AAAP Aprobační předměty - jen platné záznamy

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
01 Předměty a metodiky předmětů pro 1. stupeň základní školy Předměty pro 1.stupeň ZŠ 1ST 15.4.1993
02 Český jazyk Český jazyk CJ 15.4.1993
03 Slovenský jazyk Slovenský jazyk SJ 15.4.1993
04 Maďarský jazyk Maďarský jazyk MJ 15.4.1993
05 Polský jazyk Polský jazyk PJ 15.4.1993
06 Ruský jazyk Ruský jazyk RJ 15.4.1993
07 Anglický jazyk Anglický jazyk AJ 15.4.1993
08 Francouzský jazyk Francouzský jazyk FJ 15.4.1993
09 Německý jazyk Německý jazyk NJ 15.4.1993
10 Ukrajinský jazyk Ukrajinský jazyk UJ 15.4.1993
11 Španělský jazyk Španělský jazyk SPJ 15.4.1993
12 Latinský jazyk Latinský jazyk LAJ 15.4.1993
13 Jiný jazyk Jiný jazyk 15.4.1993
15 Hudební výchova Hudební výchova HV 15.4.1993
16 Výtvarná výchova Výtvarná výchova VV 15.4.1993
17 Dramatická výchova Dramatická výchova DV 10.2.1994
20 Filosofie Filosofie FIL 15.4.1993
21 Psychologie Psychologie PSYCH 15.4.1993
22 Pedagogika Pedagogika PED 15.4.1993
23 Dějepis Dějepis D 15.4.1993
24 Pedagogika se zaměřením na problematiku dětí a mládeže Pedagogika dětí a mládeže PGD 15.4.1993
25 Ošetřovatelství Ošetřovatelství O 15.4.1993
26 Občanská nauka Občanská nauka ON 15.4.1993
27 Křesťanská výchova Křesťanská výchova KV 22.1.1994
28 Výpočetní technika Výpočetní technika VT 15.4.1993
29 Informatika Informatika INF 15.4.1993
30 Matematika Matematika M 15.4.1993
31 Deskriptivní geometrie Deskriptivní geometrie DG 15.4.1993
32 Fyzika Fyzika F 15.4.1993
33 Chemie Chemie CH 15.4.1993
34 Přírodopis Přírodopis PR 15.4.1993
35 Biologie Biologie BI 15.4.1993
36 Geologie Geologie GE 15.4.1993
37 Zeměpis Zeměpis Z 15.4.1993
38 Základy průmyslové výroby Základy průmyslové výroby ZPV 15.4.1993
39 Základy zemědělské výroby Základy zemědělské výroby ZZV 15.4.1993
40 Technická výchova Technická výchova TECH 15.4.1993
41 Rodinná výchova Rodinná výchova ROD 15.4.1993
42 Pěstitelské práce Pěstitelské práce PEST 15.4.1993
43 Ochrana a tvorba životního prostředí Ochrana,tvorba živ.prost. OZP 22.1.1994
44 Základy společenských věd Základy společenských věd ZSV 10.2.1994
45 Tělesná výchova Tělesná výchova TV 15.4.1993
46 Branná výchova Branná výchova BV 15.4.1993
50 Speciální pedagogika (bez bližšího určení) Speciální pedagogika DEF 15.4.1993
51 Speciální pedagogika mládeže s vadným rozumovým vývojem Spec.pedagog.-rozum.vady VRV 15.4.1993
52 Speciální pedagogika mládeže obtížně vychovatelné Spec.pedag.-obtíž.výchov. ETO 15.4.1993
53 Speciální pedagogika mládeže s vadami zraku Spec.pedagog.-vady zraku TYFLO 15.4.1993
54 Speciální pedagogika mládeže s vadami sluchu a řeči Spec.ped.-vady sluchu,řeč LOGO 15.4.1993
55 Speciální pedagogika mládeže s tělesnými vadami, mládeže nemocné Spec.ped.-těles.vady,nem. SOMAT 15.4.1993
61 Hra na nástroj Hra na nástroj HNN 15.4.1993

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
62 Sbormistrovství Sbormistrovství SBOR 15.4.1993
63 Sólový zpěv Sólový zpěv SZ 15.4.1993
80 Ostatní Ostatní XYZ 15.4.1993
99 Nezjištěno (pouze pro prezentaci dat) Nezjištěno NEZJ 1.9.2000

Data ke stažení ve formátu .XML
(pro uložení souboru klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a zvolte "Uložit cíl jako")

Návrat na úvodní stranu číselníků