MŠMT


Přehled o přijímacím řízení Uchazeč 2017
občané ČR


Zdrojem informací je pouze úloha Uchazeč 2017, sledované období je od 1.11.2016 do 31.10.2017

Vysvětlivky:
přihlášek - celkový počet přihlášek
"živých" přihlášek - počet přihlášek, bez přihlášek, na které se uchazeči nedostavili k přijímacím zkouškám
přihlášených - počet uchazečů, kteří podali přihlášky (každý uchazeč je počítán jedenkrát, bez ohledu na to, kolik podal přihlášek)
"živých" přihlášených - počet přihlášených, bez těch, kteří se nedostavili k žádným přijímacím zkouškám
přijetí - počet "přijatých" přihlášek (každý uchazeč je započítán tolikrát, kolikrát byl přijat)
přijatých - počet přijatých uchazečů (každý přijatý uchazeč je počítán jedenkrát, bez ohledu na to, kolikrát byl přijat)
zápisů - počet "zapsaných" přihlášek (každý uchazeč je započítán tolikrát, kolikrát se zapsal ke studiu)
zapsaných - počet zapsaných uchazečů (každý přijatý uchazeč je počítán jedenkrát, bez ohledu na to, kolikrát se zapsal ke studiu)
Do počtů fyzických osob (přihlášených, živých přihlášených, přijatých a zapsaných) nebyly zařazeny přihlášky s chybou v rodném čísle (27 z 213317 přihlášek uchazečů hlásících se k státnímu občanství ČR)
ridnázev školy/fakulty přihlášek živých přihlášek přihlášených živých přihlášených přijetí přijatých zápisů zapsaných
00000všechny veřejné a soukromé VŠ2133171833219799890528103503746237275369911
10000všechny veřejné VŠ203073174846914028435895415675416590763286
11000Univerzita Karlova3936032044211711814611179884682957989
111101. lékařská fakulta451437773838320310891022529524
111203. lékařská fakulta2954220727102029426414324322
111302. lékařská fakulta2005153619121486274268202202
11140Lékařská fakulta v Plzni2094181417301486259256259256
11150Lékařská fakulta v Hradci Králové1941140916591200400373241241
11160Farmaceutická fakulta v Hradci Králové806669737612514483358353
11210Filozofická fakulta58264338393830271280931941930
11220Právnická fakulta2690257626902576667667620620
11230Fakulta sociálních věd35743232270424451015910820794
11240Fakulta humanitních studií1541127415361272807806804804
11260Katolická teologická fakulta16211115310786847978
11270Evangelická teologická fakulta203203201201154154128128
11280Husitská teologická fakulta279263255245213197164162
11310Přírodovědecká fakulta258721481899155214111033727726
11320Matematicko-fyzikální fakulta929765845698552502418417
11410Pedagogická fakulta51154024406731641489130812271204
11510Fakulta tělesné výchovy a sportu2140169817851429543494454453
12000Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích74086449533147204232339526462626
12110Zdravotně sociální fakulta1638140212821102885744562561
12210Filozofická fakulta471352414312261236141141
12220Zemědělská fakulta631631536536481426339339
12260Teologická fakulta490388445359321300230230
12310Přírodovědecká fakulta559548470460410347208208
12410Pedagogická fakulta24431952199915961014892591585
12510Ekonomická fakulta10351035864864763642507507
12520Fakulta rybářství a ochrany vod14114112712797896868
13000Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L.58635110457641253430303424392418
13410Filozofická fakulta372280336260264246193191
13420Fakulta výr. technologií a managementu360360329329290273237237
13430Pedagogická fakulta20271612157813001012886685678
13440Přírodovědecká fakulta750650631566452421315315
13450Fakulta zdravotnických studií892792705628409375299299
13510Fakulta sociálně ekonomická989989887887698639493493
13520Fakulta životního prostředí282282277277228225157157
13530Fakulta umění a designu19114519114577776060
14000Masarykova univerzita3266127051177941483612249804362695981
14110Lékařská fakulta5346404436172732963802596582
14210Filozofická fakulta51514072371829602904216814431404
14220Právnická fakulta30682687273323781053941690683
14230Fakulta sociálních studií47293916298923971263785494481
14310Přírodovědecká fakulta252122701805160515381198703690
14330Fakulta informatiky125011501020929571473298297
14410Pedagogická fakulta57445274400836092403182212391197
14510Fakulta sportovních studií196510511486778464391332327
14560Ekonomicko-správní fakulta28872587216219001090828474464
15000Univerzita Palackého v Olomouci186101584712242106516477562746964600
15110Lékařská fakulta2025183315831415314266212195
15120Fakulta zdravotnických věd123410351026842327295202202
15210Filozofická fakulta46743905365830271174116611741166
15220Právnická fakulta1746163715831479600547338330
15260Cyrilometodějská teologická fakulta582448548425356345275275
15310Přírodovědecká fakulta273423922114193220581730990985
15410Pedagogická fakulta42143346299722971089107010891070
15510Fakulta tělesné kultury140112511032899559477416412
