-manaž.stud-chem.ob. 39277 1.1.2003
2807R011 Řízení chemických procesů Řízení chemických procesů 1.1.2003
2807R012 Automatizace a řídící technika Automatizace,řídící tech. 1.1.2003
2807R013 Procesní inženýrství, informatika a management Proc.inžen.,inform,manag. 1.1.2003
2807R015 Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků Ekon,man.chem,potr.podn. 20.6.2006
2807R016 Chemické a procesní inženýrství a managament Chem.a proces.inž.a man. 1.4.2005
2807R017 Chemické a procesní inženýrství Chemické a procesní inž. 5.8.2005
2807R018 Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství Nano,mikrotechnologie 23.6.2010
2807R019 Chemistry, Engineering and Technology Chem.,Engineer.and Techn. 20.12.2011
2807R020 Procesní inženýrství a management Procesní inž.,management 5.3.2013
2807T001 Ekonomika a management chemického a potravinářského průmyslu Eko.,manag.chem.potr.pr. 28298 1.1.2003
2807T002 Ekonomika a řízení chemických a potravinářských podniků Ekon.,říz.chem.potr.podn. 2829801 1.1.2003
2807T004 Chemické inženýrství Chemické inženýrství 28348 1.1.2003
2807T005 Procesní inženýrství - chemické inženýrství Chemické inženýrství 3909802 1.1.2003
2807T007 Procesy a zařízení chemických a potravinářských výrob Proc.,zař.chem.potr.výrob 28288 1.1.2003
2807T008 Procesy a zařízení chemických a potravinářských výrob - procesy a zařízení Chem.potr.výr-procesy,zař 2828801 1.1.2003
2807T012 Automatizace a řídící technika Automatizace,řídící tech. 1.1.2003
2807T014 Chemické inženýrství, bioinženýrství a matematické modelování procesů Chem.inž,bioinž,mat.mod.p 1.1.2003
2807T015 Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků Ekon,man.chem,potr.podn. 1.1.2003

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
2807T016 Chemické a procesní inženýrství a managament Chem.a proces.inž.a man. 1.4.2005
2807T021 Chemické inženýrství a bioinženýrství Chem.inženýr.,bioinženýr. 5.3.2013
2807V003 Chemická metalurgie Chemická metalurgie 22029 1.1.2003
2807V004 Chemické inženýrství Chemické inženýrství 28349 1.1.2003
2807V009 Řízení a ekonomika podniku (chem.) Řízení,ekonomika podniku 1.1.2003
2808R001 Anorganické a polymerní materiály Anorg.,polymer.materiály 28457 1.1.2003
2808R005 Sklářství Sklářství 27297 1.1.2003
2808R008 Tvorba uměleckého skla (technol.) Tvorba uměleckého skla 27307 1.1.2003
2808R009 Chemie a technologie materiálů Chemie,technologie mater. 1.1.2003
2808R010 Polymerní materiály a technologie Polymer.materiály,technol 12.5.2010
2808R016 Chemie, technologie a vlastnosti materiálů Chem,techn,vlastn.mater. 31.10.2005
2808R018 Inženýrství ochrany životního prostředí Inž.ochrany život.prostř. 2.4.2008
2808R020 Stavební chemie Stavební chemie 13.9.2005
2808R023 Anorganické materiály Anorganické materiály 24.9.2007
2808R024 Polymerní materiály a kompozity POlymer.mat.a kompozity 24.9.2007
2808R025 Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů Povrch.och.stav.materiálů 20.11.2007
2808R026 Chemie materiálů pro automobilový průmysl Chemie mat.pro aut.prům. 30.1.2008
2808R028 Obuvnická a galanterní technologie a hygiena obouvání Obuv.,galant.technologie 17.6.2009
2808R029 Biomateriály pro medicínské využití Biomateriály pro med.využ 22.2.2011
2808R030 Chemistry and Materials Chemistry and Materials 20.12.2011
2808R031 Chemie pro medicínské aplikace Chemie pro medicín.aplik. 30.4.2012
2808T002 Chemická technologie kovových a speciálních anorganických materiálů Chem.technol.-anorg.mat. 28088 1.1.2003
2808T003 Chemie a technologie anorganických materiálů Chem.,technol.anorg.mat. 28078 1.1.2003
2808T004 Chemie materiálů Chemie materiálů 28188 1.1.2003
2808T007 Technologie silikátů Technologie silikátů 27068 1.1.2003
2808T010 Polymerní materiály a technologie Polymer.materiály,technol 1.1.2003
2808T011 Anorganické nekovové materiály Anorganické nekovové mat. 1.1.2003
2808T012 Kovové materiály (chem.) Kovové materiály 1.1.2003
2808T013 Polymerní materiály Polymerní materiály 1.1.2003
2808T014 Materiály pro elektroniku Materiály pro elektroniku 1.1.2003
2808T015 Chemie a technologie papíru a celulózových materiálů Chem,techn.papír,cel.mat. 1.1.2004
2808T016 Chemie, technologie a vlastnosti materiálů Chem,techn,vlastn.mater. 1.4.2004
2808T017 Inženýrství a hygiena obouvání Inž. a hygiena obouvání 1.4.2005
2808T018 Inženýrství ochrany životního prostředí Inž.ochrany život.prostř. 1.4.2005
2808T019 Inženýrství polymerů Inženýrství polymerů 1.4.2005
2808T021 Řízení technologických rizik Řízení technolog.rizik 20.6.2006
2808T022 Organické povlaky a nátěrové hmoty Org.povlaky a nátěr.hmoty 20.6.2006
2808T031 Chemie pro medicínské aplikace Chemie pro medicín.aplik. 3.3.2014
2808T032 Engineering and Technology Engineering,Technology 17.7.2012
2808T033 Chemistry of Materials Chemistry of Materials 17.7.2012
2808T034 Biomateriály Biomateriály 20.5.2013
2808V003 Chemie a technologie anorganických materiálů Chem.,technol.anorg.mat. 28079 1.1.2003
2808V004 Chemie materiálů Chemie materiálů 1.1.2003
2808V006 Technologie makromolekulárních látek Techn.makromolek.látek 28039 1.1.2003
2808V007 Technologie silikátů Technologie silikátů 27069 1.1.2003
2808V009 Chemie a technologie materiálů Chemie,technologie mater. 25.11.2008
2808V016 Chemie, technologie a vlastnosti materiálů Chem.,techn.,vlast.mater. 1.4.2004
2808V027 Povrchové inženýrství Povrchové inženýrství 2.4.2008
2808V035 Inženýrství energetických materiálů Inženýr.energ.materiálů 2.8.2016
2810R001 Biotechnologie Biotechnologie 29047 1.1.2003
2810R005 Biochemie a biotechnologie Biochemie,biotechnologie 1.1.2003

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
2810R006 Obecná mikrobiologie a biotechnologie Obec.mikrobiol.,biotechn. 15.6.2004
2810T001 Biotechnologie Biotechnologie 1.1.2003
2810T002 Kvasná chemie a bioinženýrství Kvasná chemie,bioinženýr. 29038 1.1.2003
2810T003 Obecná a aplikovaná biochemie Obecná,aplikovaná bioch. 28368 1.1.2003
2810T007 Biotechnologie a management odpadů Biotechn.,managm.odpadů 6.4.2004
2810T008 Technologie a management odpadů Technolog.a manag.odpadů 20.6.2006
2810T010 Laboratorní metody a příprava léčivých přípravků Lab.metod.přípr.léčiv. 16.12.2009
2810T011 Biotechnology Biotechnology 17.7.2012
2810V001 Biotechnologie Biotechnologie 29049 1.1.2003
2810V004 Biotechnologie odpadů Biotechnologie odpadů 1.1.2003
2810V009 Technologie odpadů Technologie odpadů 20.6.2006
2811R002 Chemie a technologie paliv Chem.,technol.paliv 1.5.2004
2811R005 Chemie a technologie paliv a prostředí Chemie,techn.paliv,prost. 1.1.2003
2811T001 Chemické a energetické zpracování paliv Chem.,energet.zprac.paliv 28248 1.1.2003
2811T002 Chemie a technologie paliv Chem.,technol.paliv 1.1.2003
2811T003 Procesní inženýrství - chemie a technologie paliv Chemie,technologie paliv 3909803 1.1.2003
2811T005 Chemie a technologie paliv a prostředí Chemie,techn.paliv,prost. 1.1.2003
2811V001 Chemické a energetické zpracování paliv Chem.,energet.zprac.paliv 28249 1.1.2003
2811V004 Technologie paliv (nejaderných) Technologie nejad.paliv 28049 1.1.2003
2901R001 Analýza potravin Analýza potravin 29517 1.1.2003
2901R003 Hodnocení a analýza potravin Hodnocení,analýza potrav. 29267 1.1.2003
2901R004 Chemie a analýza potravin Chemie,analýza potravin 29227 1.1.2003
2901R005 Chemie a technologie poživatin Chemie,technol.poživatin 29017 1.1.2003
2901R006 Chemie a technologie poživatin - technologie potravin Technologie potravin 2901751 1.1.2003
2901R011 Potravinářská technologie a kontrola jakosti potravin Potr.techn,kont.jak.potr. 28467 1.1.2003
2901R013 Technologie potravin Technologie potravin 1.1.2003
2901R014 Technologie potravinářských výrob Technologie potrav.výrob 29277 1.1.2003
2901R015 Výroba a distribuce potravin Výroba,distribuce potrav. 1.1.2003
2901R016 Zpracování mléka Zpracování mléka 29457 1.1.2003
2901R018 Chemie a technologie potravin Chemie,technol.potravin 1.1.2003
2901R021 Potravinářská chemie Potravinářská chemie 1.1.2003
2901R024 Potraviny a výživa Potraviny a výživa 15.6.2004
2901R026 Technologie a řízení v gastronomii Technol.a řízení v gastr. 24.4.2007
2901R029 Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů Techn.výr.tuků,kosmetiky 9.12.2009
2901R030 Food and Biochemical Technology Food and Biochem.Techn. 20.12.2011
2901T002 Enzymové inženýrství Enzymové inženýrství 29258 1.1.2003
2901T003 Hodnocení a analýza potravin Hodnocení,analýza potrav. 29268 1.1.2003
2901T004 Chemie a analýza potravin Chemie,analýza potravin 29228 1.1.2003
2901T006 Chemie a technologie poživatin - technologie potravin Technologie potravin 2901851 1.1.2003
2901T007 Chemie a technologie sacharidů Chem.technol.sacharidů 29218 1.1.2003
2901T008 Konzervace potravin a technologie masa Konz.potrav.,technol.masa 29248 1.1.2003
2901T010 Potravinářská chemie a biotechnologie Potrav.chemie,biotechnol. 29068 1.1.2003
2901T012 Technologie mléka a tuků Technologie mléka,tuků 29238 1.1.2003
2901T013 Technologie potravin Technologie potravin 1.1.2003
2901T017 Technologie bílkovin Technologie bílkovin 1.1.2003
2901T019 Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin Technol,hyg,ekon.výr.pot. 1.1.2003
2901T020 Technologie a ekonomika výroby tuků, detergentů a kosmetiky Technol,eko.výr.tuků,det. 1.1.2003
2901T022 Kvalita a bezpečnost potravin Kvalita,bezpečnost potr. 1.1.2003
2901T023 Chemie přírodních látek Chemie přírodních látek 1.1.2003
2901T025 Jakost a zdravotní nezávadnost potravin Jakost a zdr.nezáv.potr. 20.6.2006
2901T027 Chemie potravin a bioaktivních látek Chemie potr.,bioakt.látek 24.9.2007

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
2901T028 Ekotrofologie Ekotrofologie 28.1.2009
2901T031 Technologie tuků, detergentů a kosmetiky Techn.tuků,deterg.,kosm. 5.3.2013
2901V004 Chemie a analýza potravin Chemie,analýza potravin 29229 1.1.2003
2901V005 Chemie a technologie poživatin Chemie,technol.poživatin 29019 1.1.2003
2901V006 Chemie a technologie poživatin - technologie potravin Chemie,technol.potravin 2901951 1.1.2003
2901V009 Kvasná chemie a technologie Kvasná chemie,technologie 29029 1.1.2003
2901V013 Technologie potravin Technologie potravin 1.1.2003
2901V021 Potravinářská chemie /Food Chemistry/ Potravinářská chemie 24.9.2007
3106R002 Chemická technologie textilní Chemická technol.textilní 25.4.2006
3106R004 Netkané textilie Netkané textilie 25.4.2006
3106R016 Textilní technologie, materiály a nanomateriály /Textile Technologies, Mater... Textil.technol.,mater. 17.10.2011
3106T001 Ekonomika a řízení spotřebního průmyslu Ekon.,říz.spotř.průmyslu 31158 1.1.2003
3106T002 Chemická technologie textilní Chemická technol.textilní 1.1.2003
3106T003 Marketing a řízení textilní a oděvní výroby Market.,říz.text,oděv.výr 31188 1.1.2003
3106T004 Netkané textilie Netkané textilie 1.1.2003
3106T005 Oděvní technologie Oděvní technologie 31168 1.1.2003
3106T006 Technologie textilu a oděvnictví - Technologie textilu,oděv. 31128 1.1.2003
3106T007 Textilní materiálové inženýrství Textilní materiálové inž. 31178 1.1.2003
3106T009 Textilní technologie Textilní technologie 31268 1.1.2003
3106T010 Joint Master (text.) Joint Master 1.4.2004
3106T011 Textilní a oděvní technologie Textilní ,oděv.technolog. 25.4.2006
3106T012 Textilní inženýrství /Textile Engineering/ Textil.inž./Textil.Engin. 25.4.2006
3106T013 Management jakosti/Quality management textilní Management jakosti 18.6.2008
3106T014 Produktový management/Product Management Produktový management 18.6.2008
3106T017 Oděvní a textilní technologie /Clothing and Textile Engineering/ Oděv.a textil.technolog. 29.2.2012
3106T018 Netkané a nanovlákenné materiály /Nonwoven and Nanomaterials/ Netkan.a nanovláken.mat. 29.2.2012
3106V007 Textilní materiálové inženýrství Textilní materiálové inž. 31179 1.1.2003
3106V008 Textilní technika (text.) Textilní technika 31119 1.1.2003
3106V015 Textilní technika a mater. inženýrství/Textile Technics and Mater. Engineering/ Textil.tech.a mat. inž. 22.7.2011
3107R001 Chemická technologie zušlechťování Chem.technol.zušlechťov. 31237 1.1.2003
3107R002 Mechanická textilní technologie Mechan.textilní technol. 1.1.2003
3107R003 Řízení textilních technologických procesů Říz.text.technol.procesů 31307 1.1.2003
3107R004 Technologie a řízení oděvní výroby Technologie,říz.oděv.výr. 31137 1.1.2003
3107R005 Technologie textilu a oděvnictví - Technologie textilu,oděv. 31127 1.1.2003
3107R006 Textilní a oděvní návrhářství /Textile and Fashion Design/ Textilní,oděvní návrhář. 31227 1.1.2003
3107R007 Textilní marketing Textilní marketing 31217 1.1.2003
3107R008 Textilní technologické procesy Textilní technol.procesy 31307 1.1.2003
3107R009 Výrobní a obchodní manager textilu Výrobní,obch.manag.text. 31317 1.1.2003
3107R010 Textilní materiály a technologie Textil.materiály,technol. 1.4.2004
3107R011 Textilní materiály a zkušebnictví Textil. mat. a zkušeb. 25.4.2006
3107R012 Technické textilie Technické textilie 12.9.2006
3107R013 Management obchodu s oděvy Management obchodu,oděvy 8.4.2009
3107R014 Netkané textilie a nanovlákna Netk.textil.,nanovlákna 16.2.2010
3107R015 Výroba oděvů a management obchodu s oděvy /Clothing Production and Management/ Výrob.oděv.a manag.obch. 20.12.2011
3201R001 Technologická zařízení (kůže,plast,pryž) Technologická zařízení 32137 1.1.2003
3201R004 Obuvnická technologie Obuvnická technologie 1.1.2003
3201T002 Technologie a management (kůže,plast,pryž) Technologie,management 32128 1.1.2003
3201T003 Technologie kůže, plastů a pryže Technol.kůže,plastů,pryže 32118 1.1.2003
3201T005 Obuvnická a galanterní výroba Obuvnická,galanterní výr. 1.1.2003
3201T006 Obuvnická a galanterní technologie Obuvnická,galant.technol. 1.1.2003
3201T007 Konstrukce technologických zařízení Konstrukce technol.zaříz. 1.1.2003

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
3201T008 Výrobní inženýrství (polymer.mat.) Výrobní inženýrství 1.1.2003
3301R008 Tvorba a výroba nábytku Tvorba a výroba nábytku 20.6.2006
3301R011 Stavby na bázi dřeva Stavby na bázi dřeva 24.9.2007
3301T001 Dřevařské inženýrství /Wood Engineering/ Dřevařské inženýrství 33168 1.1.2003
3301T002 Ekonomika a řízení dřevařského průmyslu Ekon.,říz.-dřevař.prům. 33158 1.1.2003
3301T003 Technologie dřeva Technologie dřeva 33018 1.1.2003
3301T004 Dřevostavby a dřevěné prvky staveb Dřevostavby,dř.prvky st. 1.1.2003
3301T005 Nábytek, výrobky a design Nábytek,výrobky,design 1.1.2003
3301T006 Prvovýroba Prvovýroba 1.1.2003
3301T009 Vývoj a tvorba nábytku Vývoj a tvorba nábytku 20.6.2006
3301T010 Výroba nábytku Výroba nábytku 20.6.2006
3301T011 Stavby na bázi dřeva Stavby na bázi dřeva 21.2.2011
3301T012 Nábytkové inženýrství Nábytkové inženýrství 12.5.2010
3301V003 Technologie dřeva Technologie dřeva 33019 1.1.2003
3301V007 Technologie zpracování dřeva Technologie zprac.dřeva 1.1.2003
3341R001 Dřevařství /Wood Technology/ Dřevařství/Wood Technol./ 33317 1.1.2003
3341R002 Hospodářskosprávní činnost a podnikání v dřevozpracujícím průmyslu Hospspráv.čin.-dřevozp.pr 1.1.2003
3341R003 Tvorba nábytku a dřevěné konstrukce Tvorba náb,dřev.konstr. 33307 1.1.2003
3341R004 Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu Podn.ve dřev.,nábyt.prům. 20.12.2012
3441R001 Polygrafie Polygrafie 34317 1.1.2003
3441T001 Polygrafie Polygrafie 34318 1.1.2003
3441T002 Technologie tisku a aplikovaná fotochemie Technol.tisku,apl.fotoch. 34108 1.1.2003
3501R002 Architektura (technic.) Architektura 35017 1.1.2003
3501R010 Urbanismus a územní plánování Urbanismus,územní plánov. 35127 1.1.2003
3501R011 Architektura a stavitelství Architektura,stavitelství 1.1.2003
3501R012 Architektura pozemních staveb Architektura pozem.staveb 15.6.2004
3501T001 Architektonické inženýrství Architekton.inženýrství 1.1.2003
3501T002 Architektura (technic.) Architektura 35018 1.1.2003
3501T005 Prostorové plánování Prostorové plánování 35168 1.1.2003
3501T009 Urbanismus Urbanismus 1.1.2003
3501T010 Urbanismus a územní plánování Urbanismus,územní plánov. 35128 1.1.2003
3501T011 Architektura a stavitelství Architektura,stavitelství 1.1.2003
3501T014 Architektura a rozvoj sídel Architektura,rozvoj sídel 10.12.2008
3501V002 Architektura (technic.) Architektura 35019 1.1.2003
3501V003 Architektura a pozemní stavitelství Arch.,pozem.stavitelství 35189 1.1.2003
3501V004 Dějiny architektury a rekonstrukce památek Děj.archit.,rekonstr.pam. 35179 1.1.2003
3501V005 Prostorové plánování Prostorové plánování 35169 1.1.2003
3501V006 Rekonstrukce a ochrana památek Rekonstr.,ochrana památek 35139 1.1.2003
3501V007 Teorie architektonické tvorby Teorie architekt.tvorby 35149 1.1.2003
3501V008 Teorie urbanistické tvorby a územní plánování Teo.urban.tvorby,úz.plán. 35159 1.1.2003
3501V009 Urbanismus Urbanismus 35029 1.1.2003
3501V010 Urbanismus a územní plánování Urbanismus,územní plánov. 35129 1.1.2003
3501V011 Architektura a stavitelství Architektura,stavitelství 18.6.2007
3501V013 Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví Trvale udržit.rozvoj 18.6.2007
3501V015 Architektura - teorie a tvorba Architektura - teorie 12.5.2010
3501V016 Dějiny architektury a památková péče Dějiny architektury,památ 12.5.2010
3501V017 Architektura, stavitelství a technologie Architektura, stavit. 12.5.2010
3602T001 Geografické informační systémy - Geogr.inform.systémy 39208 1.1.2003
3602T002 Geoinformatika - Geoinformatika 1.1.2003
3602T003 Geomatika - Geomatika 36148 1.1.2003
3602T004 Mobilní geoinformační technologie Mob.geoinfor.technologie 28.11.2006

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
3602V002 Geoinformatika - Geoinformatika 1.1.2003
3602V003 Geomatika Geomatika 25.10.2005
3606R001 Mechanizace budování speciálních staveb (voj.) Mech.budov.spec.staveb 1.1.2003
3606R004 Vojenské stavby Vojenské stavby 1.4.2004
3606R005 Ženijní technologie Ženijní technologie 1.2.2005
3606T001 Mechanizace budování speciálních staveb (voj.) Mech.budov.spec.staveb 1.1.2003
3606T002 Mechanizace speciálních staveb (voj.) Mech.speciálních staveb 23598 1.1.2003
3606T003 Vojenské pozemní stavby Vojenské pozemní stavby 1.1.2003
3606T004 Vojenské stavby Vojenské stavby 36388 1.1.2003
3606T005 Ženijní technologie Ženijní technologie 14.2.2006
3606V004 Vojenské stavby Vojenské stavby 1.1.2003
3607R002 Dopravní stavitelství Dopravní stavitelství 18.6.2007
3607R020 Stavebně materiálové inženýrství Stavebně materiálové inž. 1.1.2003
3607R030 Building Structures Building Structures 22.2.2011
3607R037 Konstrukce staveb Konstrukce staveb 16.10.2009
3607R038 Management stavebnictví Management stavebnictví 1.9.2003
3607R039 Správa majetku a provoz budov Správa majetku,prov.budov 5.10.2004
3607R040 Prostředí staveb Prostředí staveb 28.11.2006
3607R041 Příprava a realizace staveb Přípr.a realizace staveb 28.11.2006
3607R042 Dopravní inženýrství Dopravní inženýrství 24.9.2007
3607R045 Příprava, realizace a provoz staveb Přípr,realiz.a provoz st. 30.1.2008
3607R050 Stavitelství Stavitelství 16.12.2009
3607R051 Design of Civil Engineering Structures Design of Civil Eng.Struc 17.2.2009
3607T001 Betonové stavby Betonové stavby 36298 1.1.2003
3607T002 Dopravní stavitelství - Dopravní stavitelství 36538 1.1.2003
3607T003 Ekonomika a řízení stavebnictví Ekon.,říz.stavebnictví 36378 1.1.2003
3607T005 Geotechnické a dopravní stavitelství Geotechn.,doprav.stavit. 37238 1.1.2003
3607T006 Geotechnické a podzemní stavitelství Geotechn.,podzem.stavit. 36198 1.1.2003
3607T007 Hornické a podzemní stavitelství Hornické,podzemní stavit. 21338 1.1.2003
3607T009 Konstrukce a dopravní stavby - Konstrukce,doprav.stavby 36348 1.1.2003
3607T010 Konstrukce a materiály Konstrukce,materiály 36288 1.1.2003
3607T011 Management a ekonomika (stav.) Management,ekonomika 1.1.2003
3607T012 Městské inženýrství a stavitelství Městské inž.,stavitelství 36178 1.1.2003
3607T013 Městské stavitelství a inženýrství - Městské inž.,stavitelství 1.1.2003
3607T014 Podnikání a řízení ve stavebnictví Podnik.,řízení-stavebn. 36278 1.1.2003
3607T015 Průmyslové a městské stavitelství - Průmyslové,městské stavby 36228 1.1.2003
3607T016 Průmyslové a pozemní stavitelství Průmyslové,pozem.stavby 36168 1.1.2003
3607T017 Rekonstrukce a stavební údržba dopravních staveb Rek.,stav.údržba dopr.st. 37108 1.1.2003
3607T018 Stavba a obnova silniční sítě Stavba,obnova siln.sítě 37328 1.1.2003
3607T019 Stavba a obnova železnic Stavba,obnova železnic 37318 1.1.2003
3607T020 Stavebně materiálové inženýrství Stavebně materiálové inž. 36338 1.1.2003
3607T021 Stavební hmoty a diagnostika staveb - Stav.hmoty,diagnost.stav. 36188 1.1.2003
3607T022 Technologická zařízení staveb - Technol.zařízení staveb 36108 1.1.2003
3607T026 Vodní hospodářství (stav.) Vodní hospodářství 36608 1.1.2003
3607T027 Vodní hospodářství a vodní stavby - Vodní hosp.,vodní stavby 36358 1.1.2003
3607T028 Vodní stavby Vodní stavby 36128 1.1.2003
3607T030 Building Structures Building Structures 1.1.2003
3607T031 Computational Engineering in Advanced Design Comp.Eng.-Advanced Design 1.1.2003
3607T032 Informační systémy ve stavebnictví - Inf.systémy-stavebnictví 1.1.2003
3607T033 Projektový management a inženýring Projekt.manag.,inženýring 1.1.2003
3607T035 Geotechnika - Geotechnika 1.1.2003

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
3607T036 Dopravní stavby - Dopravní stavby 1.1.2003
3607T037 Konstrukce staveb Konstrukce staveb 1.1.2003
3607T038 Management stavebnictví Management stavebnictví 1.9.2003
3607T040 Prostředí staveb Prostředí staveb 28.11.2006
3607T043 Realizace staveb Realizace staveb 18.6.2007
3607T044 Advanced Masters in Structual Analysis of Monuments and Historical Constructions Advanced Masters 24.9.2007
3607T045 Příprava, realizace a provoz staveb Přípr,realiz.a provoz st. 30.1.2008
3607T046 Stavební management Stavební management 30.1.2008
3607T047 Integrální bezpečnost staveb Integrální bezpečn.staveb 2.4.2008
3607T048 Ovládání rizika Ovládání rizika 2.4.2008
3607T049 Provádění staveb Provádění staveb 7.10.2008
3607T050 Stavitelství Stavitelství 30.4.2012
3607T052 Dopravní inženýrství Dopravní inženýrství 22.2.2011
3607T053 Sustainable Constructions under Natural Hazard and Catastrophic Events Sustainable Constructions 20.12.2011
3607V003 Ekonomika a řízení stavebnictví Ekon.,říz.stavebnictví 36379 1.1.2003
3607V004 Ekonomika a řízení ve stavebnictví Ekon.,říz.-stavebnictví 36219 1.1.2003
3607V007 Hornické a podzemní stavitelství Hornické,podzemní stavit. 21339 1.1.2003
3607V008 Hydrotechnika Hydrotechnika 36049 1.1.2003
3607V009 Konstrukce a dopravní stavby - Konstrukce,doprav.stavby 36349 1.1.2003
3607V012 Městské inženýrství a stavitelství Městské inž.,stavitelství 1.9.2003
3607V020 Stavebně materiálové inženýrství Stavebně materiálové inž. 36339 1.1.2003
3607V023 Technologie staveb Technologie staveb 36039 1.1.2003
3607V024 Teorie a konstrukce inženýrských staveb Teorie,konstr.inž.staveb 36029 1.1.2003
3607V025 Teorie konstrukcí Teorie konstrukcí 36069 1.1.2003
3607V027 Vodní hospodářství a vodní stavby - Vodní hosp.,vodní stavby 36359 1.1.2003
3607V029 Zdravotně technické stavby Zdravotně technic.stavby 36059 1.1.2003
3607V034 Matematika ve stavebním inženýrství Matematika-staveb.inžen. 1.1.2003
3607V035 Geotechnika Geotechnika 15.6.2004
3607V038 Management stavebnictví Management stavebnictví 6.4.2004
3607V054 Stavební management a inženýring Staveb.manag.a inženýring 19.10.2015
3608R001 Pozemní stavby Pozemní stavby 36317 1.1.2003
3608R004 Stavby pozemní Stavby pozemní 3697709 1.1.2003
3608R008 Konstrukce pozemních staveb Konstrukce pozem.staveb 1.1.2003
3608T001 Pozemní stavby Pozemní stavby 36318 1.1.2003
3608T002 Pozemní stavby a architektura Pozem.stavby,architektura 36248 1.1.2003
3608T003 Pozemní stavby a konstrukce Pozemní stavby,konstrukce 36258 1.1.2003
3608T006 Budovy a prostředí Budovy a prostředí 1.1.2003
3608T007 Buildings and Environment Buildings and Environment 1.1.2003
3608T008 Konstrukce pozemních staveb Konstrukce pozem.staveb 1.1.2003
3608V001 Pozemní stavby Pozemní stavby 36319 1.1.2003
3608V005 Teorie a konstrukce pozemních staveb Teorie,konst.pozem.staveb 36019 1.1.2003
3646R001 Důlní měřictví Důlní měřictví 1.1.2003
3646R003 Geodézie a kartografie (stav.) Geodézie,kartografie 1.1.2003
3646R004 Geodézie a katastr nemovitostí Geodézie,katastr nemov. 13387 1.1.2003
3646R005 Geografické informační systémy - Geogr.inform.systémy 39207 1.1.2003
3646R006 Geoinformatika /Geoinformatics/ - Geoinformatika 1.1.2003
3646R007 Inženýrská geodézie Inženýrská geodézie 1.1.2003
3646R008 Katastr nemovitostí Katastr nemovitostí 36397 1.1.2003
3646R011 Geodézie, kartografie a geoinformatika Geodézie, kartogr.,geoin. 23.7.2010
3646R012 Metrologie v geodézii a strojírenství Metrolog.v geodéz.,stroj. 3.3.2014
3646R013 Územní informační systémy pro veřejnou správu Územní IS pro veř.správu 7.5.2014

