MŠMT


Přehled o přijímacím řízení Uchazeč 2015
občané ČR


Zdrojem informací je pouze úloha Uchazeč 2015, sledované období je od 1.11.2014 do 31.10.2015

Vysvětlivky:
přihlášek - celkový počet přihlášek
"živých" přihlášek - počet přihlášek, bez přihlášek, na které se uchazeči nedostavili k přijímacím zkouškám
přihlášených - počet uchazečů, kteří podali přihlášky (každý uchazeč je počítán jedenkrát, bez ohledu na to, kolik podal přihlášek)
"živých" přihlášených - počet přihlášených, bez těch, kteří se nedostavili k žádným přijímacím zkouškám
přijetí - počet "přijatých" přihlášek (každý uchazeč je započítán tolikrát, kolikrát byl přijat)
přijatých - počet přijatých uchazečů (každý přijatý uchazeč je počítán jedenkrát, bez ohledu na to, kolikrát byl přijat)
zápisů - počet "zapsaných" přihlášek (každý uchazeč je započítán tolikrát, kolikrát se zapsal ke studiu)
zapsaných - počet zapsaných uchazečů (každý přijatý uchazeč je počítán jedenkrát, bez ohledu na to, kolikrát se zapsal ke studiu)
Do počtů fyzických osob (přihlášených, živých přihlášených, přijatých a zapsaných) nebyly zařazeny přihlášky s chybou v rodném čísle (75 z 243718 přihlášek uchazečů hlásících se k státnímu občanství ČR)
ridnázev školy/fakulty přihlášek živých přihlášek přihlášených živých přihlášených přijetí přijatých zápisů zapsaných
00000všechny veřejné a soukromé VŠ243718208353113093103442110805803027813774833
11000UK Praha4071133609226721986311734920084408137
111101. lékařská fakulta5139394943113322942889616614
111203. lékařská fakulta2573206724031924460442318318
111302. lékařská fakulta1915151618421471257256208208
11140Lékařská fakulta Plzeň2036161116571296457423281278
11150Lékařská fakulta Hradec Králové1933139816391164357327206202
11160Farmaceutická fakulta Hradec Králové11258601048800492470379373
11210Filozofická fakulta596444694240329214591150961945
11220Právnická fakulta3000300030003000636636590590
11230Fakulta sociálních věd389034793017271111891021784765
11240Fakulta humanitních studií1745153917431539720720717717
11260Katolická teologická fakulta254200241196148144124124
11270Evangelická teologická fakulta257193257193163163144144
11280Husitská teologická fakulta397376365348288280243241
11310Přírodovědecká fakulta246121291839156414521092760754
11320Matematicko-fyzikální fakulta118710531076959715635517510
11410Pedagogická fakulta47784037375931951431129811261110
11510Fakulta tělesné výchovy a sportu2057173317321494568517466462
12000JU České Budějovice85047390609953984436367129072878
12110Fakulta zdravotně sociální17801535137711991012868704703
12210Filozofická fakulta639498542428391341206203
12220Zemědělská fakulta754754625625479438347346
12260Fakulta teologická500393464366292279220220
12310Biologická fakulta656642558547447384243241
12410Pedagogická fakulta31232516245719871093944640633
12510Ekonomická fakulta931931769769624580475474
12520Fakulta rybářství a ochrany vod12112111611698957272
13000UJEP Ústí nad Labem67435813541847973630323626872664
13410Filozofická fakulta417290376275269255220217
13420Fakulta výrobních technologií a managementu485485447447430406324324
13430Fakulta pedagogická2507201221001726985933776770
13440Přírodovědecká fakulta755655639567498449315312
13450Fakulta zdravotnických studií789619671532293276217217
13510Fakulta sociálně ekonomická1323132311951195868781626626
13520Fakulta životního prostředí255255250250217216145145
13530Fakulta užitého umění a designu21217421217470706464
14000MU Brno3624330308196161648412690846269426501
14110Lékařská fakulta5366426336792905960815595581
14210Filozofická fakulta68985596482239663370254318221752
14220Právnická fakulta387134083372294611961086893875
14230Fakulta sociálních studií49114117314325161263776495468
14310Přírodovědecká fakulta277025391973178016271245759707
14330Fakulta informatiky931846772698456382252248
14410Pedagogická fakulta59975534426338672253173912501198
14510Fakulta sportovních studií229011531689820370306294286
14560Fakulta ekonomicko-správní32092852236720721195913582573
15000UP Olomouc220621896714254124837688630450244956
15110Lékařská fakulta2143188416991485298258203201
15120Fakulta zdravotnických věd124410981071938286260194194
15210Filozofická fakulta53344592407634001162115111621151
15220Právnická fakulta1902179917481652521484305303
15260Cyrilometodějská teologická fakulta723577659532416399325325
15310Přírodovědecká fakulta33243038255924422632220412921290
15410Pedagogická fakulta58254690400531091836142211311116
15510Fakulta tělesné kultury156712891177952537475412412