16000Veterinár. a farmaceut. univerzita Brno177412711377984690576445444
16170Fakulta veterinárního lékařství609401609401123123103103
16270Fakulta veter. hygieny a ekologie679520576440364323200200
16370Farmaceutická fakulta486350486350203203142142
17000Ostravská univerzita87237662634256112569239423482293
17110Lékařská fakulta2208188218311551424411380377
17200Fakulta sociálních studií513468490446151150149148
17250Filozofická fakulta1898167415811394720629569565
17310Přírodovědecká fakulta1043959897840517512505502
17450Pedagogická fakulta2816248522271936663658663658
17500Fakulta umění24519422017894948282
18000Univerzita Hradec Králové62104902462537372470213717001688
18440Pedagogická fakulta33812622260120631061943740736
18450Fakulta informatiky a managementu137210181202898669603469468
18460Filozofická fakulta489396449364324299225225
18470Přírodovědecká fakulta464362408317279251172170
18900Celoškolská pracoviště5045044324321371179494
19000Slezská univerzita v Opavě28952502257322751659164016281614
19240Filozoficko-přírodovědecká fakulta800689728641437429432425
19510Fakulta veřejných politik v Opavě923812837738409408409408
19520Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné1015844924788695690669666
19900Celoškolská pracoviště157157156156118118118118
21000České vysoké učení technické v Praze89368060714865965443487342584203
21110Fakulta stavební1328119311581039886770674672
21220Fakulta strojní1311129712671253976968756753
21230Fakulta elektrotechnická1594133712811075734655586586
21240Fakulta informačních technologií1489148914871487778778673673
21260Fakulta dopravní624609580568490463340337
21340Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská453440452439342341273272
21450Fakulta architektury602558527489387355281276
21460Fakulta biomedicínského inženýrství1114791916678551498447434
21900Celoškolská pracoviště421346420345299298228228
22000VŠ chemicko-technologická v Praze283128311958195819881540944939
22310Fakulta chemické technologie817817729729606549283280
22320Fakulta technologie ochrany prostředí1481481301301221066060
22330Fakulta potrav. a biochem. technologie1392139211431143909806413413
22340Fakulta chemicko-inženýrská436436377377313276151151
22900Celoškolská pracoviště3838383838383737
23000Západočeská univerzita v Plzni101578915708763235575466935963539
23210Fakulta strojní620516610510499495407407
23220Fakulta elektrotechnická702519466332297297285285
23310Fakulta zdravotnických studií1222992965784538456336336
23320Fakulta právnická1339128612181168748684383367
23330Fakulta filozofická1568156812271227990804523513
23410Fakulta designu a umění L. Sutnara598541443393166164132132
23420Fakulta pedagogická18981386156311541012876645645
23510Fakulta ekonomická1493140810841030651648525525
23520Fakulta aplikovaných věd717699608594674574360360
24000Technická univerzita v Liberci38643376309827692805237119031888
24210Fakulta strojní463397463397397397309309
24220Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií282236260221183176148148
24310Ekonomická fakulta863671672535577475377377
24410Fakulta textilní311301273265301265191191
24510Fakulta přír.-human. a pedagogická15501400122911211077872691681
24520Fakulta umění a architektury14712313411450493939
24530Fakulta zdravotnických studií248248229229220204148148
25000Univerzita Pardubice53344799425538813689315622602250
25110Fakulta restaurování2821282114141414
25210Fakulta filozofická936762733593470412294291
25310Fakulta chemicko-technologická934677832638677638376376
25410Fakulta ekonomicko-správní14551455116811681128899610608
25510Dopravní fakulta Jana Pernera901901791791671629493493
25520Fakulta zdravotnických studií624527541460448409271271
25530Fakulta elektrotechniky a informatiky456456408408281265202202
26000Vysoké učení technické v Brně83867292676659675274466936183578
26110Fakulta stavební159314411460132513701271732731
26210Fakulta strojního inženýrství15861346142612091066964863863
26220Fak. elektrotechniky a komunikač. tech.12199801064861783713652648
26230Fakulta informačních technologií866802866802405405405405
26310Fakulta chemická779724728676527497277277
26410Fakulta architektury2572572572571261268080
26420Fakulta výtvarných umění22622222322252524646
26510Fakulta podnikatelská1860152015931294945809563560
27000VŠ báňská -TU Ostrava48844754434642663857358732493221
27120Fakulta stavební458458452452341339281281
27200Fakulta bezpečnostního inženýrství429371397349310305252252
27230Fakulta strojní826826759759651631548547
27240Fakulta elektrotechniky a informatiky938929877870719673586584
27350Hornicko-geologická fakulta520520501501488474437434
27360Fak. metalurgie a materiál. inženýrství425425404404365351285283
27510Ekonomická fakulta1248118712311180957953839839