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
3646T001 Důlní měřictví Důlní měřictví 1.1.2003
3646T003 Geodézie a kartografie (stav.) Geodézie,kartografie 36368 1.1.2003
3646T007 Inženýrská geodézie Inženýrská geodézie 36238 1.1.2003
3646V001 Důlní měřictví Důlní měřictví 1.1.2003
3646V002 Důlní měřičství Důlní měřičství 21029 1.1.2003
3646V003 Geodézie a kartografie (stav.) Geodézie,kartografie 36369 1.1.2003
3646V009 Stavebnictví, geodézie a kartografie Staveb.,geodézie,kartogr. 36079 1.1.2003
3646V010 Důlní měřictví a geodézie Důlní měřictví,geodézie 18.6.2007
3647R001 Dopravní stavitelství - Dopravní stavitelství 36537 1.1.2003
3647R002 Inženýrské stavitelství Inženýrské stavitelství 36707 1.1.2003
3647R003 Inženýrské větve Inženýrské větve 36507 1.1.2003
3647R004 Průmyslové a městské stavitelství - Průmyslové,městské stavby 36227 1.1.2003
3647R005 Realizace pozemních a inženýrských staveb Real.pozem.,inž.staveb 36087 1.1.2003
3647R006 Stavby inženýrské Stavby inženýrské 3697708 1.1.2003
3647R007 Stavební management Stavební management 36097 1.1.2003
3647R008 Stavební obnova Stavební obnova 36497 1.1.2003
3647R009 Stavební obnova památek Stavební obnova památek 36157 1.1.2003
3647R010 Stavebnictví Stavebnictví 36467 1.1.2003
3647R011 Železniční stavitelství Železniční stavitelství 36517 1.1.2003
3647R012 Informační systémy ve stavebnictví - Inf.systémy-stavebnictví 1.1.2003
3647R013 Konstrukce a dopravní stavby - Konstrukce,doprav.stavby 1.1.2003
3647R014 Management a ekonomika ve stavebnictví Manag,ekonomika-staveb. 1.1.2003
3647R015 Vodní hospodářství a vodní stavby - Vodní hosp.,vodní stavby 1.1.2003
3647R016 Building Structures ČVUT Building Structures 1.1.2003
3647R017 Geotechnika - Geotechnika 1.1.2003
3647R018 Městské stavitelství a inženýrství - Městské stavit.,inženýr. 1.1.2003
3647R019 Stavební hmoty a diagnostika staveb - Stav.hmoty,diag.staveb 1.1.2003
3647R020 Dopravní stavby - Dopravní stavby 1.1.2003
3647R021 Technologická zařízení staveb - Technolog.zařízení staveb 1.1.2003
3647R022 Geomatika - Geomatika 1.1.2003
3647R023 Požární bezpečnost staveb Požární bezpečnost staveb 18.6.2007
3647R024 Rizika ve výstavbě Rizika ve výstavbě 24.4.2007
3647R025 Městské inženýrství Městské inženýrství 29.2.2012
3647T014 Management a ekonomika ve stavebnictví Manag.,ekonomika-staveb. 1.1.2003
3647T025 Městské inženýrství Městské inženýrství 25.7.2016
3706R003 Dopravní infrastruktura Dopravní infrastruktura 37277 1.1.2003
3706R006 Dopravní logistika Dopravní logistika 5.6.2005
3706R007 Logistika služeb Logistika služeb 5.6.2005
3706R008 Logistika cestovního ruchu Logistika cest.ruchu 25.4.2006
3706R010 Logistika letecké dopravy Logistika letecké dopravy 17.6.2009
3706T002 Doprava a spoje Doprava,spoje 37388 1.1.2003
3706T003 Dopravní infrastruktura Dopravní infrastruktura 37278 1.1.2003
3706T004 Dopravní infrastruktura v území Dopr.infrastruktura-území 3727801 1.1.2003
3706T009 Logistika Logistika 18.6.2007
3706V005 Dopravní prostředky a infrastruktura Dopr.prostř.,infrastrukt. 37069 1.1.2003
3706V006 Dopravní logistika Dopravní logistika 22.7.2011
3707R001 Ekonomika a provoz dopravy Ekon.,provoz dopravy 37297 1.1.2003
3707R002 Management a ekonomika dopravy a telekomunikací Manag,ekon.dopravy,telek. 1.1.2003
3707R008 Management elektronických komunikací a poštovních služeb Manag.el.komun.,pošt.sl. 17.10.2012
3707T002 Management a ekonomika dopravy a telekomunikací Manag,ekon.dopravy,telek. 37208 1.1.2003
3707T003 Provoz a ekonomika letecké dopravy Provoz,ekon.letecké dopr. 37188 1.1.2003

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
3707T004 Provoz a ekonomika silniční, městské a vodní dopravy Prov,eko.sil,měst,vod.dop 37178 1.1.2003
3707T005 Provoz a ekonomika spojů Provoz,ekonomika spojů 37198 1.1.2003
3707T006 Provoz a ekonomika železniční dopravy Provoz,ekon.želez.dopravy 37168 1.1.2003
3707T007 Řízení a ekonomika letecké činnosti Řízení,ekon.let.činnosti 37378 1.1.2003
3708R001 Celnictví a spedice Celnictví,spedice 3799701 1.1.2003
3708R002 Diagnostika silničních vozidel Diagnost.silnič.vozidel 37647 1.1.2003
3708R003 Dopravní management, marketing a logistika Dopr.manag.,mark.,logist. 37247 1.1.2003
3708R004 Dopravní management, marketing a logistika - provoz pošt Provoz pošt 3724701 1.1.2003
3708R005 Dopravní prostředky Dopravní prostředky 37267 1.1.2003
3708R006 Dopravní prostředky - provoz silničních vozidel Provoz silničních vozidel 3726702 1.1.2003
3708R009 Dopravní systémy a technika Dopravní systémy,technika 1.1.2003
3708R011 Letecký provoz Letecký provoz 23307 1.1.2003
3708R012 Logistika a management Logistika,management 37407 1.1.2003
3708R013 Logistika v dopravě a komunikacích Logistika-dopr,komunikace 37077 1.1.2003
3708R014 Management a logistika Management,logistika 3797704 1.1.2003
3708R020 Silniční a městská automobilová doprava Siln.,městská autom.dopr. 1.1.2003
3708R025 Technologie a řízení dopravy Technologie,říz.dopravy 37337 1.1.2003
3708R026 Technologie a řízení dopravy - provozování silniční dopravy Provozování siln.dopravy 3733701 1.1.2003
3708R027 Technologie a řízení procesů v dopravě Techn.,říz.proc.-doprava 37257 1.1.2003
3708R028 Technologie dopravy Technologie dopravy 1.1.2003
3708R030 Profesionální pilot Profesionální pilot 1.1.2003
3708R031 Letecká doprava Letecká doprava 1.1.2003
3708R032 Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury Prov.spol.dopr.prost,inf. 1.1.2003
3708R033 Technologie údržby letadel Technol.údržby letadel 1.9.2003
3708R034 Logistika v dopravě a telekomunikacích Logistika-dopr,telekomun. 1.1.2003
3708R035 Management, marketing a logistika ve spojích Manag.,market. ve spojích 6.9.2005
3708R036 Technologie letecké dopravy Technolog. letecké dopr. 24.9.2007
3708R037 Technologie provozu letecké techniky Technol.provozu let.tech. 24.9.2007
3708R038 Technologie údržby letecké techniky Technol.údržby let.tech. 24.9.2007
3708R043 Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě El.,elektron.syst.v dopr. 17.7.2012
3708R044 Technologie dopravy a přepravy Technolog.doprav.,přepr. 28.6.2012
3708R046 Logistika a řízení dopravních procesů Logist.,řízení dopr.proc. 11.5.2015
3708R047 Bezpečnostní technologie v dopravě Bezpeč.technolog.v dopr. 11.5.2015
3708T003 Dopravní management, marketing a logistika Dopr.manag.,mark.,logist. 37248 1.1.2003
3708T005 Dopravní prostředky Dopravní prostředky 37268 1.1.2003
3708T007 Dopravní prostředky - provoz, údržba a obnova Dopr.prostř.-provoz,údrž. 3726801 1.1.2003
3708T008 Dopravní struktura - provoz, údržba a obnova Dopr.strukt.-provoz,údrž. 37118 1.1.2003
3708T009 Dopravní systémy a technika Dopravní systémy,technika 1.1.2003
3708T010 Elektrická trakce a energetika v dopravě Doprava-el.trakce,energ. 37138 1.1.2003
3708T011 Letecký provoz Letecký provoz 23308 1.1.2003
3708T015 Oběhové a přemísťovací procesy Oběhové,přemísťov.procesy 37048 1.1.2003
3708T016 Organizace a technické prostředky silniční dopravy Org.,techn.prost.sil.dop. 37038 1.1.2003
3708T017 Provoz a řízení letecké dopravy Provoz,říz.letecké dopr. 37998 1.1.2003
3708T018 Provoz a údržba dráhových vozidel Provoz,údržba dráh.vozid. 37128 1.1.2003
3708T019 Řízení a technologie železniční dopravy Říz,technolog.želez.dopr. 37348 1.1.2003
3708T020 Silniční a městská automobilová doprava Siln.,městská autom.dopr. 1.1.2003
3708T021 Silniční městská automobilová doprava Siln.,městská autom.dopr. 37288 1.1.2003
3708T022 Strojní inženýrství - letecký provoz Stroj.inž.-letecký provoz 2339810 1.1.2003
3708T023 Technický provoz telekomunikací Techn.provoz telekomunik. 37158 1.1.2003
3708T025 Technologie a řízení dopravy Technologie,říz.dopravy 37338 1.1.2003
3708T027 Technologie a řízení procesů v dopravě Techn.,říz.proc.-doprava 37258 1.1.2003

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
3708T029 Automobilová doprava Automobilová doprava 1.1.2003
3708T032 Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury Prov.spol.dopr.prost,inf. 1.1.2003
3708T039 Bezpečnost informačních a telekomunikačních systémů Bezpečnost inf.,telek.sys 17.6.2009
3708T040 Bezpečnost dopravních prostředků a cest Bezpeč.doprav.prostředků 22.12.2010
3708T041 Transportation and Logistic Systems Transp.and Logistic syst. 22.7.2011
3708T042 Logistika, technologie a management dopravy Logist.,tech.,manag.dopr. 30.4.2012
3708T043 Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě El.,elektron.syst.v dopr. 17.7.2012
3708T045 Logistické technologie Logistické technologie 3.3.2014
3708T046 Logistika a řízení dopravních procesů Logist.,řízení dopr.proc. 11.5.2015
3708T047 Bezpečnostní technologie v dopravě Bezpeč.technolog.v dopr. 11.5.2015
3708V009 Dopravní systémy a technika Dopr.systémy,technika 37219 1.1.2003
3708V017 Provoz a řízení letecké dopravy Provoz,říz.letecké dopr. 5.10.2004
3708V024 Technologie a management v dopravě a telekomunikacích Techn,manag-doprava,spoje 37059 1.1.2003
3711R004 Inteligentní dopravní systémy Intelig.dopravní systémy 7.10.2008
3711T001 Automatizace v dopravě a telekomunikacích Autom.-doprava,telekom. 37228 1.1.2003
3711T002 Informační a řídicí systémy v dopravě Inform.říd.syst.-doprava 37028 1.1.2003
3711T003 Oznamovací a zabezpečovací technika v dopravě Oznam.,zabez.tech-doprava 37148 1.1.2003
3711T004 Inteligentní dopravní systémy Intelig.dopravní systémy 7.10.2008
3711T005 Elektromobilita Elektromobilita 23.7.2010
3901R003 Aplikovaná mechanika Aplikovaná mechanika 1.1.2003
3901R005 Aplikovaná mechanika pro bakaláře Aplik.mechanika-bakaláři 1.1.2003
3901R012 Fyzikální inženýrství Fyzikální inženýrství 39407 1.1.2003
3901R015 Jaderně chemické inženýrství Jaderně chem.inženýrství 1.1.2003
3901R016 Jaderné inženýrství Jaderné inženýrství 39397 1.1.2003
3901R017 Klinická biologie a chemie Klinická biologie,chemie 28487 1.1.2003
3901R021 Matematické inženýrství Matematické inženýrství 39107 1.1.2003
3901R023 Mechanika Mechanika 1.1.2003
3901R027 Technická fyzika Technická fyzika 11487 1.1.2003
3901R030 Aplikovaná a inženýrská fyzika Aplikovaná,inžen.fyzika 1.1.2003
3901R031 Biomedicínská a klinická technika Biomed.,klinická technika 1.1.2003
3901R032 Biomedicínská technika Biomedicínská technika 1.1.2004
3901R033 Radiologická technika Radiologická technika 5.10.2004
3901R038 Biomedicínská technika a bioinformatika Biomed.technika a bioinf. 6.2.2007
3901R039 Biomedicínský technik /Biomedical Technician/ Biomedicínský technik 6.2.2007
3901R042 Realitní makléř Realitní makleř 18.6.2008
3901R043 Fyzikální inženýrství a nanotechnologie /Physical Engineering and Nanotechnology Fyzik.inž. a nanotechn. 26.11.2008
3901R051 Konstruování podporované počítačem Konstruování podporov.PC 13.10.2010
3901R055 Aplikované vědy v inženýrství Aplik.vědy v inženýrství 21.12.2015
3901R056 Aplikace softwarového inženýrství Aplik.softwar.inženýrství 29.2.2012
3901R057 Aplikovaná informatika Aplikovaná informatika 29.2.2012
3901R058 Matematická informatika Matematická informatika 29.2.2012
3901R059 Diagnostika materiálů Diagnostika materiálů 29.2.2012
3901R060 Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření Dozimetr.,aplik.ioniz.z. 29.2.2012
3901R061 Experimentální jaderná a částicová fyzika Experim.jader.a částic.f. 29.2.2012
3901R062 Fyzika a technika termojaderné fúze Fyz.a tech.termojad.fúze 29.2.2012
3901R063 Fyzikální elektronika Fyzikální elektronika 29.2.2012
3901R064 Fyzikální technika Fyzikální technika 29.2.2012
3901R065 Informatická fyzika Informatická fyzika 29.2.2012
3901R066 Inženýrství pevných látek Inženýrství pevných látek 29.2.2012
3901R067 Laserová a přístrojová technika Laser.a přístroj.technika 29.2.2012
3901R072 Jaderná chemie Jaderná chemie 19.10.2015

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
3901R074 Audio inženýrství Audio inženýrství 20.12.2012
3901R076 Aplikované vědy a technologie /Applied Sciences and Technologies/ Aplik.vědy a technologie 11.5.2015
3901T001 Analýzy biologických materiálů Analýzy biol.materiálů 1.1.2003
3901T002 Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství Aplik.fyz.,fyzik.inženýr. 1.1.2003
3901T003 Aplikovaná mechanika Aplikovaná mechanika 23188 1.1.2003
3901T004 Aplikovaná mechanika (aplikov.) Aplik.mechanika(aplikov.) 39058 1.1.2003
3901T007 Biomedicínské a ekologické inženýrství Biomed.,ekol.inženýrství 1.1.2003
3901T008 Biomedicínské a rehabilitační inženýrství Biomed.,rehab.inženýrství 39088 1.1.2003
3901T009 Biomedicínské inženýrství Biomedicínské inženýrství 1.1.2003
3901T012 Fyzikální inženýrství Fyzikální inženýrství 39408 1.1.2003
3901T013 Inženýrská mechanika Inženýrská mechanika 1.7.2003
3901T015 Jaderně chemické inženýrství Jaderně chem.inženýrství 39418 1.1.2003
3901T016 Jaderné inženýrství Jaderné inženýrství 39398 1.1.2003
3901T017 Klinická biologie a chemie Klinická biologie,chemie 28488 1.1.2003
3901T018 Klinická biologie a chemie - analýza biologických materiálů Analýza biolog.materiálů 2848801 1.1.2003
3901T019 Komerční inženýrství Komerční inženýrství 39468 1.1.2003
3901T021 Matematické inženýrství Matematické inženýrství 39108 1.1.2003
3901T022 Matematicko-fyzikální inženýrství Matematicko-fyzikál.inž. 39118 1.1.2003
3901T023 Mechanika Mechanika 1.1.2003
3901T025 Přírodovědné inženýrství Přírodovědné inženýrství 26458 1.1.2003
3901T026 Strojní inženýrství - biomedicínské a rehabilitační inženýrství Stroj.inž.-biomed,rehab. 2339819 1.1.2003
3901T029 Inženýrská mechanika a mechatronika Inž.mechanika,mechatron. 1.1.2003
3901T034 Radiologická fyzika Radiologická fyzika 5.10.2004
3901T035 Přístroje a metody pro biomedicínu Přístr.,metody-biomed. 31.1.2006
3901T036 Systémová integrace procesů ve zdravotnictví Syst. integr.procesů 31.1.2006
3901T037 Voda - strategická surovina Voda-strateg.surovina 25.4.2006
3901T041 Inženýrská mechanika a biomechanika Inž.mechanika a biomech. 24.9.2007
3901T043 Fyzikální inženýrství a nanotechnologie /Physical Engineering and Nanotechnology Fyzik.inž. a nanotechn. 26.11.2008
3901T044 Řízení rizik stavebních konstrukcí Řízení rizik stav.konstr. 16.10.2009
3901T045 Řízení rizik strojních zařízení Řízení rizik stroj.zaříz. 16.10.2009
3901T046 Řízení rizik elektrotechnických zařízení Řízení rizik elektrotech. 16.10.2009
3901T047 Řízení rizik v informačních systémech Říz.rizik v inform.sys. 16.10.2009
3901T048 Řízení rizik firem a institucí Řízení rizik firem,inst. 16.10.2009
3901T049 Řízení rizik chemických technologií Říz.rizik chem.technol. 16.10.2009
3901T050 Biomedicínské inženýrství a bioinformatika Biomedicínské inženýrství 11.5.2010
3901T052 Biomechanika a lékařské přístroje Biomech. a lékař.pístroje 13.10.2010
3901T053 Dynamika konstrukcí a mechatronika Dynam. konstr. a mechatr. 22.2.2011
3901T054 Biomedicínský inženýr Biomedicínský inženýr 20.12.2011
3901T055 Aplikované vědy v inženýrství Aplik.vědy v inženýrství 21.12.2015
3901T056 Aplikace softwarového inženýrství Aplik.softwar.inženýrství 29.2.2012
3901T057 Aplikovaná informatika /Applied Informatics/ Aplikovaná informatika 11.5.2015
3901T058 Matematická informatika Matematická informatika 29.2.2012
3901T059 Diagnostika materiálů Diagnostika materiálů 29.2.2012
3901T060 Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření Dozimetr.,aplik.ioniz.z. 29.2.2012
3901T061 Experimentální jaderná a částicová fyzika Experim.jader.a částic.f. 29.2.2012
3901T062 Fyzika a technika termojaderné fúze Fyz.a tech.termojad.fúze 29.2.2012
3901T065 Informatická fyzika Informatická fyzika 29.2.2012
3901T066 Inženýrství pevných látek Inženýrství pevných látek 29.2.2012
3901T068 Aplikované matematické-stochastické metody Aplik.matem.-stoch.metody 29.2.2012
3901T069 Matematická fyzika Matematická fyzika 29.2.2012
3901T070 Laserová technika a elektronika Laser.techn.a elektronika 29.2.2012

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
3901T071 Optika a nanostruktury Optika a nanostruktury 29.2.2012
3901T072 Jaderná chemie Jaderná chemie 29.2.2012
3901T073 Produktové inženýrství Produktové inženýrství 30.4.2012
3901T074 Audio inženýrství Audio inženýrství 20.10.2015
3901T077 Biomechanické inženýrství Biomechanické inženýrství 5.5.2016
3901V003 Aplikovaná mechanika Aplikovaná mechanika 23189 1.1.2003
3901V004 Aplikovaná mechanika (aplikov.) Aplik.mechanika(aplikov.) 39059 1.1.2003
3901V006 Biomedicínská elektronika a biokybernetika Biomed.elektr.,biokybern. 1.1.2003
3901V010 Biomechanika Biomechanika 23109 1.1.2003
3901V011 Bionika Bionika 39039 1.1.2003
3901V012 Fyzikální inženýrství Fyzikální inženýrství 39409 1.1.2003
3901V013 Inženýrská mechanika Inženýrská mechanika 23129 1.1.2003
3901V014 Inženýrství oblastí Inženýrství oblastí 39199 1.1.2003
3901V016 Jaderné inženýrství Jaderné inženýrství 39399 1.1.2003
3901V020 Matematické a fyzikální inženýrství Matematicko-fyzikál.inž. 3911951 1.1.2003
3901V021 Matematické inženýrství Matematické inženýrství 39109 1.1.2003
3901V022 Matematicko-fyzikální inženýrství Matematicko-fyzikál.inž. 39119 1.1.2003
3901V023 Mechanika Mechanika 1.1.2003
3901V024 Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí Mech.tuh.,poddaj.těles,p. 39019 1.1.2003
3901V025 Přírodovědné inženýrství Přírodovědné inženýrství 1.1.2003
3901V028 Termomechanika a mechanika tekutin Termomech.,mechan.tekutin 39029 1.1.2003
3901V031 Biomedicínská a klinická technika Biomed.,klinická technika 15.11.2006
3901V034 Radiologická fyzika Radiologická fyzika 17.6.2009
3901V040 Fyzikální elektronika a nanotechnologie Fyz. elektron., nanotech. 18.6.2007
3901V055 Aplikované vědy v inženýrství Aplik.vědy v inženýrství 20.12.2011
3901V075 Biomedicínské technologie a bioinformatika Biomed.techn.,bioinform. 20.12.2012
3902R001 Aplikovaná informatika a řízení Aplik.informatika,řízení 23707 1.1.2003
3902R006 Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu Automatiz.,počít.-sur.pr. 1.1.2003
3902R007 Automatizace a počítačová technika v metalurgii Autom.,počít.tech.-metal. 22247 1.1.2003
3902R009 Automatizace a řízení chemických procesů Autom.,říz.chem.procesů 39507 1.1.2003
3902R014 Automatizované strojírenské konstrukce Automatiz.strojír.konstr. 23657 1.1.2003
3902R015 Automatizované systémy řízení chemických a potravinářských výrob Aut.syst.říz.chem.potr.v. 28337 1.1.2003
3902R023 Inženýrská informatika Inženýrská informatika 39187 1.1.2003
3902R026 Kybernetika a řídicí technika Kybernetika,říd.technika 26257 1.1.2003
3902R028 Počítačová podpora v řízení podniku Počítač.podpora-říz.podn. 26567 1.1.2003
3902R031 Softwarové inženýrství Softwarové inženýrství 13.9.2005
3902R033 Systémové inženýrství v oblasti surovin Systémové inžen.-suroviny 1.1.2003
3902R037 Automatické řízení a informatika Automat.řízení,informat. 1.1.2003
3902R038 Informatika a chemie Informatika a chemie 1.1.2004
3902R039 Bezpečnostní technologie, systémy a management Bezp.technol.,syst,manag. 30.4.2004
3902R040 Automatizace a počítačová technika v průmyslu Automat,počít.techn-prům. 1.4.2004
3902R041 Management jakosti Management jakosti 1.4.2004
3902R043 Automatizace řízení a informatika Automat. řízení a inform. 25.4.2006
3902R046 Řízení procesů Řízení procesů 20.11.2007
3902R047 Modelování a informatika Modelování a informatika 20.11.2007
3902R049 Počítačové modelování Počítačové modelování 25.11.2008
3902R051 Výpočty a design Výpočty a design 8.4.2009
3902R052 Informační a řídící technologie Informační a řídící tech. 16.7.2009
3902R053 Inteligentní komunikace člověk - stroj Intel.komunikace 16.12.2009
3902R054 Počítačové řízení strojů a procesů Počítačové řízení strojů 16.12.2009
3902R055 Systémy pro identifikaci, bezpečnost a komunikaci Systémy pro identifikaci 16.12.2009

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
3902R057 Informační technologie v administrativě IT v administrativě 16.2.2011
3902R058 Softwarové inženýrství pro chemické aplikace SW inž.chemické aplikace 17.10.2011
3902R061 Bioinformatika /Bioinformatics/ chem.,biolog. Bioinformatika 14.10.2013
3902R062 Management kvality /Quality Management/ Management kvality 20.12.2013
3902R064 Systémové inženýrství v průmyslu Systém.inženýr.v průmyslu 9.10.2014
3902R065 Inteligentní systémy s roboty Inteligent.syst.s roboty 26.2.2016
3902T001 Aplikovaná informatika a řízení Aplik.informatika, řízení 1.7.2003
3902T002 ASŘ v elektrotechnice a jejich projektování ASŘ eltechn.,projektování 26408 1.1.2003
3902T003 Automatické řízení a informatika v elektrotechnice Aut.říz.,inform.v eltech. 26798 1.1.2003
3902T004 Automatické řízení a inženýrská informatika Aut.říz.,inž.informatika 23438 1.1.2003
3902T005 Automatické řízení a inženýrská informatika (meziobor.) Aut.říz.,inž.inf.-meziob. 39568 1.1.2003
3902T006 Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu Autom.,počítače-sur.prům. 21368 1.1.2003
3902T007 Automatizace a počítačová technika v metalurgii Autom.,počít.tech.-metal. 22248 1.1.2003
3902T008 Automatizace a řídicí technika ve spotřebním průmyslu Autom.,říd.tech.-spotř.p. 31208 1.1.2003
3902T013 Automatizační technika a řízení ve strojírenství Autom.techn.,říz.strojír. 23448 1.1.2003
3902T015 Automatizované systémy řízení chemických a potravinářských výrob Aut.syst.říz.chem.potr.v. 28338 1.1.2003
3902T016 Automatizované systémy řízení v hornictví Aut.syst.říz.-hornictví 21308 1.1.2003
3902T017 Automatizované systémy řízení v hutnictví Aut.syst.říz.-hutnictví 22208 1.1.2003
3902T018 Automatizované systémy řízení v textilním a oděvním průmyslu Aut.syst.říz.-text,oděv.p 31198 1.1.2003
3902T019 Automatizované systémy řízení v zemědělství Aut.syst.říz.-zemědělství 41558 1.1.2003
3902T020 Automatizované systémy řízení ve spotřebním průmyslu Aut.syst.říz.-spotř.prům. 1.1.2003
3902T021 Automatizované systémy řízení ve strojírenství Aut.syst.říz.-strojíren. 23408 1.1.2003
3902T022 Informatika v zemědělství Informatika v zemědělství 41558 1.1.2003
3902T023 Inženýrská informatika Inženýrská informatika 39188 1.1.2003
3902T024 Inženýrská informatika a automatizace Inžen.inform.,automatiz. 39178 1.1.2003
3902T025 Inženýrská informatika a řízení procesů Inžen.inform.,říz.procesů 1.1.2003
3902T026 Kybernetika a řídicí technika Kybernetika,říd.technika 26258 1.1.2003
3902T027 Matematické modelování v technice Matem.model.v technice 1.1.2003
3902T029 Procesy a zařízení chemických a potravinářských výrob - matem. model. a inform. Chem.potr.výr.-mat.model. 2828802 1.1.2003
3902T031 Softwarové inženýrství Softwarové inženýrství 1.1.2003
3902T032 Strojní inženýrství - automatizované řízení a inženýrská informatika Stroj.inž.-autom.říz,inf. 2339814 1.1.2003
3902T033 Systémové inženýrství v oblasti surovin Systém.inžen.-suroviny 39298 1.1.2003
3902T034 Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě Systém.inžen.-stav,inv.v. 36408 1.1.2003
3902T036 Inženýrská informatika v dopravě a spojích Inž.inform.-doprava,spoje 1.1.2003
3902T037 Automatické řízení a informatika Automat.řízení,inform. 30.4.2004
3902T039 Bezpečnostní technologie, systémy a managament /Security Technolog.,Syst.,Manag. Bezp.technol.,sys.,manag. 1.4.2005
3902T041 Management jakosti Management jakosti 1.4.2004
3902T042 Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích Autom,PC tech-prům.techn. 1.4.2004
3902T043 Automatizace řízení a informatika Automat. řízení a inform. 25.11.2008
3902T044 Aplikovaná informatika v chemii Aplik.inform. v chemii 12.9.2006
3902T045 Počítačové a komunikační systémy Počítač.a komunik.systémy 27.4.2007
3902T046 Řízení procesů Řízení procesů 21.2.2011
3902T048 Integrované systémy v budovách Integr.systémy v budovách 17.9.2008
3902T050 Aplikovaná inženýrská informatika Aplik.inž.informatika 8.4.2009
3902T051 Výpočty a design /Computations and Design/ Výp.a des./Comp.and Des./ 10.5.2011
3902T059 Senzorika a kybernetika v chemii Senzorika,kybern.v chemii 5.3.2013
3902T060 Řídicí a rozhodovací systémy Řídicí,rozhodovací syst. 5.3.2013
3902T061 Bioinformatika /Bioinformatics/ chem.,biolog. Bioinformatika 14.10.2013
3902T062 Management kvality /Quality Management/ Management kvality 20.12.2013
3902T063 Advanced Security Technologies Advanced Secur.Technolog. 11.7.2014
3902T064 Systémové inženýrství v průmyslu Systém.inženýr.v průmyslu 11.5.2015

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
3902V010 Automatizace technologických procesů Autom.technol.procesů 39129 1.1.2003
3902V023 Inženýrská informatika Inženýrská informatika 39189 1.1.2003
3902V030 Projektové řízení Projektové řízení 39239 1.1.2003
3902V034 Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě Systém.inžen.-stav,inv.v. 36409 1.1.2003
3902V035 Umělá inteligence a biokybernetika Umělá intelig.,biokybern. 26199 1.1.2003
3902V036 Inženýrská informatika v dopravě a spojích Inž.inform.-doprava,spoje 1.1.2003
3902V037 Automatické řízení a informatika Automat.řízení,informat. 18.6.2008
3902V056 Řízení strojů a procesů Řízení strojů a procesů 13.10.2010
3904R002 Aplikovaná ekologie Aplikovaná ekologie 1.1.2003
3904R003 Doprava a životní prostředí Doprava,živ.prostředí 1.1.2003
3904R004 Ekotechnika Ekotechnika 16057 1.1.2003
3904R005 Environmentální inženýrství Environmentální inženýr. 1.1.2003
3904R007 Inženýrství životního prostředí Inženýrství ŽP 36417 1.1.2003
3904R012 Ochrana životního prostředí v průmyslu Ochrana ŽP v průmyslu 1.1.2003
3904R013 Stavebnictví a životní prostředí Stavebnictví,živ.prostř. 1.1.2003
3904R014 Technická aplikovaná ekologie Technická aplikov.ekolog. 1.9.2003
3904R015 Technická ekologie Technická ekologie 26387 1.1.2003
3904R016 Technika tvorby a ochrany životního prostředí Techn.tvorby,ochrany ŽP 23717 1.1.2003
3904R017 Technika životního prostředí a tepelná technika Technika ŽP,tepelná tech. 23767 1.1.2003
3904R018 Technologie a technika zpracování odpadů Technol.,techn.zpr.odpadů 1.1.2003
3904R020 Tepelná technika a životní prostředí Tepelná technika,ŽP 22257 1.1.2003
3904R022 Zpracování a zneškodňování odpadů Zprac.,zneškod.odpad 1.1.2003
3904R023 Vodní hospodářství (ekol.) Vodní hospodářství 1.1.2003
3904R024 Technika životního prostředí, tepelná a procesní technika Tech.ŽP,tepel,proces.tech 1.1.2003
3904R025 Systémové inženýrství životního prostředí Syst.inženýr.živ.prostř. 15.6.2004
3904R026 Zpracování odpadních materiálů Zprac.odpadních materiálů 15.6.2004
3904R027 Technika a technologie zpracování odpadů Tech.zpracování odpadů 13.9.2005
3904R028 Environmentální biotechnologie Environment. biotechno. 7.6.2005
3904R030 Energetika, procesy a ekologie Energet.,procesy,ekolog. 20.6.2006
3904R031 Řízení environmentálních rizik Řízení envir.rizik 30.9.2010
3904R032 Energetika, procesy a životní prostředí /Power Engineer., Processes and Envir./ Energet.,procesy,živ.pr. 20.12.2012
3904T001 Agroekologie (inž.ekol.) Agroekologie 41708 1.1.2003
3904T002 Aplikovaná ekologie Aplikovaná ekologie 16168 1.1.2003
3904T004 Ekotechnika Ekotechnika 16058 1.1.2003
3904T005 Environmentální inženýrství Environmentální inženýr. 1.1.2003
3904T007 Inženýrství životního prostředí Inženýrství ŽP 36418 1.1.2003
3904T008 Ochrana životního prostředí v hutnictví Ochrana ŽP v hutnictví 1.1.2003
3904T009 Ochrana životního prostředí v metalurgii Ochrana ŽP v metalurgii 16158 1.1.2003
3904T010 Ochrana životního prostředí v metalurgii - technologie a ŽP Metalurgie-techn.,ochr.ŽP 1615801 1.1.2003
3904T011 Ochrana životního prostředí v metalurgii - zpracování a zneškodňování odpadů Metal.-zprac,znešk.odpadů 1615802 1.1.2003
3904T014 Technická aplikovaná ekologie Technická aplikov.ekolog. 39168 1.1.2003
3904T015 Technická ekologie Technická ekologie 26388 1.1.2003
3904T016 Technika tvorby a ochrany životního prostředí Techn.tvorby,ochrany ŽP 23718 1.1.2003
3904T018 Technologie a technika zpracování odpadů Technol,technika zpr.odp. 39158 1.1.2003
3904T019 Technologie životního prostředí Technologie život.prostř. 16048 1.1.2003
3904T020 Tepelná technika a životní prostředí Tepelná technika,ŽP 22258 1.1.2003
3904T021 Zemědělská aplikovaná ekologie Zemědělská aplik.ekologie 41498 1.1.2003
3904T022 Zpracování a zneškodňování odpadů Zprac.,zneškodň.odpadů 16118 1.1.2003
3904T027 Technika a technologie zpracování odpadů Tech.zpracování odpadů 13.9.2005
3904T029 Minerální biotechnologie Minerální biotechnologie 7.6.2005
3904T033 Technologie zpracování a využití odpadů Techn.zprac.,využ.odpadů 19.10.2015

