AKKO Kmenové obory vzdělání (KKOV 5místné) - jen platné záznamy

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
1 PŘÍRODNÍ VĚDY A NAUKY PŘÍRODNÍ VĚDY A NAUKY 1.9.1998
11 Matematické obory Matematické obory 1.9.1998
1101R Matematika Matematika 1.9.1998
1101T Matematika Matematika 1.9.1998
1101V Matematika Matematika 1.9.1998
1103R Aplikovaná matematika Aplikovaná matematika 1.9.1999
1103T Aplikovaná matematika Aplikovaná matematika 1.9.1999
1103V Aplikovaná matematika Aplikovaná matematika 1.9.1999
12 Geologické obory Geologické obory 1.9.1998
1201R Geologie Geologie 1.9.1999
1201T Geologie Geologie 1.9.1999
1201V Geologie Geologie 1.9.1999
1202R Aplikovaná geologie Aplikovaná geologie 1.9.1999
1202T Aplikovaná geologie Aplikovaná geologie 1.9.1999
1202V Aplikovaná geologie Aplikovaná geologie 1.9.1999
13 Geografické obory Geografické obory 1.9.1998
1301R Geografie Geografie 1.9.1998
1301T Geografie Geografie 1.9.1998
1301V Geografie Geografie 1.9.1998
1302R Kartografie Kartografie 1.9.1998
1302T Kartografie Kartografie 1.9.1998
1302V Kartografie Kartografie 1.9.1998
1303R Demografie Demografie 1.9.1998
1303T Demografie Demografie 1.9.1998
1303V Demografie Demografie 1.9.1998
14 Chemické obory Chemické obory 1.9.1998
1401R Anorganická chemie Anorganická chemie 1.9.1998
1401T Anorganická chemie Anorganická chemie 1.9.1998
1401V Anorganická chemie Anorganická chemie 1.9.1998
1402R Organická chemie Organická chemie 1.9.1998
1402T Organická chemie Organická chemie 1.9.1998
1402V Organická chemie Organická chemie 1.9.1998
1403R Analytická chemie Analytická chemie 1.9.1998
1403T Analytická chemie Analytická chemie 1.9.1998
1403V Analytická chemie Analytická chemie 1.9.1998
1404R Fyzikální chemie Fyzikální chemie 1.9.1998
1404T Fyzikální chemie Fyzikální chemie 1.9.1998
1404V Fyzikální chemie Fyzikální chemie 1.9.1998
1405R Makromolekulární chemie Makromolekulární chemie 1.9.1998
1405T Makromolekulární chemie Makromolekulární chemie 1.9.1998
1405V Makromolekulární chemie Makromolekulární chemie 1.9.1998
1406R Biochemie Biochemie 1.9.1998
1406T Biochemie Biochemie 1.9.1998
1406V Biochemie Biochemie 1.9.1998
1407R Chemie Chemie 1.9.1998
1407T Chemie Chemie 1.9.1998
1407V Chemie Chemie 1.9.1998
1408R Jaderná chemie Jaderná chemie 1.9.1998
1408T Jaderná chemie Jaderná chemie 1.9.1998
1408V Jaderná chemie Jaderná chemie 1.9.1998

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
15 Biologické obory Biologické obory 1.9.1998
1501R Biologie Biologie 1.9.1998
1501T Biologie Biologie 1.9.1998
1501V Biologie Biologie 1.9.1998
1502R Zoologie Zoologie 1.9.1998
1502T Zoologie Zoologie 1.9.1998
1502V Zoologie Zoologie 1.9.1998
1504R Genetika Genetika 1.9.1998
1504T Genetika Genetika 1.9.1998
1504V Genetika Genetika 1.9.1998
1507R Botanika Botanika 1.9.1998
1507T Botanika Botanika 1.9.1998
1507V Botanika Botanika 1.9.1998
1510R Mikrobiologie Mikrobiologie 1.9.1998
1510T Mikrobiologie Mikrobiologie 1.9.1998
1510V Mikrobiologie Mikrobiologie 1.9.1998
1511R Fyziologie a imunologie Fyziologie a imunologie 1.9.1999
1511T Fyziologie a imunologie Fyziologie a imunologie 1.9.1999
1511V Fyziologie a imunologie Fyziologie a imunologie 1.9.1999
1512R Antropologie Antropologie 1.9.1998
1512T Antropologie Antropologie 1.9.1998
1512V Antropologie Antropologie 1.9.1998
1515R Molekulární a buněčná biologie Molek.a buněčná biologie 1.9.1999
1515T Molekulární a buněčná biologie Molek.a buněčná biologie 1.9.1999
1515V Molekulární a buněčná biologie Molek.a buněčná biologie 1.9.1999
16 Ekologie a ochrana životního prostředí Ekologie a ochrana živ.p. 1.9.1998
1601L Ekologie a ochrana prostředí Ekolog.,ochrana prostředí 1.9.1998
1601M Ekologie a ochrana prostředí Ekolog.,ochrana prostředí 1.9.1998
1601N Ekologie a ochrana prostředí Ekolog.,ochrana prostředí 1.9.1998
1601R Ekologie a ochrana prostředí Ekolog.,ochrana prostředí 1.9.1998
1601T Ekologie a ochrana prostředí Ekolog.,ochrana prostředí 1.9.1998
1601V Ekologie a ochrana prostředí Ekologie a ochr.prostř. 10.3.2010
1602M Průmyslová ekologie Průmyslová ekologie 1.9.1998
1602N Průmyslová ekologie Průmyslová ekologie 1.9.1998
1603R Ekologie Ekologie 1.1.2003
1603T Ekologie Ekologie 1.1.2003
1603V Ekologie Ekologie 1.1.2003
1604R Ochrana prostředí Ochrana prostředí 1.1.2003
1604T Ochrana prostředí Ochrana prostředí 1.1.2003
1604V Ochrana prostředí Ochrana prostředí 1.1.2003
17 Fyzikální obory Fyzikální obory 1.9.1998
1701R Fyzika Fyzika 1.9.1998
1701T Fyzika Fyzika 1.9.1998
1701V Fyzika Fyzika 1.9.1998
1702R Aplikovaná fyzika Aplikovaná fyzika 1.9.1999
1702T Aplikovaná fyzika Aplikovaná fyzika 1.9.1999
1702V Aplikovaná fyzika Aplikovaná fyzika 1.9.1999
18 Informatické obory Informatické obory 1.9.1999
1801R Informatika Informatika 1.9.1999
1801T Informatika Informatika 1.9.1999
1801V Informatika Informatika 1.9.1999

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
1802R Aplikovaná informatika Aplikovaná informatika 1.9.1999
1802T Aplikovaná informatika Aplikovaná informatika 1.9.1999
1802V Aplikovaná informatika Aplikovaná informatika 1.9.1999
1820M Výpočetní technika Výpočetní technika 1.9.2008
2 TECHNICKÉ VĚDY A NAUKY (1. část) TECH.VĚDY A NAUKY 1.č. 1.9.1998
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství Hornictví,hutnictví,slév. 1.9.1998
2101R Hornictví a geologie Hornictví a geologie 1.9.1999
2101T Hornictví a geologie Hornictví a geologie 1.9.1999
2101V Hornictví a geologie Hornictví a geologie 1.9.1999
2102R Nerostné suroviny Nerostné suroviny 1.9.1998
2102T Nerostné suroviny Nerostné suroviny 1.9.1998
2102V Nerostné suroviny Nerostné suroviny 1.9.1998
2109R Metalurgické inženýrství Metalurgické inženýrství 1.1.2003
2109T Metalurgické inženýrství Metalurgické inženýrství 1.9.1999
2109V Metalurgické inženýrství Metalurgické inženýrství 1.9.1999
2131N Hutní a slévárenská výroba Hutní,slévárenská výroba 1.9.1998
2141J Užitá geologie Užitá geologie 1.9.1998
2141M Užitá geologie Užitá geologie 1.9.1998
2142J Těžba a zpracování surovin Těžba,zpracování surovin 1.9.1998
2142L Těžba a zpracování surovin Těžba,zpracování surovin 1.9.1998
2142M Těžba a zpracování surovin Těžba,zpracování surovin 1.9.1998
2142N Těžba a zpracování surovin Těžba,zpracování surovin 1.9.1998
2143J Hutní výroba a druhovýroba Hutní výroba,druhovýroba 1.9.1998
2143L Hutní výroba a druhovýroba Hutní výroba,druhovýroba 1.9.1998
2143M Hutní výroba a druhovýroba Hutní výroba,druhovýroba 1.9.1998
2144J Slévárenská výroba Slévárenská výroba 1.9.1998
2144L Slévárenská výroba Slévárenská výroba 1.9.1998
2144M Slévárenská výroba Slévárenská výroba 1.9.1998
2151E Horník, hornické práce Horník,hornické práce 1.9.1998
2151H Horník, hornické práce Horník,hornické práce 1.9.1998
2152E Hutník, hutnické práce Hutník,hutnické práce 1.9.1998
2152H Hutník, hutnické práce Hutník,hutnické práce 1.9.1998
2153E Modelář, modelářské práce Modelář,modelářské práce 1.9.1998
2153H Modelář, modelářské práce Modelář,modelářské práce 1.9.1998
2154E Formíř, formířské práce Formíř,formířské práce 1.9.1998
2154H Formíř, formířské práce Formíř,formířské práce 1.9.1998
2155E Slévač, slévačské práce Slévač,slévačské práce 1.9.1998
2155H Slévač, slévačské práce Slévač,slévačské práce 1.9.1998
23 Strojírenství a strojírenská výroba Strojírenství,stroj.výr. 1.9.1998
2301R Strojní inženýrství Strojní inženýrství 1.1.2003
2301T Strojní inženýrství Strojní inženýrství 1.9.1998
2301V Strojní inženýrství Strojní inženýrství 1.9.1998
2302R Stroje a zařízení Stroje a zařízení 1.9.1999
2302T Stroje a zařízení Stroje a zařízení 1.9.1999
2302V Stroje a zařízení Stroje a zařízení 1.9.1999
2303R Strojírenská technologie Strojírenská technologie 1.9.1998
2303T Strojírenská technologie Strojírenská technologie 1.9.1998
2303V Strojírenská technologie Strojírenská technologie 1.9.1998
2304R Vojenská technika strojní Vojenská technika strojní 1.9.1999
2304T Vojenská technika strojní Vojenská technika strojní 1.9.1999
2304V Vojenská technika strojní Vojenská technika strojní 1.9.1999

