MŠMT

oddělení analytické


preference přijatých občanů ČR ve výběru vysoké školy v roce 2015


11 Univerzita Karlova v Praze
12 Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích
13 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L.
14 Masarykova univerzita
15 Univerzita Palackého v Olomouci
16 Veterinár. a farmaceut. univerzita Brno
17 Ostravská univerzita v Ostravě
18 Univerzita Hradec Králové
19 Slezská univerzita v Opavě
21 České vysoké učení technické v Praze
22 VŠ chemicko-technologická v Praze
23 Západočeská univerzita v Plzni
24 Technická univerzita v Liberci
25 Univerzita Pardubice
26 Vysoké učení technické v Brně
27 VŠ báňská -TU Ostrava
28 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
31 Vysoká škola ekonomická v Praze
41 Česká zemědělská univerzita v Praze
43 Mendelova univerzita
51 Akademie múzických umění v Praze
52 Akademie výtvarných umění v Praze
53 Vysoká škola umělecko- průmysl. v Praze
54 Janáčkova akademie múzic. umění v Brně
55 Vysoká škola polytechnická Jihlava
56 VŠ technická a ekonomická
61 Bankovní institut vysoká škola
62 Evropský polytechnický institut
63 Vysoká škola hotelová v Praze 8
64 Vysoká škola finanční a správní
65 Vysoká škola Karlovy Vary
68 Vysoká škola podnikání
6B Vysoká škola ekonomie a managementu
6D University of New York in Prague
6E VŠ manažerské informatiky a ekonomiky
6F VŠ mezinárodních a veřejných vztahů
6J Academia Rerum Civilium
6K VŠ evropských a regionálních studií
6M Vysoká škola regionálního rozvoje
6N Filmová akademie M. Ondříčka
6P VŠ TV a sportu Palestra
6Q Newton College
6R Vysoká škola logistiky
6S Vysoká škola zdravotnická
6T B.I.B.S., a.s.
71 Soukr. VŠ ekonomických studií
72 Vysoká škola obchodní v Praze
73 AKADEMIE STING
75 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
76 Univerzita Jana Amose Komenského
77 Vysoká škola Karla Engliše v Brně
78 Anglo-americká vysoká škola
79 Pražská VŠ psychosociálních studií
7B Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
7C Moravská vysoká škola Olomouc
7D CEVRO institut, o.p.s.
7E Unicorn College s.r.o.
7G VŠ obchodní a hotelová
7J VŠ soc. správní, institut celoživ.vzděl.
7L AKCENT College s.r.o.
7M Archip s.r.o.
7N VŠ aplikované psychologie , s.r.o.
7P VŠ ŠKODA AUTO, o.p.s.
7R ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o.
7S Vysoká škola podnikání a práva, a.s.