MŠMT


Přehled o přijímacím řízení Uchazeč 2013
občané ČR


Zdrojem informací je pouze úloha Uchazeč 2013, sledované období je od 1.11.2012 do 31.10.2013

Vysvětlivky:
přihlášek - celkový počet přihlášek
"živých" přihlášek - počet přihlášek, bez přihlášek, na které se uchazeči nedostavili k přijímacím zkouškám
přihlášených - počet uchazečů, kteří podali přihlášky (každý uchazeč je počítán jedenkrát, bez ohledu na to, kolik podal přihlášek)
"živých" přihlášených - počet přihlášených, bez těch, kteří se nedostavili k žádným přijímacím zkouškám
přijetí - počet "přijatých" přihlášek (každý uchazeč je započítán tolikrát, kolikrát byl přijat)
přijatých - počet přijatých uchazečů (každý přijatý uchazeč je počítán jedenkrát, bez ohledu na to, kolikrát byl přijat)
zápisů - počet "zapsaných" přihlášek (každý uchazeč je započítán tolikrát, kolikrát se zapsal ke studiu)
zapsaných - počet zapsaných uchazečů (každý přijatý uchazeč je počítán jedenkrát, bez ohledu na to, kolikrát se zapsal ke studiu)
Do počtů fyzických osob (přihlášených, živých přihlášených, přijatých a zapsaných) nebyly zařazeny přihlášky s chybou v rodném čísle (54 z 290953 přihlášek uchazečů hlásících se k státnímu občanství ČR)
ridnázev školy/fakulty přihlášek živých přihlášek přihlášených živých přihlášených přijetí přijatých zápisů zapsaných
00000všechny veřejné a soukromé VŠ290953250402134257123766128152937149170788109
11000UK Praha4356236511245102169311560911782268023
111101. lékařská fakulta4182345234672846996940647647
111203. lékařská fakulta2719201924851827362350315315
111302. lékařská fakulta1860140618041376215211188188
11140Lékařská fakulta Plzeň1710150213991210453415265265
11150Lékařská fakulta Hradec Králové1739153614531280414386237237
11160Farmaceutická fakulta Hradec Králové123610551107954528485319312
11210Filozofická fakulta706553405010396813641083902896
11220Právnická fakulta3240324032403240801801702702
11230Fakulta sociálních věd48134190372932371098908684662
11240Fakulta humanitních studií2094191020901907671671671671
11260Katolická teologická fakulta271223252210158154142141
11270Evangelická teologická fakulta281244274239185182163163
11280Husitská teologická fakulta372359342338334320278276
11310Přírodovědecká fakulta263622351965164314291077738735
11320Matematicko-fyzikální fakulta1071953963856578518424418
11410Pedagogická fakulta59784871484039871438132411231099
11510Fakulta tělesné výchovy a sportu2295197619241671536476428425
12000JU České Budějovice97888742695063365648453534103390
12110Fakulta zdravotně sociální2005168115831323941811669668
12210Filozofická fakulta741575647511449405251247
12220Zemědělská fakulta966966805805839717469465
12260Fakulta teologická584479530438291278229229
12310Biologická fakulta659638565553455401251251
12410Pedagogická fakulta301725872440210612741132828825
12510Ekonomická fakulta16241624128812881210981604602
12520Fakulta rybářství a ochrany vod192192176176189173109109
13000UJEP Ústí nad Labem82797013619554334649394433173275
13410Filozofická fakulta773543664491511462339337
13420Fakulta výrobních technologií a managementu649649580580520488410410
13430Fakulta pedagogická264222152098180112151088883878
13440Přírodovědecká fakulta1070970913841678623460459
13450Fakulta zdravotnických studií813719660584303266213210
13510Fakulta sociálně ekonomická152411871251974951787648648
13520Fakulta životního prostředí515515480480399398297297
13530Fakulta užitého umění a designu29321529321572726767
14000MU Brno4524439056246582144514668981680367479
14110Lékařská fakulta57364805392131661021810565546
14210Filozofická fakulta85686677619549023540274119641891
14220Právnická fakulta49774535439639901075972761745
14230Fakulta sociálních studií59534963392130651337889544532
14310Přírodovědecká fakulta336931422460229117361419839827
14330Fakulta informatiky127311921055978639523320315
14410Pedagogická fakulta76197159555051543393269520021902
14510Fakulta sportovních studií2577181119291309487408338325
14560Fakulta ekonomicko-správní517247723860352914401096703689
15000UP Olomouc230061970315153131967136608350184948
15110Lékařská fakulta1996166316271343300258203197
15120Fakulta zdravotnických věd117710631011901283256197197
15210Filozofická fakulta59265259446938741268125812631253
15220Právnická fakulta2259201821361938519513341338
15260Cyrilometodějská teologická fakulta710556660525373362309309
15310Přírodovědecká fakulta32482899255223732473212013111305
15410Pedagogická fakulta607148964381340613731108930917
15510Fakulta tělesné kultury1619134912631048547506464463
16000VFUB Brno2377198818681580784671518514