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
2305R Strojírenství se zaměřením na ekonomiku a řízení Stroj.zam.na ekon.a říz. 1.9.1998
2305T Strojírenství se zaměřením na ekonomiku a řízení Stroj.zam.na ekon.a říz. 1.9.1998
2305V Strojírenství se zaměřením na ekonomiku a řízení Stroj.zam.na ekon.a říz. 1.9.1998
2306R Letecká a raketová technika Letecká a raketová techn. 1.9.1999
2306T Letecká a raketová technika Letecká a raketová techn. 1.9.1999
2306V Letecká a raketová technika Letecká a raketová techn. 1.9.1999
2331N Konstrukce strojů Konstrukce strojů 1.9.1998
2341J Strojírenství Strojírenství 1.9.1998
2341L Strojírenství Strojírenství 1.9.1998
2341M Strojírenství Strojírenství 1.9.1998
2341N Strojírenství Strojírenství 1.9.1998
2341R Strojírenství Strojírenství 1.9.1999
2341T Strojírenství Strojírenství 10.3.2010
2342J Automatizace ve strojírenství Automatizace ve stroj. 1.9.1998
2342L Automatizace ve strojírenství Automatizace ve stroj. 1.9.1998
2342M Automatizace ve strojírenství Automatizace ve stroj. 1.9.1998
2343L Strojírenská výroba Strojírenská výroba 1.9.1998
2344L Montáž strojů a zařízení Montáž strojů a zařízení 1.9.1998
2345J Servis a opravy strojů a zařízení Servis,opr.strojů,zaříz. 1.9.1998
2345L Servis a opravy strojů a zařízení Servis,opr.strojů,zaříz. 1.9.1998
2345M Servis a opravy strojů a zařízení Servis,opr.strojů,zaříz. 1.9.1998
2345N Servis a opravy strojů a zařízení Servis,opr.strojů,zaříz. 1.9.1998
2346L Obsluha strojů a zařízení Obsluha strojů a zařízení 1.9.1998
2351E Zámečník, zámečnické práce a údržba Zámečník,zám.práce,údržba 1.9.1998
2351H Zámečník, zámečnické práce a údržba Zámečník,zám.práce,údržba 1.9.1998
2352E Nástrojař, nástrojařské práce Nástrojař,nástrojař.práce 1.9.1998
2352H Nástrojař, nástrojařské práce Nástrojař,nástrojař.práce 1.9.1998
2353E Rytec kovů, rytecké práce Rytec kovů,rytecké práce 1.9.1998
2353H Rytec kovů, rytecké práce Rytec kovů,rytecké práce 1.9.1998
2354E Kovotepec, kovotepecké práce, výroba kovové bižuterie Kovotepec,výr.kov.bižut. 1.9.1998
2354H Kovotepec, kovotepecké práce, výroba kovové bižuterie Kovotepec,výr.kov.bižut. 1.9.1998
2355E Klempíř, klempířské práce ve strojírenství Klempíř,klemp.p.ve stroj. 1.9.1998
2355H Klempíř, klempířské práce ve strojírenství Klempíř,klemp.p.ve stroj. 1.9.1998
2356E Obráběč kovů, obráběčské práce Obráběč kovů,obráb.práce 1.9.1998
2356H Obráběč kovů, obráběčské práce Obráběč kovů,obráb.práce 1.9.1998
2357E Strojní kovář, kovářské práce Strojní kovář,kovář.práce 1.9.1998
2357H Strojní kovář, kovářské práce Strojní kovář,kovář.práce 1.9.1998
2358E Úpravář kovů, úpravářské práce Úpravář kovů,úprav.práce 1.9.1998
2358H Úpravář kovů, úpravářské práce Úpravář kovů,úprav.práce 1.9.1998
2359E Povrchová úprava, práce při povrchové úpravě Práce při povrch.úpravě 1.9.1998
2359H Povrchová úprava, práce při povrchové úpravě Práce při povrch.úpravě 1.9.1998
2361E Lakýrník, lakýrnické práce Lakýrník,lakýrnické práce 1.9.1998
2361H Lakýrník, lakýrnické práce Lakýrník,lakýrnické práce 1.9.1998
2362E Optik Optik 1.9.1998
2362H Optik Optik 1.9.1998
2362L Optik Optik 10.3.2010
2363E Hodinář, hodinářské práce Hodinář,hodinářské práce 1.9.1998
2363H Hodinář, hodinářské práce Hodinář,hodinářské práce 1.9.1998
2364E Strojní mechanik, montérské práce Stroj.mech.,montér.práce 1.9.1998
2364H Strojní mechanik, montérské práce Stroj.mech.,montér.práce 1.9.1998
2365E Strojník, práce při obsluze strojů Strojník,pr.při obsl.str. 1.9.1998

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
2365H Strojník, práce při obsluze strojů Strojník,pr.při obsl.str. 1.9.1998
2366E Mechanik opravář, opravářské práce Mech.opravář,oprav.práce 1.9.1998
2366H Mechanik opravář, opravářské práce Mech.opravář,oprav.práce 1.9.1998
2367E Seřizovač textilních strojů, seřizovací práce Seřizov.text.str.,seř.pr. 1.9.1998
2367H Seřizovač textilních strojů, seřizovací práce Seřizov.text.str.,seř.pr. 1.9.1998
2368E Automechanik, technické práce v autoservisu Automech.,tech.p.-servis 1.9.1998
2368H Automechanik, technické práce v autoservisu Automech.,tech.p.-servis 1.9.1998
2369E Puškař Puškař 1.9.1998
2369H Puškař Puškař 1.9.1998
2369L Puškař Puškař 1.9.1998
2371E Nožíř Nožíř 1.9.1998
2371H Nožíř Nožíř 1.9.1998
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika Eltechn.,telekom.a VT 1.9.1998
2601R Slaboproudá elektrotechnika Slabopr.elektrotechnika 1.9.1998
2601T Slaboproudá elektrotechnika Slabopr.elektrotechnika 1.9.1998
2601V Slaboproudá elektrotechnika Slabopr.elektrotechnika 1.9.1998
2602R Elektrotechnologie Elektrotechnologie 1.1.2003
2602T Elektrotechnologie Elektrotechnologie 1.1.2003
2602V Elektrotechnologie Elektrotechnologie 1.1.2003
2608R Elektrotechnika se zaměřením na ekonomiku a řízení Eltech.zam.na ekon.,říz. 1.9.1998
2608T Elektrotechnika se zaměřením na ekonomiku a řízení Eltech.zam.na ekon.,říz. 1.9.1998
2608V Elektrotechnika se zaměřením na ekonomiku a řízení Eltech.zam.na ekon.,říz. 1.9.1998
2609R Elektrotechnická specializace Elektrotech.specializace 1.9.1998
2609T Elektrotechnická specializace Elektrotech.specializace 1.9.1998
2609V Elektrotechnická specializace Elektrotech.specializace 1.9.1998
2611R Vojenská technika - elektrotechnická Voj.technika-elektrotech. 1.9.1998
2611T Vojenská technika - elektrotechnická Voj.technika-elektrotech. 1.9.1998
2611V Vojenská technika - elektrotechnická Voj.technika-elektrotech. 1.9.1998
2612R Elektrotechnika a informatika Elektrotech.a informatika 1.9.1999
2612T Elektrotechnika a informatika Elektrotech.a informatika 1.9.1999
2612V Elektrotechnika a informatika Elektrotech.a informatika 1.9.1999
2631N Výpočetní technika a informační technologie Výp.tech.a inform.techn. 1.9.1998
2641J Elektrotechnika Elektrotechnika 1.9.1998
2641L Elektrotechnika Elektrotechnika 1.9.1998
2641M Elektrotechnika Elektrotechnika 1.9.1998
2641N Elektrotechnika Elektrotechnika 9.8.2005
2642J Silnoproudá elektrotechnika Silnoproudá elektrotech. 1.9.1998
2642L Silnoproudá elektrotechnika Silnoproudá elektrotech. 1.9.1998
2642M Silnoproudá elektrotechnika Silnoproudá elektrotech. 1.9.1998
2642N Silnoproudá elektrotechnika Silnoproudá elektrotech. 1.9.1998
2642R Silnoproudá elektrotechnika Silnoproudá elektrotech. 1.9.1998
2642T Silnoproudá elektrotechnika Silnoproudá elektrotech. 1.9.1998
2642V Silnoproudá elektrotechnika Silnoproudá elektrotech. 1.9.1998
2643J Elektronika Elektronika 1.9.1998
2643L Elektronika Elektronika 1.9.1998
2643M Elektronika Elektronika 1.9.1998
2643N Elektronika Elektronika 1.9.1998
2644J Automatizace Automatizace 1.9.1998
2644L Automatizace Automatizace 1.9.1998
2644M Automatizace Automatizace 1.9.1998
2644N Automatizace Automatizace 1.9.1998

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
2645J Telekomunikace Telekomunikace 1.9.1998
2645L Telekomunikace Telekomunikace 1.9.1998
2645M Telekomunikace Telekomunikace 1.9.1998
2645N Telekomunikace Telekomunikace 1.9.1998
2646J Aplikovaná elektronika Aplikovaná elektronika 1.9.1998
2646L Aplikovaná elektronika Aplikovaná elektronika 1.9.1998
2646M Aplikovaná elektronika Aplikovaná elektronika 1.9.1998
2646N Aplikovaná elektronika Aplikovaná elektronika 1.9.1998
2647J Výpočetní technika Výpočetní technika 1.9.1998
2647L Výpočetní technika Výpočetní technika 1.9.1998
2647M Výpočetní technika Výpočetní technika 1.9.1998
2647N Výpočetní technika Výpočetní technika 1.9.2006
2651E Elektrikář, elektrotechnické práce Elektrikář,eltechn.práce 1.9.1998
2651H Elektrikář, elektrotechnické práce Elektrikář,eltechn.práce 1.9.1998
2652E Mechanik elektrotechnických zařízení Mechanik eltechn.zaříz. 1.9.1998
2652H Mechanik elektrotechnických zařízení Mechanik eltechn.zaříz. 1.9.1998
2653E Mechanik elektronických zařízení Mechanik elektron.zaříz. 1.9.1998
2653H Mechanik elektronických zařízení Mechanik elektron.zaříz. 1.9.1998
2654E Montér elektrorozvodných sítí Montér elektrorozvod.sítí 1.9.1998
2654H Montér elektrorozvodných sítí Montér elektrorozvod.sítí 1.9.1998
2655E Mechanik automatizační techniky Mechanik automatiz.techn. 1.9.1998
2655H Mechanik automatizační techniky Mechanik automatiz.techn. 1.9.1998
2656E Mechanik zabezpečovací techniky Mechanik zabezp.techn. 1.9.1998
2656H Mechanik zabezpečovací techniky Mechanik zabezp.techn. 1.9.1998
2657E Autoelektrikář Autoelektrikář 1.9.1998
2657H Autoelektrikář Autoelektrikář 1.9.1998
2658E Mechanik telekomunikační techniky Mechanik telekom.techniky 1.9.1998
2658H Mechanik telekomunikační techniky Mechanik telekom.techniky 1.9.1998
2659E Mechanik telekomunikačních sítí Mechanik telekom.sítí 1.9.1998
2659H Mechanik telekomunikačních sítí Mechanik telekom.sítí 1.9.1998
28 Technická chemie a chemie silikátů Tech.chemie,chemie silik. 1.9.1998
2801R Chemie a chemické technologie Chemie,chem.technologie 1.9.1999
2801T Chemie a chemické technologie Chemie,chem.technologie 1.9.1999
2801V Chemie a chemické technologie Chemie,chem.technologie 1.9.1999
2802R Chemie a technická chemie Chemie,technická chemie 1.9.1999
2802T Chemie a technická chemie Chemie,technická chemie 1.9.1999
2802V Chemie a technická chemie Chemie,technická chemie 1.9.1999
2804R Vojenská chemie Vojenská chemie 1.9.1998
2804T Vojenská chemie Vojenská chemie 1.9.1998
2804V Vojenská chemie Vojenská chemie 1.9.1998
2805R Chemie a technologie ochrany životního prostředí Chemie,techn.ochr.živ.p. 1.9.1999
2805T Chemie a technologie ochrany životního prostředí Chemie,techn.ochr.živ.p. 1.9.1999
2805V Chemie a technologie ochrany životního prostředí Chemie,techn.ochr.živ.p. 1.9.1999
2806R Spotřební chemie Spotřební chemie 1.9.1999
2806T Spotřební chemie Spotřební chemie 1.9.1999
2806V Spotřební chemie Spotřební chemie 1.9.1999
2807R Chemické a procesní inženýrství Chem.,proces.inženýrství 1.9.1999
2807T Chemické a procesní inženýrství Chem.,proces.inženýrství 1.9.1999
2807V Chemické a procesní inženýrství Chem.,proces.inženýrství 1.9.1999
2808R Chemie a technologie materiálů Chemie,technol.materiálů 1.9.1998
2808T Chemie a technologie materiálů Chemie,technol.materiálů 1.9.1998

