MŠMT


Přehled o přijímacím řízení Uchazeč 2012
občané ČR


Zdrojem informací je pouze úloha Uchazeč 2012, sledované období je od 1.11.2011 do 31.10.2012

Vysvětlivky:
přihlášek - celkový počet přihlášek
"živých" přihlášek - počet přihlášek, bez přihlášek, na které se uchazeči nedostavili k přijímacím zkouškám
přihlášených - počet uchazečů, kteří podali přihlášky (každý uchazeč je počítán jedenkrát, bez ohledu na to, kolik podal přihlášek)
"živých" přihlášených - počet přihlášených, bez těch, kteří se nedostavili k žádným přijímacím zkouškám
přijetí - počet "přijatých" přihlášek (každý uchazeč je započítán tolikrát, kolikrát byl přijat)
přijatých - počet přijatých uchazečů (každý přijatý uchazeč je počítán jedenkrát, bez ohledu na to, kolikrát byl přijat)
zápisů - počet "zapsaných" přihlášek (každý uchazeč je započítán tolikrát, kolikrát se zapsal ke studiu)
zapsaných - počet zapsaných uchazečů (každý přijatý uchazeč je počítán jedenkrát, bez ohledu na to, kolikrát se zapsal ke studiu)
Do počtů fyzických osob (přihlášených, živých přihlášených, přijatých a zapsaných) nebyly zařazeny přihlášky s chybou v rodném čísle (70 z 309452 přihlášek uchazečů hlásících se k státnímu občanství ČR)
ridnázev školy/fakulty přihlášek živých přihlášek přihlášených živých přihlášených přijetí přijatých zápisů zapsaných
00000všechny veřejné a soukromé VŠ309452268712141054130728135071982619636092428
11000UK Praha4453237330251992240212019939185048233
111101. lékařská fakulta429636413516298311321068736730
111203. lékařská fakulta2328172821381586393378294291
111302. lékařská fakulta1701130616481278246243207207
11140Lékařská fakulta Plzeň1791158514531270447409233230
11150Lékařská fakulta Hradec Králové2132149717811252405381282282
11160Farmaceutická fakulta Hradec Králové123610591155997399382315315
11210Filozofická fakulta77346017552644171616129110951080
11220Právnická fakulta3422342234223422814814703703
11230Fakulta sociálních věd469937263584294612221010765739
11240Fakulta humanitních studií2276204522732044703703703703
11260Katolická teologická fakulta262212247201174168150149
11270Evangelická teologická fakulta261247258245230228172172
11280Husitská teologická fakulta484447436402334321254251
11310Přírodovědecká fakulta279123802092175113741031706698
11320Matematicko-fyzikální fakulta987898897819605552425423
11410Pedagogická fakulta58395121471041541407127410381012
11510Fakulta tělesné výchovy a sportu2293199919331699518481426426
12000JU České Budějovice1119310320790173906548521538813842
12110Fakulta zdravotně sociální19841735152613441022886719719
12210Filozofická fakulta875875710710527449270264
12220Zemědělská fakulta116211629689681124940620620
12260Fakulta teologická616501563466320304249248
12310Biologická fakulta613548541486411360259259
12410Pedagogická fakulta36953251303227021810160310791071
12510Ekonomická fakulta202620261661166111691020586586
12520Fakulta rybářství a ochrany vod2222221931931651509999
13000UJEP Ústí nad Labem88897547655557254720406433873350
13410Filozofická fakulta790558688511505468343343
13420Fakulta výrobních technologií a managementu589589535535504472401399
13430Fakulta pedagogická29412484230819631473127810421032
13440Přírodovědecká fakulta993895843766615564418418
13450Fakulta zdravotnických studií719633581505305272204204
13510Fakulta sociálně ekonomická1911154515441247789701570566
13520Fakulta životního prostředí594594547547453453342342
13530Fakulta užitého umění a designu35224935224976766767
14000MU Brno49240424202677623201149611012182597741
14110Lékařská fakulta5963507940283308990770569560
14210Filozofická fakulta102958108734658624010311221172039
14220Právnická fakulta5856530851044604870835776766
14230Fakulta sociálních studií62245123410232011510992651636
14310Přírodovědecká fakulta318629112412218718311460848832
14330Fakulta informatiky1348125111591068773671423419
14410Pedagogická fakulta79087471584854642623215915691499
14510Fakulta sportovních studií2511163118571177461394372346
14560Fakulta ekonomicko-správní594955384397405618931464934912
15000UP Olomouc249972168316478144897371630551525073
15110Lékařská fakulta2140185217551503328286214205
15120Fakulta zdravotnických věd116210351019898246227181181
15210Filozofická fakulta61115454470341191347133513411329
15220Právnická fakulta2448218223082085536529374370
15260Cyrilometodějská teologická fakulta796649724596419404357356
15310Přírodovědecká fakulta31882924251623502517210212381232
15410Pedagogická fakulta7672639054224361144711981014999
15510Fakulta tělesné kultury148011971182968531492433432