16170Fakulta veterinárního lékařství696533692532121121107107
16270Fakulta veterinární hygieny a ekologie949853794718479430279276
16370Farmaceutická fakulta732602732602184184132132
17000OU Ostrava1223911139898582183059297729862928
17110Zdravotně sociální fakulta2215183318471513424409378376
17200Fakulta sociálních studií10911047998956175173172170
17250Filozofická fakulta2799234323411945691685691685
17310Přírodovědecká fakulta1540136513141178662655645641
17450Pedagogická fakulta43294329350635061013100110121001
17500Fakulta umění26522225321294948888
18000U Hradec Králové105978678776565503667321524822450
18440Pedagogická fakulta545443844136337112211078914900
18450Fakulta informatiky a managementu255322382269200713531259841838
18460Fakulta humanitních studií1007821917754530492352350
18470Přírodovědecká fakulta619483565445307288193190
18900Celoškolská pracoviště964752827633256209182182
19000SU Opava50994427444139103080286025122496
19240Filozoficko-přírodovědecká fakulta1445132312901193728725716713
19510Fakulta veřejných politik1368126212831187618592475472
19520Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné20811637187514791625146812121208
19900Celoškolská pracoviště205205194194109109109109
21000ČVUT Praha110629594905080417054625555115450
21110Fakulta stavební21851732185514421506130611021101
21220Fakulta strojní13019661268959919913718718
21230Fakulta elektrotechnická1430122012791087821758645642
21240Fakulta informačních technologií1634163416281628804802683683
21260Fakulta dopravní973939959927756750500500
21340Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská1068106810661066899898733733
21450Fakulta architektury642582600553289285271271
21460Fakulta biomedicínského inženýrství1007712916667587557561542
21900Celoškolská pracoviště822741730655473410298298
22000VŠCHT Praha30573057230123012397192412891284
22310Fakulta chemické technologie10431043932932820741406406
22320Fakulta technologie ochrany prostředí290290266266249231152152
22330Fakulta potravinářské a biochemické technologie13241324119211921006943530530
22340Fakulta chemicko-inženýrská347347316316269244149148
22900Celoškolská pracoviště5353535353535252
23000ZČU Plzeň1485312514944981116213494544024321
23210Fakulta strojní899691890685654649571571
23220Fakulta elektrotechnická13481152889743658658642642
23310Fakulta zdravotnických studií1656138812641040340287248248
23320Fakulta právnická1177109710721002436406343334
23330Fakulta filozofická2052150916181189868743581575
23410Fakulta umění a designu574517460407189184161161
23420Fakulta pedagogická3374255526902099867833784775
23510Fakulta ekonomická2173200515121381701701608608
23520Fakulta aplikovaných věd160016008098091500753464464
24000TU Liberec62135541483343973847328525092474
24210Fakulta strojní789777779768697691569563
24220Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií343254340253231231194194
24310Ekonomická fakulta1635134112551015807647427426
24410Fakulta textilní569569501501515458310310
24510Fakulta pedagogická241421901949179713261148794781
24520Fakulta umění a architektury21618420217854534645
24900Celoškolská pracoviště247226244223217214169169
25000UPa Pardubice79937626634760774996437332703267
25110Fakulta restaurování3225302512121111
25210Fakulta filozofická1573130512411026853754560559
25310Fakulta chemicko-technologická1195119510511051936872570570
25410Fakulta ekonomicko-správní20022002150915091208954628628
25510Dopravní fakulta Jana Pernera153015301469146911251109853853
25520Fakulta zdravotnických studií939847814725399374283283
25530Fakulta elektrotechniky a informatiky722722658658463444365365
26000VUT Brno1205410022976582936950613149294886
26110Fakulta stavební28582463260622732286217213721371
26210Fakulta strojního inženýrství22681742204215771416128611531152
26220Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií1480117913201055994896806801
26230Fakulta informačních technologií906719906719460460449449
26310Fakulta chemická924892832804630557406406
26410Fakulta architektury41836441836498987777
26420Fakulta výtvarných umění29327229027244444141
26510Fakulta podnikatelská29072391239519501022880625621
27000VŠB-TU Ostrava87698289785675256682628152615230
27120Fakulta stavební819808817806555554491491
27200Fakulta bezpečnostního inženýrství644537639534454453369369
27230Fakulta strojní922605902605579579579579
27240Fakulta elektrotechniky a informatiky145914471389138011071063905905
27350Hornicko-geologická fakulta14201410136513551235119210221019
27360Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství10241022991990788769679678
27510Ekonomická fakulta23862386234223421907187211731173