27900Celoškolská pracoviště4038393826262121
28000Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně61885989503748703458300827602733
28110Fakulta technologická10931093972972839779618616
28120Fakulta managementu a ekonomiky11321132985985640539523519
28130Fakulta multimediálních komunikací982783957767199199199199
28140Fakulta aplikované informatiky626626552552443405362362
28150Fakulta humanitních studií1788178815001500917775720718
28160Fakulta logistiky a krizového řízení567567511511420379338337
31000Vysoká škola ekonomická v Praze63345345473841072767253823772328
31110Fakulta financí a účetnictví984835983834414414406406
31120Fakulta mezinárodních vztahů12499771244976597596486485
31130Fakulta podnikohospodářská1552126815111243545542394394
31140Fakulta informatiky a statistiky10958551045832496496496496
31150Národohospodářská fakulta1112111210801080449449449449
31160Fakulta managementu v Jindř. Hradci342298340296266264146146
41000Česká zemědělská univerzita v Praze1147410556894883958277694256315549
41110Provozně ekonomická fakulta39363936318631862692219916961677
41210Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr.32822987256123642815228314511439
41310Technická fakulta1074661951631647624592591
41320Fakulta lesnická a dřevařská1282118011821105693687676672
41330Fakulta životního prostředí14261426134213421170115010141013
41340Fakulta tropického zemědělství118931159177764646
41900Celoškolská pracoviště356273337258183176156156
43000Mendelova univerzita46084310357033563642300121272099
43110Provozně ekonomická fakulta13171182112910071156987654651
43210Agronomická fakulta13461346107710771076933582578
43310Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií583493501417310264190188
43410Lesnická a dřevařská fakulta546488448404462394275268
43510Zahradnická fakulta443437359355354299241240
43900Celoškolská pracoviště a rektorát373364363354284279185185
51000Akademie múzických umění v Praze1477127212701117226223210209
51110Hudební a taneční fakulta29225127823986837574
51210Divadelní fakulta70358957549673736868
51310Filmová a televizní fakulta48243245741367676767
52000Akademie výtvarných umění v Praze30526322819533333232
53000Vysoká škola umělecko- průmysl. v Praze47139347039260605858
54000Janáčkova akademie múzic. umění v Brně620557545490135133120120
54510Hudební fakulta19916219415772716464
54530Divadelní fakulta42139535233463625656
55000Vysoká škola polytechnická Jihlava20391635181715471594151611991185
56000VŠ technická a ekonomická16611661156515651637154710991097
60000všechny soukromé VŠ102448475920580178088776368466793
61000Bankovní institut vysoká škola108010711048103910451035898897
62000Evropský polytechnický institut7979797966666565
63000Vysoká škola hotelová v Praze 8407245376241245241181181
6D000University of New York in Prague2316221516151615
6F000VŠ mezinárodních a veřejných vztahů138791377877766161
6J000Academia Rerum Civilium4330433029292828
6K000VŠ evropských a regionálních studií229165229165165165165165
6M000Vysoká škola regionálního rozvoje Praha731873187777
6N000Filmová akademie v Písku6967676561595957
6P000VŠ TV a sportu Palestra282234281234234234171171
6Q000Newton College456456452452451449368368
6R000Vysoká škola logistiky162162162162162162162162
6S000Vysoká škola zdravotnická317304317304302302272272
6T000B.I.B.S., a.s.2525252514141010
71000Soukr. VŠ ekonomických studií4134413434343232
72000Vysoká škola obchodní v Praze598598575575542536463461
73000AKADEMIE STING12212211811881817777
75000Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.1018601931599594593594593
76000Univerzita Jana Amose Komenského815528815528528528528528
77000Vysoká škola Karla Engliše v Brně245245243243244242159159
78000Anglo-americká vysoká škola2828282828282525
79000Pražská VŠ psychosociálních studií15511915411870704949
7B000Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo152138152138138138125125
7C000Moravská vysoká škola Olomouc1801801801801331339696
7D000CEVRO institut, o.p.s.199150186144150144107106
7E000Unicorn College s.r.o.233164229163164163145145
7G000VŠ obchodní a hotelová100621006262624242
7J000VŠ soc. správní, institut celoživ.vzděl.170170167167137137106106
7L000AKCENT College s.r.o.4343424235342626
7M000Archip s.r.o.22222222
7N000VŠ aplikované psychologie , s.r.o.1641641631631221218079
7P000ŠKODA AUTO VŠ, o.p.s.339339323323339323217217
7R000ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o.8276817558575857
7S000VŠ podnikání a práva, a.s.478478463463473459369368
7T000VŠ kreativní komunikace327207326207204204149149
7U000Vysoká škola finanční a správní, a.s.1005711982710711710596596
7V000Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.365365346346365346338319

Zpět na hlavní stránku