16000VFUB Brno2447208019241640864738556553
16170Fakulta veterinárního lékařství696520696520130130112112
16270Fakulta veterinární hygieny a ekologie995914873799524476308305
16370Farmaceutická fakulta756646756646210210136136
17000OU Ostrava1342412129983889273539323430392971
17110Zdravotně sociální fakulta2381202019881671458449422421
17200Fakulta sociálních studií1011966972929186186185185
17250Filozofická fakulta3290274526892240763739755735
17310Přírodovědecká fakulta1815151715381282670656649638
17450Pedagogická fakulta463246323776377613861221953943
17500Fakulta umění29524927723276767575
18000U Hradec Králové118559715869773264321367529552767
18440Pedagogická fakulta59574760455636551511126910951004
18450Fakulta informatiky a managementu308026912795247315411438924921
18460Fakulta humanitních studií11178831010805586546400398
18470Přírodovědecká fakulta671578646557481465398394
18900Celoškolská pracoviště1030803867677202165138138
19000SU Opava54834750468141053223296225442512
19240Filozoficko-přírodovědecká fakulta1650148114631323762746746735
19510Fakulta veřejných politik1341124612371163653627497495
19520Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné23191850205716421707154012011199
19900Celoškolská pracoviště173173170170101101100100
21000ČVUT Praha114199880926982287136624253145258
21110Fakulta stavební23812032204117361490126510211019
21220Fakulta strojní149111771469116810791071849844
21230Fakulta elektrotechnická15211216134810711022900635635
21240Fakulta informačních technologií1412141214091409803801705705
21260Fakulta dopravní10379871031981791789532532
21340Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská814814814814670670499499
21450Fakulta architektury810734764706345341318317
21460Fakulta biomedicínského inženýrství1037686886598467447445435
21900Celoškolská pracoviště916822843753469438310310
22000VŠCHT Praha30113011223622362225177912001191
22310Fakulta chemické technologie963963862862756687398395
22320Fakulta technologie ochrany prostředí247247224224204184113113
22330Fakulta potravinářské a biochemické technologie1422142212511251997920546545
22340Fakulta chemicko-inženýrská379379355355268250143142
23000ZČU Plzeň1511112848965283277397575348684803
23210Fakulta strojní10318481001823762745645645
23220Fakulta elektrotechnická12721071892730642642637637
23310Fakulta zdravotnických studií142911441128900390330272272
23320Fakulta právnická328279324278193193124124
23330Fakulta filozofická225016671790133413641135913904
23420Fakulta pedagogická354328232811226912681188913906
23510Fakulta ekonomická2646247718711740849843674674
23520Fakulta aplikovaných věd181318138538531679780473473
23900Celoškolská pracoviště799726600540250245217217
24000TU Liberec66776065522647984156357426642635
24210Fakulta strojní749739746736739736547547
24220Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií420325413321283282239239
24310Ekonomická fakulta1859164814451261883720471471
24410Fakulta textilní537531481475522468334333
24510Fakulta pedagogická263823902123194014421225846827
24520Fakulta umění a architektury24921523220070695756
24900Celoškolská pracoviště225217225217217217170170
25000UPa Pardubice91988785718668885557477734933466
25110Fakulta restaurování3939363612121111
25210Fakulta filozofická1703139913321094945818601595
25310Fakulta chemicko-technologická13121312115211521006930614614
25410Fakulta ekonomicko-správní266726662013201314891192733728
25510Dopravní fakulta Jana Pernera162716271530153011971151834834
25520Fakulta zdravotnických studií1001893864760356323265264
25530Fakulta elektrotechniky a informatiky849849759759552516435435
26000VUT Brno12733106471041888757265653152805221
26110Fakulta stavební29432573279524472430234714441435
26210Fakulta strojního inženýrství22591702212116101411133612011198
26220Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií15611183140910871001919839835
26230Fakulta informačních technologií964710964710490490479479
26310Fakulta chemická881870824815620576425424
26410Fakulta architektury48848848848896967979
26420Fakulta výtvarných umění29528929228944443737
26510Fakulta podnikatelská334228322727228211731005776767
27000VŠB-TU Ostrava1046510004922389287136662859265881
27120Fakulta stavební1135111810901076882860602602
27200Fakulta bezpečnostního inženýrství702610699609526525387387
27230Fakulta strojní920618904614591591570570
27240Fakulta elektrotechniky a informatiky153215231493148511231094885885
27350Hornicko-geologická fakulta16021571152715051407135711661163
27360Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství1298129612431241862832719717