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
3904V005 Environmentální inženýrství Environmentální inženýr. 2.4.2008
3904V006 Hydrologie a vodní hospodářství Hydrologie,vodní hosp. 39259 1.1.2003
3904V007 Inženýrství životního prostředí Inženýrství ŽP 28.11.2006
3904V012 Ochrana životního prostředí v průmyslu Ochrana ŽP-průmysl 16079 1.1.2003
3906R001 Mechatronika Mechatronika 1.1.2003
3906R005 Technická diagnostika a optimalizace renovačních metod Tech.diagn,optim.renov.m. 39497 1.1.2003
3906R006 Mechatronické systémy Mechatronické systémy 6.2.2007
3906R007 Automobilová elektronika Automobilová elektronika 6.2.2007
3906T001 Mechatronika Mechatronika 26448 1.1.2003
3906T004 Strojní inženýrství - mechatronika Stroj.inž.-mechatronika 2339816 1.1.2003
3906T006 Mechatronické systémy Mechatronické systémy 6.2.2007
3906T007 Automobilová elektronika Automobilová elektronika 6.2.2007
3906T008 Letadlová a kosmická technika Letadlová,kosmická tech. 17.7.2012
3906T009 Avionika /Avionics/ Avionika /Avionics/ 25.7.2016
3906V002 Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách Nauka-nekov.mat.,stav.hm. 39139 1.1.2003
3906V003 Nové materiály a technologie Nové materiály,technolog. 39229 1.1.2003
3907R001 Elektroenergetika Elektroenergetika 1.1.2003
3907R004 Provoz a řízení v energetice Provoz,řízení v energet. 1.1.2003
3907R005 Provoz, ekonomika a management v energetice Prov,eko,manag.v energet. 39267 1.1.2003
3907R008 Energetika - teplárenství Energetika - teplárenství 23.7.2010
3907R009 Provoz energetických zařízení Provoz energet.zařízení 13.10.2010
3907R012 Energetika 21. století Energetika 21. století 7.5.2014
3907T001 Elektroenergetika Elektroenergetika 26348 1.1.2003
3907T002 Energetika /Energetics/ Energetika 13.10.2010
3907T007 Jaderná elektroenergetika Jaderná elektroenergetika 12.5.2010
3907T008 Energetika - teplárenství Energetika - teplárenství 19.10.2015
3907T010 Stavby pro energetiku Stavby pro energetiku 14.10.2013
3907T011 Jaderná energetická zařízení Jader.energet.zařízení 14.10.2013
3907T012 Energetika 21. století Energetika 21. století 7.5.2014
3907T013 Technologie procesů v energetice /Technology of Processes in Energetics/ Technolog.proces.v energ. 26.2.2016
3907V001 Elektroenergetika Elektroenergetika 26349 1.1.2003
3907V002 Energetika Energetika 39219 1.1.2003
3907V003 Energetika v chemicko-technologických procesech Energ.-chem.technol.proc. 3921951 1.1.2003
3907V006 Technologie jaderných paliv Technologie jader.paliv 39389 1.1.2003
3908R001 Bezpečnost práce a procesů Bezp.práce,procesů 1.1.2003
3908R003 Havarijní plánování a krizové řízení Havarij.plánov.,kriz.říz. 1.1.2003
3908R005 Technická bezpečnost osob a majetku Techn.bezp.osob,majetku 39317 1.1.2003
3908R006 Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu Tech.požár.ochr,bezp.prům 39457 1.1.2003
3908R008 Bezpečnost práce v nevýrobní sféře Bezp.práce v nevýr.sféře 2.4.2008
3908R010 Plánování a řízení krizových situací Plánování,říz.kriz.situac 12.5.2010
3908T002 Bezpečnostní inženýrství Bezpečnostní inženýrství 39288 1.1.2003
3908T005 Technická bezpečnost osob a majetku Techn.bezp.osob,majetku 19.2.2010
3908T006 Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu Tech.požár.ochr,bezp.prům 39458 1.1.2003
3908T007 Bezpečnostní plánování Bezpečnostní plánování 24.9.2007
3908T011 Civilní nouzové plánování Civilní nouzové plánování 18.5.2011
3908V004 Požární ochrana a bezpečnost průmyslu Požár.ochrana,bezp.prům. 3945951 1.1.2003
3908V006 Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu Tech.požár.ochr,bezp.prům 39459 1.1.2003
3908V009 Požární ochrana a bezpečnost /Fire Protection and Safety/ Pož.ochrana a bezpečnnost 8.4.2009
3909R002 Konstrukční mechanika Konstrukční mechanika 39067 1.1.2003
3909R009 Procesní technologie recyklace odpadů Proces.technol.recyk.odp. 1.5.2004
3909R011 Ovládání rizik mezioborový Ovládání rizik 17.6.2009

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
3909R014 Procesní inženýrství a metody kontroly kvality Proces.inž..,kontr.kval. 20.12.2013
3909T001 Konstrukční a procesní inženýrství Konstrukční,procesní inž. 23138 1.1.2003
3909T003 Procesní inženýrství Procesní inženýrství 39098 1.1.2003
3909T005 Řízení technologických procesů Řízení technolog.procesů 39448 1.1.2003
3909T006 Strojní inženýrství - výrobní a inovační inženýrství Stroj.inž.-výr.,inov.inž. 2339818 1.1.2003
3909T007 Výrobní a inovační inženýrství Výrobní,inovační inženýr. 39078 1.1.2003
3909T008 Výrobní inženýrství (proces.inž.) Výrobní inženýrství 1.1.2003
3909T010 Inovační inženýrství Inovační inženýrství 12.9.2006
3909T012 Procesní technika Procesní technika 13.10.2010
3909T015 Bezpečnost společnosti Bezpečnost společnosti 26.2.2016
3909V001 Konstrukční a procesní inženýrství Konstrukční,procesní inž. 23139 1.1.2003
3909V002 Konstrukční mechanika Konstrukční mechanika 39069 1.1.2003
3909V003 Procesní inženýrství Procesní inženýrství 17.7.2013
3909V004 Procesní technika a zpracovatelské systémy Proces.techn.,zprac.syst. 39329 1.1.2003
3909V013 Nástroje a procesy Nástroje a procesy 16.2.2011
3911R001 Aplikovaná fyzika materiálů Aplik.fyzika materiálů 1.1.2003
3911R002 Diagnostika, kontrola jakosti a zkušebnictví Diagn.,kontr.jak.,zkuš. 22267 1.1.2003
3911R003 Diagnostika, kontrola jakosti a zkušebnictví - hutní analytika Hutní analytika 2226701 1.1.2003
3911R004 Diagnostika, kontrola jakosti a zkušebnictví - zkoušení materiálů Zkoušení materiálů 2226702 1.1.2003
3911R008 Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu Chem.,fyzik.zkouš.mater. 1.5.2004
3911R011 Materiálové inženýrství Materiálové inženýrství 39427 1.1.2003
3911R015 Materiálové inženýrství - nové technické materiály Mater.inž.-nové tech.mat. 3942701 1.1.2003
3911R018 Materiály a technologie Materiály,technologie 1.1.2003
3911R023 Řízení jakosti Řízení jakosti 1.1.2003
3911R026 Zkušebnictví a jakost materiálu Zkušebnictví,jakost mat. 1.1.2003
3911R028 Diagnostika materiálů Diagnostika materiálů 1.4.2004
3911R029 Neželezné kovy a speciální slitiny Neželez.kovy,spec.slitiny 1.4.2004
3911R030 Technické materiály Technické materiály 1.4.2004
3911R033 Recyklace materiálů Recyklace materiálů 25.4.2006
3911R034 Materiály a technologie pro automobilový průmysl Mater.a tech.pro autom.p 30.1.2008
3911R036 Progresivní technické materiály /Advanced Engineering Materials/ Progresiv.tech.materiály 20.12.2013
3911R038 Materiály Materiály 9.10.2014
3911T001 Aplikovaná fyzika materiálů Aplik.fyzika materiálů 1.1.2003
3911T008 Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu Chem.,fyzik.zkouš.mater. 1.1.2003
3911T010 Kovové materiály (materiál.vědy) Kovové materiály 1.1.2003
3911T011 Materiálové inženýrství Materiálové inženýrství 39428 1.1.2003
3911T012 Materiálové inženýrství - kovové materiály Mater.inž.-kovové mater. 3942802 1.1.2003
3911T013 Materiálové inženýrství - nauka o kovech Mater.inž.-nauka o kovech 1.1.2003
3911T014 Materiálové inženýrství - neželezné kovy Mater.inž.-neželezné kovy 3942803 1.1.2003
3911T015 Materiálové inženýrství - nové technické materiály Mater.inž.-nové tech.mat. 3942801 1.1.2003
3911T016 Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie Mater.inž.,strojír.metal. 39538 1.1.2003
3911T019 Neželezné kovy Neželezné kovy 1.1.2003
3911T020 Nové technické materiály Nové technické materiály 1.1.2003
3911T021 Procesní inženýrství - chemické a fyzikální metody zkoušení Chem.,fyzik.metody zkouš. 3909801 1.1.2003
3911T022 Řízení a kontrola jakosti (v hutnictví) Říz,kontrola jakosti-hut. 22238 1.1.2003
3911T023 Řízení jakosti Řízení jakosti 39438 1.1.2003
3911T024 Řízení jakosti v metalurgii Řízení jakosti-metalurgie 22138 1.1.2003
3911T025 Strojní inženýrství - materiálové inženýrství Stroj.inž.-materiál.inž. 2339820 1.1.2003
3911T026 Zkušebnictví a jakost materiálu Zkušebnictví,jakost mat. 39378 1.1.2003
3911T029 Neželezné kovy a speciální slitiny Neželez.kovy,spec.slitiny 1.4.2004
3911T030 Technické materiály Technické materiály 1.4.2004

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
3911T031 Diagnostika a design materiálů Diagnostika,design mater. 1.4.2004
3911T032 Metrologie a řízení jakosti Metrologie,řízení jakosti 5.10.2004
3911T033 Recyklace materiálů Recyklace materiálů 25.4.2006
3911T034 Materiály a technologie pro automobilový průmysl Mater.a tech.pro autom.p 26.2.2016
3911T035 Výrobní a materiálové inženýrství Výr.,mater.inženýrství 13.10.2010
3911T036 Progresivní technické materiály /Advanced Engineering Materials/ Progresiv.tech.materiály 20.12.2013
3911T037 Material and Producting Engineering Material,Producting Eng. 3.3.2014
3911T039 Materiálové vědy a analýza materiálu Mater.vědy,analýza mat. 23.12.2014
3911T041 Konstrukce a výroba součástí z plastů a kompozitů Konstr.,výr.souč.z plastu 25.7.2016
3911V005 Fyzikální a materiálové inženýrství Fyzik.,materiál.inženýr. 39149 1.1.2003
3911V006 Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství Fyzik.,stav.materiál.inž. 1.1.2003
3911V007 Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu Fyzik.metal.,mez.st.mat. 22049 1.1.2003
3911V009 Jakost a spolehlivost strojů a zařízení Jakost,spolehl.str.,zař. 39249 1.1.2003
3911V011 Materiálové inženýrství Materiálové inženýrství 39429 1.1.2003
3911V016 Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie Mater.inž.,strojír.metal. 39539 1.1.2003
3911V017 Materiálové inženýrství polovodičů Materiál.inž.polovodičů 3942951 1.1.2003
3911V023 Řízení jakosti Řízení jakosti 1.1.2003
3911V027 Metrologie a zkušebnictví Metrologie a zkušebnictví 1.1.2003
3911V040 Biomateriály a biokompozity /Biomaterials and Biocomposites/ Biomater.a biokompozity 25.7.2016
3913R001 Vědy o Zemi Vědy o Zemi 29.7.2016
3913R003 Geografie a meteorologie pro obranu a bezpečnost Geografie a meteorologie 5.8.2016
3913T002 Foresight for Environment and Development Foresight for Env.,Devel. 4.8.2016
3914R004 Ochrana a využití půdního fondu Ochrana,využití půd.fondu 1.1.2003
3914R006 Péče o krajinu Péče o krajinu 42267 1.1.2003
3914R007 Pozemkové úpravy a ochrana půdního fondu Poz.úpravy,ochr.půd.fondu 41657 1.1.2003
3914R008 Pozemkové úpravy, ochrana a využití půdního fondu Poz.úpravy,ochr,využ.půd. 1.1.2003
3914R013 Krajinářství Krajinářství 1.1.2003
3914R015 Územní technická a správní služba Územ.techn,správní služba 1.1.2003
3914R020 Územní plánování Územní plánování 17.6.2009
3914R024 Krajinné vodní hospodářství Krajin.vodní hospodářství 23.7.2010
3914R027 Krajinářská architektura Krajinářská architektura 11.5.2015
3914T001 Hodnocení a ochrana půdy Hodnocení,ochrana půdy 1.1.2003
3914T002 Krajinné inženýrství Krajinné inženýrství 41448 1.1.2003
3914T009 Revitalizace krajiny Revitalizace krajiny 1.1.2003
3914T011 Biotechnické úpravy krajiny Biotechnic.úpravy krajiny 1.1.2003
3914T016 Integrované využívání krajinného prostoru Integr.využ.kraj.prostoru 1.9.2003
3914T017 Environmentální modelování /Environmental Modelling/ Environment.modelování 1.12.2004
3914T018 Regionální environmentální správa Region.environment.správa 1.12.2004
3914T019 Krajinné a pozemkové úpravy Krajinné a pozemk.úpravy 30.11.2005
3914T021 Land and Water Management Land and Water Management 17.6.2009
3914T023 Voda v krajině Voda v krajině 23.7.2010
3914T026 Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields /ES for Bf.Tech.Redevelop. Tech.využ.brownfields 20.5.2013
3914V003 Meliorace Meliorace 41109 1.1.2003
3914V005 Ochrana půdy a meliorace Ochrana půdy,meliorace 41139 1.1.2003
3914V010 Zemědělská a lesnická hydrologie Zeměd.lesnická hydrologie 41099 1.1.2003
3914V012 Ekologie lesa Ekologie lesa 1.1.2003
3914V014 Tvorba a ochrana krajiny Tvorba,ochrana krajiny 1.1.2003
3914V017 Environmentální modelování /Environmental Modelling/ Environment.modelování 17.6.2009
3914V022 Úpravy vodního režimu krajiny /Water Regime Improvement in Landscape/ Úpravy vodního režimu kr. 16.9.2009
3914V025 Inženýrské stavby lesnické a krajinářské Inženýr.stav.les.,krajin. 5.3.2013
3917R004 Oceňování nemovitostí Oceňování nemovitostí 17.9.2008

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
3917T002 Expertní inženýrství v dopravě Expert.inženýr.v dopravě 24.9.2007
3917T003 Realitní inženýrství Realitní inženýrství 24.9.2007
3917V001 Soudní inženýrství Soudní inženýrství 39479 1.1.2003
3926V002 Elektronické systémy a zařízení El.systémy a zařízení 17.6.2009
3926V003 Technická kybernetika a mechatronika Tech.kybernetika,mechatr. 17.6.2009
3942R001 Nanotechnologie Nanotechnologie 25.4.2006
3942R002 Nanomateriály Nanomateriály 25.11.2008
3942T001 Nanotechnologie Nanotechnologie 25.4.2006
3942T002 Nanomateriály Nanomateriály 25.11.2008
3942T003 Aplikované nanotechnologie Aplikované nanotechnolog. 17.10.2011
3942V001 Nanotechnologie Nanotechnologie 20.12.2011
3942V003 Aplikované nanotechnologie /Applied Nanotechnology/ Aplikované nanotechnolog. 17.7.2013
3942V004 Pokročilé materiály Pokročilé materiály 17.7.2012
3942V005 Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie Pokr.nanotech.,mikrotech. 20.5.2013
3942V006 Nanotechnologie a pokročilé materiály /Nanotechnology and Advanced Materials/ Nanotechn.,pokroč.mater. 25.7.2016
4101R012 Zemědělská technika Zemědělská technika 1.1.2003
4101R013 Agricultural Engineering Agricultural Engineering 11.5.2015
4101R018 Zemědělství Zemědělství 12.9.2006
4101R022 Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu Inf,říd.tech-agropotravin 1.4.2004
4101R023 Podnikání v agrobyznysu Podnikání v agrobyznysu 25.4.2006
4101R027 Technika pro obnovu a udržování krajiny Techn.pro obn.,udrž.kraj. 18.6.2008
4101R028 Inženýrství údržby Inženýrství údržby 8.4.2009
4101R029 Agrobyznys Agrobyznys 12.2.2010
4101R031 Agriculture and Food Agriculture and Food 17.10.2011
4101T001 Hospodaření v zemědělství Hospodaření v zemědělství 1.1.2003
4101T002 Kvalita a zpracování zemědělských produktů Kval.,zprac.zem.produktů 1.1.2003
4101T003 Potravinářství v zemědělství Potravinářství v zeměděl. 41618 1.1.2003
4101T004 Provoz techniky (zeměd.) Provoz techniky 41458 1.1.2003
4101T005 Provoz techniky a automobilová doprava Provoz techniky,auto.dop. 41338 1.1.2003
4101T006 Provozně podnikatelský obor Provozně podnikatel.obor 41238 1.1.2003
4101T010 Technologie v zemědělství Technologie v zemědělství 41568 1.1.2003
4101T011 Všeobecné zemědělství - Všeobecné zemědělství 41648 1.1.2003
4101T012 Zemědělská technika Zemědělská technika 41578 1.1.2003
4101T013 Zemědělské inženýrství Zemědělské inženýrství 41508 1.1.2003
4101T014 Zemědělské inženýrství - hospodaření v zemědělství Hospodaření v zemědělství 4150806 1.1.2003
4101T015 Zemědělské inženýrství - kvalita a zpracování zemědělských produktů Kvalita,zprac.zeměď.prod. 4150805 1.1.2003
4101T016 Zemědělské podnikatelství Zemědělské podnikatelství 41258 1.1.2003
4101T017 Zemědělský podnikatel - Zemědělský podnikatel 1.1.2003
4101T018 Zemědělství Zemědělství 1.1.2003
4101T019 Zpracování zemědělských produktů Zprac.zahradnic.produktů 1.1.2003
4101T020 Management techniky Management techniky 1.1.2003
4101T024 Zemědělské biotechnologie Zemědělské biotechnologie 20.12.2013
4101T025 Informační a řídící technika v agropotravinářském komplexu Inf.,říd.tech.v agropotr. 6.2.2007
4101T026 Agropodnikání Agropodnikání 20.11.2007
4101T028 Inženýrství údržby Inženýrství údržby 8.4.2009
4101T029 Agrobyznys Agrobyznys 16.7.2009
4101T032 Zemědělská a dopravní technika Zeměděls.a doprav.tech. 21.12.2015
4101T033 Kvalita zemědělských produktů Kvalita zeměděl.produktů 3.8.2016
4101T034 Multifunctional Agriculture Multifunction.Agriculture 3.8.2016
4101V006 Provozně podnikatelský obor Provozně podnikatel.obor 41239 1.1.2003
4101V007 Technika a mechanizace zemědělské a lesnické výroby Tech.,mechan.zem,les.výr. 41159 1.1.2003

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
4101V008 Technika a mechanizace zemědělství /Technology and Agriculture Machinery/ Technika,mechaniz.zeměd. 4115951 1.1.2003
4101V009 Technika výrobních procesů Technika výrob.procesů 41229 1.1.2003
4101V021 Marketing strojů a technických systémů Market.strojů,techn.syst. 1.1.2003
4101V024 Zemědělské biotechnologie Zemědělské biotechnologie 12.9.2006
4101V030 Technika zemědělských technologických systémů /Engineering of Agric.Techn.Sys./ Technika zem.technol.sys. 16.7.2009
4102R001 Fytotechnika Fytotechnika 1.1.2003
4102R003 Ochrana rostlin Ochrana rostlin 41287 1.1.2003
4102R004 Pěstování rostlin Pěstování rostlin 1.1.2003
4102R005 Pícninářství - krmivářství Pícninářství-krmivářství 41717 1.1.2003
4102R006 Rostlinná produkce Rostlinná produkce 41267 1.1.2003
4102R007 Rostlinolékařství Rostlinolékařství 1.1.2003
4102R010 Šlechtitelství Šlechtitelství 42347 1.1.2003
4102R018 Rostlinné biotechnologie (fytotech.) Rostlinné biotechnologie 1.1.2003
4102T001 Fytotechnika Fytotechnika 41418 1.1.2003
4102T006 Rostlinná produkce Rostlinná produkce 1.1.2003
4102T007 Rostlinolékařství Rostlinolékařství 1.1.2003
4102T009 Šlechtění rostlin Šlechtění rostlin 1.1.2003
4102T013 Zemědělské inženýrství - rostlinná produkce Rostlinná produkce 4150801 1.1.2003
4102T014 Zemědělské inženýrství - rostlinolékařství Rostlinolékařství 4150803 1.1.2003
4102T015 Genetika a šlechtění rostlin Genetika,šlecht.rostlin 1.1.2003
4102T016 Krmivářství Krmivářství 1.1.2003
4102T017 Výživa a ochrana rostlin Výživa,ochrana rostlin 1.1.2003
4102T018 Rostlinné biotechnologie (fytotech.) Rostlinné biotechnologie 1.1.2003
4102T019 Biotechnologie a šlechtění rostlin Biotechn.,šlecht.rostlin 19.10.2015
4102V002 Obecná produkce rostlinná /General Plant Production/ Obecná produkce rostlinná 41019 1.1.2003
4102V003 Ochrana rostlin Ochrana rostlin 41289 1.1.2003
4102V007 Rostlinolékařství Rostlinolékařství 1.1.2003
4102V008 Speciální produkce rostlinná Spec.produkce rostlinná 41029 1.1.2003
4102V011 Zemědělská a lesnická fytopatologie a ochrana rostlin Zem,lesn.fytop,ochr.rost. 41039 1.1.2003
4102V012 Zemědělská a lesnická fytopatologie a ochrana rostlin - ochrana rostlin Zem,lesn.fytop-ochr.rost. 4103951 1.1.2003
4103R001 Chovatelství Chovatelství 1.1.2003
4103R003 Rybářství Rybářství 1.4.2004
4103R007 Zootechnika Zootechnika 1.1.2003
4103R008 Živočišná produkce Živočišná produkce 41277 1.1.2003
4103R011 Speciální chovy Speciální chovy 1.1.2003
4103R015 Chov koní Chov koní 30.11.2005
4103R018 Kynologie Kynologie 28.1.2008
4103R019 Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty Zoorehabilitace,asist.akt 17.6.2009
4103R020 Rybářství a akvaristika Rybářství a akvaristika 20.12.2013
4103T003 Rybářství Rybářství 1.1.2003
4103T005 Šlechtění zvířat Šlechtění zvířat 1.1.2003
4103T006 Zemědělské inženýrství - živočišná produkce Živočišná produkce 4150802 1.1.2003
4103T007 Zootechnika Zootechnika 41438 1.1.2003
4103T008 Živočišná produkce Živočišná produkce 1.1.2003
4103T009 Rybářství a hydrobiologie Rybářství,hydrobiologie 1.1.2003
4103T010 Živočišné biotechnologie Živočišné biotechnologie 1.1.2003
4103T012 Výživa zvířat a dietetika Výživa zvířat,dietetika 1.1.2003
4103T013 Zájmové chovy zvířat Zájmové chovy zvířat 1.1.2003
4103T016 Chov koní a agroturistika Chov koní a agroturistika 20.6.2006
4103T017 Aquaculture Aquaculture 24.9.2007
4103T020 Rybářství a akvaristika Rybářství a akvaristika 27.2.2015

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
4103T021 Biotechnologie a šlechtění zvířat Biotechn.,šlecht.zvířat 19.10.2015
4103V002 Obecná zootechnika /General Animal Breeding/ Obecná zootechnika 41049 1.1.2003
4103V003 Rybářství Rybářství 1.4.2004
4103V004 Speciální zootechnika Speciální zootechnika 41059 1.1.2003
4103V014 Zoohygiena a prevence chorob hospodářských zvířat (zootech.) Zoohyg,prev.chorob hosp.z 1.1.2003
4106R001 Agroturistika Agroturistika 42507 1.1.2003
4106R002 Alternativní zemědělství a rekultivace Altern.zem.,rekultivace 42337 1.1.2003
4106R004 Obnova a rozvoj venkova Obnova,rozvoj venkova 39527 1.1.2003
4106R007 Pozemkové úpravy a převody nemovitostí Poz.úpravy,převody nemov. 1.9.2006
4106R010 Rozvoj venkova Rozvoj venkova 1.1.2003
4106R013 Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině Trv.udrž.sys.hosp-krajina 1.1.2003
4106R014 Udržitelné využívání přírodních zdrojů Udržit.využív.přír.zdrojů 1.1.2003
4106R018 Zpracování a využití komunálních a průmyslových odpadů v zemědělství Zprac.,využ.odpad.-zeměd. 41307 1.1.2003
4106R019 Agroekologie (zeměd.) Agroekologie 1.1.2003
4106R022 Zemědělství tropů a subtropů Zemědělst.tropů,subtropů 1.1.2003
4106R026 Biologie a ochrana zájmových organismů Biolog.,ochrana zájm.org. 31.1.2006
4106R028 Dopravní a manipulační prostředky Dopr.a manipul.prostředky 24.9.2007
4106R030 Technické znalectví a pojišťovnictví Technické znal.,pojišťov. 2.4.2008
4106R033 Trvale udržitelný rozvoj tropů a subtropů Trv.ud.rozvoj tropů,subtr 28.1.2009
4106R037 Pozemkové úpravy a ochrana půdy Pozemk.úpravy a ochr.půdy 25.5.2012
4106R041 International Cooperation in Agriculture and Rural Development Inter.Coop.in Agriculture 27.2.2015
4106R042 Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů Ochr.kraj.,využ.přír.zdr. 19.10.2015
4106T003 Ekotechnika v zemědělství Ekotechnika v zemědělství 41638 1.1.2003
4106T005 Odpadové hospodářství v zemědělství Odpad.hospod.-zemědělství 41128 1.1.2003
4106T006 Odpady a jejich využití (zeměd.) Odpady,jejich využití 1.1.2003
4106T007 Pozemkové úpravy a převody nemovitostí Poz.úpravy,převody nemov. 41328 1.1.2003
4106T008 Natural Resources and Environment (Přírodní zdroje a životní prostředí) Natur.Resour.,Environment 8.9.2004
4106T009 Reprodukční biotechnologie Reprodukční biotechnol. 1.1.2003
4106T010 Rozvoj venkova Rozvoj venkova 1.1.2003
4106T011 Rozvoj venkovského prostoru Rozvoj venkovsk.prostoru 1.1.2003
4106T012 Tropické a subtropické zemědělství Tropické,subtropické zem. 41528 1.1.2003
4106T015 Udržitelný rozvoj biosféry Udržit.rozvoj biosféry 1.1.2003
4106T019 Agroekologie (zeměd.) Agroekologie 1.1.2003
4106T021 Technology and Environmental Engineering Technol,Environ.Engeneer. 1.4.2004
4106T022 Zemědělství tropů a subtropů Zemědělst.tropů,subtropů 1.1.2003
4106T023 Trvale udržitelný rozvoj venkova tropů a subtropů /Sustainable Rural Devel.in tr Trv. udrž.roz.venk.tropů 18.6.2010
4106T024 Management volně žijících zvířat a jejich chovů v tropech a subtropech Man.volně žijících zvířat 13.9.2005
4106T026 Biologie a ochrana zájmových organismů Biolog.,ochrana zájm.org. 18.6.2008
4106T027 Informační systémy venkovských regionů a zemědělství Inf.syst.venk.reg.a zem. 20.6.2006
4106T031 International Economic Development Int.Economic Development 25.11.2008
4106T032 Tropical Crop Management and Ecology Tropic.Crop Manag.ecology 25.11.2008
4106T034 Animal and Food Sciences in Tropics and Subtropics Animal,Food Scien.in Trop 28.1.2009
4106T035 Technické znalectví a expertní inženýrství Tech.znalectví,expert.inž 13.10.2010
4106T036 Sustainable Agriculture and Food Security Sustainable Agriculture 17.10.2011
4106T037 Pozemkové úpravy a ochrana půdy Pozemk.úpravy a ochr.půdy 25.5.2012
4106T038 Natural Resources Management and Ecological Engineering Nat.Resour.Mgmt.,Eco.Eng. 17.7.2012
4106T039 International Development and Agricultural Economics Inter.Devel.,Agric.Econ. 13.12.2012
4106T040 Rybářství a ochrana vod /Fishery and Protection of Waters/ Rybářství a ochrana vod 9.10.2014
4106T043 Ochrana a využívání přírodních zdrojů Ochr.,využívání.přír.zdr. 19.10.2015
4106V005 Odpadové hospodářství v zemědělství Odpad.hospod.-zemědělství 41129 1.1.2003
4106V012 Tropické a subtropické zemědělství Tropické,subtropické zem. 41529 1.1.2003