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
2808V Chemie a technologie materiálů Chemie,technol.materiálů 1.9.1998
2810R Biochemie a biotechnologie Biochemie,biotechnologie 1.9.1999
2810T Biochemie a biotechnologie Biochemie,biotechnologie 1.9.1999
2810V Biochemie a biotechnologie Biochemie,biotechnologie 1.9.1999
2811R Chemie a technologie paliv Chemie,technologie paliv 1.1.2003
2811T Chemie a technologie paliv Chemie,technologie paliv 1.1.2003
2811V Chemie a technologie paliv Chemie,technologie paliv 1.1.2003
2831N Průmyslová chemie a chemická technologie Prům.chemie,chem.technol. 1.9.1998
2832N Chemie silikátů Chemie silikátů 1.9.2006
2841J Chemická technologie Chemická technologie 1.9.1998
2841M Chemická technologie Chemická technologie 1.9.1998
2842J Průmyslová chemie Průmyslová chemie 1.9.1998
2842L Průmyslová chemie Průmyslová chemie 1.9.1998
2842M Průmyslová chemie Průmyslová chemie 1.9.1998
2843J Analytická chemie aplikovaná Analytická chemie aplik. 1.9.1998
2843L Analytická chemie aplikovaná Analytická chemie aplik. 1.9.1998
2843M Analytická chemie aplikovaná Analytická chemie aplik. 1.9.1998
2844J Aplikovaná chemie Aplikovaná chemie 1.9.1998
2844L Aplikovaná chemie Aplikovaná chemie 1.9.1998
2844M Aplikovaná chemie Aplikovaná chemie 1.9.1998
2844N Aplikovaná chemie Aplikovaná chemie 1.9.1998
2845J Sklářská výroba Sklářská výroba 1.9.1998
2845L Sklářská výroba Sklářská výroba 1.9.1998
2845M Sklářská výroba Sklářská výroba 1.9.1998
2846J Keramická výroba Keramická výroba 1.9.1998
2846L Keramická výroba Keramická výroba 1.9.1998
2846M Keramická výroba Keramická výroba 1.9.1998
2847L Bižuterní výroba a výroba ozdobných předmětů Biž.výroba,výr.ozd.předm. 1.9.1998
2851E Chemik-laborant, práce v chemické laboratoři Chem.-laborant,pr.chem.l. 1.9.1998
2851H Chemik-laborant, práce v chemické laboratoři Chem.-laborant,pr.chem.l. 1.9.1998
2852E Chemik, práce v chemické výrobě Chemik,práce v chem.výr. 1.9.1998
2852H Chemik, práce v chemické výrobě Chemik,práce v chem.výr. 1.9.1998
2853E Farmaceutická výroba Farmaceutická výroba 1.9.1998
2853H Farmaceutická výroba Farmaceutická výroba 1.9.1998
2853J Farmaceutická výroba Farmaceutická výroba 1.9.1998
2854E Výrobce a zpracovatel silikátových vláken Výrob.,zprac.silik.vláken 1.9.1998
2854H Výrobce a zpracovatel silikátových vláken Výrob.,zprac.silik.vláken 1.9.1998
2855E Gumař-plastikář, práce v gumárenské a plastikářské výrobě Gumař-plastikář,gum.výr. 1.9.1998
2855H Gumař-plastikář, práce v gumárenské a plastikářské výrobě Gumař-plastikář,gum.výr. 1.9.1998
2856E Výrobce papíru, papírenské práce Výrobce papíru,papír.pr. 1.9.1998
2856H Výrobce papíru, papírenské práce Výrobce papíru,papír.pr. 1.9.1998
2857E Keramik, keramické práce Keramik,keramické práce 1.9.1998
2857H Keramik, keramické práce Keramik,keramické práce 1.9.1998
2858E Sklář, sklářské práce Sklář,sklářské práce 1.9.1998
2858H Sklář, sklářské práce Sklář,sklářské práce 1.9.1998
2859E Výroba stavebních materiálů Výroba staveb.materiálů 1.9.1998
2859H Výroba stavebních materiálů Výroba staveb.materiálů 1.9.1998
2861E Brusič skla, brusič technického a šperkového kamene Brusič skla,tech.kamene 1.9.1998
2861H Brusič skla, brusič technického a šperkového kamene Brusič skla,tech.kamene 1.9.1998
2862E Malíř skla a keramiky Malíř skla a keramiky 1.9.1998
2862H Malíř skla a keramiky Malíř skla a keramiky 1.9.1998

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
2863E Výrobce bižuterie, bižuterní práce Výrobce bižut.,biž.práce 1.9.1998
2863H Výrobce bižuterie, bižuterní práce Výrobce bižut.,biž.práce 1.9.1998
2864E Výrobce ozdobných předmětů, vánočních ozdob a zapínadel Výr.ozdob.předm.,ván.ozd. 1.9.1998
2864H Výrobce ozdobných předmětů, vánočních ozdob a zapínadel Výr.ozdob.předm.,ván.ozd. 1.9.1998
29 Potravinářství a potravinářská chemie Potravinářství,potr.chem. 1.9.1998
2901R Chemie a technologie potravin Chemie,technolog.potravin 1.9.1999
2901T Chemie a technologie potravin Chemie,technolog.potravin 1.9.1999
2901V Chemie a technologie potravin Chemie,technolog.potravin 1.9.1999
2931N Potravinářská technologie Potravinářská technologie 1.9.1998
2941J Potravinářství Potravinářství 1.9.1998
2941L Potravinářství Potravinářství 1.9.1998
2941M Potravinářství Potravinářství 1.9.1998
2941N Potravinářství Potravinářství 1.9.2005
2942J Analýza potravin Analýza potravin 1.9.1998
2942L Analýza potravin Analýza potravin 1.9.1998
2942M Analýza potravin Analýza potravin 1.9.1998
2943J Technologie sacharidů Technologie sacharidů 1.9.1998
2943L Technologie sacharidů Technologie sacharidů 1.9.1998
2943M Technologie sacharidů Technologie sacharidů 1.9.1998
2944J Technologie masa Technologie masa 1.9.1998
2944L Technologie masa Technologie masa 1.9.1998
2944M Technologie masa Technologie masa 1.9.1998
2945J Kvasná technologie Kvasná technologie 1.9.1998
2945L Kvasná technologie Kvasná technologie 1.9.1998
2945M Kvasná technologie Kvasná technologie 1.9.1998
2946J Technologie mléka Technologie mléka 1.9.1998
2946L Technologie mléka Technologie mléka 1.9.1998
2946M Technologie mléka Technologie mléka 1.9.1998
2947J Technologie tuků Technologie tuků 1.9.1998
2947L Technologie tuků Technologie tuků 1.9.1998
2947M Technologie tuků Technologie tuků 1.9.1998
2948J Konzervárenská technologie Konzerváren.technologie 1.9.1998
2948L Konzervárenská technologie Konzerváren.technologie 1.9.1998
2948M Konzervárenská technologie Konzerváren.technologie 1.9.1998
2951E Potravinář, potravinářské práce Potravinář,potrav.práce 1.9.1998
2951H Potravinář, potravinářské práce Potravinář,potrav.práce 1.9.1998
2952E Mlynář, mlynářské práce Mlynář,mlynářské práce 1.9.1998
2952H Mlynář, mlynářské práce Mlynář,mlynářské práce 1.9.1998
2953E Pekař, pekařské práce Pekař,pekařské práce 1.9.1998
2953H Pekař, pekařské práce Pekař,pekařské práce 1.9.1998
2954E Cukrář, cukrovinkář, cukrářské práce Cukrář,cukrovin.,cukr.pr. 1.9.1998
2954H Cukrář, cukrovinkář, cukrářské práce Cukrář,cukrovin.,cukr.pr. 1.9.1998
2955E Mlékař, mlékařské práce Mlékař,mlékařské práce 1.9.1998
2955H Mlékař, mlékařské práce Mlékař,mlékařské práce 1.9.1998
2956E Řezník-uzenář, řeznické a uzenářské práce Řeznické-uzenář.práce 1.9.1998
2956H Řezník-uzenář, řeznické a uzenářské práce Řeznické-uzenář.práce 1.9.1998
2957E Sladovník, pivovarník, pivovarnické práce Sladovník,pivovar.,piv.p. 1.9.1998
2957H Sladovník, pivovarník, pivovarnické práce Sladovník,pivovar.,piv.p. 1.9.1998
2958E Konzervář, konzervárenské práce Konzervář,konz.práce 1.9.1998
2958H Konzervář, konzervárenské práce Konzervář,konz.práce 1.9.1998
2959E Biochemik pro lihovarskou výrobu a výrobu vín Bioch.lihovar.výr.a vín 1.9.1998

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
2959H Biochemik pro lihovarskou výrobu a výrobu vín Bioch.lihovar.výr.a vín 1.9.1998
3 TECHNICKÉ VĚDY A NAUKY (2. část) TECH.VĚDY A NAUKY 2.č. 1.9.1998
31 Textilní výroba a oděvnictví Text.výroba a oděvnictví 1.9.1998
3106R Textilní inženýrství Textilní inženýrství 1.1.2003
3106T Textilní inženýrství Textilní inženýrství 1.9.1999
3106V Textilní inženýrství Textilní inženýrství 1.9.1999
3107R Textil Textil 1.9.1999
3131N Textil a oděvnictví Textil a oděvnictví 1.9.1998
3141J Textilnictví Textilnictví 1.9.1998
3141L Textilnictví Textilnictví 1.9.1998
3141M Textilnictví Textilnictví 1.9.1998
3141N Textilnictví Textilnictví 9.8.2005
3142J Zušlechťování textilií Zušlechťování textilií 1.9.1998
3142L Zušlechťování textilií Zušlechťování textilií 1.9.1998
3142M Zušlechťování textilií Zušlechťování textilií 1.9.1998
3143J Oděvnictví Oděvnictví 1.9.1998
3143L Oděvnictví Oděvnictví 1.9.1998
3143M Oděvnictví Oděvnictví 1.9.1998
3151E Přadlák, přádelnické práce Přadlák,přádelnické práce 1.9.1998
3151H Přadlák, přádelnické práce Přadlák,přádelnické práce 1.9.1998
3152E Plsťař, plsťařské práce Plsťař,plsťařské práce 1.9.1998
3152H Plsťař, plsťařské práce Plsťař,plsťařské práce 1.9.1998
3153E Tkadlec, tkalcovské práce, výroba koberců Tkadlec,tkalc.p.,výr.kob. 1.9.1998
3153H Tkadlec, tkalcovské práce, výroba koberců Tkadlec,tkalc.p.,výr.kob. 1.9.1998
3154E Pletař, pletařské práce Pletař,pletařské práce 1.9.1998
3154H Pletař, pletařské práce Pletař,pletařské práce 1.9.1998
3155E Prýmkař, prýmkařské práce Prýmkař,prýmkařské práce 1.9.1998
3155H Prýmkař, prýmkařské práce Prýmkař,prýmkařské práce 1.9.1998
3156E Textilní chemik, zušlechťovací práce Text.chemik,zušlechť.pr. 1.9.1998
3156H Textilní chemik, zušlechťovací práce Text.chemik,zušlechť.pr. 1.9.1998
3157E Výrobce textilií, textilní výroba Výrob.textilií,text.výr. 1.9.1998
3157H Výrobce textilií, textilní výroba Výrob.textilií,text.výr. 1.9.1998
3158E Krejčí, krejčovské práce Krejčí,krejčovské práce 1.9.1998
3158H Krejčí, krejčovské práce Krejčí,krejčovské práce 1.9.1998
3159E Švadlena, šití oděvů, prádla a rukavic Švadlena,šití oděvů,prád. 1.9.1998
3159H Švadlena, šití oděvů, prádla a rukavic Švadlena,šití oděvů,prád. 1.9.1998
3161E Strojní vyšívačka Strojní vyšívačka 1.9.1998
3161H Strojní vyšívačka Strojní vyšívačka 1.9.1998
3162E Kloboučník, kloboučnické práce Kloboučník,klobouč.práce 1.9.1998
3162H Kloboučník, kloboučnické práce Kloboučník,klobouč.práce 1.9.1998
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů Kož.,obuv.výr.,zpr.plastů 1.9.1998
3201R Technologie a zařízení pro zpracování kůže, plastů a pryže Technol.-kůže,plasty,pryž 1.1.2003
3201T Technologie a zařízení pro zpracování kůže, plastů a pryže Technol.-kůže,plasty,pryž 1.1.2003
3201V Technologie a zařízení pro zpracování kůže, plastů a pryže Technol.-kůže,plasty,pryž 1.1.2003
3231N Zpracování usní,plastů a pryže Zprac.usní,plastů,pryže 1.9.2006
3241E Zpracování usní, plastů a pryže Zprac.usní,plastů a pryže 1.9.1998
3241J Zpracování usní, plastů a pryže Zprac.usní,plastů a pryže 1.9.1998
3241L Zpracování usní, plastů a pryže Zprac.usní,plastů a pryže 1.9.1998
3241M Zpracování usní, plastů a pryže Zprac.usní,plastů a pryže 1.9.1998
3242J Kožedělná výroba Kožedělná výroba 1.9.1998
3242L Kožedělná výroba Kožedělná výroba 1.9.1998