16000VFUB Brno2069169716061331799677502498
16170Fakulta veterinárního lékařství610457610457122122103103
16270Fakulta veterinární hygieny a ekologie854740731637465409248247
16370Farmaceutická fakulta605500605500212212151151
17000OU Ostrava102889085749066442833259124682419
17110Zdravotně sociální fakulta2184182018421521344333312309
17200Fakulta sociálních studií449432405391133133131131
17250Filozofická fakulta2379208219271705970817656655
17310Přírodovědecká fakulta122510971033929533523522514
17450Pedagogická fakulta3745338430062675764749764749
17500Fakulta umění30627027824589898383
18000U Hradec Králové82436709593249602867248418651842
18440Pedagogická fakulta45373552337726861069956795780
18450Fakulta informatiky a managementu19841726170415011082956588588
18460Fakulta humanitních studií532437491407295280203203
18470Přírodovědecká fakulta469372417333287260181179
18900Celoškolská pracoviště7216225935051341229898
19000SU Opava33642909299926281793176517131701
19240Filozoficko-přírodovědecká fakulta933842853778500494498493
19510Fakulta veřejných politik995902935855373372373372
19520Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné134910851213980868854790789
19900Celoškolská pracoviště8780867952525252
21000ČVUT Praha96498908787173516089543648094735
21110Fakulta stavební16781418143412031094956820817
21220Fakulta strojní1308130812851285990981789787
21230Fakulta elektrotechnická1462127712141056779707596596
21240Fakulta informačních technologií1450145014431443904901766766
21260Fakulta dopravní702686696681565564373372
21340Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská509478508477388387314313
21450Fakulta architektury494424455401250249240240
21460Fakulta biomedicínského inženýrství125511931038991575517517492
21900Celoškolská pracoviště791674765650544532394393
22000VŠCHT Praha280027972023202017571435890884
22310Fakulta chemické technologie926926809809612557292291
22320Fakulta technologie ochrany prostředí226225199198176159106106
22330Fakulta potravinářské a biochemické technologie1295129510691069723648332332
22340Fakulta chemicko-inženýrská306304282280199184116114
22900Celoškolská pracoviště4747474747474444
23000ZČU Plzeň1195910242800970235425442236103565
23210Fakulta strojní796571790569545544475475
23220Fakulta elektrotechnická764601547427366366360360
23310Fakulta zdravotnických studií138111281083861410331263263
23320Fakulta právnická1605160514661466598559336334
23330Fakulta filozofická126510091054866798705549547
23410Fakulta designu a umění L. Sutnara581543458421160153116116
23420Fakulta pedagogická2780211121181651798739583576
23510Fakulta ekonomická1606152011961129657655554554
23520Fakulta aplikovaných věd118111546836631093623374374
24000TU Liberec46373997365932142997258120662041
24210Fakulta strojní559492552486490486401401
24220Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií321250308243214210166166
24310Ekonomická fakulta1173920875681685530414411
24410Fakulta textilní433417398385417385274274
24510Fakulta pedagogická1799162614541335962831640630
24520Fakulta umění a architektury128991169247464141
24900Celoškolská pracoviště224193218187182179130130
25000UPa Pardubice65936255514248934053344724652462
25110Fakulta restaurování5344524414141212
25210Fakulta filozofická1188956953756604525366364
25310Fakulta chemicko-technologická10901090931931821744444444
25410Fakulta ekonomicko-správní18061806137113711147893605604
25510Dopravní fakulta Jana Pernera962962896896670650504504
25520Fakulta zdravotnických studií901804766679413378253253
25530Fakulta elektrotechniky a informatiky593593516516384359281281
26000VUT Brno96558119775166305940510140514015
26110Fakulta stavební207818251881166217051581980977
26210Fakulta strojního inženýrství186615131645131412501085948948
26220Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií141111061228981956865758752
26230Fakulta informačních technologií865670865670370370360360
26310Fakulta chemická628595569539379339215215
26410Fakulta architektury27527527527595957474
26420Fakulta výtvarných umění26025626025651514747
26510Fakulta podnikatelská22721879190515541134959669666
27000VŠB-TU Ostrava64386171581256234989468542254193
27120Fakulta stavební605605604604418417363363
27200Fakulta bezpečnostního inženýrství524445517438369364297297
27230Fakulta strojní979962927916785771648648
27240Fakulta elektrotechniky a informatiky1181115711441125910892740739
27350Hornicko-geologická fakulta791790754753718685593590
27360Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství615613596594529513443441