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
4106V016 Vlastnosti a zpracování zemědělských materiálů a produktů Vlast.,zpr.zem.mat.,prod. 41179 1.1.2003
4106V017 Zemědělská chemie Zemědělská chemie 1.1.2003
4106V019 Agroekologie Agroekologie 3.8.2016
4106V020 Odpadové hospodářství (zeměd.) Odpadové hospodářství 1.1.2003
4106V022 Zemědělství tropů a subtropů /Agriculture in Tropics and Subtropics/ Zemědělst.tropů,subtropů 13.9.2005
4106V023 Trvale udržitelný rozvoj venkova tropů a subtropů /Sustainable Rural Devel.in tr Trv. udrž.roz.venk.tropů 12.5.2010
4106V025 Agricultural Chemistry Agricultural Chemistry 25.10.2005
4106V029 Využití a ochrana přírodních zdrojů Využití a ochrana př.zdr. 30.1.2008
4106V044 Tropical Agrobiology and Bioresource Management Tropic.Agrob.,Biores.Man. 19.10.2015
4107T003 Lesní inženýrství /Forest Engineering/ Les.inženýr./Forest Eng./ 41488 1.1.2003
4107T014 Forestry, Water and Landscape Management Forest,Wat,Lands.Manag. 1.4.2004
4107T015 Tropical Forestry and Agroforestry Tropical Forestry 30.1.2008
4107T016 European Forestry European Forestry 8.4.2009
4107T017 Forestry and Landscape Management Forestry,Landscape Manag. 11.7.2014
4107V001 Dendrologie a šlechtění lesních dřevin Dendrologie,šlech.les.dř. 41349 1.1.2003
4107V002 Hospodářská úprava lesa Hospodářská úprava lesa 41189 1.1.2003
4107V004 Myslivost Myslivost 41119 1.1.2003
4107V005 Nauka o lesním prostředí Nauka o lesním prostředí 41069 1.1.2003
4107V006 Ochrana lesa Ochrana lesa 41089 1.1.2003
4107V007 Pěstění a ochrana lesa Pěstění,ochrana lesa 1.1.2003
4107V008 Pěstění lesa Pěstění lesa 1.1.2003
4107V009 Pěstování a ochrana lesa Pěstování,ochrana lesa 41149 1.1.2003
4107V010 Pěstování lesa Pěstování lesa 41079 1.1.2003
4107V011 Technika a mechanizace v lesním hospodářství Tech.,mechan.-lesní hosp. 4115952 1.1.2003
4107V012 Technika a mechanizace lesnické výroby Technika,mechan.lesn.výr. 1.1.2003
4107V013 Ochrana lesů a myslivost Ochrana lesů,myslivost 1.1.2003
4107V018 Zpracování dřeva a technika v lesním hospodářství Zprac.dřeva,tech.v les.h. 26.2.2016
4108R003 Zahradnictví Zahradnictví 25.4.2006
4108R005 Zpracování zahradnických produktů Zprac.zahradnic.produktů 1.1.2003
4108R008 Vinohradnictví a vinařství Vinohradnictví,vinařství 1.9.2003
4108R009 Produkční a ochranné zahradnictví Produkční,ochranné zahr. 1.1.2003
4108T001 Zahradní inženýrství Zahradní inženýrství 41408 1.1.2003
4108T003 Zahradnictví - Zahradnictví 41428 1.1.2003
4108T004 Zemědělské inženýrství - zahradnictví Zahradnictví 4150804 1.1.2003
4108T005 Zpracování zahradnických produktů Zprac.zahradnic.produktů 41628 1.1.2003
4108T006 Okrasné zahradnictví Okrasné zahradnictví 1.1.2003
4108T007 Produkční zahradnictví Produkční zahradnictví 1.1.2003
4108T010 Řízení zahradnických technologií Řízení zahrad.technologií 18.6.2008
4108T011 International Master of Horticulture Science IM of Horticultur.Science 11.7.2014
4108V002 Zahradnická produkce Zahradnická produkce 4142951 1.1.2003
4108V003 Zahradnictví - Zahradnictví 41429 1.1.2003
4109R001 Zahradní a krajinářská architektura Zahrad.,krajinář.archit. 41477 1.1.2003
4109R003 Zahradní a krajinná tvorba Zahrad.,krajinná tvorba 42257 1.1.2003
4109R006 Management zahradních a krajinářských úprav Manag.zahrad.krajin.úprav 1.1.2003
4109R008 Zahradní a krajinná architektura Zahradní a krajinná arch. 29.11.2005
4109R009 Management zahradních a krajinných úprav Manag.zahr.a krajin.úprav 20.6.2006
4109R010 Zahradní a krajinářské realizace Zahradní, kraj.realizace 22.12.2010
4109R011 Správa zeleně Správa zeleně 3.8.2016
4109T001 Zahradní a krajinářská architektura Zahrad.,krajinář.archit. 41478 1.1.2003
4109T006 Management zahradních a krajinářských úprav Manag.zahrad.krajin.úprav 1.1.2003
4109T007 Zahradní tvorba Zahradní tvorba 25.10.2005

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
4109V001 Zahradní a krajinářská architektura Zahrad.,krajinář.archit. 1.9.2003
4109V002 Zahradní a krajinářská tvorba Zahrad.,krajinář.tvorba 41199 1.1.2003
4109V008 Zahradní a krajinná architektura Zahradní a krajinná arch. 25.4.2006
4131R001 Ekologické a alternativní systémy hospodaření v krajině Ekol.,alter.syst.hospod. 41317 1.1.2003
4131R002 Kontrola jakosti zemědělské produkce Kontr.jakosti zeměd.prod. 41207 1.1.2003
4131R003 Kvalita produkce Kvalita produkce 1.1.2003
4131R004 Obchodování se zemědělsko-potravinářskými komoditami Obchod.-zem.potr.komodity 42297 1.1.2003
4131R005 Provoz techniky (zeměd.) Provoz techniky 41457 1.1.2003
4131R006 Všeobecné zemědělství - Všeobecné zemědělství 41647 1.1.2003
4131R007 Zemědělská technika, obchod, servis a služby Zem.techn,obch,serv,služ. 41217 1.1.2003
4131R008 Zemědělské podnikání Zemědělské podnikání 42097 1.1.2003
4131R009 Zemědělsko potravinářské podnikání Zeměd.-potravin.podnikání 4297704 1.1.2003
4131R010 Zemědělský manažer Zemědělský manažer 42107 1.1.2003
4131R011 Zemědělský podnikatel - Zemědělský podnikatel 42127 1.1.2003
4131R012 Zemědělské biotechnologie Zemědělské biotechnologie 1.1.2003
4131R013 Ekologické zemědělství Ekologické zemědělství 28.1.2008
4131R014 Veřejná správa v zemědělství a v péči o krajinu Veř.správa v zemědělství 28.1.2008
4131R015 Agropodnikání Agropodnikání 20.11.2007
4131R016 Výživa a potraviny Výživa a potraviny 28.1.2009
4131R017 Biotechnologie využití biomasy Biotech.využití biiomasy 16.12.2009
4131T013 Ekologické zemědělství Ekologické zemědělství 17.10.2011
4131T016 Výživa a potraviny Výživa a potraviny 13.12.2012
4132R001 Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství Hosp.,správ.sl.-les.hosp. 41677 1.1.2003
4132R002 Lesnictví Lesnictví 42197 1.1.2003
4132R003 Vyšší odborné lesnictví Vyšší odborné lesnictví 42287 1.1.2003
4132R004 Provoz a řízení myslivosti /Game Management/ Provoz ,řízení myslivosti 25.10.2005
4132R005 Arboristika Arboristika 18.6.2008
4132R006 Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí Hosp.s př.zdroji trop.obl 8.4.2009
4144R001 Produkční a okrasné zahradnictví Produkční,okras.zahradn. 1.1.2003
4144R002 Zahradnictví - Zahradnictví 41427 1.1.2003
4144R003 Jakost rostlinných potravinových zdrojů Jakost rostl.potr.zdrojů 10.8.2005
4144R004 Podnikání v zahradnictví Podnikání v zahradnictví 30.11.2005
4144R005 Zahradní a krajinářské úpravy Zahradní a krajin.úpravy 30.11.2005
4144R006 Trávníkářství Trávníkářství 28.1.2008
4144R007 Floristická tvorba Floristická tvorba 3.8.2016
4301T010 Tropické a subtropické veterinární lékařství Trop,subtrop.veterin.lék. 43298 1.1.2003
4301T014 Veterinární lékařství Veterinární lékařství 43208 1.1.2003
4301T022 Všeobecné veterinární lékařství Všeob.veterin.lékařství 43208 1.1.2003
4301V001 Aviární choroby Aviární choroby 43169 1.1.2003
4301V002 Genetika a plemenitba zvířat Genetika,plemenitba zviř. 43129 1.1.2003
4301V003 Choroby koní Choroby koní 4302951 1.1.2003
4301V004 Choroby malých zvířat Choroby malých zvířat 4302952 1.1.2003
4301V005 Choroby prasat Choroby prasat 4302953 1.1.2003
4301V006 Choroby přežvýkavců Choroby přežvýkavců 4302954 1.1.2003
4301V007 Choroby volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad Choroby zv.vol.žij., ZOO 43179 1.1.2003
4301V008 Infekční choroby a epizootologie Inf.choroby,epizootologie 1.1.2003
4301V009 Invazní choroby Invazní choroby 43079 1.1.2003
4301V011 Veřejné a soudní veterinářství, informatika a ekonomika Veř,soud,veter,infor,eko. 43149 1.1.2003
4301V012 Veterinární chirurgie Veterinární chirurgie 43049 1.1.2003
4301V013 Veterinární chirurgie, ortopedie a rentgenologie Veter.chir,ortop,rentg. 43109 1.1.2003
4301V015 Veterinární mikrobiologie a imunologie Veter.mikrob.,imunologie 43279 1.1.2003

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
4301V016 Veterinární morfologie a fyziologie Veter.morfol.,fyziologie 43019 1.1.2003
4301V017 Veterinární parazitologie Veterinární parazitologie 43099 1.1.2003
4301V018 Veterinární patologická morfologie a fyziologie Veter.patol.morfol,fyziol 4301951 1.1.2003
4301V019 Veterinární porodnictví a gynekologie Veter.porodnictví,gynek. 43059 1.1.2003
4301V020 Veterinární porodnictví, gynekologie a andrologie Veter.porod,gynek,androl. 43219 1.1.2003
4301V021 Vnitřní choroby hospodářských zvířat Vnitř.choroby hosp.zvířat 43029 1.1.2003
4301V023 Aviární medicína Aviární medicína 1.1.2004
4301V024 Veřejné veterinářství a ochrana zvířat Veř.veter.,ochrana zvířat 1.1.2004
4301V025 Fyziologie a farmakologie Fyziologie a farmakologie 13.9.2005
4301V026 Choroby drůbeže Choroby drůbeže 13.9.2005
4301V027 Choroby ptáků,plazů a drobných savců Choroby ptáků,plazů,savců 13.9.2005
4301V028 Normální a patologická morfologie Norm.a patolog.morfologie 13.9.2005
4301V029 Choroby psů a koček Choroby psů a koček 16.10.2009
4301V030 Veterinární chirurgie, ortopedie a zobrazovací diagnostika Veterinární chirurgie 16.10.2009
4301V031 Reprodukce zvířat Reprodukce zvířat 16.10.2009
4301V032 Anatomie, histologie a embryologie Anatom.,histol.,embryol. 5.3.2013
4301V033 Choroby přežvýkavců a prasat Choroby přežvýk.a prasat 5.3.2013
4301V034 Infekční choroby, mikrobiologie a imunologie Inf.chor.,mikrob.,imunol. 5.3.2013
4301V035 Patologická morfologie a parazitologie Patolog.morfol.,parazit. 20.5.2013
4302R004 Hygiena, technologie a ekologie potravin Hygiena,techn.,ekol.potr. 1.1.2003
4302R015 Bezpečnost a kvalita potravin Bezp.a kvalita potravin 5.4.2005
4302R020 Ochrana zvířat a welfare Ochrana zvířat a welfare 29.2.2012
4302R021 Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii Zdrav.nezáv.,kval.potrav. 21.12.2015
4302T004 Hygiena, technologie a ekologie potravin Hygiena,techn.,ekol.potr. 1.1.2003
4302T009 Veterinární hygiena a ekologie Veter.hygiena,ekologie 43268 1.1.2003
4302T010 Veterinární lékařství - hygiena potravin Veter.lék.-hygiena potr. 43258 1.1.2003
4302T015 Bezpečnost a kvalita potravin Bezp.a kvalita potravin 5.4.2005
4302T020 Ochrana zvířat a welfare Ochrana zvířat a welfare 29.2.2012
4302T021 Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii Zdrav.nezáv.,kval.potrav. 21.12.2015
4302V001 Ekologie, ekotoxikologie a radiobiologie Ekol.,ekotoxik.,radiobiol 43139 1.1.2003
4302V002 Epizootologie a zoohygiena Epizootologie,zoohygiena 43069 1.1.2003
4302V003 Hygiena a technologie potravin Hygiena,technol.potravin 43189 1.1.2003
4302V005 Veterinární biochemie, biofyzika a laboratorní metody Veter.bioch,biofyz,lab.m. 43119 1.1.2003
4302V006 Veterinární farmakologie Veterinární farmakologie 43039 1.1.2003
4302V007 Veterinární farmakologie a toxikologie Veter.farmak,toxikologie 43199 1.1.2003
4302V008 Veterinární hygiena Veterinární hygiena 43089 1.1.2003
4302V011 Výživa, dietetika hospodářských zvířat a hygiena vegetabilií Výž,dietet.hosp.zv,hyg.v. 43159 1.1.2003
4302V012 Zoohygiena a prevence chorob Zoohyg.,prevence chorob 41169 1.1.2003
4302V013 Zoohygiena a prevence chorob hospodářských zvířat (veter.) Zoohyg,prev.chorob hos.z. 1.1.2003
4302V014 Veterinární chemie, biochemie a biofyzika Veter.chem.,bioch,biofyz. 1.1.2004
4302V016 Veterinární toxikologie a toxikologie potravin Veter.toxik.a toxik.potr. 13.9.2005
4302V017 Food Hygiene and Processing Technology Food Hyg.,Process.Techn. 13.9.2005
4302V018 Veterinární biochemie, chemie a biofyzika Vet.biochem.,chem.,biofy. 20.6.2006
4302V019 Veterinární ekologie Veterinární ekologie 20.6.2006
5103T005 Dětské lékařství Dětské lékařství 51428 1.1.2003
5103T014 Hygiena Hygiena 51078 1.1.2003
5103T020 Klinická biologie (lék.) Klinická biologie 1.1.2003
5103T030 Lékařství Lékařství 1.1.2003
5103T065 Všeobecné lékařství Všeobecné lékařství 51418 1.1.2003
5103T066 Všeobecné lékařství s preventivním zaměřením Všeob.lékařství-prevent.z 51338 1.1.2003
5103T069 Vojenské všeobecné lékařství Vojenské všeob.lékařství 1.1.2003

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
5103T075 Sociální epidemiologie Sociální epidemiologie 9.10.2014
5103V001 Anatomie, histologie a embryologie Anatomie,histol.,embryol. 5101951 1.1.2003
5103V002 Anesteziologie a resuscitace Anesteziol.,resuscitace 51239 1.1.2003
5103V003 Dermatovenerologie Dermatovenerologie 51149 1.1.2003
5103V004 Dětská onkologie Dětská onkologie 1514952 1.1.2003
5103V005 Dětské lékařství Dětské lékařství 51429 1.1.2003
5103V006 Epidemiologie Epidemiologie 51069 1.1.2003
5103V007 Experimentální a vývojová morfologie Experim.,vývoj.morfologie 51279 1.1.2003
5103V008 Experimentální chirurgie Experimentální chirurgie 1.1.2003
5103V009 Fyziologie a patofyziologie člověka Fyziol.,patofyz.člověka 1.1.2003
5103V010 Fyziologie a patologická fyziologie Fyziol.,patolog.fyziolog. 5102951 1.1.2003
5103V011 Gerontologie Gerontologie 1.1.2003
5103V012 Gynekologie a porodnictví Gynekologie,porodnictví 51109 1.1.2003
5103V013 Gynekologie dětí a dorostu Gynekologie dětí,dorostu 5110952 1.1.2003
5103V014 Hygiena Hygiena 51079 1.1.2003
5103V015 Hygiena a preventivní lékařství Hygiena,prevent.lékařství 51249 1.1.2003
5103V016 Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie Hygiena,prev.lékař.,epid. 1.1.2003
5103V017 Chirurgické obory Chirurgické obory 5108951 1.1.2003
5103V018 Chirurgické obory dětí a dorostu Chirurg.obory děti,dorost 5108952 1.1.2003
5103V019 Chirurgie Chirurgie 51089 1.1.2003
5103V021 Lékařská biofyzika Lékařská biofyzika 1.1.2003
5103V022 Lékařská biofyzika a zobrazovací technika v medicíně Lékař.biofyz.,zobr.tech. 1.1.2003
5103V023 Lékařská biologie Lékařská biologie 1.1.2003
5103V024 Lékařská etika Lékařská etika 1.1.2003
5103V025 Lékařská farmakologie Lékařská farmakologie 1.1.2003
5103V026 Lékařská genetika Lékařská genetika 1503951 1.1.2003
5103V027 Lékařská chemie a biochemie Lékařská chemie,biochemie 14119 1.1.2003
5103V028 Lékařská imunologie Lékařská imunologie 1516951 1.1.2003
5103V029 Lékařská mikrobiologie Lékařská mikrobiologie 1510951 1.1.2003
5103V031 Nauka o zdravotnictví Nauka o zdravotnictví 51189 1.1.2003
5103V032 Neurologie Neurologie 51129 1.1.2003
5103V033 Neurologie a psychiatrie Neurologie,psychiatrie 51369 1.1.2003
5103V034 Neurologie dětí a dorostu Neurologie dětí,dorostu 5112952 1.1.2003
5103V035 Neurovědy Neurovědy 51289 1.1.2003
5103V036 Normální a patologická fyziologie Normální,patolog.fyziol. 51029 1.1.2003
5103V037 Normální anatomie, histologie a embryologie Normál.anat.,histol,embr. 51019 1.1.2003
5103V038 Nukleární medicína Nukleární medicína 51219 1.1.2003
5103V039 Oční lékařství Oční lékařství 51169 1.1.2003
5103V040 Oftalmologie Oftalmologie 1.1.2003
5103V041 Onkologie Onkologie 15149 1.1.2003
5103V042 Otorinolaryngologie Otorinolaryngologie 51159 1.1.2003
5103V043 Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ORL,chirurgie hlavy,krku 1.1.2003
5103V044 Patologická anatomie Patologická anatomie 51389 1.1.2003
5103V045 Patologická anatomie a soudní lékařství Patol.anatomie,soud.lék. 51039 1.1.2003
5103V046 Patologie Patologie 1.1.2003
5103V047 Patologie a soudní lékařství pro dětský věk Patol.,soudní lék.-děti 5103952 1.1.2003
5103V048 Pediatrie Pediatrie 51119 1.1.2003
5103V049 Preventivní medicína Preventivní medicína 1.1.2003
5103V050 Psychiatrie Psychiatrie 51139 1.1.2003
5103V051 Psychiatrie dětí a dorostu Psychiatrie dětí,dorostu 5113952 1.1.2003
5103V052 Radiologie Radiologie 1.1.2003

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
5103V053 Rentgenologie a radiologie Rentgenologie,radiologie 51099 1.1.2003
5103V054 Sociální lékařství Sociální lékařství 1.1.2003
5103V055 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví Sociál.lékař.,veř.zdrav. 51259 1.1.2003
5103V056 Tělovýchovné lékařství Tělovýchovné lékařství 51209 1.1.2003
5103V057 Vnitřní lékařství Vnitřní lékařství 5105951 1.1.2003
5103V058 Vnitřní lékařství dětí a dorostu Vnitř.lékařst-děti,dorost 5105952 1.1.2003
5103V059 Vnitřní nemoci Vnitřní nemoci 51059 1.1.2003
5103V060 Vojenská epidemiologie Vojenská epidemiologie 1.1.2003
5103V061 Vojenská hygiena Vojenská hygiena 5107953 1.1.2003
5103V062 Vojenská chirurgie Vojenská chirurgie 5108953 1.1.2003
5103V063 Vojenská radiobiologie Vojenská radiobiologie 15259 1.1.2003
5103V064 Vojenské vnitřní lékařství Vojenské vnitřní lékařst. 5105953 1.1.2003
5103V067 Výživa Výživa 51199 1.1.2003
5103V068 Zobrazovací metody Zobrazovací metody 5109951 1.1.2003
5103V070 Lékařská mikrobiologie a imunologie Lék.mikrobiol.,imunologie 10.5.2004
5103V071 Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie Anest.,int.med.a algez. 7.9.2005
5103V072 Soudní lékařství Soudní lékařství 13.9.2005
5103V073 Kardiologie Kardiologie 18.6.2007
5103V074 Urologie/Urology Urologie 12.5.2010
5104T001 Stomatologie Stomatologie 51178 1.1.2003
5104T003 Zubní lékařství Zubní lékařství 1.9.2003
5104T004 Vojenské zubní lékařství Vojenské zubní lékařství 1.9.2003
5104V001 Stomatologie Stomatologie 51179 1.1.2003
5104V002 Stomatologie dětí a dorostu Stomatologie dětí,dorostu 5117952 1.1.2003
5206T004 Farmacie Farmacie 52188 1.1.2003
5206T010 Klinická farmacie Klinická farmacie 52168 1.1.2003
5206T013 Technologická farmacie Technologická farmacie 52178 1.1.2003
5206T016 Všeobecná farmacie Všeobecná farmacie 52158 1.1.2003
5206T017 Vojenská farmacie Vojenská farmacie 1.1.2003
5206V001 Farmaceutická chemie Farmaceutická chemie 52019 1.1.2003
5206V002 Farmaceutická technologie Farmaceutická technologie 52179 1.1.2003
5206V003 Farmaceutická technologie - galenická farmacie Galenická farmacie 1.1.2003
5206V005 Farmakognosie Farmakognosie 52029 1.1.2003
5206V006 Farmakologie Farmakologie 51049 1.1.2003
5206V007 Farmakologie a toxikologie Farmakologie,toxikologie 51269 1.1.2003
5206V008 Galenická farmacie Galenická farmacie 52039 1.1.2003
5206V009 Gerontofarmacie Gerontofarmacie 52059 1.1.2003
5206V010 Klinická farmacie Klinická farmacie 52169 1.1.2003
5206V011 Kontrola chemických léčiv Kontrola chemických léčiv 52069 1.1.2003
5206V012 Sociální farmacie - lékárenství Sociál.farmacie-lékáren. 52079 1.1.2003
5206V014 Toxikologie Toxikologie 51229 1.1.2003
5206V015 Toxikologie přírodních látek Toxikologie přírod.látek 51379 1.1.2003
5206V018 Farmaceutická analýza Farmaceutická analýza 18.6.2008
5206V019 Bezpečnost a kvalita léčiv Bezpečnost,kvalita léčiv 20.5.2013
5206V020 Farmakognosie a toxikologie přírodních látek /Pharmacogn.,Toxicol. of Natural C. Farmakognosie,toxikologie 11.7.2014
5206V021 Klinická a sociální farmacie /Clinical and Social Pharmacy/ Klinická,sociál.farmacie 11.7.2014
5207R001 Zdravotnická bioanalytika Zdravotnická bioanalytika 1.1.2003
5207T001 Zdravotnická bioanalytika Zdravotnická bioanalytika 1.1.2003
5207T002 Odborný pracovník v laboratorních metodách Odb.prac.v lab.metodách 20.11.2007
5207V003 Bioanalytická chemie Bioanalytická chemie 16.12.2009
5341R002 Operační sestra Operační sestra 53267 1.1.2003

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
5341R003 Ošetřovatelství Ošetřovatelství 51647 1.1.2003
5341R005 Péče o handicapované děti a mládež Péče-handicap.děti,mládež 51627 1.1.2003
5341R006 Péče o staré lidi Péče o staré lidi 51637 1.1.2003
5341R007 Porodní asistentka Porodní asistentka 1.1.2003
5341R008 Sociálně zdravotní a geriatrická péče Soc.zdrav.,geriat.péče 51657 1.1.2003
5341R009 Všeobecná sestra Všeobecná sestra 53017 1.1.2003
5341R010 Zdravotně sociální a geriatrická péče Zdrav.sociál,geriatr.péče 1.1.2003
5341R011 Zdravotní vědy Zdravotní vědy 51327 1.1.2003
5341R012 Ošetřovatelství - pedagogika ve zdravotnictví (zdrav.) Ošetřovat-pedag.ve zdrav. 25.2.2004
5341R015 Všeobecná sestra s rozšířenou výukou v pediatrickém ošetřovatelství Všeobecná sestra,pediatr. 25.11.2008
5341R016 Ošetřovatelská péče v interních oborech Ošetř.péče v intern.obor. 17.7.2012
5341T001 Dlouhodobá ošetřovatelská péče u dospělých Dlouhodobá oš.péče-dosp. 1.1.2003
5341T003 Ošetřovatelství Ošetřovatelství 1.1.2003
5341T004 Ošetřovatelství se zaměřením na pedagogiku Ošetřovatelství-zam.ped. 1.1.2003
5341T009 Všeobecná sestra Všeobecná sestra 1.1.2003
5341T011 Zdravotní vědy Zdravotní vědy 1.1.2003
5341T013 Ošetřovatelská péče v gerontologii Ošetř.péče v geront. 7.9.2005
5341T014 Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech Ošetř.ve vybr.klinic.ob. 31.1.2006
5341T016 Ošetřovatelská péče v interních oborech Ošetř.péče v intern.obor. 20.12.2011
5341T017 Ošetřovatelská péče v geriatrii /Nursing Care in Geriatrics/ Ošetř.péče v geriatrii 17.7.2012
5341T018 Ošetřovatelská péče v pediatrii Ošetř.péče v pediatrii 17.10.2012
5341T019 Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech Ošetř.péče v chir.oborech 25.7.2016
5341V003 Ošetřovatelství Ošetřovatelství 6.10.2010
5342R001 Arteterapie (rehab.) Arteterapie 51317 1.1.2003
5342R002 Ergoterapie Ergoterapie 74067 1.1.2003
5342R003 Funkční patologie hybné soustavy Funkční patol.hyb.soust. 51617 1.1.2003
5342R004 Fyzioterapie Fyzioterapie 74057 1.1.2003
5342R007 Fyzioterapie a ergoterapie Fyzioterapie,ergoterapie 74027 1.1.2003
5342R009 Léčebná rehabilitace a fyzioterapie Léčeb.rehab.,fyzioterapie 51677 1.1.2003
5342R010 Rehabilitace a fyzioterapie Rehabilitace,fyzioterapie 74117 1.1.2003
5342R012 Rehabilitační pracovník Rehabilitační pracovník 53067 1.1.2003
5342R013 Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených Těl,prac.vých.zdr.postiž. 74097 1.1.2003
5342R014 Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby Rehab.-psychosoc.péče 1.1.2003
5342R015 Prevence a rehabilitace sociální patologie Prev.,rehabil.soc.patol. 1.1.2003
5342T002 Ergoterapie Ergoterapie 74068 1.1.2003
5342T003 Funkční patologie hybné soustavy Funkční patol.hyb.soust. 51618 1.1.2003
5342T004 Fyzioterapie Fyzioterapie 74058 1.1.2003
5342T005 Fyzioterapie - rehabilitace Fyzioterapie-rehabilitace 74088 1.1.2003
5342T006 Fyzioterapie a algoterapie Fyzioterapie,algoterapie 74268 1.1.2003
5342T007 Fyzioterapie a ergoterapie Fyzioterapie,ergoterapie 74028 1.1.2003
5342T008 Klinická kineziologie a kinezioterapie Klin.kineziol.,kineziot. 1.1.2003
5342T009 Léčebná rehabilitace a fyzioterapie Léčeb.rehab.,fyzioterapie 1.1.2003
5342T011 Rehabilitace a sociální práce Rehabilitace,sociál.práce 1.1.2003
5342T013 Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených Těl,prac.vých.zdr.postiž. 74098 1.1.2003
5342T014 Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby Rehab.-psychosoc.péče 1.1.2003
5342T016 Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby (rehab.) Rehab.péče-p.děti, dosp. 1.1.2003
5342T017 Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče Koord.rehab.,dlouhod.ZSP 7.5.2014
5345R001 Dentální hygienička Dentální hygienička 53287 1.1.2003
5345R002 Diplomovaný zubní technik Diplomovaný zubní technik 53297 1.1.2003
5345R003 Funkční a laboratorní vyšetřování ve zdravotnictví Funkční,labor.vyš.ve zdr. 1.1.2003
5345R004 Klinický asistent Klinický asistent 1.1.2003

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
5345R005 Kosmetologická sestra Kosmetologická sestra 53277 1.1.2003
5345R006 Ochrana veřejného zdraví Ochrana veřejného zdraví 1.1.2003
5345R007 Optika -optometrie Optika,-optometrie 51307 1.1.2003
5345R008 Optometrie Optometrie 51347 1.1.2003
5345R010 Radiologický asistent Radiologický asistent 51297 1.1.2003
5345R013 Výživa člověka Výživa člověka 51357 1.1.2003
5345R014 Zdravotní výchova Zdravotní výchova 51697 1.1.2003
5345R015 Zdravotnická technika Zdravotnická technika 51707 1.1.2003
5345R016 Zdravotnické vyšetřovací metody Zdrav.vyšetř.metody 51667 1.1.2003
5345R017 Zobrazovací metody a aplikace ionizujícího záření Zobr.met.,apl.ion.záření 1.1.2003
5345R020 Zdravotní laborant Zdravotní laborant 1.1.2004
5345R021 Zdravotnický záchranář Zdravotnický záchranář 1.4.2004
5345R022 Adiktologie Adiktologie 5.10.2004
5345R023 Management klinických dat Management klinických dat 7.9.2005
5345R026 Ortotik - protetik Ortotik-protetik 12.9.2006
5345R027 Nutriční terapeut Nutriční terapeut 18.6.2007
5345R028 Dentální hygienistka Dentální hygienistka 2.4.2008
5345R029 Ortoptika Ortoptika 7.10.2008
5345R030 Optika a optometrie Optika a optometrie 7.10.2008
5345R031 Zdravotně-sociální pracovník Zdravotně-soc.pracovník 8.4.2009
5345T006 Ochrana veřejného zdraví Ochrana veřejného zdraví 1.1.2004
5345T008 Optometrie Optometrie 17.9.2008
5345T010 Radiologický asistent Radiologický asistent 1.1.2003
5345T011 Sociální práce se zdravotnickým profilem Sociál.práce-zdrav.profil 1.1.2003
5345T012 Sociální práce se zdravotním profilem Soc.práce-zdravotní prof. 6722801 1.1.2003
5345T018 Zdravotnická technika a informatika Zdrav.technika,informat. 1.1.2003
5345T019 Laboratorní vyšetřovací metody v ochraně veřejného zdraví Lab.vyš.met-ochr.veř.zdr. 1.1.2004
5345T022 Adiktologie Adiktologie 16.10.2009
5345T024 Intenzivní péče Intenzivní péče 30.11.2005
5345T032 Nutriční specialista Nutriční specialista 17.6.2009
5345T033 Komunitní péče v porodní asistenci Komun.péče v porod.asist. 17.6.2009
5345T034 Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči Ošetř.péče v anestez. 11.5.2010
5345T035 Perioperační péče v gynekologii a porodnictví Periop.péče v gyn.a porod 22.7.2011
5345T036 Intenzivní péče v porodní asistenci Intenziv.péče v porod.as. 13.5.2016
5345T037 Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví Kvalita,bezp.péče ve zdr. 5.5.2016
5345T038 Perioperační péče Perioperační péče 2.8.2016
5345V006 Ochrana veřejného zdraví Ochrana veřejného zdraví 6.10.2010
5345V009 Prevence, náprava, terapie zdravotní a sociální problematiky dětí a mládeže Prev,ter.zdr,soc.pro-děti 1.1.2003
5345V022 Adiktologie /Addictology/ Adiktologie 17.7.2012
5345V025 Prevence, náprava a terapie zdravotní a soc. problematiky dětí, dosp. a seniorů Prevence,náprava,terapie 20.6.2006
5346R002 Ošetřovatelský management Ošetřovatelský management 51507 1.1.2003
5346R003 Veřejné zdravotnictví Veřejné zdravotnictví 51687 1.1.2003
5346R004 Zdravotnický management (zdrav.) Zdravotnický management 51907 1.1.2003
5346R005 Zdravotnický management - ošetřovatelská péče Zdr.man.-ošetřovatel.péče 5190701 1.1.2003
5346R007 Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví Asist.ochr.,podp.veř.zdr. 30.4.2012
5346T001 Management zdravotnictví Management zdravotnictví 1.1.2003
5346T006 Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví Odb.prac.v och.veř.zdraví 18.6.2007
5346T008 Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví Odb.prac.ochr.,podp.zdr. 27.2.2015
6101R004 Filozofie Filozofie 61227 1.1.2003
6101R008 Humanistika Humanistika 61127 1.1.2003
6101R009 Logika Logika 61037 1.1.2003