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
3242M Kožedělná výroba Kožedělná výroba 1.9.1998
3243J Kožešnická výroba Kožešnická výroba 1.9.1998
3243L Kožešnická výroba Kožešnická výroba 1.9.1998
3243M Kožešnická výroba Kožešnická výroba 1.9.1998
3244J Výroba obuvi Výroba obuvi 1.9.1998
3244L Výroba obuvi Výroba obuvi 1.9.1998
3244M Výroba obuvi Výroba obuvi 1.9.1998
3251E Koželužský chemik, zpracování kůže Koželuž.chemik,zprac.kůže 1.9.1998
3251H Koželužský chemik, zpracování kůže Koželuž.chemik,zprac.kůže 1.9.1998
3252E Brašnář, brašnářské práce Brašnář,brašnářské práce 1.9.1998
3252H Brašnář, brašnářské práce Brašnář,brašnářské práce 1.9.1998
3253E Kožešník, kožešnické práce Kožešník,kožešnické práce 1.9.1998
3253H Kožešník, kožešnické práce Kožešník,kožešnické práce 1.9.1998
3254E Obuvník, obuvnické práce Obuvník,obuvnické práce 1.9.1998
3254H Obuvník, obuvnické práce Obuvník,obuvnické práce 1.9.1998
3255E Rukavičkář, rukavičkářské práce Rukavičkář,rukavič.práce 1.9.1998
3255H Rukavičkář, rukavičkářské práce Rukavičkář,rukavič.práce 1.9.1998
3256E Sedlář, sedlářské práce Sedlář,sedlářské práce 1.9.1998
3256H Sedlář, sedlářské práce Sedlář,sedlářské práce 1.9.1998
3257E Svrškař, svrškařské práce Svrškař,svrškařské práce 1.9.1998
3257H Svrškař, svrškařské práce Svrškař,svrškařské práce 1.9.1998
3258E Výroba obuvi a kožené galanterie Výroba obuvi a kož.galan. 1.9.1998
3258H Výroba obuvi a kožené galanterie Výroba obuvi a kož.galan. 1.9.1998
3259E Kopytář Kopytář 1.9.1998
3259H Kopytář Kopytář 1.9.1998
3261E Výrobce ortopedicko-protetických pomůcek Výrobce ort.-prot.pomůcek 1.9.1998
3261H Výrobce ortopedicko-protetických pomůcek Výrobce ort.-prot.pomůcek 1.9.1998
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů Zprac.dřeva,výr.hud.nást. 1.9.1998
3301R Dřevařské inženýrství Dřevařské inženýrství 1.1.2003
3301T Dřevařské inženýrství Dřevařské inženýrství 1.9.1998
3301V Dřevařské inženýrství Dřevařské inženýrství 1.9.1998
3331N Zpracování dřeva Zpracování dřeva 1.9.2006
3341J Dřevařství Dřevařství 1.9.1998
3341L Dřevařství Dřevařství 1.9.1998
3341M Dřevařství Dřevařství 1.9.1998
3341R Dřevařství Dřevařství 1.9.1999
3342J Nábytkářství Nábytkářství 1.9.1998
3342L Nábytkářství Nábytkářství 1.9.1998
3342M Nábytkářství Nábytkářství 1.9.1998
3343J Výroba hudebních nástrojů Výroba hudebních nástrojů 1.9.1998
3343L Výroba hudebních nástrojů Výroba hudebních nástrojů 1.9.1998
3343M Výroba hudebních nástrojů Výroba hudebních nástrojů 1.9.1998
3351E Bednář, bednářské práce Bednář,bednářské práce 1.9.1998
3351H Bednář, bednářské práce Bednář,bednářské práce 1.9.1998
3352E Kartáčník, kartáčnické práce Kartáčník,kartáč.práce 1.9.1998
3352H Kartáčník, kartáčnické práce Kartáčník,kartáč.práce 1.9.1998
3353E Košíkář, košíkářské práce Košíkář,košíkářské práce 1.9.1998
3353H Košíkář, košíkářské práce Košíkář,košíkářské práce 1.9.1998
3354E Mechanik hudebních nástrojů Mechanik hudebních nástr. 1.9.1998
3354H Mechanik hudebních nástrojů Mechanik hudebních nástr. 1.9.1998
3355E Rámař-pozlacovač Rámař-pozlacovač 1.9.1998

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
3355H Rámař-pozlacovač Rámař-pozlacovač 1.9.1998
3356E Truhlář, truhlářské práce Truhlář,truhlářské práce 1.9.1998
3356H Truhlář, truhlářské práce Truhlář,truhlářské práce 1.9.1998
3357E Zpracování dřeva, výroba kancelářských potřeb, výroba sportovních potřeb Zprac.dřeva,výr.kanc.p. 1.9.1998
3357H Zpracování dřeva, výroba kancelářských potřeb, výroba sportovních potřeb Zprac.dřeva,výr.kanc.p. 1.9.1998
3358E Zpracovatel přírodních pletiv Zprac.přírodních pletiv 1.9.1998
3358H Zpracovatel přírodních pletiv Zprac.přírodních pletiv 1.9.1998
3359E Čalouník, čalounické práce Čalouník,čalounické práce 1.9.1998
3359H Čalouník, čalounické práce Čalouník,čalounické práce 1.9.1998
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie Polygr.,zpr.papíru,filmu 1.9.1998
3431N Polygrafie Polygrafie 1.9.2006
3441J Polygrafie Polygrafie 1.9.1998
3441L Polygrafie Polygrafie 1.9.1998
3441M Polygrafie Polygrafie 1.9.1998
3441N Polygrafie Polygrafie 1.9.1998
3441R Polygrafie Polygrafie 1.9.1999
3441T Polygrafie Polygrafie 1.9.1999
3441V Polygrafie Polygrafie 1.9.1999
3442J Obalová technika, zpracování papíru Obalová techn.,zpr.papíru 1.9.1998
3442L Obalová technika, zpracování papíru Obalová techn.,zpr.papíru 1.9.1998
3442M Obalová technika, zpracování papíru Obalová techn.,zpr.papíru 1.9.1998
3451E Sazeč, sazečské práce Sazeč,sazečské práce 1.9.1998
3451H Sazeč, sazečské práce Sazeč,sazečské práce 1.9.1998
3451L Sazeč, sazečské práce Sazeč,sazečské práce 1.9.1998
3452E Tiskař na polygrafických strojích, tiskařské práce Tiskař na polygr.strojích 1.9.1998
3452H Tiskař na polygrafických strojích, tiskařské práce Tiskař na polygr.strojích 1.9.1998
3452L Tiskař na polygrafických strojích, tiskařské práce Tiskař na polygr.strojích 1.9.1998
3453E Reprodukční grafik, litografické a montážní práce Repr.grafik,litogr.práce 1.9.1998
3453H Reprodukční grafik, litografické a montážní práce Repr.grafik,litogr.práce 1.9.1998
3453L Reprodukční grafik, litografické a montážní práce Repr.grafik,litogr.práce 1.9.1998
3454E Polygrafická výroba Polygrafická výroba 1.9.1998
3454H Polygrafická výroba Polygrafická výroba 1.9.1998
3455E Filmový laborant Filmový laborant 1.9.1998
3455H Filmový laborant Filmový laborant 1.9.1998
3456E Fotograf, fotografické práce Fotograf,fotograf.práce 1.9.1998
3456H Fotograf, fotografické práce Fotograf,fotograf.práce 1.9.1998
3456L Fotograf, fotografické práce Fotograf,fotogr. práce 1.6.2008
3457E Knihař, knihařské práce Knihař,knihařské práce 1.9.1998
3457H Knihař, knihařské práce Knihař,knihařské práce 1.9.1998
3457L Knihař, knihařské práce Knihař,knihařské práce 1.9.2004
35 Architektura Architektura 1.9.1999
3501R Architektura a urbanismus Architektura a urbanismus 1.9.1999
3501T Architektura a urbanismus Architektura a urbanismus 1.9.1999
3501V Architektura a urbanismus Architektura a urbanismus 1.9.1999
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie Staveb.,geodézie,kartog. 1.9.1998
3602R Geomatika Geomatika 1.9.2004
3602T Geomatika Geomatika 1.9.1998
3602V Geomatika Geomatika 1.9.1998
3606R Vojenské stavby Vojenské stavby 1.9.1998
3606T Vojenské stavby Vojenské stavby 1.9.1998
3606V Vojenské stavby Vojenské stavby 1.9.1998