27510Ekonomická fakulta32083208309130911704169015601559
27900Celoškolská pracoviště6860665841413737
28000Univerzita T.Bati88128010729667024090370132883244
28110Fakulta technologická Zlín992992964964801800628628
28120Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně2258205518491701816704648645
28130Fakulta multimediálních komunikací11819621152944203203200200
28140Fakulta aplikované informatiky798537715516469460421421
28150Fakulta humanitních studií281526962510239511011011930924
28160Fakulta logistiky a krizového řízení768768696696700652461456
31000VŠE Praha1214810192865474473968355931953145
31110Fakulta financí a účetnictví1961171519611715386386366366
31120Fakulta mezinárodních vztahů2296186422961864880880737737
31130Fakulta podnikohospodářská3049234629732284669663415415
31140Fakulta informatiky a statistiky1948150418301425859859774774
31150Fakulta národohospodářská2067206720412041616616616616
31160Fakulta managementu v Jindřichově Hradci827696815686558552287287
41000ČZU Praha157541288912191102869631827869056785
41110Provozně ekonomická fakulta65005265515741273230270121002086
41210Agronomická fakulta30882408236718781908155512931284
41310Technická fakulta19351782182916891562148810571056
41320Fakulta lesnická a dřevařská18671331177013251330132413281323
41330Fakulta životního prostředí168315311532141412111144820819
41900Celoškolská pracoviště681572657552390378307307
43000MZLU Brno88278103675862273709305327982763
43110Provozně ekonomická fakulta2944269124812251993821761759
43210Agronomická fakulta1660166013961396780660640639
43310Fakulta regionálního rozvoje a regionálních studií146011581234958446376323319
43410Lesnická a dřevařská fakulta1126986940826637553468464
43510Zahradnická fakulta (Lednice)959940744727601493382381
43900Celoškolská pracoviště678668651641252246224223
51000AMU Praha1557136313691227192192182182
51110Hudební fakulta27023526523073736666
51210Divadelní fakulta76561764553061616060
51310Filmová a televizní fakulta52251150549658585656
52000AVU Praha54549534330953535151
53000VŠUP v Praze73466873366764646262
54000JAMU Brno652539599502148147135135
54510Hudební fakulta19716819416689898181
54530Divadelní fakulta45537140833859595454
55000Vysoká škola polytechnická Jihlava26182618220922091368130510931093
56000Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích28492849259725972228212414561443
61000Bankovní institut409407404403397393299298
62000EPI Kunovice9292919168686262
63000VŠH Praha410194385194194194194194
64000VŠ FaS Praha11028011090799801799705704
65000VŠ Karlovy Vary252167250166167166140140
66000ŠKODA AUTO a.s. VŠ403403401401303301272272
67000Literární akademie s.r.o112661096664645858
68000VŠ podnikání396396392392396392396392
6A000Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o.8181797973717371
6B000Vysoká škola ekonomie a managementu1024102410091009945934945934
6D000University of New York in Prague, s.r.o2923292323232323
6E000VŠ manažerské informatiky a ekonomiky677677666666469465388384
6F000VŠ mezinárodních a veřejných vztahů145821448182816666
6J000Academia Rerum civilium7966796661616161
6K000VSERS242190242190190190190190
6M000VŠ regionálního rozvoje8077777577757674
6N000Filmová akademie6868686837373636
6P000VŠ TV a sportu Palestra178159178159159159133133
6Q000Newton College, a.s.191161186157144141144141
6R000VŠ logistiky189171188171170170159159
6S000Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.319309310301308300267261
6T000BIBS Brno154125153125125125114114
71000Soukr. VŠ ekon. studií7459715754525452
72000VŠ obchodní Praha12431120124011201120112010161016
73000Akademie STING, o.p.s309196303196196196189189
75000Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.12709371232935936934936934
76000VŠ J.A. Komenského22471660224116601660166016601660
77000VŠ K. Engliše368367368367364364296296
78000Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.6262616148484040
79000Pražská VŠ psychosociálních studií17713817713889898282
7A000Západomoravská vysoká škola Třebíč284219284219219219140140
7B000Soukromá vysoká škola ekonomická264185264185180180160160
7C000Moravská vysoká škola Olomouc o.p.s.409302409302301301230230
7D000CEVRO institut o.p.s.207165201162162159121120
7E000Unicorn College s.r.o.272209257204208203187182
7G000Vysoká škola obchodní a hotelová Brno1711711691691711697171
7H000Vzdělávací institut Franka Dysona4623452223222322
7J000VŠ sociálně správní, ICV138121137120119119105105
7L000AKCENT College s.r.o.6767676752524141
7M000Archip s.r.o.99887633
7N000VŠ aplikované psychologie3323291920181816

Zpět na hlavní stránku