MŠMT


Přehled o přijímacím řízení Uchazeč 2014
občané ČR


Zdrojem informací je pouze úloha Uchazeč 2014, sledované období je od 1.11.2013 do 31.10.2014

Vysvětlivky:
přihlášek - celkový počet přihlášek
"živých" přihlášek - počet přihlášek, bez přihlášek, na které se uchazeči nedostavili k přijímacím zkouškám
přihlášených - počet uchazečů, kteří podali přihlášky (každý uchazeč je počítán jedenkrát, bez ohledu na to, kolik podal přihlášek)
"živých" přihlášených - počet přihlášených, bez těch, kteří se nedostavili k žádným přijímacím zkouškám
přijetí - počet "přijatých" přihlášek (každý uchazeč je započítán tolikrát, kolikrát byl přijat)
přijatých - počet přijatých uchazečů (každý přijatý uchazeč je počítán jedenkrát, bez ohledu na to, kolikrát byl přijat)
zápisů - počet "zapsaných" přihlášek (každý uchazeč je započítán tolikrát, kolikrát se zapsal ke studiu)
zapsaných - počet zapsaných uchazečů (každý přijatý uchazeč je počítán jedenkrát, bez ohledu na to, kolikrát se zapsal ke studiu)
Do počtů fyzických osob (přihlášených, živých přihlášených, přijatých a zapsaných) nebyly zařazeny přihlášky s chybou v rodném čísle (14 z 260467 přihlášek uchazečů hlásících se k státnímu občanství ČR)
ridnázev školy/fakulty přihlášek živých přihlášek přihlášených živých přihlášených přijetí přijatých zápisů zapsaných
00000všechny veřejné a soukromé VŠ260467223347121762111375116524847658238479074
11000UK Praha4120134296232972033611703915283168050
111101. lékařská fakulta4372334836822804876825596593
111203. lékařská fakulta2690225624602048410384263262
111302. lékařská fakulta1715120016471162218213191191
11140Lékařská fakulta Plzeň1921157015611253463423283275
11150Lékařská fakulta Hradec Králové1812150515341258401373237237
11160Farmaceutická fakulta Hradec Králové11119271006845429400313307
11210Filozofická fakulta614747774309344514081098930918
11220Právnická fakulta3068306730683067683683609609
11230Fakulta sociálních věd38683386303326431048890679658
11240Fakulta humanitních studií1899174518951743696695651651
11260Katolická teologická fakulta246173231167144141126126
11270Evangelická teologická fakulta220186219185173172159159
11280Husitská teologická fakulta319319308308284277244244
11310Přírodovědecká fakulta246121321836156314881114764760
11320Matematicko-fyzikální fakulta111810341024953741675528525
11410Pedagogická fakulta58784647470037351688153812801259
11510Fakulta tělesné výchovy a sportu2356202419901728553520463462
12000JU České Budějovice93898354677761425074418232443214
12110Fakulta zdravotně sociální17431513137512121097941714714
12210Filozofická fakulta677542583474393351212210
12220Zemědělská fakulta857857699699411402398391
12260Fakulta teologická510386474361258246194194
12310Biologická fakulta592569520503424381234231
12410Pedagogická fakulta352430012887245112501123834828
12510Ekonomická fakulta13401340109010901132920583580
12520Fakulta rybářství a ochrany vod1461461321321091017575
13000UJEP Ústí nad Labem69546074538147864090347129292893
13410Filozofická fakulta598432517380410360300296
13420Fakulta výrobních technologií a managementu469469439439422406346346
13430Fakulta pedagogická227820101844164511951050864856
13440Přírodovědecká fakulta981889827764635583425424
13450Fakulta zdravotnických studií739638627539292266210210
13510Fakulta sociálně ekonomická131411081122947792670514514
13520Fakulta životního prostředí344344331331274273207207
13530Fakulta užitého umění a designu23118423118470706363
14000MU Brno3962133714217601857112879853669156453
14110Lékařská fakulta5633476438653148985792546540
14210Filozofická fakulta70455525511340603429262118601780
14220Právnická fakulta42363803366832831077949739723
14230Fakulta sociálních studií47073869316424641290805489472
14310Přírodovědecká fakulta295127342104192115481222732708
14330Fakulta informatiky11911102999917483411274271
14410Pedagogická fakulta74737026523348512348186113301250
14510Fakulta sportovních studií240012681771890430359320310
14560Fakulta ekonomicko-správní39853623298026711289984625612
15000UP Olomouc225101913414597127007417623350514960
15110Lékařská fakulta2189192817551534292248192186
15120Fakulta zdravotnických věd11461025991880277251190189
15210Filozofická fakulta55324798415835121255123512311214
15220Právnická fakulta2049180219181721494485313310
15260Cyrilometodějská teologická fakulta643521592486395380307307
15310Přírodovědecká fakulta35213152276425942728232314101405
15410Pedagogická fakulta587546064142315814261153981965
15510Fakulta tělesné kultury155513021166984550489427424
16000VFUB Brno2300188818231511820704514507