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
3607R Stavební inženýrství Stavební inženýrství 1.9.2004
3607T Stavební inženýrství Stavební inženýrství 1.9.1999
3607V Stavební inženýrství Stavební inženýrství 1.9.1999
3608R Pozemní stavby a architektura Pozemní stavby,architekt. 1.1.2003
3608T Pozemní stavby a architektura Pozemní stavby,architekt. 1.9.1999
3608V Pozemní stavby a architektura Pozemní stavby,architekt. 1.1.2003
3641J Pozemní stavitelství Pozemní stavitelství 1.9.1998
3641L Pozemní stavitelství Pozemní stavitelství 1.9.1998
3641M Pozemní stavitelství Pozemní stavitelství 1.9.1998
3641N Pozemní stavitelství Pozemní stavitelství 1.9.1998
3642J Dopravní a vodohospodářské stavitelství Dopravní a vodoh.stavit. 1.9.1998
3642L Dopravní a vodohospodářské stavitelství Dopravní a vodoh.stavit. 1.9.1998
3642M Dopravní a vodohospodářské stavitelství Dopravní a vodoh.stavit. 1.9.1998
3642N Dopravní a vodohospodářské stavitelství Dopravní a vodoh.stavit. 1.9.1998
3643J Stavební materiály a výrobky Stav.materiály a výrobky 1.9.1998
3643M Stavební materiály a výrobky Stav.materiály a výrobky 1.9.1998
3644E Stavební provoz Stavební provoz 1.9.1998
3644H Stavební provoz Stavební provoz 1.9.1998
3644J Stavební provoz Stavební provoz 1.9.1998
3644L Stavební provoz Stavební provoz 1.9.1998
3645J Technická zařízení budov Technická zařízení budov 1.9.1998
3645L Technická zařízení budov Technická zařízení budov 1.9.1998
3645M Technická zařízení budov Technická zařízení budov 1.9.1998
3646J Geodézie a kartografie Geodézie a kartografie 1.9.1998
3646L Geodézie a kartografie Geodézie a kartografie 1.9.1998
3646M Geodézie a kartografie Geodézie a kartografie 1.9.1998
3646R Geodézie a kartografie Geodézie a kartografie 1.9.1998
3646T Geodézie a kartografie Geodézie a kartografie 1.9.1998
3646V Geodézie a kartografie Geodézie a kartografie 1.9.1998
3647J Stavebnictví Stavebnictví 1.1.1999
3647L Stavebnictví Stavebnictví 1.1.1999
3647M Stavebnictví Stavebnictví 1.1.1999
3647N Stavebnictví Stavebnictví 1.1.1999
3647R Stavebnictví Stavebnictví 1.9.1999
3647T Stavebnictví Stavebnictví 10.3.2010
3651E Dlaždič-cestář, dlaždičské práce Dlaždič-cestář,dlaž.práce 1.9.1998
3651H Dlaždič-cestář, dlaždičské práce Dlaždič-cestář,dlaž.práce 1.9.1998
3652E Instalatér, instalatérské práce Instalatér,instalat.práce 1.9.1998
3652H Instalatér, instalatérské práce Instalatér,instalat.práce 1.9.1998
3653E Izolatér, izolatérské práce Izolatér,izolatér.práce 1.9.1998
3653H Izolatér, izolatérské práce Izolatér,izolatér.práce 1.9.1998
3654E Kameník, kamenické práce Kameník,kamenické práce 1.9.1998
3654H Kameník, kamenické práce Kameník,kamenické práce 1.9.1998
3655E Klempíř, klempířské práce ve stavebnictví Klempíř,kl.práce ve stav. 1.9.1998
3655H Klempíř, klempířské práce ve stavebnictví Klempíř,kl.práce ve stav. 1.9.1998
3656E Kominík, kominické práce Kominík,kominické práce 1.9.1998
3656H Kominík, kominické práce Kominík,kominické práce 1.9.1998
3657E Malíř-natěrač, malířské a natěračské práce Malíř-natěrač,mal.,nat.p. 1.9.1998
3657H Malíř-natěrač, malířské a natěračské práce Malíř-natěrač,mal.,nat.p. 1.9.1998
3658E Montér-vodopotrubář Montér-vodopotrubář 1.9.1998
3658H Montér-vodopotrubář Montér-vodopotrubář 1.9.1998

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
3659E Podlahář, podlahářské práce Podlahář,podlahář.práce 1.9.1998
3659H Podlahář, podlahářské práce Podlahář,podlahář.práce 1.9.1998
3661E Silničář, silničářské práce Silničář,silničář.práce 1.9.1998
3661H Silničář, silničářské práce Silničář,silničář.práce 1.9.1998
3662E Sklenář, sklenářské práce Sklenář,sklenářské práce 1.9.1998
3662H Sklenář, sklenářské práce Sklenář,sklenářské práce 1.9.1998
3663E Štukatér, štukatérské práce Štukatér,štukatér.práce 1.9.1998
3663H Štukatér, štukatérské práce Štukatér,štukatér.práce 1.9.1998
3664E Tesař, tesařské práce Tesař,tesařské práce 1.9.1998
3664H Tesař, tesařské práce Tesař,tesařské práce 1.9.1998
3665E Vodař-meliorátor, meliorátorské práce Vodař-meliorátor,mel.pr. 1.9.1998
3665H Vodař-meliorátor, meliorátorské práce Vodař-meliorátor,mel.pr. 1.9.1998
3666E Suché montáže Suché montáže 1.9.1998
3666H Suché montáže Suché montáže 1.9.1998
3667E Zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce Zedník,kamnář,zed.práce 1.9.1998
3667H Zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce Zedník,kamnář,zed.práce 1.9.1998
3668E Železobetonář, železobetonářské práce Železobetonář,želez.práce 1.9.1998
3668H Železobetonář, železobetonářské práce Železobetonář,želez.práce 1.9.1998
3669E Pokrývač, pokrývačské práce Pokrývač,pokrývač.práce 1.9.1998
3669H Pokrývač, pokrývačské práce Pokrývač,pokrývač.práce 1.9.1998
37 Doprava a spoje Doprava a spoje 1.9.1998
3706R Dopravní a spojová infrastruktura Dopr.,spoj.infrastruktura 1.9.1999
3706T Dopravní a spojová infrastruktura Dopr.,spoj.infrastruktura 1.9.1999
3706V Dopravní a spojová infrastruktura Dopr.,spoj.infrastruktura 1.9.1999
3707R Ekonomika a řízení v dopravě a spojích Ek.,říz.v dopr.a spojích 1.9.1999
3707T Ekonomika a řízení v dopravě a spojích Ek.,říz.v dopr.a spojích 1.9.1999
3707V Ekonomika a řízení v dopravě a spojích Ek.,říz.v dopr.a spojích 1.9.1999
3708R Dopravní inženýrství a spoje Dopr.inženýrství a spoje 1.1.2003
3708T Dopravní inženýrství a spoje Dopr.inženýrství a spoje 1.9.1999
3708V Dopravní inženýrství a spoje Dopr.inženýrství a spoje 1.1.2003
3711R Automatizace a řízení v dopravě a spojích Aut.,říz.v dopr.,spojích 1.9.1999
3711T Automatizace a řízení v dopravě a spojích Aut.,říz.v dopr.,spojích 1.9.1999
3711V Automatizace a řízení v dopravě a spojích Aut.,říz.v dopr.,spojích 1.9.1999
3741J Provoz, organizace a ekonomika dopravy Provoz,org.a ekon.dopravy 1.9.1998
3741L Provoz, organizace a ekonomika dopravy Provoz,org.a ekon.dopravy 1.9.1998
3741M Provoz, organizace a ekonomika dopravy Provoz,org.a ekon.dopravy 1.9.1998
3741N Provoz, organizace a ekonomika dopravy Provoz,org.a ekon.dopravy 1.9.1998
3742J Provoz, organizace a ekonomika pošt Provoz,org.a ekon.pošt 1.9.1998
3742L Provoz, organizace a ekonomika pošt Provoz,org.a ekon.pošt 1.9.1998
3742M Provoz, organizace a ekonomika pošt Provoz,org.a ekon.pošt 1.9.1998
3742N Provoz, organizace a ekonomika pošt Provoz,org.a ekon.pošt 1.9.1998
3751E Manipulant poštovního provozu a přepravy Manipulant pošt.provozu 1.9.1998
3751H Manipulant poštovního provozu a přepravy Manipulant pošt.provozu 1.9.1998
3752E Železničář, práce v dopravě Železničář,práce v dopr. 1.9.1998
3752H Železničář, práce v dopravě Železničář,práce v dopr. 1.9.1998
39 Speciální a interdisciplinární obory Spec.,interdiscipl.obory 1.9.1999
3901R Aplikované vědy v inženýrství Aplik.vědy v inženýrství 1.9.1999
3901T Aplikované vědy v inženýrství Aplik.vědy v inženýrství 1.9.1999
3901V Aplikované vědy v inženýrství Aplik.vědy v inženýrství 1.9.1999
3902R Inženýrská informatika Inženýrská informatika 1.9.1999
3902T Inženýrská informatika Inženýrská informatika 1.9.1999

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
3902V Inženýrská informatika Inženýrská informatika 1.9.1999
3904R Inženýrská ekologie Inženýrská ekologie 1.9.1999
3904T Inženýrská ekologie Inženýrská ekologie 1.9.1999
3904V Inženýrská ekologie Inženýrská ekologie 1.9.1999
3906R Speciální technologie Speciální technologie 1.9.1999
3906T Speciální technologie Speciální technologie 1.9.1999
3906V Speciální technologie Speciální technologie 1.9.1999
3907R Energetika Energetika 1.9.1998
3907T Energetika Energetika 1.9.1998
3907V Energetika Energetika 1.9.1998
3908L Požární ochrana a průmyslová bezpečnost Požár.ochr.a prům.bezpeč. 1.9.1998
3908M Požární ochrana a průmyslová bezpečnost Požár.ochr.a prům.bezpeč. 1.9.1998
3908N Požární ochrana a průmyslová bezpečnost Požár.ochr.a prům.bezpeč. 29.11.2002
3908R Požární ochrana a průmyslová bezpečnost Požár.ochr.a prům.bezpeč. 1.9.1998
3908T Požární ochrana a průmyslová bezpečnost Požár.ochr.a prům.bezpeč. 1.9.1998
3908V Požární ochrana a průmyslová bezpečnost Požár.ochr.a prům.bezpeč. 1.9.1998
3909R Procesní inženýrství Procesní inženýrství 1.9.1998
3909T Procesní inženýrství Procesní inženýrství 1.9.1998
3909V Procesní inženýrství Procesní inženýrství 1.9.1998
3911R Materiálové vědy Materiálové vědy 1.1.2003
3911T Materiálové vědy Materiálové vědy 1.9.1999
3911V Materiálové vědy Materiálové vědy 1.9.1999
3913R Aplikace přírodních věd Aplikace přírodních věd 1.9.1999
3913T Aplikace přírodních věd Aplikace přírodních věd 1.9.1999
3913V Aplikace přírodních věd Aplikace přírodních věd 1.9.1999
3914R Krajinné inženýrství Krajinné inženýrství 1.1.2003
3914T Krajinné inženýrství Krajinné inženýrství 1.9.1999
3914V Krajinné inženýrství Krajinné inženýrství 1.9.1999
3917R Soudní inženýrství Soudní inženýrství 1.9.2004
3917T Soudní inženýrství Soudní inženýrství 1.9.1999
3917V Soudní inženýrství Soudní inženýrství 1.9.1999
3926R Vojenské technologie Vojenské technologie 16.4.2008
3926T Vojenské technologie Vojenské technologie 16.4.2008
3926V Vojenské technologie Vojenské technologie 16.4.2008
3941H Technický interdisciplinární Technický interdisciplin. 1.6.2008
3941J Technický interdisciplinární Techn.interdisciplinární 1.9.1998
3941L Technický interdisciplinární Techn.interdisciplinární 1.9.1998
3941M Technický interdisciplinární Techn.interdisciplinární 1.9.1998
3941N Technický interdisciplinární Techn.interdisciplinární 1.9.1998
3942R Nanotechnologie Nanotechnologie 1.2.2007
3942T Nanotechnologie Nanotechnologie 1.2.2007
3942V Nanotechnologie Nanotechnologie 1.2.2007
3943N Oční optika Oční optika 1.6.2008
4 ZEMĚDĚLSKO-LESNICKÉ A VETERINÁRNÍ VĚDY A NAUKY ZEMĚD.-LES.,VETER.VĚDY 1.9.1998
41 Zemědělství a lesnictví Zemědělství a lesnictví 1.9.1998
4101R Zemědělské inženýrství Zemědělské inženýrství 1.1.2003
4101T Zemědělské inženýrství Zemědělské inženýrství 1.9.1998
4101V Zemědělské inženýrství Zemědělské inženýrství 1.9.1998
4102R Fytotechnika Fytotechnika 1.9.1998
4102T Fytotechnika Fytotechnika 1.9.1998
4102V Fytotechnika Fytotechnika 1.9.1998