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
6101R014 Religionistika Religionistika 61137 1.1.2003
6101R023 Praktická filozofie Praktická filozofie 1.1.2003
6101R026 Filozofie humanitních věd Filozofie humanitních věd 24.4.2007
6101R029 Filozofie a společenské vědy Filozofie a společ. vědy 6.2.2007
6101R033 Filozofie a religionistika Filozofie,religionistika 17.7.2012
6101T001 Dějiny filozofie Dějiny filozofie 1.1.1999
6101T003 Etika Etika 61118 1.1.2003
6101T004 Filozofie Filozofie 61228 1.1.2003
6101T005 Filozofie (s oborem společenských nebo přírodních věd) Filozofie-se spol/př.věd. 61018 1.1.2003
6101T006 Filozofie přírodních věd Filozofie přírodních věd 1.1.1999
6101T009 Logika Logika 61038 1.1.2003
6101T010 Logika (v kombinaci) Logika(v kombinaci) 61238 1.1.2003
6101T012 Marxisticko-leninská filozofie Marxisticko-len.filozofie 61228 1.1.2003
6101T013 Marxisticko-leninská filozofie (v kombinaci) Marx-len.filozofie(komb.) 61018 1.1.2003
6101T014 Religionistika Religionistika 61138 1.1.2003
6101T016 Teorie náboženství Teorie náboženství 61758 1.1.2003
6101T018 Věda o náboženství Věda o náboženství 61628 1.1.2003
6101T019 Vědecký atheismus Vědecký atheismus 67158 1.1.2003
6101T020 Vědecký komunismus Vědecký komunismus 67028 1.1.2003
6101T021 Vědecký komunismus (v kombinaci) Vědec.komun.(v kombinaci) 67018 1.1.2003
6101T022 Filozofie (jednooborová) Filozofie-1 oborová 1.1.2003
6101T023 Praktická filozofie Praktická filozofie 1.1.2003
6101T025 Aplikovaná etika Aplikovaná etika 11.2.2009
6101T028 Analytická filozofie a filozofie vědy Analyt.filozofie,fil.vědy 18.6.2007
6101T030 Německá a francouzská filozofie v Evropě (Eurofilozofie) Něm.,fr,filozof.v Evrop. 16.7.2009
6101T032 Německá a francouzská filozofie /Deutsche,franz.Phil./ Něm.a franc.filozofie 27.2.2015
6101V001 Dějiny filozofie Dějiny filozofie 61029 1.1.2003
6101V002 Dialektický a historický materialismus Dialekt.,histor.material. 61049 1.1.2003
6101V003 Etika Etika 1.1.2003
6101V004 Filozofie Filozofie 61229 1.1.2003
6101V006 Filozofie přírodních věd Filozofie přírodních věd 11429 1.1.2003
6101V007 Filozofie výchovy Filozofie výchovy 61259 1.1.2003
6101V009 Logika Logika 61039 1.1.2003
6101V011 Marxisticko-leninská etika Marxisticko-lenin.etika 61119 1.1.2003
6101V014 Religionistika Religionistika 61139 1.1.2003
6101V015 Systematická filozofie Systematická filozofie 61069 1.1.2003
6101V017 Teorie vědeckého komunismu Teorie vědec.komunismu 61059 1.1.2003
6101V024 Filozofie a dějiny přírodních věd Filozof,dějiny přírod.věd 1.1.2003
6101V025 Aplikovaná etika Aplikovaná etika 7.6.2005
6101V027 Teorie a dějiny vědy a kultury Teorie a dějiny vědy,kul. 18.6.2007
6101V031 Teorie a dějiny vědy Teorie a dějiny vědy 10.5.2011
6101V032 Německá a francouzská filozofie /Deutsche,franz.Phil./ Phil.allemande et franç./ Něm.a franc.filozofie 17.7.2012
6101V034 Sémiotika a filozofie komunikace /Sémiotique et philosophie de la communication/ Sémiot.,filozof.komunik. 20.5.2013
6101V035 Filozofie náboženství /Philosophy of Religion/Philosophie der Religion/ Filozofie náboženství 3.3.2016
6107R001 Aplikovaná sociální studia Aplik.sociální studia 1.1.2003
6107R003 Humanitní studia Humanitní studia 1.1.2003
6107R004 Jazyková a sociokulturní studia Jazyková,sociokult.studia 1.1.2003
6107R006 Pastoračně sociální asistent Pastorač.sociál.asistent 61247 1.1.2003
6107R007 Sociální a kulturní antropologie Sociál.,kultur.antropol. 61197 1.1.2003
6107R009 Studium humanitní vzdělanosti Studium humanitní vzděl. 1.1.2003
6107R011 Základy humanitní vzdělanosti Základy humanitní vzděl. 61727 1.1.2003

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
6107R013 Environmentální studia Environmentální studia 1.9.2003
6107R014 Genderová studia Genderová studia 11.2.2004
6107R015 Základy humanitní vzdělanosti - estetika Zákl.hum.vzděl.-estetika 5.4.2005
6107R016 Základy humanitní vzdělanosti - politologie Zákl.hum.vzděl.-politol. 5.4.2005
6107R017 Základy humanitní vzdělanosti - specializace politologická Zákl.hum.vzděl.-spec.pol. 1.2.2005
6107R018 Základy humanitní vzdělanosti - specializace estetická Zákl.hum.vzděl.-spec.est. 1.2.2005
6107R019 Evropská kulturní studia Evropská kulturní studia 5.6.2005
6107R020 Společenské vědy (dvouoborové) Společenské vědy 31.1.2006
6107R023 Humanitní studia se zaměřením na vzdělávání Hum.st.se zaměř.na vzděl. 20.6.2006
6107R024 Latinský jazyk a kultura Latinský jazyk a kultura 20.6.2006
6107R027 Komunitní studia Komunitní studia 24.9.2007
6107R028 Kulturní antropologie Kulturní antropologie 24.9.2007
6107R034 Personální a interkulturní management Pers. a interkult. manag. 16.5.2011
6107R036 Kulturní studia Kulturní studia 9.10.2014
6107R038 Humanities and Social Studies Humanit.and Social Stud. 11.5.2015
6107T002 Humanitní environmentalistika (humanit.stud.) Humanitní environmental. 61308 1.1.2003
6107T003 Humanitní studia Humanitní studia 1.1.2003
6107T005 Obecná antropologie - integrální studium člověka Obec.antrop.-integr.st.čl 1.1.2003
6107T006 Pastoračně sociální asistent Pastorač.sociál.asistent 61248 1.1.2003
6107T007 Sociální a kulturní antropologie Sociál.,kultur.antropol. 61198 1.1.2003
6107T008 Sociální a kulturní ekologie Sociální,kulturní ekolog. 1.1.2003
6107T010 Teorie a filozofie komunikace Teorie,filozofie komunik. 61288 1.1.2003
6107T013 Environmentální studia Environmentální studia 11.2.2004
6107T014 Genderová studia Genderová studia 15.6.2004
6107T019 Evropská kulturní studia Evropská kulturní studia 5.6.2005
6107T020 Společenské vědy (dvouoborové) Společenské vědy 31.1.2006
6107T021 Učitelství společenských věd pro střední školy (dvouoborové) Uč.spol.věd pro SŠ 31.1.2006
6107T022 Euroculture Euroculture 1.2.2006
6107T026 Studia občanského sektoru Studia občanského sektoru 28.11.2006
6107T028 Kulturní antropologie Kulturní antropologie 22.7.2011
6107T029 Orální historie - soudobé dějiny Orální hist.-soud. dějiny 30.1.2008
6107T030 Kulturální studia Kulturální studia 28.1.2009
6107T031 Historická sociologie Historická sociologie 28.1.2009
6107T033 Studia základů evropské kultury Studia zákl.evrop.kultury 23.6.2010
6107T035 Literárně-historická studia Literárně-histor.studia 30.4.2012
6107T039 Severoamerická kulturní studia Severoamer.kultur.studia 17.7.2015
6107V012 Teorie a dějiny vědy a techniky Teorie,děj.vědy,techniky 1.1.2003
6107V025 Environmentální studia Environmentální studia 28.11.2006
6107V026 Studia občanského sektoru /Civil Sector Studies/ Studia občanského sektoru 30.4.2012
6107V028 Kulturní antropologie Kulturní antropologie 26.2.2016
6107V031 Historická sociologie Historická sociologie 17.7.2012
6107V032 Integrální studium člověka - Obecná antropologie Obecná antropologie 16.12.2009
6107V037 Sociální a spirituální determinanty zdraví Soc.spirit.determ.zdraví 23.12.2014
6107V040 Studia dlouhověkosti /Longevity Studies/ Studia dlouhověkosti 5.8.2016
6141R007 Evangelická teologie Evangelická teologie 61687 1.1.2003
6141R009 Husitská teologie Husitská teologie 20.11.2007
6141R010 Husitská teologie (dvouoborová) - filozofie Husit.teol.-2ob-filozofie 1.1.2003
6141R011 Husitská teologie (dvouoborová) - judaistika Husit.teol.-2ob-judaist. 1.1.2003
6141R012 Husitská teologie (dvouoborová) - psychosociální vědy Husit.teol.-2ob-psychosoc 1.1.2003
6141R013 Husitská teologie (dvouoborová) - religionistika Husit.teol.-2ob-religion. 1.1.2003
6141R014 Husitská teologie (dvouoborová) - teorie náboženství Husit.teol.-2ob-teor.náb. 1.1.2003

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
6141R015 Husitská teologie (jednooborová) Husit.teol.(1oborová) 1.1.2003
6141R018 Judaistika Judaistika 20.11.2007
6141R019 Katecheticko-pastorační činnost Katechet.-pastorační čin. 6199702 1.1.2003
6141R020 Katolická teologie Katolická teologie 1.1.2003
6141R021 Křesťanská výchova Křesťanská výchova 61647 1.1.2003
6141R022 Křesťanská výchova v kombinaci Křesťanská vých. v komb. 61637 1.1.2003
6141R024 Misijní a teologická činnost Misijní,teologická činn. 6199703 1.1.2003
6141R026 Náboženské nauky Náboženské nauky 1.1.2003
6141R028 Pastoračně praktický obor Pastoračně praktický obor 61707 1.1.2003
6141R029 Pastoračně-pedagogický obor Pastoračně-pedagog.obor 61777 1.1.2003
6141R030 Pastorační a sociální práce Pastorační,sociální práce 1.1.2003
6141R031 Pastorační asistence Pastorační asistence 1.1.2003
6141R033 Pedagogicko-katechetický obor Pedag.-katechetický obor 61717 1.1.2003
6141R035 Pravoslavná teologie Pravoslavná teologie 30.1.2008
6141R036 Pravoslavná teologie (jednooborová) Pravosl.teologie(1obor.) 1.1.2003
6141R037 Sociálně právní a teologická činnost - teologická činnost Soc.práv.,teol.-teol.čin. 6854702 1.1.2003
6141R038 Sociální a teologická činnost Sociální,teologická čin. 6199704 1.1.2003
6141R045 Teologická a pastorační činnost Teolog,pastorační činnost 6199701 1.1.2003
6141R047 Teologie Teologie 20.12.2011
6141R050 Teologie a spiritualita zasvěceného života Teol.,spiritual.zasv.živ. 1.1.2003
6141R051 Teologie křesťanských tradic Teologie křesťan.tradic 1.1.2003
6141R053 Náboženská a etická výchova Náboženská,etická výchova 1.1.2003
6141R056 Husitská teologie s filozofií Husitská teol.s filozofií 1.1.2003
6141R057 Husitská teologie s judaistikou Husit.teol.s judaistikou 1.1.2003
6141R058 Husitská teologie s religionistikou Husit.teol.s religionist. 1.1.2003
6141R060 Husitská teologie v kombinaci s filozofií Husit.teol.komb.s filoz. 1.1.2003
6141R061 Husitská teologie v kombinaci s judaistikou Husit.teol.komb.s judai. 1.1.2003
6141R062 Husitská teologie v kombinaci s religionistikou Husit.teol.komb.s relig. 1.1.2003
6141R063 Starokatolická teologie Starokatolická teologie 30.1.2008
6141R064 Pravoslavná teologie v kombinaci s psychosociálními studii Prav.teol.-psychosoc.st. 5.4.2005
6141R065 Husitská teologie v kombinaci s psychosociálními studii Hus.teol.-psychosoc.st. 5.4.2005
6141R069 Teologické nauky Teologické nauky 6.2.2007
6141R070 Teologická studia Teologická studia 6.2.2007
6141R072 Náboženské vědy Náboženské vědy 24.9.2007
6141R076 Judaistika. Židovská a izraelská studia Judaistika.Žid.,izr.stud. 17.10.2012
6141R077 Social Services Focused on Diaconia and Christian Social Practice Soc.Serv.Foc.on Diac. 5.3.2013
6141T007 Evangelická teologie Evangelická teologie 61688 1.1.2003
6141T009 Husitská teologie Husitská teologie 61108 1.1.2003
6141T010 Husitská teologie (dvouoborová) - filozofie Husit.teol.-2ob-filozofie 1.1.2003
6141T011 Husitská teologie (dvouoborová) - judaistika Husit.teol.-2ob-judaist. 1.1.2003
6141T012 Husitská teologie (dvouoborová) - psychosociální vědy Husit.teol.-2ob-psychos. 1.1.2003
6141T013 Husitská teologie (dvouoborová) - religionistika Husit.teol.-2ob-religion. 1.1.2003
6141T014 Husitská teologie (dvouoborová) - teorie náboženství Husit.teol.-2ob-teor.náb. 1.1.2003
6141T016 Husitská teologie dvouoborová Husitská teol.2oborová 6110802 1.1.2003
6141T017 Husitská teologie jednooborová Husitská teol.1oborová 6110801 1.1.2003
6141T018 Judaistika Judaistika 61678 1.1.2003
6141T020 Katolická teologie Katolická teologie 61738 1.1.2003
6141T021 Křesťanská výchova Křesťanská výchova 61648 1.1.2003
6141T022 Křesťanská výchova v kombinaci Křesťanská vých v komb. 61638 1.1.2003
6141T026 Náboženské nauky Náboženské nauky 61748 1.1.2003
6141T031 Pastorační asistence Pastorační asistence 1.1.2003

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
6141T035 Pravoslavná teologie Pravoslavná teologie 61768 1.1.2003
6141T047 Teologie Teologie 61618 1.1.2003
6141T048 Teologie (v kombinaci jazyků) Teologie(v komb.jazyků) 73208 1.1.2003
6141T052 Katolická teologie - dvouoborová Katolická teolog-dvouobor 1.1.2003
6141T055 Husitská teologie - psychosociální studia Husit.teol.-psychosoc.st. 1.1.2003
6141T056 Husitská teologie s filozofií Husit.teol.s filozofií 1.1.2003
6141T057 Husitská teologie s judaistikou Husit.teol.s judaistikou 1.1.2003
6141T058 Husitská teologie s religionistikou Husit.teol.s religionist. 1.1.2003
6141T060 Husitská teologie v kombinaci s filozofií Husit.teol.komb.s filoz. 1.1.2003
6141T061 Husitská teologie v kombinaci s judaistikou Husit.teol.komb.s judai. 1.1.2003
6141T062 Husitská teologie v kombinaci s religionistikou Husit.teol.komb.s relig. 1.1.2003
6141T063 Starokatolická teologie Starokatolická teologie 15.6.2004
6141T064 Pravoslavná teologie v kombinaci s psychosociálními studii Prav.teol.-psychosoc.st. . 5.4.2005
6141T065 Husitská teologie v kombinaci s psychosociálními studii Hus.teol.-psychosoc.st. 5.4.2005
6141T066 Judaistika:Dějiny a kultura Židů Judaistika:Děj.,kult.Židů 25.10.2005
6141T069 Teologické nauky Teologické nauky 6.2.2007
6141T070 Teologická studia Teologická studia 6.2.2007
6141T071 Teologie služby Teologie služby 18.6.2007
6141T073 Teologie křesťanských tradic - ekumenika Teol.kř.tradic-ekumenika 18.6.2008
6141T074 Křesťanská humanitární a pastorační práce - diakonika Kř.hum.,pas.pr.-diakonika 18.6.2008
6141T075 Spirituální a křesťanská formace dospělých Spirit.,křesť.formace dos 27.1.2010
6141T078 Křesťanská krizová a pastorační práce - diakonika /Diaconia, Christian Soc. Pr./ Křesťan.kriz.,pastor.pr. 5.3.2013
6141T079 Teologie - spiritualita - etika Teolog.,spiritual.,etika 7.5.2014
6141V001 Biblická teologie Biblická teologie 61659 1.1.2003
6141V002 Biblické studium Starého zákona a Nového zákona Bibl.st.-St.,Nový zákon 61179 1.1.2003
6141V003 Biblické vědy Biblické vědy 61169 1.1.2003
6141V004 Bohověda základní Bohověda základní 6161958 1.1.2003
6141V005 Dogmatická teologie Dogmatická teologie 6161954 1.1.2003
6141V006 Ekumenická teologie Ekumenická teologie 1.1.2003
6141V008 Fundamentální teologie Fundamentální teologie 6161955 1.1.2003
6141V009 Husitská teologie Husitská teologie 61109 1.1.2003
6141V018 Judaistika Judaistika 61679 1.1.2003
6141V020 Katolická teologie Katolická teologie 1.1.2003
6141V023 Liturgika Liturgika 61149 1.1.2003
6141V025 Morální teologie Morální teologie 6161956 1.1.2003
6141V027 Nový zákon Nový zákon 6117952 1.1.2003
6141V032 Pastorální teologie Pastorální teologie 6161957 1.1.2003
6141V034 Praktická teologie Praktická teologie 6161951 1.1.2003
6141V039 Sociální teologie Sociální teologie 1.1.2003
6141V040 Sociální teologie (etika) Sociální teologie(etika) 6161952 1.1.2003
6141V041 Starý zákon Starý zákon 6117951 1.1.2003
6141V042 Systematická teologie Systematická teologie 61669 1.1.2003
6141V043 Systematická teologie (dogmatika) Systematická teologie 6161953 1.1.2003
6141V044 Systematická teologie a křesťanská filozofie /Teologia sistem. e filosof. crist. Syst.teologie,křest.fil. 1.1.2003
6141V046 Teologická antropologie a etika Teologická antropol,etika 1.1.2003
6141V047 Teologie Teologie 61619 1.1.2003
6141V049 Teologie - ekumenická teologie Teologie-ekumen.teologie 6161959 1.1.2003
6141V054 Historická teologie Historická teologie 1.1.2003
6141V059 Teologická etika Teologická etika 1.1.2003
6141V067 Historická teologie a teologie náboženství Hist.teologie,teolog.náb. 30.11.2005
6141V068 Systematická a praktická teologie Syst. a praktická teolog. 30.11.2005

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
6141V080 Praktická a ekumenická teologie a teologická etika /AJ verze/NJ verze/ Prakt.,ekum.teol.,t.etika 5.8.2016
6141V081 Historická a systematická teologie /AJ verze/NJ verze/ Hist.,systemat.teologie 5.8.2016
6201R004 Ekonomie Ekonomie 62017 1.1.2003
6201R009 Ekonomie a finance /Economics and Finance/ Ekonomie a finance 12.5.2010
6201T003 Ekonomická teorie a hospodářská politika Ekon.teorie,hosp.politika 62528 1.1.2003
6201T004 Ekonomie Ekonomie 62018 1.1.2003
6201T005 Ekonomie (v kombinaci) Ekonomie(v kombinaci) 62118 1.1.2003
6201T008 Politická ekonomie Politická ekonomie 62018 1.1.2003
6201T009 Ekonomie a finance /Economics and Finance/ Ekonomie a finance 13.9.2005
6201T011 Corporate Strategy and Finance in Europe Corp.Strat.,Fin.in Europe 17.7.2012
6201T012 Institucionální studia /Institutional Studies/ Institucionální studia 17.7.2012
6201V001 Dějiny ekonomických teorií Děj.ekonomických teorií 62059 1.1.2003
6201V002 Dějiny národního hospodářství Děj.národního hospodářst. 62069 1.1.2003
6201V004 Ekonomie Ekonomie 62019 1.1.2003
6201V006 Obecná ekonomická teorie a dějiny ekonomického učení Obec.ekon.teor.děj.ek.uč. 62099 1.1.2003
6201V007 Obecná ekonomická teorie a dějiny ekonomických teorií Obec.ekon.teor.děj.ek.t. 1.1.2003
6201V008 Politická ekonomie Politická ekonomie 62019 1.1.2003
6201V010 Ekonomie a ekonometrie /Economics and Econometrics/ Ekonomie a ekonometrie 17.6.2009
6202R001 Bankovní obchodník Bankovní obchodník 6399716 1.1.2003
6202R002 Bankovnictví Bankovnictví 62857 1.1.2003
6202R003 Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví,pojišťovnic. 6395702 1.1.2003
6202R004 Daně a daňová politika Daně,daňová politika 1.1.2003
6202R005 Daně a účetnictví Daně,účetnictví 6399798 1.1.2003
6202R006 Daňové poradenství Daňové poradenství 62777 1.1.2003
6202R007 Ekonomika podnikání v obchodě a službách - finance a bankovnictví Obch.,služby-fin.,podnik. 6291703 1.1.2003
6202R008 Ekonomika služeb a cestovního ruchu - ekonomika územní správy Ekon.služeb,CR-úz.správa 6242703 1.1.2003
6202R009 Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy Eko,manag,inf.-veř.správa 62257 1.1.2003
6202R010 Finance Finance 62357 1.1.2003
6202R011 Finance - bankovnictví Finance-bankovnictví 6235702 1.1.2003
6202R012 Finance - daně a finanční kontrola Daně,finanční kontrola 6235701 1.1.2003
6202R013 Finance a bankovnictví Finance,bankovnictví 6399738 1.1.2003
6202R014 Finance a daně Finance,daně 1.1.2003
6202R015 Finance a řízení Finance,řízení 6397703 1.1.2003
6202R016 Finance a účetnictví Finance,účetnictví 63747 1.1.2003
6202R017 Finance, účetnictví a finanční řízení Finance,účet.,fin.řízení 6399721 1.1.2003
6202R018 Financování a účetnictví Financování,účetnictví 63817 1.1.2003
6202R019 Finanční a celní správa Finanční,celní správa 1.1.2003
6202R020 Finanční a ekonomické poradenství Finanční,ekon.poradenství 63757 1.1.2003
6202R021 Finanční kontrola Finanční kontrola 1.1.2003
6202R022 Finanční podnikání Finanční podnikání 62727 1.1.2003
6202R023 Finanční poradenství Finanční poradenství 6395706 1.1.2003
6202R024 Finanční řízení Finanční řízení 62847 1.1.2003
6202R025 Hospodářská politika Hospodářská politika 1.1.2003
6202R027 Národní hospodářství Národní hospodářství 62307 1.1.2003
6202R029 Národohospodářství Národohospodářství 62297 1.1.2003
6202R030 Obor ekonomicko správní Obor ekonomicko správní 62277 1.1.2003
6202R032 Peněžní a poštovní služby Peněžní,poštovní služby 1.1.2003
6202R033 Peněžnictví Peněžnictví 62787 1.1.2003
6202R034 Pojišťovnictví Pojišťovnictví 6397711 1.1.2003
6202R035 Politickosprávní administrativa Politickosprávní admin. 6397754 1.1.2003
6202R038 Regionální a lokální rozvoj Regionální,lokální rozvoj 62907 1.1.2003

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
6202R040 Regionální rozvoj Regionální rozvoj 1.9.2003
6202R041 Regionální rozvoj a správa Regionální rozvoj,správa 62747 1.1.2003
6202R042 Řízení a správa měst a obcí Řízení,správa měst,obcí 62827 1.1.2003
6202R043 Sociálně ekonomický rozvoj území Soc.ekonom.rozvoj území 62807 1.1.2003
6202R044 Sociální pojišťovnictví Sociální pojišťovnictví 6395705 1.1.2003
6202R046 Státní správa a samospráva Státní správa,samospráva 62817 1.1.2003
6202R048 Účetnictví Účetnictví 63727 1.1.2003
6202R049 Účetnictví a daně Účetnictví,daně 1.1.2003
6202R050 Účetnictví a finance Účetnictví,finance 6399797 1.1.2003
6202R051 Účetnictví a finanční řízení Účetnictví,finanční říz. 6397708 1.1.2003
6202R052 Účetnictví a finanční řízení podniku (národohosp.) Účetnict.,fin.říz.podniku 62577 1.1.2003
6202R054 Veřejná ekonomika Veřejná ekonomika 62737 1.1.2003
6202R055 Veřejná ekonomika a správa Veřejná ekon.,správa 1.1.2003
6202R056 Veřejná správa (národohosp.) Veřejná správa 1.1.2003
6202R058 Veřejná správa a public relations Veř.správa,public relat. 1.1.2003
6202R059 Veřejná správa a regionální ekonomika Veř.správa,regionál.ekon. 1.1.2003
6202R060 Veřejná správa a regionální politika Veř.správa,regionál.pol. 62767 1.1.2003
6202R061 Veřejné finance Veřejné finance 1.1.2003
6202R062 Veřejné finance a správa Veřejné finance,správa 1.1.2003
6202R063 Zdaňování Zdaňování 1.1.2003
6202R064 Zdanění a daňová politika Zdanění,daňová politika 2.4.2008
6202R065 Veřejná správa a regionální rozvoj Veř.správa,region.rozvoj 1.1.2003
6202R067 Evropská agrární diplomacie Evrop.agrární diplomacie 1.1.2003
6202R068 Ekonomika a celní správa Ekonomika,celní správa 1.1.2003
6202R069 Ekonomika pro kriminalisty Ekonom.pro kriminalisty 1.1.2003
6202R071 Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku 1.1.2003
6202R072 Finance a finanční služby Finance,finanční služby 2.2.2005
6202R074 Evropská hospodářská, správní a kulturní studia Evr.hosp.,spr.,kult.stud. 6.4.2004
6202R078 Hospodářská a kulturní studia Hospodářská a kult.studia 25.4.2006
6202R079 Aplikovaná ekonomie v sociální sféře Aplik.ekon.v soc.sféře 12.9.2006
6202R082 Veřejná správa a sociální politika Veř.správa a soc.politika 11.7.2014
6202R085 Veřejná správa a Evropská unie Veřejná správa a EU 6.2.2007
6202R087 Evropská hospodářskosprávní studia Evrop.hospodářskospráv.s. 7.6.2005
6202R088 Učitelství praktického vyučování v ekonomickém vzdělávání Uč.prakt.vyuč.v ekonom.v. 28.1.2008
6202R090 Management a regionální rozvoj Management a reg.rozvoj 2.4.2008
6202R092 Finance a právo Finance a právo 25.11.2008
6202R098 Strukturální politika EU pro veřejnou správu Strukturální politika EU 16.9.2009
6202R099 Regionální rozvoj a cestovní ruch Region.rozvoj,cest.ruch 19.2.2010
6202R102 Socioek. envir. rozvoj regionů/Socioecon. and Envir. Development of Regions/ Socioek.env.rozvoj reg. 22.7.2011
6202R104 Regionální rozvoj a veřejná správa Region.rozvoj,veřej.spr. 9.10.2014
6202T002 Bankovnictví Bankovnictví 1.1.2003
6202T003 Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví,pojišťovnic. 25.4.2006
6202T006 Daňové poradenství Daňové poradenství 62778 1.1.2003
6202T010 Finance Finance 62358 1.1.2003
6202T012 Finance - daně a finanční kontrola Daně,finanční kontrola 6235801 1.1.2003
6202T022 Finanční podnikání Finanční podnikání 62728 1.1.2003
6202T025 Hospodářská politika Hospodářská politika 62128 1.1.2003
6202T026 Makroekonomické řízení Makroekonomické řízení 62588 1.1.2003
6202T027 Národní hospodářství Národní hospodářství 62308 1.1.2003
6202T028 Národohospodářské plánování Národohospodář.plánování 62318 1.1.2003
6202T029 Národohospodářství Národohospodářství 62298 1.1.2003

