MŠMT

oddělení analytické


preference přijatých občanů ČR ve výběru vysoké školy v roce 2012


11 Univerzita Karlova v Praze
12 Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích
13 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L.
14 Masarykova univerzita
15 Univerzita Palackého v Olomouci
16 Veterinár. a farmaceut. univerzita Brno
17 Ostravská univerzita v Ostravě
18 Univerzita Hradec Králové
19 Slezská univerzita v Opavě
21 České vysoké učení technické v Praze
22 VŠ chemicko-technologická v Praze
23 Západočeská univerzita v Plzni
24 Technická univerzita v Liberci
25 Univerzita Pardubice
26 Vysoké učení technické v Brně
27 VŠ báňská -TU Ostrava
28 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
31 Vysoká škola ekonomická v Praze
41 Česká zemědělská univerzita v Praze
43 Mendelova univerzita
51 Akademie múzických umění v Praze
52 Akademie výtvarných umění v Praze
53 Vysoká škola umělecko- průmysl. v Praze
54 Janáčkova akademie múzic. umění v Brně
55 Vysoká škola polytechnická Jihlava
56 VŠ technická a ekonomická
61 Bankovní institut vysoká škola
62 Evropský polytechnický institut
63 Vysoká škola hotelová v Praze 8
64 Vysoká škola finanční a správní
65 Vysoká škola Karlovy Vary
66 ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola
67 Lit. akademie (Soukr. VŠ J. Škvoreckého)
68 Vysoká škola podnikání
6A Vysoká škola aplikovaného práva
6B Vysoká škola ekonomie a managementu
6D University of New York in Prague
6E VŠ manažerské informatiky a ekonomiky
6F VŠ mezinárodních a veřejných vztahů
6J Academia Rerum Civilium
6K VŠ evropských a regionálních studií
6M Vysoká škola regionálního rozvoje
6N Filmová akademie M. Ondříčka
6P VŠ TV a sportu Palestra
6Q Newton College
6R Vysoká škola logistiky
6S Vysoká škola zdravotnická
6T B.I.B.S., a.s.
71 Soukr. VŠ ekonomických studií
72 Vysoká škola obchodní v Praze
73 AKADEMIE STING
75 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
76 Univerzita Jana Amose Komenského
77 Vysoká škola Karla Engliše v Brně
78 Anglo-americká vysoká škola
79 Pražská VŠ psychosociálních studií
7A Západomoravská vysoká škola Třebíč
7B Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
7C Moravská vysoká škola Olomouc
7D CEVRO institut, o.p.s.
7E Unicorn College s.r.o.
7G VŠ obchodní a hotelová
7H VŠ realitní - Institut Franka Dysona
7J VŠ soc. správní, institut celoživ.vzděl.
7L AKCENT College s.r.o.
7M Archip s.r.o.
7N VŠ aplikované psychologie , s.r.o.