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
4103R Zootechnika Zootechnika 1.9.1998
4103T Zootechnika Zootechnika 1.9.1998
4103V Zootechnika Zootechnika 1.9.1998
4104M Rostlinolékařství Rostlinolékařství 1.9.1998
4106R Zemědělská specializace Zemědělská specializace 1.9.1998
4106T Zemědělská specializace Zemědělská specializace 1.9.1998
4106V Zemědělská specializace Zemědělská specializace 1.9.1998
4107R Lesní inženýrství Lesní inženýrství 1.1.2003
4107T Lesní inženýrství Lesní inženýrství 1.9.1999
4107V Lesní inženýrství Lesní inženýrství 1.9.1999
4108R Zahradnické inženýrství Zahradnické inženýrství 1.1.2003
4108T Zahradnické inženýrství Zahradnické inženýrství 1.9.1999
4108V Zahradnické inženýrství Zahradnické inženýrství 1.9.1999
4109R Zahradní a krajinářská architektura Zahrad.,krajin.architekt. 1.1.2003
4109T Zahradní a krajinářská architektura Zahrad.,krajin.architekt. 1.9.1999
4109V Zahradní a krajinářská architektura Zahrad.,krajin.architekt. 1.9.1999
4131N Zemědělství Zemědělství 1.9.1998
4131R Zemědělství Zemědělství 1.9.1999
4131T Zemědělství Zemědělství 1.1.2013
4132N Lesnictví Lesnictví 1.9.1998
4132R Lesnictví Lesnictví 1.9.1999
4141J Obecné zemědělství Obecné zemědělství 1.9.1998
4141L Obecné zemědělství Obecné zemědělství 1.9.1998
4141M Obecné zemědělství Obecné zemědělství 1.9.1998
4142J Pěstování rostlin Pěstování rostlin 1.9.1998
4142L Pěstování rostlin Pěstování rostlin 1.9.1998
4142M Pěstování rostlin Pěstování rostlin 1.9.1998
4143J Chov hospodářských zvířat Chov hospodářských zvířat 1.9.1998
4143L Chov hospodářských zvířat Chov hospodářských zvířat 1.9.1998
4143M Chov hospodářských zvířat Chov hospodářských zvířat 1.9.1998
4144J Zahradnictví Zahradnictví 1.9.1998
4144L Zahradnictví Zahradnictví 1.9.1998
4144M Zahradnictví Zahradnictví 1.9.1998
4144N Zahradnictví Zahradnictví 9.8.2005
4144R Zahradnictví Zahradnictví 1.9.1998
4145J Zemědělská a lesnická technika Zem.a lesnická technika 1.9.1998
4145L Zemědělská a lesnická technika Zem.a lesnická technika 1.9.1998
4145M Zemědělská a lesnická technika Zem.a lesnická technika 1.9.1998
4146J Lesní hospodářství Lesní hospodářství 1.9.1998
4146L Lesní hospodářství Lesní hospodářství 1.9.1998
4146M Lesní hospodářství Lesní hospodářství 1.9.1998
4151E Zemědělec, zemědělské práce Zemědělec,zeměděl.práce 1.9.1998
4151H Zemědělec, zemědělské práce Zemědělec,zeměděl.práce 1.9.1998
4152E Zahradník, zahradnické práce Zahradník,zahrad.práce 1.9.1998
4152H Zahradník, zahradnické práce Zahradník,zahrad.práce 1.9.1998
4153E Chovatel zvířat, chovatelské a zpracovatelské práce Chov.zvířat,chov.práce 1.9.1998
4153H Chovatel zvířat, chovatelské a zpracovatelské práce Chov.zvířat,chov.práce 1.9.1998
4154E Kovář, podkovář, kovářské a podkovářské práce Kovář,podkovář,kov.práce 1.9.1998
4154H Kovář, podkovář, kovářské a podkovářské práce Kovář,podkovář,kov.práce 1.9.1998
4155E Opravář zemědělských strojů, opravářské práce Opr.zem.strojů,opr.práce 1.9.1998
4155H Opravář zemědělských strojů, opravářské práce Opr.zem.strojů,opr.práce 1.9.1998

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
4156E Lesní výroba, lesnické práce Lesní výroba,les.práce 1.9.1998
4156H Lesní výroba, lesnické práce Lesní výroba,les.práce 1.9.1998
4157E Zpracovatel dřeva Zpracovatel dřeva 1.9.1998
4157H Zpracovatel dřeva Zpracovatel dřeva 1.9.1998
43 Veterinářství a veterinární prevence Veterinář.,veter.prevence 1.9.1998
4301R Veterinární lékařství Veterinární lékařství 1.9.2004
4301T Veterinární lékařství Veterinární lékařství 1.9.1998
4301V Veterinární lékařství Veterinární lékařství 1.9.1998
4302R Veterinární hygiena a ekologie Veter.hygiena a ekologie 1.9.1998
4302T Veterinární hygiena a ekologie Veter.hygiena a ekologie 1.9.1998
4302V Veterinární hygiena a ekologie Veter.hygiena a ekologie 1.9.1998
4331N Veterinářství Veterinářství 1.9.1998
4341M Veterinární prevence Veterinární prevence 1.9.1998
5 ZDRAVOTNICTVÍ, LÉKAŘSKÉ A FARMACEUTICKÉ VĚDY A NAUKY ZDRAV.,LÉKAŘ.A FARM.VĚDY 1.9.1998
51 Lékařské vědy Lékařské vědy 1.9.1999
5103R Všeobecné lékařství Všeobecné lékařství 1.9.2004
5103T Všeobecné lékařství Všeobecné lékařství 1.9.1999
5103V Všeobecné lékařství Všeobecné lékařství 1.9.1999
5104R Stomatologie Stomatologie 1.9.2004
5104T Stomatologie Stomatologie 1.9.1999
5104V Stomatologie Stomatologie 1.9.1999
52 Farmaceutické vědy Farmaceutické vědy 1.9.1999
5206R Farmacie Farmacie 1.9.2004
5206T Farmacie Farmacie 1.9.1999
5206V Farmacie Farmacie 1.9.1999
5207R Zdravotnická bioanalytika Zdravotnická bioanalytika 1.9.1999
5207T Zdravotnická bioanalytika Zdravotnická bioanalytika 1.9.1999
5207V Zdravotnická bioanalytika Zdravotnická bioanalytika 1.9.1999
53 Zdravotnictví Zdravotnictví 1.9.1998
5341E Ošetřovatelství Ošetřovatelství 1.9.1998
5341H Ošetřovatelství Ošetřovatelství 1.9.1998
5341J Ošetřovatelství Ošetřovatelství 1.9.1998
5341L Ošetřovatelství Ošetřovatelství 16.9.2010
5341M Ošetřovatelství Ošetřovatelství 1.9.1998
5341N Ošetřovatelství Ošetřovatelství 1.9.1998
5341R Ošetřovatelství Ošetřovatelství 1.9.1998
5341T Ošetřovatelství Ošetřovatelství 1.1.2003
5341V Ošetřovatelství Ošetřovatelství 1.9.2004
5342M Rehabilitace Rehabilitace 1.9.1998
5342N Rehabilitace Rehabilitace 1.9.1998
5342R Rehabilitace Rehabilitace 1.9.1998
5342T Rehabilitace Rehabilitace 1.9.1998
5342V Rehabilitace Rehabilitace 1.9.2004
5343M Laborant ve zdravotnictví Laborant ve zdravotnictví 1.9.1998
5343N Laborant ve zdravotnictví Laborant ve zdravotnictví 1.9.1998
5344L Technik ve zdravotnictví Technik ve zdravotnictví 1.9.1998
5344M Technik ve zdravotnictví Technik ve zdravotnictví 1.9.1998
5344N Technik ve zdravotnictví Technik ve zdravotnictví 1.9.1998
5345M Specializace ve zdravotnictví Special.ve zdravotnictví 1.9.1998
5345N Specializace ve zdravotnictví Special.ve zdravotnictví 1.9.1998
5345R Specializace ve zdravotnictví Special.ve zdravotnictví 1.9.1998

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
5345T Specializace ve zdravotnictví Special.ve zdravotnictví 1.9.1998
5345V Specializace ve zdravotnictví Special.ve zdravotnictví 1.1.2003
5346R Ekonomika a řízení zdravotnictví Ekon.a říz.zdravotnictví 1.9.1999
5346T Ekonomika a řízení zdravotnictví Ekon.a říz.zdravotnictví 1.9.1999
5346V Ekonomika a řízení zdravotnictví Ekon.a říz.zdravotnictví 1.9.2004
6 SPOLEČENSKÉ VĚDY, NAUKY A SLUŽBY (1. část) SPOL.VĚDY,NAUKY,SLUŽ.1.č 1.9.1998
61 Filozofie, teologie Filozofie,teologie 1.9.1998
6101R Filozofie Filozofie 1.9.1999
6101T Filozofie Filozofie 1.9.1999
6101V Filozofie Filozofie 1.9.1999
6107R Humanitní studia Humanitní studia 1.9.1999
6107T Humanitní studia Humanitní studia 1.9.1999
6107V Humanitní studia Humanitní studia 1.9.2004
6141M Teologie Teologie 1.9.1998
6141N Teologie Teologie 1.9.1998
6141R Teologie Teologie 1.9.1998
6141T Teologie Teologie 1.9.1998
6141V Teologie Teologie 1.9.1998
62 Ekonomie Ekonomie 1.9.1998
6201R Ekonomické teorie Ekonomické teorie 1.9.1999
6201T Ekonomické teorie Ekonomické teorie 1.9.1999
6201V Ekonomické teorie Ekonomické teorie 1.9.1999
6202R Hospodářská politika a správa Hospod.politika a správa 1.9.1999
6202T Hospodářská politika a správa Hospod.politika a správa 1.9.1999
6202V Hospodářská politika a správa Hospod.politika a správa 1.9.1999
6207R Kvantitativní metody v ekonomice Kvantit.met.v ekonomice 1.9.1999
6207T Kvantitativní metody v ekonomice Kvantit.met.v ekonomice 1.9.1999
6207V Kvantitativní metody v ekonomice Kvantit.met.v ekonomice 1.9.1999
6208R Ekonomika a management Ekonomika,management 1.9.1999
6208T Ekonomika a management Ekonomika,management 1.9.1999
6208V Ekonomika a management Ekonomika,management 1.9.1999
6209R Systémové inženýrství a informatika Systém.inženýr.,informat. 1.9.1999
6209T Systémové inženýrství a informatika Systém.inženýr.,informat. 1.9.1999
6209V Systémové inženýrství a informatika Systém.inženýr.,informat. 1.9.1999
6210R Mezinárodní ekonomické vztahy Mezinár.ekonom.vztahy 1.9.1999
6210T Mezinárodní ekonomické vztahy Mezinár.ekonom.vztahy 1.9.1999
6210V Mezinárodní ekonomické vztahy Mezinár.ekonom.vztahy 1.9.1999
63 Ekonomika a administrativa Ekonomika,administrativa 1.9.1998
6341J Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání 1.9.1998
6341L Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání 1.9.1998
6341M Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání 1.9.1998
6341N Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání 1.9.1998
6342J Administrativa Administrativa 1.9.1998
6342L Administrativa Administrativa 1.9.1998
6342M Administrativa Administrativa 1.9.1998
6342N Administrativa Administrativa 1.9.2006
6343J Finančnictví a bankovnictví Finančnictví,bankovnictví 1.9.1998
6343L Finančnictví a bankovnictví Finančnictví,bankovnictví 1.9.1998
6343M Finančnictví a bankovnictví Finančnictví,bankovnictví 1.9.1998
6343N Finančnictví a bankovnictví Finančnictví,bankovnictví 1.9.1998
6351H Technickoadministrativní pracovník, technickoadministrativní práce Technickoadmin.pracovník 1.9.1998