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
6202T030 Obor ekonomicko správní Obor ekonomicko správní 62278 1.1.2003
6202T034 Pojišťovnictví Pojišťovnictví 6397811 1.1.2003
6202T037 Regionalistika a veřejná správa Regionalist.,veř.správa 1.1.2003
6202T039 Regionální management Regionální management 62878 1.1.2003
6202T040 Regionální rozvoj Regionální rozvoj 1.1.2003
6202T041 Regionální rozvoj a správa /Regional Development and Governance/ Regionální rozvoj,správa 62748 1.1.2003
6202T045 Státní správa a civilní obrana Státní správa,civ.obrana 62648 1.1.2003
6202T049 Účetnictví a daně Účetnictví,daně 7.6.2005
6202T052 Účetnictví a finanční řízení podniku (národohosp.) Účet.,finanč.říz.podniku 62578 1.1.2003
6202T054 Veřejná ekonomika Veřejná ekonomika 62738 1.1.2003
6202T055 Veřejná ekonomika a správa Veřejná ekon.,správa 1.1.2003
6202T056 Veřejná správa (národohosp.) Veřejná správa 1.1.2003
6202T057 Veřejná správa (L'Administration Publique) Veřejná správa-L'Adm.Pub. 1.1.2003
6202T061 Veřejné finance Veřejné finance 15.7.2009
6202T064 Zdanění a daňová politika Zdanění,daňová politika 1.1.2003
6202T065 Veřejná správa a regionální rozvoj Veř.správa,region.rozvoj 1.1.2003
6202T067 Evropská agrární diplomacie Evrop.agrární diplomacie 1.1.2003
6202T070 Ekonomika veřejného sektoru Ekonom.veřejného sektoru 1.1.2003
6202T072 Finance a finanční služby Finance,finanční služby 1.1.2003
6202T075 Ekonomie a ekonomická analýza Ekonomie,ekonom.analýza 15.6.2004
6202T076 Ekonomika a správa životního prostředí Ekonom.,správa živ.prost. 31.10.2005
6202T077 Accountancy and Financial Managment Account.,Financ.Manag. 25.10.2005
6202T078 Hospodářská a kulturní studia Hospodářská a kult.studia 25.4.2006
6202T080 Finance a oceňování podniku Finance a oceň. podniku 25.4.2006
6202T081 European Integration European Integration 28.11.2006
6202T082 Veřejná správa a sociální politika Veř.správa a soc.politika 24.4.2007
6202T083 Ekonomická analýza Ekonomická analýza 24.4.2007
6202T084 Public Policy Public Policy 25.4.2007
6202T086 Regionální studia Regionální studia 25.4.2007
6202T087 Evropská hospodářskosprávní studia Evrop.hospodářskospráv.s. 6.2.2007
6202T089 Ekonomika v transformaci Ekonomika v transformaci 30.1.2008
6202T091 Hospodářské a politické dějiny Hosp.a polit.dějiny 25.11.2008
6202T094 Hospodářská politika a mezinárodní vztahy Hosp.polit.,mezin.vztahy 28.1.2009
6202T095 Ekonomika a právo v žurnalistice Ekonomika a právo v žurn. 28.1.2009
6202T096 Řízení netržních a sociálních služeb Říz.netržních,soc.služeb 17.6.2009
6202T097 Ekonomická a regionální studia Latinské Ameriky Ekon.,reg.studia Lat.Am. 17.6.2009
6202T100 Finance a investiční management Finance a invest.managem. 13.10.2010
6202T101 Finanční inženýrství Finanční inženýrství 20.5.2011
6202T102 Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů Socioek a env.rozvoj reg. 10.5.2011
6202T104 Regionální rozvoj a veřejná správa Region.rozvoj,veřej.spr. 9.10.2014
6202V010 Finance Finance 62359 1.1.2003
6202V025 Hospodářská politika /Economic Policy/ Hospodářská politika 62129 1.1.2003
6202V031 Odvětvové a průřezové ekonomiky Odvětv.,průřez.ekonomiky 62039 1.1.2003
6202V034 Pojišťovnictví Pojišťovnictví 1.1.2003
6202V036 Regionalistika - veřejná správa /Regional Science - Public Administration / Regionalistika-veř.správa 1.1.2003
6202V047 Teorie řízení a plánování Teorie řízení,plánování 62029 1.1.2003
6202V052 Účetnictví a finanční řízení podniku (národohosp.) Účet.,finanč.říz.podniku 62579 1.1.2003
6202V053 Veřejná ekonomie Veřejná ekonomie 1.1.2003
6202V055 Veřejná ekonomika a správa Veřejná ekonom.,správa 1.1.2003
6202V066 Regionální a sociální rozvoj Regionál.,sociální rozvoj 1.1.2003
6202V073 Regionální a veřejná ekonomie Region.,veřejná ekonomie 1.1.2004

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
6202V093 Ekonomická teorie /Economic Theory / Ekonomická teorie 25.11.2008
6202V103 Hospodářské a politické dějiny 20. století Hosp.a polit.děj.20.stol. 20.12.2011
6202V105 Aplikovaná ekonomie a správa Aplik.ekonomie a správa 5.8.2016
6207R004 Finanční informatika a statistika Finanční inform.,statist. 1.1.2003
6207R005 Matematické metody v ekonomice Matem.metody v ekonomice 62367 1.1.2003
6207R006 Matematické metody v ekonomii Matem.metody v ekonomii 1.4.2004
6207R007 Matematika - ekonomie - bankovnictví Matem.-ekonomie-bankov. 1144701 1.1.2003
6207R008 Matematika - ekonomie se zaměřením na bankovnictví Matem.ekonomie,zam.bank. 1.1.2003
6207R013 Statistika a ekonometrie Statistika,ekonometrie 62567 1.1.2003
6207R015 Metody řízení a rozhodování v ekonomice Met.říz,rozhod.-ekonomika 1.4.2004
6207R016 Statistické metody v ekonomii Statistické met.-ekonomie 1.4.2004
6207R017 Matematika-ekonomie se zaměřením na pojišťovnictví Mat.-eko.-pojišťovnictví 7.6.2005
6207R020 Sociálně ekonomická demografie Sociálně ekon.demografie 2.4.2008
6207T001 Ekonometrie Ekonometrie 6207851 1.1.2003
6207T002 Ekonometrie a operační výzkum Ekonometrie,oper.výzkum 62078 1.1.2003
6207T003 Ekonomická statistika Ekonomická statistika 62418 1.1.2003
6207T004 Finanční informatika a statistika Finanční inform.,statist. 1.1.2003
6207T005 Matematické metody v ekonomice Matem.met. v ekonomice 62368 1.1.2003
6207T006 Matematické metody v ekonomii Matem.met. v ekonomii 1.1.2003
6207T009 Operační výzkum Operační výzkum 6207852 1.1.2003
6207T010 Statistické a pojistné inženýrství Statistické,pojistné inž. 1.1.2003
6207T011 Statisticko-pojistné inženýrství Statisticko-pojistné inž. 1.1.2003
6207T012 Statistika Statistika 3.3.2014
6207T013 Statistika a ekonometrie Statistika,ekonometrie 62568 1.1.2003
6207T014 Kvantitativní metody v managementu a ekonomice Kvantit.met.-manag.,ekon. 1.1.2003
6207T018 Kvantitativní podpora managementu Kvantita.podpora manag. 20.6.2006
6207T019 Matematické a statistické metody v ekonomii Matemat.a statist.metody 29.11.2005
6207T021 ARIMA, Quantitative Asset and Risk Management Quant.Asset,Risk Manag. 28.1.2009
6207T023 Ekonomická demografie Ekonomická demografie 30.9.2010
6207T024 Quantitative Economic Analysis Quantit.Econom.Analysis 7.5.2014
6207T025 Official Statistics Official Statistics 29.7.2016
6207V001 Ekonometrie Ekonometrie 6207951 1.1.2003
6207V002 Ekonometrie a operační výzkum Ekonometrie,oper.výzkum 62079 1.1.2003
6207V003 Ekonomická statistika Ekonomická statistika 62419 1.1.2003
6207V009 Operační výzkum Operační výzkum 6207952 1.1.2003
6207V012 Statistika Statistika 6241951 1.1.2003
6207V022 Výpočtová ekonomie a finance Výpočt.ekonomie a finance 27.7.2010
6208R001 Bankovní management Bankovní management 1.1.2003
6208R002 Ekologický management Ekologický management 16027 1.1.2003
6208R003 Ekonomie a management Ekonomie,management 62797 1.1.2003
6208R005 Ekonomie podnikání Ekonomie podnikání 62547 1.1.2003
6208R006 Ekonomika a hygiena výživy Ekonomika,hygiena výživy 1.1.2003
6208R007 Ekonomika a management Ekonomika,management 1.1.2003
6208R008 Ekonomika a management obchodu Ekonomika,manag.obchodu 1.1.2003
6208R009 Ekonomika a management podniku Ekonomika,manag.podniku 63827 1.1.2003
6208R011 Ekonomika a právo v podnikání Ekon.,právo v podnikání 30.1.2008
6208R017 Ekonomika nevýrobní sféry a sociálního rozvoje Ekon.nevýr.sfé.,soc.rozv. 62437 1.1.2003
6208R018 Ekonomika podnikání v obchodě a službách Ekon.podn.-obchod,služby 62917 1.1.2003
6208R019 Ekonomika podnikání v obchodě a službách - informat. a její využ.v obch.a služ. Obch.,služby-informatika 6291702 1.1.2003
6208R020 Ekonomika podniku Ekonomika podniku 1.4.2004
6208R021 Ekonomika podniku a management Ekon.podn.,management 63807 1.1.2003

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
6208R024 Ekonomika strojírenství Ekonomika strojírenství 63797 1.1.2003
6208R025 Ekonomika terciární sféry Ekonomika terciární sféry 62757 1.1.2003
6208R029 Ekonomika zemědělství a potravinářství Ekonomika zeměd.,potrav. 62207 1.1.2003
6208R030 Elektronické obchodování Elektronické obchodování 1.1.2003
6208R031 Environmentální management Environmentální managem. 16087 1.1.2003
6208R032 Firemní ekonomika Firemní ekonomika 63787 1.1.2003
6208R033 Firemní finance Firemní finance 1.1.2003
6208R034 Firemní management Firemní management 6397751 1.1.2003
6208R036 Informatika a internet v podnikání Inform.,intern.-podnikání 1.1.2003
6208R037 Management Management 1.1.2003
6208R038 Management a ekonomika (ekon.) Management,ekonomika 62617 1.1.2003
6208R039 Management a podnikání Management,podnikání 1.1.2003
6208R040 Management finanční Management finanční 6298704 1.1.2003
6208R041 Management informačních systémů Manag.informač.systémů 6298703 1.1.2003
6208R042 Management lidských zdrojů Management lidských zdr. 62267 1.1.2003
6208R043 Management obchodní činnosti Manag.obchodní činnosti 1.1.2003
6208R044 Management obchodních činností Manag.obchodních činností 6398759 1.1.2003
6208R045 Management organizací Management organizací 1.1.2003
6208R046 Management podnikatelské sféry Manag.podnikatelské sféry 6298701 1.1.2003
6208R047 Management podnikatelské sféry a veřejných služeb Manag.podn.sféry,veř.služ 6298707 1.1.2003
6208R048 Management sportovní Management sportovní 6298705 1.1.2003
6208R049 Management sportu a trenérství Manag.sportu,trenérství 1.1.2003
6208R050 Management tělesné výchovy a sportu Manag.těl.výchovy,sportu 13.9.2005
6208R051 Management v podnikání Management v podnikání 1.1.2003
6208R052 Management veřejných služeb Management veřej.služeb 6298702 1.1.2003
6208R053 Manager sportu Manager sportu 6399796 1.1.2003
6208R054 Manažer a ekonom firmy Manažer,ekonom firmy 6399795 1.1.2003
6208R055 Manažerská ekonomika Manažerská ekonomika 1.1.2003
6208R056 Manažersko-ekonomický obor Manažersko-ekon.obor 62237 1.1.2003
6208R057 Manažersko-ekonomický obor - manažerství výtvarné kultury Manažerství výtv.kultury 6223701 1.1.2003
6208R058 Manažersko-ekonomický obor - regionální management Regionální management 6223702 1.1.2003
6208R059 Manažerství výtvarné kultury Manažerství výtv.kultury 1.1.2003
6208R060 Marketing Marketing 62837 1.1.2003
6208R061 Marketing a management Marketing,management 1.1.2003
6208R062 Marketing a obchod Marketing,obchod 1.1.2003
6208R063 Marketing pro střední stupeň řízení Marketing-střed.stup.říz. 6397709 1.1.2003
6208R064 Marketing výpočetní techniky Marketing výpoč.techniky 39517 1.1.2003
6208R065 Obchod a podnikání s technikou Obchod,podnik.s technikou 62177 1.1.2003
6208R066 Obchod a právo v obchodu Obchod,právo v obchodu 6395704 1.1.2003
6208R067 Obchod se zemědělskou technikou Obchod-zeměděl.technika 41297 1.1.2003
6208R070 Obchodní podnikání Obchodní podnikání 62717 1.1.2003
6208R071 Obchodní podnikatelství Obchodní podnikatelství 6395703 1.1.2003
6208R072 Obchodník v dopravě Obchodník v dopravě 37657 1.1.2003
6208R073 Odhadcovství Odhadcovství 3999701 1.1.2003
6208R074 Organizace a řízení malých a středních firem Org.,říz.malých,stř.firem 1.1.2003
6208R075 Podnikání Podnikání 1.1.2003
6208R076 Podnikání a administrativa /Business Administration/ Podnikání,administrativa 1.1.2003
6208R077 Podnikání a administrativa v zemědělství Podnikání,administr.-zem. 41667 1.1.2003
6208R078 Podnikání a management Podnikání,management 6399704 1.1.2003
6208R079 Podnikání a management obchodu Podnik.,management obch. 1.1.2003
6208R081 Podnikatel pro obchod a služby Podnikatel -obchod,služby 6399740 1.1.2003

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
6208R082 Podnikatelská činnost Podnikatelská činnost 6399703 1.1.2003
6208R083 Podnikatelství Podnikatelství 62137 1.1.2003
6208R085 Podniková ekonomika Podniková ekonomika 62687 1.1.2003
6208R086 Podniková ekonomika a management Podniková ekon.,managem. 62607 1.1.2003
6208R087 Podniková ekonomika a management obchodu Podnik.ekon.,manag.obch. 1.1.2003
6208R088 Podniková ekonomika a management provozu Podnik.ekon.,manag.obch. 1.1.2003
6208R089 Podnikové finance Podnikové finance 1.1.2003
6208R091 Podnikové hospodářství Podnikové hospodářství 1.1.2003
6208R092 Prokurista Prokurista 63737 1.1.2003
6208R093 Prokurista firmy Prokurista firmy 6399748 1.1.2003
6208R094 Provoz a ekonomika /Economics and Management/ Provoz,ekonom./Econ.,Man. 1.1.2003
6208R096 Průmyslový obchodník Průmyslový obchodník 6399780 1.1.2003
6208R097 Řízení a ekonomika podniku (ekon.) Řízení,ekonomika podniku 62557 1.1.2003
6208R098 Řízení a ekonomika podniku - podniková ekonomika a management Podnik.ekonomika,manag. 6255701 1.1.2003
6208R099 Řízení podniku a podnikové finance Říz.podniku,podnik.finan. 1.1.2003
6208R100 Sociálně ekonomický obor Sociálně ekonomický obor 62897 1.1.2003
6208R101 Sportovní management Sportovní management 74277 1.1.2003
6208R102 Školský management Školský management 75257 1.1.2003
6208R103 Technický management Technický management 62167 1.1.2003
6208R105 Aplikovaná environmentální ekonomie, politika a management Aplik.env.eko,polit,manag 1.1.2003
6208R106 Ekonomika a řízení v neziskovém sektoru Ekon,řízení-nezisk.sekt. 1.1.2003
6208R108 Vojenský management Vojenský management 1.1.2003
6208R109 Ekonomika obrany státu (ekon.) Ekonomika obrany státu 1.4.2003
6208R110 Agricultural Economics and Management Agricult.Econ.,Managem. 1.1.2003
6208R111 Agrarökonomie Agrarökonomie 1.1.2003
6208R113 Finanční management Finanční management 1.1.2003
6208R114 Zdravotnický management (ekon.) Zdravotnický management 1.1.2003
6208R117 Účetnictví a finanční řízení podniku (ekon.) Účet.,finanč.říz.podniku 1.1.2003
6208R118 Podniková ekonomika - pro absolventy neekonomických fakult Ekon.,manag-abs.neekon.f. 1.1.2003
6208R120 Podnikání a management v životním prostředí Podnikání,management v ŽP 1.1.2003
6208R121 Krizový management Krizový management 27.10.2003
6208R122 Oceňování majetku Oceňování majetku 1.1.2003
6208R123 Ekonomika a management v průmyslu Ekon,managem.-průmysl 1.4.2004
6208R124 Marketingové komunikace ve službách Market.komunikace-služby 1.4.2004
6208R125 Management pro veřejný sektor Management-veřejný sektor 1.4.2004
6208R126 Management podniku Management podniku 5.10.2004
6208R129 Podnikání a management v cestovním ruchu Podnik.a manag.v cest.r. 10.8.2005
6208R131 Management a ekonomika ve veřejném sektoru Manag.,ekonom.- veř.sekt. 7.9.2005
6208R132 Aplikovaná ekonomická studia Aplikovaná ekonom.studia 7.6.2005
6208R133 Business Administration Business Administration 5.4.2005
6208R134 Globální podnikání a management Globální podnik.a manag. 1.2.2005
6208R135 Management mezinárodních institucí a veřejné správy Manag.mez.inst.,veř.spr. 1.2.2005
6208R136 Marketingová komunikace Marketingová komunikace 25.10.2005
6208R140 Makléř Makléř 7.6.2005
6208R142 Obchod a marketing Obchod a marketing 20.6.2006
6208R143 Matematické modelování v ekonomii Mat.modelování v ekonomii 24.10.2006
6208R144 Arts Management Arts Management 6.2.2007
6208R145 Mzdové účetnictví, daně a personalistika Mzdové účet.,daně,person. 20.6.2006
6208R146 Ekonomika a provoz podniku Ekonom. a provoz podniku 24.4.2007
6208R147 Management ochrany podniku a společnosti Manag.ochr.podniku,spol. 24.4.2007
6208R149 Management v neziskovém sektoru Manag. v nezisk.sektoru 24.4.2007

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
6208R151 Ekonomika a management malého a středního podnikání Ekonom. a mang.podnikání 6.2.2007
6208R153 Komunikace a lidské zdroje Komunik. a lidské zdroej 18.6.2007
6208R155 Management se zaměřením na psychologii Manag.se zam.na psych. 24.4.2007
6208R156 Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Ekonom.veř.spr.a soc.sl. 24.9.2007
6208R159 Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání Mez.ekonom.,právo v podn. 20.11.2007
6208R161 Ekonomika a procesní managament Ekonom.a proces.manag. 20.11.2007
6208R162 Management dopravních služeb Management dopravn.služeb 30.1.2008
6208R163 Podniková ekonomika a finanční management Podnik.ekon.,fin.managem. 2.4.2008
6208R165 Řízení logistiky Řízení logistiky 18.6.2008
6208R168 Management v tělesné kultuře Management v těl.kultuře 7.10.2008
6208R170 Ekonomika a management zdravotních a sociálních služeb Ek.,men.zdrav.a soc. sl. 13.12.2007
6208R171 Ekonomika a řízení nestátních neziskových ogranizací Ek.a říz.nest.nezis.org. 25.11.2008
6208R174 European Business Studies European Business Studies 28.1.2009
6208R175 Ekonomika a management služeb Ekon.,manag.služeb 17.6.2009
6208R176 Řízení sociálních služeb Řízení sociálních služeb 17.6.2009
6208R177 Management a marketing služeb Managem.,marketing služeb 17.6.2009
6208R179 Management sportu Management sportu 16.9.2009
6208R180 Manažerská studia - řízení lidských zdrojů Man.st.-řízení lid.zdrojů 24.4.2008
6208R181 Řízení a ekonomika průmyslového podniku Řízení a ek.prům.podniku 16.9.2009
6208R184 Personální management v průmyslových podnicích Personální manag.prům.pod 16.12.2009
6208R186 Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality Ek.,říz.prov.,log.,kval. 19.12.2013
6208R187 Management rozvoje měst a regionů Manag.rozvoje měst,reg. 24.2.2014
6208R188 Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy Rozv.lid.zdroj.v ek.dopr. 1.10.2014
6208R189 Podnikání a management v obchodě a službách Podnik.,manag.v obch.,sl. 17.7.2015
6208R190 Podniková ekonomika a řízení lidských zdrojů Podnik.ekon.,říz.lid.zdr. 15.12.2015
6208R192 Organizace a řízení malých a středních podniků Org.,říz.malých,stř.pod. 5.5.2016
6208R193 Řízení vzdělávacích institucí Řízení vzděl.institucí 13.5.2016
6208R194 Entrepreneurship and Small Business Development Entrepreneurship,Small B. 25.7.2016
6208T002 Ekologický management Ekologický management 16028 1.1.2003
6208T003 Ekonomie a management Ekonomie,management 62798 1.1.2003
6208T004 Ekonomie a manažerství Ekonomie,manažerství 62218 1.1.2003
6208T005 Ekonomie podnikání Ekonomie podnikání 62548 1.1.2003
6208T006 Ekonomika a hygiena výživy Ekonomika,hygiena výživy 1.1.2003
6208T007 Ekonomika a management Ekonomika,management 9.10.2014
6208T009 Ekonomika a management podniku Ekonomika,manag.podniku 7.2.2007
6208T010 Ekonomika a právo Ekonomika,právo 62448 1.1.2003
6208T011 Ekonomika a právo v podnikání Ekon.,právo v podnikání 62498 1.1.2003
6208T013 Ekonomika a řízení průmyslu - ekonomika průmyslu Ekonomika průmyslu 6232801 1.1.2003
6208T014 Ekonomika a řízení zvláštních režimů Ekon.,říz.-zvlášt.režimy 62478 1.1.2003
6208T015 Ekonomika dopravy a spojů Ekonomika dopravy,spojů 62348 1.1.2003
6208T016 Ekonomika investičního a vědecko-technického rozvoje Ekon.invest.,věd.tech.r. 62458 1.1.2003
6208T017 Ekonomika nevýrobní sféry a sociálního rozvoje Ekon.nevýr.sfé.,soc.rozv. 62438 1.1.2003
6208T018 Ekonomika podnikání v obchodě a službách Ekon.podn.-obchod,služby 62918 1.1.2003
6208T019 Ekonomika podnikání v obchodě a službách - informat. a její využ.v obch.a služ. Obch.,služby-informatika 6291802 1.1.2003
6208T020 Ekonomika podniku Ekonomika podniku 62938 1.1.2003
6208T022 Ekonomika práce Ekonomika práce 62468 1.1.2003
6208T023 Ekonomika průmyslu Ekonomika průmyslu 62328 1.1.2003
6208T026 Ekonomika veřejného stravování Ekonomika veř.stravování 62638 1.1.2003
6208T027 Ekonomika vnitřního obchodu Ekonomika vnitř.obchodu 62388 1.1.2003
6208T028 Ekonomika zemědělství Ekonomika zemědělství 62338 1.1.2003
6208T029 Ekonomika zemědělství a potravinářství Ekonomika zeměd.,potrav. 62208 1.1.2003

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
6208T031 Environmentální management Environmentální managem. 7.6.2005
6208T033 Firemní finance Firemní finance 1.1.2003
6208T035 Informatika a finanční management Informatika,fin.managem. 2698803 1.1.2003
6208T037 Management Management 1.1.2003
6208T038 Management a ekonomika (ekon.) Management,ekonomika 62618 1.1.2003
6208T047 Management podnikatelské sféry a veřejných služeb Manag.podn.sféry,veř.služ 6298807 1.1.2003
6208T050 Management tělesné výchovy a sportu Manag.těl.výchovy,sportu 6298808 1.1.2003
6208T056 Manažersko-ekonomický obor Manažersko-ekon.obor 62238 1.1.2003
6208T061 Marketing a management Marketing,management 1.1.2003
6208T062 Marketing a obchod Marketing,obchod 1.1.2003
6208T065 Obchod a podnikání s technikou Obchod,podnik.s technikou 62178 1.1.2003
6208T068 Obchodně podnikatelský obor Obch.podnikatelský obor 41248 1.1.2003
6208T069 Obchodní činnost a finanční podnikání Obch.činn.,fin.podnikání 62658 1.1.2003
6208T070 Obchodní podnikání Obchodní podnikání 62718 1.1.2003
6208T075 Podnikání Podnikání 10.8.2005
6208T076 Podnikání a administrativa Podnikání,administrativa 1.1.2003
6208T080 Podnikání a mnohosektorová ekonomika Podnik.mnohosektor.ekon. 62228 1.1.2003
6208T084 Podnikatelství a management Podnikatelství,management 62668 1.1.2003
6208T085 Podniková ekonomika Podniková ekonomika 62688 1.1.2003
6208T086 Podniková ekonomika a management Podniková ekon.,managem. 62608 1.1.2003
6208T088 Podniková ekonomika a management provozu Podnik.ekon.,manag.obch. 25.10.2005
6208T090 Podnikové finance a obchod Podnikové finance,obchod 62288 1.1.2003
6208T091 Podnikové hospodářství Podnikové hospodářství 1.1.2003
6208T094 Provoz a ekonomika Provoz,ekonomika 1.1.2003
6208T095 Provoz a ekonomika zemědělství Provoz,ekonomika zeměd. 41468 1.1.2003
6208T097 Řízení a ekonomika podniku (ekon.) Řízení,ekonomika podniku 62558 1.1.2003
6208T099 Řízení podniku a podnikové finance Říz.podniku,podnik.finan. 1.1.2003
6208T101 Sportovní management Sportovní management 6.2.2007
6208T108 Vojenský management Vojenský management 1.1.2003
6208T109 Ekonomika obrany státu (ekon.) Ekonomika obrany státu 62628 1.4.2003
6208T110 Agricultural Economics and Management Agricult.Econ.,Managem. 1.1.2003
6208T111 Agrarökonomie Agrarökonomie 1.1.2003
6208T113 Finanční management Finanční management 25.11.2008
6208T115 Management a marketing Management,marketing 1.1.2003
6208T116 Průmyslové inženýrství (ekon.) Průmyslové inženýrství 1.1.2003
6208T117 Účetnictví a finanční řízení podniku (ekon.) Účet,finanč.říz.podniku 1.1.2003
6208T123 Ekonomika a management v průmyslu Ekon.,managem.-průmysl 1.4.2004
6208T127 Evropská studia v podnikání a ekonomice Evrop.stud.v pod.a ekon. 5.4.2005
6208T128 Podnikání a management v průmyslu Podnik.a manag.v průmyslu 5.4.2005
6208T130 Strukturální politika EU a rozvoj venkova Strukt.pol.EU-rozv.venk. 7.9.2005
6208T132 Aplikovaná ekonomická studia Aplikovaná ekonom.studia 30.1.2008
6208T133 Business Administration Business Administration 30.4.2012
6208T136 Marketingová komunikace Marketingová komunikace 16.9.2009
6208T138 Globální podnikání a finanční řízení podniku Glob.podnik.,fin.řízení 25.10.2005
6208T139 Globální podnikání a marketing Glob.podnik.,marketing 25.10.2005
6208T141 Management prosperity, rizik, auditu a krize Manag.prosp.,rizik auditu 31.1.2006
6208T144 Arts Management Arts Management 6.2.2007
6208T148 Marketingové komunikace Marketingové komunikace 24.4.2007
6208T150 European Business and Finance Europ. Business, Finance 24.4.2007
6208T152 Management of Regional Development Manag.of Region.Develop. 24.4.2007
6208T154 Management firem Management firem 18.6.2007

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
6208T157 Ekonomická analýza a konkurenční strategie Ek.analýza,konkur.strat. 24.9.2007
6208T158 International Management International Management 20.11.2007
6208T164 Globální podnikání a právo Globální podnik.a právo 18.6.2008
6208T166 Revitalizace ekonomických subjektů a řízení zdrojů Revital.ek.sub.,říz.zdr. 2.4.2008
6208T167 Konkurenční prostředí a management Konkur.prost.,management 7.10.2008
6208T169 Management a ekonomika podniku Manag.a ekonomika podniku 17.9.2008
6208T172 Business and Law in International Markets Bus.,Law in Int.Markets 28.1.2009
6208T173 Health and Social Care Management /Management zdravotní a sociální péče/ Health,Soc.Care Managem. 28.1.2009
6208T178 Management ve zdravotnictví Management ve zdravotn. 16.7.2009
6208T179 Management sportu Management sportu 16.9.2009
6208T182 Řízení regionálních projektů Řízení region.projektů 16.9.2009
6208T183 Projektové řízení inovací v podniku Projektové řízení inovací 16.9.2009
6208T185 Management vzdělávání Management vzdělávání 16.12.2009
6208T187 Management rozvoje měst a regionů Manag.rozvoje měst,reg. 15.12.2015
6208T191 Řízení a ekonomika obchodu Řízení a ekonom.obchodu 13.5.2016
6208V006 Ekonomika a hygiena výživy Ekon.,hygiena výživy 1.1.2003
6208V007 Ekonomika a management Ekonomika,management 1.1.2003
6208V012 Ekonomika a řízení průmyslu Ekon.,říz.průmyslu 62329 1.1.2003
6208V013 Ekonomika a řízení průmyslu - ekonomika průmyslu Ekonomika průmyslu 6232901 1.1.2003
6208V037 Management Management 1.1.2003
6208V038 Management a ekonomika (ekon.) Management,ekonomika 1.1.2003
6208V083 Podnikatelství Podnikatelství 62139 1.1.2003
6208V086 Podniková ekonomika a management Podniková ekon.,managem. 1.1.2003
6208V089 Podnikové finance Podnikové finance 20.11.2007
6208V097 Řízení a ekonomika podniku /Business Economics and Management/ (ekon.) Řízení,ekonomika podniku 62559 1.1.2003
6208V104 Vrcholové řízení a rozhodování Vrcholové řízení,rozhod. 62159 1.1.2003
6208V107 Ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů Ekon,manag.obnov.přír.zdr 1.1.2003
6208V108 Vojenský management Vojenský management 1.1.2003
6208V109 Ekonomika obrany státu (ekon.) Ekonomika obrany státu 1.4.2003
6208V112 Podniková a odvětvová ekonomika Podnik.,odvětv.ekonomika 1.1.2003
6208V119 Organizace a řízení podniků Organizace,řízení podniků 1.1.2003
6208V137 Sector Economics and Economics of Enterprise Sector Econom.,Enterprise 30.11.2005
6208V160 Company Managament and Economics Comp.Manag.and Economics 20.11.2007
6208V193 Ekonomicko-manažerská studia Ekonomicko-manažer.studia 11.7.2016
6209R001 Aplikovaná informatika (ekon.) Aplikovaná informatika 1.1.2003
6209R003 Ekonomická informatika Ekonomická informatika 62537 1.1.2003
6209R006 Ekonomická informatika - informatika v ekonomii a správě Informatika-ekon.,správa 6253702 1.1.2003
6209R007 Ekonomická informatika - manažerské informační systémy Manažerské inf.systémy 6253704 1.1.2003
6209R008 Ekonomická informatika - podnikatelská informatika Podnikatelská informatika 6253705 1.1.2003
6209R009 Ekonomická informatika - územní informatika Ekon.územní informatika 6253703 1.1.2003
6209R011 Ekonomické informační systémy Ekonomické inform.systémy 1.1.2003
6209R012 Informační a komunikační management Inform.,komunik.manag. 1.1.2003
6209R013 Informační a systémový management Inform.systémový manag. 1.1.2003
6209R014 Informační a znalostní management Inform.,znalost.managem. 1.1.2003
6209R015 Informační management Informační management 72307 1.1.2003
6209R016 Informační management (aplikov.) Inform.managem.(aplik.) 39557 1.1.2003
6209R017 Informatika v ekonomice Informatika v ekonomice 20.5.2013
6209R018 Informatika ve státní správě Informatika-státní správa 39487 1.1.2003
6209R019 Informatika ve veřejné správě Informatika-veřej.správa 1.1.2003
6209R020 Knihovnický management Knihovnický management 6298709 1.1.2003
6209R021 Manažerská informatika Manažerská informatika 1.1.2003