27510Ekonomická fakulta16651538163015151215119911071107
27900Celoškolská pracoviště7861766045453434
28000Univerzita T.Bati68596335556451863353305827722754
28110Fakulta technologická Zlín1124112410821082943943785785
28120Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně126911241034901563439421421
28130Fakulta multimediálních komunikací1011818987800173173173173
28140Fakulta aplikované informatiky704525636498454440385385
28150Fakulta humanitních studií2168216818011801810727660657
28160Fakulta logistiky a krizového řízení583576508501410387348344
31000VŠE Praha78746537571348742971268224632415
31110Fakulta financí a účetnictví11409791138978363363360360
31120Fakulta mezinárodních vztahů1662125516531250605602499499
31130Fakulta podnikohospodářská1842147017941436472470310310
31140Fakulta informatiky a statistiky12739861216945618613553550
31150Fakulta národohospodářská1428142813951395549548545545
31160Fakulta managementu v Jindřichově Hradci529419522413364360196196
41000ČZU Praha1316799291019978937447628451175030
41110Provozně ekonomická fakulta53493849429630792577216617231712
41210Agronomická fakulta29812283232718031701142911491139
41310Technická fakulta161112181477112210901006741730
41320Fakulta lesnická a dřevařská133110141172913906827595594
41330Fakulta životního prostředí12049391143892874836661659
41340Fakulta tropického zemědělství240175235173137136104104
41900Celoškolská pracoviště451451429429162158144144
43000MZLU Brno62005750480544913733308721602138
43110Provozně ekonomická fakulta1868166615761406933781511507
43210Agronomická fakulta16141614133713371095951543541
43310Fakulta regionálního rozvoje a regionálních studií808684670562340291211209
43410Lesnická a dřevařská fakulta813713668597676581428424
43510Zahradnická fakulta (Lednice)562547441432391318252251
43900Celoškolská pracoviště535526520511298296215215
51000AMU Praha1653140714231259223222218217
51110Hudební fakulta30024828723987868483
51210Divadelní fakulta78663965556278787676
51310Filmová a televizní fakulta56752053549858585858
52000AVU Praha38237628327842424242
53000VŠUP v Praze56851156751071716565
54000JAMU Brno708605639546168168159159
54510Hudební fakulta19716819316479797474
54530Divadelní fakulta51143744738289898585
55000Vysoká škola polytechnická Jihlava174614031580130912701208967966
56000Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích20172017188618861913181012801280
61000Bankovní institut164164163163160160135135
62000EPI Kunovice11711711711789898686
63000VŠH Praha366233344224233224190183
64000VŠ FaS Praha910694896691694691581579
65000VŠ Karlovy Vary270180270180180180146146
68000VŠ podnikání358358356356358356358356
6B000Vysoká škola ekonomie a managementu314294313294294294276276
6D000University of New York in Prague, s.r.o3731373131313131
6E000VŠ manažerské informatiky a ekonomiky2662662652652122114242
6F000VŠ mezinárodních a veřejných vztahů110471064747473939
6J000Academia Rerum civilium7457745757575757
6K000VSERS230196230196184184178178
6M000VŠ regionálního rozvoje676588674587577576496496
6N000Filmová akademie5757565642414039
6P000VŠ TV a sportu Palestra256256256256148148147147
6Q000Newton College, a.s.394381390378318318272272
6R000VŠ logistiky141141140140140140137137
6S000Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.341315340315315315280280
6T000BIBS Brno10310310010083816563
71000Soukr. VŠ ekon. studií4242424242423939
72000VŠ obchodní Praha789789755755688685620619
73000Akademie STING, o.p.s112811108181817878
75000Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.12757351165729711709711709
76000VŠ J.A. Komenského10636461062646646646635635
77000VŠ K. Engliše210210208208179177172172
78000Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.6262545443434040
79000Pražská VŠ psychosociálních studií16312716312773736060
7B000Soukromá vysoká škola ekonomická276204276204203203178178
7C000Moravská vysoká škola Olomouc o.p.s.175149174149149149127127
7D000CEVRO institut o.p.s.206155193149154149134133
7E000Unicorn College s.r.o.178132175131131130111111
7G000Vysoká škola obchodní a hotelová Brno1421051411041051046161
7J000VŠ sociálně správní, ICV193164190163163162129129
7L000AKCENT College s.r.o.3529352929292525
7M000Archip s.r.o.55335332
7N000VŠ aplikované psychologie s.r.o.141941369083796763
7P000VŠ ŠKODA AUTO, o.p.s.299299289289299289180180
7R000ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o.7843724142403130
7S000Vysoká škola podnikání a práva, a.s.19581958194219421906189012731273

Zpět na hlavní stránku