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
6351J Technickoadministrativní pracovník, technickoadministrativní práce Technickoadmin.pracovník 1.9.1998
6352H Zpracování technické dokumentace Zprac.technické dokument. 1.9.1998
64 Podnikání v oborech, odvětví Podnik.v oborech,odvětví 1.9.1998
6431N Management Management 9.8.2005
6441J Podnikání v oborech Podnikání v oborech 1.9.1998
6441L Podnikání v oborech Podnikání v oborech 1.9.1998
6441M Podnikání v oborech Podnikání v oborech 1.9.1998
6442J Organizace a management v odvětví Org.a manag.v odvětví 1.9.1998
6442L Organizace a management v odvětví Org.a manag.v odvětví 1.9.1998
6442M Organizace a management v odvětví Org.a manag.v odvětví 1.9.1998
6443J Ekonomika odvětví (oborů) Ekonomika odvětví (oborů) 1.9.1998
6443L Ekonomika odvětví (oborů) Ekonomika odvětví (oborů) 1.9.1998
6443M Ekonomika odvětví (oborů) Ekonomika odvětví (oborů) 1.9.1998
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus Gastr.,hotelnictví,turis. 1.9.1998
6501R Řízení cestovního ruchu Řízení cestovního ruchu 1.1.2003
6501T Řízení cestovního ruchu Řízení cestovního ruchu 1.1.2003
6501V Řízení cestovního ruchu Řízení cestovního ruchu 1.1.2003
6541J Gastronomie Gastronomie 1.9.1998
6541L Gastronomie Gastronomie 1.9.1998
6541M Gastronomie Gastronomie 1.9.1998
6541N Gastronomie Gastronomie 1.9.1998
6542J Hotelnictví a turismus Hotelnictví a turismus 1.9.1998
6542L Hotelnictví a turismus Hotelnictví a turismus 1.9.1998
6542M Hotelnictví a turismus Hotelnictví a turismus 1.9.1998
6542N Hotelnictví a turismus Hotelnictví a turismus 1.9.1998
6543L Cestovní ruch Cestovní ruch 9.8.2005
6543M Cestovní ruch Cestovní ruch 9.8.2005
6543N Cestovní ruch Cestovní ruch 9.8.2005
6551E Kuchař-číšník, práce ve společném stravování Kuchař-číšník,spol.strav. 1.9.1998
6551H Kuchař-číšník, práce ve společném stravování Kuchař-číšník,spol.strav. 1.9.1998
6552E Kuchař, kuchařské práce Kuchař,kuchařské práce 1.9.1998
6552H Kuchař, kuchařské práce Kuchař,kuchařské práce 1.9.1998
6553E Číšník, servírka Číšník,servírka 1.9.1998
6553H Číšník, servírka Číšník,servírka 1.9.1998
66 Obchod Obchod 1.9.1998
6641J Provoz obchodu Provoz obchodu 1.9.1998
6641L Provoz obchodu Provoz obchodu 1.9.1998
6641M Provoz obchodu Provoz obchodu 1.9.1998
6641N Provoz obchodu Provoz obchodu 1.9.1998
6642J Propagace Propagace 1.9.1998
6642L Propagace Propagace 1.9.1998
6642M Propagace Propagace 1.9.1998
6643J Knihkupectví Knihkupectví 1.9.1998
6643L Knihkupectví Knihkupectví 1.9.1998
6643M Knihkupectví Knihkupectví 1.9.1998
6644J Skladové hospodářství Skladové hospodářství 1.9.1998
6644L Skladové hospodářství Skladové hospodářství 1.9.1998
6651E Prodavač, obchodník, obchodní provoz Prod.,obch.,obch.provoz 1.9.1998
6651H Prodavač, obchodník, obchodní provoz Prod.,obch.,obch.provoz 1.9.1998
6652E Aranžér, propagační práce Aranžér,propagační práce 1.9.1998
6652H Aranžér, propagační práce Aranžér,propagační práce 1.9.1998

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
6653E Skladník, práce ve skladu Skladník,práce ve skladu 1.9.1998
6653H Skladník, práce ve skladu Skladník,práce ve skladu 1.9.1998
67 Sociální vědy Sociální vědy 1.9.1999
6701R Politologie Politologie 1.9.1999
6701T Politologie Politologie 1.9.1999
6701V Politologie Politologie 1.9.1999
6702R Mezinárodní teritoriální studia Mezinár.teritor.studia 1.9.1998
6702T Mezinárodní teritoriální studia Mezinár.teritor.studia 1.9.1998
6702V Mezinárodní teritoriální studia Mezinár.teritor.studia 1.9.1998
6703R Sociologie Sociologie 1.9.1999
6703T Sociologie Sociologie 1.9.1999
6703V Sociologie Sociologie 1.9.1999
6731N Sociální politika a sociální práce Soc.politika,sociál.práce 1.9.1999
6731R Sociální politika a sociální práce Soc.politika,sociál.práce 1.9.1999
6731T Sociální politika a sociální práce Soc.politika,sociál.práce 1.9.1999
6731V Sociální politika a sociální práce Soc.politika,sociál.práce 1.9.1999
68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost Právo,právní činnost 1.9.1998
6801R Teoretické právní vědy Teoretické právní vědy 1.9.2004
6801T Teoretické právní vědy Teoretické právní vědy 1.9.2004
6801V Teoretické právní vědy Teoretické právní vědy 1.9.1998
6804R Právní specializace Právní specializace 1.9.1998
6804T Právní specializace Právní specializace 1.12.2005
6804V Právní specializace Právní specializace 1.12.2005
6805R Právo a právní věda Právo a právní věda 1.9.2004
6805T Právo a právní věda Právo a právní věda 1.9.1999
6805V Právo a právní věda Právo a právní věda 1.9.2004
6806R Bezpečnostně právní studia Bezpečnost.právní studia 1.9.1999
6806T Bezpečnostně právní studia Bezpečnost.právní studia 1.9.1999
6806V Bezpečnostně právní studia Bezpečnost.právní studia 1.9.2004
6841J Obecně právní činnost Obecně právní činnost 1.9.1998
6841M Obecně právní činnost Obecně právní činnost 1.9.1998
6841N Obecně právní činnost Obecně právní činnost 1.9.1998
6842J Bezpečnostně právní činnost Bezpečnost.právní činnost 1.9.1998
6842L Bezpečnostně právní činnost Bezpečnost.právní činnost 1.9.1998
6842M Bezpečnostně právní činnost Bezpečnost.právní činnost 1.9.1998
6842N Bezpečnostně právní činnost Bezpečnost.právní činnost 1.9.1998
6843J Veřejnosprávní činnost Veřejnosprávní činnost 1.9.1998
6843L Veřejnosprávní činnost Veřejnosprávní činnost 1.9.1998
6843M Veřejnosprávní činnost Veřejnosprávní činnost 1.9.1998
6843N Veřejnosprávní činnost Veřejnosprávní činnost 1.9.1998
69 Osobní a provozní služby Osobní a provozní služby 1.9.1998
6941J Osobní služby Osobní služby 1.9.1998
6941L Osobní služby Osobní služby 1.9.1998
6941M Osobní služby Osobní služby 1.9.1998
6941N Osobní služby Osobní služby 1.9.1998
6942J Provozní služby Provozní služby 1.9.1998
6942L Provozní služby Provozní služby 1.9.1998
6942M Provozní služby Provozní služby 1.9.1998
6943J Pečovatelské služby Pečovatelské služby 1.9.1998
6943L Pečovatelské služby Pečovatelské služby 1.9.1998
6943M Pečovatelské služby Pečovatelské služby 1.9.1998

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
6951E Kadeřník Kadeřník 1.9.1998
6951H Kadeřník Kadeřník 1.9.1998
6952H Kosmetička Kosmetička 1.9.1998
6953E Provoz služeb Provoz služeb 1.9.1998
6953H Provoz služeb Provoz služeb 1.9.1998
6954E Práce v čistírnách a prádelnách Práce v čistír.,prádel. 1.9.1998
6954H Práce v čistírnách a prádelnách Práce v čistír.,prádel. 1.9.1998
6955E Pečovatelské práce Pečovatelské práce 1.9.1998
6955H Pečovatelské práce Pečovatelské práce 1.9.1998
6955J Pečovatelské práce Pečovatelské práce 1.9.1998
7 SPOLEČENSKÉ VĚDY, NAUKY A SLUŽBY (2. část) SPOL.VĚDY,NAUKY,SLUŽ.2.č. 1.9.1998
71 Obory z oblasti historie Obory z oblasti historie 1.9.1998
7105R Historické vědy Historické vědy 1.9.1999
7105T Historické vědy Historické vědy 1.9.1999
7105V Historické vědy Historické vědy 1.9.1999
72 Publicistika, knihovnictví a informatika Public.,knihov.,informat. 1.9.1998
7201R Informační studia a knihovnictví Informační studia,knihov. 1.9.1999
7201T Informační studia a knihovnictví Informační studia,knihov. 1.9.1999
7201V Informační studia a knihovnictví Informační studia,knihov. 1.9.1999
7202R Mediální a komunikační studia Mediál.,komunikač.studia 1.9.1999
7202T Mediální a komunikační studia Mediál.,komunikač.studia 1.9.1999
7202V Mediální a komunikační studia Mediál.,komunikač.studia 1.9.1999
7241J Informační služby, knihovnictví Infor.služby,knihovnictví 1.9.1998
7241M Informační služby, knihovnictví Infor.služby,knihovnictví 1.9.1998
7241N Informační služby, knihovnictví Infor.služby,knihovnictví 1.9.1998
7242L Publicistika Publicistika 1.9.1998
7242M Publicistika Publicistika 1.9.1998
7242N Publicistika Publicistika 1.9.1998
73 Filologické vědy Filologické vědy 1.9.1999
7310R Filologie Filologie 1.9.1999
7310T Filologie Filologie 1.9.1999
7310V Filologie Filologie 1.9.1999
74 Tělesná kultura, tělovýchova a sport Těl.kult.,tělových.,sport 1.9.1998
7401R Tělesná výchova a sport Tělesná výchova a sport 1.9.1998
7401T Tělesná výchova a sport Tělesná výchova a sport 1.9.1998
7401V Tělesná výchova a sport Tělesná výchova a sport 1.9.2004
7403R Kinantropologie Kinantropologie 1.9.2004
7403T Kinantropologie Kinantropologie 1.9.2004
7403V Kinantropologie Kinantropologie 1.9.1998
7441H Tělesná kultura Tělesná kultura 1.9.1998
7441L Tělesná kultura Tělesná kultura 1.9.1998
7441M Tělesná kultura Tělesná kultura 1.9.1998
7441N Tělesná kultura Tělesná kultura 9.8.2005
75 Pedagogika, učitelství a sociální péče Pedagogika,učit.,soc.péče 1.9.1998
7501R Pedagogika Pedagogika 1.9.1998
7501T Pedagogika Pedagogika 1.9.1998
7501V Pedagogika Pedagogika 1.9.1998
7502R Sociální péče Sociální péče 1.9.1999
7502T Sociální péče Sociální péče 1.9.1999
7502V Sociální péče Sociální péče 1.9.1999
7503R Učitelství pro základní školy Učitelství pro ZŠ 1.1.2003