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
6209R022 Počítačové zpracování ekonomických informací Počítač.zprac.ekon.inf. 2699703 1.1.2003
6209R023 Podnikatelská informatika Podnikatelská informatika 1.1.2003
6209R024 Systémové inženýrství Systémové inženýrství 62407 1.1.2003
6209R025 Systémové inženýrství a informatika Systém.inžen.,informatika 7.6.2005
6209R026 Výpočetní technika v ekonomii Výpoč.technika-ekonomie 62517 1.1.2003
6209R027 Podnikové informační systémy Podnik.informační systémy 1.1.2003
6209R028 Regionální a informační management Regionál.,informač.manag. 1.1.2003
6209R029 Informační a bezpečnostní systémy Inform,bezpečnost.systémy 1.4.2004
6209R031 Management ICT projektů Management ICT projektů 28.11.2006
6209R032 Informační technologie Informační technologie 28.11.2006
6209R033 Systémy projektového řízení Systémy projekt. řízení 24.9.2007
6209R034 Řízení výroby a kvality Řízení výroby a kvality 8.4.2009
6209R035 Management finančních rizik Management finančních riz 21.2.2011
6209T002 Automatizované systémy řízení v ekonomice Aut.syst.říz.-ekonomika 62508 1.1.2003
6209T003 Ekonomická informatika Ekonomická informatika 62538 1.1.2003
6209T010 Ekonomické informace a kontrola Ekonomické inf.,kontrola 62378 1.1.2003
6209T015 Informační management Informační management 72308 1.1.2003
6209T017 Informatika v ekonomice Informatika v ekonomice 1.1.2003
6209T019 Informatika ve veřejné správě Informatika-veř. správa 1.1.2003
6209T021 Manažerská informatika Manažerská informatika 1.1.2003
6209T024 Systémové inženýrství Systémové inženýrství 62408 1.1.2003
6209T025 Systémové inženýrství a informatika Systém.inžen.,informatika 62678 1.1.2003
6209T026 Výpočetní technika v ekonomii Výpoč.technika-ekonomie 62518 1.1.2003
6209T028 Regionální a informační management Regionál.,informač.manag. 1.1.2003
6209T030 Pojistné inženýrství Pojistné inženýrství 5.4.2005
6209T033 Systémy projektového řízení Systémy projekt.řízení 17.7.2012
6209T036 Projektové řízení Projektové řízení 30.4.2012
6209V003 Ekonomická informatika Ekonomická informatika 62539 1.1.2003
6209V004 Ekonomická informatika - informatika Ekonomická informatika 6253951 1.1.2003
6209V005 Ekonomická informatika - informatika v ekonomice Informatika v ekonomice 6253952 1.1.2003
6209V014 Informační a znalostní management Inform.,znalost.managem. 1.1.2003
6209V015 Informační management Informační management 1.1.2003
6209V017 Informatika v ekonomice Informatika v ekonomice 1.1.2003
6209V019 Informatika ve veřejné správě Informatika-veř.správa 1.1.2003
6209V021 Manažerská informatika Manažerská informatika 1.1.2003
6209V024 Systémové inženýrství Systémové inženýrství 62409 1.1.2003
6209V025 Systémové inženýrství a informatika Systém.inžen.,informatika 28.1.2009
6210R001 Ekonomika a zahraniční obchod Ekonom.,zahraniční obchod 6397753 1.1.2003
6210R002 Ekonomika mezinárodního hospodářství Ekonom.mezinárod.hospod. 6397707 1.1.2003
6210R004 Eurospráva Eurospráva 1.1.2003
6210R005 Evropská integrace Evropská integrace 15.6.2004
6210R006 Evropská unie Evropská unie 1.1.2003
6210R007 Management a marketing zahraničního obchodu Manag.,market.zahr.obch. 1.1.2003
6210R008 Mezinárodní a evropská ekonomická studia Mezin.,evrop.ekon.studia 1.1.2003
6210R010 Mezinárodní obchod Mezinárodní obchod 62107 1.1.2003
6210R011 Mezinárodní obchod, přeprava a zasílatelství Mezin.obch.,přepr.,zasíl. 6399722 1.1.2003
6210R012 Mezinárodní obchodní styk Mezinárodní obchodní styk 6397710 1.1.2003
6210R014 Zahraniční obchod Zahraniční obchod 6399749 1.1.2003
6210R015 Ekonomika a management mezinárodního obchodu Ekon.,manag.mezin.obchodu 1.1.2003
6210R017 Cestovní ruch a regionální rozvoj C.ruch,regionální rozvoj 1.4.2004
6210R020 Manažer obchodu Manažer obchodu 30.9.2010

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
6210T003 Ekonomika zahraničního obchodu Ekonomika zahr.obchodu 62398 1.1.2003
6210T004 Eurospráva Eurospráva 1.1.2003
6210T005 Evropská integrace Evropská integrace 1.1.2003
6210T006 Evropská unie Evropská unie 1.1.2003
6210T010 Mezinárodní obchod Mezinárodní obchod 62108 1.1.2003
6210T016 International Business in a Global context with an Emphasis on Central Europe Intern.Business-Cent.Eur. . 1.4.2004
6210T019 Regionální studia a mezinárodní obchod Reg.studia,mezinar.obchod 29.7.2010
6210T021 Environmental Policy and International Relations Environ.Policy,Int.Relat. 16.2.2012
6210T022 Economics of Globalisation and European Integration Econ.of Glob.,Eur.Integr. 5.5.2016
6210V009 Mezinárodní ekonomické vztahy /International Economic Relations/ Mezin.ekonomické vztahy 62089 1.1.2003
6210V010 Mezinárodní obchod /International Business/ Mezinárodní obchod 17.9.2008
6210V013 Světová ekonomika Světová ekonomika 62049 1.1.2003
6501R001 Cestovní ruch Cestovní ruch 63147 1.1.2003
6501R002 Cestovní ruch a rekreace Cestovní ruch,rekreace 62597 1.1.2003
6501R003 Cestovní ruch s prohloubenou jazykovou přípravou - anglický jazyk, ruský jazyk Cestovní ruch-Aj,Rj 1.1.2003
6501R004 Cestovní ruch s prohloubenou jazykovou přípravou - francouz. jazyk, ruský jazyk Cestovní ruch-Fj,Rj 1.1.2003
6501R005 Cestovní ruch s prohloubenou jazykovou přípravou - německý jazyk, ruský jazyk Cestovní ruch-Nj,Rj 1.1.2003
6501R006 Ekonomika cestovního ruchu Ekonomika cest.ruchu 1.1.2003
6501R007 Ekonomika služeb a cestovního ruchu Ekon.služeb,cest.ruchu 62427 1.1.2003
6501R008 Ekonomika v obchodě a službách - ekonomika cestovního ruchu Ekonomika cest.ruchu 6291704 1.1.2003
6501R009 Gastronomie a služby cestovního ruchu Gastronomie,služ.cest.r. 6395701 1.1.2003
6501R010 Hotelnictví /Hospitality Management/ Hotelnictví 1.1.2003
6501R011 Management a ekonomika - management cestovního ruchu, rekreace Management CR,rekreace 6261701 1.1.2003
6501R012 Management cestovního ruchu Management cest.ruchu 1.1.2003
6501R014 Management hotelových služeb Manag.hotelových služeb 6398760 1.1.2003
6501R015 Management hotelů, gastronomických zařízení a lázeňství Manag.hot.,gastr.zař,láz. 1.1.2003
6501R016 Management lázeňských služeb Management lázeň.služeb 1.1.2003
6501R017 Management v cestovním ruchu Management v cest.ruchu 6298706 1.1.2003
6501R018 Manažerství cestovního ruchu Manažerství cest.ruchu 62867 1.1.2003
6501R019 Rozvoj a řízení regionální turistiky Rozvoj,říz.region.turist. 63767 1.1.2003
6501R020 Řízení hotelnictví a turistických služeb Říz.hotelnictví,tur.služ. 63777 1.1.2003
6501R021 Management destinace cestovního ruchu Manag.destin.cest.ruchu 1.4.2004
6501R022 Informatika v cestovním ruchu Informatika v cest.ruchu 6.10.2004
6501R023 Management volného času Management volného času 20.6.2006
6501R024 Management hotelnictví Management hotelnictví 3.10.2005
6501R025 Lázeňství a turismus Lázeňství a turismus 24.9.2007
6501R026 Průvodcovská činnost v cestovním ruchu Průvodcovská čin.,cest.r. 16.12.2009
6501R027 Management hotelnictví a cestovního ruchu Manag.hotel.,cest.ruchu. 20.4.2012
6501R028 Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch Gastron.,hotel.,cest.ruch 13.12.2012
6501T001 Cestovní ruch Cestovní ruch 1.1.2003
6501T002 Cestovní ruch a rekreace Cestovní ruch,rekreace 62598 1.1.2003
6501T006 Ekonomika cestovního ruchu Ekonomika cest.ruchu 1.4.2004
6501T007 Ekonomika služeb a cestovního ruchu Ekon.služeb,cest.ruchu 62428 1.1.2003
6501T012 Management cestovního ruchu Management cest.ruchu 20.6.2006
6501T013 Management hotelnictví a lázeňství /Hospitality and Spa Management/ Manag.hotelnictví,lázeň. 1.1.2003
6501T021 Management destinace cestovního ruchu Manag.destin.cest.ruchu 16.10.2009
6701R005 Mezinárodní vztahy Mezinárodní vztahy 67057 1.1.2003
6701R006 Mezinárodní vztahy a diplomacie Mezinár.vztahy,diplomacie 1.1.2003
6701R007 Politické vědy Politické vědy 1.1.2003
6701R008 Politologie /Political Science/ Politologie 67027 1.1.2003
6701R010 Politologie a evropská studia Politol.,evropská studia 1.1.2003

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
6701R011 Politologie a mezinárodní vztahy Politol.,mezinárodní vzt. 1.1.2003
6701R014 Bezpečnostní a strategická studia Bezpeč.,strateg.studia 15.6.2004
6701R018 Mezinárodní studia - diplomacie Mezinár.stud.-diplomacie 25.10.2005
6701R020 Bezpečnostní studia Bezpečnostní studia 16.12.2009
6701R032 Politologie a veřejná politika Politolog.,veřejná polit. 11.7.2014
6701R033 Bezpečnost a technologie komunikace Bezp.a technolog.komunik. 11.5.2015
6701T001 Mezinárodní a evropská studia - diplomacie Mezin.,evrop.stud-diplom. 1.1.2003
6701T003 Mezinárodní politika Mezinárodní politika 62248 1.1.2003
6701T004 Mezinárodní politika a diplomacie Mezin.politika,diplomacie 1.1.2003
6701T005 Mezinárodní vztahy Mezinárodní vztahy 67058 1.1.2003
6701T008 Politologie Politologie 67028 1.1.2003
6701T009 Politologie (se společenskovědním oborem) Politologie se spolvěd.ob 67018 1.1.2003
6701T010 Politologie a evropská studia Politol.,evropská studia 1.1.2003
6701T012 International Economic and Political Studies Internat.Econ,Polit.Stud. 15.12.2004
6701T013 Politické teorie a mezinárodní vztahy Polit.teorie,mezin.vztahy 1.4.2004
6701T014 Bezpečnostní a strategická studia Bezpeč.,strateg.studia 13.12.2007
6701T015 European Politics European Politics 11.2.2004
6701T016 Evropská studia se zaměřením na evropské právo Evrop.studia-evrop.právo 7.9.2005
6701T017 Politické teorie a současné dějiny Pol.teorie a souč.dějiny 7.6.2005
6701T019 International Relations and Diplomacy Inter.Relations and Dipl. 20.6.2006
6701T020 Bezpečnostní studia Bezpečnostní studia 25.10.2006
6701T021 Politologie - africká studia Politologie-africká stud. 24.4.2007
6701T022 Politologie - latinskoamerická studia Politologie-lat.amer.st. 24.4.2007
6701T023 Politická filozofie Politická filozofie 18.6.2008
6701T024 Politické teorie Politické teorie 18.6.2008
6701T025 Geopolitical Studies Geopolitical Studies 25.11.2008
6701T028 Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost Mezin.vzt.,energ.bezpečn. 13.10.2010
6701T029 Evropská studia a mezinárodní vztahy Evr.stud.a mezinár.vztahy 22.12.2010
6701T030 Energetická bezpečnost Energetická bezpečnost 13.10.2011
6701T031 International Security Studies Internat.Security Studies 20.12.2011
6701T034 Philosophy, Politics, Economics Philos.,Polit., Econom. 15.12.2015
6701T035 Conflict and Democracy Studies Conflict and Democr.Stud. 13.5.2016
6701V002 Mezinárodní politické vztahy Mezinár.politické vztahy 6705951 1.1.2003
6701V005 Mezinárodní vztahy Mezinárodní vztahy 67059 1.1.2003
6701V008 Politologie Politologie 67029 1.1.2003
6701V026 Africká studia Africká studia 23.7.2010
6701V027 Latinskoamerická studia Latinskoamerická studia 23.7.2010
6702R002 Evropská studia Evropská studia 1.1.2003
6702R004 Mezinárodní rozvojová studia Mezinár.rozvojová studia 1.1.2003
6702R005 Mezinárodní teritoriální studia Mezin.teritoriální studia 1.1.2003
6702R006 Mezinárodní teritoriální studium Mezin.teritoriál.studium 67167 1.1.2003
6702R007 Mezinárodní vztahy a evropská studia Mezin.vztahy,evrop.studia 1.1.2003
6702R013 Blízkovýchodní studia Blízkovýchodní studia 1.1.2003
6702R014 Regionální studia Regionální studia 1.1.2003
6702R015 Služby letecké dopravy v cestovním ruchu Služby let.dop.-cest.ruch 29.11.2005
6702R016 Mezinárodní vztahy a východoevropská studia Mez.vzt.,východoevrop.st. 25.4.2006
6702R017 Středoevropská studia Středoevropská studia 25.4.2006
6702R023 Teritoriální studia Teritoriální studia 18.6.2007
6702R024 Anglofonní studia Anglofonní studia 24.9.2007
6702R025 Mezinárodní vztahy - britská a americká studia Mezin.vz.-brit.,am.studia 2.4.2008
6702R026 Česko německá studia/Deutsch-tschechische Studien Česko německá studia 18.6.2008

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
6702R027 Evropská teritoriální studia - ČR a německy mluvící země Evr.ter.stud.-ČR a něm.ml 18.6.2008
6702R028 Kulturní studia Číny Kulturní studia Číny 28.1.2009
6702R033 Central and East European Studies Central and East Eur.Stud 10.5.2011
6702R035 Jewish Studies: History and Culture Jewish Stud.:Hist.,Cult. 30.4.2012
6702R040 Mezinárodní vztahy-teritoriální studia Mezin.vztahy-terit.stud. 11.7.2014
6702R044 International Relations and European Politics Int.Relat.,Europ.Politics 13.5.2016
6702T001 Americká studia Americká studia 73288 1.1.2003
6702T002 Evropská studia Evropská studia 71328 1.1.2003
6702T003 Kulturní antropologie Předního východu Kult.antrop.Před.východu 1.1.2003
6702T004 Mezinárodní rozvojová studia Mezinár.rozvojová studia 7.6.2005
6702T005 Mezinárodní teritoriální studia Mezin.teritoriální studia 1.1.2003
6702T006 Mezinárodní teritoriální studium Mezin.teritoriál.studium 67168 1.1.2003
6702T007 Mezinárodní vztahy a evropská studia Mezin.vztahy,evrop.studia 1.1.2003
6702T008 Německá a rakouská studia Německá,rakouská studia 67308 1.1.2003
6702T009 Ruská a východní studia Ruská,východní studia 73298 1.1.2003
6702T010 Ruská a východoevropská studia Ruská,východoevrop.studia 1.1.2003
6702T012 Západoevropská studia Západoevropská studia 1.1.2003
6702T013 Blízkovýchodní studia Blízkovýchodní studia 17.7.2012
6702T017 Středoevropská studia Středoevropská studia 17.6.2009
6702T018 Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví Mez.a reg.vzt. v prům.vl. 29.11.2005
6702T019 Evropská studia a veřejná správa Evrop.studia a veř.správa 20.6.2006
6702T020 Mezinárodní a diplomatická studia Mezinár.a dipl.studia 25.4.2006
6702T021 Politologie a politika v mezinárodních a veřejných vztazích Politologie a politika 25.4.2006
6702T022 Central and Eastern European Studies Centr. and East.Europ.St. 25.4.2007
6702T024 Anglofonní studia Anglofonní studia 8.4.2009
6702T028 Kulturní studia Číny Kulturní studia Číny 17.7.2015
6702T029 Balkánská, euroasijská a středoevropská studia Balk.,euroas.,středoev.st 8.4.2009
6702T030 Asijská studia a mezinárodní vztahy Asijská st.,mezin.vztahy 28.1.2009
6702T031 Management leteckých podniků Management letec.podniků 15.7.2009
6702T032 Středoevropská komparativní studia/Central European Comparative Studies Středoev.komparativ.stud. 16.2.2010
6702T034 Transatlantická studia /Transatlantic Studies/ Transat.stud./Transat.St. 17.10.2011
6702T036 European Governance European Governance 17.10.2012
6702T037 International Masters in Economy, State and Society IM in Econ.,State,Society 5.3.2013
6702T038 Central European Studies Central European Studies 14.10.2013
6702T039 Joint Master Progr. in Internat. Relations: Europe from the Visegrad Perspective Europe from Visegr.Persp. 14.10.2013
6702T041 Německá a středoevropská studia /German,Centr.Europ.Stud./Deuts.,mitteleur.Stud. Němec.,středoevrop.studia 11.7.2014
6702T042 Veřejná politika a veřejná správa ve střední Evropě Veř.polit.,správa.stř.Ev. 6.11.2014
6702T043 Židovská studia Židovská studia 11.5.2015
6702T045 Master in Area Studies Master in Area Studies 29.7.2016
6702T046 European Politics and Society: Vaclav Havel Joint Master Programme Europ.Polit.,Soc.:V.Havel 29.7.2016
6702V002 Evropská studia /European Studies/ Evropská studia 1.1.2003
6702V004 Mezinárodní rozvojová studia Mezinár.rozvojová studia 11.5.2010
6702V005 Mezinárodní teritoriální studia Mezin.teritoriální studia 1.1.2003
6702V006 Mezinárodní teritoriální studium Mezin.teritoriál.studium 67169 1.1.2003
6702V007 Mezinárodní vztahy a evropská studia Mezin.vztahy,evrop.studia 24.9.2007
6702V011 Teorie areálových studií Teorie areálových studií 1.1.2003
6702V018 Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví Mez.a reg.vzt. v prům.vl. 19.2.2010
6703R003 Sociální antropologie Sociální antropologie 1.1.2003
6703R004 Sociologie Sociologie 61217 1.1.2003
6703R006 Sociologie a sociální politika Sociologie,sociál.polit. 61787 1.1.2003
6703R007 Sociologicko-ekonomická studia Sociologicko-ekon.studia 1.12.2004

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
6703R009 Humanities, Society and Culture Hum.,Soc. and Culture 5.4.2005
6703R010 Politics and Society Politics and Society 5.4.2005
6703R012 Sociologie a sociální antropologie Sociologie a soc.antrop. 6.2.2007
6703R013 Sociologie obecná a empirická Sociologie ob.a empirická 2.4.2008
6703R016 Sociální analýzy Sociální analýzy 11.6.2009
6703R019 Komunitní rozvoj Komunitní rozvoj 17.10.2012
6703T002 Marxisticko-leninská sociologie Marxisticko-len.sociolog. 61218 1.1.2003
6703T003 Sociální antropologie Sociální antropologie 30.4.2004
6703T004 Sociologie Sociologie 61218 1.1.2003
6703T005 Sociologie (v kombinaci) Sociologie(v kombinaci) 61208 1.1.2003
6703T008 Sociology Sociology 7.9.2005
6703T011 Applied Sociology and Public Policy Applied Soc.,Public Pol. 5.4.2005
6703T014 Management organizací služeb sociální práce Man.org.služeb soc.práce 1.7.2008
6703T017 Kulturní sociologie Kulturní sociologie 30.4.2012
6703T018 International Joint Master's Degree in Cultural Sociology IJMD in Cultur.Sociology 17.10.2012
6703T020 Public and Social Policy Public and Social Policy 17.10.2012
6703T021 Sociology in European Context Sociology in Euro.Context 14.10.2013
6703V001 Humanitní environmentalistika (sociolog.) Humanitní environmental. 1.1.2003
6703V002 Marxisticko-leninská sociologie Marxisticko-len.sociolog. 61219 1.1.2003
6703V004 Sociologie Sociologie 61219 1.1.2003
6703V005 Sociologie (v kombinaci) Sociologie(v kombinaci) 1.1.2003
6703V015 Sociální reprezentace a komunikace Soc.reprez.a komunikace 18.6.2008
6731R002 Personální řízení Personální řízení 1.1.2003
6731R003 Profesionální poradenství a rekvalifikace Profesion.porad.,rekval. 62487 1.1.2003
6731R004 Profesní poradenství a rekvalifikace Profesní porad.,rekval. 1.1.2003
6731R005 Profesní poradenství a rekvalifikace - management lidských zdrojů Prof.porad.-manag.lid.zdr 6248701 1.1.2003
6731R006 Sociální a charitativní práce Sociální,charitat.práce 1.1.2003
6731R007 Sociální management Sociální management 62927 1.1.2003
6731R008 Sociální management - personalistika a sociální práce Personalistika,soc.práce 6292702 1.1.2003
6731R009 Sociální management - sociální a rekvalifikační řízení Sociál.,rekvalifik.řízení 6292701 1.1.2003
6731R010 Sociální politika Sociální politika 67237 1.1.2003
6731R011 Sociální politika a sociální práce Sociál.polit,sociál.práce 1.1.2003
6731R012 Sociální práce Sociální práce 67227 1.1.2003
6731R013 Sociální práce a politika Sociální práce,politika 67217 1.1.2003
6731R015 Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii Soc.práce-komun,psychoter 1.1.2003
6731R017 Charitativní a sociální práce Charitativní,sociál.práce 1.1.2003
6731R018 Poradenství v sociální práci Poradenství v soc.práci 1.1.2003
6731R021 Sociální a humanitární práce Sociální,humanitár.práce 1.1.2003
6731R023 Sociální práce ve veřejné správě Soc.práce ve veř. správě 25.4.2006
6731R025 Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací Společenská patologie 24.9.2007
6731R026 Mezinárodní sociální a humanitární práce Mezin.soc.,human.práce 17.6.2009
6731R028 Veřejná politika a lidské zdroje Veřejná politika,lid.zdr. 16.9.2009
6731R029 Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností Soc.práce,os.sniž.soběst. 7.10.2008
6731T001 Občanský sektor Občanský sektor 1.1.2003
6731T003 Profesionální poradenství a rekvalifikace Profesion.porad.,rekval. 62488 1.1.2003
6731T004 Profesní poradenství a rekvalifikace Profesní porad.,rekval. 1.1.2003
6731T006 Sociální a charitativní práce Sociální,charitat.práce 5.3.2013
6731T007 Sociální management Sociální management 1.1.2003
6731T011 Sociální politika a sociální práce Sociál.polit,sociál.práce 1.1.2003
6731T012 Sociální práce Sociální práce 67228 1.1.2003
6731T013 Sociální práce a politika Sociální práce,politika 67218 1.1.2003

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
6731T014 Sociální práce s poradenským zaměřením Sociál.práce-porad.zaměř. 1.1.2003
6731T015 Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii Soc.práce-komun,psychoter 3.5.2010
6731T016 Veřejná a sociální politika Veřejná,sociální politika 61298 1.1.2003
6731T017 Charitativní a sociální práce Charitativní,sociál.práce 12.5.2010
6731T019 Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích Říz,superv-soc,zdrav.org. 15.12.2004
6731T020 Sociální práce s poradenským zaměřením na prevenci a resocializaci Soc.pr-porad.prev,resoc. 1.1.2003
6731T024 Etika v sociální práci Etika v sociální práci 18.6.2007
6731T026 Mezinárodní sociální a humanitární práce Mezin.soc.,human.práce 16.7.2009
6731T027 Mezinárodní humanitární a sociální práce Mezin.human,soc.práce 16.7.2009
6731T028 Veřejná politika a lidské zdroje Veřejná politika,lid.zdr. 16.9.2009
6731T030 Řízení v sociální práci Řízení v sociální práci 5.8.2016
6731V011 Sociální politika a sociální práce Sociál.polit,sociál.práce 1.1.2003
6731V012 Sociální práce Sociální práce 1.1.2003
6731V016 Veřejná a sociální politika Veřejná,sociální politika 61299 1.1.2003
6731V022 Sociální poradenství a management sociálních služeb Soc.por.,manag.soc.služeb 7.6.2005
6731V031 Charitativní práce Charitativní práce 3.8.2016
6801T002 Dějiny státu a práva Dějiny státu,práva 1.1.1999
6801T004 Finanční právo Finanční právo 1.1.1999
6801T008 Mezinárodní právo Mezinárodní právo 1.1.1999
6801T012 Občanské právo hmotné a procesní Obč.právo hmotné,procesní 1.1.1999
6801T014 Obchodní právo Obchodní právo 1.1.1999
6801T015 Pracovní právo Pracovní právo 1.1.1999
6801T022 Správní a zemědělsko-družstevní právo Správ.,zem.-družst.právo 1.1.1999
6801T026 Teorie státu a práva Teorie státu,práva 1.1.1999
6801T029 Trestní právo hmotné a procesní Trestní prá.hmot,procesní 1.1.1999
6801T031 Ústavní právo a politologie Ústavní právo,politologie 1.1.1999
6801T042 International and European Law International,Europ.Law 21.12.2015
6801V001 Církevní právo Církevní právo 68219 1.1.2003
6801V002 Dějiny státu a práva Dějiny státu,práva 68019 1.1.2003
6801V003 Filozofie a sociologie práva Filoz.,sociologie práva 68149 1.1.2003
6801V004 Finanční právo Finanční právo 6815951 1.1.2003
6801V005 Finanční právo a finance Finanční právo,finance 68159 1.1.2003
6801V006 Hospodářské právo a finanční právo Hospodář.právo,fin.právo 68059 1.1.2003
6801V007 Kanonické právo Kanonické právo 68229 1.1.2003
6801V008 Mezinárodní právo Mezinárodní právo 68099 1.1.2003
6801V009 Mezinárodní právo soukromé Mezinár.právo soukromé 1.1.2003
6801V010 Mezinárodní právo veřejné Mezinárodní právo veřejné 1.1.2003
6801V011 Občanské právo Občanské právo 68169 1.1.2003
6801V012 Občanské právo hmotné a procesní Obč.právo hmotné,procesní 68079 1.1.2003
6801V013 Obchodní a mezinárodní hospodářské právo Obch.,mezinár.hosp.právo 68209 1.1.2003
6801V014 Obchodní právo Obchodní právo 68109 1.1.2003
6801V015 Pracovní právo Pracovní právo 68069 1.1.2003
6801V016 Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení Prac.právo,právo soc.zab. 68179 1.1.2003
6801V017 Právní dějiny Právní dějiny 1.1.2003
6801V018 Právní dějiny, teorie a filozofie práva Práv.děj,teorie,fil.práva 68409 1.1.2003
6801V019 Právo - Právo 68359 1.1.2003
6801V020 Právo Evropských společenství Právo Evropských společ. 1.1.2003
6801V021 Právo životního prostředí Právo životního prostředí 68189 1.1.2003
6801V022 Správní a zemědělsko-družstevní právo Správ.,zem.-družst.právo 1.1.2003
6801V023 Správní právo - Správní právo 68049 1.1.2003
6801V024 Správní právo - správní a zemědělsko-družstevní právo Správ.právo-spr.,zem-dr. 6804951 1.1.2003

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
6801V025 Teorie práva Teorie práva 68199 1.1.2003
6801V026 Teorie státu a práva Teorie státu,práva 68029 1.1.2003
6801V027 Teorie státu a práva a právní filozofie Teo.státu,práva,práv.fil. 68119 1.1.2003
6801V028 Trestní právo Trestní právo 68089 1.1.2003
6801V029 Trestní právo hmotné a procesní Trestní prá.hmot,procesní 68129 1.1.2003
6801V030 Ústavní právo Ústavní právo 68039 1.1.2003
6801V031 Ústavní právo a politologie Ústavní právo,politologie 68139 1.1.2003
6801V032 Ústavní právo a státověda Ústavní právo,státověda 1.1.2003
6801V033 Římské právo Římské právo 1.1.2003
6801V034 Právní dějiny, teorie práva, filosofie a sociologie práva Práv.děj,teor,fil,soc.pr. 1.1.2003
6801V035 Soukromé právo I - Občanské právo, obchodní právo, civilní proces Soukromé právo I 1.1.2003
6801V036 Soukromé právo II - Obč.právo, rodinné,prac.právo, právo k nehm.stat.,civ.proces Soukromé právo II 1.1.2003
6801V037 Veřejné právo I - Ústavní právo, mezinárodní právo, evropské právo Veřejné právo I 1.1.2003
6801V038 Veřejné právo II - Ústav.právo,správ.právo, fin.právo, právo ŽP,právo soc.zabez. Veřejné právo II 1.1.2003
6801V039 Veřejné právo III - Ústavní právo, trestní právo, kriminalistika, kriminologie Veřejné právo III 1.1.2003
6801V040 Dějiny práva a římské právo Dějiny práva a řím.právo 25.11.2008
6801V041 Finanční právo a finanční vědy Fin.právo a fin.vědy 25.11.2008
6801V042 Mezinárodní a evropské právo Mezinár.a evropské právo 25.11.2008
6801V043 Správní právo a právo životního prostředí Spr.právo,právo živ.prost 25.11.2008
6801V044 Evropské právo /European Law/ Evropské právo 25.11.2008
6801V045 Finanční právo a finanční věda/Financial Law and Politics/ Fin.právo a fin.věda 25.11.2008
6801V046 Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu/Pr.Int.Law,Int.Trade L/ Mezin.právo souk.,m.obch. 25.11.2008
6801V047 Občanské právo (civilní proces, rodin.právo, právo k nehmot.statkům)/Civil Law / Občanské právo(civ.,rod.) 25.11.2008
6801V048 Právní dějiny a římské právo /History of Law and Roman Law/ Právní dějiny,říms.právo 25.11.2008
6801V049 Správní právo a správní věda /Administrative Law and Administrative Science/ Správní právo a spr.věda 25.11.2008
6801V050 Teorie, filozofie a sociologie práva /Theory, Philosophy and Sociology of Law/ Teorie,fil.,sociol.práva 25.11.2008
6801V051 Trestní právo, kriminologie a kriminalistika/Cri.Law,Criminology,Criminalistics/ Trest.právo,kriminologie 25.11.2008
6801V052 Právo informačních a komunikačních technologií Právo inf.a komun.techn. 17.10.2012
6804R001 Ekonomicko-právní činnost Ekonomicko-právní činnost 6899703 1.1.2003
6804R002 Hospodářsko-správní činnost Hospodář.-správní činnost 6899709 1.1.2003
6804R003 Místní správa Místní správa 68367 1.1.2003
6804R004 Podnikání a právo - Podnikání,právo 1.1.2003
6804R005 Právní činnost Právní činnost 6899702 1.1.2003
6804R006 Právní vztahy k nemovitostem Právní vztahy-nemovitosti 68337 1.1.2003
6804R007 Právo - Právo 68357 1.1.2003
6804R008 Právo a mezinárodní obchod Právo,mezinárodní obchod 68347 1.1.2003
6804R009 Právo a podnikání Právo,podnikání 68387 1.1.2003
6804R010 Právo komerční - Právo komerční 6897751 1.1.2003
6804R011 Právo sociálního zabezpečení Právo sociál.zabezpečení 1.1.2003
6804R012 Právo v podnikání Právo v podnikání 1.1.2003
6804R013 Sociálně právní a teologická činnost Soc.právní,teolog.činn. 68547 1.1.2003
6804R014 Sociálně právní a teologická činnost - sociálně právní činnost Soc.práv.,teol.-soc.pr.č. 6854701 1.1.2003
6804R015 Sociálně právní činnost - Sociálně právní činnost 68517 1.1.2003
6804R016 Sociálně právní činnost a zaměstnanost Soc.právní čin.,zaměstn. 1.1.2003
6804R017 Soudní a notářská a administrativní činnost Soudní,notář.,admin.čin. 1.1.2003
6804R018 Správní činnost Správní činnost 6899710 1.1.2003
6804R019 Správní právo - Správní právo 68047 1.1.2003
6804R020 Teorie a praxe přípravného řízení trestního Teorie,prax.přípr.říz.tr. 68397 1.1.2003
6804R021 Územní správa a samospráva Územní správa,samospráva 6899708 1.1.2003
6804R022 Veřejná správa (práv.) Veřejná správa 68237 1.1.2003
6804R023 Živnostenské právo Živnostenské právo 68377 1.1.2003