16170Fakulta veterinárního lékařství681499679497139138114114
16270Fakulta veterinární hygieny a ekologie926801776675469415276272
16370Farmaceutická fakulta693588693588212212124124
17000OU Ostrava113329941827572723131289627602704
17110Lékařská fakulta2244192718661596402389363363
17200Fakulta sociálních studií766731705673149149142142
17250Filozofická fakulta2236185518421530872747617611
17310Přírodovědecká fakulta1521132412491091596588582577
17450Pedagogická fakulta43253889345530511025990971959
17500Fakulta umění24021522620287878585
18000U Hradec Králové94107737682357562860250218481823
18440Pedagogická fakulta500039363807305311521031793777
18450Fakulta informatiky a managementu2160191218861687938861530528
18460Fakulta humanitních studií783646694577341308235233
18470Přírodovědecká fakulta448342399304245228155155
18900Celoškolská pracoviště1019901826722184162135135
19000SU Opava44124154383136282513236220852070
19240Filozoficko-přírodovědecká fakulta1374125811801092627624615612
19510Fakulta veřejných politik1238109611651035525512403400
19520Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné157215721425142512161107923921
19900Celoškolská pracoviště228228227227145145144144
21000ČVUT Praha100798981827375086441571950014944
21110Fakulta stavební179615411520129211991020865865
21220Fakulta strojní137113171350130510751072843842
21230Fakulta elektrotechnická131111251166999743698594594
21240Fakulta informačních technologií1516151615131513774773670670
21260Fakulta dopravní744723742721575574374374
21340Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská816816814814653651505504
21450Fakulta architektury533471497445278274255253
21460Fakulta biomedicínského inženýrství11527221009658556513511488
21900Celoškolská pracoviště840750752666588526384383
22000VŠCHT Praha281128112060206018931531979975
22310Fakulta chemické technologie925925818818663583322322
22320Fakulta technologie ochrany prostředí351351288288267225156156
22330Fakulta potravinářské a biochemické technologie11751175977977722663357357
22340Fakulta chemicko-inženýrská317317297297198185104104
22900Celoškolská pracoviště4343434343434040
23000ZČU Plzeň1313710994888676015861472439113854
23210Fakulta strojní884670879665630627544544
23220Fakulta elektrotechnická1009777680533453449429429
23310Fakulta zdravotnických studií131810581033811342280238238
23320Fakulta právnická1505141313641279685631439432
23330Fakulta filozofická140411101172943793703528527
23410Fakulta umění a designu645601515474137134103103
23420Fakulta pedagogická3392247328212100961890710703
23510Fakulta ekonomická1686159811921119641626521521
23520Fakulta aplikovaných věd129412947137131219660399399
24000TU Liberec49834285394634483154273222532221
24210Fakulta strojní576493573490493490397395
24220Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií334263324260224221179179
24310Ekonomická fakulta1241957950737714575443443
24410Fakulta textilní506500447442482435324324
24510Fakulta pedagogická20151802163214641057937758748
24520Fakulta umění a architektury15613415013053514444
24900Celoškolská pracoviště155136152134131129108108
25000UPa Pardubice71086767552452664526384029022891
25110Fakulta restaurování5733563316161515
25210Fakulta filozofická1194981955784673581445442
25310Fakulta chemicko-technologická1191119110141014927831522522
25410Fakulta ekonomicko-správní19981998149714971232971672672
25510Dopravní fakulta Jana Pernera1098109810271027853827648647
25520Fakulta zdravotnických studií970866799701419365279279
25530Fakulta elektrotechniky a informatiky600600541541406381321321
26000VUT Brno101598596829771836355554644634437
26110Fakulta stavební24252076222019291989186412091207
26210Fakulta strojního inženýrství18941565169813971309117110321032
26220Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií1416113512661020967881781777
26230Fakulta informačních technologií876667876667403403369369
26310Fakulta chemická796743726681525475338336
26410Fakulta architektury33133133133181815858
26420Fakulta výtvarných umění23923523823535353434
26510Fakulta podnikatelská21821844182515321046881642640
27000VŠB-TU Ostrava70956616642260685308504145584529
27120Fakulta stavební614602612601419419373373
27200Fakulta bezpečnostního inženýrství541466537463390387333333
27230Fakulta strojní718514702508491486427427
27240Fakulta elektrotechniky a informatiky1226121511741164915886747746
27350Hornicko-geologická fakulta113211321092109210401012877874
27360Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství693693672672617602542541
27510Ekonomická fakulta20771916202718761381136312191218
