AKDT Druhy a typy škol a školských zařízení (nové) - jen platné záznamy

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
A Předškolní vzdělávání - školy Předškol.vzděl.-školy 14.2.2005
A00 Mateřská škola Mateřská škola 10.10.2005
A10 Mateřská škola běžná MŠ běžná x11 1.1.2017
A13 Mateřská škola při zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy MŠ při vých.zař. 515x61 1.1.2017
A14 Mateřská škola při zdravotnickém zařízení MŠ při zdrav.zařízení x62 1.1.2017
A15 Lesní mateřská škola Lesní MŠ x63 1.1.2017
A16 Mateřská škola zřízená podle § 16 odst. 9 ŠZ MŠ podle § 16 odst. 9 ŠZ x51 1.1.2017
B Základní vzdělávání - školy Zákl.vzdělávání-školy 14.4.2005
B00 Základní škola Základní škola 10.10.2005
B10 Základní škola běžná ZŠ běžná x21 1.1.2017
B13 Základní škola při zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy ZŠ při vých.zař. 525x64 1.1.2017
B14 Základní škola při zdravotnickém zařízení ZŠ při zdrav.zařízení x65 1.1.2017
B16 Základní škola zřízená podle § 16 odst. 9 ŠZ ZŠ podle § 16 odst. 9 ŠZ x52 1.1.2017
B31 Základní škola speciální ZŠ speciální 541x52 14.4.2005
C Střední vzdělávání - školy Střední vzdělávání-školy 14.4.2005
C00 Střední škola Střední škola x33 1.1.2006
C10 Střední škola běžná SŠ běžná x34 1.1.2017
C16 Střední škola zřízená podle § 16 odst. 9 ŠZ SŠ podle § 16 odst. 9 ŠZ x56 1.1.2017
C93 Střední škola při zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy SŠ při vých.zař. x66 1.1.2017
D Vzdělávání v konzervatoři - školy Vzděl.v konzervatoři-šk. 1.1.2006
D00 Konzervatoř Konzervatoř 10.10.2005
D10 Konzervatoř běžná Konzervatoř běžná x42 1.1.2017
D16 Konzervatoř zřízená podle § 16 odst. 9 ŠZ Konz.podle § 16 odst.9 ŠZ x53 1.1.2017
E Vyšší odborné vzdělávání - školy Vyšší odb.vzděl-školy 1.1.2006
E00 Vyšší odborná škola Vyšší odborná škola 10.10.2005
E10 Vyšší odborná škola běžná VOŠ běžná x41 1.1.2017
E16 Vyšší odborná škola zřízená podle § 16 odst. 9 ŠZ VOŠ podle § 16 odst. 9 ŠZ x54 1.1.2017
F Základní umělecké a jazykové vzdělávání - školy Zákl.um.a jaz.vzděl.-šk. 14.4.2005
F10 Základní umělecká škola ZUŠ 250x25 14.4.2005
F20 Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jazyková škola 814x71 14.4.2005
F29 Jazykové školy ostatní Jazykové školy ostatní 1.9.2017
G Zájmové a další vzdělávání - školská zařízení Zájm.,další vzd.-šk.zař. 14.4.2005
G11 Dům dětí a mládeže Dům dětí a mládeže 831x83 14.4.2005
G12 Stanice zájmových činností Stanice zájm.činností 836x83 14.4.2005
G21 Školní družina Školní družina 837x81 14.4.2005
G22 Školní klub Školní klub 838x81 14.4.2005
G40 Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zař.-další vzděl.ped.pr. 816x73 14.4.2005
H Školská výchovná a ubytovací zařízení Školská vých.a ubyt.zař. 14.4.2005
H10 Škola v přírodě Škola v přírodě 821x82 14.4.2005
H21 Internát Internát 843x57 14.4.2005
H22 Domov mládeže Domov mládeže 844x84 14.4.2005
J Školská zařízení pro výkon ústav. vých., ochr. vých. a pro prevent. vých. péči Školská zař.pro úst.vých. 14.4.2005
J11 Dětský domov Dětský domov 851x86 14.4.2005
J12 Dětský domov se školou Dětský domov se školou 852x85 14.4.2005
J13 Výchovný ústav Výchovný ústav 854x87 14.4.2005
J14 Diagnostický ústav Diagnostický ústav 857x88 14.4.2005
J21 Středisko výchovné péče Středisko vých.péče 859x98 14.4.2005
K Školská poradenská zařízení Školská poradenská zař. 14.4.2005
K10 Pedagogicko-psychologická poradna Ped.-psych.poradna 911x91 14.4.2005
K20 Speciálně pedagogické centrum SPC 913x55 14.4.2005

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
L Školská zařízení školního stravování Škol.zař.škol.stravování 14.4.2005
L11 Školní jídelna Školní jídelna 921x92 14.4.2005
L12 Školní jídelna - vyvařovna Školní jídelna-vyvařovna 922x92 21.3.2013
L13 Školní jídelna - výdejna Školní jídelna-výdejna 923x92 14.4.2005
L15 Výdejna lesní mateřské školy Výdejna LMŠ 923x92 1.10.2020
L19 Náhradní stravování Náhradní stravování 939x92 14.4.2005
M Školská účelová zařízení Školská účelová zařízení 14.4.2005
M10 Středisko služeb školám Středisko služeb školám 942x94 14.4.2005
M20 Školní knihovna Školní knihovna 842x 14.4.2005
M30 Školní hospodářství (statek, polesí, rybářství, zahradnictví) Školní hospodářství 941x97 14.4.2005
M40 Středisko praktického vyučování SPV 315x37 14.4.2005
M49 Účelové zařízení Ministerstva vnitra Účelové zařízení MV x 1.1.2009
M50 Plavecká škola Plavecká škola 817x96 14.4.2005
M60 Přípravný stupeň základní školy speciální Přípravný stupeň ZŠ spec. 542x52 14.4.2005
M79 Jiné účelové zařízení Jiné účelové zařízení 949x99 14.4.2005

Data ke stažení ve formátu .XML
(pro uložení souboru klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a zvolte "Uložit cíl jako")

Návrat na úvodní stranu číselníků