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
6804R024 Právní administrativa v průmyslovém vlastnictví Právní admin.-prům.vlast. 1.1.2003
6804R025 Veřejná samospráva Veřejná samospráva 1.1.2003
6804R026 Krizový management ve státní správě a územní samosprávě Kriz.man-st.spr,územ.sam. 1.1.2003
6804R027 Právní administrativa v podnikatelské sféře Práv.admin.-podnik.sféra 1.1.2003
6804R028 Právo ve veřejné správě Právo ve veřejné správě 7.9.2005
6804R029 Průmyslové vlastnictví Průmyslové vlastnictví 25.4.2006
6804R030 Právo a finance Právo a finance 24.4.2007
6804R031 Bezpečnostní management ve veřejné správě Bezp.manag.ve veř.správě 18.6.2007
6804R032 Daně a právo Daně a právo 18.6.2007
6804R033 Právo v sociálním zabezpečení Právo v soc. zabezpečení 18.6.2007
6804R034 Vyšší justiční úředník Vyšší justiční úředník 18.6.2008
6804R035 Právo v obchodních vztazích Právo v obchodn.vztazích 11.6.2009
6804R036 Teorie a praxe trestního a správního procesu Teor.,praxe trest.a spr.p 10.8.2011
6804R037 Mezinárodněprávní obchodní studia Mezinárodněpr.obch.studia 10.8.2011
6804R038 Obchodněprávní studia Obchodněprávní studia 10.8.2011
6804R040 Kriminalisticko právní činnost Kriminalisticko práv.čin. 8.7.2014
6804R041 Kriminalisticko právní specializace Krimi.právní specializ. 11.5.2015
6804T022 Veřejná správa (práv.) Veřejná správa 11.5.2010
6804T031 Bezpečnostní management ve veřejné správě Bezp.manag.ve veř.správě 18.6.2007
6804T039 Obchodněprávní vztahy Obchodněprávní vztahy 17.7.2012
6804T041 Kriminalisticko právní specializace Krimi.právní specializ. 1.3.2016
6804T042 Soukromoprávní studia Soukromoprávní studia 17.7.2015
6804T043 Právní aspekty veřejné správy Právní aspekty veř.správy 20.10.2015
6804T044 Právní aspekty podnikání Právní aspekty podnikání 1.3.2016
6805T001 Komerční právo Komerční právo 1.1.2003
6805T002 Podnikání a právo - Podnikání,právo 1.1.2003
6805T003 Právo - Právo 68358 1.1.2003
6805T004 Právo a česko-slovenská právní komparatistika Právo,česko-sl.práv.komp. 1.1.2003
6805T005 Právo komerční - Právo komerční 1.1.2003
6805T006 Sociálně právní činnost - Sociálně právní činnost 68518 1.1.2003
6806R009 Bezpečnostní služba Bezpečnostní služba 1.1.2003
6806R010 Bezpečnostně právní studia Bezpečnost.právní studia 1.1.2003
6806R012 Bezpečnostní management Bezpečnostní management 6.4.2004
6806R013 Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě BPČ ve veřejné správě 13.9.2005
6806R014 Kriminalistika a další forenzní disciplíny Kriminalistika 12.9.2006
6806R015 Policejní činnost Policejní činnost 12.9.2006
6806R016 Technologie ochrany osob a majetku Technol. ochr.osob a maj. 18.5.2011
6806T001 Bezpečnostně právní činnost Bezp.právní činnost 68528 1.1.2003
6806T002 Bezpečnostně právní činnost - cizinecká policie a pasová služba Cizin.policie,pas.služba 6852805 1.1.2003
6806T003 Bezpečnostně právní činnost - ochranná služba Ochranná služba 6852806 1.1.2003
6806T004 Bezpečnostně právní činnost - pátrací služba Pátrací služba 6852807 1.1.2003
6806T005 Bezpečnostně právní činnost - služba dopravní Služba dopravní 6852803 1.1.2003
6806T006 Bezpečnostně právní činnost - služba kriminální Služba kriminální 6852801 1.1.2003
6806T007 Bezpečnostně právní činnost - služba pohraniční policie Služba pohraniční policie 6852804 1.1.2003
6806T008 Bezpečnostně právní činnost - služba pořádkové policie Služba pořádkové policie 6852802 1.1.2003
6806T010 Bezpečnostně právní studia Bezpečnost.právní studia 1.3.2016
6806T011 Policejní management a kriminalistika Policejní manag,kriminal. 1.1.2003
6806T012 Bezpečnostní management Bezpečnostní management 19.6.2013
6806T017 Bezpečnostně strategická studia Bezpečno.strateg.studia 27.10.2011
6806T018 Bezpečnostní studia Bezpečnostní studia 17.10.2012
6806V011 Policejní management a kriminalistika Policejní manag,kriminal. 1.1.2003

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
7105R001 Archeologie Archeologie 71038 1.1.2003
7105R002 Archeologie klasická Archeologie klasická 71197 1.1.2003
7105R003 Archeologie pravěká Archeologie pravěká 71367 1.1.2003
7105R004 Archeologie pravěká a ranně středověká Archeol.prav.,ran.středov 71207 1.1.2003
7105R005 Archivnictví Archivnictví 71287 1.1.2003
7105R007 Archivnictví a pomocné vědy historické Archivn.,pom.vědy histor. 71177 1.1.2003
7105R008 Byzantologie Byzantologie 71227 1.1.2003
7105R010 České a československé dějiny České,českosloven.dějiny 1.1.2003
7105R012 České dějiny České dějiny 24.4.2007
7105R014 Dějiny a kultura islámských zemí Děj.,kult.islámských zemí 71377 1.1.2003
7105R018 Egyptologie Egyptologie 71387 1.1.2003
7105R019 Etnologie Etnologie 71157 1.1.2003
7105R021 Historie Historie 71097 1.1.2003
7105R022 Historie (s archeologií, národopisem a archivnictvím) Hist.-archeol,národ,arch. 71107 1.1.2003
7105R025 Historie - muzeologie Historie-muzeologie 7110704 1.1.2003
7105R032 Klasická archeologie Klasická archeologie 1.1.2003
7105R034 Kulturně historická regionalistika Kult.hist.regionalistika 71337 1.1.2003
7105R035 Kulturní dějiny Kulturní dějiny 1.1.2003
7105R036 Kulturní historie Kulturní historie 9.10.2014
7105R039 Muzeologie Muzeologie 1.1.2003
7105R041 Obecné dějiny Obecné dějiny 24.4.2007
7105R043 Pomocné vědy historické Pomocné vědy historické 1.1.2003
7105R044 Pravěká a raně středověká archeologie Prav,raně středov.archeol 1.1.2003
7105R046 Regionalistika Regionalistika 71317 1.1.2003
7105R047 Středověká archeologie Středověká archeologie 71187 1.1.2003
7105R051 Historicko-literární studia Historicko-literár.studia 1.9.2003
7105R052 Archivnictví - historie Archivnictví-historie 1.4.2004
7105R053 Spisová a archivní služba Spisová a archivní služba 15.6.2004
7105R054 Etnologie se specializací vietnamistika Etnologie-spec.vietnam. 5.10.2004
7105R056 Historie se zaměřením na vzdělávání Historie se zam.na vzděl. 1.12.2004
7105R057 Dějiny kultury Dějiny kultury 5.6.2005
7105R058 Prezentace historických věd Prezentace hist.věd 24.6.2005
7105R060 Dokumentace památek Dokumentace památek 13.9.2005
7105R062 Kulturněhistorická a muzeologická studia Kult.hist.,muzeolog.st. 31.1.2006
7105R064 Historie - památková péče Historie-památková péče 25.4.2006
7105R065 Ochrana hmotných památek Ochrana hmotných památek 7.2.2007
7105R067 Soudobé dějiny Soudobé dějiny 18.6.2007
7105R071 Prezentace a ochrana kulturního dědictví Prez.,ochr.kult.dědictví 7.10.2008
7105R073 Pravěká archeologie Předního východu Pravěká archeol.Př.vých. 28.1.2009
7105R074 Dějiny evropské kultury Dějiny evropské kultury 28.1.2009
7105R075 Historie - evropská studia Historie-evropská studia 16.10.2009
7105R077 Etnologie se specializací indonesistika Etnologie,indonesistika 23.7.2010
7105R078 Dějiny a kultura východního Středomoří ve starověku Dějiny vých.Středomoří 22.12.2010
7105R079 Dějiny starověku Dějiny starověku 18.2.2011
7105R080 Archeologie pravěku a středověku Archeologie pravěku a st. 17.10.2011
7105R084 Veřejná správa a spisová služba Veř.správa a spis.služba 29.2.2012
7105R086 Archivnictví a spisová služba Archivnictví,spis.služba 20.12.2012
7105R088 Dějiny antické civilizace Dějiny antické civilizace 27.2.2014
7105R091 Kulturní dědictví v regionální praxi Kultur.dědic.v reg.praxi 11.5.2015
7105T001 Archeologie Archeologie 71038 1.1.2003
7105T002 Archeologie klasická Archeologie klasická 71198 1.1.2003

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
7105T003 Archeologie pravěká Archeologie pravěká 71368 1.1.2003
7105T005 Archivnictví Archivnictví 1.1.2003
7105T006 Archivnictví (v kombinaci) Archivnictví-v kombinaci 71168 1.1.2003
7105T007 Archivnictví a pomocné vědy historické Archivn.,pom.vědy histor. 71178 1.1.2003
7105T008 Byzantologie Byzantologie 1.1.2003
7105T012 České dějiny České dějiny 1.1.1999
7105T014 Dějiny a kultura islámských zemí Děj.,kult.islámských zemí 71378 1.1.2003
7105T016 Dějiny antického starověku Děj.antického starověku 1.1.1999
7105T018 Egyptologie Egyptologie 71388 1.1.2003
7105T019 Etnologie Etnologie 71158 1.1.2003
7105T020 Etnologie (v kombinaci) Etnologie(v kombinaci) 71148 1.1.2003
7105T021 Historie Historie 71098 1.1.2003
7105T022 Historie (s archeologií, národopisem a archivnictvím) Hist.-archeol,národ,arch. 71108 1.1.2003
7105T025 Historie - muzeologie Historie-muzeologie 7110804 1.1.2003
7105T026 Historie - obecné dějiny Historie-obecné dějiny 29.2.2012
7105T027 Historie s rozšířenou výukou jazyků Historie-rozš.výuka jaz. 7110805 1.1.2003
7105T029 Historie v kombinaci Historie v kombinaci 71248 1.1.2003
7105T031 Iberoamerikanistika Iberoamerikanistika 71398 1.1.2003
7105T032 Klasická archeologie Klasická archeologie 1.1.2003
7105T033 Klasická archeologie (v kombinaci) Klasická archeol.-v komb. 71138 1.1.2003
7105T034 Kulturně historická regionalistika Kult.hist.regionalistika 71338 1.1.2003
7105T035 Kulturní dějiny Kulturní dějiny 71258 1.1.2003
7105T036 Kulturní historie Kulturní historie 71348 1.1.2003
7105T038 Moderní dějiny Moderní dějiny 24.4.2007
7105T039 Muzeologie Muzeologie 1.1.2003
7105T041 Obecné dějiny Obecné dějiny 1.1.1999
7105T042 Orientalistika Orientalistika 71118 1.1.2003
7105T043 Pomocné vědy historické Pomocné vědy historické 1.1.2003
7105T044 Pravěká a raně středověká archeologie Prav,raně středov.archeol 1.1.2003
7105T045 Pravěká archeologie (v kombinaci) Pravěká archeol.(v komb.) 71128 1.1.2003
7105T046 Regionalistika Regionalistika 71318 1.1.2003
7105T048 Historie (jednooborová) Historie(jednooborová) 1.1.2003
7105T049 Iberoamerikanistika - dějiny Latinské Ameriky Iberoamerikanist.-děj.LA 1.1.2003
7105T050 Hospodářské a sociální dějiny novověku Hosp,sociál.děj.novověku 1.1.2003
7105T063 Historie - Starší dějiny Historie-Starší dějiny 1.2.2006
7105T066 Německá studia ve středoevropském kontextu Německá studia 24.4.2007
7105T069 Historie a ochrana průmyslového dědictví Hist.,ochrana prům.dědit. 30.1.2008
7105T070 České moderní dějiny (1780-1990) Č.moder.dějiny(1780-1990) 30.1.2008
7105T073 Pravěká archeologie předního východu Pravěká archeol.př.vých. 23.7.2010
7105T074 Dějiny evropské kultury Dějiny evropské kultury 20.12.2012
7105T076 Ochrana kulturního dědictví Ochrana kultur.dědictví 16.2.2010
7105T079 Dějiny starověku Dějiny starověku 11.7.2014
7105T080 Archeologie pravěku a středověku Archeologie pravěku a st. 17.10.2011
7105T082 Historie - české dějiny v evropském kontextu Hist.-čes.děj.v evr.kont. 29.2.2012
7105T083 Historie - hospodářské a sociální dějiny Hist.-hosp.a soc.dějiny 29.2.2012
7105T087 Evropské kulturní a duchovní dějiny Evrop.kultur.,duchov.děj. 17.7.2013
7105T088 Dějiny antické civilizace Dějiny antické civilizace 27.2.2014
7105T089 TEMA - evropské společnosti: identita a vývoj /European Societies/Sociétés eur. TEMA-evr.spol.:ident,výv. 27.2.2014
7105T091 Kulturní dědictví v regionální praxi Kultur.dědic.v reg.praxi 11.5.2015
7105T092 Medievistika Medievistika 13.5.2016
7105T093 Středoevropská historická studia se zaměřením na české,polské a slovenské dějiny S.hist.st.-čes.,pol.,sl. 3.8.2016

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
7105V001 Archeologie Archeologie 71039 1.1.2003
7105V005 Archivnictví Archivnictví 19.2.2014
7105V008 Byzantologie Byzantologie 71229 1.1.2003
7105V009 Církevní dějiny Církevní dějiny 71089 1.1.2003
7105V010 České a československé dějiny České,českoslov.dějiny 1.1.2003
7105V011 České a slovenské dějiny České,slovenské dějiny 1.1.2003
7105V012 České dějiny České dějiny 71029 1.1.2003
7105V013 Československé dějiny Československé dějiny 71029 1.1.2003
7105V015 Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky Dějiny,kult.- Asie,Afrika 1.1.2003
7105V016 Dějiny antického starověku Děj.antického starověku 71219 1.1.2003
7105V017 Dějiny věd a techniky Dějiny věd,techniky 71069 1.1.2003
7105V018 Egyptologie Egyptologie 71389 1.1.2003
7105V019 Etnologie Etnologie 71159 1.1.2003
7105V021 Historie Historie 2.2.2005
7105V023 Historie - české a slovenské dějiny Historie-české,slov.děj. 7102951 1.1.2003
7105V024 Historie - české dějiny Historie-české dějiny 1.1.2003
7105V026 Historie - obecné dějiny Historie-obecné dějiny 7101951 1.1.2003
7105V028 Historie se zaměřením na české a československé dějiny Historie-české,českosl.d. 1.1.2003
7105V030 Hospodářské a sociální dějiny Hospodář.,sociál.dějiny 71359 1.1.2003
7105V031 Iberoamerikanistika Iberoamerikanistika 71399 1.1.2003
7105V032 Klasická archeologie Klasická archeologie 71269 1.1.2003
7105V035 Kulturní dějiny Kulturní dějiny 23.7.2010
7105V037 Latinská medievalistika Latinská medievalistika 71239 1.1.2003
7105V038 Moderní dějiny Moderní dějiny 71079 1.1.2003
7105V040 Národopis Národopis 71059 1.1.2003
7105V041 Obecné dějiny Obecné dějiny 71019 1.1.2003
7105V043 Pomocné vědy historické Pomocné vědy historické 71049 1.1.2003
7105V044 Pravěká a raně středověká archeologie Prav,raně středov.archeol 71279 1.1.2003
7105V055 Hospodářské a sociální dějiny / historie techniky Hosp.,soc.děj./hist.tech. 1.12.2004
7105V059 Pravěká a středověká archeologie Pravěká a středověk.arch. 13.9.2005
7105V061 Církevní a obecné dějiny Církevní a obecné dějiny 13.9.2005
7105V068 Didaktika dějepisu Didaktika dějepisu 18.6.2007
7105V072 Moderní hospodářské a sociální dějiny Moderní hosp.,soc.dějiny 25.11.2008
7105V081 Historie techniky Historie techniky 17.10.2011
7105V085 Moderní dějiny střední Evropy Moderní dějiny stř.Evropy 29.2.2012
7105V090 Soudobé evropské dějiny /Contemporary European History/Moderne europ. Geschichte Soudobé evropské dějiny 23.12.2014
7201R001 Informační studia a knihovnictví Inform.studia,knihovnic. 72257 1.1.2003
7201R002 Informační systémy (knihov.) Informační systémy 72417 1.1.2003
7201R004 Knihovnictví Knihovnictví 1.1.2003
7201R005 Vědecké informace a knihovnictví Vědecké inform,knihovnic. 72367 1.1.2003
7201R006 Vědecké informace a knihovnictví - knihovnictví Věd.inf,knih-knihovnictví 7236782 1.1.2003
7201R010 Informační studia se zaměřením na knihovnictví Inf.stud. se zam.na knih. 18.6.2007
7201T001 Informační studia a knihovnictví Inform.studia,knihovnic. 72258 1.1.2003
7201T005 Vědecké informace a knihovnictví Vědecké inform,knihovnic. 72368 1.1.2003
7201T007 Vědeckotechnické informace Vědeckotechnické inform. 72218 1.1.2003
7201T008 Informační a knihovnická studia Inform.a knih.studia 5.6.2005
7201T009 Studia nových médií Studia nových médií 7.6.2005
7201T011 Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu Knih.se zam.na veř.knih. 24.9.2007
7201V003 Informační věda Informační věda 61799 1.1.2003
7202R001 Jazyková a literární kultura Jazyková,literární kult. 1.1.2003
7202R003 Masová komunikace a žurnalistika Masová komunikace,žurnal. 72057 1.1.2003

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
7202R004 Mediální studia a žurnalistika Mediál.studia,žurnalist. 1.1.2003
7202R005 Publicistika Publicistika 72407 1.1.2003
7202R006 Žurnalistika Žurnalistika 72227 1.1.2003
7202R010 Marketingové a sociální komunikace Market.,sociální komunik. 1.1.2003
7202R011 Hudební publicistika Hudební publicistika 1.1.2003
7202R012 Mediální studia Mediální studia 1.1.2004
7202R014 Marketingová komunikace a public relations Mark.komun,public relat. 1.1.2003
7202R018 Sociální a masová komunikace Sociální,masová komunik. 1.1.2004
7202R019 Communication and Mass Media Communic.,Mass Media 1.4.2005
7202R020 Ekonomická žurnalistika Ekonomická žurnalistika 21.2.2006
7202R021 Tvůrčí psaní a publicistika Tvůrčí psaní a publicist. 13.9.2005
7202R022 Komunikace v médiích Komunikace v médiích 18.6.2007
7202R024 Literární dokumentaristika a teorie čtenářství Lit.dokum.,teorie čtenář. 18.6.2008
7202R025 Journalism and Communications Journalism and Communic. 27.1.2010
7202R026 Sociální a mediální komunikace Soc. a mediální komunik. 23.2.2011
7202T002 Masová komunikace Masová komunikace 72248 1.1.2003
7202T003 Masová komunikace a žurnalistika Masová komunikace,žurnal. 72058 1.1.2003
7202T004 Mediální studia a žurnalistika Mediál.studia,žurnalist. 1.1.2003
7202T006 Žurnalistika Žurnalistika 72228 1.1.2003
7202T007 Žurnalistika v kombinaci Žurnalistika v kombinaci 72238 1.1.2003
7202T008 Interaktivní média - Mediální komunikace Interakt.-Mediál.komunik. 1.1.2003
7202T009 Interaktivní média - Redakční práce Interakt.-Redakční práce 1.1.2003
7202T010 Marketingové a sociální komunikace Market.,sociální komunik. 1.1.2003
7202T012 Mediální studia Mediální studia 1.1.2003
7202T013 Elektronická kultura a sémiotika Elektronic.kult,sémiotika 1.1.2003
7202T015 Interaktivní média Interaktivní média 1.1.2003
7202T016 Mediální komunikace Mediální komunikace 1.1.2003
7202T017 Redakční práce Redakční práce 1.1.2003
7202T018 Sociální a masová komunikace Sociální,masová komunik. 24.4.2007
7202T022 Komunikace v médiích Komunikace v médiích 28.1.2009
7202T023 Komunikační studia Komunikační studia 28.1.2009
7202T026 Sociální a mediální komunikace Soc. a mediální komunik. 23.2.2011
7202V003 Masová komunikace a žurnalistika Masová komunikace,žurnal. 72059 1.1.2003
7202V012 Mediální studia Mediální studia 1.1.2003
7202V027 Mediální a kulturální studia Mediál.,kulturál.studia 3.3.2014
7310R001 Afrikanistika Afrikanistika 1.1.2003
7310R002 Albánština Albánština 1.1.2003
7310R005 Anglická filologie (dvouoborová) Anglická filologie,2obor. 1.1.2003
7310R009 Anglický jazyk a literatura Anglický jazyk,literatura 1.1.2003
7310R010 Angličtina Angličtina 73767 1.1.2003
7310R011 Angličtina a němčina pro hospodářskou praxi Anglič.,němč.-hosp.praxe 73757 1.1.2003
7310R012 Angličtina pro hospodářskou sféru a cestovní ruch Angl.-hosp.sféra,cest.r. 73687 1.1.2003
7310R013 Angličtina se zaměřením na aplikovanou ekonomii Anglič.-aplikovaná ekon. 7376701 1.1.2003
7310R014 Anglistika - amerikanistika Anglistika-amerikanistika 1.1.2003
7310R015 Anglistika a amerikanistika Anglistika,amerikanistika 1.1.2003
7310R016 Aplikovaná filologie Aplikovaná filologie 1.1.2003
7310R017 Aplikovaná filologie - Aj a Frj pro administrativu EU Apl.fil.-Aj,Fj pro EU 1.1.2003
7310R018 Aplikovaná filologie - Aj a Nj pro hospodářskou a obchodní sféru Apl.fil.-Aj,Nj-hosp.,obch 1.1.2003
7310R019 Aplikovaná filologie - Rj a Nj pro hospodářskou a obchodní sféru Apl.fil.-Rj,Nj-hosp.,obch 1.1.2003
7310R020 Arabština Arabština 1.1.2003
7310R021 Arménistika Arménistika 73317 1.1.2003

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
7310R022 Balkanistika Balkanistika 1.1.2003
7310R023 Baltistika Baltistika 73797 1.1.2003
7310R024 Běloruština Běloruština 1.1.2003
7310R025 Bengálština Bengálština 1.1.2003
7310R026 Bulharistika Bulharistika 1.1.2003
7310R027 Bulharský jazyk a literatura Bulharský jazyk,literat. 1.1.2003
7310R028 Cizí jazyky pro komerční praxi Cizí jazyky-komerč.praxe 73327 1.1.2003
7310R029 Česká filologie Česká filologie 1.1.2003
7310R030 Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích Česká filologie-editor.p. 1.1.2003
7310R031 Česká literatura Česká literatura 7313752 1.1.2003
7310R033 Český jazyk a literatura Český jazyk,literatura 73137 1.1.2003
7310R035 Český jazyk a literatura - česká literatura, dokument. a tvor. využití Čes.lit.,dokum,tvor.využ. 7313701 1.1.2003
7310R040 Čeština pro cizince Čeština pro cizince 73147 1.1.2003
7310R041 Čeština v komunikaci neslyšících Čeština-komunik.neslyš. 73477 1.1.2003
7310R043 Dánština Dánština 1.1.2003
7310R044 Estonština Estonština 1.1.2003
7310R049 Finština Finština 1.1.2003
7310R050 Fonetika Fonetika 30.1.2008
7310R051 Francouzská filologie Francouzská filologie 28.11.2006
7310R052 Francouzská filologie (dvouoborová) Franc.filologie(2oborová) 1.1.2003
7310R054 Francouzský jazyk a literatura Franc.jazyk,literatura 1.1.2003
7310R055 Francouzský jazyk pro podnikatelskou sféru Franc.jazyk-podnik.sféra 73727 1.1.2003
7310R056 Francouzský jazyk s odborným zaměřením Franc.jazyk-odbor.zaměř. 73567 1.1.2003
7310R057 Francouzština Francouzština 73777 1.1.2003
7310R058 Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii Franc.jazyk-aplikov.ekon. 7377701 1.1.2003
7310R059 Germanistika (němčina) Germanistika(němčina) 1.1.2003
7310R061 Hebraistika Hebraistika 1.1.2003
7310R062 Hindština Hindština 1.1.2003
7310R064 Chorvatský jazyk a literatura Chorvatský jazyk,literat. 1.1.2003
7310R065 Indologie Indologie 1.1.2003
7310R066 Indonéština Indonéština 1.1.2003
7310R067 Íránistika Íránistika 1.1.2003
7310R068 Islandština Islandština 1.1.2003
7310R070 Italská filologie (dvouoborová) Italská filologie(2ob.) 1.1.2003
7310R071 Italský jazyk Italský jazyk 73587 1.1.2003
7310R072 Italský jazyk a literatura Italský jazyk,literatura 1.1.2003
7310R073 Italština Italština 1.1.2003
7310R074 Japanistika Japanistika 73787 1.1.2003
7310R075 Japanologie Japanologie 1.1.2003
7310R076 Japonská filologie Japonská filologie 2.2.2005
7310R079 Klasická filologie Klasická filologie 1.1.2003
7310R081 Klasický řecký jazyk a literatura Klasický řecký jaz.,lit. 1.1.2003
7310R082 Klínopis Klínopis 1.1.2003
7310R083 Koreanistika Koreanistika 1.1.2003
7310R084 Kroatistika Kroatistika 1.1.2003
7310R085 Latina Latina 1.1.2003
7310R087 Latinská filologie (dvouoborová) Latinská filologie(2ob.) 1.1.2003
7310R088 Latinský jazyk a literatura Latinský jazyk,literatura 1.1.2003
7310R089 Lingvistika a fonetika Lingvistika,fonetika 73107 1.1.2003
7310R091 Litevština Litevština 1.1.2003
7310R092 Lotyšština Lotyšština 1.1.2003

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
7310R094 Maďarština Maďarština 1.1.2003
7310R095 Makedonistika Makedonistika 1.1.2003
7310R096 Makedonský jazyk a literatura Makedonský jazyk,literat. 1.1.2003
7310R099 Mongolistika Mongolistika 1.1.2003
7310R100 Němčina Němčina 1.4.2004
7310R101 Němčina pro hospodářskou sféru a cestovní ruch Němčina-hosp.sféra,c.ruch 73697 1.1.2003
7310R103 Německá filologie (dvouoborová) Německá filologie(2ob) 1.1.2003
7310R106 Německý jazyk a literatura Německý jazyk,literatur. 1.1.2003
7310R108 Nizozemská filologie (dvouoborová) Nizozemská filologie(2ob) 1.1.2003
7310R109 Nizozemský jazyk a literatura Nizozemský jazyk,literat. 1.1.2003
7310R110 Nizozemština Nizozemština 73527 1.1.2003
7310R111 Norský jazyk a literatura Norský jazyk,literatura 1.1.2003
7310R112 Norština Norština 1.1.2003
7310R113 Novořecký jazyk a literatura Novořecký jazyk,literat. 1.1.2003
7310R114 Novořečtina Novořečtina 1.1.2003
7310R115 Obecná jazykověda Obecná jazykověda 1.1.2003
7310R116 Obecná lingvistika Obecná lingvistika 30.4.2012
7310R117 Obchodní ruština Obchodní ruština 1.1.2003
7310R121 Perština Perština 1.1.2003
7310R122 Polonistika Polonistika 73407 1.1.2003
7310R124 Polská filologie (dvouoborová) Polská filologie(2obor.) 1.1.2003
7310R127 Polský jazyk a literatura Polský jazyk,literatura 1.1.2003
7310R129 Portugalská filologie (dvouoborová) Portugalská filolog.(2ob) 1.1.2003
7310R130 Portugalský jazyk a literatura Portugalský jazyk,liter. 1.1.2003
7310R131 Portugalština Portugalština 1.1.2003
7310R132 Překladatelství a tlumočnictví Překladatelství,tlumočn. 73307 1.1.2003
7310R133 Překladatelství a tlumočnictví - Aj, Frj, Nj, Rj, Špj Překl.,tlum. Aj, Fj, Nj,Š 73167 1.1.2003
7310R135 Překladatelství a tlumočnictví, angličtina - italština Překl.,tlum. Aj-Itj 1.1.2003
7310R136 Překladatelství a tlumočnictví, angličtina - němčina Překl.,tlum. Aj-Nj 1.1.2003
7310R140 Rómština Rómština 1.1.2003
7310R142 Rumunština Rumunština 1.1.2003
7310R143 Rusistika Rusistika 1.1.2003
7310R145 Ruská filologie (dvouoborová) Ruská filologie(2obor) 1.1.2003
7310R148 Ruský a německý jazyk pro hospodářskou sféru Rj,Nj pro hospodář.sféru 1.1.2003
7310R149 Ruský a španělský jazyk pro hospodářskou sféru Rj,Šj pro hospodář.sféru 1.1.2003
7310R151 Ruský jazyk a literatura Ruský jazyk,literatura 1.1.2003
7310R152 Ruský jazyk a německý jazyk pro hospodářskou a obchodní sféru Rj,Nj-hospod.,obch.sféra 73737 1.1.2003
7310R153 Ruský jazyk a španělský jazyk pro hospodářskou sféru Rj,Šj pro hospod.sféru 73747 1.1.2003
7310R154 Ruština pro hospodářskou sféru a cestovní ruch Rj pro hosp.sféru,c.ruch 73707 1.1.2003
7310R155 Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast Rj-zam.hosp.práv,tur.obl. 1.1.2003
7310R156 Řečtina Řečtina 1.1.2003
7310R157 Sánskrt Sánskrt 1.1.2003
7310R158 Serbistika