27900Celoškolská pracoviště9574907057554343
28000Univerzita T.Bati86028091694265554098362031363093
28110Fakulta technologická Zlín1028102810011001846845652651
28120Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně1797160714901333749621574569
28130Fakulta multimediálních komunikací1006828978809198198181181
28140Fakulta aplikované informatiky929885796764555513470470
28150Fakulta humanitních studií28962797253924461027943852845
28160Fakulta logistiky a krizového řízení946946771771723620407404
31000VŠE Praha104868279757362483634327529932930
31110Fakulta financí a účetnictví1736148717361487423423412412
31120Fakulta mezinárodních vztahů2084164320771641739739620620
31130Fakulta podnikohospodářská2440193123941890619614449449
31140Fakulta informatiky a statistiky1843147617101382734734633633
31150Fakulta národohospodářská1652115416291141619619618618
31160Fakulta managementu v Jindřichově Hradci731588723581500494261261
41000ČZU Praha16024126101231299708898756461896061
41110Provozně ekonomická fakulta71945510563842813198267421712152
41210Agronomická fakulta29642222233917721759146512171205
41310Technická fakulta20041800189717041507142710081006
41320Fakulta lesnická a dřevařská161812381549118110911041693691
41330Fakulta životního prostředí1346118212281102948915767762
41340Fakulta tropického zemědělství362233341226233226186186
41900Celoškolská pracoviště536425521413162160147147
43000MZLU Brno83277647625357713909317929742947
43110Provozně ekonomická fakulta28362598235021341188962904896
43210Agronomická fakulta1525152512571257737610597597
43310Fakulta regionálního rozvoje a regionálních studií138911041157898538432383379
43410Lesnická a dřevařská fakulta963858805723680579494491
43510Zahradnická fakulta (Lednice)10431010774756524444378378
43900Celoškolská pracoviště571552549530242240218217
51000AMU Praha1674143414621285201199190190
51110Hudební fakulta29725328824685857878
51210Divadelní fakulta79965767858056555454
51310Filmová a televizní fakulta57852453849460605858
52000AVU Praha575513346307119645858
53000VŠUP v Praze63357863357884848181
54000JAMU Brno726622652570138135127127
54510Hudební fakulta18916418816364645858
54530Divadelní fakulta53745846740974726969
55000Vysoká škola polytechnická Jihlava29912559255622172013186715261524
56000Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích33313331294729472448230315921591
61000Bankovní institut282282281281275274220220
62000EPI Kunovice1611611601601241249797
63000VŠH Praha427286407271286271237224
64000VŠ FaS Praha10807611062760761760682681
65000VŠ Karlovy Vary206144206144144144121121
66000ŠKODA AUTO a.s. VŠ310310306306194193194193
67000Literární akademie s.r.o9055895549494040
68000VŠ podnikání520520519519520519520519
6A000Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o.5656565647474747
6B000Vysoká škola ekonomie a managementu671580634548580548480449
6D000University of New York in Prague, s.r.o2925292525252323
6E000VŠ manažerské informatiky a ekonomiky585396569390396390325319
6F000VŠ mezinárodních a veřejných vztahů150911458891887269
6J000Academia Rerum civilium9766976666666666
6K000VSERS225165224164165164165164
6M000VŠ regionálního rozvoje5047504745454444
6N000Filmová akademie5756575642423838
6P000VŠ TV a sportu Palestra202171202171170170132132
6Q000Newton College, a.s.279249268239238228224214
6R000VŠ logistiky183177182176177176163162
6S000Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.350327348327325325314314
6T000BIBS Brno9999959586857574
71000Soukr. VŠ ekon. studií6757665656555049
72000VŠ obchodní Praha11751175113211321004997897895
73000Akademie STING, o.p.s179179177177116116108108
75000Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.14518771344871861858861858
76000VŠ J.A. Komenského22531651225016511651165116511651
77000VŠ K. Engliše311304299292292281270259
78000Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.5555515143414139
79000Pražská VŠ psychosociálních studií16312416312475756060
7A000Západomoravská vysoká škola Třebíč2015201515151313
7B000Soukromá vysoká škola ekonomická270189270189189189164164
7C000Moravská vysoká škola Olomouc o.p.s.326326326326270270183183
7D000CEVRO institut o.p.s.224167214161166161125123
7E000Unicorn College s.r.o.259201247196200195178174
7G000Vysoká škola obchodní a hotelová Brno2252122252122122128686
7H000Vzdělávací institut Franka Dysona88881111
7J000VŠ sociálně správní, ICV113981139896967979
7L000AKCENT College s.r.o.6666666657575151
7M000Archip s.r.o.66666622
7N000VŠ aplikované psychologie5042504242422727
7P000VŠ ŠKODA AUTO, o.p.s.6262626262623939

Zpět na hlavní stránku