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
7503T Učitelství pro základní školy Učitelství pro ZŠ 1.9.1998
7503V Učitelství pro základní školy Učitelství pro ZŠ 1.9.1998
7504R Učitelství pro střední školy Učitelství pro SŠ 1.9.1998
7504T Učitelství pro střední školy Učitelství pro SŠ 1.9.1998
7504V Učitelství pro střední školy Učitelství pro SŠ 1.9.1998
7505R Vychovatelství Vychovatelství 1.9.1998
7505T Vychovatelství Vychovatelství 1.9.1998
7505V Vychovatelství Vychovatelství 1.9.2004
7506R Speciální pedagogika Speciální pedagogika 1.9.1998
7506T Speciální pedagogika Speciální pedagogika 1.9.1998
7506V Speciální pedagogika Speciální pedagogika 1.9.1998
7507R Specializace v pedagogice Specializace v pedagogice 1.9.1998
7507T Specializace v pedagogice Specializace v pedagogice 1.9.1998
7507V Specializace v pedagogice Specializace v pedagogice 1.9.1998
7531J Předškolní a mimoškolní pedagogika Předšk.a mimošk.pedagog. 1.9.1998
7531L Předškolní a mimoškolní pedagogika Předšk.a mimošk.pedagog. 1.9.1998
7531M Předškolní a mimoškolní pedagogika Předšk.a mimošk.pedagog. 1.9.1998
7531N Předškolní a mimoškolní pedagogika Předšk.a mimošk.pedagog. 1.9.1998
7531R Předškolní a mimoškolní pedagogika Předšk.a mimošk.pedagog. 1.9.1999
7531T Předškolní a mimoškolní pedagogika Předšk.a mimošk.pedagog. 1.9.1999
7531V Předškolní a mimoškolní pedagogika Předšk.a mimošk.pedagog. 1.9.2004
7532M Sociální práce a sociální pedagogika Soc.práce,soc.pedagogika 1.9.1998
7532N Sociální práce a sociální pedagogika Soc.práce,soc.pedagogika 1.9.1998
7533N Pedagogické asistentství Pedagogické asistentství 9.8.2005
7541E Sociální činnost Sociální činnost 10.3.2010
7541J Sociální činnost Sociální činnost 1.9.1998
7541L Sociální činnost Sociální činnost 1.9.1998
7541M Sociální činnost Sociální činnost 1.9.1998
7541N Sociální činnost Sociální činnost 1.9.1998
77 Obory z oblasti psychologie Obory z obl.psychologie 1.9.1998
7701R Psychologie Psychologie 1.9.1998
7701T Psychologie Psychologie 1.9.1998
7701V Psychologie Psychologie 1.9.1998
78 Obecně odborná příprava Obecně odborná příprava 1.9.1998
7841E Rodinná příprava Rodinná příprava 1.9.1998
7841H Rodinná příprava Rodinná příprava 1.9.1998
7841J Rodinná příprava Rodinná příprava 1.9.1998
7841M Rodinná příprava Rodinná příprava 1.9.1998
7842M Lyceum Lyceum 1.9.1998
7851E Odborná základní příprava Odborná základní příprava 1.9.1998
7851H Odborná základní příprava Odborná základní příprava 1.9.1998
7851J Odborná základní příprava Odborná základní příprava 1.9.1998
7861D Tříletá praktická škola Tříletá praktická škola 1.9.1998
7862C Jednoletá a dvouletá praktická škola Jednol.,dvoul.prakt.škola 1.9.1998
79 Obecná příprava Obecná příprava 1.9.1998
7901B Základní škola Základní škola 1.9.2006
7901C Základní škola Základní škola 1.9.2006
7941K Gymnázium Gymnázium 1.9.1998
7942K Sportovní gymnázium Sportovní gymnázium 1.9.1998
7943K Dvojjazyčné gymnázium Dvojjazyčné gymnázium 1.9.2016
8 VĚDY A NAUKY O KULTUŘE A UMĚNÍ VĚDY,NAUKY O KULT.,UMĚNÍ 1.9.1998

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
81 Teorie a dějiny umění Teorie a dějiny umění 1.9.1999
8101R Teorie a dějiny výtvarných umění Teorie,dějiny výtv.umění 1.9.1998
8101T Teorie a dějiny výtvarných umění Teorie,dějiny výtv.umění 1.9.1998
8101V Teorie a dějiny výtvarných umění Teorie,dějiny výtv.umění 1.9.1998
8102R Teorie a dějiny hudebního umění Teorie,dějiny hudeb.umění 1.9.1999
8102T Teorie a dějiny hudebního umění Teorie,dějiny hudeb.umění 1.9.1999
8102V Teorie a dějiny hudebního umění Teorie,dějiny hudeb.umění 1.9.1999
8103R Teorie a dějiny tanečního umění Teorie,dějiny taneč.umění 1.9.1998
8103T Teorie a dějiny tanečního umění Teorie,dějiny taneč.umění 1.9.1998
8103V Teorie a dějiny tanečního umění Teorie,dějiny taneč.umění 1.9.1998
8104R Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií Teor.,děj.div.,filmu,med. 1.9.1998
8104T Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií Teor.,děj.div.,filmu,med. 1.9.1998
8104V Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií Teor.,děj.div.,filmu,med. 1.9.1998
8106R Teorie a dějiny literatury Teorie,dějiny literatury 1.9.1998
8106T Teorie a dějiny literatury Teorie,dějiny literatury 1.9.1998
8106V Teorie a dějiny literatury Teorie,dějiny literatury 1.9.1998
8109R Obecná teorie a dějiny umění a kultury Obec.teor.,děj.umění,kul. 1.9.1999
8109T Obecná teorie a dějiny umění a kultury Obec.teor.,děj.umění,kul. 1.9.1999
8109V Obecná teorie a dějiny umění a kultury Obec.teor.,děj.umění,kul. 1.9.1999
82 Umění a užité umění Umění a užité umění 1.9.1998
8201R Hudební umění Hudební umění 1.9.1999
8201T Hudební umění Hudební umění 1.9.1999
8201V Hudební umění Hudební umění 1.9.1999
8202R Taneční umění Taneční umění 1.9.1999
8202T Taneční umění Taneční umění 1.9.1999
8202V Taneční umění Taneční umění 1.9.1999
8203R Dramatická umění Dramatická umění 1.9.1999
8203T Dramatická umění Dramatická umění 1.9.1999
8203V Dramatická umění Dramatická umění 1.9.1999
8204R Filmové, televizní a fotografické umění a nová média Filmové,TV,fotogr.umění 1.9.1999
8204T Filmové, televizní a fotografické umění a nová média Filmové,TV,fotogr.umění 1.9.1999
8204V Filmové, televizní a fotografické umění a nová média Filmové,TV,fotogr.umění 1.9.1999
8206R Výtvarná umění Výtvarná umění 1.9.1999
8206T Výtvarná umění Výtvarná umění 1.9.1999
8206V Výtvarná umění Výtvarná umění 1.9.1999
8207R Literární tvorba Literární tvorba 1.1.2003
8207T Literární tvorba Literární tvorba 1.1.2003
8207V Literární tvorba Literární tvorba 1.1.2003
8241L Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba Výtvar,uměleckořem.tvorba 1.9.1998
8241M Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba Výtvar,uměleckořem.tvorba 1.9.1998
8241N Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba Výtvar,uměleckořem.tvorba 1.9.1998
8242L Konzervátorství a restaurátorství Konzervátorství,restaur. 1.9.1998
8242M Konzervátorství a restaurátorství Konzervátorství,restaur. 1.9.1998
8242N Konzervátorství a restaurátorství Konzervátorství,restaur. 1.9.1998
8242R Konzervátorství a restaurátorství Konzervátorství,restaur. 1.5.2014
8243M Audiovizuální tvorba a výroba Audioviz.tvorba,výroba 1.9.1998
8243N Audiovizuální tvorba a výroba Audioviz.tvorba,výroba 1.9.1998
8244J Hudba Hudba 1.9.1998
8244M Hudba Hudba 1.9.1998
8244N Hudba Hudba 1.9.1998
8244P Hudba Hudba 16.9.2010

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
8245M Zpěv Zpěv 1.9.1998
8245N Zpěv Zpěv 1.9.1998
8245P Zpěv Zpěv 16.9.2010
8246M Tanec Tanec 1.9.1998
8246N Tanec Tanec 1.9.1998
8246P Tanec Tanec 16.9.2010
8247M Dramatické umění Dramatické umění 1.9.2006
8247N Dramatické umění Dramatické umění 1.9.2006
8247P Dramatické umění Dramatické umění 16.9.2010
8248H Oceňování, uložení a prodej uměleckých předmětů Oceň.,ulož.,prodej um.př. 1.9.1998
8248L Oceňování, uložení a prodej uměleckých předmětů Oceň.,ulož.,prodej um.př. 1.9.1998
8248M Oceňování, uložení a prodej uměleckých předmětů Oceň.,ulož.,prodej um.př. 1.9.1998
8251H Výtvarné a uměleckořemeslné práce Výtvar.,uměleckořem.práce 1.9.1998
8251L Výtvarné a uměleckořemeslné práce Výtvar.,uměleckořem.práce 1.9.1998
9 VOJENSKÉ VĚDY A NAUKY VOJENSKÉ VĚDY A NAUKY 1.9.1998
91 Teorie vojenského umění Teorie vojenského umění 1.9.1998
9101R Teorie obrany státu Teorie obrany státu 1.9.1998
9101T Teorie obrany státu Teorie obrany státu 1.9.1998
9101V Teorie obrany státu Teorie obrany státu 1.9.1998
9107R Vojenská geodézie a kartografie Voj.geodéz.a kartografie 1.9.1998
9107T Vojenská geodézie a kartografie Voj.geodéz.a kartografie 1.9.1998
9107V Vojenská geodézie a kartografie Voj.geodéz.a kartografie 1.9.1998
9108R Vojenská logistika Vojenská logistika 1.9.1998
9108T Vojenská logistika Vojenská logistika 1.9.1998
9108V Vojenská logistika Vojenská logistika 1.9.1998
9109R Teorie řízení a bojového použití jednotek pozemního vojska Teor.říz,použ.pozem.voj. 1.9.1999
9109T Teorie řízení a bojového použití jednotek pozemního vojska Teor.říz,použ.pozem.voj. 1.9.1999
9109V Teorie řízení a bojového použití jednotek pozemního vojska Teor.říz,použ.pozem.voj. 1.9.1999
9111N Ochrana vojsk a obyvatel Ochrana vojsk a obyvatel 1.9.2006
9111R Ochrana vojsk a obyvatel Ochrana vojsk a obyvatel 1.9.1998
9111T Ochrana vojsk a obyvatel Ochrana vojsk a obyvatel 1.9.1998
9111V Ochrana vojsk a obyvatel Ochrana vojsk a obyvatel 1.9.1998
9115R Vojenské specializace Vojenské specializace 1.9.1998
9115T Vojenské specializace Vojenské specializace 1.9.1998
9115V Vojenské specializace Vojenské specializace 1.9.1998
95 Vojenské zdravotnictví Vojenské zdravotnictví 1.9.1998
9507R Vojenský zdravotnický management Voj.zdravot.management 1.9.1998
9507T Vojenský zdravotnický management Voj.zdravot.management 1.9.1998
9507V Vojenský zdravotnický management Voj.zdravot.management 1.9.1998

Data ke stažení ve formátu .XML
(pro uložení souboru klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a zvolte "Uložit cíl jako")

Návrat na úvodní stranu číselníků