27900Celoškolská pracoviště9478887355524039
28000Univerzita T.Bati75367100610858033692336929822946
28110Fakulta technologická Zlín1064106410351035920920751751
28120Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně1490130512051062633521507503
28130Fakulta multimediálních komunikací10758751047854156156154154
28140Fakulta aplikované informatiky916865803765596542477475
28150Fakulta humanitních studií2273227319101910765750694690
28160Fakulta logistiky a krizového řízení718718626626622558399397
31000VŠE Praha85186820623251493170288126202584
31110Fakulta financí a účetnictví1365110013641099340339335334
31120Fakulta mezinárodních vztahů1896146218891460675674533533
31130Fakulta podnikohospodářská1800127917711257633630451451
31140Fakulta informatiky a statistiky1429108513301019535530527523
31150Fakulta národohospodářská1393139313621362529529529529
31160Fakulta managementu v Jindřichově Hradci635501623490458450245245
41000ČZU Praha14824115181148991638080689455165379
41110Provozně ekonomická fakulta59984517484736352650227816851672
41210Agronomická fakulta30892405239118921813149812361222
41310Technická fakulta181614311687132712261143834832
41320Fakulta lesnická a dřevařská12969881191933805772566563
41330Fakulta životního prostředí179015431671146212201169885883
41340Fakulta tropického zemědělství283220273214209204170170
41900Celoškolská pracoviště552414529403157155140140
43000MZLU Brno70226457530949074118333524052384
43110Provozně ekonomická fakulta23582161192517581129910659652
43210Agronomická fakulta150415041251125111521018593591
43310Fakulta regionálního rozvoje a regionálních studií997796848666304265206205
43410Lesnická a dřevařská fakulta876771707635734612434432
43510Zahradnická fakulta (Lednice)754736586574492398305304
43900Celoškolská pracoviště533489520481307304208208
51000AMU Praha1684145614621291205204197197
51110Hudební fakulta29223927722884847979
51210Divadelní fakulta84570771961970706767
51310Filmová a televizní fakulta54751050747751515151
52000AVU Praha54147832428688504949
53000VŠUP v Praze63957963957978787272
54000JAMU Brno708627641574159158145144
54510Hudební fakulta21921921521586857675
54530Divadelní fakulta48940843436673736969
55000Vysoká škola polytechnická Jihlava23292097205418701711160712761274
56000Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích22732273207620762148198513221321
61000Bankovní institut145145144144143142112112
62000EPI Kunovice185185184184171170166165
63000VŠH Praha329207302202207202165160
64000VŠ FaS Praha882631857627631627560559
65000VŠ Karlovy Vary243193243193193193170170
67000Literární akademie s.r.o7147714747473838
68000VŠ podnikání378378378378378378378378
6B000Vysoká škola ekonomie a managementu375316364311316311241239
6D000University of New York in Prague, s.r.o6446604346434037
6E000VŠ manažerské informatiky a ekonomiky400279391277279277225225
6F000VŠ mezinárodních a veřejných vztahů130661286566655050
6J000Academia Rerum civilium7359735959595959
6K000VSERS253193253193193193193193
6M000VŠ regionálního rozvoje416359416359350350312312
6N000Filmová akademie6968686749484544
6P000VŠ TV a sportu Palestra216168216168167167131131
6Q000Newton College, a.s.411385400374324314305295
6R000VŠ logistiky148148148148148148148148
6S000Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.341312336311305304276275
6T000BIBS Brno1231231221221001008989
71000Soukr. VŠ ekon. studií3533353331313131
72000VŠ obchodní Praha943943913913820816760758
73000Akademie STING, o.p.s180180172172130128120120
75000Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.12357491151743734730734730
76000VŠ J.A. Komenského20981462209714621462146214181418
77000VŠ K. Engliše178177178177162162141141
78000Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.5353454538353433
79000Pražská VŠ psychosociálních studií17213617213675755959
7A000Západomoravská vysoká škola Třebíč2414241414141111
7B000Soukromá vysoká škola ekonomická241172241172171171150150
7C000Moravská vysoká škola Olomouc o.p.s.219219219219186186127127
7D000CEVRO institut o.p.s.193190181178120117110109
7E000Unicorn College s.r.o.219175211171174170152149
7G000Vysoká škola obchodní a hotelová Brno1681631641621631628080
7H000Vzdělávací institut Franka Dysona00000000
7J000VŠ sociálně správní, ICV104951049593937676
7L000AKCENT College s.r.o.7878787866664949
7M000Archip College s.r.o.55555544
7N000VŠ aplikované psychologie1481011459987857472
7P000VŠ ŠKODA AUTO, o.p.s.307307302302307302198198
7R000ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o.4040393940394039

Zpět na hlavní stránku